Download ABC

thejackal’s tunebook: slip jigs

Order by name or date added

A Fig For A Kiss

X: 1
T: A Fig For A Kiss
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|: G2B E2B BAG | F2A D2A AGF | G2B E2B BAG |
[1 B/c/dB AGF DEF :|2 B/c/dB AGF E3 ||
|: g2e g2e edB | f2d dcd fed |1 g2e g2e edB |
dBG GBd e2f :|2 gfe fed ecA | B/c/dB AGF E2F ||
X: 2
T: A Fig For A Kiss
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
F|G2B E2B BAG|FGA D2A AGF|GAB E2B BAG|BdB AGF E2F|
G2B e2B BAG|FGA D2A AGF|GAB E2B BAG|BdB AGF E2||
f|g2e g2e edB|f2d dcd fga|g2e g2e edB|dBG GBd e2f|
g2e g2e edB|f2d dcd fga|gfe agf edc|BdB AGF E2||
X: 3
T: A Fig For A Kiss
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|: G2 B E2 B BAG | F2 A D2 d AGF |
|: g2 e g2 e e2 B | f2 d f2 d A2 f |
2 g2 e f2 d e2 c | BdB A>GF E3 ||
X: 4
T: A Fig For A Kiss
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
G2B E2B B2G|F2A D2A A2F|G2B E2B B2c|1 d2B AGF E2F:|2 d2B AGF E3||
g2e g2e e2g|f2d f2d def|g2e g2e e2c|d2B A2B def|
g2e g2e e2g|f2d f2d def|g2e f2d e2c|d2B AGF E2F||
X: 5
T: A Fig For A Kiss
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
| g2 e e2 g B2 g | f2 d d2 f A2 a |
| g3 e2 g B2 g | f3 d2 f A2 a | g2 e fed e3 | d2 B AGF E3 ||
X: 6
T: A Fig For A Kiss
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|: G2B E2B BAG | F2A D2A AFD | G2B E2B BAG |
[1 B/c/dB AGF E2F :|2 B/c/dB AGF E3 ||
|: g2e g2e edB | f3 dfa afd |1 g2e g2e edB |
AB/c/d efd e2f :|2 gfe agf gfe|dcB AGF E3||
X: 7
T: A Fig For A Kiss
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|: G2 B E2 B BAG | F2 A D2 A AGF | G2 B E2 B BAG | BdB AGF E3 :|
e2 d e2 f afd | e2 f g2 a bag | e2 d e2 f gfe | dcB AGF E3 |
e2 f g2 a bag | f2 d d2 f agf | bag agf gfe | dcB AGF E3 |]
X: 8
T: A Fig For A Kiss
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|: G2B E2B BAG | F2A D2A AGF | G2B E2B BAG |
[1 B/c/dB AGF E2F :|2 B/c/dB AGF E3f ||
|: g2e g2e edB | f2d dB/c/d fed |1 g2e g2e edB |
dBA ABd e2f :|2 gfe fed ecA | B/c/dB AGF E2F ||
X: 9
T: A Fig For A Kiss
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|: "Em"G2 B E2 B BAG | "D"F2 A D2 A AGF | "Em"G2 B E2 B BAG | "G"BdB "D"AGF "Em"E3 :|
"Em"g2 e g2 e edB | "D"f2 d dcd fed | "Em"g2 e g2 e edB | "G"d2 BA GBd "C"e2 f |
"Em"g2 e g2 e edB | "D"f2d dcd fed | "C"gfe "D"fed "Em"edB | BdB "D"AGF "Em"E3 |]
X: 10
T: A Fig For A Kiss
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|:.E2B BGE BGE|FAD AFd AFD|EFG AB=c BAG|1 BeB AGF E2D:|2 BeB AGF E2B||
|:eBe geg bge|dAd fdf afd|1 eBe geg bge|gfe Be^d e2B:|2 e/2f/2gf ed=c BAG|BeB AGF E3 |]
X: 11
T: A Fig For A Kiss
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|: G2B E2B BAG | F2A D2A AGF | G2B E2B BAG |
[1 B/c/dB AGF E2F :|2 B/c/dB AGF E2f ||
|: g2e g2e edB | f2d dcd fed |1 g2e g2e edB |
dBG GBd e2f :|2 gfe fed efg | B/c/dB AGF E2F ||

The Butterfly

X: 1
T: The Butterfly
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|:B2E G2E F3|B2E G2E FED|B2E G2E F3|B2d d2B AFD:|
|:B2d e2f g3|B2d g2e dBA|B2d e2f g2a|b2a g2e dBA:|
|:B3 B2A G2A|B3 BAB dBA|B3 B2A G2A|B2d g2e dBA:|
X: 2
T: The Butterfly
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: B2 E G2 E F3 | B2 E G2 E FF/G/A | B2 E G2 E F3 | B2 d d2 B AFD :|
|: B2 d e2 f g2 d | B2 d g2 e dBA | B2 d dd/e/f g2 a | b2 a g2 e dBA :|
|: B3- B2 A G2 A | B3 B^AB dB=A | BcB B2 A G2 A | Bcd g2 e dB^A :|
X: 3
T: The Butterfly
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: B3 G3 F3 | B3 G3 E3 | B3 G3 F3 | B3 d3 F3 :|
|: B3 e3 g3 | B3 g3 A3 | B3 e3 g3 | b3 g3 A3 :|
|: B3 B3 G3 | B3 B3 d3 | B3 B3 G3 | B3 g3 A3 :|
X: 4
T: The Butterfly
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: B2 E G2 E FED | B2 E G2 E FGA | B2 E G2 E F3 | B2 d- d2 B AFD :|
|: B2 c e2 f g3 | B2 ^c g2 e dBA | B2 d e2 f g2 a | b2 a g2 e dBA :|
|: B3 B2 A G2 A | B3 B^AB dB=A | BcB B2 A G2 A | B2 d g2 e dBA :|
|: B2 c e2 f g2 c | BB/c/d g2 e dB^A | B2 c e2 f g3 | baf gfe dB^A :|
|: B2 ^c e2 f g2 A | B2 ^c gec d2 A | B2 ^c e2 f g2 a | b2 a g2 e dBA :|
|: B2 d e2 f g3 | B2 d g2 e dBA | B2 d e2 f g2 a | b3 ag/f/e dBA :|
|: *B3 e2 f g3 | *B3 g2 e dBA | *B3 e2 f g3 | b2 a g2 e dBA :|
X: 5
T: The Butterfly
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:"Em"B2E G2E "D"F3|"Em"B2E G2E "D"FED|"Em"B2E G2E "D"F3|"G"B2d d2B "D"AFD:|
|:"Em"B2d e2f g3|B2d g2e "D"dBA|"Em"B2d e2f g2a|"G"b2a g2e "D"dBA:|
|:"Em"B3 B2A G2A|B3 BAB "D"dBA|"Em"B3 B2A G2A|"G"B2d g2e "D"dBA:|
X: 6
T: The Butterfly
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|:B2E G2E F3|B2E G2E FGA|B2E G2E F3|B2c d2B AFD:|
|:B2d e2f g3|B2d g2e dBA|B2d e2f g2a|b2a g2e dBA:|
|:B3 B2A G2A|B3 BAB dBA|B3 B2A G2A|B2d g2e dBA:|
X: 7
T: The Butterfly
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|:"Em"B2E G2E "D"F3|"Em"B2E G2E "D"FED|"Em"B2E G2E "D"F3|"C"B2d d2B "D"AGA:|
|:"C"B2c e2f g3|"D/B"B2e g2e dBA|"Am"B2c e2f g2a|"C"b2a g2e "D"dBA:|
|:"Em"B3 B2A G2A|B3 BAB "D"dBA|"Em"B3 B2A "G"G2A|"C"B2e g2e "D"dBA:|
X: 8
T: The Butterfly
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
"Em"B2 E G2 E "D"F2 A |"Cmaj7"B2 E G2 E "Bm7"FED |"Em"B2 E G2 E "D"F2 A |"G"B2 d d2 B "D"AFD ::
"Em"B2 c e2 f g3 |"Cmaj7"B2 c g2 e "D"dBA |"Em"B2 c e2 f "Cmaj7"g2 a |"G"b2 a g2 e "D"dBA ::
"Em"B3 B2 A G2 A |BAB BAB "D"dBA |"Cmaj7"B3 B2 A G2 A |"G"B2 d g2 e "D"dBA :|
"_additional bar to end""Em"B2 E "Bm7"G2 E HF3 |]
X: 9
T: The Butterfly
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
"Em" B2 E G2 E"D" F3 |"Em" B2 E G2 E "D" FGA |"Em" B2 E G2 E"D" F3 |"G" B2 ^c d2 B "D" AFD :|
"Em" B2 c e2 f g3 |"G" B2 c g2 e "D" dBA |"Em" B2 c e2 f g2 a | b2 a g2 e "D" dBA |
"Em" B2 c e2 f g3 |"G" BAB g2 e "D" dBA |"Em" B2 c e2 f g2 a | "G"bag "D"agf "C"gfe |]
"Em" B3 B2 A"G" G2 A |"Em" B3 BAB "D" dBA |"Em" B3 B2 A"G" G2 A |"Em" B2 d g2 e "D" dBA :|
X: 10
T: The Butterfly
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
[M:15/8] |: B2E G2E F3 B2E FED | B2E G2E F3 BdB AFD :|
|: B2d e2f g3 B2e dBA | B2d e2f g2a bge dBA :|
|: B3 B2A G2A BAB dBA | B3 B2A G2A g2e dBA :|
X: 11
T: The Butterfly
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
V:1
B,2E G2A|"Em"^A2B A2=A G3"Bm7"B,3D3|"Em"E3-E3-E3 "Bm7"FG/FE/D3|
"Em"E3-E3-E3 "Bm7"DE/DB,/ A,3|"Em"B,3-B,3-B,3 "Bm7"B,2E G2A||
"Em"^A2B A2=A G3"Bm7"B,3D3|"Em"E3-E3-E3 "Bm7"DE/DB,/ A,3|
"Em"B,3-B,3-B,3 "Bm7"FG/FE/D3|"Em"E3-E3-E3z6||
"Cmaj7"e2g z2e c3 "Am7"A2B c2^c|"Bm7"d2fz2d B3 "Em7"G2A ^A2B|
"Am7"c2e z2c A3 "D7"F2G A2^A|"Gmaj7"B2^A B2c d3 d2^cd2^d|
"Cmaj7"e2g z2e c3 "Am7"A2B c2^c|"Bm7"d2fz2d B3 "Em7"G2A ^A2B|
"Am7"c2e z2c A3 "D7"F2A d2c|"C#m7b5"B3-B3-B3 "B7b5"B,2E G2A||
V:2
z6|B2E G2E F3 B2E FED | B2E G2E F3 BdB AFD |
B2E G2E F3 B2E FED | B2E G2E F3 BdB AFD ||
B2d e2f g3 B2e dBA | B2d e2f g2a bge dBA |
B2d e2f g3 B2e dBA | B2d e2f g2a bge dBA ||
B3 B2A G2A BAB dBA | B3 B2A G2A g2e dBA |
B3 B2A G2A BAB dBA | B3 B2A G2A g2e dBA |
B3 B2A G2A BAB dBA | B3 B2A G2A g2e dBA |
B3 B2A G2A BAB dBA | B3 B2A G2A g2e dBA ||

Chloe’s Passion

X: 1
T: Chloe's Passion
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|:Bef gaf gee | Bef gee fdd | Bef gaf gee | fdd agf gee :|
|:BBB gfe gaa | BBB gfe fdd | BBB gfe gaa | fdd agf gee :|
|:BBB GBB AAA | BBB GBe Beg | fde faf gee | fdd agf gee :|
fge edB eee | fdd dBA BBB | fge edB ege | fdd agf gee |
fge edB eee | fdd dBA BBB | ggg fga gee | ABd fdA BBB ||
X: 2
T: Chloe's Passion
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Ador
|: Ade fge f2 d | Ade fed ecc | Ade fge f2 d | ede gfe f2 d :|
|: GAA fed egg | GAA fed ecc | GAA fed egg | ede gfe f2 d :|
X: 3
T: Chloe's Passion
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: Bef gaf gee |Bef gee fdd | Bef gaf gee | fdf agf gee :|
|: B3 gfe faa | B3 gfe fdd | B3 gfe faa | fdf agf gee :|
|: B3 GAB A3 | B2B GBd Bdg | fde faf gee | fdf agf gee :|
|: fge edB e2g | fdd dBA dBA | fge edB e2g | fdf agf gee :|

The Drops Of Brandy

X: 1
T: The Drops Of Brandy
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
ABA FDF FDF|ABA FDF GFE|ABA FDF FDF|GFG E2 F GFE|
ABA FDF FDF|ABA FDF GFE|ABA FDF FDF|GFG E2 F GFE:||
DFA dAF dAF|DFA dAF GFE|DFA dAF dAF|GFG E2 F GFE|
DFA dAF dAF|DFA dAF GFE|DFA dfe dAF|GFG E2 F GFE:||
X: 2
T: The Drops Of Brandy
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Amaj
|: ABA FDF FDF | ABA FDF GFE |
ABA FDF FDF | GFG E2 F GFE :|
|: DFA dAF dAF | DFA dAF GFE |
[1 DFA dAF dAF | GFG E2 F GFE :|
[2 DFA dfe dAF | GFG E2 F GFE ||
X: 3
T: The Drops Of Brandy
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:ded BGB BGB|ded BGB c2A|ded BGB BGB|cBc A2 B cBA|
ded BGB BGB|ded BGB c2A|ded BGB BGB|cBc A2 B cBA||
|:GB/c/d gdB gdB|GB/c/d gdB cBA|GB/c/d gdB gdB|cBc A2 B cBA|
GB/c/d gdB gdB|GB/c/d gdB cBA|GB/c/d gba gdB|cBc A2 B cBA||
X: 4
T: The Drops Of Brandy
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:ded BGB BGB|ded BGB c2A|ded BGB BGB|cBc A2 B cBA:||
|:GB/c/d gdB gdB|GB/c/d gdB cBA|GB/c/d gdB gdB|cBc A2B cBA:||
X: 5
T: The Drops Of Brandy
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Amaj
e2d cAc cAc | e2 d cAc d2B | e2d cAc cAc | f2fB2c dcB :|
|:Ace aec aec | Ace aec dcB | Ace aec aec | d2d B2c dcB :|

The Foxhunter’s

X: 1
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: FDF F2D G2E | FDF F2D E2D | FDF F2D G2B | AFD DEF E2D :|
|: B3 BAG FGA | B2E E2F G2B | ABc dcB ABc | d2 D D2 F E2 D :|
|: fdf f2d g2e | fdf f2d e2d | fdf f2d g2b | afd def e2d :|
|: gfe dcB AGF | B2 E E2 F G2 B | ABc dcB ABc | d2 D DEF E2 D :|
X: 2
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
BcB BGB ~c2A|BcB BGB A2G|BcB BGB cde|dBG GAB ~A2G:|
|:efe edc Bcd|~e2A A2B cBA|def gfe def|~g2G GAB ~A2G:|
X: 3
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:F2 FD GE|F2 FD ED| ~F2 F2 GB|AF DF ED:|
|:B2 BA GA|BE ED GA|B2 BA GB|AD DE FD:|
X: 4
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
F3 F3/2D3/2 G3/2E3/2|F3 F3/2D3/2 E3/2D3/2| ~F3 F3 G3/2B3/2|A3/2F3/2 D3/2
B3 B3/2A3/2 G3/2A3/2|B3/2E3/2 E3/2D3/2 G3/2A3/2|B3 B3/2A3/2 G3/2B3/2|A3/
X: 5
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: FGF FED G2 E | FGF FED E2 D | FGF FED G2 B | AFD DEF E2 D :|:
B=cB BAG FGA | B2 E E2 F G2 B | ABc dcB ABc | d2 D DEF E2 D :|:
fgf fed g2 e | fgf fed e2 d | fgf fed g2 b | afd def e2 d :|:
gfe dcB AGF | B2 E E2 F G2 B | ABc dcB ABc | d2 D DEF E2 D :|
X: 6
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
||:"D"(FGF)F2D"Em"G2E|"D"(FGF)F2D"A"E2"D"D|(FGF)F2D"G"G2B|"D"(AFD)D2F"A"E2"D"D:||
||:"G"(B=cB)(BAG)"D"(FGA)|"Em"B2EE2FG2B|"D"(AB^c)"Bm"(dcB)"A"(ABc)|"D"d2DD2G"A"E2"D"D:||
||:"D"(fgf)f2d"Em"g2e|"D"(fgf)f2d"A"e2"D"d|(fgf)f2d"G"g2b|"D"(afd)d2f"A"e2"D"d:||
||:"G"(gfe)(d=cB)"D"(AGF)|"Em"B2EE2FG2B|"D"(AB^c)"Bm"(dcB)"A"(ABc)|"D"d2DD2F"A"E2"D"D:||
||"D"D2A A2G ABc | D2A AGE "C"G2E | "D"D2A A2G ABc |"G" BAG AGE"Em" G2E |
|"D"D2A A2G ABc | D2A AGE "C"G2E | "D"D2A A2G ABc | "G"dBG AGE "Em"G2E ||
||"G"BAB dBG "D"ABc | "G"BAB dBG "C"c2A | "G"BAB dBG "D"ABc |"G" BAG AGE"Em" G2E |
|"G"BAB dBG"D" ABc |"G" B2c dBG "C"c2A | "G"def"Em" gfe "G"dBG | BAG "Em"AGE G2E ||
||:"D" d2d dAG"C" FED |"D" d2d dAF"C" G2E |"D" ABc dAG"C" FGA | =cBc E2F G2E :||
||"D" d2g fdf"A" ece |"D" d2g fdf"A" g2e |"D" d2g fdf"A" ece |"C" =cBc E2F G2E |
|"D" d2g fdf"A" ece |"D" d2g fdf "A"g2e |"D" afd gec"A" d2B |"C" =cBc E2F G2E || "D"D9|
X: 7
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: FGF F2 D G2 E | FGF F2 D E2 D | FGF F2 D G2 B | AFD D2 F E2 D :|
|: B=cB BAG FGA | B2 E E2 F G2 B | ABc dcB ABc | d2 D D2 F E2 D :|
|: fgf f2 d g2 e | fgf f2 d e2 d | fgf f2 d g2 b | afd d2 f e2 d :|
|: gfe d=cB AGF | B2 E E2 F G2 B | ABc dcB ABc | d2 D D2 F E2 D :|
X: 8
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:F2F FDF G2E|F2F FDF E2D|F2F FDF G2B|
AFD DEF E2D:|:B2B BAG FGA|B2E E2FG2B|
X: 9
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: B3 B^AB ~c2 A | B2 B BGB A2 G | BcB B^AB c2 e | dBG GAB A2 G :|
|: e3 edc Bcd | e2 A A2 B c2 e | dd/e/f gfe def | g2 G G2 B A2 G :|
|: F3 F^EF G2 E | F2 F FD/E/F E2 D | FGF FED GG/A/B | AFD D2 F E2 D :|
|: BB/=c/B BAG F2 A | B2 E E2 F G2 B | ABc dd/c/B ABc | d2 D D2 F E2 D :|
X: 10
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: B3 BAB c2 A | B3 dBG A2 G | B3 BAB c2 e | dBG G2 B A2 G :|
|: e3 edc Bcd | e2 A A2 B c2 e | def gfe def | g2 G G2 B A2 G :|
X: 11
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmix
| d/c/ |: B2B BGB c2A | B2B BGB A2G | B2B BGB c2A | d2G GAB A2G :|
|: A2e edc Bcd | e2A ABc BAG | G2g gfe dBd | g2G GAB A2G :|
X: 12
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
f3 ~f3 g2e|f3 f2d e2d|f3 f2d g2d|a2f d2f e2d:|
|:B3 B2A G2A|B2E E2F G2A|B3 B2A G2B|d2A D2F E2D:|
|:B3 B2A ^G2A|B2E E2F G2A|Bcd B2A F2A|d2A D2F E2D:|
|:f3 ~f3 g2e|f3 ~f3 e2d|d2f ~f3 g2b|a2f d2f e2d:|
X: 13
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
B3 B2A G2A|B2E E2D G2A|Bed B2A F2A|d2D D2F E2D:|
|:f3 ~f2a g2e|~f3 f2d e2f|d2f f2a g2b|a2f d2f e2d:|
|:F3 ~F2A G2E|~F3 F2D E2D|D2F A2F G2B|A2F D2F E2D:|
X: 14
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
B3 BdB c2A|BAG BdB ABc |BAG BdB c2A|dBG GDG G3:|
|g3 edc Bcd|ecA ABA ABd|g3 edc Bcd|gdB GAG GBd|
g3 edc Bcd |ecA ABA A2B|def gfe def|g3 agf g3||
X: 15
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:B3 BcA B2G|BAG BdB ABc |BAG BdB c2e|dBG GDG G2d|
Bc/B/B BcA B2G|BAG BdB ABc|BAG BdB c2e|dBG GAG G3||
|g3 edc Bcd|ecA ABA ABd|g3 edc Bcd|gdB GAG GBd|
g3 edc Bcd |ecA ABA A2B|def gfe def|g3 agf g3||
X: 16
T: The Foxhunter's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
FGF FDFG2 E|FGF FDFE2 D|FGF FDFG2 B|AFD DEFE2 D:|
BcB BAG FGA|B2 EE2F G2 B|ABc dcB ABc|d2 D DEFE2 D:|
fgf fdf g2 e|fgf fdfe2 d|fgf fdfg2 b|afd def e2 d:|
gfe dcB AGA|B2 EE2 FG2 B|ABc dcB ABc|d2 D DEF E2 D:|

Garech’s Wedding

X: 1
T: Garech's Wedding
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
B|:~E3 e2B G2B|A2A A2G A2B|~E3 G2B e2f|1gfe fed B2e:|2gfe fed e2f||
g2B BAB g2e|f2A AGA f2a|g2B BAB g2e|fdd add fga|
g2B BAB g2e|f2A AGA f2a|gfe fed efg|BcB AGF E2||
X: 2
T: Garech's Wedding
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
^D |: E3 e2 B G2 B | A3 A2 ^G A2 B |
E3 G2 B e2 f |1 gfe fed B2 e :|2 g>fe fed e2 f ||
|: g2 B B^AB g2 e | f2 A A^GA f2 d |
[1 g2 B B^AB g2 e | fdd add e/f/ga :|
[2 g2 e f2 d ee/f/g | B>cB AGF E2 ||
X: 3
T: Garech's Wedding
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: g2 B BAB g2 g | f2 A AGA f2 f |
[2 gfe fed efg | BcB AGF E2 ||
X: 4
T: Garech's Wedding
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
D |: E3 e2 B G2 B | A3 A2 G A2 B |
E3 G2 B e2 f |1 gfe fed B2 e :|2 g>fe fed e2 f ||
|: g2 B B^AB g2 e | f2 A A^GA f2 d |
[2 g2 e f2 d ee/f/g | B>cB AGF E2 ||
E3 G2 B e2 f |1 gfe fed B2 e :|2 gfe fed e2 f ||
[ gfe fed efg | BcB AGF E2 ||
|: ~E3 ~e2 B ~G2 B | ~A3 ~A2 G ~A2 B | ~
X: 5
T: Garech's Wedding
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: g2 B BAB g2 g | f2 A AGA f2 f |
[2 gfe fed efg | BcB AGF E2 ||
X: 6
T: Garech's Wedding
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: g2 B BGB g2 B | f2 A AFA f2 A |
[2 gfe fed efg | BcB AGF E2 ||
X: 7
T: Garech's Wedding
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
B|:E3 e2B G2B|A3 A2G A2B|E3 G2B e2f|1gfe fed B2e:|2gfe fed e2f||
g2B BAB g2e|f2A AGA f2a|g2B BAB g2e|1fdd add fga:|2BcB AGF E2||
X: 8
T: Garech's Wedding
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|:DEE e2B G3|G-AG ~A2G A2B|~E3 G2B e2f|1gfe fed AB/c/d:|2gfe fed e2f||
g2B BAB g2e|f2A AGA fga|g2B BAB g2e|fdd add fga|
g2B BAB g2e|f2A AGA fga|gfe fed efg|B/c/dB AGF E2D||

Give Us A Drink Of Water

X: 1
T: Give Us A Drink Of Water
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: D | GBd gdc BAG | BdB cAA A2D | GBd gdc BAG | BcA AGF G2 :|
|d | {a}gfg efg fed | g2g efg afd | g2g bag fed | efg afd g2d |
gfg efg fed | {a}gfg efg a2g | bag agf ged | efg afd g2 ||
X: 2
T: Give Us A Drink Of Water
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: D |GBd gdc BAG | B/c/dB cAA A2 D |\
GB/c/d gdc B2 G |[1 BcA BGG G2 :|[2 BcA BGG GBd ||
gag efg afd | gag efg a2 d |\
gag bag fed | efg agf g2 d |
gag efg afd | gag efg a2 a |\
bag agf g/f/ed | efg afd g2 |]
X: 3
T: Give Us A Drink Of Water
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
D|GBd gdc BAG|B<-dB cAA A2A-|GBd gdc BAG|B<-cA BGG G2:|
d|gfg efg afd|gfg efg a2d|gfg bag fed|efg afd g2d|
gfg efg afd|gfg efg a2a|bag agf gfd|efg afd g2|]
X: 4
T: Give Us A Drink Of Water
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
GBd gdc BAG|Bcd eAA ABA|GBd gdc BAG|1BcA BGF G3:|2BcA BGF GBd||
~g2g efg fed|~g2g efg ~a2a|~g2g bag fed|efg agf ~g2g|
~g2g ~e2e ~f2f|~g2g efg ~a2a|bag agf ged|efg agf gdB|]
X: 5
T: Give Us A Drink Of Water
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: D | GB/c/d gdc BAG | Bc/d/B cAA AFD | GB/c/d gdc BAG | Bc/d/B cAF G2D |
GB/c/d gdc BAG | Bc/d/B cAA AFD | GB/c/d gdc BAG | Bc/d/B cAF G2f ||
|:g3 efg fed | g3 efg a2f | g3 bag fed | efg afd g2d |
g3 efg fed |g3 efg a3 | bag agf ged | efg afd g2 ||
X: 6
T: Give Us A Drink Of Water
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|BGG AGE DEG | B2G GFG A2c | BGG AGE DEG | cBA AGE D2c :|
Bdd dge dBG | Bdd dBG A2c | Bdd dge dBG | cBA AGE D2c |
Bdd dge dBG | Bdd dBG Aef | gfe dBd cBA | cBA BGE D3 :|

Gort Na Mona

X: 1
T: Gort Na Mona
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
G2B BAG ABc|d2g gfd BcA|G2B BAG ABc|1ded ded ((3BcB) A:|2ded dge fga||
b2a bge dgb|a2a aga bge|e2e edB ABc|d2d dge fga|
b2g gba ged|e2e ede ged|A2A ABG ABc|d2d dgf dcA||
X: 2
T: Gort Na Mona
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Cmaj
G|:C2E EDC DEG|c2e edc deg|f2e dcd ecG|1~A3 AGE D2G:|2AcA AGE DEF||
GAc cde ~d3|e2g gae gec|~d3 dcd ecG|AcA AGE DEG|
GAc cde ~d3|e2g gae gec|f2e dcd ecG|A2A AGE D2G:||
X: 3
T: Gort Na Mona
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: G2B BAG ABc | d2g gfd BcA | G2B BAG ABc |1 A2d ded BcA :|2 d3 dgd fga |
b2a age dgb | aba aga bgd | ege edB ABc | ded dgd fga |
b2g gba ged | e3 ede gdB | A3 ABG ABc | d3 dgf dcA |]

The Humours Of Whiskey

X: 1
T: The Humours Of Whiskey
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|:"G"gfe "Bm"fBB fBB|"G"gfe "Bm"fBB "A"fga|"G"gfe "Bm"fBB "G"efg| "A"agf efd cBA:|
K:Dmaj
|:"D"d2e fdf "A"ecA|"D"d2e fed "G"gfe|"D"d2e fdf "G"efg| "A"agf efd cBA:|
X: 2
T: The Humours Of Whiskey
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: {a}gfe {g}fB{G}B {g}fB{G}B | {a}gfe {g}fB{G}B {g}fga | gfe {g}fB{G}B {g}fB{G}B | agf {g}efd {cd}cBA :|
|:{Gdc}d2e {g}fdf {g}ec{d}A | {Gdc}d2e {g}fed {g}fga | {Gdc}d2e {g}fdf {g}ec{d}A | agf {g}efd {cd}cBA :|
X: 3
T: The Humours Of Whiskey
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:gfe fBB fBB|gfe fBB fga|gfe fBB fga|agf efd cde:|
|:d2e faf ecA|d2e faf gec|d2e faf efg|1 agf efd cde:|2 agf efd cBA||
X: 4
T: The Humours Of Whiskey
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|: gfe fBB fBB | gfe fBB fga |\
gbe fBB fBB | agf efd cBA :|
|: [D2d2] e fdf ecA | [D2d2] e fdf gfe |\
[D2d2] e fdf efg | agf efd cBA :|
X: 5
T: The Humours Of Whiskey
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|:"Em"gfe "Bm"fBB fBB|"Em"gfe "Bm"fBB "F#m"fga|"Em"gfe "Bm"fBB "G"efg| "A"agf efd cBA:|
K:Dmaj
|:"D"d2e fdf "A"ecA|"D"d2e fdd "G"gfe|"D"d2e fdf "G"efg| "A"agf efd cBA:|
X: 6
T: The Humours Of Whiskey
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|:"Bm"{e}f{g}fe fBB fBB|{e}f{g}fe fB"F#m"B fga|"G"{e}f{g}fe fBB fBB|"A"agf efd cBA:|
|:"D"d2e fed ecA|"Em"d2e fed fga|"D/F#"d2e ~f3 ecA|"G"agf "A"ef"A/C#"d cBA:|
X: 7
T: The Humours Of Whiskey
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
f|:gfe fBB fBB| gfe fBB fga/A| gfe fBB fBB| agf efd cBA:|
|:d2e fdf ecA/a| d2e fed gfe| d2e fdf efg|1 agf efd cBA:|2 efd cBA B3||
X: 8
T: The Humours Of Whiskey
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
K: Bmin
gfe fBB fBB| gfe fBB fga| gfe fBB fBB| agf efd cBA :|
d2e fdf ecA|d2e fef fga| d2e fdf ecA| agf efd cBA :|

The Kid On The Mountain

X: 1
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
EFE FEF G2 F| E3 cBA BGE| EFE FED G2 A| BAG FAG FED:|
BGB AFA G2 D| GAB dge dBA| BGB AFA G2 A| BAG FAG FED:|
gfg efe e2 f|gfg efg afd| gfg efe e2 a|bag fag fed:|
eBB e2f g2f|eBB efg afd| eBB e2f g2a|bag fag fed:|
edB dBA G2D|GAB dge dBA|edB dBA G2A|BAG FAG FED:|
X: 2
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
P: 6
|: B,EE eBG E2 E | B,EE EFG AFD | B,EE EBG E2 G/A/ | BAG FAG FED :|
X: 3
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
P: 6
|: B,EE E2 G E2 E | B,2 E E2 G AF/E/D | B,EE EGG E2 G | B2 G A2 G FED :|
X: 4
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: E3 FEF G2 F | E2 E BcA BGE | E^DE F^EF G2 A | BAG F/G/AG FED :|
|: B2 B AF/G/A G2 D | G2 B dge dBA | BG/A/B AFA G2 A | BAG FAG F2 D :|
|: g*fg eBe e2 f | g2 g ee/f/g afd | gag eB/^c/d e2 g/a/ | bag f/g/ag f2 d :|
|: eBB e2f g>fg | e2 B efg a>fd | eBB e2f g2 a | b>ag fag fed :|
|: edB d2 A G3 | G2 B dge dB/c/d | e2 B dBA G2 A | BB/A/G F>AG FED :|
|: B,EE EcA B2 ^A | B,EE E2 F/G/ AFD | B,2 E EE/F/G A2 G | B2 G A2 G F>GA :|
X: 5
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
B,EE EDE G2 E | B,EE EDE DB,A, |B,EB, EDE G2 A | BAG FAG FED :||
X: 6
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
~E3 FEF G2 F| ~E3 BcA BGD| ~E3 FEF G2 A| BAG FAG FED:|
BGB AFD G2 D| GAB dge dBA| BGB AFA G2 A| BAG FAG FED:|
~g3 eBe e2 f|~g3 efg afd| ~g3 eBe g2 a|bag fag fed:|
eB/B/B e2f ~g3|eB/B/B efg afd| eB/B/B e2f g2a|bag fag fed:|
edB dBA G2D|GAB dge dBA|edB dBA G2A|BAG FAG FED:|
X: 7
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
P:1
|:"Em"EFE "D"FED "Em"G2F|"Em"EFE "D"cBA "Em"BGE|"Em"EFE "D"FED "G"G2(G/A/)|"G"BAG "D"FAG FED:|
P:2
|:"G"BGB "D"AFA "G"G2 D|"G"GAB "D"dfe dBA|"G"BGB "D"AFA "G"G2 A|"G"BAG "D"FAG FED:|
P:3
|:"Em"gfe efe e2 (e/f/)|"Em"gfg efg "D"afd|"Em"gfe efe e2 (g/a/)|"G"bag "D"fag fed:|
P:4
|:"Em"eBB e2f g2f|"Em"eBB efg "D"afd|"Em"eBB e2f g2(g/a/)|"G"bag "D"fag fed:|
P:5
|:"Em"eBe "D"dBA "Em"G2A|"Em"Bee "D"dBA "Em"BGE|"Em"eBe "D"dBA "Em"G2A|"G"BAG "D"FAG FED:|
P:6
|:"Em"B,EE eBG E2E|"Em"B,EE EFG "D"AFD|"Em"B,EE eBG E2(G/A/)|"G"BAG "D"FAG FED:|
X: 8
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|:E3 FEF G3| E3 BcA BGD| E3 FEF G2 A| BAG FAG FED:||
|:BGB AFD G2 D| GB/c/d dge dBA| BGB AFA G2 A| BAG FAG FED|
BF/G/B AF/G/A G2 D| GB/c/d dge dBA| BF/G/B AF/G/A G2 A| BAG FAG FED||
|:g3 eBe e2 f|g3 efg afd| g3 eBe ega|bag fag fed:||
|:eBB e2f g3|eBB efg afd| eBB e2f g2a|bag fag fed:||
|:edB dBA G2D|GB/c/d dge dBA|edB dBA G2A|BAG FAG FED:||
X: 9
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
EEE E2F G2B|EEE G2B AFD|EEE E2F G2B|ABA AFD FGA:|
|:BcB ABA G2A|BcB BGE FGA|BcB ABA G2B|ABA AFD FGA:|
|:BcB eBA G2A|BcB BGE FGA|BcB eBA G2B|ABA AFD FGA:|
|:eee e2f g2b|eee g2b afd|eee e2f g2b|aba afd fga:|
|:bc'b aba g2a|bc'b bge fga|bc'b aba g2b |aba afd fga:|
|:ddB dBA G2A|BcB BGE GAB|edB dBA G2B|ABA AFD FGA:|
|:gfe efe g2e|gfe ege bge|gfe efe g2b|aba afd fga:|
|:gfe fed edB|dBA BGE GAB|gfe fed edB|ABA AFD FGA:|
|:B,EE B,FF B,GG|B,FF G2B AFD|B,EE B,FF B,GB| ABA AFD FGA:|
|:gfe fed e2f|gfe g2a bge|gfe fed edB|ABA AFD FGA:||
X: 10
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
~E2 E FEF G2 F| ~E2 B BcA BGD| ~E2 E FEF G2 B| BAG FAG FED:|
BGB AFA G2 D| GAB dge dBA| BGB ABA G2 B| BAG FAG FED:|
gfg eBe e2 f|gfg efg afd| gfg eBe g2 a|bag fag fed:|
e~B2 e2f g2 f|e~B2 efg afd| e~B2 e2f g2a|bag fag fed:|
edB dBA G2D|GAB dge dBA|edB dBA G2A|BAG FAG FED:|
X: 11
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
"Em"EFE "D"FEF "G"G2 F| E3 "B7"cBA BGE| "Em"EFE "D"FED "G"G2 A| BAG "D"FAG FED:|
"Em"BGB "D"AFA "G"G2 D| GAB "D"dge "G"dBA| "Em"BGB "D"AFA "G"G2 A| BAG "D"FAG FED:|
"Em"gfg efe e2 f|"G"gfg "D"efg afd| "Em"gfg efe e2 a|"G"bag "D"fag fed:|
"Em"eBB e2f g2f|eBB efg "D"afd| "Em"eBB e2f g2a|"G"bag "D"fag fed:|
"G"edB "D"dBA "G"G2D|GAB "D"dge "G"dBA|"G"edB "D"dBA "G"G2A|BAG "D"FAG FED:|
X: 12
T: The Kid On The Mountain
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: EFE FEF G2F | E3 cBA BGE | EFE FED G2A | BAG FAG FED :|
|: BGB AFA G2D | GAB dge dBA | BGB AFA G2A | BAG FAG FED :|
|: gfg eBe e2f | gfg efg afd | gfg eBe e2a | bag fag fed :|
|: eBB e2f g2f | eBB efg afd | eBB e2f g2a | bag fag fed :|
|: edB dBA G2D | GAB dge dBA | edB dBA G2A | BAG FAG FED :|

The Night Before Larry Was Stretched

X: 1
T: The Night Before Larry Was Stretched
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|:GFE EB,E E2 G|FED DA,D FGA|GFE EB,E E2 G|FGA ABG FED:|
|:G2 B BcA B3|G2B Bcd ecA|G2 B BcA Bcd|e2 A ABG FED:|
X: 2
T: The Night Before Larry Was Stretched
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
| : dcB BFB B2 d | cBA AFA cde | dcB BFB B2 d | cde efd cBA : |
| : d2f fge f2 e | d2 f fga bge | d2 f fge fga | b2 e efd cBA : |
X: 3
T: The Night Before Larry Was Stretched
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|:GFE EB,E E2 G|FED DA,D FGA|GFE EB,E E2 G|FGA ABG FED:|
|:GAB BcB d2B|GAB Bcd cAF|GAB BcA B2B|c2 A ABG FED:|
X: 4
T: The Night Before Larry Was Stretched
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmin
|:BAG GDG G2 B|AGF FCF ABc|BAG GDG G2 B|ABc cdB AGF:|
|:Bdd ded f3|B2d def ecA|B2 d ded d2d|dcB cdB AGF:|
X: 5
T: The Night Before Larry Was Stretched
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmin
|:BAG GDG G2 B|AGF FCF ABc|BAG GDG G2 B|ABc cdB AGF:|
|:Bcd ded f2d|Bcd def ecA|Bcd ded d2d|edc cdB AGF:|
X: 6
T: The Night Before Larry Was Stretched
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Amin
|:cBA AEA A2 c|BAG GDG Bcd|cBA AEA A2 c|Bcd dec BAG:|
|:cde efe g2e|cde efg fdB|cde efe e2e|fed dec BAG:
X: 7
T: The Night Before Larry Was Stretched
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Amin
|:cBA AEA A2 c|BAG GDG Bcd|cBA AF/G/A A2 c|Bcd dec BAG|
cBA AEA A2 c|BAG D3 Bcd|cBA AEA A2 c|Bcd dec BAG||
|:cde e=fe g3|cde e=fg =fdB|cde e=fe g3|=fed dec BAG|
cde e=fe g2e|cde e=fg =fdB|cde e=fe g2e|=fed dec BAG||

Open The Door For Three

X: 1
T: Open The Door For Three
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
D| G2c BGB AFA | G2c BGB c2d | ege dcB AFD | E2c c2A G2D |
G2c BGB AFA | G2c BGB c2d | ege dcB AFD | E2c BcA G2d |
gdB gdB AFD | ~g3 def g2d | ege dcB AFD | E2c c2A G2d |
gdB gdB AFD | g2g def g2d | ege dcB AFD | E2c BcA G2 ||
X: 2
T: Open The Door For Three
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
D|:G2c BGB AFA|G2c BGB c2d|e3 dcB AFD|E2c ABG FED|
G2c BGB AFA|D3 BGB c2d|e3 dcB AFD|E2c BcA G2||
|:gdB gdB AFD|g3 def g2d|e3 dcB AFD|E2c ABG FED|
gdB gdB AFD|g3 def g2d|e3 dcB AFD E2c BcA G2||
X: 3
T: Open The Door For Three
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
A|:d2g fdf ece|d2g fdf g2a|b3 agf ecA|B2g efd cBA|
d2g fdf ece|A3 fdf g2a|b3 agf ecA|B2g fge d2||
|:dAF dAF ecA|d3 ABc d2A|B3 AGF ecA|B2G EFD cBA|
dAF dAF ecA|d3 ABc d2A|B3 AGF ecA |B2G FGE D2||

Reaping The Rye

X: 1
T: Reaping The Rye
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
B3 B2A GFE|GAG Bge fge|B3 B2A GFE|GAG Be^d e2A:|
|B3 g3 fge|c3 egg fge|B3 g3 fga|gfe Be^d e2A|
B3 g3 fge|c3 egg fga|bag gfe fga|gab Be^d e3||
X: 2
T: Reaping The Rye
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
BcB B2A GFE| EFG Bge f2e|
BcB B2A GFE |EFG Bed e3 :|
BcB efg f2e| AcA efg f2e|
BcB efg f2e| BcB B2A G2A|
BcB efg f2e| AcA efg f2e|
AcA efg fga| bag agf gfe|
efg agf e3|
X: 3
T: Reaping The Rye
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
B>cB B2A GFE|G>AG B2g f2e|B>cB B2A GFE|G2A Bed e3:|
B>cB g2g fed|B>cB g2g f2e|B>cB g2g fga|g>fe Bed e2|
B>cB g2g fed|B>cB gag fga|bag gfe fga|gab Bed e3|]

Slide From Grace

X: 1
T: Slide From Grace
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|:d2B BAB def|d2B BAF A2B|d2B BAB def|1a2f fed e2f:|2 a2f fed efa||
b3 afe def| AAA AFA dfa|b3 afe def|gfe e2d efa|
b3 afe def|AAA AFA Bdf|e2d fzA Bde|zfa baf e2 f||
X: 2
T: Slide From Grace
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|:d2B BAB def|d2B BAF A2F|d2B BAB def|1f2e edB dBA:|2 f2 e-e2 d efa||
b2f afe def| ABA AFA dfa|b2f afe def|f2 e-e2 d efa|
b2f afe def|ABA AFA def|e2d efA Bde|zfa baf e2 f||
X: 3
T: Slide From Grace
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|:G2E EDE GAB|G2E EDB, D2B,|G2E EDE GAB|1B2A AGE GED:|2 B2 A-A2 G ABd||
e2B dBA GAB| DED DB,D GBd|e2B dBA GAB|B2 A-A2 G ABd|
e2B dBA GAB|DED DB,D GAB|A2G ABD EGA|zBd edB A2 B||
X: 4
T: Slide From Grace
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Amaj
|:A2F FEF ABc|A2F FEC E2C|A2F FEF ABc|1c2B BAF AFE:|2 c2 B-B2 A Bce||
f2c ecB ABc| EFE ECE Ace|f2c ecB ABc|c2 B-B2 A Bce|
f2c ecB ABc|EFE ECE ABc|B2A BcE FAB|zce fec B2 c||
X: 5
T: Slide From Grace
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|:G2E EDE GAB|G2E EDB AFD|G2E EDE GAB|d2B BAG A2B|
G2E EDE GAB|G2E EDB AFD|G2E EDE GAB|d2B BAG AB/c/d||
|:e3 dBA GAB| D3 DBD GBd|e3 dBA GAB|B2A A2G AB/c/d|
e3 dBA GAB|D3 DBD EGB|A2G B2d EGA|zB/c/d edB A2B||
X: 6
T: Slide From Grace
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|:d2B BAB def|d2B BAF A3|d2B BAB def|1f2 e3 d eff:|2 f2e3 d efa||
b2f afe def| AAA AFA dfa|b2f afe def| f2e3 d efa|
b2f afe def|AAA AFA def|e2d efA Bdf|dfa baf e3 ||

The Tenpenny Piece

X: 1
T: The Tenpenny Piece
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
gag edB edB|~g3 edB d2f|gag edB edB|1 ~A3 ABd e2f:|2 ~A3 ABd edc||
BAB GEF GEE|~B3 GEF Gdc|BAB GEF GFE|1 DED DEF G2A:|2 DED DEF GBd||
X: 2
T: The Tenpenny Piece
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
gfg edB edB|gfg edB d/e/dB|~g3 edB edB|ABA AB/c/d ebf|
gfg edB edB|gfg edB d/e/dB|ge/f/g edB edB|[A3A3] AB/c/d edc||
BAB G/A/GE G/A/GE|BAB GED GAc|BAB GEE GEB,|FDD DE/F/G Aed|
BAB (3GAG E (3GAG E|BAB GED GAc|BAB eBB GEE|DED DE/F/G Abf||
X: 3
T: The Tenpenny Piece
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:g3 edB edB|g3 edB d2f|gag edB edB|1 A3 ABd e2f:|2 A3 ABd edc||
|:BAB GEF GEE|B3 GEF Gdc|BAB GEF GFE|1 D3 DEF G2A:|2 D3 DEF GBd||
X: 4
T: The Tenpenny Piece
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:~g3 edB edB|gfg edB d2B|~g3 edB edB|1 ABA ABd e2f:|2 ABA ABd edc||
|:B2A GEE GEE|B2A GEF Gdc|B2A GEE GFE|1 DED (3DEF G AGA:|2 DED DEG ABd||

Throw The Beetle At Her

X: 1
T: Throw The Beetle At Her
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|: f2B BAB ~g2e | f2B B2d cBA | f2B BAB ~g3 |1 efg aed cde :|2 efg aed cBA ||
|: d2f fef fef | d2f fef ecA | d2f fef fef | efg aed cBA :|
X: 2
T: Throw The Beetle At Her
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: B2 E E^DE c2 A | B2 E E2 G F2 D |
|: G2 B B^AB BAB | G2 B B^AB =AFD |
G2 B B^AB BAB |[1 AB^c dAG FED :|[2 ABc d2 G FF/G/A |]
|: B2 E EDE c2 A | BEE E2 G FED |
|: G2 B BAB B2 B | G2 B BAB A2 D |
GBB BAA BAB |[1 ABc dAG F2 D :|[2 ABc dAG FGA |]
X: 3
T: Throw The Beetle At Her
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|: f2B BAB g2e | f2B B2d cBA | f2B BAB g3 | efg aed cde |
f2B BAB g3 | f2B B2d cBA | f2B BAB g3 |efg aed cBA ||
|: d2f fef fef | d2f fef ecA | d2f fef fef | efg aed cBA |
d2f fef fef | d2f fef ecA | d2f fef fef | efg aed cBA ||
X: 4
T: Throw The Beetle At Her
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|: f2B BAB g2e | f2B B2d cBA | f2B BAB g3 |1 efg aed cde :|2efg aed cBA ||
|: d2f fef fef | d2f fef ecA | d2f fef fef | efg aed cBA :||

Up In The Garret

X: 1
T: Up In The Garret
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Ador
|:dcB ABE A3|dcB ABA efg|dcB ABG A2 e|dBG GAG Bcd:|
|:BAB e2 d e3|ABB e2 d efg|BAB e2 d efe|dBG GAG Bcd:|
X: 2
T: Up In The Garret
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Ador
|: cBA ABE A2 E | dcB ABA efd | cBA ABE A2 e | dBG GBG Bcd :|
|: ABG e2 d ecB | AB/A/G e2 d efd | ABG e2 d ecA | dBG GBG B/c/dB :|
X: 3
T: Up In The Garret
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Ador
dcB ABG A2e|dcB A2d efg |dcB ABG A2e| dBG GFG Bcd
| dcB ABG A2e|dcB A2d efg |dcB ABG A2e| dBG GFG Bcd|
|:~B3 e2d e2g| ~B3 e2d efg |~B3 e2d efg| dBG GFG Bcd :|
X: 4
T: Up In The Garret
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
B/d/ |: AGF EFE EFE | AGF EFE Bcd | AGF EFE EFE | AFD DED FGA :|
|: FDF ~B2A ~B2A | FDF ~B2A Bcd | FDF ~B2A ~B2A | AFD DED FGA :|
X: 5
T: Up In The Garret
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Ador
dcB ABE A3|dcB ~A3 efg|dcB ABE A2 e|dBG GFG Bcd|
dcB ABE A3|dcB ~A3 efg|dcB ABE A2 e|dBG GFG dBG|
~B3 e2 d e3|~B3 e2 d efg|~B3 e2 d efe|dBG GFG Bcd|
~B3 e2 d e3|~B3 e2 d efg|~B3 e2 d efe|dBG GFG dBG|
X: 6
T: Up In The Garret
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Ador
|:dcB ABE A3|dcB ABG efg|dcB ABG A2 e|dBG D3 Bcd:||
|:BAB e2 d e3|ABB e2 d efg|B3 e2 d efg|dBG GAG Bcd:||

The Whinny Hills Of Leitrim

X: 1
T: The Whinny Hills Of Leitrim
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
AAA dcA d2c|AGA dcA GFG| AAA dcA d2e |fag ege dBG :|
GBB GBd ~g3 | GBB GBG FED | GBB GBd gag | fgf efe dBA |
GBB GBd ~g3 | GBB GBG FED | GBB GBd gag | fgf efe dBG ||
X: 2
T: The Whinny Hills Of Leitrim
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: ABA dcA d2 d | A A2 dcA GFG | A A2 dcA d2 e | faf efe dcA :|
|: GAB GBd g2 g | GAB GAG FED | GAB GBd g2 g | fgf efe dBA :|
X: 3
T: The Whinny Hills Of Leitrim
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: ABA dcA d2 c | ABA dcA GFG | ABA dcA d2 e |[1 faf ege dc/B/G :|[2 faf ege dcA ||
|: GBB GBd ggg | GBB GBG AFD | GBB GBd gag |[1 faf ege dBA :|[2 faf ege dBG |]
X: 4
T: The Whinny Hills Of Leitrim
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: ~A3 dcA d2c | A2d dcA GFG |~ A3 dcA d2e |[1 fag ege dBG :|[2 fag ege dBA ||
|: GBB GBd ~g2(3DEF | GBB GBG FED | GBB GBd ~g3 |[1 ~f3 ege dBA :|[2 fed ege dBG |]
X: 5
T: The Whinny Hills Of Leitrim
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: A2 {B}A dcA d2c | A2 {B}A dcA GFG | A2 {B}A dcA d2 {d}e | fgf efe dcA :|
|: GBB GBd g2 {a}g | GBB GBB AFD | GBB GBd g2 {a}g |fgf efe dBA :|