Sean O Gairbhith’s tune sets

Nighean Donn A Chuiailein Riomhaich, Da Auld Resting Chair.

T: Nighean Donn A Chuiailein Riomhaich
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:G3 G2 B|d2 e g2 d|e2 B d2 B|A2 B e d2|
G3 G2 B|d2 e g2 d|e2 B d2 B|A G2 G3:|
|:g3 g2 b|a g2 g2 d|B2 c d2 d|=f2 e e d2|
d2 g b2 g|a2 b g2 d|e2 B d2 B|A G2 G3:|
T: Da Auld Resting Chair
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A2|f3 g e3 f|d2 A2 f2 d2|g2 e2 f2 d2|GB ed c2 A2|
f3 g e3 f|d2 A2 f2 d2|G2 e2 A2 c2|d6:|
a2|gfed d3 A|B2 d2 A2 f2|g3 a f2 d2|B2 ed c2 A2|
gfed d3 A|B2 d2 A2 f2|G2 AB A2 c2|d6 a2|
gfed d3 A|B2 d2 A2 f2|g3 a f2 d2|GB ed c2 A2|
f3 g e3 f|d2 A2 f2 d2|G2 e2 A2 c2|d8||