Sean O Gairbhith’s tune sets

Nighean Donn A Chuiailein Riomhaich, Da Auld Resting Chair.

T: Nighean Donn A Chuiailein Riomhaich
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: G3 G2 B | d2 e g2 d | e2 B d2 B | A2 B e d2 |
G3 G2 B | d2 e g2 d | e2 B d2 B | A G2 G3 :|
|: g3 g2 b | a g2 g2 d | B2 c d2 d | =f2 e e d2 |
d2 g b2 g | a2 b g2 d | e2 B d2 B | A G2 G3 :|
T: Da Auld Resting Chair
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
||: A2 | f3 g e3 f | d2 A2 f2 d2| g2 e2 f2 d2 | GB ed c2 A2 |
f3 g e3 f | d2 A2 f2 d2| G2 e2 A2 c2 | d6 :||
a2| gfed d3 A | B2 d2 A2 f2 | g3 a f2 d2 | B2 ed c2 A2 |
gfed d3 A | B2 d2 A2 f2 | G2 AB A2 c2 | d6 a2 |
gfed d3 A | B2 d2 A2 f2 | g3 a f2 d2 | GB ed c2 A2 |
f3 g e3 f | d2 A2 f2 d2| G2 e2 A2 c2 | d8 ||