Download ABC

Rebecca Root’s tunebook

Order by name, newest, oldest or tune type.

A Bruxa waltz

X: 1
T: A Bruxa
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
ec BA Bc|e2c2 Ad|cB F2c2|B6|
ec BA Bc|e2c2 Ad|cB F2B2|A6:|
AB c2d2|e6|fe d2g2|e6|
AB c2d2|e6|fe d2g2|e6|
|:~g2 ed ef|e2c2A2|ed cB cd|c2A2F2|
dc BA Bc|B2F2E2|FE F2^G2|1 A2c2e2:|2 A6||
X: 2
T: A Bruxa
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|:"Am"ec BA Bc|e2 c2 Ad|"Dm"cB F2 c2|"E"B6|
"Am"ec BA Bc|e2 c2 Ad|"Dm"cB F2 B2|"Am"A6:|
|:"Am"AB c2 d2|e6|"Dm"fe d2 a2|"Am"e6:|
|:"G"gf ed ef|"C"e2 c4|"E"ed cB cd|"Am"c2 A4|
"Dm"dc BA Bc|B2 F2 EF|"E"FE E2 ^G2|1 "Am"A2c2e2:|2 "Am"A6||
X: 3
T: A Bruxa
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|:"Bm"fd cB cd|f2 d2 Be|"Em"dc G2 d2|"F#"c6|
"Bm"fd cB cd|f2 d2 Be|"Em"dc G2 c2|"Bm"B6:|
|:"Bm"Bc d2 e2|f6|"Em"gf e2 b2|"Bm"f6:|
|:"A"ag fe fg|"D"f2 d4|"F#"fe dc de|"Bm"d2 B4|
"Em"ed cB cd|c2 G2 FG|"F#"GF F2 ^A2|1 "Bm"B2 d2 f2:|2 "Bm"B6||

A Day And An Age waltz

X: 1
T: A Day And An Age
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A/B/c|d2c3A|B4A2|F A3F2|E4D2|D2B3A|
A F3D2|E4EF|E4A/B/c|d2c3A|B4A2|F A3F2|
E4D2|D2B3A|F2E3D|D6|1 D4:|2 D3d2e||
f2e2d2|g b3a2|a6|f4de|f2e2d2|g b3a2|
e6|e3g gf|e2f2d2|B3c d2|A6|d4c2|B2A2G2|
B/c/ d3F2|E4EF|E4AB/c/|d2c2A2|
B4A2|F A3F2|E4D2|D2B3A|F2E3D|D6-|D4||

A Tune For Frankie jig

X: 1
T: A Tune For Frankie
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmix
|:D2G FDC|~A,3 ~F3|~A,3 ~C3|~A,3 G,A,G,|G,>A,B,/C/|
D2G FDC|~A,3 ~F3|~A,3 CA,C|A,CA, G,A,G,|G,>A,B,/C/:|
|:DGA _Bdc|BGE FED|~F3 GFG|Add d3|
DGA _Bdc|BGE FED|FCA, DCA,|G,A,G, G,>A,B,/C/:|
X: 2
T: A Tune For Frankie
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmix
|:D2 G FED|A,3 F3|A,3 CA,C A,CA,|G,A,G, G,A,C|
D2 G FED|A,3 F3|A,3 CA,C FCA,|G,3 G,GF:|
DGA _Bdc|BGD FED|F3 G3|Add d3|
DGA _Bdc|BGD FED|FCA, DCA,|G,A,G G,3||
DGA _Bdc|BGD FED|F3 G3|Add d3|
dcA _B2G|AFD DCD|C2F A,CA,|G,3 G,3||

Afton Water waltz

X: 1
T: Afton Water
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2||G2 B2 AG|AB c2 BA|G2 B2 AG|G2 F2 D2|
G2 B2 AG|AB d2 ge|d2 cB AB|G4 de|
=f2 gf ed|d2 e2 g2|g2 B2 AG|G2 F2 D2|
G2 B2 AG|AB d2 ge|d2 cB AB|G6||

Aksak Opus three-two

X: 1
T: Aksak Opus
R: three-two
M: 3/2
L: 1/8
K: Amin
A|ef e2 G|de d2 F|cd BcB|EB A2 A|
ef e2 G|de d2 d|cB cgB|AA A2 A|
EF E3|de d3|cd BcB|EB BAA|
[eg]f fee|de ddd|c>B cgB|AA A3|
GA G2 F|EF E2 E|cB cce|dc BBB|
fe fag|ed c3|ef ecA|EB A2 A|
GA G2 F|EF FEE|cB cce|dc BBB|
fe fag|ed c3|ef ecA|EB A2 A||
X: 2
T: Aksak Opus
R: three-two
M: 3/2
L: 1/8
K: Amin
M:5/8
A|:ef e2 G|de d2 F|cd BcB|EB A2A|
[1 ef e2G|de d2 d|cB cgB|AA A2A:|
[2 gf fee|de d2d|cB cgB|AA A3||
|:GA G2F|EF E2 E|cB c2e|dc B3|
[1 fe fag|ed c3|ef ecA|EB A3:|
[2 fe fff|ed c3|ef ecA|EB A2||

Am Monadh Ruadh reel

X: 1
T: Am Monadh Ruadh
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
E2 GB e3 d| de A2 AGAB  |G2 Bd g3 f|fgag ffBd|e2 dB e2 dB|
A2 AB ED D2|1 G6 AG|F3 A FAFD:|2 G3 A F2 ED|E4 z ABd||
e4-edgf|d2 d2-dABd|gfdB e2 dB|de z E- EABd|e2 dB e2 dB|
A2 AB ED D2|1 G6 AG F3 A FABd:|2 G3 A F2 ED|E8||
X: 2
T: Am Monadh Ruadh
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
"e" E2GB e2ed|"D" de A2 AGAB|"G" G3d g3f|"D" fgag f2Bd|
"e" e2 dB e2 dB|"D" A2 AB ED D2|1 "G" G6 AG|"D" F3 A FAF/E/D:|2 "G" G3 A "D" F2 ED|"e" E4 z ABd||
"e" e4edgf|"D" d2d3 ABd|"G" gfdB e2 dB|"D" dez E2 ABd|
"e" e2 dB e2 dB|"D" A2 AB ED D2|1 "G" G6 AG|F3"D" A FABd:|2 "G" G3 A "D" F2 ED|"e" E8||
X: 3
T: Am Monadh Ruadh
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
"e" E2GB e2ed|"D" de A2 AGAB|"G" G3d g3f|"D" fgag efBd|
"e" e2 dB e2 dB|"D" GAAB ED D2|1 "G" G6 AG|"D" F3 A FAF/E/D:|2 "G" G3 A "D" F2 ED|"e" E4 z ABd||
"e" e4edgf|"D" .d2 d3 ABd|"G" gfdB e2 dB|"D" d<ez E2 ABd|
"e" e2 dB e2 dB|"D" GAAB ED D2|1 "G" G6 AG|F3"D" A FABd:|2 "G" G3 A "D" F2 ED|"e" E8||

Amanecer - Dawn reel

X: 1
T: Amanecer - Dawn
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Fmaj
A,2C2F2G2|G8|A,2C2F2A2|G8|A,2C2F2A2|A4 G3 D|A4 G3D|F4 E4|
A,2C2F2G2|G3 C AGFC|A,2 C2 F2A2|G8|A,2C2F2A2|c4 B3 A|A4 G3F|F8|
A,2C2F2G2|G3 C AGFC|A,2 C2 F2A2|G8|A,2C2F2A2|A4 G3 D|A4 G3D|F4 E4|
A,2C2F2G2|G3 C AGFC|A,2 C2 F2A2|B,G7|A,2C2F2A2|c4 B3 A|A4 G3F|F8|
K:Bb
|:D2 F2 B2 B2|=B4 c4|D2 F2 B2 d2|=B4 c4|D2 F2 B2 d2|
[1d4 c3 G|d4 c3 G|G4 F4:|2 f4 e2d2|d4c2B2|B8||
K:Gmaj
|:G4 A3B|B6 G2|c3 d e3 f|g3 d e3 c|B4 A4|d6 B2|c3 d e3 a|g3 d e3 c|B4 A3 G|G8:|
|:B4 A3 B|c4 B3 c|A8|A2 F2 E2 D2|B4 A3 B|c e3 d3 B|AA7 G2|
e2 f2 g2 ge|d3 e BA G2|e2 f2 g2 ge|d3e B4|c2d2e3c|B4 c3d|A6d2|a3 gf2ed|
e2 f2 g2 ge|d3 e BA G2|e2 f2 g2 gd'|b6 g2|c'2 b2 a2c'2|bg d3 eB2|cdg4fa|g6D2:|
|:B,2 D2 G2 A2|A8|B,2 D2 G2B2|A8|B,2D2G2B2|B4 A3 E|B4 A3 E|E4D4:
B,2 D2 G2 A2|A3 G BAAG|B,2 D2G2 B2|A8|B,2 D2 G2 B2|d4 c3 B|B4 A3 G|G8|
B,2 D2 G2 A2|A3 G BAAG|B,2 D2G2 B2|A8|B,2 D2 G2 B2|B4 A3 E|B4 A3 E|E4 D4|
B,2 D2 G2 A2|A3 d cBBG|DB,DG B,DGB|A8|B,2 D2 G2B2|d4c3B|B4 A3G|
G2 D2G2 B2|"rit"d2 c2 c2 B2|B2 A2 A2 G2|G+fermata+g7||

An Raibh Tú Ag An GCarraig? waltz

X: 1
T: An Raibh Tú Ag An GCarraig?
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
ed|BB3 Bd|ee3 ef|gg g3 f/e/|f3e (3dBA|
B4 ef|g>g g3 f/e/|ff3 (3edB|ee3 z d/e/|
f>e e2 gf|e>d BA Bc|d2 B2 gf|e>d BA FE|
D4 EF|G>G G2 e/d/B/G/|FF F2 z A/F/|E3 D/E/ F>E|E4||
X: 2
T: An Raibh Tú Ag An GCarraig?
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
ed|B2B2 ^c^d|e4 ef|g4 fe|{f}ed B2B2|
g4 ag|f4b2|e>d B2 de|{g}f2He2||
fe|d2B2^c2|d4 gf|e2 dcBA|B2G2 E>F|
G2G2 BG|F2F2 AF|E2 E2 =DE|{G}F2E2||
X: 3
T: An Raibh Tú Ag An GCarraig?
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
{D}Je6|dJB4{c}B-|B3 A2B-|B2 {D}d2Je2-|e6-|!>!e4z2|
z2 ef{a}fJg-|g{a}g3 {a}fe|Jf6|{ef}e d3{c}BA|JB6-|!>!B6|
z2z3e-|e/f/{a}fJg4-|g2-g3{a}g|{a}feJf4|z2{ef}ed2{c}B|AJBze3-|
e2{fef}edeJf-|f6-|!>!fz2Jg3|{a}fe2d2e|{a}e6-|!>!e3z3|
z3fJg2|{a}fe2dJB2-|B2{c}B3A|B/c/d3-d2-|d{a}dA2 JB2-|!>!B4z2|
z2{a}fJg3|fed2JB2-|B{c}BAJF3-|F{A}F2-E3-|E{FEF}ED4-|D6-|!>!D3z3|
EFJ{A}G3{A}G-|~G6-|!>!G3z3|dJe4d|{c}B {c}A2JF3-|~F6-|!>!F4z2|
{A}FGJA3B/A/|.F DJE2{A}E2-|E4{A}E D|EEJF4-|
F2{A}F{GFG}FE2-|E2{A}E4|{A}~E6-|E6-|!>!E4z2|z6|
X: 4
T: An Raibh Tú Ag An GCarraig?
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
ed|B2 BA Bd|e2 e2 ef|g2 g2 fe|fe d2 e/d/B/A/|
B4 ef|g>g agfe|fedB e/d/B/A/|B2 e2 d/e/|
f>e e2 gf|e>d B2 B/A/B/c/|d2 B2 gf|(3e>dB (3BAG (3AGF|
FE D2 EF|G>G G2 e/d/B/G/|FF F2 z A/F/|E3 D/E/ F>E|E4||
X: 5
T: An Raibh Tú Ag An GCarraig?
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
ed|BB/A/ Bd|ee3 ef|gg (g2 g)f/e/|f3e dB/A/|
B4 ef|g>(g g2) gf/e/|ff3 ed/B/|ee3 dd/e/|
f>e e2 gf/e/|d<B B2 AB/^c/|d<B B2 gf/e/|d<B BA FE|
(D4 D)E/F/|G>G G2 e(3d/B/G/|FF F2 B(3A/F/G/|E3 ED/E/ F>E|E4||
X: 6
T: An Raibh Tú Ag An GCarraig?
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
|e2 fg a2-|~ab c'2 ba|b2 (3age {g}a2|He5|
{g}ab c'2 ba|b2 (3age {g}a2|{f}ga b2 a2-|az ab/c'/ b3 a|
{f}g/z/ ef ~g2|a2 z{g}a-Ta e2-|T=fe dG B2|A2-AB c{d}c|
{g}aTa g/Te/d/A/ B2|{_e}e2-T=fe d<B|A4 GA|B5|
A2 Bc B2|HA4 d2|e2 fg a2-|~ab c'2 ba|b2 (3age {g}a2|He5|
{g}ab c'2 ba|b2 (3age {g}a2|{f}ga b2 a2-|az ab/c'/ b3 a|
{f}g2 ef ~g2|a2 z{g}a-Ta e2-|T=fe dG B2|A2-AB c{d}c|
{g}aTa g/Te/d/A/ B2|{_e}e2-T=fe d<B|A4 GA|B5|
A2 Bc B2|HA4|

Añada Pa Gael waltz

X: 1
T: Añada Pa Gael
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Fmaj
CC|S F3G Ac|A4 G2|B<A-A2 F2|C4 CC|
F3G Ac|A4 B2|c4 A2|G6-|G3G AB|
c6|A3G F2|B4 F2|E6-|E4 CC|
F3G Ac|A4 AG|A4 AG|HF3C FE/C/|
D3C DF|G3G FG|AC-C4-|C3C FE/C/|
D3C DF|G3G FG|BA-A4-|A3C FE/C/|
D3C DF|G3C EG|AC-C4|D4 C2|
D6-|D6|C6-|C4 CC|
F3G Ac|A4 "^rall."AG|A4 "^rit."AG|HF6||
X: 2
T: Añada Pa Gael
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DD|S G3A Bd|B4 A2|c<B-B2 G2|D4 DD|
G3A Bd|B4 c2|d4 B2|A6-|A3A Bc|
d6|B3A G2|c4 G2|F6-|F4 DD|
G3A Bd|B4 BA|B4 BA|HG3D GF/D/|
E3D EG|A3A GA|BD-D4-|D3D GF/D/|
E3D EG|A3A GA|cB-B4-|B3D GF/D/|
E3D EG|A3D FA|BD-D4|E4 D2|
E6-|E6|D6-|D4 DD|
G3A Bd|B4 "^rall."BA|B4 "^rit."BA|HG6||

Apples In Winter jig

X: 1
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
G/A/|BEE dEE|BAG FGE|DA,D FDF|ABc ded|
BEE BAB|def ~g2 e|fdB AGF|GEE E2:|
d|efe edB|e/f/ge fdB|dec dAF|DFA def|
[1efe edB|def ~g2a|bgb afa|gee e2:|
[2edB def|gba ~g2e|fdB AGF|GEE E2||
X: 2
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bdor
fBB aBB|fec cBc|ABA cAc|efg ~a3|
fBB aBB|fec cBc|Ace ~a3|1 fec Bce:|2 fec B2A||
|:Bbb baf|abb baf|~a3 aec|Ace ~a3|
fbb fbb|eaa eaa|fec ~a3|1 fec B2A:|2 fec Bce||
X: 3
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
A|BEE dEE|BAG FEF|DED FDF|AFA d2c|
BEE BAB|def gfe|fdB AGF|GEE E2:|
X: 4
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:A|BdB cec|dfd BAG|D3 FEF|ABc d2A|
BdB cec|def gfe|def g2a|bee e2:|
|:f|gef gef|gef gfe|dfe dfe|dfe def|
edB def|gbc gfe|fdB AGF|GEE E2:|
X: 5
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
F/A/|:BEE dEE|BAG FGE|DDD FDF|ABc d2c|
BEE BAB|def gfe|fdB AGF|1 GED EFA:|2 GED E2B||
efe edB|~g3 fdB|ded dAF|DFA def|
[1 efe edB|def g2a|bgb afa|ged e2d:|
[2 edB def|gba gfe|fdB AGF|GED E2B||
BdB cec|ded BAF|DDD FDF|ABc ded|
BdB cec|def gfe|def g2a|1 bge edc:|2 bge e2f||
gef gef|gef gfe|def d2A|def fed|
edB def|gba gfe|fdB AGF|1 GED E2f:|2 GED E2||
X: 6
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
A|BEE BEE|Bdf edB|BAF FEF|DFA dBA|
BEE BEE|Bdf edB|BAF DAF|FED E2:|A|
Bef gfe|faf edB|BAF FEF|DFA dBA|
Bef gfe|~f3 edB|BAF DAF|FED E2:|
X: 7
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
BEE def|gfe fdB|AFA AdF|FEE E2:|
|:e|e/f/ge fed|e/f/ge fed|d/e/fe dAF|DFA def|
edB def|gbg edB|AFA AdF|FEE E2:|
X: 8
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
d2 c|:BEE BEE|BAG FEF|D>(EF/E/) DFE|DFA ded|
BEE BAB|def gfe|fdB BAF|1 FEE EFA:|2 FEE E2 B||
|:efe edB|(e/f/g)e fdB|~d3 dAF|DFA ~d3|
[1 (e/f/g)e edB|def g2 a|baf agf|gee e2 B:|
[2 edB def|gba gfe|fdB BAF|FEE EFA||
|:(B/c/d)B (c/d/e)c|dfd cAF|DED FEF|ABc ded|
(B/c/d)B (c/d/e)c|def gfe|def ({a}g)fg|1 bee e2 d:|2 bee e2 f||
|:gef gef|gef gfe|d>(ef/e/) d>(ef/e/)|d>(ef/e/) def|
edB def|gba gfe|fdB BAF|1 FEE E2 f:|2 FEE EFA||
X: 9
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
dc|:BEE d2 A|BAG FGE|D2 D FDF|ABc ded|
BEE BAB|def gfe|fed BGF|1 GEE Edc:|2 GEE E2 B||
efe edB|(e/f/g)e feB|d2 d dAF|DFA def|efe edB|
def g2 a|bgb agf|gee e2 B|efe edB|(e/f/g)e feB|
d2 d dAF|DFA def|edB def|gba g2 f|ged BGF|GEE E2||
X: 10
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
fBB ~a3|fBc cBc|~A3 cAc|efg ~a3|
fBB ~a3|fBc cBc|Ace aga|1 fec Bce:|2 fec B2e||
fbb baf|b2b baf|~a3 aec|Ace aga|
fbb fbb|eaa eaa|fec ~a3|fec B2A:|
X: 11
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
F/A/|BEE dEE|BAG FGE|DDD FDF|ABc d2c|
BEE BAB|def gfe|fdB AGF|1 GED EFA:|2 GED E2B|:
efe edB|~g3 fdB|ded dAF|DFA def|
1efe edB|def g2a|bgb afa|ged e2d:|2 edB def|gba gfe|fdB AGF|GED E2B|:
BdB cec|ded BAF|DDD FDF|ABc ded|
BdB cec|def gfe|def g2a|1 bge edc:|2 bge e2f||
gef gef|gef gfe|def d2A|def fed|
edB def|gba gfe|fdB AGF|1 GED E2f:|2 GED E2||
X: 12
T: Apples In Winter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:d/c/|BEE dEE|BAG FGE|D2 D FDF|ABc ded|
~B2 B BAB|def gfe|fdB AGF|GEE E2:|
|:d|efe edB|~g2 e fdB|~d2 d dAF|DFA def|
[1 efe edB|def g2a|bgb afa|gee e2:|
[2 edB def|gba g2e|fdB AGF|GEE E2||

Arniston House jig

X: 1
T: Arniston House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
A, A2 A2 E|G2 E DB,G,|A, A2 A2 E|ABc cBA|
A, A2 A2 E|G2 E DB,G,|C3 DCD|ECA, A,3:|
e2 A A3/2B/c|BAG dBG|ede AB/c/d/ z/|efd ecA|
ede ABc|BAG dcB|c3/2d/e dcB|ecA A2 f|
e2 A A3/2B/c|BAG dBG|ede AB/c/d/ z/|efd ecA|
eae cec|dgd Bcd|C3/2D/E B,3/2C/D|ECA, A,2 z|

Asturian Air hornpipe

X: 1
T: Asturian Air
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
E2|A2AB BcBG|E3G F2ED|E2 E4EE|
A3 B dcBG|E2 EG F2 ED|E6 (3Bcd|
e5 z dc|B3 A A4|(3Bcd dc dcBA|^GABc B2 AE|
(3Bcd dc dcBA|^GABc B2 AE|(3Bcd dc dcBA|^G6 e2|
X: 2
T: Asturian Air
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
F2|B2{c}Bc cdcA|{E}F3A G2FE|F2- F4FF|
B3 c edcA|JF2 FA {F}G2 FE|F6 (3cde|
f5 z ed|c3 B B4|(3cde ed edcB|^ABcd c2 BF|
(3cde ed edcB|^ABcd c2 BF|(3cde {d} e2{d} edcB|^A5 z f2|
X: 3
T: Asturian Air
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
E|:A2AB {B}c2 {Bc}BG|E3G F2{FGF}ED|{D}E2 E4 {F}E{F}E|
A3 {A/B/c/}dc{Bc}BG|JE3G F2 {FGF}ED|{D}E2 E3 ((3Bcd)|
{d}e4e z {de}dc|B3 {cB}A A4|{A/B/c/}d2 dc {de}dc{Bc}BA|^GABc B2 {cB}AE|
{A/B/c/}d2 dc {de}dc{Bc}BA|^GABc B2 {cB}AE|{Bcd}d2 dcBA|^G4G zEE:|

The Banks Of Spey strathspey

X: 1
T: The Banks Of Spey
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
"Am"[A,2E2A2] A>B A>Bc>e|"G"d<c B>A {A}G2 G2|"Am"[A,2E2A2] A>B A>Bc>d|e>cde "C"g2 ~g2|
"Am"a>ge>c d<e g<a|"G"e<g g>B G2 GB|"Am"A<E A>B c>de>g|"G"e<d Tc>B "Am"{B}A2Ac||
"Am"A<E A>c A<E A>c|"G"~B>cdB ~G2 GB|"Am"A<E A>c A<E c>d|"C"e>cde g2~g2|
"Am"a>g e<c dega|"G"e<g g>B G2 GB|"Am"A<E A>B c>d e<g|"G"e<d Tc>B {B}A2 A2||
X: 2
T: The Banks Of Spey
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
"Am"[A,2E2A2] A>B A>Bc<e|"G"d>cB<A {A}G2 G2|"Am"[A,2E2A2] A>B A>Bc>d|e>cd<e "C"g2 ~g2|
"Am"a>ge>cd>e g<a|"G"e<g g>B G2 G<B|"Am"A<E A>Bc>d e<g|"G"e>d Tc<B "Am"{B}A2Ac||
"Am"A<E A>c A<E A>c|"G"~B>cdB ~G2 G<B|"Am"A<E A>c A<E c>d|"C"e>cd<e g2~g2|
"Am"a>ge>cd>e g<a|"G"e<g g>B G2 G<B|"Am"A<E A>B c>d e<g|"G"e>d Tc<B {B}A2 A2||
X: 3
T: The Banks Of Spey
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:E<AA>B A>Bc<e|d>cB<A G2A2|E<AA>B A>Bc<d|e>cd<e g2 g>g|
a>ge<c d>eg<a|e<gg>d B<GG>A|E<AA>B c>de<g|1 e>dc<B B<AA>G:|2 e>dc<B B<AA>c||
|:E<AA>c E<AA>c|B>c d/c/B/A/ G2 G>B|A<EA>c A<EA>c|e>cd<e g2g>g|
a>ge<c d>eg<a|e<gg>d B<GG>A|E<AA>B c>de<g|1 e>dc<B A2 A>c:|2 e>dc<B A2 A2||

Benbulben’s Shadow reel

X: 1
T: Benbulben's Shadow
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:Bbag f2fd|ed (3Bcd e2dc|Bbag f2af|deed egfe|
fbag f2fd|edBA BAF2|GABd cedc|B2BA Bcde:|
|:Bdfd Bdfd|Bdfd edBA|Bdfd Bdfd|e2dc B3A|
Bdfd bdfd|Adfd Gdfa|b2ag f2fd|eedc B4:|
X: 2
T: Benbulben's Shadow
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
fbag ~f3d|edBd e2dc|Bbag f2af|deed egfe|
fbag ~f3d|edBA BAF2|GABd cedc|1 B2BA Bcde:|2 B2BA Bcdc||
Bdfd Bdfd|Bdfd edBA|Bdfd Bdfd|e2dc B2BA|
Bdfd bdfd|Adfd Gdfa|b2ag ~f3d|~e2dc B2BA|
Bdfd bdfd|~e3f edcA|Bbag f2fd|~e2dc B2BA|
Bdfd bdfd|Adfd Gdfa|b2ag ~f3d|~e2dc Bcde||
X: 3
T: Benbulben's Shadow
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:fbag ~f3d|ed B/c/d eedc|Bbag f2af|deed egfe|
fbag ~f4|edBA BAF2|GABd cedc|1 B2BA Bcde:|2 B2BA Bcdc||
Bdfd Bdfd|Bdfd edBA|B/c/d fd Bdfd|eedc B2BA|
Bdfd bdfd|Adfd Gdfa|b2ag ~f3d|eedc B2BA|
B/c/d fd bdfd|~e3f edcA|Bbag f2fd|eedc B2BA|
B/c/d fd bdfd|Adfd Gdfa|b2ag ~f3d|eedc Bcde||
X: 4
T: Benbulben's Shadow
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:Bfag f3d|ed (3Bcd e2dc|Bfag f2af|deed egfe|
fbag f3d|edBA BAF2|GABd cedc|B3A Bcde:|
|:Bdfd Bdfd|Bdfd edBA|Bdfd Bdfd|e2dc B3A|
Bdfd Bdfd|Adfd Bdfa|b2ag f3d|e2 dc B4:|

Bi Falbh O’n Uinneig waltz

X: 1
T: Bi Falbh O'n Uinneig
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
E2|A4c2|e4A2|c4d2|B4cB|A3Bc2|g2e2dB|A3GB2|1 A4:|2 A4eg||
|:a2a2gf|e2d2ef|g3fe2|d2B2e2|a2a2gf|e2d2AB|c3Be2|1 A4e2:|2 A6||

Black Swan On The Turlough jig

X: 1
T: Black Swan On The Turlough
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:e3 edB|efe edB|AFB EFE|E(3FGA BAF|
e3 edB|egf edB|AFA BAF|EFE E3:|
edB e2a|baf a2f|edB ABd|efg fed|
fga b2a|fed e2f|fed BAF|EFE E3|
edB e2f|gba f2e|dBA F2E|FAA BAF|
Bcd e2f|gba b2a|fed BAF|EFE E3|
|:Bed B2A|Bed B2A|Bed Bed|Bed B2A|FAA BAA|
[1FAA B2A|FEE EBA|FEE E3:|2 FEE E2F|A2F B2A|FEE E3||

Bovaglie’s Plaid strathspey

X: 1
T: Bovaglie's Plaid
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
A|"D"(FE/C/) "A"E>F A>B c>A|"D"dc/B/ "A"{B}(ec) "Bm"{c}BA (F/A) z/|"A"(FE/C/) (E>F) A>B"D"c>d|
"A"ec/A/ "E7"G/d/z/G/ "A"{G}A2 A:|:e|"A"ag/a/ (3 ecA "D"(3 fdA "A"(3 ecA|(3(CEA) (3(cea) "E"{cd}c>B(B>e)|
"A"ag/a/ (3ecA "D"(3(FAd) "A"(3 (EAc)|"Bm"(3(DFB) "E7"(E/d/)z/G/ "A"{G}(A2 A) e|"A"{g}ab/a/g/f/ (3ecA "D"(3fdA "A"(3ecA|
"A"ae/d/ cB/A/ "E"B>BB A/G/|"D"(FG/A/) "A"(EG/A/) "Bm"(DG/A/) "A"{CD}(3 CB,A,|(3(ECA,) "E7"G,/D/z/G,/ "A"(A,2 A,)||
X: 2
T: Bovaglie's Plaid
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
A|(FE/C/) E>F A>B .c.A|dc/B/ {B}(ec) {c}BA (F/A) z/|(FE/C/) (E>F) .A.B.c.d|
ec/A/ G/d/z/G/ {G}A2 A:|:e|a.g/.a/ (3ecA (3fdA (3ecA|(3(CEA) (3(cea) {cd}c>B(B>e)|
a.g/.a/ (3ecA (3(FAd) (3(EAc)|(3(DFB) (E/d/)z/G/ {G}(A2 A) e|{g}a.b/.a/.g/.f/ (3ecA (3fdA (3ecA|
ae/d/ cB/A/ B>B B.A/.G/|(FG/A/) (EG/A/) (DG/A/) {CD}(3CB,A,|(3(ECA,) G,/D/z/G,/ (A,2 A,)||
X: 3
T: Bovaglie's Plaid
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
G|"C"ED/B/ "G"D>E G>A B>G|"C"cB/A/ "G"{A}dB "Am"{B}AG (E/G) z/|"G"ED/B/ D>E G>A"C"B>c|"G"dB/G/ "D7"F/c/z/F/ "G"{F}G2 G:|
de/f/|"G"gf/e/ (3 dBG "C"(3 ecG "G"(3 dBG|(3BDG (3(Bdg) "D"{Bc}B>A(A>d)|"G"gf/e/ (3dBG "C"(3EGc "G"(3 DGB|"Am"(3cEA "D7"D/c/z/F/ "G"{F}(G2 G) de/f/|"G"{f}(3gfe (3dBG "C"(3ecG "G"(3dBG|"G"gd/c/ BA/G/ "D"A>AA G/F/|"C"EF/G/ "G"DF/G/ "Am"cf/g/ "G"{Bc}(3 BAG|(3dBG "D7"F/c/z/F/ "G"G2 G||
X: 4
T: Bovaglie's Plaid
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
G|"C"ED/B,/ "G"D>E G>A B>G|"C"cB/A/ "G"{A}dB "Am"{B}AG E<G|"G"ED/B,/ D>E >GA"C"B>c|
"G"dB/G/ "D7"F<c FG "G"G2:|:de/f/|"G"gf/e/ (3 dBG "C"(3 ecG "G"(3 dBG|(3B,DG (3(Bdg) "D"{Bc}B>A A2 (3de/f/|
"G"gf/e/ (3dBG "C"(3EGc "G"(3 DGB|"Am"(3CEA "D7"D<c "G"FG G2 de/f/|"G"{f}(3gfe (3dBG "C"(3ecG "G"(3dBG|
"G"gd/c/ BA/G/ "D"A>AA G/F/|"C"EF/G/ "G"DF/G/ "Am"CF/G/ "G"{Bc}(3 BAG|dB/G/ "D7"F<c FG "G"G2||
X: 5
T: Bovaglie's Plaid
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:d|(BA/F/) A>B d>e f>d|gf/e/ {e}(af) {f}ed (B/d) z/|(BA/F/) (A>B) d>ef>g|af/d/ c/g/z/c/ {c}d2 d:|
a|d'c'/d'/ (3 afd (3 bgd (3 afd|(3(FAd) (3(fad') {fg}f>e(e>a)|d'c'/d'/ (3afd (3(Bdg) (3 (Adf)|(3(GBe) (A/g/)z/c/ {c}(d2 d) a|
{c'}d'e'/d'/c'/b/ (3afd (3bgd (3afd|da/g/ fe/d/ e>ee d/c/|(Bc/d/) (Ac/d/) (Gc/d/) {FG}(3 FED|(3(AFD) C/G/z/C/ (D2 D)||

The Boys Of Ballivanich reel

X: 1
T: The Boys Of Ballivanich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
~f3e dBBB|ABBd faag|~f3e deBd|cAAA EAce|
~f3e dBBB|ABBd faaf|g2fg ~e3d|1 cAAA EAce:|2 cAAA eAcA||
Bfag ~f3e|dBBB dfff|ceag efed|cAAA eAcA|
dfag ~f3e|dBBB dfff|a2ag efed|1 cAAA eAcA:|2 cAAA EAce||
X: 2
T: The Boys Of Ballivanich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
f2 fe dBBd|A ~B3 faag|f2 fe dBBd|cA A/A/A eAce|
f2 fe dBBd|A ~B3 faaf|g2 gf efed|cA A/A/A eAce:|
fBdA B3 d|e ~f3 faag|fBdA B3 d|cA A/A/A eAce|
fBdA B3 d|e ~f3 faaf|g2 fg efed|cA A/A/A [1eAce:|2 eAcA|
B2 ag effe|dB B/B/B dffe|c2 af efed|cA A/A/A eAce|
d2 ag effe|dB B/B/B df f/f/f|fgfg efed|cA A/A/A [1eAcA:|2 eAce|
X: 3
T: The Boys Of Ballivanich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:f3e dBBd|AB3 faag|f3e dBBd|cA A2 eAce|
f3e dBBd|AB3 faaf|g3f efed|cA A2 eAce:|
|:fBdA B3 d|ef3 faag|fBdA B3 d|cA A2 eAce|
fBdA B3 d|ef3 faaf|g2 fg efed|1 cA A2 eAce:|2 cA A2 eAcA||
|:Bfag f3e|dB B2 df f2|ceag efed|cA A2 eAcA|
dfag f3e|dB B2 df f2|a3g efed|1 cA A2 eAcA:|2 cA A2 EAce||
X: 4
T: The Boys Of Ballivanich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
f2 fe dB Bd|AB B2 fa ag|f2 fe dB Bd|cA A2 eA ce|
f2 fe dB Bd|AB B2 fa af|g2 gf ef ed|cA A2 eA ce|
fB BA B3 e|f2 fe fa ag|fB BA B3 d|cA A2 eA ce|
fB BA B2-Be|f2 fe fa af|g2 gf ef ed|cA A2 eA ce|
d2 ag ef fe|dB B2 df fe|c2 af ef ed|cA A2 eA ce|
d2 ag ef fe|dB B2 df fe|A2 af ef ed|cA A2 eA ce|
B2 ag ef fe|dB B2 df fe|c2 af ef ed|cA A2 eA ce|
d2 ag ef fe|dB B2 df fe|A2 af ef ed|cA A2 eA cA|
A2- A2 z4||
X: 5
T: The Boys Of Ballivanich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
"Bm" f3e dBBd|ABBB faag|"G"f3e dBBd|"A"cA A2 "F#m"eAce|
"Bm" f3e dBBd|ABBB faaf|"Em"g3f efed|"A"cA A2 eAcA|
"G"fBBA B3 e|f3e faag|"Em7"fBBA B3 d|"A"cA A2 eAce|
"G"fBBA B3e|"D"f3e faaf|"Em"g2 fg efed|"A" cA A2 eAce|
"G"B2 ag "Bm"f3e|dB B2 df f2|"F#m" c2ag "A" efed|cA A2 eAcA|
"G"d2ag "Bm"f3e|"D" dB B2 df f2|"G"A2ag efed|1 "A"cA A2 eAcA|2 "A"cA A2 eAce||

Braigh Loch Iall waltz

X: 1
T: Braigh Loch Iall
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
E3D F2|E4E2|e3d B2|AB3 d2|
[1F4 E2|D4 F2|A3B d2|BA3 F2:|
[2FD3 F2|A3B d2|F3E E2|E6||
X: 2
T: Braigh Loch Iall
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|e|A>GB A2A|a>ge d<eg|G<BA G2B|d>eg e<dB|
B<AG A2A|a>ge d<eg|B<GB d>eg|B2A A2:|
g|a>ea a2e|a>ge d<eg|G<BA G2B|d>eg e<dB|
B<AG A2A|a>ge d<eg|B<GB d>eg|B2A A2:|
X: 3
T: Braigh Loch Iall
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
|B|E>DF E2E|e>dB A>Bd|D<FE D2F|A>Bd B<AF|
F<ED E2E|e>dB A<Bd|F<DF A>Bd|F2E E2:|
d|e>Be e2B|e>dB A<Bd|D<FE D2F|A>Bd B<AF|
F<ED E2E|e>dB A<Bd|F<DF A>Bd|F2E E2:|
X: 4
T: Braigh Loch Iall
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
V:1
e|A>GB A2A|a>ge d<eg|G<BA G2B|d>eg e<dB|
V:2
z|C>B,D C2C|c2G G2B|B,<DC B,2D|B2B c2G|
V:1
B<AG A2A|a>ge d<eg|B<GB d>eg|B2A A2:|
V:2
G,<A,B, C2C|c2G G2B|D<B,D B2B|D2C C2:|
V:1
g|a>ea a2e|a>ge d<eg|G<BA G2B|d>eg e<dB|
V:2
z|c2c c2c|c2G G2B|B,<DC B,2D|B2B c>BG|
V:1
B<AG A2A|a>ge d<eg|B<GB d>eg|B2A A2:|
V:2
G,<A,B, C2C|c2G G2B|D<B,D B2B|D2C C2:|
X: 5
T: Braigh Loch Iall
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
|d|G>FA G2G|g>fd c<df|F<AG F2A|c>df d<cA|
A<GF G2G|g>fd c<df|A<FA c>df|A2G G2:|
f|g>dg g2d|g>fd c<df|F<AG F2A|c>df d<cA|
A<GF G2G|g>fd c<df|A<FA c>df|A2G G2:|

Caisleán An Óir hornpipe

X: 1
T: Caisleán An Óir
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
|:GF|DGGF G2 (3A=Bc|dcde f2ga|gedc AdcA|DGGE FEDC|
DGGF G2 (3A=Bc|dcde f2ga|gfdc AdcA|G2GF G2:|
|:(3A=Bc|dgga _b2 ag|gfde f2ga|gfdc AdcA|DGGE FEDC|
DGGF G2 (3A=Bc|dcde f2ga|gfdc AdcA|G2GF G2:|
X: 2
T: Caisleán An Óir
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
AG|EA AG A2 (3Bcd|ed ef g2 ab|ag ed Be dB|A2 GE G2 ED|
EA AB A2 (3Bcd|ed ef g2 ab|ag ed Be dB|A2 AG A2:|:(3Bcd||
ea ab c'2 ba|ag ef g2 ab|ag ed Be dB|A2 GE G2 ED|
EA (3GAB A2 (3Bcd|ed ef g2 ab|ag ed Be dB|A2 AG A2:|
X: 3
T: Caisleán An Óir
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
A,DCE D2DG|ABBA d2de|dcAG EAGE|EDCA, C2A,G,|
A,DCE D2DG|ABBA dcde|dcAG EAGE|1 EDDC D2DC:|2 EDDC D3G||
Adde =f2ed|dcAB c2cA|dcAG EAGE|EDCA, C2A,G,|
A,DCE D2DG|ABBA d2de|dcAG EAGE|EDDC D3G|
Adde =f2ed|dcAB c2cA|dcAG EAGE|EDCA, C2A,G,|
A,DCE D2DG|ABBA dcde|dcAG EAGE|EDDC D2DC||
X: 4
T: Caisleán An Óir
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
A,DCE D2 DG|ABBA d2 de|dcAG EAGE|EDCA, C2 A,G,|
A,DCE D2 DG|ABBA d2 de|dcAG EAGE|EDDC D2-:|
Adde f2 ed|dcAB c2 cA|dcAG EAGE|EDCA, C2 A,G,|
A,DCE D2 DG|ABBA d2 de|dcAG EAGE|EDDC D2-:|
X: 5
T: Caisleán An Óir
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmix
|Bc|dGG^F G2 Bc|(3ddd de f2 ga|gfdc AdcA|GAGE FDCF|
DGG^F G2 Bc|(3ddd de f2 ga|gfdc AdcA|(3GGG G^F G2:|:
Bc|dgga _b2 ag|gfde f2 ga|gfdc AdcA|GAGE FDCF|
DGG^F G2 Bc|(3ddd de f2 ga|gfdc AdcA|(3GGG G^F G2:|
X: 6
T: Caisleán An Óir
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
AG|EAAG A2 (3Bcd|edef g2 ab|aged BedB|A3B GEED|
EAAB A2 (3Bcd|edef g2ab|aged BedB|A2 AG A2||
(3Bcd|eaab c'2 ba|agef g2 ab|aged BedB|A3B GEED|
EAAG A2 (3Bcd|edef g2 ab|aged BedB|A2 AG A2||
X: 7
T: Caisleán An Óir
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
B,EED E2FA|BAB(d d2)ef|edBA FBAF|(EEE)F D>B,B,A,|
B,EED E2FA|BABc d2ef|edBA FBAF|E2ED E2 B,/A,/B,||
B,EED E2FA|BABc d2ef|edBA FBAF|(EEE)F D>B,B,A,|
B,EED E2FA|BABc d2ef|edBA FBAF|E2ED E2FA||
Beef g2fe|edBc d2ef|edBA FBAF|(EEE)>F D>B,B,A,|
B,EED E2FA|BABc d2ef|edBA FBAF|{D}E2ED E2FA||
Beef g2fe|edBc d2ef|edBA FBAF|(EEE)>F D>B,B,A,|
B,EED E2FA|BABc d2ef|edBA FBAF|{D}Ez EE E4||
X: 8
T: Caisleán An Óir
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
|:GF|DG{A}G^F G2 (3A=Bc|d^cde {fa}f2ga|gfdc AdcA|DG{A}GE FEDC|
DG{A}G^F G2 (3A=Bc|d^cde {fa}f{e}fga|{ga}gfdc Ad{cd}cA|G2{A}GF G2:|
|:(3ABc|dgga _b2 ag|{af}^fdde =f2ga|gfdc AdcA|DG~G2 DF~F2|
DG{A}G^F G2 (3A=Bc|d^cde f^fga|{ga}gfdc Ad{cd}cA|G2{A}GF G2:|

Caledonia’s Wail For Niel Gow strathspey

X: 1
T: Caledonia's Wail For Niel Gow
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
F/E/|D<B, B,>C D>E F>B|A<F F>E D<A, A,F/E/|D<B,B,>C D>E Ff/g/|fe/d/ e/>d/c/<d/ F<B BF/E/|
D<B, B,>C D>E F>B|A/<F/E/>F/ F>E (3DEF A,F/E/|D<B, B,>C D>E Ff/g/|fd e/>d/c/<d/ F<B B||
f/a/|b>c d<c b>a f<d|a<f d/e/f/>e/ dA Af/a/|b>c d<c b>a f/a/b/c'/|df e/d/c/d/ B/d/f/d/ Bd/e/|
fd de/>d/ ca ad/c/|B>c d/c/d/e/ fB BD/E/|FF FC/D/ EE ED/C/|B,/C/D/E/ FA, B,2 B,||
X: 2
T: Caledonia's Wail For Niel Gow
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
F|D<B,TB,>C D>E{D/E/}FB|A>F{D/E/}F>E DA,A,F/E/|D<B,TB,>C D>E {D/E/}Fg|f>d (e/d/).c/.d/ B2 Bc/d/|
D<B,TB,>C D>E{D/E/}F>B|A<F{D/E/}F>E D>E/F/ A,F/E/|D<B,TB,>C D>E {D/E/}Fg|f>d (e/d/)c/d/ B2 B||
f/^a/|b>c'{b/c'/}d'>c' Tb>af>d|a<f{d/e/}f>e dAAf/^a/|b>c'{b/c'/}d'>c' b>a f/^a/b/c/'|d'f e/d/c/e/ .B/.d/.f/.d/ Bd/e/|
f.[fd'].[fd']e/>d/ c.[ca].[ca]d/>c/|[DB]>c Td/c/d/^e/ f[F^A]H[F^A] D/=E/|[.D.F][.D.F][.D.F] C/D/ [.C.E][.C.E]H[.C.E] (D/C/)|B,CD^E F>^A, B,2 B,||

Calum Sgaire waltz

X: 1
T: Calum Sgaire
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
A,2|D3 E F2|FE-E2 FA|dc B2 d2|B/A/F-F3 B/A/|
F2 D2-DE|F/B/A- A2 z F/E/|F2 B,3 A,|B,4 A,>B,|
D3 E F2|FE E3 F/A/|dc B2 d2|B/A/F-F3 B/A/|
F2 D2-DE|F>B A3 F/E/|F2 B,3 C|B,4||

The Cats Of Paphos reel

X: 1
T: The Cats Of Paphos
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:A,E E/E/E cAGE|DCDE DCB,G,|A,E E/E/E GEcA|e2dc dcAG|
A3c AGEC|D/D/D DE DCB,G,|A,C C/C/C DCEC|DCB,G, A,CB,G,:|
|:A,C C/C/C A,D D/D/D|CDEC DCB,G,|A,C C/C/C DE E/E/E|GAcA d3e|
c2dc A2cA|GcAG EDCB,|A,C C/C/C DCEC|1 DCB,G, A,CB,G,:|2 DCB,G, A,4||

Celia Connellan barndance

X: 1
T: Celia Connellan
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
A2|d4 d2 c2|A4 BAGF|G3 A G3 F|G2 A2 c4|
d3 e d3 c|A4 cAGF|F3 G F3 E|D2E2F4||
F2 GA c2 A/G/F|E4 AGFE|D3 E D3C|D2E2F3 E|
DEFG A2 e2|d3 e fedc|A2 GA d2 E2|D3 C D2||
X: 2
T: Celia Connellan
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
B2|e4 e2 d2|B4 cBAG|A3 B A3 G|A2 B2 d4|
e3 f e3 d|B4 dBAG|G3 A G3 F|E2F2G4||
G2 AB d2 B/A/G|F4 BAGF|E3 F E3D|E2F2G3 F|
EFGA B2 f2|e3 f gfed|B2 AB e2 F2|E3 D E2||

The Christmas Tree reel

X: 1
T: The Christmas Tree
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmix
BG (3GAG AdcA|(3ded cA GFDE|(3FGF cF dcAc|(3fgf ga fdcA|
BG (3GAG AdcA|dcAc (3fgf dc|dg (3gag fdcA|1 ^FGAF G3 d:|2 ^FGAF (3GAG Bd||
(3gag dg BG (3GAG|DGBd fdcA|cf (3fgf gfde|(3fgf ag fdcA|
(3gag dc ABce|dcAc (3fgf dc|dg (3gag fdcA|1 ^FGAF GdBd:|2 ^FGAF G3 d||

Cold Frosty Morning reel

X: 1
T: Cold Frosty Morning
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
EDEGA2A2|ABcde2(3DEF|GABAG2D2|GABcd2D2|
EDEGA2A2|ABcde2ed|cBAc BAGB|A4A4:|
edega2a2|abag e2ef|gfga gfef|gagfe2e2|
A2AAc2cc|d2dde2ee|cBAc BAGB|A4A4:|
X: 2
T: Cold Frosty Morning
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:E2|A2 cB A2 A2|ABcd e2 D2|G2 BA G2 G2|GABc d2 E2|
A2 cB A2 A2|AB cd e2 AB|cBAc BAGB|1 A4 A2:|2 A4 A2 z2||
|:e2 a2 a2 a2|abag e2 e2|e2 f2 g2 g2|edcd e4|
A2 A2 c2 c2|d2 d2 e2 AB|cBAc BA GB|1 A4 A2 z2:|2 A4 A2||
X: 3
T: Cold Frosty Morning
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
EGAB A2AB|cAcd e2A2|G2BA G2D2|GABc d4|
E2 ABA2AB|cAcd e2AB|cBAc BAG2|A8:|
ea2a a2ag|abag e2d2|edef g2f2|edcd e4|
A2A2c3c|dcd2 e2AB|cBAc BAG2|A8:|
X: 4
T: Cold Frosty Morning
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:E2|EGAc A2 AB|cAcd e3 A|BABc BA GG|Bdde d2 E2|
EGAc A2 AB|cAcd e3 A|cBAc BAGB|1 A4 A2:|2 A4 A2 z2||
|:eg a2 a2 eg|abag edBd|eBfB g2 g2|edcd e4|
A2 A2 c2 c2|d2 d2 e3 B|cBAc BA GB|1 A4 A2 z2:|2 A4 A2||
X: 5
T: Cold Frosty Morning
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|:EDEG A2A2|ABcd e2A2|B3A G4|GABc d3F|
EDEG A2A2|ABcd e2ed|cBAc BAG2|A4 A4:|
|:e2a2 a4|abag e2e2|ede^f g2g2|edcd e4|
A2A2 c4|d2d2 e4|cBAc BAG2|A4 A4:|
X: 6
T: Cold Frosty Morning
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:E2 G2 A4|Bc d2 e4|G2 BA G2 D2|GABc d4|
E2 G2 A4|Bc d2 e2 ed|cBAc BA G2|A2 BA A4:|
e2 a2 a4|abag e4|edef g2 g2|edBd e2 e2|
A2 A2 c2 c2|d2 d2 e2 ed|cBAc BA G2|A2 AB A4||

Corgarff Castle strathspey

X: 1
T: Corgarff Castle
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmin
{D=E^F}[G2G,2] DG B,D G,G|{=E}F2 CF A,F {=B}AF|{^F}G2 DG B,D G,e|{e}dc/B/ AB/c/ {c}BG G2|
{D=E^F}G2 DG B,D G,G|{=E}F2 CF A,/C/F/A/ {=B}cA|{^F}G2 DG B,D G,e|{e}dc/B/ AB/c/ {c}BG G{^f}g|
ba/g/ dg Bd Gg|ag/f/ cf Ac Ff|ba/g/ dg Bd Ge|{e}dc/B/ Ad DG Gg|
ba/g/ dg Bg G,b|ag/f/ cf Ac Ff|b/a/g/b/ a/g/^f/a/ g/d/B/G/ D/B,/G,/B,/|A,E D/C/B,/A,/ B,G, G,2||

The Dear Irish Boy waltz

X: 1
T: The Dear Irish Boy
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
|:EF|G2 F3 E|F B3 AF|E2 F3 E|D4 EF|G2 F2 E2|F B3 AF|F2 E3 E|E4 EF|
G2 F3 E|F B3 AF|E2 F3 E|D4 EF|G2 F2 E2|F B3 AF|F2 E3 E|E4 e2|
e B3 e2|e B3 G2|F d3 F2|E D3 e2|e B3 e2|e B3 A2|B e3 f2|e4 ef|
g3 f e2|d B3 AG|F d3 F2|E D3 EF|G3 A B2|e ff>e d/B/A/F/|G2 F3 B|E4:|
X: 2
T: The Dear Irish Boy
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
EF|G2 F3 E|F B3 AF|E2 F3 E|D4 EF|G2 F2 E2|
F B3 AF|F2 FE D2|E4 EF|G2 F3 E|
F B3 AF|E2 F3 E|D4 EF|G2 A3B|e2 f2 e/d/B/A/|
FG3 AB|E2 EF/E/ D2|E4||
e2 B4|e2 B3E|Fd3 d2|F3E D2|e2 B4|e2 B3A|
Be3 fd|e4 ef|g3 f e2|dB3 AG|Fd3 F2|ED3 EF|
G3A B2|e2 f2 e/d/B/A/|FG3 AB|E2 EF/E/ D2|E4 EF|
G3A B2|e2 f2 e/d/B/A/|FG3 AB|E2 EF/E/ D2|E4||
X: 3
T: The Dear Irish Boy
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
AB|c2 B3 A|B e3 dB|A2 B3 A|G4 AB|c2 B2 A2|
B e3 dB|B2 BA G2|A4 AB|c2 B3 A|
B e3 dB|A2 B3 A|G4 AB|c2 d3e|a2 b2 a/g/e/d/|
Bc3 de|A2 AB/A/ G2|A4||
a2 e4|a2 e3A|Bg3 g2|B3A G2|a2 e4|a2 e3d|
ea3 bg|a4 ab|c'3 b a2|ge3 dc|Bg3 B2|AG3 AB|
c3d e2|a2 b2 a/g/e/d/|Bc3 de|A2 AB/A/ G2|A4 AB|
c3d e2|a2 b2 a/g/e/d/|Bc3 de|A2 AB/A/ G2|A4||
X: 4
T: The Dear Irish Boy
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
EG|{A}G3-G2{A}G|FE{A}FB3-|B3-B2A|FE{A}E4|{FG}F4{A}GF|E/{A}E/D3-D2-|D4z2|
z4EF|G{A}G3-G2-|G{A}GFE{G}FB-|B-~B-B4|AFE{A}E3-|E{FG}F3-F2|{A}GFE4-|E2z4|
z4EF|G{A}G3-G2|{A}GFE{G}FB2-|B3-B2A|FE{A}E4|~F-F4{A}G|FE/{A}E/D4-|D6|z6|
EF|G{A}G4{c}A-|A{c}Bd{a}e3-|e2f{a}f3-|fe/d/B4-|B6|z3A2G-|G6-|GEF/G/F{A}F2-|
F4{EF}ED-|D3-D2D|E6-|E6|z6|z4B2|e/{a}e/B3-B2-|Bf-e~f3|edB4-|B3AG{Bc}d-|
d4{a}dF|G//F//E/F//E//D/D4-|D4z2|z3f2Jg|{ef}eB4{fg}f-|f3{a}gf {ef}e|B6|
zA{Bc}B{ef}e2d|Jf/g/f4{a}g-|gf{gf}e4-|e6-|e2z4|z3E/e/f{a}g-|
g{c'}a4g/f/|e2fB3-|B4A/G/ {Bc}d-|d4F2-|F{A}FE{A}ED2-|D6-|D4z2|
z4EF|G{A}G3-G2|{c}A{c}B{e}d{a}e3-|e2f{a}f3-|f2edB2-|B6|
z3z2A-|AG3-G2-|!>!G3-E/F/ G F/{A}F/|F4E/{A}E/D-|D6|E6-|E6-|E3z3|
X: 5
T: The Dear Irish Boy
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
GA|B2 A3 G|A d3 cA|G2 A3 G|F4 GA|B2 A2 G2|
A d3 cA|A2 AG F2|G4 GA|B2 A3 G|
A d3 cA|G2 A3 G|F4 GA|B2 c3d|g2 a2 g/f/d/c/|
AB3 cd|G2 GA/G/ F2|G4||
g2 d4|g2 d3G|Af3 f2|A3G F2|g2 d4|g2 d3c|
dg3 af|g4 ga|b3 a g2|fd3 cB|Af3 A2|GF3 GA|
B3c d2|g2 a2 g/f/d/c/|AB3 cd|G2 GA/G/ F2|G4 GA|
B3c d2|g2 a2 g/f/d/c/|AB3 cd|G2 GA/G/ F2|G4||
X: 6
T: The Dear Irish Boy
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
EF|G FF3 E/F/|{A}B3B (3AFE|E2 F3 E|D4 (3DEF|G F3 E/F/|
{A}B3B (3AFE|E2 F>E D/E/F/D/|E4 EF|
G FF3 E/F/|{A}B3B (3AFE|E2 F3 E|D4 B,2|
E>D EF G>A|(3BAB e>e dBA|B3B AF|G3d (3BAE|~F3E E2|E4||
ee B4|ee (3efe B2|B2 A/F/E/F/ d2|F2 E3 D|D6|ee B4|
(3efe d3 A|B2 A2 AB|e d/e/ f2 e2|d/e/f/d/ e2|(3def g2f2|(3edB e2 e2|
B A/F/E/F/ d2|F2 E2 D2|D4 B,2|E>D EF G>A|
(3BAB e>e (3dBA|B>B A2F2|G3d (3BAE|~F3E E2|E4||

Deóra Dé slip jig

X: 1
T: Deóra Dé
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Fmaj
M:7/8
K:Bbdor
|:f2 B2 cBA|B2 F2 AFE|f2 B2 cBA|B/c/d ef bba|
f2 B2 cBA|B2 F2 AFE|F/G/A Bc ddf|ec Ac B3:|
|:b2 f2 a2c'|b2 f2 d'2c'|a2 e2 d2e|c2 e2 a2c'|
b2 f2 a2c'|b2 c'2 d'2f'|1 e'd' c'b2 a2|e'd' c'b2 a2:|2 e'd' c'b2 b2|b2 e'd' c'b2||
X: 2
T: Deóra Dé
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Ador
M:7/8
|:e2 A2 BAG|A2 E2 GED|e2 A2 BAG|A/B/c de aag|
e2 A2 BAG|A2 E2 GED|E/F/G AB cce|dB GB A3:|
|:[a2 A2] [e2 E2] [g2 G2][b B]|[a2 A2] [e2 E2] [c'2 c2][b B]|[g2 G2] [d2 D2] c2[d D]|B2 [d2 D2] [g2 G2][b B]|
[a2 A2] [e2 E2] [g2 G2][b B]|[a2 A2] [b2 B2] [c'2 c2][e'e]|1 [d' d][c' c] [b B][a2 A2] [g2 G2]|[d' d] [c' c] [b B] [a2 A2] [g2 G2]:|2 [d' d] [c' c] [b B][a2 A2] [a2 A2]|[a2 A2] [d' d][c' c] [b B][a2 A2]||

Doinna waltz

X: 1
T: Doinna
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:e3 def|g3 edA|B4 A2|A3 G=F2|
=f4 e2|e4 A2|e3 def|g3 edA|
[1B4 E2|A3 Bc2|B4 A2|A4 A2:|
[2B4 E2|A3 Bc2|B3 ABc|d3 cB2|A4 E2||
|:A3 Bce|B3 AG2|g4 a2|e3 d^c2|d3 Ade|
[1=f6|e4 d/c/B/d/|c4 A2|B4 A2|G3 BcA|B4 A2|A4 E2:|
[2=f4 a2|e4 d/c/B/d/|c4 A2|B4 A2|G3 BcA|B4 A2|A4 A2||
X: 2
T: Doinna
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
A2|:e4de|g4e2|d4cA|B4A2|A4G2|=f6|e6-|e4A2|
e4de|g4e2|d4cA|B4E2|A4Bc|B4A2|1 A6-|A4A2:|2 B/c/d2c/B/A2-|A4E2|
|:A4B2|c4e2|B4AG|g6|g4a2|e4de|^c4d2|e4d^c|d6|A4de|
=f4a2|e4dB|c4A2|B4A2|G4Bc|B6|1 A6-|A4E2:|2 A6-|A4||
X: 3
T: Doinna
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
e3- (4:3edef g2e|d2c/A/ B3 A2G|=f3 He6|
e3- (4:3edef g2e|d2c/A/ B2E A2B/c/|B2A HA6||
e3- (4:3edef g2e|d2c/A/ B3 A2G|=f3 He6|
e3- (4:3edef g2e|d2c/A/ B2E A2B/c/|B-B/A/B/c/ d2c/B/ HA2||
E|A2B c2e B-{c}B/A/G|g3 e2d ^c2d|e3 d3- Hd2A|
d2e =f3 e(5:4{f}e/d/c/B/d/|c3 B2A G2B/c/|B2A A3- HA2||
E|A2B c2e B-{c}B/A/G|g2a e2d ^c2d|e3 d3- Hd2A|
d2e =f2a e(5:4{f}e/d/c/B/d/|c3 B2A G2B/c/|B2A HA6||

The Dreary Plains Of Toil strathspey

X: 1
T: The Dreary Plains Of Toil
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
GF|:D<GG>A B>GB<d|c>BA>G F>GA<F|D<GG>A B>GB<d|
g>fd<f f<gba|g>ag>f d>ef<d|c>BA>G F>GA<F|D<GG>A B>GB<d|
[1 c>AF<A G2 GF:|2 c>AF<A G2 A<c||
|:d<GG>F D<GG>F|D<GF<A B>GB<d|c>AG>F D<FF>G|
A>FA>B c>AB<c|d<GG>F D<GG>F|D<GF<A B>GB<c|
d<g f/g/a g>fdB|1 c>AF<A G2 A<c:|2 c>AF<A G4||
X: 2
T: The Dreary Plains Of Toil
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
AG"^em"|:E/A3/2A3/2B/ c3/2A/c/e3/2|"G"d3/2c/B3/2A/ G3/2A/B/G3/2|"^em"E/A3/2A3/2B/ c3/2A/c/e3/2|
a3/2g/e/g3/2"C" g/a3/2c’b|"^em"a3/2b/a3/2g/ e3/2f/g/e3/2|"G"d3/2c/B3/2A/ G3/2A/B/G3/2|
"^em"E/A3/2A3/2B/ c3/2A/c/e3/2|1 "G"d3/2B/G/B3/2"^em"A2AG:|2 "G"d3/2B/G/B3/2"^em"A2B/d3/2||
|:e/A3/2A3/2G/ E/A3/2A3/2G/|E/A3/2G/B3/2 c3/2A/c/e3/2|"G"d3/2B/A3/2G/ E/G3/2G3/2A/|
B3/2G/B3/2c/ d3/2B/c/d3/2|"^em"e/A3/2A3/2G/ E/A3/2A3/2G/|E/A3/2G/B3/2 c3/2A/c/d3/2|
e/a3/2g/a/b a3/2g/ec|1 "G"d3/2B/G/B3/2"^em"A2B/d3/2:|2 "G"d3/2B/G/B3/2"^em"A2||
X: 3
T: The Dreary Plains Of Toil
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
AG|E<A A>B c>A c<e|d>c B>A G>A B<G|E<A A>B c>A c<e|a>g e<g a>b c'b|
a>b a>g e>f g<e|d>c B>A G>A B<G|E<A A>B c>A c<e|d>B G<B A2 B<d||
e<A A>G E<A A>G|E<A G<B c>A c<e|d>B A>G E<G G>A|B>G B>c d>B c<d|
e<A A>G E<A A>G|E<A G<B c>A c<d|e<a ga/b/ a>g ec|d>B G<B A2 AG||

Easter Sunday reel

X: 1
T: Easter Sunday
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|:G|EAAB cBcA|BG~G2 BcdB|AEAB cBce|dBGA BA~A2|
EAAB cBce|dB~B2 gedg|eaaf ~g2 ab|1 gedB A3:|2 gedB A2||
|:Bd|eaag edBA|BG~G2 BcdB|ABcd eaaf|~g2 fa gedg|
ea ~a2 bg~ g2|aged BedB|AGEF GABd|1 gedB A2:|2 gedB A3||
X: 2
T: Easter Sunday
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
EAAB cBcA|B~G3 BcdB|AGAB cBce|dBGB {d}BAAd|
E2 AB cBce|dG B/c/d gedg|eaaf fgab|1 gedB ABAG:|2 gedB ABcd||
eaag edBA|B~G3 BcdB|ABcd eaab|g2 {a}gf gedg|
e~a3 b~g3|aged BedB|A~E3 GA B/c/d|1 gedB ABcd:|2 gedB ABAG||

Fires At Midnight waltz

X: 1
T: Fires At Midnight
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA|B4 BA|G4 GE|D4 GB|A4 GA|
B4 BA|G4 GE|D4 E2|G4:|
Bd|e4 ed|B4 Bd|e4 g2|
a4 ag|e4 ed|B4 Bd|A2 G2 B2|
A4 GA|B4 BA|G4 GE|D4 GB|
A4 GA|B4 BA|G4 GE|D4 E2|G4||

The Flooded Meadow reel

X: 1
T: The Flooded Meadow
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bdor
B2 B/B/B ABcB-|B F2 A- AB B/B/A|B2 B/B/B dcAf-|feef ABBF|
[1AB B/B/B ABcB-|B F2 A- AB B/B/A|B2 B/B/B dcAB-|Bffa eeec:|
[2AB B/B/B ABdc-|c F2 A- AB B/B/A|B2 B/B/B dcAB-|Bffa eeec||
|:e2 e/e/e ecee-|effA ABBc|e2 e/e/e eccB|cefa f2ec|
[1e2 e/e/e ecee-|effA ABBc|e2 e/e/e fecB|cefa f2ec:|
[2e2 e/e/e ecee-|effA ABBc|e2 e/e/e ecef-|feec ABAF||

Galician Carol jig

X: 1
T: Galician Carol
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
de|:f2d def|a2g eag|fed dcd|1 ecA Ade:|2 e cA A3||
|:g2e ede|f2d dcd|e2c ABc|1 e2 d2 BB:|2 e2 d2 Ad||
|:fAA ABA|A2 G2 Ac|eGG GAG|1 G2 F2 Ad:|2 G2 F2 af||
|:bB/=c/B/A/ Gge|aA/B/A/G/ Ffa|gab efg|1 g2 f2 af:|2 g2 f2 Ad||
|:=fAA A_BA|A2 G2 Ac|eGG GAG|G2 =F2 Ad:|
|:dce ed=f|=feg g=fa|ga=b cde|1 e2 d2 Ad:|2 e2 d2 de||

Geaftaí Baile Bhuí waltz

X: 1
T: Geaftaí Baile Bhuí
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA|B2A B2D|G3G2G|G2gg2d|g4dc|B2DG2A|B2BA2G|E4 ((3FGA)|
B2A B2D|G3G2G|G2gg2d|g4dc|B2DG2A|B2BA2G|G4zd|
d2Bd2e/f/|g3g2e|e2dg2e|d4dc|B2DG2A|B2BA2G|E4 ((3FGA)|
B2AB2D|G3G2G|G2gg2d|g4dc|B2DG2A|B2BA2G|G3z||

The Gentle Light That Wakes Me reel

X: 1
T: The Gentle Light That Wakes Me
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A2 A,2 A2 (G>F)|F2 (E>D) (F2 E2)|D2 (d>c) (B3 A)|A2 (D>E) (F2 E2)|
A2 A,2 A2 (G>F)|F2 (E>D) (F2 E2)|D2 (B>A) A2 (D>E)|F2 E>D D4:|
d2 (c>d) e3 c|d2 (c>d) F4|d2 (c>d) B2 (A>B)|A2 (D>E) (F2 E2)|
d2 (f>e) e3 c|d2 (c>d) F3 E|D2 (B>A) A2 (D>E)|F2 E>D D4|d2 (c>d) e3 c|
d2 (c>d) F4|d2 (c>d) B2 (A>B)|A2 (D>E) (F2 E2)|A2 A,2 A2 (G>F)|
F2 (E>D) (F2 E2)|D2 (B>A) A2 (D>E)|F2 E>D D4||
X: 2
T: The Gentle Light That Wakes Me
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
D2|:A>F A,>A, A2 G>F|F2 {GF}E>D F2 {GF}E2|D2 d>c B2 BA|A2 D>E F2 {GF}E2|
A>F A,>A, A2 G>F|{G}F2 {GF}E>D {G}F2 {GF}E2|D2 B{Bc}A A2 D>E|F2 E>D D4:|
D2|d2 c>d e3 c|d2 c>d {FG}F4|d2 c>d B2 {B}A>B|A2 D>E F2 {GF}E>E|
d2 c>d e3 c|d2 c>d F3 E|D2 B>A A2 D>E|F2 E>D D3D|
d2 c>d e3 c|d2 c>d {FG}F4|d2 c>d B2 {B}A>B|A2 D>E F2 {GF}E>E|
A>F A,>A, A2 G>F|F2 E>D F2 {GF}E2|D>D B>A A2 D>E|F2 {F}E>D D4||
X: 3
T: The Gentle Light That Wakes Me
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A2 F2 A2 (G>F)|F2 (E>D) (F2 E2)|D2 (d>c) (B3 A)|A2 (D>E) (F2 E2)|
A2 F2 A2 (G>F)|F2 (E>D) (F2 E2)|D2 (B>A) A2 (D>E)|F2 E>D D4:|
|:d2 (c>d) e3 c|d2 (c>d) F4|d2 (c>d) B2 (A>B)|A2 (D>E) (F2 E2)|
d2 (f>e) e3 c|d2 (c>d) F3 E|D2 (B>A) A2 (D>E)|F2 E>D D4|
d2 (c>d) e3 c|d2 (c>d) F4|d2 (c>d) B2 (A>B)|A2 (D>E) (F2 E2)|
A2 F2 A2 (G>F)|F2 (E>D) (F2 E2)|D2 (B>A) A2 (D>E)|F2 E>D D4||
X: 4
T: The Gentle Light That Wakes Me
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A>F A,>A, A2 G>F|F2 E>D F2 E2|D2 d>c B2 BA|A2 D>E F2 E2|
A>F A,>A, A2 G>F|F2 E>D F2 E2|D2 BA A2 D>E|F2 E>D D4:|
d2 c>d e3 c|d2 c>d F4|d2 c>d B2 A>B|A2 D>E F2 E2|
d2 c>d e3 c|d2 c>d F3 E|D2 B>A A2 D>E|F2 E>D D3D|
d2 c>d e3 c|d2 c>d F4|d2 c>d B2 A>B|A2 D>E F2 E2|
A2 A,2 A2 G>F|F2 E>D F2 E2|D2 B>A A2 D>E|F2 E>D D4||

Glenuig Bay reel

X: 1
T: Glenuig Bay
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
"Am (or D)"A2GA- AE"Em (or G)"~G2-|GABd B2AG|"Am"A2eA de"Em"A2|BE~E2 GABG|
"Am (or D)"~A2GA- AE"Em (or G)"~G2-|GABd B2AG|"Am"A2eA de"Em"g2|ed B/A/G "Am"A2z2:|
"Am"A2eA AgAA|eAAe ~d2ez|"Em"~G2dG GeGG|dGGe dBGE|
"Am"~A2eA AgAA|eAAe ~d2ez|"Em"~G2dG GeGG|dBGE "Am"A3G||
"Am"A2eA AgAA|eAAe ~d2ez|"Em"~G2dG GeGG|dGBe dBAG|
"Am"~A2eA AgAA|eAAe ~d2ez|"Em"~G2dG GeGG|dBGB "Am"A2z2||
X: 2
T: Glenuig Bay
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:B2AB- BF~A2-|ABce c2BA|B2fB efB2|cF~F2 ABcA|
~B2AB- BF~A2-|ABce c2BA|B2fB efa2|fe c/B/A B2z2:|
|:B2fB BaBB|fBBf ~e2fz|~A2eA AfAA|eAAf ecAF|
~B2fB BaBB|fBBf ~e2fz|~A2eA AfAA|ecAF B3A|
B2fB BaBB|fBBf ~e2fz|~A2eA AfAA|eAcf ecBA|
~B2fB BaBB|fBBf ~e2fz|~A2eA AfAA|ecAc B2z2:|

Harvest Moon reel

X: 1
T: Harvest Moon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:g|eAAE AcBA|GE3 GABd|eA3 cdeg|afge d2Bd|
eAAE AcBA|GE3 GABd|eaaf gedB|GABG A3:|
|:B|cBcd eg3|eaaf g2fg|ecAB cdeg|afge d3e|
cBcd eg3|eaaf gedB|c2BA GEDE|GABG A3:|
X: 2
T: Harvest Moon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
(3Bcd|:"Am"eA ~A2AcBA|"G"GEDE GABd|"Am"eA ~A2 (3Bcd eg|"Fmaj7"a2 ge "G"dged|
"Am"eA ~A2 AcBA|"G"GEDE GA (3Bcd|"Am"{d}e3 a "G"gedB|"Em"Gd (3BAG "Am"BA (3Bcd:|
"C"c3 d eg (3ggg|eaaf {f}g2 ed|eA (3AAA (3Bcd eg|agge dged|
"D7"c3 d eg (3ggg|eaaf gedB|"Fmaj7"cABA "G"GE (3EEE|1 "Em"GABG "Am"~A3 B:|2 "Em"GABG "Am"A2||
X: 3
T: Harvest Moon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
G|EAAG AcBA|GE~E2 GABd|eA~A2 Bdeg|~a2ge d2Bd|
eAAG AcBA|GE~E2 GABd|ea~a2 gedB|GABG A3:|
B|cBcd eg~g2|eaaf g2ag|eA~A2 Bdeg|~a2ge d2ed|
cBcd eg~g2|eaaf g2ed|~c2BA GEDE|GABc A3:|
X: 4
T: Harvest Moon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
G|EAAG AcBA|GE E2 GA (3Bcd|eA A2 Bdeg|a2ge d2 (3Bcd|
eAAG AcBA|GE E2 GA (3Bcd|ea a2 gedB|GABG A3:|
B|cBcd eg g2|eaaf g2ag|eA A2 (3Bcd eg|a2ge d2ed|
c3d eg g2|eaaf g2ed|c2BA GEDE|GABG A3:|
X: 5
T: Harvest Moon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
Bd|:"Am"eA ~A2A2BA|"G"GEDE GABd|"Am"eA ~A2 cd eg|"Fmaj7"a2 ge "G"d2gf|
"Am"eA ~A2 AcBA|"G"GEDE GA Bd|"Am"e2 af "G"gedB|"Em"GA BG "Am"A2:|
"C"cBcd eg (3ggg|eaaf g2 ed|cBcd eg3|a2ge d2ed|
"D7"cBc d eg (3ggg|eaaf g2ed|"Fmaj7"BcBA "G"GEDE|1 "Em"GABG "Am"~A3 B:|2 "Em"GABG "Am"A2||
X: 6
T: Harvest Moon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
||e ~A3~A2BA|G~E3 GA (3.Bcd|e~A3 cdeg|{^g}a2 =ge dz gf|
! e ~A3 .AcBA|GEDE ~G3 B|ez af gedB|GA B^G A2 Bd|
eA z.A A2 BA|G~E3 GA (3.Bcd|ez~A2 cdeg|{^g}a2 =ge d3 z|
e~A3 .AcBA|GEDE ~G3 z|~e2 af gedB|GA B^G A2 zd||
cBcd e ~g3|ea{g}a^f ~g2 ed|cBcd e~g3|~a2ge d2zd|
cBcd e ~g3|ea{g}a^f ~g2ed|B~E3 GEDE|GAB^G ~A3 z|
cBcd e ~g3|ea{g}a^f ~g2 ed|cBcd e~g3|~a2ge ~d3z|
cBcd e~g3|ea{g}ab ~g3z|c'bag _bage|.gab^g ~a3 z||

Hector The Hero waltz

X: 1
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:(DE|{E}F4) ((3E/F/E/ D)|(B2 (3cBA) F2|( A6|A4) (DE|
{E}F4) ((3E/F/E/ D)|B3 (D F)D|(E4 F2|E4) (DE|
{E}F4) ((3E/F/E/ D)|(B2 (3cBA) F2|A(D- D2 E2)|F(d- d2 (3BcB)|
"(4 Slide)" (AD- D2) ((3FGF|E4) {FE}D2|(D6|1 D4):|2 D3||
((3A/B/c/ d)c|~B3 G B2|(d3 (3c/d/c/) ~B2|(A6|A4) B2|
A4 (FG)|"(4 Slide)" (AD- D2) E-F|(E6|E3) ((3A/B/c/ d)c|
~B3 G B2|(d3 (3c/d/c/) ~B2|AD- D2- E2|F(d- d2 (3BcB)|
"(4 Slide)" (AD- D2) ((3FGF|E4) {FE}D2|(D6|D3) ((3A/B/c/ d)c|
~B3 G B2|(d3 (3c/d/c/) ~B2|(A6|A4) B2|
A4 (FG)|"(4 Slide)" (AD- D2) E-F|(E6|E4) (DE|
{E}F4) ((3E/F/E/ D)|(B2 (3cBA) F2|A(D- D2 E2)|F(d- d2 (3BcB)|
"(4 Slide)" (AD- D2) ((3FGF|E4) {FE}D2|(D6|D4)||
X: 2
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:D/E/|"D"F>ED "G"B2A/F/|"D"~A3 "D"A2D/E/|"Bm"F2E/D/ "G"B2A/F/|
"Em"~E3 "A"E2F/A/|"Bm"F>ED "G"B2A/F/|"D"A2D "G"d2B|
"D"A2D/F/ "A"E2D|"D"D3- "D"~D2:|:F/A/|"G"B2G/B/ "G"d2c/B/|
"D"A2-A/B/ "D"A2F/A/|"Bm"B2A/F/ "Bm"A2D/F/|"Em"E2-E/F/ "A"E2F/A/|"Bm"B2G/B/ "G"d2c/B/|
[1"D"A2G/F/ "G"d2G|"D"F2D/F/ "A"E2D|"D"D3- "D"D2:|
[2 "D"A2D "G"d2B|"D"A2D/F/ "A"E2D|"D"D3- "D"D2||
X: 3
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA|B3 AG2|e3 dB2|d6-|d4 GA|B3 AG2|e3 dB2|A6-|A4 GA|
B3 AG2|e3 dB2|d3 GA2|B g3 e2|d3 GB2|A4 G2|G6-|G4:|
Bd|e3 fe2|g3 fe2|d6-|d4 Bd|e3 dB2|d3 GB2|A6-|A4 Bd|
e3 fe2|g3 fe2|d3 GA2|B g3 e2|d3 GB2|A4 G2|G6-|G4:|
X: 4
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
F3/2E/D|B3/2A/F|(A3|A2)D/E/|
F3/2E/D|B3/2A/F|(E3|E2)D/E/|
F3/2E/D|B3/2A/F|A D E|F/d3/2B|
A/D3/2F/G/|E2-E/D/|D3-|D3/2:|
B3/2A/B|d3/2c/B|A2 B|A2F/A/|
B2A/F/|A D F/D/|(E3|E3/2) A/ d/c/|
B3/2A/B|d3/2c/B|ADE|F/d3/2B|
A/D3/2F/G/|E2-E/D/|D3-|D3/2:|
X: 5
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:z DE|F3 E D2|B2 A3 F|A6-|A4 DE|F3 E D2|BA- A2 F2|E6-|E4 D>E|
F2 (3EFE D2|B2 A3 F|AD- D2- DE|Fd- d2- dB|AD- D2 D/E/F|E4- ED|D6-|D3:|
|:A dc|B3 ^A Bc|d2 (3cdc B2|A6-|A4 AB|AD- D2- DF|Ad- d2- dF|E6-|E3 A dc|
B3 ^A Bc|d2 c2 B2|AD- D2- DE|Fd- d2- dB|AD- D2 F<G|E4- ED|D6-|D3:|
X: 6
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
D>E|"D"F3E E>D|"G"B3A A>F|"D"A2 A2 D>E|"Bm"F3E E>D|
"G"B3d B/A/F|"A"E2 E2 D>E|"Bm"F3E E>D|"G"B3A A>B|
"D"A2 A2 D>E|"Bm"F2 d>e d>B|"D"A2 D2 D/E/F|"E"E2 E>D D2|1 "D"D2 D2 D>E|2 "D"D2 D2 D2||
D/F/A|"G"B2 B>d dB|"G"d2 de/d/ c/B/|"D"A2A2 A2|"D"A2 D2 D/F/A|
"Bm"B2 B>A A>B|"Bm"A2 A2 D/E/F|"Em"E2E2 E2|"A"E2 D2 D/F/A|
"Bm"B2 B>d d>B|"G"d2 de/d/ c>B|"D"A2 A>D DE|"Bm"F2 d>e d>B|
"D"A2 D2 D/E/F|"A"E2 E>D D2|1 "D"D2 D2 D/F/A|2 "D"D2 D2 D2||
X: 7
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G>A|"G"B3A A>G|"C"e3d d>B|"G"d2 d2 G>A|"Em"B3A A>G|
"C"e3g e/d/B|"D"A2 A2 G>A|"Em"B3A A>G|"C"e3d d>e|
"G"d2 d2 G>A|"Em"B2 g>a g>e|"G"d2 G2 G/A/B|"A"A2 A>G G2|1 "G"G2 G2 G>A|2 "G"G2 G2 G2||
G/B/d|"C"e2 e>g ge|"C"g2 ga/g/ f/e/|"G"d2d2 d2|"G"d2 G2 G/B/d|
"Em"e2 e>d d>e|"Em"d2 d2 G/A/B|"Am"A2A2 A2|"D"A2 G2 G/B/d|
"Em"e2 e>g g>e|"C"g2 ga/g/ f>e|"G"d2 d>G GA|"Em"B2 g>a g>e|
"G"d2 G2 G/A/B|"D"A2 A>G G2|1 "G"G2 G2 G/B/d|2 "G"G2 G2 G2||
X: 8
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
A>B|"A"c3B B>A|"D"f3e e>c|"A"e2 e2 A>B|"Fm"c3B B>A|
"D"f3a f/e/c|"E"B2 B2 A>B|"Fm"c3B B>A|"D"f3e e>f|
"A"e2 e2 A>B|"Fm"c2 a>b a>f|"A"e2 A2 A/B/c|"B"B2 B>A A2|1 "A"A2 A2 A>B|2 "A"A2 A2 A2||
A/c/e|"D"f2 f>a af|"D"a2 ab/a/ g/f/|"A"e2e2 e2|"A"e2 A2 A/c/e|
"Fm"f2 f>e e>f|"Fm"e2 e2 A/B/c|"Bm"B2B2 B2|"E"B2 A2 A/c/e|
"Fm"f2 f>a a>f|"D"a2 ab/a/ g>f|"A"e2 e>A AB|"Fm"c2 a>b a>f|
"A"e2 A2 A/B/c|"E"B2 B>A A2|1 "A"A2 A2 A/c/e|2 "A"A2 A2 A2||
X: 9
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
A,|"A"C>B,A, "D"FEC|"A"E3 E2 A,|"A"C>B,A, "D"FEC|"E"B,3 B,2 A,|
"A"C>B,A, "D"FEC|"A"E2 A, "D"A2 F|"A"EA,C "E"B,2 A,|"A"A,3 A,2||
A|"A"c>BA "D"fec|"A"e3 e2 A|"A"c>BA "D"fec|"E" B3 B2 A|
"A"c>BA "D"fec|"A"e2 A a2 f|"A"eAc "E"B2 A|"A"A3 A2||
c|"F#m"fgf "D"agf|"A"e3 e2 c|"F#m"fec "A"eAc|"E"B3 B2c|
"F#m"fgf "D"agf|"A"eAB "D"c<af|"A"eAc "E"B2 A|"A"A3 A2||
X: 10
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
A,2|C3 B, A,2|F2 E2 C2|E6-|E4 A,2|C3 B, A,2|F2 E2 C2|B,6-|B,4 A,2|
C3 B, A,2|F2 E2 C2|E4 A,2|HA4 [A,2F2]|E2 A,2 C2|B,4 A,2|A,6-|A,4||
A2|c3 B A2|f2 e2 c2|e6-|e4 A2|c3 B A2|f2 e2 c2|B6-|B4 A2|
c3 B A2|f2 e2 c2|e4 A2|Ha4 [A2f2]|e2 A2 c2|B4 A2|A6-|A4||
c2|f2 g2 f2|a2 g2 f2|e6-|e4 c2|f2 e2 c2|e2 A2 c2|B6-|B4 c2|
f2 g2 f2|a2 g2 f2|e2 A2 B2|ca- Ha2 f2|e2 A2 c2|B4 A2|A6-|A4||
X: 11
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
DE|F3 ED2|B3 AF2|A6-|A4 DE|F3 ED2|B3 AF2|E6-|E4 DE|
F3 ED2|B3 AF2|A3 DE2|F d3 B2|A3 DF2|E4 D2|D6-|D4:|
FA|B3 cB2|d3 cB2|A6-|A4 FA|B3 AF2|A3 DF2|E6-|E4 FA|
B3 cB2|d3 cB2|A3 DE2|F d3 B2|A3 DF2|E4 D2|D6-|D4:|
X: 12
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
M:6/8
|:A|
c>BA fec|e3 e2 A|c>BA fec|B3- B2 A|
c>BA fec|e2 A a2 f|eAc B2 A|A3- A2:|
c|fgf agf|e3- e2 c|fec eAc|B3- B2 c|
f>gf agf|eAB caf|eAc B2 A|A3- A2 c|
fgf agf|e3- e2 c|fec eAc|B3- B2 e/d/|
c>BA fec|e>AA Ha2 f|eAc HB2 A|A3- A2||
X: 13
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|:A2|
c3 B A2|f2 e2 c2|e6|e4 A2|c3 B A2|f2 e2 c2|B6-|B4 A2|
c3 B A2|f2 e2 c2|e4 A2|a4 f2|e2 A2 c2|B4 A2|A6-|A4:|
c2|f2 g2 f2|a2 g2 f2|e6-|e4 c2|f2 e2 c2|e2 A2 c2|B6-|B4 c2|
f3 g f2|a2 g2 f2|e2 A2 B2|c2 a2 f2|e2 A2 c2|B4 A2|A6-|A4 c2|
f2 g2 f2|a2 g2 f2|e6-|e4 c2|f2 e2 c2|e2 A2 c2|B6-|B4 ed|
c3 B A2|f2 e2 c2|e3 A A2|Ha4 f2|e2 A2 c2|HB4 A2|A6-|A4||
X: 14
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|:A2|
c3 B A2|f2 e2 c2|e6-|e4 A2|c3 B A2|f2 e2 c2|B6-|B4 A2|
c3 B A2|f2 e2 c2|e4 A2|a4 (A2f2)|e2 A2 .c2|B4 A2|A6-|A4:|
|:c2|f2 g2 f2|a2 g2 f2|e6-|e4 c2|f2 e2 c2|e2 A2 c2|B6-|B4 c2|
f2 g2 f2|a2 g2 f2|eAB|ca- Ha2 f2|e2 A2 .c2|B4 A2|A6-|A4:|

If Ever You Were Mine waltz

X: 1
T: If Ever You Were Mine
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DE|G4 e2|{e}d4 (3BAG|AB G4|{A}G4 DE|
G4 e2|{e}d4 Bd|d6-|d2 e2 f2|
g4 ed|g4 ed|e2 {e}d3 B|AB G2 (3GFE|
D4 ed|d4 (3BAG|DEG2{A}GA|G6|1 {A}G4:|2 {A}G6||
B3 d (3BAG|d4 (3Bcd|c2 d2 e2|d4 (3Bcd|
B3 d(3BAG|d4 (3Bcd|c2 d2 e2|de fd ef|
g2{a}g2 ed|g2{a}g2 ed|e2 {e}d3 B|AB G2 (3GFE|
D4 ed|d4 (3BAG|DE G2{A}GA|G6|1 {A}G6:|2 {A}G4||
X: 2
T: If Ever You Were Mine
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
(DE)|G4 e2|~d3 B ~B/A/G|AB G2 G2|{A}G3 D DE|
G4 ~e2|d3 d Bd|~d6|d2 e2 ~f2|
g2 g ed|g3 g ed|e2 {e}d3 B|AB G2 G/F/E|
D4 e2|d3 B B/A/G|DEG2GA|G6|1 {A}G3 D:|2 {A}G3 D||
dc|B3 d B/A/G|B/c/d- dd Bd|c2 d2 e2|d3 ABc|
B3 d B/A/G|B/c/d- dd Bd|c2 d2 e2|de fd ef|
g3 g ed|g3 g ed|~e2 d3 B|AB G2 G/F/E|
D4 e2|d3 B B/A/G|DEG2GA|G4 GA|1 G3 D:|2 {A}G4||
X: 3
T: If Ever You Were Mine
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DE|:"G" G4 e2|"Em" d4 (3BAG|"Am" AB G2 G2|"D" G4 DE|
"G" G4 e2|"Em" d4 Bd|"Bm" d6-|"D" d2 e2 f2|
"Em" g4 ed|"Bm" g4 ed|"C" e2 d3 B|"Am" AB G2 (3GFE|"G" D4 ed|
"Em" d4 (3BAG|"D" DE G2 GA|1 "G" G4 DE:|2 "G" G6||
|:"Bm" B3 d (3BAG|d4 (3Bcd|"C" c2 d2 e2|"G" d4 (3Bcd|
"Bm" B3 d(3BAG|d4 (3Bcd|"C" c2 d2 e2|"D" de fd ef|
"Em" g2 g2 ed|"Bm" g2 g2 ed|"C" e2 d3 B|"Am" AB G2 (3GFE|
"G" D4 ed|"Em" d4 (3BAG|"D" DE G2 GA|1 "G" G6:|2 "G" G4||

Is Breá An Cailín Í waltz

X: 1
T: Is Breá An Cailín Í
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
BA|F2B2Bc|d2B2c2|d2f2ec|B2BcdB|c2BcBA|F4||
Ad|f2g2fe|d2f2a2|b2B2Bc|d2B2cd|f2cdcB|B4||
df|a2f2g2|f3g fe|d2B2AB|d3e fg|a2f2a2|b4||
ag|f3g fe|d2e2f2|B2A2FA|d2B2cd|f2cdcB|B4||

The King’s Lament waltz

X: 1
T: The King's Lament
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|:G2|"Am"E2 [A3A3] B|{AB}[A2A2] G2 E2|"C"c2 d2 e2|"G"{de}d4 cd|"Am"e2 a2 {ga}g2|"C"e2 d2 c2|"G"{Bc}B2 A2 G2|"Em"G2 E2 D2|
"Am"E2 [A3A3] B|{AB}[A2A2] G2 E2|"C"c2 d2 e2|"G"{de}d4 cd|"Am"e2 a2 {ga}g2|"C"e2 d2 c2|"G"B2 A2 G2|"Am"[A4A4]:|
g2|"Am"a b3 a2|"G"{ga}g2 e2 d2|"C"c2 d2 e2|g4 {ag}eg|"Am"a2 {ga}g2 e2|"G"d2 e2 d2|"Am"c2 A2 G2|"Em"G2 E2 D2|
"Am"E2 [A3A3] B|{AB}[A2A2] G2 E2|"C"c2 d2 e2|"G"{de}d4 cd|"Am"e2 a2 {ga}g2|"C"e2 d2 c2|"G"B2 A2 G2|"Am" [A4A4] g2|
"Am"a b3 a2|"G"{ga}g2 e2 d2|"C"c2 d2 e2|g4 {ag}eg|"Am"a2 {ga}g2 e2|"G"d2 e2 d2|"Am"c2 A2 G2|"C"G2 c2 G2|
"Am"A2 c2 G2|A2 c2 G2|A2 c2 d2|"C" e2 d2 c2|"G"e g3 a2|"Em"{ga}g2 e2 d2|"Am"c2 A2 G2|[A4A4]||

The Knitting reel

X: 1
T: The Knitting
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
|:D2 DC DA,CD|FE2 D2 A,CD|FEFG FGAF|EDEF GECA,|
D2 DC DA,CD|FE2 D2 A,CD|FEFG FGAF|EDCA, D4:|
|:D d2 c2 A c2|dccA BAGE|FED F2 EFG|AFGE FDEC|
D d2 c2 A c2|dccA BAGE|FED F2 EFG|AFGE D4:|

Kohler’s hornpipe

X: 1
T: Kohler's
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Cmaj
(3GAB|"C"c2cB cdef|"C"g^fga gedc|"F"AGAB cdcA|"C"GEcA GECE|
"F"FEFG AGAB|"C"cBcd egag|"F"fedc "G"AcBd|"C"eccB c2:|
gf|"C"egcg egcg|"G"dgBg dgBg|"Am"ceAe ceAe|"C/Em"GcEc GcEc|
"F"FEFG AGAB|"C"cBcd egag|"F"fedc "G"AcBd|eccBc2:|

Lark’s March jig

X: 1
T: Lark's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
eAA fAA|eAA fAA|g2g gfe|dBA GBd|
eAA fAA|eAA fAA|g2g gfe|1 dBA GBd:|2 dBA GAc||
B2d dBd|edB ABc|B2d dBd|edB A2c|
B2d dBd|edB def|g2g gfe|1 dBA GAc:|2 dBA GBd||
X: 2
T: Lark's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|:eAA fAA|eAA fAA|fg2 gfe|dBA GBd|
eAA fAA|eAA fAA|fg2 gfe|1 dBG GBd:|2 dBG G2A||
|:B2d edB|dBA ABc|B2d edB|dBG GAc|
B2d edB|dBA Aef|g2g gfe|1 dBG G2A:|2 dBG GBd||
|:eAA fAA|eAA fAA|fg2 gfe|dBA GBd|
eAA fAA|eAA fAA|fg2 gfe|1 dBG GBd:|2 dBG G2A||
|:B2(B B)AB|dBA GBc|d2 (d d2)B|ded B2A|
B2 (B B)AB|dBA GBc|ded cBA|1 GD B, G,2 A:|2 G3 GBd||
g3 fgf|efe edB|d2 (d d2) B|ded ABd|
g2 (f f) gf|efe edB|dfe dBA|G3 G (3 Bcd|
g (3Bcd f (3Bcd|efe edB|d2 (d d2) B|ded ABd|
g2 (f f) gf|efe edB|dfe dfe|dfe dBA||

Leila’s Birthday reel

X: 1
T: Leila's Birthday
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmin
d2G/G/G BAGF|G2D/D/D B2GE|CEGe dGeG|EFdF cFAc|
d2G/G/G BAGF|G2D/D/D ABGF|1 CEGB cE E/E/E|cBAB cFBc:|2 CEGc BEcE|F/F/F cF dcdf ]|
g2dg b2(f2|f)fBf bagf|gfga baba|gfgb dcdf|
[1 g2dg b2(f2|f)fBf bagf|gfed edef|g2dB c2df:|
[2 g2dB c2cd|(3GGG dG cdcB|cdE2 dcBc|d2fd gfdc||
X: 2
T: Leila's Birthday
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:f2BB dcBA|B~F3 d2BG|EGBg fBgB|GAfA eAce|f~B3 dcBA|
B~F3 {c}d2BG|1 EGBd e~G3|edcd eAde:|2 EGBe dGeG|AAeA fedc||
|:B2FB d2(A2|A)ADA dcBA|BABc dcdc|BABd FEFA|
[1 B2FB d2(A2|A)ADA dcBA|BAGF GFGA|B2FD E2FA:|
[2 B2fd e2ef|B2fB efed|efG2 fede|f2af bafe||

Lord Balgownie’s Favourite strathspey

X: 1
T: Lord Balgownie's Favourite
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
E|A2 A>B AG E2|c2 ~c>e {e}d>c B<G|A<A e2 A>G EC|D<D E>^G AA, A,:|
|:B,|C2 TC>E {E}D>C B,D|~C>B, A,C B,E [^G,2E2]|c2 Tce {e}d>c Bd|c>A (c/B/)A/G/ (EA)A:|
|:B|c<c g2 TB>c d2|{Bd}c>B Ac Be e2|E2 {G}FE/D/ (EA)(Bd)|c>A (c/B/)A/G/ (EA)A:|

Lovely On The Water waltz

X: 1
T: Lovely On The Water
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
EF|GE A2 GE|G2 E2 EF|GA B2 g2|e2 {fe}d2 g2|
e2 d2 B>G|AB D2 E>F|GA B2 AG|E4||
X: 2
T: Lovely On The Water
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
E>F|GE A2 GE|G2 E2 EF|GA B2 g2|(e2{fe} d2) g2|
e2 d2 B>G|AB D2 EF|GA B2 AG|E4||
E>F|(3GFG A2 B2|AG E2 EF|GA B2 g2|(e2{fe} d2) g2|
e2 d2 B>G|AB D2 EF|GA B2 AG|E4||
E>F|(3GFG A2 B2|A>G D2 EF|GA B2 g2|(e2{fe} d2) g2|
e2 d2 B>G|AB D2 EF|GA B2 AG|E4||

The Maids Of Mitchelstown reel

X: 1
T: The Maids Of Mitchelstown
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|:D2AG EEG2|A2GA cAGE|D2AG EEG2|A2GE EDDC:|
|:EGA=B c2AG|Adde f2ed|cAGE F3G|1 AcGE EDD2:|2 Ac=Bd cAGE||
X: 2
T: The Maids Of Mitchelstown
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|:D2AG EG~G2|A2GA cAGE|D2AG EG~G2|1 A2GE EDCE:|2 A2GE EDD2||
EGA=B c2BG|Adde f2ed|cAGE F3G|AcGE EDD2|
EGA=B cEGc|^FAde =f2ed|cAGE F3G|A/B/c =B/c/d cAGE||
X: 3
T: The Maids Of Mitchelstown
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|:F3D E4|DFED CA,A,2|F3D E2EF|GAGE EDD2:|
|:C2AD D4|AG^FA G4|ECDB, C4|B,CDE A,DD2:|
X: 4
T: The Maids Of Mitchelstown
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:E2BA FFA2|B2AB dBAF|E2BA FFA2|B2AF FEED:|
|:FABc d2BA|Beef g2fe|dBAF G3A|1 BdAF FEE2:|2 Bdce dBAF||
X: 5
T: The Maids Of Mitchelstown
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|:F3D E4|DFED CA,A,2|F3D E2EF|GAGE EDD2:|
|:C2AG G4|AG^FA G4|ECDA, C3C|B,CDE A,DD2:|
X: 6
T: The Maids Of Mitchelstown
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
D2 AG EG G2|(3AcA GA cAGE|D2 AG EG G2|A2 GE EDDA|
DAAG EG G2|(3AcA GA cAGE|DAAG EG G2|A2 GE EDDA||
DFAB c2 AG|Adde =f2 ed|cAGE =F3G|(3ABc GE EDDA|
DFAB cEGc|Adde =f2 ed|cAGE =F3G|(3ABc Bd cAGE||
X: 7
T: The Maids Of Mitchelstown
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
D2AG EG ~G2|A2 GA cAGE|D2 AG EG ~G2|(3ABc GE ED D2:|
|:EGAB c2 BG|Adde f2 ed|cAGE ~F3 G|1 (3ABc GE ED D2:|2 (3ABc Bd cAGF||
X: 8
T: The Maids Of Mitchelstown
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
[A,2D2 ] AG [CE]G ~G2|[A,D A2] GA [CEc]A[CG]E|[A,D2]C AG EG ~G2|[C2E2c2] GE [CE]D[A,2 D2]:|
|:[CE]GAB [C2E2c2] AG|[A,DA]dde [A,2D2A2f2] ed|[G,E c]A GE ~[A,3F3] G|1 [A,DA]c [CG]E [C E][DA,] D2:|2 [A,EA]c [G,G B] d [A,E c]A [CG]E||
X: 9
T: The Maids Of Mitchelstown
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
D2 AG EG G2|A2 GA cAGE|D2 AG EG G2|AcGE EDCE|
D2 AG EG G2|A2 GA cAGE|D2 AG EG G2|AcGE EDD2||
(3EFG AB c2 AG|Acde f2 ed|cAGE F3G|AcGE EDD2|
(3EFG AB c2 AG|Acde f2 ed|cAGE F3G|AcBd cAGE||

The Marquis Of Tullibardine’s slip jig

X: 1
T: The Marquis Of Tullibardine's
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmin
D|G2 G (B/c/d)G dBG|F2 F (A/B/c)F cAF|G2 G (B/c/d)B dBG|FDF (D/C/A,)A, G,2 D|
G2 G (B/c/d)B dBG|F2 F (A/B/c)F cAF|G2 G (B/c/d)B dBG|FDF (D/C/B,)A, G,2 d||
g2 d (g/a/b)a gdg|f2 c (f/g/a)g fcf|gdg (g/a/b)a gdg|fdf (c/A/F)G G2 d|
gdg (g/a/b)g gdg|fcf (f/g/a)g fcf|(g/a/b)a gdg fcf|(f/g/a)d cAF G2||

McLauchlane’s Scots Measure march

X: 1
T: McLauchlane's Scots Measure
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
FE|:D3F E>D E<F|A2E2 E2FE|D3F E>D E<F|F4 d3e|
f>e d<f e>d B<e|d>B A<FE3F|DEFG ABdA|1 F2D2 D2FE:|2 F2D2 D2fe||
|:d2a2 f>g a<f|b2e2 e2fe|d2a2 f>g a>b|a<g f<e d3e|
f>e d<f e>d B<e|d>B A<FE3F|DEFG AbDA|1 F2D2 D2fe:|2 F2D2 D2FE||

Michael Turner’s waltz

X: 1
T: Michael Turner's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:GA|B2 BG cA|d2 d2 gf|e2 ef ge|d2 d2 GA|
B2 BG cA|d2 d2 cA|G2 GB AF|G4:|
|:AB|c2 cd Bc|A2 A2 Bc|d2 de cd|B2 B2 gf|
e2 ef ge|d2 d2 GA|B2 Bc AB|G4:|
X: 2
T: Michael Turner's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA|B2 BD cD|d2 d2 gf|e2 e2 ge|d2 d2 GA|
B2 BD cD|d2 d2 cA|G2 G2 AB|G4:|
|:AB|c2 cd Bc|A2 A2 Bc|d2 de cd|B2 B2 gf|
e2 e2 ge|d2 d2 GA|B2 Bc AB|G4:|
X: 3
T: Michael Turner's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA|B2 B2 cA|d2 d2 gf|e2 e2 ge|d2 d2 GA|
B2 B2 cA|d2 d2 cA|G2 G2 AB|G2 z2:|
|:AB|c2 cd Bc|A2 A2 Bc|d2 de cd|B2 B2 gf|
e2 e2 ge|d2 d2 GA|B2 bc AB|G2 z2:|
GF|GFGDAF|BGDCB,D|CG,CDEC|B,G,B,CDF|
GFGDAF|BGDBFC|B,DBDCD|B,2 z2:|
|:FG|AFD D DE|FGEFGA|BGD D EF|GDDC,B,D|
CG,CDEC|B,DGG,B,C|D D DE CD|B,2 z2:|
X: 4
T: Michael Turner's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:GA|B2 BG cA|d2 d2 gf|e2 ef ge|d2 d2 GA|
B2 BG cA|d2 d2 cA|G2 GB AF|G4:|
|:AB|c2 cd Bc|A2 A2 Bc|d2 de cd|B2 B2 gf|
e2 ef ge|d2 d2 GA|B2 Bc AB|G4:|
|:GA|B2 BD cD|d2 d2 gf|e2 e2 ge|d2 d2 GA|
B2 BD cD|d2 d2 cA|G2 G2 AB|G4:|
|:AB|c2 cd Bc|A2 A2 Bc|d2 de cd|B2 B2 gf|
e2 e2 ge|d2 d2 GA|B2 Bc AB|G4:|

Miss Gordon Of Gight reel

X: 1
T: Miss Gordon Of Gight
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Fdor
G,|G,CEG cgec|B/c/dBG FDB,D|CEGF/E/ DFBG|FDB,D EC C:|
d|egbg agfe|defg fdBf|egba/g/ agfe|dBfd cd cd|
egbg agfe|defg fdBf|gfed cdec|BGFD EC C||
X: 2
T: Miss Gordon Of Gight
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|:A,DFA dafd|c/d/ecA GECE|DFAG/F/ EGcA|1 GECE FDD2:|2 GECE FDDe||
fac'a bagf|efga gece|fac'b/a/ bagf|ecge d2de|
fac'a bagf|efga gecg|a>gfe defd|cAGE D2D2||
X: 3
T: Miss Gordon Of Gight
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:FBdB BfdB|EAcA ecAF|FBdB BfdB|1 EAcd cB B2:|2 EAcd cBBc||
dfaf gfed|cdef ecAc|dfaf gfed|cAec dBBc|
dfaf gfed|cdef ecAe|f>edc BcdB|EAcd cBB2||

Mo Mhàiri Mhin Mheall’ Shuileach strathspey

X: 1
T: Mo Mhàiri Mhin Mheall' Shuileach
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:B,|"Am"A,<B,E>F "Em"{EF}E>DE<G|"G"G,/G,/G, D>G, B,>A,G,>B,|"Am"A,<B,E>F "Em"{EF}E>DE<G|"Am"A>E"Em"G<B, "Am"{A,B,}A,2 A,:|
|:B|"Am"A<aa>b {ab}a>gg<a|"G"b>aa<b "Em"g>ee<g|"G"d>eg>a ""b>ga<b|"Am"{ab}a>e"Em"g<B "Am"{AB}[A2A2] A:|
X: 2
T: Mo Mhàiri Mhin Mheall' Shuileach
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
B|A<A e2 e>dB<g|G<G d>G B>AG<B|A<A e2 e>dB<g|a>eg>B {B}A2 A:|
|:B|A<a a>b a2 ga|{ga}b2 a>g g>ee<g|d>e g>a b>ga<b|g<eg>B A2 A:|
X: 3
T: Mo Mhàiri Mhin Mheall' Shuileach
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:A<B e<e e>d B<g|G<G d<G B>A G>B|A<B e<e e>d B<g|a>e g>B A/A/A A>B:|
|:A<a a>g a>e e>f|g>a g>e d>e g<d|e>d e<g a>g e<a|g>a g>B B<A A>B:|

Mr And Mrs MacLean Of Snaigow waltz

X: 1
T: Mr And Mrs MacLean Of Snaigow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
EF|:"D" D4 FG|"F#m/C#"A4 ed|"G"B4 AF|"A" E4 EF|
"D"D2 F3 G|"F#m/C#" A4 gf|"G"e3 d B2|"A"A4 A/B/c|
"D"d2 A3 G|"F#m/C#" F3 G A2|"G" B3 G FD|"A" E4 AF|
"D"D2 F3 A|"G"B2 e3 c|"A" A6|1 A4 EF:|2 A4 fg ]|
"D" a3 g gf|"A" e4 ef|"G"g2 B3 d|"A" c4 fg|
"D"a2 f2 d2|"G" G4 AB|"A" A6|A4 fg|
"D"a3 g gf|"A" e4 ef|"G" g2 B3 d|"A" cB AG FE|
"D"D2 F3 A|"G" B2 e3 c|"A"(A6|A6)||
X: 2
T: Mr And Mrs MacLean Of Snaigow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:E+slide+F|D4+slide+FG|A4{a}ed|+slide+B3{c}B AF|E3zEF|D2 +slide+F3 G|+slide+A4{a}gf|+slide+e2{g}edB|+slide+A3z(3{c}ABc|
cd A2 {B}A G|+slide+F2{A}F G A D|+slide+B3 {A}G F D|+slide+E3z {c}AF|D2 F3 A|+slide+B2 +slide+e2{g}e c|A6-|{B}A4:|
|:{a}fg|+slide+a3{c'}ag{a}g f|+slide+e4 zf|{a}f+slide+g+slide+B3 d|+slide+c4 {a}fg|+slide+a2 f2d2|G4 AB|+slide+A6-|{B}A4 {a}fg||
+slide+a3{c'}ag{a}g f|+slide+ e4z2 f/a/|+slide+g2 +slide+B3 d|cB{c}AGJFE|D2 F3 A|B2 e3 c|A6-|{B}A4:|

My Tocher’s The Jewel jig

X: 1
T: My Tocher's The Jewel
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|:e|cAA A2G|Acd eag|edc e2d|cGG G2e|
cAA A2G|Acd eag|ega ged|cAA A2:|
|:g|gag gec|deg a2a|ged BdB|AGG G2e|
ABA ABA|Acd eag|ega ged|cAA A2:|
X: 2
T: My Tocher's The Jewel
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|:B,EE ~E2D|EGA Bed|B2A G/A/BA|GDD D2D|
B,EE ~E2D|EGA Bed|Bge dBA|1 GEE E2D:|2 GEE E2 B||
|:ded dBG|ABd e2e|dBA GBA|GDD D2D|
EGD EGD|EGA Bed|Bge dBA|1 GEE E2B:|2 GEE E3||

Nighean Donn A Chuiailein Riomhaich jig

X: 1
T: Nighean Donn A Chuiailein Riomhaich
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Cmaj
|:C3 C2 E|G2 A c2 G|A2 E G2 E|D2 E A2 G|
C3 C2 E|G2 A c2 G|A2 E G2 E|D C2 C3:|
|:c3 c2 e|d c2 c2 G|E2 F G2 G|_B2 A A G2|
G2 c e2 c|d2 e c2 G|A2 E G2 E|D C2 C3:|
X: 2
T: Nighean Donn A Chuiailein Riomhaich
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:D3 D2 F|A2 B d2 A|B2 F A2 F|E2 F B2 A2|
D3 D2 F|A2 B d2 A|B2 F A2 F|E D2 D3:|
|:d3 d2 f|e d2 d2 AG|F2 G A2 AG|=c2 B B A2|
A2 d f2 d|e2 f d2 A|B2 F A2 F|E D2 D3:|
X: 3
T: Nighean Donn A Chuiailein Riomhaich
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:G3 G2 B|d2 e g2 d|e2 B d2 B|A2 B e d2|
G3 G2 B|d2 e g2 d|e2 B d2 B|A G2 G3:|
|:g3 g2 b|a g2 g2 d|B2 c d2 d|=f2 e e d2|
d2 g b2 g|a2 b g2 d|e2 B d2 B|A G2 G3:|
X: 4
T: Nighean Donn A Chuiailein Riomhaich
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:e<d|G2 G>B d>eg>d|e>Bd>B A>Be<d|(3GGG G>B d>eg>d|e<gd>B A2:|
|:(3Bcd|g2 g>b a<gg>d|(3Bcd g>d =f>ee<d|1 (3ggg g>b a<gg>d|(3efg d>B A2:|
[2 d>g (3bag a>bg<d|e>B (3dcB A2||

O’Carolan’s Sixth Unnamed Tune jig

X: 1
T: O'Carolan's Sixth Unnamed Tune
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ddor
A/F/|DDE FED|dde fed|cdc cAF|E/D/C/D/E/F/ GFE|
DDE FED|dde ff/e/f/g/|afd cAG|{EF}EDD D2||
d/e/|fga ge (3c/d/e/|fed cAc|d/e/fg ecA|AGF EDC|
D2d d/c/d/e/f/g/|afd g/e/c/d/e/g/|fg/f/e/d/ cAG|{EF}EDD D2||

Oíche Nollag jig

X: 1
T: Oíche Nollag
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:g|f2 A d2 f|e2 d B2 g|f2 A d2 f|{a}g3 a2 g|
f2 A d2 f|e2 d B2 c|d2 A B2 G|E2 F D2:|
|:f/g/|a2 b a2 f|d3- d2 f|g2 f e2 d|B3 A2 f/g/|
a2 b a2 f|d2 f g2 f|e2 d c2 e|a3- a2:|
X: 2
T: Oíche Nollag
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:g|f2 A d2 f|e2 d B2 g|f2 A d2 f|g3 a2 g|
f2 A d3|e2 d B3|d2 A B2 G|E3 D2:|
f|a2 b a2 f|d2 c d2 f|g2 f e2 d|BcB A3|
a2 b a2 f|d3 g2 f|e2 d c2 e|a3 f2 g|
a3 a2 f|d3- d2 f|g2 f e2 d|B3 A2 F|
A2 B A2 f|d2 f g2 b|a2 A e2 A|d3- d2||
X: 3
T: Oíche Nollag
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:g|"D" f2A d2f|"A" e2d B2g|"D" f2A d2f|"G"g3 a2g|
"D"f2A d2f|"A" e2d B2c|"D" d2A "G" B2G|"A" E3 "D" D2:|
f|"D" a2b a2f|"D"d2c d2f|"Em" g2f e2d|"G" ~B3 A3||
"D" a2b a2f|"D"d3- d2f|"Em" e2d c2e|"A" a3 f2g|
"D" a2^g a2f|"D" d3 e2f|"Em" g2f e2d|"G" B3 A2F|
"D" A2B A2F|"G" d2f g2b|"A" a2f e2f|"D" d3- d2||
X: 4
T: Oíche Nollag
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:g|f2 A d2 f|e^de B2 g|f2 A def|g2 b a2 g|
f2 A d2 A|e2 A B2 g|d2 c B2 G|EGE D2:|
f|a2 b a2 f|dcd A2 f|g2 f e2 d|cec A2 f|
a3 a2 f|d3 g2 f|e^de c2 e|a3 efg|
a2 b a2 f|d3- d2 f|g2 f e2 d|BdB A2 F|
A3 A2 F|D2 A g2 b|a2 A e2 A|d3- d2||

Ómós Do Na Mairbh barndance

X: 1
T: Ómós Do Na Mairbh
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Cmaj
c/d/|e3ee2e/d/e/f/|d3d d3c/A/|c3cB2B/A/B/c/|A3AA3c/d/|
e3ee2ae|e/f/d3-d3c/A/|G3G/A/ c2cc-|c4-c2d/e/g/e/|
a3e e2 f>e|d3d d3c/A/|c2c2 d2 d/c/d/e/|G4-G2 cB|A2 ed-d4|
d2gc-c2c/d/e|A2 c/d/e G2G/A/c|1 c4-c3:|2 c4-c2||
|:d/e/g/e/|a3e e2ae|e/f/d3-dd ae|e/f/d3-dd d/c/d/e/|e4-e2d/e/g/e/|
a3e e2 f>e|d3d d3c/A/|G3G/A/ c2cc-|c4-c2 d/e/g/e/|
a3e e2 f>e|d3d d3c/A/|c2c2 d2 d/c/d/e/|G4-G2 cB|A2 ed-d4|
d2gc-c2c/d/e|A2 c/d/e G2G/A/c|1 c4-c2:|2 c4-c3||

The Orange Rogue jig

X: 1
T: The Orange Rogue
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|:B|ege dBA|GEF G2 A|BGB def|g2 b agf|
ege dBA|GEF G2 A|BGB def|e3 e3:|
gfe agf|g2 B B2 f|gfe agf|g2 B B2 f|
g2 b agf|gfe fed|B2 B def|g2 b agf|
X: 2
T: The Orange Rogue
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
B|ege dBA|GBd e2 g|BGB def|gab agf|
ege dBA|GAB d2e|BGB def|e3 e3:|
X: 3
T: The Orange Rogue
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|:d|(e/f/g)(e d)B(A|G)EF G2 A|BAB def|(g2 b) agf|
(e/f/g)(e d)B(A|G)EF G2 (A|B)AB dcd|e3 e2:|
|:f|(g2 e) (a2 f)|g2 B (Bc)d|g2 (e a)gf|Tg3 (B2 d)|
(g2 e) (a2 f)|g2 (e f)ed|(BA)(B d)ef|g2 (b a)gf|
(e/f/g)(e d)B(A|G)EF G2 A|(BA)(B d)ef|g2 (b a)gf|
(e/f/g)(e d)BA|GEF G2 A|(BA)(B d)c(d|e3) e2:|
X: 4
T: The Orange Rogue
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|:d|ege dBA|GEF G2 A|B2 B dd/e/f|g2 b agf|
e/f/ge dBA|GEF G2 A|B^AB dB/c/d|e3 e2:|
|:f|g2 e a2 f|g2 B B2 d|gfe agf|g3 B2 d|
gfe a2 f|gg/f/e f2 d|B^AB d>ef|g2 b agf|
e/f/ge d2 B|GEF G2 A|B^AB d2 f|gdb aa/g/f|
ege dc/B/A|GEF G3|BG/A/B d^cd|e3 e2:|
X: 5
T: The Orange Rogue
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
d|(e/f/g)e dBA|GEF G2A|BAB ^def|g2b agf|
(e/f/g)e dBA|GEF G2A|BAB d^c^d|e3 e2:|
f|~g2e a2f|~g2B BAB|~g2e a2f|{a}g3 B2d|
~g2e a2f|~g2e fed|BAB ^def|g2b agf:|
X: 6
T: The Orange Rogue
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
d|:(e/f/g)e dBA|GEF G2 A|BAB ^def|g2 b agf|
(e/f/g)e dBA|GEF G2 A|BAB d^c^d|1 e3 e2 d:|2 e3 e2 f||
|:!uppermordent!g2 e a2 f|!uppermordent!g2 B BAB|!uppermordent!g2 e a2 f|{a}g3 B2 d|
uppermordent!g2 e a2 f|!uppermordent!g2 e fed|BAB ^def|g2 b agf:|
X: 7
T: The Orange Rogue
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|:d|e/f/ge dBA|GEF G2 A|BAB def|g2 b agf|
e/f/ge dBA|GEF G2 A|BAB dBd|e3 e2:|
|:f|g2 e a2 f|g2 B Bcd|g2 e agf|g3 B2 d|
g2 e a2 f|g2 e fed|BAB def|g2 b agf|
e/f/ge dBA|GEF G2 A|BAB def|g2 b agf|
e/f/ge dBA|GEF G2 A|BAB dBd|e3 e2:|

Pachelbel’s Frolics reel

X: 1
T: Pachelbel's Frolics
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
(3ABc|:d2 dc defg|a2 ab agfe|A~B3 dcdB|ABGA FDEF|
GFGA ~B3c|dcde f2 fa|gfed cdef|1 ~g3f gfec:|2 gece d3 e||
fdAd fdAd|ecAc ecAc|dBFB dBFB|AGAB =cAFA|
GFGA ~B3^c|dcde ~f3 a|gfed cdef|~g3f gfeg|
fd (3ddd fd (3ddd|ec (3ccc ec (3ccc|dB (3BBB dB (3BBB|AGAB =cAFA|
G2 GF GAB^c|dcde f2 fa|gfed cdef|gece d2 (3ABc||
X: 2
T: Pachelbel's Frolics
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|d3 c def^g|^gaag afed|BAB (d d)cdB|A3 A2 FDF|
G3 B2 ABc|dcde faba|gfed Bdc/d/e|fdd/d/c dABc|
d2 dc defa|a^gab afed|B3 c dcdB|A3 A2 FDF|
GB,GA BGBd|dcde faba|gfed Bdce|fddc dfag||
|:f/g/ada fada|eaca eaca|dfBf dfBf|AdFd AdFd|
G3 B2 ABd|dcde faba|gfed Bdce|1 fddc dfag:|2 fddc dABc||
(3ABc|:d3 c defg|a3 b agfe|B3 c dcdB|A2 AB ADEF|
G3 A BABc|dAB/c/d faba|gfed Bdce|1 fddc dABc:|2 fddc daag||
|:fada fadf|eaca eace|dfBf dfBf|AdFd AdFA|
G3 A BABc|dAB/c/d faba|gfed Bdce|1 fddc daag:|2 fddc dABc||
X: 3
T: Pachelbel's Frolics
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
d3 d2 efg|a3 a2 fed|B3c d3B|ABAG FGAF|
GFGA BABc|dcde fgaf|gfed cdef|gece d4:|
f~d3 f~d3|e~c3 e~c3|d~B3 d~B3|c~A3 c~A3|
GFGA BABc|dcde fgaf|gfed cdef|gece d4:|
X: 4
T: Pachelbel's Frolics
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Cmaj
((3GAB)|(cB)cd (cd)ef|(g^f)ga (ge)dc|(AG)AB (cd)cA|(GE)cA (GE)CE|
(FE)FG (AG)AB|(cB)cd (eg)ag|(fe)dc (Ac)Bd|edcB c2:|
|:(gf)|egcg egcg|dgBg dgBg|ceAe ceAe|GcEc GcEc|
(FE)FG (AG)AB|(cB)cd (eg)ag|(fe)dc (Ac)Bd|edcB c2:|
X: 5
T: Pachelbel's Frolics
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
(3ABc|:d2 dc defg|a3b agfe|B3A BcdB|ABGA FDEF|
G3A BABc|dcde fefa|gfed cdef|gece d4:|
fdAd fdAd|ecAc ecAc|dBFB dBFB|AGAB =cAFA|
G3A BABc|dcde fefa|gfed cdef|gece d4:|
fa a2 fa a2|ea a2 ea a2|df f2 df f2|AGAB =cAFA|
G2 GF GAB^c|dcde fefa|gfed cdef|1 gece d4:|2 gece d2 (3ABc||
X: 6
T: Pachelbel's Frolics
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:d2dc defg|a2ab afed|e2ec BAAB|ABAG FDD2|
G3A BcBc|dcde f2ef|gfed cdef|1 fece deec:|2 fece d2de||
fdad fdad|ecac ecac|dBfB dBfB|ABAG FDD2|
G3A ~B3c|dcde f2ef|gfed cdef|fece dcde|
fdd2 fddf|ecc2 ecce|agfe fedB|ABAG FDD2|
G3A ~B3c|dcde f2ef|gfed cdef|fece d2Bc||
X: 7
T: Pachelbel's Frolics
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:ABc|d2dc defg|~a3b afed|~B3c d2cB|~A3B AFDF|
G3A B3c|d2de (3fga ba|gfed Bd (3cde|1 fddc d:|2 fddc a2||
|:ga|fada fada|eaca eacz|dfBf dfBd|AdFd AdFA|
G3A B3c|d2de (3fga ba|gfed Bd (3cde|1 fddc a2:|2 fddc d:|
X: 8
T: Pachelbel's Frolics
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:(3ABc|"D"d3c defg|"A"~a3b afed|"Bm"~B3c dcdB|"F#m"ABAG "(D)"FDEF|
"G"GFGA ~B3c|"D"dcde ffef|"A7"gfed cdef|gece "D"d2:|
|:de|"D"fdad fdad|"A"ecac ecac|"Bm"dBfB dBfB|"F#m"ABAG "(D)"FDEF|
"G"GFGA ~B3c|"D"dcde ffef|"A7"gfed cdef|gece "D"d2:|

Peacock’s Fancy slide

X: 1
T: Peacock's Fancy
R: slide
M: 12/8
L: 1/8
K: Emin
|:D|G3 B2G c2A B2G|c2A Bcd e3 e2f|
gfe f2d B2d g2e|dBG A2G E3 E2:|
|:f|g2f efg a2f d2f|g2e faf e3 e2f|
g2e f2d B2d g2e|dBG A2G E3 E2:|

The Pretty Girl Milking Her Cow waltz

X: 1
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
L:1/4
A/B/|cee/d/|Bdd/B/|A/B/G2-|G2A/B/|cee/d/|Bdd/B/|A3-|A>B A/B/|
cee/d/|Bgd/B/|A/B/G2-|G>f g/f/|e/d/ c/B/ A/G/|EA>B|A3-|A2:|A/B/|
cc/d/ e/f/|gg/e/ d/B/|A/B/G2-|G2A/B/|cc/d/ e/f/|geg|a3-|a>a b/a/|
gg/e/d/c/|d/g/ G/B/ d/B/|A/4B/4A/G2-|G>f g/f/|e/d/ c/B/ A/G/|EA>B|A3-|A2A/B/||
cc/d/ e/f/|gg/e/ d/B/|A/B/G2-|G2A/B/|cc/d/ e/f/|gc'>b|a3-|a>a b/a/|
gg/e/d/c/|d/g/ G/B/ d/B/|A/4B/4A/^G2-|^G>f g/f/|e/d/ c/B/ A/G/|EA>B|A3|A2||
X: 2
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
AB|cz e3d|Bzd3B|AGHE4|z2z2AB|cze3d|Bzd3B|HA6|zzAB|
cze3d|Bzd3B|AGHE4|z2z2AB|cBAGED|E2A2((3^GAB)|HA6|zz:|
|:AB|c2d2e2|eza2((3^gab)|azA4|z2z2AB|c2d2e2|eza2((3^gab)|Ha6|z2z2ab|
c'2b2a2|(ge3)d2|cA3dc|AGE4|z2z2AB|cBAGED|E2A2((3^GAB)|HA6|z2z2:|
X: 3
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
"_vb"(AB)|(c2e2c2)|(B2d2B2)|(A2G4-|G4)(AB)|(c2e2c2)|(B2d2B2)|A6-|A4(AB)|
(c2e2c2)|.B2"^>"g2.B2|.A2G4-|G4(e3/2d/)|(c2B2A2)|(E2A2B2)|A6-|A4||
(AB)|(c2d2e2)|(e2^f2^g2)|a2A4-|A4(AB)|c2d2(e{fe}d)|e2(a2{c'}b2)|a6-|a2(b3a)|
(g2e2d2)|.B2"^>"g2.B2|.A2G4-|G4(ed)|(c2B2A2)|(E2A2B2)|A6-|A4||
"_vb"(AB)|(c2e2c2)|(B2d2B2)|(A2G4-|G4)(AB)|(c2e2c2)|(B2d2B2)|A6-|A4(AB)|
c2e2c2|B2g2B2|A2G4-|G4(e3/2d/)|(c2B2A2)|(E2^F2^G2)|A6-|A4||
G2|c3(de^f)|(g2e2c2)|(B2G4-|G4)G2|c3(de^f)|{a}g2 e2^g2|a6-|a4(ba)|
g3(fed)|B2g2B2|A2G4-|G4(ed)|c3(BAG)|(E2^F2^G2)|A6-|A4||
X: 4
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
c2 e2 ed|B2 d2 dB|AB G4-|G4 AB|c2 e2 ed|B2 d2 dB|A6-|A3 B AB|
c2 e2 ed|B2 g2 dB|AB G4-|G3 f gf|ed cB AG|E2 A3 B|A6-|A4:|
c2 cd ef|g2 ge dB|AB G4-|G4 AB|c2 cd ef|g2 e2 g2|a6-|a3 a ba|
g2 ge dc|dg GB dB|A/B/A G4-|G3 f gf|ed cB AG|E2 A3 B|A6-|A4 AB||
c2 cd ef|g2 ge dB|AB G4-|G4 AB|c2 cd ef|g2 c'3 b|a6-|a3 a ba|
g2 ge dc|dg GB dB|A/B/A ^G4-|^G3 f gf|ed cB AG|E3 A3 B|A6|A4||
X: 5
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ddor
DE|F2 A3 F|E2 G3 E|D2 (C4|C6) DE|
F2 A3 F|E2 G3 E|(D6|D4) DE|
F2 A3 F|E2 c3 E|D2 (C4|C6)|
A3 G FE|D A,3 DE|(D6|D4)||
DE|F3 G AB|c G3 FE|C4 DE|F3 GAB|
c2 A2 (3ABc|d6|e3 d c2|G2 FE c2|
ED C4|A2 GFED|A,2 D2 E2|D4|
X: 6
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
A2|c2 e2 c2|B2 d2 BA|G2 HA2 AB|c2 d2 e2|e2 f2 g2|Ha4 gf|
g2 f2 e2|d2 e2 BA|G2 HA2 ed|c2 B2 A2|E2 A2 G2|HA4|
X: 7
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
(AB)|c3e c2|Bd3 B2|A4(G2|G4) AB|c3e c2|Bd3 B2|A6-|A4(AB)|
ce3 c2|B2 g>c {d}cB|G2G4-|G4 ee/d/|c2 B{B}B AA/G/|E2 A3B|A6-|A4 AB||
c2 B{B}B A>B|d2 B<A B>G|G2 G2 AB|c2 B{B}B A>B|d2 d2 B2|A2 A2 AB|
c{d}c c<B B<A|B2 B2 g2|g2 c{d}c/B/ B<G|G4 e2|e2 ed/B/ c2|
c2 B{B}B AA/G/|E2 A3B|A6|A2 AB c2|d2 ef g2|
g4 c{d}c|B{B}B G4|GG/F/ GA Bc|c2 cB cd|ea a4|{aba}ag a4|
b2 c'2 b2|a4 ag|e2 =f4|ee/d/ BA Bd|d2 BA A2|G4 AB|
c2 B{B}B AA/G/|E2 A3B|A6|AB c3e|e2 c3B|Bd d2 BA|AG G4|
AB c3e|cA Bd d2|B2 B{B}B A2|A2 AB c2|ce e2 cB|Bg g2 cc/B/|
B<G G4|e2 ed cB|c2 B{B}B AA/G/|E2 A3B|A6|A4 AB|
c3B cd|ef g4|cc/B/ B<G G2|GG/F/ GA Bc|c2 cB cd|ea a4|{aba}ag a4|
b2 c'2 b2|a4 ag|e2 =f4|ee/d/ BA Bg|g2 c2 ^A=A|A2 G4|
AB c2 B{B}B|AA/G/ e2 A2|AB A4|A6||
X: 8
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
(A>B)|ce4 c|Bd4 B|A2 (G4|HG4) A>B|c2e3 c|Bd4 B|A6-|HA4 (A>B)|
ce4 c|B Hd4 B|A2 {BA}(G4|HG4) {d}e>d|c>B A>E (A2|A4){BcB}A2-|A6-|HA4(A>B)|
c3d e<f|g3 c2A|BG3-G2-|HG4 A>B|c3d e<f|g>{a}g e>g a2-|a4 {g}ba|
{f}g3{a}g/e/d2-|d4e<c|A<B g2 B<A|{BA}HG4 {d}e>d|c>B A>E (A2|A4){BcB}A2-|A6-|HA4(A>B)|
ce4 c|Bd4 B|A2 {BA}(G4|HG4) A>B|c2e3 c|Bd4 {ed}B|A6-|HA4 (A>B)|
c4 {dc}B>A|B Hd4 {ed}B|A2 {BA}(G4|HG4) {d}e>d|c>B A>E (A2|A4){BcB}A2-|A6-|HA4(A>B)|
c3d e<f|g3 {cd}c2A|BG3-G2-|HG4 A>B|c3d e<f|g>{a}g e>g a2-|a4 {a}ba|
{f}g3{a}g/e/d2-|d4e<{B}c|A<B g2 {Bc}B<A|HG4 {d}e>d|c>B A>E (A2|A4){BcB}A2-|A6-|HA6|
X: 9
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
EF|G2B3G|F2A3F|E3F ED-|D4EF|G2B3G|F2A3F|E6-|E4EF|
G2B3G|F2A3F|E3F ED-|D6BA|G3FE2|D3EF2|E6-|E4:|
|:D2|G3AB2|d3BG2|F2D4-|D4D2|G3AB2|d2B2d2|e6-|e4ef|
g3fe2|d3BG2|F2D4-|D4BA|G3FE2|D3EF2|E6-|E4:|

The Raven’s Wing reel

X: 1
T: The Raven's Wing
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
ABcd eA ~A2|eAfd eBcB|ABcd eAce|dBGB dcBG|
ABcd eA ~A2|eAfd edcd|e2 ae gece|1 dcBG A4:|2 dcBG ABcd||
|:e2 ~a2 agea|gede dBAB|G2 (3ABc dGec|gceg aged|
e2 ae gede|ae~e2 edcd|e2 ae gece|1 dcBG ABcd:|2 dcBG A3 f||
X: 2
T: The Raven's Wing
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
ABcd eA (3AAA|efdf eAcA|GABc dBGB|(3ddd ce dcBG|
ABcd eaag|aged (3efe cd|eAce dG (3Bcd|cAGB A3:|
aged (3efe ab|c'bag ed (3efg|agab c'e'd'b|c'bag a3 b|
aeed ecAc|ec (3dcB cBAc|eAce dG (3Bcd|cAGB A3:|
ABcd eA ~A2|eAfd eBcB|ABcd eAce|dBGB dcBG|
ABcd eA ~A2|eAfd edcd|e2 ae gece|1 dcBG A4:|2 dcBG ABcd||
|:e2 ~a2 agea|gede dBAB|G2 (3ABc dGec|gceg aged|
e2 ae gede|ae~e2 edcd|e2 ae gece|1 dcBG ABcd:|2 dcBG A3 f||

Rowing From Isla To Uist jig

X: 1
T: Rowing From Isla To Uist
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
E|A2A c2d|B2A B2d|A2A e2e|f>ed e2B|
c2c d2c|B2A B2d|f>ed e2B|A2A GFE|
A2A c2d|B2A B2d|A2A e2e|f>ed e2B|
c2c d2c|B2a B2d|f>ed e2B|A2B c2G|
E2E E2D|E2E c2d|B2A G2E|D2C DEF|
E2E E2D|E2E c2d|B2A GAB|A2B c2G|(A3A2):|
X: 2
T: Rowing From Isla To Uist
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
F|:B2B d2e|c2B c2e|B2B f2f|g>fe f2c|
d2d e2d|c2B c2f|gfe f2c|1 d2B AGF:|2 B2c Hd2A||
|:F2F F2E|F2F d2e|c2B A2F|E2D E2G|
F2F F2E|F2F d2e|c2B A>Bc|1 B3B2A:|B3B3||

The Scots Lament waltz

X: 1
T: The Scots Lament
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G,A,|{A,}B,2 D2 D>E|D4 G>A|TB3 A (B/c/d)|{d}e4 d2|T{d}B3 A G2|E3 D (B,D)|E2 A,2 (A,B,)|A,4 B,>C|
D3 B, T(A,G,)|G3 A {GA}B2|(d<B) (A<G) (A<B)|{B}c4 (c/d/e)|d3 D EG|D3 B T(A>G)|{D}E2 G2 (GA)|G4:|
|:(Bc)|d3 e dc|{c}B3 A (B/A/G)|A2 B2 d2|{d}e4 (e/f/g)|(e<d) (c<B) (A<G)|E3 DB,D|{D}E2A,2 (A,B,)|A,4 (B,C)|
D3 B, TA,>G,|G3 A (G/A/B)|G3 G T(D>B,)|A,2 B,2 D2|{DE}=F4 TE>D|B,3 GED|{C}TB,2 (A,G,) (G,A,)|G,4:]

Si-Bhean Locha Lein waltz

X: 1
T: Si-Bhean Locha Lein
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
AB|c2 A2 B2|c4 ge|d2 B2 A2|G4 AB|
c2 B2 A2|e2 d2 B2|B2 A2 A2|A4 AB|
c2 B2 A2|a4 ba|g2 e2 (3def|g4 (3efg|
a2 g2 e2|d2 G2 A2|B2 A2 A2|A4||

Skye Air waltz

X: 1
T: Skye Air
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Fmaj
CD|:F3 G FG|F2 G2 A2|f2 d2 cd|F3 F GA|
f2 d2 cf|d4 GA|F2 D2 F2|G4 cA|1 G4 CD:|2 G4 df||
|:g2 g2 ga|g2 g2 ga|g2 fd fa|f2 d2 fg|
a4 gf|d4 fd|c2 AG FG|A3 F GA|
f2 d2 cf|d4 GA|F2 D2 F2|G4 cA|1 G4 df:|2 G6||
X: 2
T: Skye Air
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Fmaj
C>D|F3 GFG|F2 G2 A2|f2 d2 cd|F4 G>A|
f2 d2 df|d4 G>A|F2 D2 F2|G4 c>A|G4:|
df|g2 g2 ga|g2 g2 ga|g2 fdfa|f2 d2 f>g|a4 gf|d4 fd|
c2 AGFG|A4 GA|f2 d2 cf|d4 GA|F2 D2 F2|G4 c>A|G4:|
X: 3
T: Skye Air
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D>E|G3 AGA|G2 A2 B2|g2 e2 de|G4 A>B|
g2 e2 eg|e4 A>B|G2 E2 G2|A4 d>B|A4:|
eg|a2 a2 ab|a2 a2 ab|a2 gegb|g2 e2 g>a|b4 ag|e4 ge|
d2 BAGA|B4 AB|g2 e2 dg|e4 AB|G2 E2 G2|A4 d>B|A4:|

The Slave’s Lament reel

X: 1
T: The Slave's Lament
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
FE|DEFG A2 AA|Af ed {d}^c2 AB|(G>F) GA Bd cB|{B}A6 (cB)|
AF DD D2 GA|BAGF E2 A^c|d2 ^cd AF EF|D6 (cB)|
AF DD D2 GA|BA GF E2 A^c|d2 ^cd AF EF|D4||

The Sleeping Tune reel

X: 1
T: The Sleeping Tune
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
B2 f2 f2 fe|(3efg gf fecd|e4 e4-|e2 ed efdc|
d4 d4-|d2 dc decB|c4- cBcd|e4- efdc|
B2 f2 f2 fe|(3efg gf fecd|e3 d e4-|e2 ed efdc|
d3 c d4-|d2 dc decB|c4- cBcd|e4- effe|
d2 a2- a2 cd|acda cddB|c2 a4 cB|c2 cB cddc|
B2 a4 BA|B2 BA BcdB|c3 B c3- c/d/|deed effe|
d2 a2- a2 cd|acda cddB|c2 a4 cB|c2 cB cddc|
B2 f4 BA|B2 BA BcdB|c3 B c3 d|e4 efdc||
X: 2
T: The Sleeping Tune
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
A2 e2 e2 ed|(3def fe edBc|d4 d4-|d2 dc decB|
c4 c4-|c2 cB cdBA|B4- BABc|d4- decB|
A2 e2 e2 ed|(3def fe edBc|d3 c d4-|d2 dc decB|
c3 B c4-|c2 cB cdBA|B4- BABc|d4- deed|
c2 g2- g2 Bc|gBcg BccA|B2 g4 BA|B2 BA BccB|
A2 g4 AG|A2 AG ABcA|B3 A B3- B/c/|cddc deed|
c2 g2- g2 Bc|gBcg BccA|B2 g4 BA|B2 BA BccB|
A2 e4 AG|A2 AG ABcA|B3 A B3 c|d4 decB||
X: 3
T: The Sleeping Tune
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
E2 B2 B2 BA|(3ABc cB BAFG|A4 A4-|A2 AG ABGF|
G4 G4-|G2 GF GAFE|F4- FEFG|A4- ABGF|
E2 B2 B2 BA|(3ABc cB BAFG|A3 G A4-|A2 AG ABGF|
G3 F G4-|G2 GF GAFE|F4- FEFG|A4- ABBA|
G2 d2- d2 FG|dFGd FGGE|F2 d4 FE|F2 FE FGGF|
E2 d4 ED|E2 ED EFGE|F3 E F3- F/G/|GAAG ABBA|
G2 d2- d2 FG|dFGd FGGE|F2 d4 FE|F2 FE FGGF|
E2 B4 ED|E2 ED EFGE|F3 E F3 G|A4 ABGF||
X: 4
T: The Sleeping Tune
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
B2 f4 fe|g2gf fecd|e2 e4 ed|e3d efdc|
d6 dc|d3c decB|c2 c4cB|1 c3d efdc:|2 c3d effe||
d2 a4 cd|acda cddB|c2 a4 cB|c3B cddc|
B2 a4 BA|B3A BcdB|c2cB cded|1 e4- effe:|2 e6dc||

Snow On The Ben waltz

X: 1
T: Snow On The Ben
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:D2|B3c BA|G2DGBd|c3d cB|A6|A2 cBAG|F2 FGFE|D2 c3 d|B4D2|
B3 c BA|G2DGBd|c3d cB|A3 B AG|FA dF Ad|Fe dc BA|GG BG dB|G4:|
|:Bd|g3 a gd|g2 bagd|c3d cB|A4 Ac|f2 agfe|d3c AF|G2d2^c2|d4(3def|
g3a gd|g2 bagd|c3d cB|A3B AG|FA dF Ad|Fe dc BA|GB dg fa|g4:|

The Solid Man reel

X: 1
T: The Solid Man
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
BEGE FAdA|Beef edBA|GcAB FE D2|EFED Bd A2|
BEGE FAdA|Beef gf e2|b3a gfed|BAFD E4:|
|:BcBA F2 (3FED|E2 edBd A2|BcBA F2 (3FED|Ee ed e2 z2|
e2 ed B2 BA|F2 ABdB e2|edBA F2 (3FED|E2 ED E4:|

The Solstice reel

X: 1
T: The Solstice
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Fmaj
A,C|:DdAF DEFD|CE (3EEE FEDC|DdAF DEFD|1 CEA,^C D2A,C:|2 CEA,^C D^FGA||
dD (3DDD cD (3DDD|=BG (3GGG AFEF|CFA,F G,A,CD|FAcf ec=Bc|
dD (3DDD cD (3DDD|=BG (3GGG AFEF|CFA,F G,A,CD|GFEF D2||
X: 2
T: The Solstice
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Fmaj
A,C|:DdAF DE2D|CE (3EEE FEDC|DdAF DE2D|1 CEA,C D2DC,:|2 CEA,C D2Ac||
dD (3DDD cD (3DDD|=BG (3GGG AFDF|CF2F2A2A-|AC2f ec=Bc|
dD (3DDD cD (3DDD|=BG (3GGG AFDF|CF2F2F2F|GFEF D2||
X: 3
T: The Solstice
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
A,C|:DdAF DEFD|CE (3EEE FEDC|DdAF DEFD|1 CEA,^C D2A,=C:|2 CEA,^C D^FGA||
dD (3DDD cD (3DDD|BG (3GGG AFEF|CFA,F G,A,CD|FAcf ec (3Bc^c|
dD (3DDD cD (3DDD|BG (3GGG AFEF|CFA,F G,A,CD|GFEF D2||

Splendid Isolation reel

X: 1
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
|:FGGF GdcA|G2AG FGAc|dAcA GABc|dggf ~g3a|
bgag fd~d2|f2eg fdcA|G2AG FGAc|dAcA ~G3z:|
|:g2ag fd~d2|gfdc Acdc|AG~G2 Acdc|AG~G2 F4|
FGGF GdcA|G2AG FGAc|dg~g2 fgag|fdcA G4:|
X: 2
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
|:(E/F/G) AF GdcA|.G/.G/.G AG FGAc|dAcA GABc|dggf g2 ga|
bgag fd ~d2|~f3 g fdcA|GcAG FGAc|dAcA G4:|
|:~g2 ag fd ~d2|gfdc (A/B/c) dc|AG ~G2 Acdc|AG ~G2 .F2 ~F2|
~F2 AF GdcA|.G/.G/.G AG FGAc|dg ~g2 fgag|fdcA G4:|
X: 3
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
|:GG AF Gd cA|DG AG FG Ac|de cA GA Bc|de fd gg ga|
b/a/g ag fd de|fd ge fd cA|GG AG FG Ac[1 de cA GG AF:|2 de cA GG df||
|:gg ag fd d^e|gf dc Ad dc|AG GG AG dc|A GG A F2 GE|
FG AF Gd cA|^FG AG FG Ac|df gg fg ag[1 fd cA GG df:|2 fd cA Gd cA||
X: 4
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
dcBd cAA^G|A2 (3EF^G ABcA|A2 BG G2 cd|eaag a2 ba|
ge e2 aged|c3d B3d|dedB cA (3Bcd|1 eAA^G A4:|2 cAA^G A2 cd||
|:eAcA cedB|(3ABc BG A2 EF|G3A GD D2|GFGA B2 dB|
ABcd ed d2|ecBA BG G2|EFGE ABcd|ea^gb a2 cd:|
|:ea a2 a2 ^ga|eaa^g e2 dA|de e2 dgfg|agdB G2 cd|
e3c d3B|cBcA BGED|AEAB cedB|^deGB A2 c=d:|
X: 5
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
GAAG AedB|A2 BA GABd|eBdB ABcd|eaag a3b|
c'3b ge e2|g2 fa gedB|A2 BA GABd|eBdB AEGA|
A2 BG AedB|A2 BA GABd|e2 dB ABcd|eaag aeab|
c'2 ba ge e2|g2 fa bgdB|A2 BA GABd|eBdB A4||
a2 ba ge e2|aged Bded|BA A2 Bded|BA A2 GDEG|
G2 BGAG BG|G2 BA GABd|ea a2 gaba|gedB Adeg|
a2 ba ge e2|aged Bded|BA A2 Bded|BA A2 GDEG|
EAGE AedB|A2 BA GABd|ea a2 gaba|gedB A4||
X: 6
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:DEED EBAF|E2 FE DEFA|BFAF DEFA|Beed e3f|
g3e dB B2|d2 ce dBAF|E2 FE DEFA|BFAF E4:|
|:e2 fe dB B2|edBA FABA|FE E2 FABA|FE E2 D4|
DEED EBAF|E2 FE DEFA|Be e2 defe|dBAF E4:|
X: 7
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
F3 F||(E/F/G) AF GdcA|G/G/G AG FGAc|dAcA GABc|dggf g2ga|
bgag fd d/d/d|fadg fdcA|GcAG FGAc|dAcA [G3G,3]F|
(E/F/G) AF GdcA|G/G/G AG FGAc|dAcA GABc|dg g/g/g g2 ga|
bgag fd d/d/d|fadg fdcA|GcAG FGAc|dAcA GA (B/c/d)||
g2 ag fd d/d/d|gfdc Acdc|AG G/G/G Acdc|AG G/G/G F2 FE|
FGAF GdcA|G/G/G AG FGAc|dg g/g/g fg (3abg|fdcA G2 (B/c/d)|
g2 ag fd d/d/d|gfdc Acdc|AG G/G/G Acdc|AG G/G/G F2 (3FEF|
(3FEF AF GdcA|G/G/G AG FGAc|dg g/g/g fgag|fdcA [G3G,3]F||
X: 8
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:GAAG AedB|A2 BA GABd|eBdB ABcd|eaag a3b|
c'3b ae e2|g2 fa gedB|A2 BA GABd|eBdB A4:|
|:a2 ba ge e2|aged Bded|BA A2 Bded|BA A2 G4|
GAAG AedB|A2 BA GABd|ea a2 gaba|gedB A4:|
X: 9
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
G2AG AdcA|G2AG FGAc|d2cA GABc|dg=fa g3a|
bgag gfde|f2ag fdcA|G3A FGAc|d2cA G4:|
g2ag fd[e2c2]|gfdc Addc|AG3 Acdc|AG3 F4|
FGAF G2FG|FGAF G2Ac|dg3 fgag|fdcA G4:|
X: 10
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:~E3F DBAF|~E3F DEFA|BFAF EFGA|Bee2 edef|
g2fd edBc|ded/c/B ABAF|~E3F DEFA|1 BFAF ~E3D:|2 BFAF ~e3d||
|:e2fe dBBd|edBA FABA|FEE2 FABA|FEE2 D4|
DEEF DBAF|~E3F DEFA|Bee2 defe|1 dBAF ~e3d:|2 dBAF E4||
X: 11
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
|:~G3A FdcA|~G3A FGAc|dAcA GABc|dgg2 gfga|
b2af gfde|fgf/e/d cdcA|~G3A FGAc|1 dAcA ~G3F:|2 dAcA ~g3f||
|:g2ag fddf|gfdc Acdc|AGG2 Acdc|AGG2 F4|
FGGA FdcA|~G3A FGAc|dgg2 fgag|1 fdcA ~g3f:|2 fdcA G4||
X: 12
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
FGAF GdcA|G2AG FGAc|d2 cA GABc|dg2f g3a|
bgaf gfde|f2 gf fdcA|GcAG FGAc|dc2A G4:|
g2ag fdd2|gfdc Acdc|AG G2 Acdc|AG G2 F2 FE|
FGAF GdcA|G2 AG FGAc|dg g2 fgag|fdcA G4:|
X: 13
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
|:(D/F/G)AF GdcA|G2AG FGAc|dAcA GABc|dggf ~g2ga|
bgag fdde|faeg fdcA|GBAG FGAc|1 dAcA ~G4:|2 dAcA ~G2(A/c/d)||
|:g2ag fd~d2|gfdc Acdc|AG~G2 Acdc|AG{A}GA F2(D/E/F)|
FGAF GdcA|G2AG FGAc|dg~g2 fgag|fdcA G4:|
X: 14
T: Splendid Isolation
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
|:F-~G3 d2cA|~G3A F2Ac|dAcA GDBc|d2gf ~g3a|
b2af ^f-gde|fdcB AFFA|^F-~G3 =FGAc|d_ecA G4:|
|:g2ag f2f^f|g~G3 Acdc|AG G2 Acdc|AAGA F4|
FGGF GdcA|G2 AG FGAc|d~g3 fgag|fdcA G4:|

St. Patrick’s An Dro polka

X: 1
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:E/F/G/F/ EB|GE FB|A/B/A/G/ F E/F/|G E/G/ F2|
E/F/G/F/ EB|GE FB|A/B/A/G/ F E/F/|G/E/F/D/ E2:|
|:E/F/G/A/ BB/B/|Ad BG|E/F/G/B/ A3/2B/|A/B/A/G/ F/E/D|
E/F/G/A/ BB/B/|Ad BG|E/F/G/B/ A3/2 F/|G/E/F/D/ E2:|
X: 2
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
EFGF E2 B2|G2 E2 F3 B|A>BAG F2 EF|G2 EG F3 B|
E>FGF E2 B2|G2 E2 F2 B2|ABAF G2 EF|G2 F2 E3:|
E2 GA B3 B|A2 d2 B2 G2|E2 GB A3 G|A>BAG F3 D|
E>FGA B2 cB|AF d>c B3 G|E2 GB A3 F|G2 F/E/F E3:|
X: 3
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
EFGF E2 B2|G2 E2 F3 B|1 A>BAG F2 EF|G2 EG F3:|
[2 ABAF G2 EF|G2 F2 E3||
E>FGA B2 cB|AF d>c B3 G|1 E2 GB A3 G|A>BAG F3:|
X: 4
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Cdor
|:cded c2 g2|e2 c2 d2 g2|fgfe d3 c|e2 c2 d4|
cded c2 g2|e2 c2 d2 g2|fgfe d2 c2|ecde c4:|
|:cdef g3 g|f2 b2 g2 e2|cdeg f3 g|fgfe d4|
cdef g3 g|f2 b2 g2 e2|cdeg f3 d|ecdB c4:|
|:c/d/e/d/ cg|ec dg|f/g/f/e d>c|ec d2|
c/d/e/d/ cg|ec dg|f/g/f/e dc|e/c/d/e/ c2:|
|:c/d/e/f/ g>g|fb ge|c/d/e/g/ f>g|f/g/f/e/ d2|
c/d/e/f/ g>g|fb ge|c/d/e/g/ f>d|e/c/d/B/ c2:|
X: 5
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
EFGF|:E2B2 G2E2|F2B2 ABAG|F3E G2EG|F3D EFGF|
E2B2 G2E2|F2B2 ABAF|G2EF GEFD|1 E3B, EFGF:|2 E3B, EFGA||
B2B2 A2d2|B2G2 EFGB|A3B ABAG|F4 EFGA|
B2B2 A2d2|B2G2 EFGB|A3F GEFD|1 E3B, EFGA:|2 E3B, EFGF||
X: 6
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
A/B/c/B/ A2 e2 c2 A2 B2 e2|d/e/d/c/ B2 A/B/c2 A2 B2 E2|
A/B/c/B/ A2 e2 c2 A2 B2 e2|d/e/d/c/ B2 A/B/ (3cBA B/G/ A3 E/|
A/B/c/d/ e2 (3 efe d2 g2 e2 c2|A/B/c/e/d2 d/d/ d/e/d/c/ B2 (3BcB|
A/B/c/d/ e2 (3 efe d2 g2 e2 c2|A/B/c/e/d2 A/B/ (3cBA B/G/ A4|
X: 7
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"Em"E/F/G/F/ EB|GE "D/B"FB|A/B/A/G/ "C"FE/F/|GE/G/ "Bm"F2|
E/F/G/F/ "Em"EB|GE "D"FB|A/B/A/G/ "Am"FE/F/|"D/B"G/E/F/D/ "Em"E2:|
|:E/F/G/A/ "G"BB/B/|"D"Ad "C"BG|E/F/G/B/ "Am"A3/2B/|A/B/A/G/ "D"F/E/D|
E/F/G/A/ "G"BB/B/|"D"Ad "C"BG|E/F/G/B/ "Am"A3/2F/|"D/B"G/E/F/D/ "Em"E2:|
X: 8
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
"Am"A/B/c/B/ Ae|"Am"cA Be|"Dm"d/e/d/c/"G"BA/B/|1 "F"cA/c/B:|2 "G"c/A/B/G/"Am"A2||
"Am"A/B/c/d/e>e|"G"dg "C"ec|1 "F"A/B/c/e/"G" d>e|"Dm"d/e/d/c/ "Em"B2:|2 "F"A/B/c/e/"G" d>B|"Em"c/A/B/G/ "Am"A2||
X: 9
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmin
|:G/A/B/A/ Gd|BG Ad|c/d/c/B/ A>G|BG/B/ A>F|
G/A/B/A/ Gd|BG Ad|c/d/c/A/ BG/A/|B/G/A/F/ G>d:|
|:G/A/B/c/ d{e}d|cf dB|G/A/B/d/ c>d|c/d/c/B/ A2|
G/A/B/c/ d{e}d|cf dB|G/A/B/d/ c>A|B/G/A/F/ G>d:|

Tam Lin reel

X: 1
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
A,2DA, FA,DA,|B,2DB, FB,DB,|C2EC GCEC|FEDC A,DDC|
A,2DA, FA,DA,|B,2DB, FB,DB,|C2EC GCEC|FEDC A,DD2:|
|:dA~A2 FADA|dA~A2 FADA|cG~G2 EG~G2|cG~G2 cdec|
dA~A2 FADA|dA~A2 FADA,|~B,3A, B,CDE|FDEC A,DD2:|
X: 2
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
A,D D/D/D A,DFD|B,2DB, FB,DB,|CE ~E2 CEGE|FcAF ~E2DC|
X: 3
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|B,DFD B,DFD|CEGE CEGE|FAGE FEDC|
A,DFD A,DFD|B,DFD B,DFD|CEGE CEGE|FDEC D3A:|
|:d^cdA FDD2|d^cdA FDD2|cEEE cEdE|cEEE A=BcA|
d^cdA FDD2|d^cdA FDD2|B,DFD CEGE|FDEC D3:|
X: 4
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
F2GF dFBF|G2BG dGBG|A2cA eAcA|dcBA FBBA|
F2GF dFBF|G2BG dGBG|A2cA eAcA|dcBA FBB2:|
|:bf~f2 dfBf|bf~f2 dfBf|ae~e2 ce~e2|ae~e2 abc'a|
bf~f2 dfBf|bf~f2 dfBF|~G3F GABc|dBcA FBB2:|
X: 5
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
DE|:FEDC DEFD|B,2 DB, FB,DB,|C2 EC GCEC|FAFE FDDE|
FEDC DEFD|B,2 DB, FB,DB,|C2 EC GCEC|FAFE FD D2:|
|:dA A/A/A FADA|dA A/A/A FADA|cG G/G/G cGcd|edeg fed^c|
dA A/A/A FADA|dA A/A/A FADA,|B,A,B,C DCDE|FDEC D4:|
|:fd d/d/d AGFE|DEFG A=Bcd|ec c/c/c ecge|ec c/c/c agfe|
fd d/d/d Adfa|fdAG FEDA,|B,A,B,C DCDE|FDEC D4:|
X: 6
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
B2 eB gBeB|c2 ec gcec|d2 fd adfd|gfed Beed|
B2 eB gBeB|c2 ec gcec|d2 fd adfd|gfed Be e2:|
eB ~B2 GBEB|eB ~B2 GBEB|dA ~A2 FA ~A2|dA ~A2 defd|
eB ~B2 GBEB|eB ~B2 GBEB|~c3 B cdef|gefd Be e2:|
X: 7
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
F2 BF dFBF|G2 BG dGBG|A2 cA eAcA|dcBA FBBA|
F2 BF dFBF|G2 BG dGBG|A2 cA eAcA|dcBA FB B2:|
bf ~f2 dfBf|bf ~f2 dfBf|ae ~e2 ce ~e2|ae ~e2 abc'a|
bf ~f2 dfBf|bf ~f2 dfBF|~G3 F GABc|dBcA FB B2:|
X: 8
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
EA~A2 EAcA|F2AF cFAF|G2BG dGBG|cBAG AGED|
EA~A2 EAcA|F2AF cFAF|G2BG dGBG|cBAG A3:|
ae~e2 ceAE|ae~e2 ceAE|gd~d2 gd~d2|gd~d2 gabg|
ae~e2 ceAe|ae~e2 cBAG|F3G ~A3B|cABG A3:|
X: 9
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|:EA (3~AGA cA~AE|FA (3~AGA cA~AF|GB (3~BAB cBAB|1 cBAG AGED:|2 cBAG AGEA||
A2 a^g ~aecA|~Aa ~a^g aecA|g2 (^fg) (^cd) (_B=B)|(^FG) (_B=B) (^cd) (^fg)|
~a2. ^g ~aecA|~Aa ~a^g aecA|~FEFG Acde|~gedc BGAG||
X: 10
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
DE|:FDEC DFED|(3B,B,B, DB, FB,DB,|(3CCC EC GCEC|FEDA, CDDE|
(3FED EC DFED|(3B,B,B, DB, FB,DB,|(3CCC EC GCEC|1 FAGE FDDE:|2 FAGE FDD^c||
|:dA (3AAA FDED|dA (3AAA FDED|cG (3GGG cGcd|edeg fed^c|
dA (3AAA FDED|dA (3AAA FDEA,|B,A,B,C DCDE|1 (3FED GE FDD^c:|2 (3FED GE FDDe||
|:fd (3ddd AGFE|DEFG A=Bcd|ec (3ccc ecgc|ec (3ccc agfe|
fd (3ddd Adfa|fdAG FEDA,|B,A,B,C DCDE|1 (3FED GE FDDe:|2 (3FED GE FDDE||
X: 11
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
EF|:GEED EG (3FED|B,=CEC GCEC|D2 (3FED ADFD|GEED ~E3F|
G2FG EG (3FED|B,=CEC GCEC|DEED ADFA|1 GBAF GE~E2:|2 GBAF GA (3Bcd||
|:eB~B2 GBFB|EBFB GABc|dABA ~d3e|fd (3fga gfed|
eB~B2 GBFB|EBFB GFEB,|=CB,CE EDEF|GBAF GA (3Bcd:|
|:ge~e2 BAGF|EFGA Bcde|fd~d2 fdad|fd (3fga bagf|
ge~e2 g2ba|gfed BGDB,|=CB,CE EDEF|1 GBAF GA (3Bcd:|2 GBAF GEEF||
X: 12
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
EF|:G2FG EG (3FED|B,=CEC GCEC|D2FD ADFA|GEED ~E3F|
G2FG EG (3FED|B,=CEC GCEC|D2FD ADFD|1 GBAF GEEF:|2 GBAF GEGB||
|:eB~B2 GBFB|EBFB GABc|dA~A2 ~d3e|fd (3fga gfed|
eB~B2 GBFB|EBFB GFEB,|=CB,CD EDEF|1 GBAF GEGB:|2 GB (3AGF GBef||
|:ge~e2 BAGF|EFGA Bcde|fd~d2 fdad|fdfa bagf|
~g3a bagf|gfed BGEB,|=CB,CD EDEF|1 GB (3AGF GBef:|2 GBAF GEEF||
X: 13
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|:EAcA EAcA|FAcA dAcA|GBdB GBdB|cBAG ABAG|
EAcA EAcA|FAcA dAcA|GBdB GBdB|1 cBAG A3 G:|2|cBAG A3 e||
a^gae ceAe|a^gae ceAe|gBBB gBaB|gBBB e^fge|
a^gae ceAe|a^gae ceAc|FAcA GBdB|1 cBAG A3 e:|2|cBAG A3 G:|
X: 14
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|:EAcA EAcA|FAcA dAcA|GBdB GBdB|cBAG ABAG|
EAcA EAcA|FAcA dAcA|GBdB GBdB|1 cBAG A3 G:|2|cBAG A3 e||
a^gae ceAe|a^gae ceAe|gBBB gBaB|gBBB e^fge|
a^gae ceAe|a^gae ceAc|FAcA GBdB|1 cBAG A3 e:|2|cBAG A3 G:|
X: 15
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
B2 eBgB eB|c2 ecgc ec|d2 fdad fd|gfed Beed|
B2 eBgB eB|c2 ecgc ec|d2 fdad fd|gfed Be e2||
eB B2 GBEB|eB B2 GBEB|dA A2 FA A2|dA A2 defd|
eB B2 GBEB|eB B2 GBEB|c3d e3f|gfed Be e2||
X: 16
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
F2 BFdF BF|G2 BGdG BG|A2 cAeA cA|dcBA FBBA|
F2 BFdF BF|G2 BGdG BG|A2 cAeA cA|dcBA FB B2||
BF F2 DFBF|BF F2 DFBF|AE E2 cE E2|AE E2 ABcA|
BF F2 DFBF|BF F2 DFBF|G3A B3c|dcBA FB B2||
X: 17
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
c2 fcac fc|d2 fdad fd|e2 gebe ge|agfe cffe|
c2 fcac fc|d2 fdad fd|e2 gebe ge|agfe cf f2||
fc c2 AcFc|fc c2 AcFc|eB B2 GB B2|eB B2 efge|
fc c2 AcFc|fc c2 AcFc|d3e f3g|agfe cf f2||
X: 18
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
A,2DA, FA,DA,|B,2DB, FB,DB,|C2EC GCEC|FEDC DC(A,G,)|
A,2DA, FA,DA,|B,2DB, FB,DB,|C2EC GCEC|1 FEDC D3 G,:|2|FEDC D3 (uA||
d^c)vdA FDF(uA|d^c)vdA FDFA|vcEEc EEdE|cEEc EEd(uA|
d^c)vdA FDF(A|d^c)d(A A3) A,|B,A,B,C DCDE|FEDC D3 (uA|
d^c)vdA FDFu(A|d^c)vdA FDFA|vcEEc EEdE|eEEd EEc(uA|
d^c)vdA FDF(uA|d^c)vd(A A3) A,|vB,A,B,C DCDE|(FE)DC D3 (vG,:|
X: 19
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|:A,2DA, FA,DA,|B,2DB, FB,DB,|C2EC GCEC|FEDC A,DDC|
A,2DA, FA,DA,|B,2DB, FB,DB,|C2EC GCEC|"1"FAGE FEDC:|"2"FAGE F3A||
|:dA~A2 FADA|dA~A2 FADA|cG~G2 EG~G2|cG~G2 cdec|
dA~A2 FADA|dA~A2 FADA,|~B,3A, B,CDE|"1"FDGE FDDA:|"2"FDGE FDDA||
|:fd~d2 AGFE|DEFG AGAc|ec~c2 ecgc|ec~c2 agfe|fd~d2 Adfa|
fdAG FEDC|B,A,B,C DCDE|"1"FDGE FDDA:|"2"FDGE F2E2|D8||
X: 20
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
Bc|dcBA BcdB|G2BG dGBG|A2cA eAcA|dcde f2Bc|
dcBA BcdB|G2BG dGBG|A2cA eAcA|dcBA B2:|:Bc|
Bf~f2 dfBf|Bf~f2 dfBf|Ae~e2 ceAe|Ae~e2 fedc|
Bf~f2 dfBf|Bf~f2 fedc|~B3A GABc|dBcA F2:|
X: 21
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
|:"Em"B2 eB gBeB|"C"c2 ec gcec|"D"d2 fd adfd|gfed Beed|
"Em"B2 eB gBeB|"C"c2 ec gcec|"D"d2 fd adfd|gfed "Em"Be e2:|
|:"Em"eB ~B2 GBEB|eB ~B2 GBEB|"D"dA ~A2 FA ~A2|dA ~A2 "D/H"defd|
"C"eB ~B2 GBEB|eB ~B2 GBEB|"Am"~c3 B cdef|"D/H"gefd "Em"Be e2:|
X: 22
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
"Hm"F2 BF dFBF|"G"G2 BG dGBG|"A"A2 cA eAcA|dcBA FBBA|
"Hm"F2 BF dFBF|"G"G2 BG dGBG|"A"A2 cA eAcA|"F#m"dcBA "Hm"FB B2:|
"Hm"bf ~f2 dfBf|Bf ~f2 dfBf|"A"ae ~e2 ce ~e2|ae ~e2 "F#m"abc'a|
"G"bf ~f2 dfBf|Bf ~f2 dfBF|"Em"~G3 F GABc|"F#m"dBcA "Hm"FB B2:|
X: 23
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|:A,D D/D/D CDEC|B,/B,/B, DB, FB,D=B,|C/C/C EC GCEE|FcAF E/E/E CD|
A,D D/D/D CDEC|B,/B,/B, DB, FB,D=B,|C/C/C EC GCEE|F/E/E DC CDDD:|
|:dA A/A/A FAFD|dAAA FDDA|cG E/E/E cG E/E/E|cG E/E/E dEcE|
dA A/A/A FADA|dA A/A/A FDDA,|B,/B,/B, B,C DCDE|FcAF EDCD:|
X: 24
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|:A2DA FADA|B2DB FBDB|c2Ec GcEc|FEDc Ad{e}dA|
A2DA FADA|B2DB FBDB|c2Ec GcEc|fedc Ad{e}d2:|
|:dA~A2 FADA|dA~A2 FADA|cG~G2 EG~G2|cG~G2 cdec|
dA~A2 FADA|dA~A2 FADA|B2BA Bcde|fdec AD~D2:|
X: 25
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
^G,2|:A,2DA, FA,DA,|B,2DB, FB,DB,|C2EC GCEC|FEDC DCA,^G,|
A,2DA, FA,DA,|B,2DB, FB,DB,|C2EC GCEC|1 FEDC D2 ^G,2:|2 FEDC D2 D2||
|:d2 AF DEFG|Ad ~d2 efed|=Bc ~c2 GFED|CDEF GECE|
Ad ~d2 AF ~F2|DEFG AGFD|B,3C DEFD|1 EDCE D2 D2:|2 EDCE D2||
X: 26
T: Tam Lin
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|:"Dm"A,2DA, FA,DA,|"Bb"B,2DB, FB,DB,|"C"C2EC GCEC|"Dm"FEDC A,DDC|
"Dm"A,2DA, FA,DA,|"Bb"B,2DB, FB,DB,|"C"C2EC GCEC|"Dm"FEDC A,DD2:|
|:"Dm"dA~A2 FADA|dA~A2 FADA|"C"cG~G2 EG~G2|cG~G2 cdec|
"Dm"dA~A2 FADA|dA~A2 FADA,|"Gm"~B,3A, B,CDE|"Am"FDEC "Dm"A,DD2:|

Tommy Bhetty’s waltz

X: 1
T: Tommy Bhetty's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:z D2|G3 B dB|G3 B dB|d2 b3 a|ga fg ef|
G3 B dB|G3 B dB|D2 F2 A2|c2 B2 A2|
G3 B dB|G3 B dB|d2 b3 a|ga fg ef|
dg3 Bc|d3 c AF|G2 B3 A|G3:|
|:g fg|a2 f2 d2|A2 F2 D2|C2 b3 a|ga fg ef|
d3 e d2|B3 A B2|D2 F2 A2|c2 B2 A2|
d2 Bc dB|d b3 af|g2 b3 a|ga fg ef|
dg3 Bc|d3 c AF|G2 B3 A|G3:|
X: 2
T: Tommy Bhetty's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|G2 B2 d2|G2 BG dG|G2 b2> a2|g2 f2 e2|
G2 BG dG|G2 B2 d2|DF AF AB|c2 B2 A2|
G2 BG dG|G2 B2 d2|G2 b2> a2|g2 f2 e2|
dg3 AB/c/|d2 c2 A2|G3 BAF|G4 fg|
a2> f2 e2|d4 AB|c2 b2> a2|g2 f2 e2|
d2> e2 d2|B2 A2 B2|DF AF AB|cD BD AD|
G2 BG dG|G2 BG dG|G2 b2> a2|g2 f2 e2|
dg3 AB/c/|d2 c2 A2|G3 BAF|G6|
X: 3
T: Tommy Bhetty's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:D2|G3 B dB|G3 B dB|dg bg af|ga fg ef|
d3 B dB|G3 B dB|DE FG AB|cd Bc AB|
G3 B dB|G3 B dB|dg bg af|ga fg ef|
dg3 Bc|d3 c AF|GB dc AF|G3:|
|:g fg|ag fe dc|A2 F2 D2|cB cd ef|ga fg ef|
de ed cB|BA AG FE|DE FG AB|c2 B2 A2|
d2 Bc dB|dg bg af|g2 b3 a|ga fg ef|
dg dc Bc|d3 c AF|GB dc AF|G3:|

The Troubled Child reel

X: 1
T: The Troubled Child
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:EG|A2 AB A2 GE|G2 A2 B2 gf|e2 dB A2 AB|A2 GE G2 AB|
c2 BA BA GE|G2 A2 B2 gf|ef/e/ dB A2 AB|A2 A2 A2:|
|:Bd|e2 ef e2 dB|g2 g2 a2 ag|e2 dB A2 AB|A2 GE G2 AB|
c2 BA BA GE|G2 A2 B2 gf|ef/e/ dB A2 AB|A2 A2 A2:|