Aki’s tune sets

Carolan’s Favourite.

T: Carolan's Favourite
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
A|dAG F2D|G2E F2D|dAG F2D|E3 GFE|
dAG F2D|G2E F2D|GAB cBA GEc|E/F/GE||
f2d d/e/fd|afd e/f/ge|f2d d/e/fd|gec efg|
fed edc|dcB cBA|GAB cBA|GEc E/F/GE||
FED d2D|FED d2D|FED d2D|GEc E/F/GE|
FED d2D|e2A f2A|g2A f2A|GEc E/F/GE||