Jessica Richardson’s tune sets

McGoldrick’s, Willie Coleman’s.

T: McGoldrick's
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|| e | ~f3 efg | fdA GFE | FAd GBe |1 FAd B/c/d :|2 Adc d2 :||
A | ~B3 BAB | ~f3 fec | ~e3 fec | Ace fec |~B3 BAB |
~f3 fec |1 ~e3 fec | BcA B2 :|2 ~e3 fec | ~g3 a2||
T: Willie Coleman's
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|B2G AGE|GED GBd|edB dgb|age dBA|
B2G AGE|GED GBd|edg edB|AGF G3:|
|~g3 edB|dgb age|~g3 edB|G(B/c/d) e2d|
~g3 edB|dgb age|d(B/c/d) gdB|AGF G3:|