Download ABC

vonnieestes’s tunebook: waltzs

Order by name or date added

Amelia’s

X: 1
T: Amelia's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A,|:"D"D3 E D2|"D"D2 F3 E|"Bm"D2 F2 BF|"F#m"A3 F A2|
"G"B2 G3 B|"D"A2 F3 E|"Bm"D2 B,3 ^A,|"G"B,4 A,2 |
"D"D3 E D2|"D"D2 F3 E|"Bm"D2 F2 BF|"F#m"A3 F A2|
"G"B3 c d2|"G"d2 e2 f2|"A"e2 c2 B2|1 "A"A3 G FE :|2 "A"A3 f ag ||
"D"f2 a3 b|"D"a2 f2 df|"A"e3 c B2|"A"A3 c fe|
"Bm"d3 c d2|"Bm"f3 e d2|"F#m"c3 B A2|"F#m"F3 E F2|
"G"G2 B3 G|"D"F2 A2 d2|"A"e3 c e2|"D"f2 d2 f2|
"G"g3 f g2|"D"a2 f2 e2|"A"d2 e2 c2|"D"d4 z2 :|
X: 2
T: Amelia's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: G/F/E |D3 E D2 | D2 F2- FE | D2 F2 B2 | A4 FA |
B2 G3 B | A/B/A F2- FE | D2 B2- B^A | B4 A2 |
D3 E D2 | D2 F2 E/F/E | D2 F2- FB | A4 F/G/A |
B3 c d2 | d3 e f2 | e2 c2 A2 |[1 A3 G :|[2 A4 ||
|: ag |f2 af af | a2 f/g/f d2 | e2 ed cB | A3 A fe |
d3 Bd B/c/d | f3 e d2 | c2 cB AG | F4 F2 |
G2 BG BG | F2 A2 d2 | e2 c2 A2 | d3 e f2 |
g3 f e2 | af- f2 d2 | d2 e2- ec |[1 d4 :|[2 d3 G |]
X: 3
T: Amelia's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A,4 |D6 E2 D4 |D4 F6 E2 |D4 F4 B4 |A8 A4 |B6 G2 B4 |
A4 F4 E4 |D4 B,6 B,2 |B,8 A,4 |D6 E2 D4 |D4 F6 E2 |D4 F4 B4 |
A8 A4 |B6 c2 d4 |d4 e4 f4 |e6 c2 A4 |A8 :|:a4 |f4 a6 f2 |
a4 f4 d4 |e6 c2 A4 |A8 f2e2 |d6 B2 d4 |f4 d4 B4 |c6 A2 F4 |
F8 A4 |G4 B6 G2 |F4 A4 d4 |e6 c2 A4 |d8 f4 |g6 f2 e4 |
a4 f4 d4 |d6 e2 c4 |d8 :|

April

X: 1
T: April
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA |: "G"B4 AG | "D"AB GA Bd | "C"e2 ed BA | "D"Bd A2 "Bm"AB |
"Em"G3B AG | "C"EG DE GA | [1 "G"B2 dB AG | "D7"A4 GA :|2"G"B2BG A2 |"Dsus"G4 BA ||
"Em"G3A Bd | "C"e3d ef | "Em"g2 gf ed | "C"eg d2 ed |
"G"B2 dB AG |"Em"AB GB AG | "C"E2 ED B,D | "D"E3D EF |
"Em"G3F GA | B3G Bd | "C"e2 ed BA | "D"Bd A2 AB |
"Em"G3B AG | "C"EG DE GA |"G"B2 BG "D"A2 | "C"G4 |]

Ar Éirinn Ní Neosfainn Cé Hí

X: 1
T: Ar Éirinn Ní Neosfainn Cé Hí
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:de | "D"f2A3A|"Em7"B2d3e|"D"f6-|f4de|f2A3A|
"Bm"B2d3f|"A"e6-|e4de|"D"f2A3A|"G"B2g3e|
"D"f6-|f3ded|"G"B2"A"A3A|"G"B2D3"A"e|"D"d6-|d4fg|
"D"a2f2fe|d3fa2|"G"b6|"Bm"d'4b2|
"D"a2f2fe|"Bm"d3efd|"A"e6-|e4ag|"D"f2A3A|
"G"B2g3e|"D"f6-|f3ded|"G"B2"A"A2A|"Em7"Bd3"A"e2|"D"d6-|d4:|
X: 2
T: Ar Éirinn Ní Neosfainn Cé Hí
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
cB|A2E2F2|A3B {AB}c2|B4cB|A2E2F2|A3B cB|
A4cB|A2E2F2|AG AB cd|B4AB|c2dc BA|B2cB AF|A4||
cd|e2dc BA|e2fe dc|B4cd|e2dc BA|AG AB cd|e4({fg}a2|
e2dc BA|e2fe dc|B4AB|c2dc BA|B2cB AF|A4|]
X: 3
T: Ar Éirinn Ní Neosfainn Cé Hí
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
FA|B2E2EF|G2A2BA|B4EG|F2E2 (3DEF)|A2F2EF|
D4FA|B2E2EF|G2A2BA|B4EG|F2E2DE|F2E2E2|E4||
Bc|d2e2 (3dBA)|G2B2d2|e4 (3fge)|d2e2BA|GF EF AF|
D4FA|B2E2EF|G2A2BA|B4EG|F2E2DF|F2E2E2|E4|]
GA|B2D2D2|E2G3A|B4GA|B2D2D2|E2G2B2|A3B/2A/2 GA|
B2D2D2|Ec- c3/2d/2c/2 BA|B4AG|E2D2D2|
E G3G2|G4Bc|d2B2 (3ABA)|G2B2d2|e4ge|
d2B2A2|G3A B2|A4GA|B2D2D2|Ec- c3/2d/2c/2 BA|
B4A/2B/2A/2G/2|E2D2D2|E G3G2|G4|]
X: 4
T: Ar Éirinn Ní Neosfainn Cé Hí
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:GA | "G"B2D3D|"Am7"E2G3A|"G"B6-|B4GA|B2D3D|
"Em"E2G3B|"D"A6-|A4GA|"G"B2D3D|"C"E2c3A|
"G"B6-|B4 BA |"C"G2 E3"D"D |E2 "C"G3A"D" |G2"G"G4-|G4Bc|
"G"d4 BA|G3Bd2|"C"e6|"Em"e4 ge|
"G"d4 BA|"Em"G3A BG|"D"A6-|A4 GA|"G"B2D3D|
"C"E2c3A|"G"B6-|B4 BA|"C"G2"D"E3D|"Am7"EG3"D"A2|"G"G6-|G4:|

The Ash Grove

X: 1
T: The Ash Grove
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: "A"A2 | "D"d2f2ag | "D"f2d2d2 | "G"e2 gfed | "A"c2A2A2 |
"D"d2fedc | "G"B2G2B2 | "D"A2d2"A7"c2 | "D"d4 :||: e/f/g |
"D"a2fgab | "D"a2g2f2 | "A"g2efga | "A7"g2f2e2 | "D"f2defg |
"Bm"f2e2d2 | "A"c2a2"E"^g2 | "A"a4 A2 | "D"d2f2ag | f2d2d2 |
"G"e2gfed | "A"c2A2A2 | "D"d2fedc | "G"B2G2B2 | "D"A2d2"A"c2 | "D"d4 :||
X: 2
T: The Ash Grove
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: "A"A | "D"dfa/g/ | "D"fdd | "G"eg/f/e/d/ | "A"cAA |
"D"df/e/d/c/ | "G"BGB | "D"Ad"A"c | "D"d2 :||: e//f//g/ |
"D"af/g/a/b/ | "D"agf | "A"ge/f/g/a/ | "A7"gfe | "D"fd/e/f/g/ |
"Bm"fed | "A"ca"E"^g | "A"a2 A | "D"dfa/g/ | "D"fdd |
"G"eg/f/e/d/ | "A"cAA | "D"df/e/d/c/ | "G"BGB | "D"Ad"A7"c | "D"d2 :||
X: 3
T: The Ash Grove
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G2 B2 d2 | B2 G2 B2 | A2 c2 A2 | F2 D2 D2 |
G2 BG G2 | E2 C2 E2 | D2 G2 F2 | G2 z2 :|
G2 B2 d2 | d2 c2 B2 | A2 c2 c2 | c2 B2 A2 |
G2 B2 B2 | B2 A2 G2 | F2 d2 ^c2 | d2 z2 D2 |
G2 B2 d2 | B2 G2 B2 | A2 c2 A2 | F2 D2 D2 |
G2 BG G2 | E2 C2 E2 | D2 G2 F2 | G2 z2 |]
X: 4
T: The Ash Grove
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
(G B) .d | (B G) .B | (A/B/) (c/A/) (B/G/) | A F D |
”tr”G/>A/ B/>G/ A/>F/ | (G E) C | D G F | G2 :|
.G (B d) | (g d) .B | (A/B/) (c/d/) (e/^d/) | (e c) .A |
(G/A/) .B/.c/ .d/.e/ | (d B) .G | A d ”tr”^c | d2 B/=c/ |
(d g) .d | (B G) .B | (A/B/) (c/A/) (B/G/) | (A F) .D |
”tr”G/>A/ B/>G/ A/>F/ | (G E) .C | D G F | G2 :|
G2 B2 d2 | B2 G2 B2 | AB cA BG | A2 F2 D2 |
G>A B>G A>F | G2 E2 C2 | D2 G2 F2 | G4 :|
G2 B2 d2 | g2 d2 B2 | AB cd e^d | e2 c2 A2 |
GA Bc de | d2 B2 G2 | A2 d2 ^c2 | d4 B=c |
d2 g2 d2 | B2 G2 B2 | AB cA BG | A2 F2 D2 |
G>A B>G A>F | G2 E2 C2 | D2 G2 F2 | G4 :|
X: 5
T: The Ash Grove
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G2 B2 d2 | B2 G2 B2 | AB cA BG | A2 F2 D2 |
G2 BG AF | G2 E2 [C2c2] | D2 E2 F2 | G4 :|
G2 B2 d2 | g2 d2 B2 | AB cd ef | e2 c2 A2 |
GA Bc de | d2 B2 G2 | A2 d2 ^c2 | d3 c BA |
B2 gd gd | B2 G2 G2 | AB cA BG | A2 F2 D2 |
GA BG AF | G2 E2 [C2c2] | D2 E2 F2 | G4 :|
X: 6
T: The Ash Grove
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: D2 | G2 B2 dc | B2 G2 G2 | A2 cBAG | F2 D2 D2 |
G2 BA GF | E2 C2 E2 | D2 G2 F2 | G4 :|
Bc | d2 Bcde | d2 c2 B2 | c2 AB cd | c2 B2 A2 | B2 GABc |
B2 A2 G2 | F2 d2 ^c2 | d4 D2 | G2 B2 dc | B2 G2 G2 |
A2 cBAG | F2 D2 D2 | G2 BAGF | E2 C2 E2 | D2 G2 F2 | G4 |]

Ashokan Farewell

X: 1
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|d3 cBA|F4 EF|G3 FED|B,2D2B,2|
A,2D2F2|A2d2f2|f3gf2|e4:|
FG|A3FD2|d4A2|B3cd2|AF F2D2|
A3ED2|B,3G,G,2|G,6|A4 FE|
D2F2A2|=c4d2|B3cd2|AF F2D2|
A,2D2F2|A2d2F2|E3DC2|D4:|
X: 2
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|:d3 c BA|F4 EF|G3 F ED|B,2 D3 B,|A,2 D2 F2|A2 d2 f2|
|1 f3 g f2|e4 Ac :|2 A2 c2 e2|d4 FG ||A3 F D2|d4 A2|B3 c d2|
A F3 E2|F3 E D2|B,4 G,2|A,6|A4 FE|D2 F2 A2|=c6|
B3 c d2|A2 F3 D|A,2 D2 F2|A2 d2 F2|E2 D C2|D4 Ac :|
X: 3
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: AB/c/ |d3 c BA | F4 EF | G2 GF ED | B2 d3 B | A2 d3 F | A2 d2 e2 | f3 g f2 | e4 fe |
d2 dc BA | F/G/F E2 F2 | G3 F ED | B4 dB | A2 d3 F | A2 d2 f2 | A2 c3 e | d4 :|
|: FG |A3 F D2 | d4 A2 | B3 c dB |A2 F/G/F E2 | F3 E D2 | B4 G2 | A6- | A4 FE |
D2 F3 A | =c4 d^c | B2 Bc dB | A2 F3 D | A2 d3 f | A2 d/e/d F2 | E2 D3 D | D4 :|
X: 4
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|:"D" d3 cBA|"D7" F4 EF|"G" G3 FED|"Em" B,2D3B,|
"D" A,2D2F2|"Bm" A2d2f2|"Em" f3gf2|"A7" e4Acj|
"D" d3 cBA|"F#m" F4 EF|"G" G3 FED|"Em" B,2D3B,|
"D" A,2D2F2|"Bm" A2d2f2|"A7" A2c2e2|1"D" d4Ac:|2"D" d4FG|]
|:"D" A3FD2|"D7" d4A2|"G" B3cd2|"D" AF3E2|
"D" F3ED2|"Bm" B,4?G,2|"A" A,6|"A7" A4 FE|
"D" D2F2A2|"C" =c6|"G" B3cd2|"D" AF3D2|
"D" A,2D2F2|"Bm" A2d2F2|"Em" E3D"A7"C2|1"D"D4FG:|2"D" D6|]
X: 5
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
df|:"G" g3 fed|"G7" B4 AB|"C" c3 BAG|"Am" E2G3E|
"G" D2G2B2|"Em" d2g2b2|"Am" b3c'b2|"D7" a4df|
"G" g3 fed|"Bm" B4 AB|"C" c3 BAG|"Am" E2G3E|
"G" D2G2B2|"Em" d2g2b2|"D7" d2f2a2|1"G" g4df:|2"G" g4Bc|]
|:"G" d3BG2|"G7" g4d2|"C" e3fg2|"G" dB3A2|
"G" B3AG2|"Em" E4C2|"D" D6|"D7" d4 BA|
"G" G2B2d2|"F" =f6|"C" e3fg2|"G" dB3G2|
"G" D2G2B2|"Em" d2g2B2|"Am" A3G"D7"F2|1"G"G4Bc:|2"G" G6|]
X: 6
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: Ac | d3 c BA | F4 EF | G3 F ED | B,2 D3 B, |
A,2 D2 F2 |A2 d2 f2| [1 f3 g f2 |e4 :|] [2 A2 c2 e2 | d4 |]
FG | A3 F D2 | d4 A2 | B3 c d2 | A F3 E2 |
F3 E D2 | B,4 G,2 | A,6 | A4 FE |
D2 F2 A2 | =c6 | B3 c d2 | A2 F3 D |
A,2 D2 F2 | A2 d2 F2 | E3 D C2 | D4 |]
X: 7
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|:d3 c BA|F4 EF|G3 F ED|B2 d3 B|
A2 d2 f2|A2 d2 f2|1 f3 g f2|e4 Ac :|2 e2 d2 c2|d4 FG||
|A3 F D2|d4 A2|B3 c d2|A F3 E2|
F3 E D2|B4 G2|A6|A4 FE|D2 F2 A2|=c6|
B3 ^c d2|AF3 D2|A2 d2 f2|A2 d2 f2|e3d c2|d4 Ac :||

The Bay Tree

X: 1
T: The Bay Tree
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA |: B3 BAB | d3 dBA | AGF GAd | BAA AGA |
B3 BAB | d3dBA | AGFGAB |1 D3DGA :|2 D4 D2||
|: B2G DGB | c2E Gce | d2F Adg | e3 d2c |
B2G DGB | c2E Gce | d2F Adg | e2d d2c :|
X: 2
T: The Bay Tree
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
|: B4 AB | d4 BA | G2 FG Ac | B2 A2 GA |
B4 AB | d4 BA | G2 FG AB |[1 A3 :|[2 A4 GA ||
|: B2 GD GB | c2 AF Ac | d2 BG Bd | e4 dc |
B2 GB dB | c2 Ac ec | d2 BG Bd |[1 e4 dc :|[2 e6 |]
X: 3
T: The Bay Tree
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: "G" B3 B AB | "D/B" d3 d BA | "C" G2 FG AB | "D" B2 A2 GA |
"G" B3 B AB | "D/B" d3 d BA | "C" G2 FG AB |[1 "D" D6 :|[2 "D" A4 GA ||
|: "G" B2 GD GB | "C/A" c2 EG ce | "D/B" d2 ^FA dg | "C" e3 e "D" dc |
"G" B2 GD GB | "C/A" c2 EG ce | "D/B" d2 ^FA dg | "C" e3 g "D" dc :|
X: 4
T: The Bay Tree
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: g>f |e2 ee de | g4 ed | c2 Bc dg | e2 d2 cd |
e2 ee de | g4 ed | c2 Bc de | G4 :|
|: GG |e2 cG ce | f2 Ac fa | g2 Bd gc’ | a2 g2 f2 |
e2 cG ce | f2 Ac fa | g2 Bd gc’ | a4 gf :|
X: 5
T: The Bay Tree
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: GA |B3 B AB | d3 d BA | AG FG Ad | BA AA GA |
B3 B AB | d3 d BA | AG FG AB | D3 D :|
|: D2 |B2 GD GB | c2 EG ce | d2 FA dg | e3 d- dc |
B2 GD GB | c2 EG ce | d2 FA dg | e2 dd- dc :|
X: 6
T: The Bay Tree
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA |:B3 B AB | d3 d BA | AG FG Ad | BA AA GA |
B3 B AB | d3 d BA | AG FG AB |[1 D3 D GA :| [2 D4 D2 ||
|: B2 GD GB | c2 EG ce | d2 FA dg | e3 d- dc |
B2 GD GB | c2 EG ce | d2 FA dg |[1 e2 dd- dc :|[2 e2 d2 |]
X: 7
T: The Bay Tree
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: DG |BA B2- BA | d3 d BA | AG FG Ad | BA- AB GA |
B3 B AB | d2 dB BA | AG FG GB |[1 d2 FD :| [2 D4 D2 ||
|: B2 GD GB | c2 EG ce | d2 FA dg | e3 d- dc |
B2 GD DB | c2 EG Ge | d2 FA Ag |[1 e2 dd- dc :|[2 e2 d2 |]

Berceuse Pour Hannah

X: 1
T: Berceuse Pour Hannah
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
D2E2O|:"D"F3E D2|"Em"G3FE2|"D"A6|"D7"F4D2|
"G"d6|"A"A4B2|"D"A6|F2G2A2|"G"B3A G2|"A"c3BA|
"Bm"d2c2d2|"G"e2d3B|"D"A3FD2|1 "A"E3DE2|"D"F3ED2|
"A"((3EFE) D2E2:|2 "A"E3FE2|"D"(D6 !Fine!|D3) zcd||:"A"e2c2A2|
E3 zBc|"G"d2B2G2|"E"E3 zAB|"A"c2a2f2|"G"(3gag e2d2|
"E7"e6-|e3 zcd|"A"e2 (3cdc A2|E3 zBc|"G"d2B2G2|
"E7"E3 zAB|"A"c2 (3BcB A2|"G"G2F2G2|"A"A6-|1A3 "G"c2d:|
|2 A2D2E2 !D.S.O al Fine!||

Cad E Sin Don Te Sin

X: 1
T: Cad E Sin Don Te Sin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|:EG|"Am"A3cBG|A4GA|"C"c3d(3edc|"G"d4cd|"Am"e2a2e2|
"Dm"f4ed|1"Am"c2A2AB|"G"G4:|2"Am"c2A2"Am"G2|A4e2||
|:"Am"a3bag|a4ba|"C"g2e2^f2|"G"g4e2|"Am"e2a2e2|
"Dm"f4ed|1c2A2AB|"G"G4e2:|2"Am"c2A2"G"G2|"Am"A4||
X: 2
T: Cad E Sin Don Te Sin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
[V:F1] E | "Em" E>G/F "D"EDE | "A" G>A/ B/G/ "C" A2 G/A/ | "Em" BeB "C" cBA | "Em" G>E/ E "D" D2 D |
"Em" E>G/F EDE | "G" G>A/ B/G/ "D" A2 G/A/ | "Em" BeB "Am" cBA | "Em" GE"D"D "Em" E2 D|
"Em" E>G/F EDE | "G" G>A/ B/G/ "D" A2 G/A/ | "Em" BeB "Am" cBA | "Em" GEE "D" D2 d |
"Em" e>g/f ede | "G" g>f/e "D" f2 e/f/ | "Em" gab "Am" agf | "Em" e2"D"d "Em" e2 |]
[V:F2] z | z6 | z6 | z6 | z3 z2 F |
G2A GFG | BAG F3 | G3 c3 | BGF G2 F |
G2A GFG | BAG F3 | G3 c3 | B2 G F2 F |
G2A GFG | BAG F3 | G3 c3 | BGF G2 |]
X: 3
T: Cad E Sin Don Te Sin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
[V:F1] E2 | "Em" E2 > G F2 | "D"E2 D2 E2 | "A" G2 > A BG | "C" A4 GA | "Em" B2 e2 B2 | "C" c2 B2 A2 | "Em" G2>E E2 | "D" D4 D2 |
"Em" E2 > G F2 | E2 D2 E2 | "G" G2 > A BG | "D" A4 GA | "Em" B2 e2 B2 | "Am" c2 B2 A2 | "Em" G2 E2 "D" D2 | "Em" E4 D2|
"Em" E2 > G F2 | E2 D2 E2 | "G" G2 >A BG | "D" A4 GA | "Em" B2 e2 B2 | "Am" c2 B2 A2 | "Em" G2 E2 E2 | "D" D4 d2 |
"Em" e2>g f2 | e2 d2 e2 | "G" g2>f e2 | "D" f4 ef | "Em" g2 a2 b2 | "Am" a2 g2 f2 | "Em" e4"D"d2 | "Em" e4 |]
[V:F2] z2 | z6 | z6 | z6 | z6 | z6 | z6 | z6 | z4 F2 |
G4 A2 | G2 F2 G2 | B2 A2 G2 | F6 | G6 | c6 | B2 G2 F2 | G4 F2 |
G4 A2 | G2 F2 G2 | B2 A2 G2 | F6 | G6 | c6 | B4 G2 | F4 F2 |
G4 A2 | G2 F2 G2 | B2 A2 G2 | F6 | G6 | c6 | B2 G2 F2 | G4 |]
X: 4
T: Cad E Sin Don Te Sin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
B2 |"Em" E3 G"D" FD |"Em" E4 DE |"G" G3 A (3BAG |"D" A4 GA |"Em" B4 eB |"Am" c4 BA |"C" G E3 E2 |"D" D4 B2 |
"Em" E3 G"D" FD |"Em" E4 DE |"G" G3 A (3BAG |"D" A4 GA | "Em" B4 eB |"Am" c4 BA |"C" G E3 ED |"Em" E4 |]
B2 |"Em" e4 (3fed |"Em" e4 fe | "G" d B3 ^c2 |"D" d4 e2 |"Em" B4 e2 | B4 A2 |"C" G E3 F2 |"D" D4 B2 |
"Em" E3 G"D" FD | "Em" E4 DE |"G" G3 A (3BAG |"D" A4 GA |"Em" B4 eB |"^An" c4 BA |"C" G E3 ED |"Em" E4 |]

Captain O’Kane

X: 1
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|:AG|EAB c2 B/A/ | B/c/d/c/B/A/ GAB | cec e/d/c/B/A/G/ | EAA A2 A/G/|
EAB c2 B/A/ | B/c/d/c/B/A/ GAB | cec e/d/c/B/A/G/ | EAA A2:||
|:AB| cee e2 d/c/ | Bdd d2 g/f/ | e>a^g a>bc' | ea^g a2 a/b/ |
c'ba g>fe | dBg GAB | cec e/d/c/B/A/G/ | EAA A2:||
X: 2
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:ED|B,EF G2 F/E/ | F/G/A/G/F/E/ DEF | GBG B/A/G/F/E/D/ | B,EE E2 E/D/|
B,EF G2 F/E/ | F/G/A/G/F/E/ DEF | GBG B/A/G/F/E/D/ | B,EE E2:||
|:EF| GBB B2 A/G/ | FAA A2 d/c/ | B>e^d e>fg | Be^d e2 e/f/ |
gfe d>cB | AFd DEF | GBG B/A/G/F/E/D/ | B,EE E2:||

Captain O’Kane

X: 1
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
G/2F/2 | DGA B2 A/2G/2 | A/2B/2c/2B/2A/2G/2 FGA | BdB d/2c/2B/2A/2G/2F/2 | DGG G2 G/2F/2 |
DGA B2 A/2G/2 | A/2B/c/2B/2A/2G/2 FGA | f3/2e/2d d/2c/2B/2A/2G/2F/2 | DGG G2 G/2A/2|
Bdd d2 c/2B/2 | Acc c2 f/2e/2 | dg3/2g/2 gab | dg^f g2 g/2a/2 |
bag fed | cA f F2 G/2A/2 | BdB d/2c/2B/2A/2G/2F/2 | DGF G2 ||
X: 2
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
M: 6/8
|: G/F/ |DBA B2 A/G/ | A/B/c/B/A/G/ FGA | BdB cB/A/G/F/ | DGG G2 :|
|: G/A/ |Bdd d2 c/B/ | Acc c2 f | d>g^f g>ab | dg^f g2 g/a/ |
bag f>ed | d/c/B/A/f FGA | BdB d/c/B/A/G/F/ | DGG G2 :|
X: 3
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
M: 3/4
|: GF |D2 B2 A2 | B4 AG | AB cB AG | F2 G2 A2 |
B2 d2 B2 | c2 BA GF | D2 G2 G2 | G4 :|
|: GA |B2 d2 d2 | d4 cB | A2 c2 c2 | c4 f2 |
d3 g ^f2 | g3 a b2 | d2 g2 ^f2 | g4 ga |
b2 a2 g2 | f3 e d2 | dc BA f2 | F2 G2 A2 |
B2 d2 B2 | dc BA GF | D2 G2 G2 | G4 :|
X: 4
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
M: 3/4
|: AG |E2 A2 B2 | c4 BA | Bc dc BA | G2 A2 B2 |
c2 e2 c2 | ed cB AG | E2 A2 ^G2 | A4 :|
|: AB |c2 e2 e2 | e4 dc | B2 d2 d2 | d4 cB |
A2 a2 a2 | a2 b2 c’2 | e2 a2 ^g2 | a4 ab |
c’2 b2 a2 | g2 f2 e2 | ed cB g2 | G3 A B2 |
c2 e2 c2 | ed cB AG | E2 A2 ^G2 | A4 :|
X: 5
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:ED|B,2E2F2|G4FE|FG AG FE|D2E3F|
G2B3G|BA GF ED|B,2E2EF|E4:|
|:EF|G2B2B2|B4AG|F2A2A2|A4dc|B2e3e|e2f2g2|
B2e2^d2|e4ef|g2f2e2|d2c2B2|AGF2d2|
D3EF2|G2B3G|BA GF ED|B,2E2EF|E4:|
|:ED|"Em"B,2E2F2|G4FE|"D"FG AG FE|"Bm"D2E2F2|
"C"G2B2G2|BA GF ED|"Em"B,2E2ED|"Am"E4:|
|:EF|"Em"G2B2B2|B4AG|"D"F2A2A2|"Bm"A4dc|"Am"B2e3e|"C"e2f2g2|
"Am"B2e2^d2|"C"e4 "D"ef|"Em"g2f2e2|"Em7"d2c2B2|"D"AGF2d2|"Bm"D2E2F2
|1"C"G2B2G2|BA GF ED|"Em"B,2E2EF|"Am"E4:|2
"Am"G2B2G2|"Em"BA GF ED|"Am"B,2E2EF|"Em"E4|]
|:BA|G2G2A2|B4AG|AB cB AG|F2G2A2|
B2d2B2|dc BA GF|G2B2A2|B4:|
|:BA|G2d2d2|d4cB|A2d3e|f4d2|e2g3f|g2a2b2|
e2g2f2|g4 ga|b2a2g2|g2e2d2|AGF2d2|F2G2A2|1
B2d2B2|dc BA GF|G2B2A2|B4:|2
B2d2B2|dc BA GF|G2B2A2|B4|]
X: 6
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:ED|B,EF G2 F/E/ | F/G/A/G/F/E/ DEF | GBG B/A/G/F/E/D/ | B,EE E2 E/D/|
B,EF G2 F/E/ | F/G/A/G/F/E/ DEF | GBG B/A/G/F/E/D/ | B,EE E2:||
|:EF| GBB B2 A/G/ | FAA A2 d/c/ | B>e^d e>fg | Be^d e2 e/f/ |
gfe d>cB | AFd DEF | GBG B/A/G/F/E/D/ | B,EE E2:||
X: 7
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
M: 3/4
|: BA |F2 B2 c2 | d4 cB | cd ed cB | A2 B2 c2 |
d2 f2 d2 | fe dc BA | F2 B2 ^A2 | B4 :|
|: Bc |d2 f2 f2 | f4 ed | c2 e2 e2 | e4 ag |
f2 b3 b | b2 c’2 d’2 | f2 b2 ^a2 | b4 bc’ |
d’2 c’2 b2 | a2 g2 f2 | fe dc a2 | A4 Bc |
d2 f2 d2 | fe dc BA | F2 B2 ^A2 | B4 :|
X: 8
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
M: 3/4
|: GF |D2 G2 A2 | B4 AG | AB cB AG | F2 G2 A2 |
B2 d2 B2 | dc BA GF | D2 G2 ^F2 | G4 :|
|: GA |B2 d2 d2 | d4 cB | A2 c2 c2 | c4 BA |
G2 g3 g | g2 a2 b2 | d2 g2 ^f2 | g4 ga |
b2 a2 g2 | f2 e2 d2 | dc BA f2 | F3 G A2 |
B2 d2 B2 | dc BA GF | D2 G2 ^F2 | G4 :|
X: 9
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
ED |B,2 E2 F2 | G4 FE | FG AG FE | D2 E2 F2 |
G2 B2 G2 | BA GF ED | B,2 E2 E2 | E4 ED |
B,2 E2 F2 | G4 FE | FG AG FE | D2 E2 F2 |
G2 B2 B2 | BA GF ED | B,2 E2 E2 | E4 ||
EF |G2 B2 B2 | B4 AG | F2 A2 A2 | A4 dc |
B2 e2 ^d2 | e3 f g2 | B2 e2 ^d2 | e4 ef |
g3 f e2 | d3 c B2 | A2 F2 d2 | D2 E2 F2 |
G2 B2 G2 | BA GF ED | B,2 E2 E2 | E4 |]

The Coolin

X: 1
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
G A/B/| (c2 B/c/) (d>B)| c2 E2 (3CEG|(c>B) cd/e/ d>c|
c2B2 c>B|A2 Bc (d/c/) (B/A/)|G2 (EG) cG|B/A/G/F/ EC {D/E/} DC |
C4 G>F| (E>D) (C>D) (E>^F)|(G>^F G>A) B>G|(c>B) (cd/e/) d>c|
(c2 B2) c>B|(A2> Bc) (d/c/) (B/A/)|G2 (EG) cG|B/A/G/F/ EC {D/E/} DC | C4||
X: 2
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:(3ABc|d2 ~d>f (f/e/)d/c/|~d2 A2 (3DFA|d2 (de/f/) {f}e>d|(d2c)z ~d>c|
~(B2 B)c/d/ (e/d/)(c/B/)|A2 (FA) (d>A)|(c/B/)A/G/ F2 E2|D4:|
|:A>G|~F>E (D>E) (FG)|A>^G AB cA|~d>c (de/f/) ed|(d2c2) d>c|
~B2 (B/c/d/c/) (e/d/)(c/B/)|A2 (FA) d>A|(c/B/)(A/G/) F2 E2|D4:|
X: 3
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:de/f/|g2 g2 a>f|gd B2 (3GBd|g>f (3gab ag|g2 f2 gf/d/|
e3 f/g/ a(3g/f/e/|d2 B>d g>G|GB/d/ f3{fgf}e/d/|dc/A/ B2 GA/B/|
A2 G2 GF|G4 G2|dc B3A|GA Bc|d^c de fd|g>f (3gab a>g|
g2 f2 g>f/d/|e3 f/g/ a(3g/f/e/|d2 B>d g>G|GB/d/ f{fgf}e/d/|
dc/A/ B2 GA/B/|A2 G2 GF|G4 G4| G4 z2||
X: 4
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:AB/c/|(d2 d2) e>c|d>A F2 DF/A/|d>c de/f/ ed|d2 c2 dc/A/|
B3 c/d/ e(3d/c/B/|A2 F>A d>D|DF/A/ c3{cdc}B/A/|AG/E/ F2 DE/F/|
E2 D2 D2|D4 D2|AG F3E|D>E F>G|A^G AB cA|d>c de/f/ e>d|
d2 c2 d>c/A/|B3 c/d/ e(3d/c/B/|A2 F>A d>D|DF/A/ c{cdc}B/A/|
AG/E/ F2 DE/F/|E2 D2 D2|D4 D4| D4 z2||
X: 5
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:de/f/|(g2 g2) a>f|g>d B2 GB/d/|g>f ga/b/ ag|g2 f2 gf/d/|
e3 f/g/ a(3g/f/e/|d2 B>d g>G|GB/d/ f3{fgf}e/d/|dc/A/ B2 GA/B/|
A2 G2 G2|G4 G2|dc B3A|G>A B>c|d^c de fd|g>f ga/b/ a>g|
g2 f2 g>f/d/|e3 f/g/ a(3g/f/e/|d2 B>d g>G|GB/d/ f{fgf}e/d/|
dc/A/ B2 GA/B/|A2 G2 G2|G4 G4| G4 z2||
X: 6
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
B>d|g2 g2 a>f|g2 B2 GB/d/|g>f ga/b/ ag|g2 Hf2 g>f|
e3 f/g/ a/g/f/e/|d2 Bd gd|f/e/d/c/ B>G PA>G|G4 de/f/|
g2 {agf}g2 {fg}a>f|g>d B2 GB/d/|g>f ga/b/ ag|g2 Hf2 g>f|
e3 f/g/ a/g/f/e/|d2 Bd gd|f/e/d/c/ B>G PA>G|G4||
||dc|:B>A GA Bc|d{e}d/^c/ de fd|g>f ga/b/ ag|g2 Hf2 g>f|
e3 f/g/ a/g/f/e/|d2 Bd gd|f/e/d/c/ B>G PA>G|1G4 dc/A/:|2G4|]
X: 7
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
FG|A2 d2 de|f2 A2 FG|A2 AB AG|FE H{FE}D2 F>G|
A2 d2 de|f2 A2 FA|B2 Bd c>B|A4 F>G|
A2 A2 (3ABc|d2 de f>d|A2 AB AG|FE H{FE}D2 F>G|
A2 f2 ef|d>e f2 A2| FA G>F E>F| D4|]
X: 8
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:(3ABc|"D"d2 ~d>f "G"(f/e/)d/c/|"D"~d2 A2 (3DFA|"Bm"d2 (de/f/) {f}e>d|"A"(d2 c)z ~d>c|
"G"~(B2 B)c/d/"A" (e/d/)(c/B/)|"D"A2 (FA) (d>A)|"A7"(c/B/)A/G/ F2 E2|"D"D4:|
|:A>G|"D"~F>E (D>E) (FG)|"A"A>^G AB cA|"Bm"~d>c (de/f/) ed|"A"(d2 c2) d>c|
"G"~B2 (B/c/d/c/)"A" (e/d/)(c/B/)|"D"A2 (FA) d>A|"A7"(c/B/)(A/G/) F2 E2|"D"D4:|

Crested Hens

X: 1
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
| E3G FE | B4 Bc | dc Be dc | dc BA GF |
| E3G FE | B4 Bc | dc BA GA | B3G FD |
| E3G FE | B4 Bc | dc Be dc | dc BA GF |
| E3G FE | B4 Bc | dc BA GA | B4 ef ||
|| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fe | ^d2e2 f2 |
| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fd | e3e ef |
| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fe | ^d2e2 f2 |
| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fd | e3G FA |]
X: 2
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
E3 GFE | (B3 B)Bc | dcB edc | dcB AGF |
E3 GFE | (B3 B)Bc | dcB AGA | B3 GFD |
E3 GFE | (B3 B)Bc | dcB edc | dcB AGF |
E3 GFE | (B3 B)Bc | dcB AGA | (B3 B)ef ||
gBB ggB | (=c3 c)ef | gfa gfe | ^d2e2 f2 |
gBB ggB | (=c3 c)ef | gfa gfd | (e3 e)ef |
gBB ggB | (=c3 c)ef | gfa gfe | ^d2e2 f2 |
gBB ggB | (=c3 c)ef | gfa gfd | e3 GFD |]
X: 3
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
| E3G FE | B4 Bc | dc Be dc | dc BA GF |
| E3G FE | B4 Bc | dc BA GA | [1 B3G FD :| [2 B4 ef ||
|| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fe | ^d2e2 f2 |
| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fd | [1 e3e ef :| [2 e3G FA |]
X: 4
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
|:"Em"E3 GFE|B4 Bc|"Bm"dc Be dc|dc BA GF|
"Em"E3 GFE|B4 Bc|"Bm"dc BA GA|1 B3 GFD:|2 B4 ef|
"Em"gB Bg gB|"C"=c4 ef|"Am"gf ag fe|"B"^d2 e2 f2|
"Em"gB Bg gB|"C"=c4 ef|"Am"gf ag "Bm"fd|"CM7"e4 ef|
"Em"gB Bg gB|"C"=c4 ef|"Am"gf ag fe|"B"^d2 e2 f2|
"CM7"gB Bg gB|"Am"=c4 ef|"C"gf ag "Bm"fd| "Am"e3 GFD||
X: 5
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
| "Em"E3G FE | B4 Bc | "Bm"dc Be dc | dc BA GF |
| "Em"E3G FE | B4 Bc | "Bm"dc BA GA |[1 B3A GF :|[2B4 ef ||]
||: "Em"gB Bg gB | "C"=c4ef | "Am"gf ag fe | "B"^d2e2 f2 |
| "Em"gB Bg gB | "C"=c4ef | "Am"gf "Bm"ag fd |[1 "C"e4 ef :|[2 "Em"e6 ||
X: 6
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
"Em" E2 EG FE | B4 Bc | "Bm" dc Be dc | dc Bc BA |
"Em" E2 EG FE | B4 Bc | "Bm" dc Be de |1 B6 :|2 B4 ef ||
|: "Em" g2 Bg Bf | "Am" c4 ef | "Em"ge "Am"ag fe | "B" ^d2 e2 f2 |
"Em" g2 Bg Bf | "Am" c4 ef | "Em"ge "Am"ag "B"f^d |1 "Em" e4 ef :|2 "Em"e6 |]

Dark Is The Colour Of My True Love’s Hair

X: 1
T: Dark Is The Colour Of My True Love's Hair
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
|:d2|{/E}G6 | B6|+slide+c4 {B} G2| {/E}=F6|+slide+^F6|+slide+{/A}G6 | z6 |
|d2 {e} =f4|+slide+g6|a4 g2| {e} f2 d4 |a4 g2| {e} f2 |d4 c2|{B}d6| z6 |
|d2 {e} =f4|+slide+g6|a4 g2| {e} f2 d4 |a4 g2| {e} f2 |d4 c2|{B}d6| z4 d2 |
|{/E}G6 | B6|+slide+c4 {B} G2| {/E}=F6| ^F6|+slide+{/A}G6 | z4 :|

The Dark Island

X: 1
T: The Dark Island
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
EG | A4 A2 | G4 G2 | E3 D C2 | D4 GA | [1 B3 A G2 | B d3 G2 | B3 A G2 | A4 E2 :| [2 B3 D dB | A3 D BA | G6 | G4 Bc || d2 B2 d2 | B3 A G2 | E3 C E2 | D4 GA | B3 A G2 | B d3 GA | B3 A G2 | A4 E2 | A4 A2 | G4 G2 | E3 D C2 | D4 GA | B3 D dB | A3 D BA | G6 | G6 ||
X: 2
T: The Dark Island
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: E2 | "Dm" A3 E A2 | "Am" G3 A G2 | "F" E3 D C2 | "C" D4 GA |
[1 B3 A G2 | "Am" B d3 G2 | "C" B3 A G2 | "G" A4 :|
[2 "C" B3 D dB | "G7" A3 D BA | "C" G6 | G4 ||
Bc | "C" d3 B d2 | B3 A G2 | "F" E3 C E2 | "C" D4 GA | B3 A G2 |
"Am" B d3 GA | "C" B3 A G2 | "G" A4 EG | "Dm" A4 A2 | "Am" G4 G2 |
"F" E3 D C2 | "C" D4 GA | B3 D dB | "G7" A3 D BA | "C" G6 | G6 ||
X: 3
T: The Dark Island
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
B|e3 B e2|d3 e d2|B3 A G2|A4 de|f3 e d2|f a3 A2|f3 a f2|e4 AB|
e3 B e2|d3 e d2|B3 A G2|A4 de|f3 Aaf|e3 Afe|d6|d4|]
fg|a3 f A2|f3 e d2|B G3 B2|A4 de|f3 e d2|f a3 A2|f3 a f2|e4 AB|
e3 B e2|d3 e d2|B3 A G2|A4 de|f3 Aaf|e3 Afe|d6|d4|]
X: 4
T: The Dark Island
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: E2 | "Am" A3 E A2 | "C" G3 A G2 | "C" E3 D C2 | "G" D4 GA |
[1 B3 A G2 | "G" B d3 G2 | "G" B3 A G2 | "D" A4 :|
[2 "G" B3 D dB | "D" A3 D BA | "G" G6 | G4 ||
Bc | "G" d3 B d2 | B3 A G2 | "C" E3 C E2 | "G" D4 GA | B3 A G2 |
"G" B d3 GA | "G" B3 A G2 | "D" A4 EG | "Am" A4 A2 | "C" G4 G2 |
"C" E3 D C2 | "G" D4 GA | B3 D dB | "D" A3 D BA | "G" G6 | G6 ||
X: 5
T: The Dark Island
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
E2|"Am"A3 E A2|"Em"G3 A G2|"C"E3 D C2|"G"D4 GA|
"G"B3 A G2|B d3 D2|"Em" B3 d B2|"D"A4 E2|
"Am"A3 E A2|"Em"G3 A G2|"C"E3 D C2|"G"D4 GA|
"G" B3 D dB|"D" A3 D BA|"C" G6|"G"G4 Bc|
"G" d3 D D2|"G7"B3 A G2|"C"E C3 E2|"G" D4 GA|
"G"B3 A G2|B d3 D2|"Em" B3 d B2|"D"A4 E2|
"Am"A3 E A2|"Em"G3 A G2|"C"E3 D C2|"G"D4 GA|
"G" B3 D dB|"D" A3 D BA|"C" G6|"G"G4|]
X: 6
T: The Dark Island
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DE|:A3 B2{cB} A|G3 A G2|E3{FE} D CE|{E}D4 {DEG}A2|B3 A GA|B d4 D| dB2 D d<B|A4 D<E|
A3 B2{cB} A|G3 A G2|E3{FE} D CE|{E}D4 {DEG}A2|B3 D d<B|
A3 D B2{cBA}|1G6|{AGE}G4 E2:|2 G6|{AGE}G3 ABc||
|:d3 D D2|B3 DD2|E<G-G2 E2|D4 E/G/A|B2 BA GA|B d4 d|B2 D d<B|A4 E2|
A3 B2{cB} A|G3 A G2|E3{FE} D CE|D4 {DEG}A2|B3 D d<B|
A3 D B2{cBA}|1G6|{AGE}G3 ABc:|2G6|{AGE}G6|]

The Eagle’s Whistle

X: 1
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: F2 A>FED | F2 A>FED | E2 E>FED | E2 E>FED |
F2 A>FED | F2 A>FED | D2 D>FEF | D2 D>FED :|
|: B2 ABDA | B2 A>FED | E2 E>FED | E2 E>FED |
B2 ABDA | B2 A>FEF | D2 D>FEF | D2 D>FED :|
X: 2
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
FF AF ED | FF AF ED | E2 EF ED | E2 EF ED |
FF AF ED | FF AF ED | E2 EF EB, | D6 ||
B2 A2 B2 | F2 E2 D2 | B,E E2 (ED) | B,E E2 E2 |
B2 A2 B2 | F2 E2 D2 | A,D D2 DC | A,D D4 ||
X: 3
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: F2 A>FED | F2 A>FED | E2 E>FED | E2 E>FED |
F2 A>FED | F2 A>FEF | D2 D>FEF |1 D2 D>FED:|2D6 ||
|: B2 ABdA | B2 A>FED | E2 E>FED | E2 E>FED |
B2 ABdA | B2 A>FEF | D2 D>FEF |1 D6:|2 D2 D>FED ||
X: 4
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|: c2 e>cBA | c2 e>cBA | B2 B>cBA | B2 B>cBA |
c2 e>cBA | c2 e>cBc | A2 A>cBc |1 A2 A>cBA:|2A6 ||
|: f2 efae | f2 e>cBA | B2 B>cBA | B2 B>cBA |
f2 efae | f2 e>cBc | A2 A>cBc |1 A6:|2 A2 A>cBA ||
X: 5
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: B2 d>BAG | B2 d>BAG | A2 A>BAG | A2 A>BAG |
B2 d>BAG | B2 d>BAB | G2 G>BAB |1 G2 G>BAG:|2G6 ||
|: e2 degd | e2 d>BAG | A2 A>BAG | A2 A>BAG |
e2 degd | e2 d>BAB | G2 G>BAB |1 G6:|2 G2 G>BAG ||

The Eagle’s Whistle

X: 1
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G/A/||BB d/B/A/G/|BB d/B/A/G/|BA AB/d/|BA AG/A/|
BB d/B/A/G/|BB d/B/A/d/|AG GB/d/|AG GB/d/|
gd e/d/B/d/|gd e/d/B/G/|BA AB/d/|BA AB/d/|
gd e/d/B/d/|gd e/d/B/d/|AG GB/d/|AG Gd/c/||
X: 2
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: ed |B2 dB AG | B2 dB AG | B2 AA Bd | B2 AA GA |
B2 dB AG | B2 dB Ad | A2 GG Bd | A2 GG Bd |
g2 ed Bd | g2 ed BG | B2 AA Bd | B2 A2 (3Bcd |
gd ed (3Bcd | g2 ed BD | A2 G2 Bd | AG G2 :|
X: 3
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:D|B2 dBAG | B2 dBAG | A2 ABAG | A2 ABAG |
B2 dBAG | B2 dBAB | G2 GBAB |1 G2 D2 D2 :|2G2 GABd||
|: e2 degd | e2 dBAG | A2 ABAG | A2 AGBd |
e2 degd | e2 dBAB | G2 GBAB |1 G2 GABd :|2 G2 D2 D2||
X: 4
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
M:3/4
B2 dB AG|B2 dB AG|A3 BAG|A2 AB AG|B2 dB AG|B2 dB AG|
FG2B AG|[1 G3 G,GA:|][2 G3 GBd]|eg/e/ de g2|eg dB AG|A3 BAG|A3 ABd|
eg/e/ de g2|eg dB AG|G3 BAG|[1 G3 GBd:|][2 G3 G,GA|]
X: 5
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
BA/B/ dB AG|BA/B/ dB AG|A3 BAG|A3 BAG|
BA/B/ dB AG|BA/B/ dB AB/A/|G3 BAB/A/|[1 G3 G,GA:|][2 G3 ABd]|
ef/e/ de gf|ef/e/ dBAG|A3 BAG|A3 BAG|
ef/e/ de gf|ef/e/ dB AB/A/|G3 BAB/A/|[1 G3 ABd:|][2 G3 G,GA|]
X: 6
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A|F2 AFED | F2 AFED | E2 EFED | E2 EFED |
F2 AFED | F2 AFEF | D2 DFEF |1 D2 A2 A2 :|2D2 DEFA||
|: B2 ABdA | B2 AFED | E2 EFED | E2 EDFA |
B2 ABdA | B2 AFEF | D2 DFEF |1 D2 DEFA :|2 D2 A2 A2||

Fanny Power

X: 1
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:D|"G"G2D "Em"G>AB|"C"c2B "D"A2G|"C"F>GE "D"D>ED|"Bm"F2G "D"A>Bc|
"G"B>AG "Em"B>cd|"C"e2A "D"A2G|"C"F>GE "D"D>GF|"G" G3 G2 :|
|: d|"G"dB/2c/2d dB/2c/2d|"Em"G>AG GBd|"C"ec/2d/2e ec/2d/2e|"D"A>BA ABc|
"G"B>cd "C"e>fg|"D"f>ga d2c|"G"B>AG "D"A/2B/2cF|"G"G3 G2:|
X: 2
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
M: 6/8
|: D |G2 D G>AB | c2 B A2 G | F>ED DED | F2 G A>Bc |
B>AG B>cd | e2 A A2 G | G>FE DGF | G3- G2 :|
|: d |dB/c/d dB/c/d | G>AG GBd | ec/d/e ec/d/e | A>BA ABc |
BB/c/d ee/f/g | f<af d2 c | B>AG A<cF | G3- G2 :|
M: 3/4
|: D2 |G4 D2 | G3 A B2 | c4 B2 | A4 G2 | F3 E D2 | D2 E2 D2 | F4 G2 | A3 B c2 |
B3 A G2 | B3 c d2 | e4 A2 | A4 G2 | G3 F E2 | D2 G2 F2 | G6- | G4 :|
|: d2 |d2 Bc d2 | d2 Bc d2 | G3 A G2 | G2 B2 d2 | e2 cd e2 | e2 cd e2 | A3 B A2 | A2 B2 c2 |
B2 Bc d2 | e2 ef g2 | fa- a2 f | d4 c2 | B3 A G2 | Ac- c2 F2 | G6- | G4 :|
X: 3
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:D|"G"G2D "Em"G>AB|"C"c2B "D"A2G|"D7/C"F>GE "Bm7"D>ED|"D/A"F2G "D"A>Bc|
"G"B>AG "Em"B>cd|"C"e2A "Am"A2G|"D7/C"F>GE "D/A"D>GF|"Cadd9"G3 "G/B"G2 :|
|: d|"G"dB/2c/2d dB/2c/2d|"Em"G>AG GBd|"C"ec/2d/2e ec/2d/2e|"D"A>BA ABc|
"G"B>cd "C"e>fg|"D"f>ga "Bm7"d2c|"G"B>AG "D"A/2B/2cF|"Cadd9"G3 "G/B"G2:|
6/8|:G6 Em7 |C6 - Bm7 A7 - A7/G |D7 - A7/E D/F# - A7/E |
D/F# - A7/G D/A - -|G6 Bm7 |C6 A7 |C/G D/A |G6 :|
|:G6 Bm7 |Em Em7/D |Am Am7/G |D7/F# D7 |
G6 Am7 |Bm7 Em7 |A7/9 - - Cm6 - D/A |G6 :|
X: 4
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
V:1
D|"G"G2D GAB | "C"c2B A2G |"D"F2E DFD |"D"F2G A2c |
V:2
d|g2g g2d | c2c c2e | d2d dcB | ded cBA |
V:1
"G"BAG Bcd | "C"e2A A2G | "C"F2E DGF | "G"G3 G3 :||
V:2
G2G GAB | c2c c2e | d2d def | gdB G3 :||
V:1
Bc|"G"dB/c/d "D"dB/c/d | "Em"GBG "G"GBG | "C"ec/d/e ec/d/e | "D"AcA AcA |
V:2
zz|g3 f3 | g3 d3 | c3 B3 | c3 A3 |
V:1
"G"Bcd "C"efg | "D"fga dec | "G"BAG "D"(3A/B/c/AF | "G"G3 G3 :||
V:2
BAG FGE | DcB c2E | GAB cAF | G3 GBd :||
X: 5
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Fmaj
M: 6/8
"Grazioso"F |F2 C FGA | B2 A G2 F | E2 D CEC | E2 F G2 B |
AGF ABc | d2 G G2 F | E2 D CFE | F3 F2 ||
A |cA/B/c cA/B/c | FAF FAF | dB/c/d dB/c/d | GBG GBG |
ABc def | efg cdc | A2 F GAG | F3 F2 |]
M:3/4
"Grazioso"F2 |\
F4 C2 | F2 G2 A2 | B4 A2 | G4 F2 | E4 D2 | C2 E2 C2 | E4 F2 | G4 B2 |
A2 G2 F2 | A2 B2 c2 | d4 G2 | G4 F2 | E4 D2 | C2 F2 E2 | F6 | F4 ||
A2 |c2 AB c2 | c2 AB c2 | F2 A2 F2 | F2 A2 F2 | d2 Bc d2 | d2 Bc d2 | G2 B2 G2 | G2 B2 G2 |
A2 B2 c2 | d2 e2 f2 | e2 f2 g2 | c2 d2 c2 | A4 F2 | G2 A2 G2 | F6 | F4 |]
X: 6
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
M: 6/8
|: G |G2 D GAB | c2 B A2 G | F2 E DFD | F2 G A2 c |
BAG Bcd | e2 A A2 G | F2 E DGF | G3 G2 :|
|: B |dB/c/d dB/c/d | GBG GBG | ec/d/e ec/d/e | AcA AcA |
Bcd efg | fga ded | B2 G ABA | G3 G2 :|
M: 3/4
|: G2 |G4 D2 | G2 A2 B2 | c4 B2 | A4 G2 | F4 E2 | D2 F2 D2 | F4 G2 | A4 c2 |
B2 A2 G2 | B2 c2 d2 | e4 A2 | A4 G2 | F4 E2 | D2 G2 F2 | G6 | G4 :|
|: B2 |d2 Bc d2 | d2 Bc d2 | G2 B2 G2 | G2 B2 G2 | e2 cd e2 | e2 cd e2 | A2 c2 A2 | A2 c2 A2 |
B2 c2 d2 | e2 f2 g2 | f2 g2 a2 | d2 e2 d2 | B4 G2 | A2 B2 A2 | G6 | G4 :|
X: 7
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
M: 6/8
|: zD |G2 D G>AB | c2 B A2 G | F2 E DFD | F2 G A>Bc |
BB/A/G Bcd | e2 A A2 G | GFE DGF | G3- G :|
|: Bc |dB/c/d dB/c/d | G>AG GBd | ec/d/e ec/d/e/c/ | A>BA ABc |
B>cd ee/f/g | f<af d2 c | B>AG A<cF | G3- G :|
M: 3/4
|: z2 D2 |G4 D2 | G3 A B2 | c4 B2 | A4 G2 | F4 E2 | D2 F2 D2 | F4 G2 | A2 B2 c2 |
B2 BA G2 | B2 c2 d2 | e4 A2 | A4 G2 | G2 F2 E2 | D2 G2 F2 | G6- | G2 :|
|: B2 c2 |d2 Bc d2 | d2 Bc d2 | G3 A G2 | G2 B2 d2 | e2 cd e2 | e2 cd ec | A3 B A2 | A2 B2 c2 |
B3 c d2 | e2 ef g2 | fa- a2 f | d4 c2 | B3 A G2 | Ac- c2 F2 | G6- | G2 :|
X: 8
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: D | "G" G2 D G>AB | "Am"c2 B A2 G | "D" F>GE DED | "D7" F2 G A>Bc |
"G" B>AG Bcd | "C" e2 A A2 G | "D" F>GE DGF | "G" G2 G G2 :|
|: d | "G" dB/2c/2d "(Bm/F#)" dB/2c/2d | "Em" G>AG GBd | "C" ec/2d/2e "(Am)" ec/2d/2e | "D" A>BA ABc|
"G" B>cd "Em" efg | "D (Am)" fga "(D)" d2 c | "G (G/D)" B>AG "D" A/2B/2cF | "G" G2 G G2 :|
W: (Music part A:)
W: When all but dreaming was Fanny Power,
W: A light came streaming from out her bower.
W: A heavy thought at her door delayed.
W: A heavy hand on the latch was laid.
W: (Music part A:)
W: "Now, who dare venture at this dark hour
W: Unbid to enter my maiden bower?"
W: "Oh, Fanny, open the door to me
W: And your true lover you'll surely see."
W: (Music part B:)
W: "My own true lover so tall and brave,
W: He lives in next isle o'er the angry wave."
W: "Your true love's body lies on the pier.
W: His faithful spirit is with you here."
W: (Music part B:)
W: "Oh, his look was cheerful and his voice was gay,
W: Your face is fearful and your speech is gray;
W: And sad and tearful your eye of blue.
W: Ah, but Patrick, Patrick, alas, 'tis you!"
W: (Music part A:)
W: The dawn was breaking. She heard below
W: The two cocks shaking their wings to crow.
W: "Oh, hush you! hush you! both red and gray,
W: Or will you hurry my love away?"
W: (Music part B:)
W: "Oh, hush your crowin', both gray and red,
W: Or he will be goin' to join the dead;
W: And cease you calling his ghost to the mold;
W: And I'll come crowning your wings with gold."
W: (Music part A:)
W: When all but dreaming was Fanny Power,
W: A light came streaming beneath her bower;
W: And on the morrow, when they awoke,
W: They knew that sorrow her heart had broke.
W: (Music part B)
X: 9
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
[|: {g}A|{Gdc}d2{e}A {Gdc}d3/2e/2{g}f|{gf}g2f{gef}e2d|{gde}dc{e}B{G}A2{GAG}A|{gcd}c3/2B/2{g}c3/4d/4{gef}e2{gf}g|!
{g}f3/2e/2d {g}f3/2g/2a|B3/2g/2f{gef}e2d|{gde}dc{e}B {G}A3/2d/2{g}c|{Gdc}d3 {gdG}d:|!
|:{g}f3/4g/4|{ag}af3/4g/4a {g}af3/4g/4a|d3/2f/2d {gde}d3/2f/2d|{gf}ge3/4f/4g {f}ge3/4f/4g|{cd}c3/2e/2c {gcd}c3/2e/2c |!
{g}f3/2e/2d {g}f3/2g/2a|B3/2g/2f{gef}e2d|{gde}dc{e}B {G}A3/2d/2{g}c|{Gdc}d3 {gdG}d:|

Far Away

X: 1
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
FA |B2 BA Bd |cA F2 FA |B2 BA B3/4c/e3/4 |
c4 dc |B2 BA B3/4c/d3/4 |cB A2 de |fe dc BA |
B3 A FA |B2 BA Bd |cA F2 FA |B2 BA B3/4c/e3/4 |
c4 dc |B2 BA B3/4c/d3/4 |cB A2 de |fe dc BA |
B3 c de |f2 fe f3/4g/a3/4 |ec A2 de |f2 fe f3/4g/a3/4 |
e4 de |fd Be cA |dB Gd BG |F2 B2 BA |
B3 c de |f2 fe f3/4g/a3/4 |ec A2 de |f2 fe f3/4g/a3/4 |
e4 de |fd Be cA |dB Gd BG |F2 B2 BA |
B3 A FA |]
X: 2
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
B2 BF (3Bcd | cA F2 FA | B2 BF Be | c3 c dc |
B2 BG (3Bcd | cB A2 de | fe dc BA |1 B2 BA FA :| B2 Bc de ||
|: f3 d fa | ec A2 de | f3 d fa | e4 de |
fd Be cA | dB Gd Be | F2 B2 A2 |1 B2 Bc de :|2 B2 BA FA ||
X: 3
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
FA |:"Bm" B3 F Bd |"A" cA F2 FA |"Bm" B3 F Be |"A" c4 dc |"G" B3 GBd|
"A" cAF2 de |"Bm" fed cBA |1 "Bm" B3 A "A" FA :|2 "Bm" B3 c de ||
|:"D" f2 fd fa |"A" ec A2 "(Bm)"de |"D" f2 fdfa |"A" e4 de |
"Bm" fdB "A" ecA | "G" dBG "A" cAF|FA "Bm" B2 "A" A2 |1 "Bm" B3 "A" c de:|2 "Bm" B4 z2||
X: 4
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
FA |: B2 BF B/c/d | cAF EFA | B2B F B/c/d| c2c d c/B/A |
B2 BF B/c/d | cB A2 de | fed cBA | [1 B2 B2 FA:| [2 B2B cde
|: f2f e f/g/a | ecA ede | f2f e f/g/a | e4 de
fdB ecA | dBG dBG| F2 B2 BA | [1 B2 Bc de :| [2B6
X: 5
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|: FA | "Bm" B3 F Bd | "F#m"cA F2 FA | "Bm"B3 F Be | "F#m"c4 dc |
| "G"B3 G Bd | "F#m"cA F2 de | "Bm"fe dc BA |1 "Bm"B4 :|2 "Bm"B3 ||
|: c de | "D"f3 d fa | "A"ec A2 de | "Bm"f3 d fa | "A"e4 de |
| "Bm"fd B"A"e cA | "G"dB G"A"c AE | "Bm"F2 B2 "A"A2 |1 "Bm"B3 :|2 "Bm"B6 |]
X: 6
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|: FA | "Bm" B3 A Bd | "F#m"cA F2 FA | "Bm"B3 A Be | "A"c3 A dc |
"G"B3 G Bd | "F#m"cA F2 de | "D"fed "A"cBA |1 "Bm"B4 :|2 "Bm"B2 Bc de |]
"D"f2 fe fa | "A"ec A2 de | "D"f3 e fa | "A"e4 de |
"D"f2 fe fa | "A"ec A2 Bc | "G"dcB "A"cBA | "Bm"B2 Bc de |
"D"f2 fe fa | "A"ec A2 de | "D(Bm)"f3 e fa | "A"e4 de |
"Bm"fdB "A"ecA | "G"dBG "A"cBA | "Bm"F2 B2 "(F#m)"BA |"Bm"B6 |]
X: 7
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
FA |B2 BA (3Bcd |cA F2 FA |B2 BF Be |c4 dc |
B2 BA (3Bcd|cB A2 de |fe dc BA |B3 A FA |
B2 BF (3Bcd |cA F2 FA |B2 BA (3Bcd |c4 dc |
B2 BA (3Bcd|cB A2 de |fe dc BA |B3 c de |
|:f2 fe (3fga |ec A2 de |f2 fe (3fga |e4 de |
fd Be cA |dB Gd BG |F2 B2 ^A2 |B3 c de |
f2 fe (3fga|ec A2 de |f2 fe (3fga |e4 de |
fd Be cA |dB Gd BG |F2 B2 ^A2 |B3 A FA ||

Fear A’ Bhata

X: 1
T: Fear A' Bhata
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|: AB || "C"c6 | c4 g2 | e3 d c2 | "G"B6 | d6 | e4 d2 | "Am"A6 | A4 c2 |
B4 A2 | "Em"G6 | E6 | E4 G2 | "F"A6 | A6 | G4 A2 | "C"c6 |
"G"d6 | z2 a2 g2 | "Am"e6 | "G"d4 c2 | "Em"B3 AG2 | "F"A6 | A6 | A4 :|
X: 2
T: Fear A' Bhata
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D3/2E/2|G2d2d3/2D/2|E2G2G3/2D/2|E2G2G3/2D/2|
B2e2{B}d3/2c/2|B2d3/2c/2 A2|{GA}G4:|
|:B3/2A/2|G4{GA}B3/2D/2|E2G2e3/2d/2|{B}d4d3/2A/2|
E2G2B3/2A/2|B2d3/2c/2 A2|{GA}G4:|]
X: 3
T: Fear A' Bhata
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|:B4 c2|d6|d4 a2|f2 e2 d2|c6|
e6|f4 B2|B6|B4 d2|c4 B2|
A6|F6|F4 A2|B6|B6|
A4 B2|d6|e6|b4 a2|f6|
e4 c2|d4 c2|B6|B6||

Flatworld

X: 1
T: Flatworld
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|:f ef|"Bm"df cf Bf|"G"G2 Bc dB|"Em"g2 gf ed|"F#m"c3 f ef|
"Bm"df cf Bf|"G"G2 gf ed|"A"cB ce dc|1"Bm"B3:|2"Bm"B4 F2||
|:"Bm"Bc dB ba|"G"g2 gf ed|"A"cd ec ag|"F#m"f2 fe dc|
"G"Bc dB gf|"Em"e2 ed cB|1"F#m"c2 ce ^de|c3 c =dc:|2"A"cB ce dc|"Bm"B3||
X: 2
T: Flatworld
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
ede|:"Am"ceBeAc|"F"F2ABcA|"Dm"f2fedc|"G"B3ede|!
"Am"ceBeAc|"F"F2fedc|"G"B2BdcB|1 "Am"A3ede:|2 "Am"A6|!
|:"Am"ABcAag|"F"f2fedc|"G"BcdBgf|"C"e2edcB|"F"ABcAfe|!
"Dm"d2dcBA|1 "Bm"B2Bd^cd|"E7"B3BcB:|2 "E7"B2BdcB|"Am"A3||
X: 3
T: Flatworld
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
GB FB EB | c2 EF GE | c2 cB AG | F3 B ^AB |
GB FB E/F/G | c3 B AG | FE FA GF |[1 E3 :|[2 E6 |]
|: EF G/F/E ed | c3 B AG | FG A/G/F dc | Bc Ac BG |
E>F GE cB | A3 G FE |[1 F2 FA ^GA | F2 F/E/D GF :|[2 F^E FA GF | E3 |]

Give Me Your Hand

X: 1
T: Give Me Your Hand
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G>A| G4 D2|E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 de| B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 AB AG| E4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|
E2 G2 G2| G2 A2 B2|de dB AB| G4 D2|E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 d2| B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 AB cd| e4 dB|d2 d2 e2| g4 ed|e2 e2 (3geg| a4 de|
g2 g2 de| g2 g2 de|g2 g2 (3aga| b6| b2 b2 b2| b4 ag|a2 ag ab| a4 gf|
e3 f2 (3gfe| d2 d2 g2|B3 d cB| A4 (3cBA|G2 GA Bd| =f4 ed|e2 e2 g2| e4 dB|
E:lw400
d2 d2 g2| B2 B2 dB|A2 AB (3cBA| G6 ||
X: 2
T: Give Me Your Hand
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 d2| B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 AB AG| E4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|
E2 G2 G2| G2 A2 B2|D2 DB AB| G4 D2|E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 d2| B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 A2 (3Bcd| e4 dB|d2 d2 e2| g4 ed|e2 e2 g2| a4 ge|
g2 g2 de| g2 g2 de|g2 g2 a2| b6| b2 b2 b2| b4 ag|ag ab ab| a4 gf|
e2 e2 ge| d2 d2 gd|B2 B2 dB| A4 (3cBA|G2 G2 (3Bcd| =f4 ed|e2 e2 g2| e4 dB|
d2 d2 g2| B2 B2 dB|A2 Ac BA| G6 ||
X: 3
T: Give Me Your Hand
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|
E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 d2| B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 AB AG| E4 D2|
E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|
E2 G2 G2| G2 A2 B2|D2 DB AB|G4 D2|
E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 d2|B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 A2 (3Bcd| e4 dB|
d2 d2 e2| g4 ed|e2 e2 g2| a4 ge|
g2 g2 de| g2 g2 de|g2 g2 a2| b6|
b2 b2 b2| b4 ag|a2 ag ab| a4 gf|
e2 e2 ge| d2 d2 gd|B2 B2 dB| A4 (3cBA|
G2 G2 (3Bcd| =f4 ed|e2 e2 g2| e4 dB|
d2 d2 g2| B2 B2 dB|A2 Ac BA| G6 ||

Hector The Hero

X: 1
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: (DE | {E}F4) ((3E/F/E/ D) | (B2 (3cBA) F2 | ( A6 | A4) (DE |
{E}F4) ((3E/F/E/ D) | B3 (D F)D | (E4 F2 | E4) (DE |
{E}F4) ((3E/F/E/ D) | (B2 (3cBA) F2 | A(D- D2 E2) | F(d- d2 (3BcB) |
"(4 Slide)" (AD- D2) ((3FGF | E4) {FE}D2 | (D6 |[1 D4) :|[2 D3 ||
((3A/B/c/ d)c | ~B3 G B2 | (d3 (3c/d/c/) ~B2 | (A6 | A4) B2 |
A4 (FG) | "(4 Slide)" (AD- D2) E-F | (E6 | E3) ((3A/B/c/ d)c |
~B3 G B2 | (d3 (3c/d/c/) ~B2 | AD- D2- E2 | F(d- d2 (3BcB) |
"(4 Slide)" (AD- D2) ((3FGF | E4) {FE}D2 | (D6 | D3) ((3A/B/c/ d)c |
~B3 G B2 | (d3 (3c/d/c/) ~B2 | (A6 | A4) B2 |
A4 (FG) | "(4 Slide)" (AD- D2) E-F | (E6 | E4) (DE |
{E}F4) ((3E/F/E/ D) | (B2 (3cBA) F2 | A(D- D2 E2) | F(d- d2 (3BcB) |
"(4 Slide)" (AD- D2) ((3FGF | E4) {FE}D2 | (D6 | D4) |]
X: 2
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:D/E/ | "D"F>ED "G"B2A/F/ | "D"~A3 "D"A2D/E/ | "Bm"F2E/D/ "G"B2A/F/ |
"Em"~E3 "A"E2F/A/ | "Bm"F>ED "G"B2A/F/ | "D"A2D "G"d2B |
"D"A2D/F/ "A"E2D | "D"D3- "D"~D2 :||: F/A/ | "G"B2G/B/ "G"d2c/B/ |
"D"A2-A/B/ "D"A2F/A/ | "Bm"B2A/F/ "Bm"A2D/F/ | "Em"E2-E/F/ "A"E2F/A/ |"Bm"B2G/B/ "G"d2c/B/ |
[1"D"A2G/F/ "G"d2G | "D"F2D/F/ "A"E2D | "D"D3- "D"D2 :|
[2 "D"A2D "G"d2B | "D"A2D/F/ "A"E2D | "D"D3- "D"D2 |]
X: 3
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA|B3 AG2|e3 dB2|d6-|d4 GA|B3 AG2|e3 dB2|A6-|A4 GA|
B3 AG2|e3 dB2|d3 GA2|B g3 e2|d3 GB2|A4 G2|G6-|G4:|
Bd|e3 fe2|g3 fe2|d6-|d4 Bd|e3 dB2|d3 GB2|A6-|A4 Bd|
e3 fe2|g3 fe2|d3 GA2|B g3 e2|d3 GB2|A4 G2|G6-|G4:|
X: 4
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
F3/2E/D | B3/2A/2F | (A3 | A2)D/E/ |\
F3/2E/D | B3/2A/F | (E3 | E2)D/E/ |
F3/2E/D | B3/2A/F | A D E | F/d3/2B |\
A/D3/2F/G/ | E2-E/D/ | D3- | D3/2 :|!
B3/2A/B | d3/2c/B | A2 B | A2F/A/ |\
B2A/F/ | A D F/D/ | (E3 | E3/2) A/ d/c/ |!
B3/2A/B | d3/2c/B | ADE |F/d3/2B |\
A/D3/2F/G/ | E2-E/D/ | D3- | D3/2 :|!
X: 5
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: z DE |F3 E D2 | B2 A3 F | A6- | A4 DE |\
F3 E D2 | BA- A2 F2 | E6- | E4 D>E |
F2 (3EFE D2 | B2 A3 F | AD- D2- DE | Fd- d2- dB |\
AD- D2 D/E/F | E4- ED | D6- | D3 :|
|: A dc |B3 ^A Bc | d2 (3cdc B2 | A6- | A4 AB |\
AD- D2- DF | Ad- d2- dF | E6- | E3 A dc |
B3 ^A Bc | d2 c2 B2 | AD- D2- DE | Fd- d2- dB |\
AD- D2 F<G | E4- ED | D6- | D3 :|
X: 6
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:D>E|"D"F3E E>D|"G"B3A A>F|"D"A2 A2 D>E|"Bm"F3E E>D|
"G"B3d B/A/F|"A"E2 E2 D>E|"Bm"F3E E>D|"G"B3A A>B|
"D"A2 A2 D>E|"Bm"F2 d>e d>B|"D"A2 D2 D/E/F|"E"E2 E>D D2|1"D"D2 D2 D>E|2"D"D2 D2 D2||
D/F/A| "G"B2 B>d dB | "G"d2 de/d/ c/B/ | "D"A2-A2 A2 | "D"A2 D2 D/F/A |
"Bm"B2 B>A A>B | "Bm"A2 A2 D/E/F | "Em"E2-E2 E2 | "A"E2 D2 D/F/A |
"Bm"B2 B>d d>B | "G"d2 de/d/ c>B |"D"A2 A>D DE|"Bm"F2 d>e d>B|
"D"A2 D2 D/E/F|"A"E2 E>D D2|1"D"D2 D2 D/F/A|2"D"D2 D2 D2||
.
X: 7
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G>A|"G"B3A A>G|"C"e3d d>B|"G"d2 d2 G>A|"Em"B3A A>G|
"C"e3g e/d/B|"D"A2 A2 G>A|"Em"B3A A>G|"C"e3d d>e|
"G"d2 d2 G>A|"Em"B2 g>a g>e|"G"d2 G2 G/A/B|"A"A2 A>G G2|1"G"G2 G2 G>A|2"G"G2 G2 G2||
G/B/d| "C"e2 e>g ge | "C"g2 ga/g/ f/e/ | "G"d2-d2 d2 | "G"d2 G2 G/B/d |
"Em"e2 e>d d>e | "Em"d2 d2 G/A/B | "Am"A2-A2 A2 | "D"A2 G2 G/B/d |
"Em"e2 e>g g>e | "C"g2 ga/g/ f>e |"G"d2 d>G GA|"Em"B2 g>a g>e|
"G"d2 G2 G/A/B|"D"A2 A>G G2|1"G"G2 G2 G/B/d|2"G"G2 G2 G2||
X: 8
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|:A>B|"A"c3B B>A|"D"f3e e>c|"A"e2 e2 A>B|"Fm"c3B B>A|
"D"f3a f/e/c|"E"B2 B2 A>B|"Fm"c3B B>A|"D"f3e e>f|
"A"e2 e2 A>B|"Fm"c2 a>b a>f|"A"e2 A2 A/B/c|"B"B2 B>A A2|1"A"A2 A2 A>B|2"A"A2 A2 A2||
A/c/e| "D"f2 f>a af | "D"a2 ab/a/ g/f/ | "A"e2-e2 e2 | "A"e2 A2 A/c/e |
"Fm"f2 f>e e>f | "Fm"e2 e2 A/B/c | "Bm"B2-B2 B2 | "E"B2 A2 A/c/e |
"Fm"f2 f>a a>f | "D"a2 ab/a/ g>f |"A"e2 e>A AB|"Fm"c2 a>b a>f|
"A"e2 A2 A/B/c|"E"B2 B>A A2|1"A"A2 A2 A/c/e|2"A"A2 A2 A2||
X: 9
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
A,|"A"C>B,A, "D"FEC|"A"E3 E2 A,|"A"C>B,A, "D"FEC|"E"B,3 B,2 A,|
"A"C>B,A, "D"FEC|"A"E2 A, "D"A2 F|"A"EA,C "E"B,2 A,|"A"A,3 A,2 ||
A|"A"c>BA "D"fec|"A"e3 e2 A|"A"c>BA "D"fec|"E" B3 B2 A|
"A"c>BA "D"fec|"A"e2 A a2 f|"A"eAc "E"B2 A|"A"A3 A2||
c|"F#m"fgf "D"agf|"A"e3 e2 c|"F#m"fec "A"eAc|"E"B3 B2c|
"F#m"fgf "D"agf|"A"eAB "D"c<af|"A"eAc "E"B2 A|"A"A3 A2||
X: 10
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
A,2 |C3 B, A,2 | F2 E2 C2 | E6- | E4 A,2 | C3 B, A,2 | F2 E2 C2 | B,6- | B,4 A,2 |
C3 B, A,2 | F2 E2 C2 | E4 A,2 | HA4 [A,2F2] | E2 A,2 C2 | B,4 A,2 | A,6- | A,4 ||
A2 |c3 B A2 | f2 e2 c2 | e6- | e4 A2 | c3 B A2 | f2 e2 c2 | B6- | B4 A2 |
c3 B A2 | f2 e2 c2 | e4 A2 | Ha4 [A2f2] | e2 A2 c2 | B4 A2 | A6- | A4 ||
c2 |f2 g2 f2 | a2 g2 f2 | e6- | e4 c2 | f2 e2 c2 | e2 A2 c2 | B6- | B4 c2 |
f2 g2 f2 | a2 g2 f2 | e2 A2 B2 | ca- Ha2 f2 | e2 A2 c2 | B4 A2 | A6- | A4 |]
X: 11
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
DE|F3 ED2|B3 AF2|A6-|A4 DE|F3 ED2|B3 AF2|E6-|E4 DE|
F3 ED2|B3 AF2|A3 DE2|F d3 B2|A3 DF2|E4 D2|D6-|D4:|
FA|B3 cB2|d3 cB2|A6-|A4 FA|B3 AF2|A3 DF2|E6-|E4 FA|
B3 cB2|d3 cB2|A3 DE2|F d3 B2|A3 DF2|E4 D2|D6-|D4:|
X: 12
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
M: 6/8
|: A |c>BA fec | e3 e2 A | c>BA fec | B3- B2 A |
c>BA fec | e2 A a2 f | eAc B2 A | A3- A2 :|
c |fgf agf | e3- e2 c | fec eAc | B3- B2 c |
f>gf agf | eAB caf | eAc B2 A | A3- A2 c |
fgf agf | e3- e2 c | fec eAc | B3- B2 e/d/ |
c>BA fec | e>AA Ha2 f | eAc HB2 A | A3- A2 |]
X: 13
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|: A2 |c3 B A2 | f2 e2 c2 | e6 | e4 A2 | c3 B A2 | f2 e2 c2 | B6- | B4 A2 |
c3 B A2 | f2 e2 c2 | e4 A2 | a4 f2 | e2 A2 c2 | B4 A2 | A6- | A4 :|
c2 |f2 g2 f2 | a2 g2 f2 | e6- | e4 c2 | f2 e2 c2 | e2 A2 c2 | B6- | B4 c2 |
f3 g f2 | a2 g2 f2 | e2 A2 B2 | c2 a2 f2 | e2 A2 c2 | B4 A2 | A6- | A4 c2 |
f2 g2 f2 | a2 g2 f2 | e6- | e4 c2 | f2 e2 c2 | e2 A2 c2 | B6- | B4 ed |
c3 B A2 | f2 e2 c2 | e3 A A2 | Ha4 f2 | e2 A2 c2 | HB4 A2 | A6- | A4 |]
X: 14
T: Hector The Hero
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|: A2 |c3 B A2 | f2 e2 c2 | e6- | e4 A2 | c3 B A2 | f2 e2 c2 | B6- | B4 A2 |
c3 B A2 | f2 e2 c2 | e4 A2 | a4 (A2f2) | e2 A2 .c2 | B4 A2 | A6- | A4 :|
|: c2 |f2 g2 f2 | a2 g2 f2 | e6- | e4 c2 | f2 e2 c2 | e2 A2 c2 | B6- | B4 c2 |
f2 g2 f2 | a2 g2 f2 | eAB | ca- Ha2 f2 | e2 A2 .c2 | B4 A2 | A6- | A4 :|

Hommage A Dorothée

X: 1
T: Hommage A Dorothée
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|:B2 Bc dB|cf Ff Ff|BB/B/ Bc dB|cf Ff Ff|
B/B/B Bc dB|ce Ac eg|[F6f6]|1fg fe dc:|2 [F4f4]B2||
|:ee ef ge|fb Bb Bb|e/e/e ef ge|fb Bb Bb|
ee ef ge|fa df ad'|[B6b6]|1 b=c' ba gf:|2 [B2b2] [A2a2] [G2g2]||
[F3f3] [Aa] [A2-a2-]|[A2a2] [G2g2] [F2f2]|[E3e3] [Gg] [G2-g2-]|[G2g2] f2e2|
c6|c2b2g2|[F6f6]|fg fe dc||
B/B/B Bc dB|cf Ff Ff|BB Bc dB|cf Ff Ff|
BB Bc dB|cf fe dc|(3BcB FB df|b6||
|:b2d'2-d'b | f6 | e2g2-ge | c6 |
F2^A2c2 | e2d2c2 |1 B2-Bcde | f6 :|2 B2-BFdc | B6 ||

Hommage A Guy Thomas

X: 1
T: Hommage A Guy Thomas
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:F/2A/2A/2A/2 A/2B/2A/2G/2 F/2A/2E/2A/2|F/2A/2A/2A/2 A/2B/2A/2F/2 d/2B/2A/2G/2|
F/2A/2A/2A/2 A/2B/2A/2G/2 F/2A/2E/2A/2|[1 F/2A/2A/2A/2 A/2B/2A/2F/2 d/2B/2A/2G/2:|[2 F/2A/2A/2A/2 A/2B/2A/2F/2 d/2B/2A/2F/2||
|:A/2d/2f/2d/2 g/f/2e/2d/2 B/2a/2a/2a/2|A/2d/2e/2f/2 g/2f/2g/2b/2 a/2b/2a/2f/2|
A/2d/2f/2d/2 g/f/2e/2d/2 B/2d/2A|A/2d/2e/2f/2 g/2f/2g/2b/2 a/2b/2a/2f/2:|
|:ec/2e/2 A/2c/2e/2g/2 fd/2f/2|ec/2e/2 A/2c/2e/2c/2 d/2c/2B/2A/2|
ec/2e/2 A/2c/2e/2g/2 fd/2f/2|ec/2e/2 A/2c/2e/2c/2 d(3d/2d/2d/2:|
|:f/2d/2d/2d/2 d/2e/2d/2c/2 B/2A/2F/2A/2|f/2d/2d/2d/2 d/2f/2e/2f/2 g/2f/2e/2d/2|
f/2d/2F/2d/2 d/2e/2d/2c/2 B/2A/2F/2A/2|f/2d/2F/2d/2 d/2f/2e/2f/2 g/2f/2e/2d/2:|

Ice On The Water

X: 1
T: Ice On The Water
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|"G".B2B3B|"F".c2d3d|"Am"cB AG FG|"G"BG D3 D|"G".B2 B3 B|
"F".c2 d4|"Am"cB AG FG |"D"A4 D2|"G".B2 B3 B|"F".c2 d3d|
"Am"cB AG FG|"G"BG D3D|"F".=F2 F3 F|"F".G2 A3c|"D"_BA GF DF|"G"G4:|
|:d2|"G"g2 g2 ga|"D"gfd2 de|"F"=fe fa gf|"C"ecG2G2|
"G"g2 g2 ga|"D"gfd2 de|"F"=fe dc Bc|"D"d4 d2|
"G"g2 g2 ga|"D"gfd2 de|"F"=fe fa gf|"Am"ecG2G2|
"EbMaj7"_B3 A Bd|"EbMaj7"c_B A2c2|"D"_BA GF DF|"G"G4:|

In Continental Mood

X: 1
T: In Continental Mood
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
cd|e2 eede|c2 cede|c2 cede|cdedcB|
A2 AABc|G2 GGBc|F2 FABc|d2 ddcd|
e2 eede|c2 cede|c2 cede|cdedcB|
A2 AABc|G2GABc|d2 edcB|c3 GED||
C2ECEG|B,2EB,EG|A,2CA,CE|DDEDCB,|
C2ECEG|B,2EB,EG|A,2CA,CE|D4 CD|
E2 _AE_AB|cdcBAB|G2 BGBd|efedcB|
A2 AABc|G2 GABc|d2 edcB|c4||
X: 2
T: In Continental Mood
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
b2 bbab |g2 gbab |g2 gbab |gabagf |
e2 eefg |d2 df ga |c2 cefg |aa ba ga |
b2 bb ab |g2 gb ab |g2 gb ab |ga ba gf |
e2 ee fg |d2 de fg |aa ba gf |g3 d BA |
G2 BG Bd |fF BF Bd |E2 GE GB |AA BA GA |
G2 BG Bd |fF BF Bd |E2 GE GB |A2 AA GA |
B2 _eB ef |ga gf ef |d2 dd fa |bc' ba gf |
e2 ce fg |d2 Bf ga |aa ba gf |g4 ||
X: 3
T: In Continental Mood
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
b2 bbab |g2 gbab |g2 gbab |gabagf |
e2 eefg |d2 df ga |c2 cefg |aa ba ga |
b2 bb ab |g2 gb ab |g2 gb ab |ga ba gf |
e2 ee fg |d2 df ga |aa ba gf |g3 d BA |
G2 BG Bd |fF BF Bd |E2 GE GB |AA BA GA |
G2 BG Bd |fF BF Bd |E2 GE GB |A2 AA GA |
B2 _eB ef |ga gf ef |d2 fd fa |bc' ba gf |
e2 ce fg |d2 Bf ga |aa ba gf |g4 ||
X: 4
T: In Continental Mood
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
de|f2 ffef|d2 dfef|d2 dfef|defedc|
B2 BBcd|A2 AAcd|G2 GBcd|e2 eede|
f2 ffef|d2 dfef|d2 dfef|defedc|
B2 BBcd|A2ABcd|e2 fedc|1 d3 Ade|2 d3 AFE:||
D2FDFA|C2FCFA|B,2DB,DF|EEFEDC|
D2FDFA|C2FCFA|B,2DB,DF|E4 DE|
F2 ^AF^Ac|dedcBc|A2 cAce|fgfedc|
B2 BBcd|A2 ABcd|e2 fedc|d4:||
X: 5
T: In Continental Mood
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DGA |: B2 BB AB | G2 GB AB | G2 GB AB | GA BA GF |
E2 EE FG | D2 DE FG | C2 CE FG | A2 BA GA |
B2 BB AB | G2 GB AB | G2 GB AB | GA BA GF |
E2 EE FG | D2 DE FG | A2 BA GF |1 G3 DGA :|2 G3 G,B,A, ||
|: G,2 B,G, B,D | F2 BF Bd | E2 GE GB | A2 BA GD |
G,2 B,G, B,D | F2 BF Bd | E2 GE GB | A3 AGF |
B,2 ^DB, DF | GA GF E2 | D2 FD FA | Bc BA GF |
E2 EE FG | D2 DE FG | A2 BA GF |1 G3 G,B,A, :|2 G3 DGA ||

Inisheer

X: 1
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
B3A Bd | B3A Bd | E3B AB | D3B AG |
B3A Bd | B3A Bd | G3B A/2G/2F |1 G3E DG :|2 G3A Bd ||
e3f ed | B3A Bd | ef ed B/2c/2d |
e3A Bd | e3f ed | B3A Bd | G3B A/2G/2F |
G3A Bd | e3f ed | B3A Bd | gf ed B/2c/2d |
e3A Bd | e3f ed | B3A Bd | D3B A/2G/2F | G6 ||
X: 2
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DGA | B3 AB<d | B3 AB<d | E3 cBG | A3
DGA | B3 AB<d | B3 AB<d | D3 B A/G/F | G3 :|
ABd | e3 fed | B3 ABd | e3 dBd | e3 fgf |
e3 fed | B3 ABd | D3 B A/G/F | G3 :|
X: 3
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
B2 BA Bd | B2 BA Bd | E3 B AB | D3 E (3FED |
B2 BA Bd | B2 BA Bd | E3 B AB | G3 :|
e2 ef ed | B2 BA Bd | ef ed Bd | e3 f gf |
e2 ef ed | B2 BA Bd | E3 B AB | G3 :|
X: 4
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|B3 A Bd|B3 A Bd|E3 B AB|D3 B AG|B3 A Bd|B3 A (3BdB|G3 B AD|G3 DGA|
B3 A Bd|B3 A Bd|e3 def |A3 BAG|B3 A Bd|B3 A (3BdB|G3 B AD|G3 ABd||
||:e3 f ed|B3 A Bd|gf ed Bd|e3 f gf|!
e3 f ed|B3 A (3BdB|G3 B AD|G4:|!
X: 5
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|:B3A Bd | B3A Bd | E3B AB | D3B AG |
B3A Bd | B3A Bd | G3B AB|1 G4D2:|2 G6||
e3f ed | B3A Bd |ef ed Bd |
e3f gf | e3f ed | B3A Bd | D3B AB|
G6 | e3f ed | B3A Bd | ef ed Bd |
e3f gf | e3f ed | B3A Bd | D3B AB| G6 ||
X: 6
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
D2|:B3A B<d | B3A B<d | E3B AB | D3B A<G |
B3A B<d | B3A B<d | G3B A/G/F|1 G4D2:|2 G3A Bd||
e3f e<d | B3A Bd |ef ed B/c/d |
e4 Bd | e3f e<d | B3A B<d | D3B A/G/F|
G3A Bd | e3f e<d | B3A Bd | gf ed B/c/d |
e4 Bd | e3f e<d | B3A B<d | D3B A/G/F| G4 ||
X: 7
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|: c3B ce | c3B ce | F3c Bc | E3c BA |
c3B ce | c3B ce | F3c B/2A/2G |1 A3F EA :|2 A3B ce ||
|| f3g fe | c3B ce | fg fe c/2d/2e | f3B ce |
f3g fe | c3B ce | F3c B/2A/2G | A3B ce ||
|| f3g fe | c3B ce | ag fe c/2d/2e | f3B ce |
f3g fe | c3B ce | E3c B/2A/2G | A6 ||
X: 8
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
B3 A Bd|B3 A Bd|E3 B AB|D3 B Ad|B3 A Bd|B3 A Bd|G3 B AB|G6:|
|:e3 f ed|B3 A (3B^cd|ef ed Bd|e4 gf|e3 f ed|B3 A Bd|G3 B AB|G6:|
X: 9
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: DG A | B3 A Bd | B3 A Bd | E3 B AB | D3 D GA |
B3 A Bd | B3 A Bd | G3 B AF | G3 :|
A Bd | e3 f ed | B3 A Bd | ef ed Bd | e3 B Bd |
e3 f ed | B3 A Bd | G3 B AF | G3 A Bd |
e3 f ed | B3 A Bd | gf ed Bd | e3 B Bd |
e3 f ed | B3 A Bd | G3 B AF | G3 |]
X: 10
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
DED |: B2BA Bd | B2BA Bd | E2EB AB | D2DB AG |
B2BA Bd | B2BA Bd | G2GB A/2G/2F |1 G2GD ED :|2 G3A Bd ||
e3f ed | B2BA Bd | gf ed B/2c/2d |
e3d Bd | e2eaf ed | B3A Bd | G2GB A/2G/2F |
G3A Bd | e3f ed | B2BA Bd | gf ed B/2c/2d |
e2ed Bd | e3f ed | B3A Bd | G2GB A/2G/2F | G6 ||
X: 11
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|:"G"B3A B<d | "Em"B3A B<d |"C" E3B AB |"D" D3B A<G |
"G"B3A B<d | "Em"B3A B<d |"C" G3B "D"A/G/F|1"G" G4D2:|2 G3A Bd||
"C"e3f e<d |"G" B3A Bd |"C"ef ed B/c/d |
"C"e4 Bd |"Am"e3f e<d |"G" B3A B<d |"G" D3B "D"A/G/F|
"C"G3A Bd | "G"e3f e<d |"C" B3A Bd |"C" gf ed B/c/d |
"C"e4 Bd | "Am"e3f e<d |"G" B3A B<d |"G" D3B "D"A/G/F|"G" G4 ||
X: 12
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: DG A | B3 A Bd | B3 A Bd | E3 B AB | D3 D GA |
B3 A Bd | B3 A Bd | G3 B (3AGF | G3 :|
A Bd | e3 f ed | B3 A Bd | gf ed (3Bcd | (e3e) d2 |
e3 f ed | B3 A (3Bcd | G3 B (3AGF | G3 :|

Isle De Madeleine

X: 1
T: Isle De Madeleine
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
z E Ac fe |c3 B/c/ BA |G3 F/G/ FE |F2 C4 |
z E Ac fe |c3 B/c/ BA |G3 F/G/ F2 |D6 |
z F Bc df |b4 ab |a3 f ga |g3/4a/g3/4 f4 |
z _B =Bc de |g3 f/g/ fg |a3 f ga |c6 |
z E Ac fe |c3 B/c/ BA |G3 F/G/ FE |F2 C4 |
z E Ac fe |a4 AB |c2 B3 A |B4 z c |
BF Bc df |b4 cB |c4 cB |c2 B/c/B A2 |
e3 c ea |f3 d f3/4g/a3/4 |g3 e gb |a6 |
z4 a2 |f4 A2 |d4 a2 |f3 a fA |
d4 d3/4c/B3/4 |A2 d3 f |b2 a3 d |c3 d cB |
A4 b2 |=g4 A2 |c4 b2 |=g3 b gA |
c4 d3/4c/B3/4 |A2 c3 e |a2 g2 =g2 |f2 d2 B2 |
A4 a2 |f4 A2 |d4 a2 |f3 a fA |
d3 A FE |D3 C DE |F2 =G3 A |B4 z c |
B4 d2 |B4 =G2 |E3 d cd |A4 F2 |
D3 A GA |B3 =G FG |c3 A GA |d6 |]

Jenn And Anthony’s Wedding Day

X: 1
T: Jenn And Anthony's Wedding Day
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Fmaj
|: C CD |F4 dc | cA F2 G/A/G | G3 B A/G/F | D3 C CE |
F3 f fc | d3 f fe | ed dc cA | G4 fg |
[M: 9/8] adf gce fcA | [M: 3/4] d3 c cd | c3 C D<F | G3 A/B/ B/A/G |
A3 G AF | D3 A G/F/D | CD F2 FE | F3 :|
f {f/g/}fe |d3 c df | A>G F2 d<f | g3 c ga/b/ | a>g f2 fe |
ed dc cf | A>G F2 dc | c3 C D<F | G3 f fe |
d3 c df | AG F2 A<c | d3 c cA | G3 A/B/ B/A/G |
A3 G AF | D3 A G/F/D | CD F2 FE | F3 {e/}f fe |
dd- dc df | A>G F2 d<f | g3 c ga/b/ | a>g f2 fe |
ed dc cf | A>G F2 d/e/c | c3 C D<F | G3 f/e/ fg |
[M: 9/8] adf gce fcA | [M: 3/4] d3 c cd | c3 C D<F | G4 A/B/G |
A3 G AF | D3 A G/F/D | CD F2 G/A/G | F3 |]
X: 2
T: Jenn And Anthony's Wedding Day
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Fmaj
|: C CD |F4 dc | cA F2 AG | G3 B A/G/F | D3 C CE |
F3 f fc | d3 f fe | ed dc cA | G4 fg |
[M: 9/8] adf gce fcA | [M: 3/4] d3 c cd | c3 C D<F | G4 BA |
A3 G AF | D3 A G/F/D | CD F2 FE | F3 :|
f fe |d3 c df | A>G F2 d<f | g3 c gb | a>g f2 fe |
ed dc cf | A>G F2 dc | c3 C D<F | G3 f fe |
d3 c df | A>G F2 A<c | d3 c cA | G3 B B/A/G |
A3 G AF | D3 A G/F/D | CD F2 FE | F3 f fe |
d3 c df | A>G F2 d<f | g3 c gb | a>g f2 fe |
ed dc cf | A>G F2 dc | c3 C D<F | G3 f/e/ fg |
[M: 9/8] adf gce fcA | [M: 3/4] d3 c cd | c3 C D<F | G4 BA |
A3 G AF | D3 A G/F/D | CD F2 FE | F3 |]
X: 3
T: Jenn And Anthony's Wedding Day
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: D DE |G4 ed | dB G2 BA | A3 c B/A/G | E3 D DF |
G3 g gd | e3 g gf | fe ed dB | A4 ga |
[M: 9/8] beg adf gdB | [M: 3/4] e3 d de | d3 D E<G | A4 cB |
B3 A BG | E3 B A/G/E | DE G2 GF | G3 :|
g gf |e3 d eg | B>A G2 e<g | a3 d ac’ | b>a g2 gf |
fe ed dg | B>A G2 ed | d3 D E<G | A3 g gf |
e3 d eg | B>A G2 B<d | e3 d dB | A3 c c/B/A |
B3 A BG | E3 B A/G/E | DE G2 GF | G3 g gf |
e3 d eg | B>A G2 e<g | a3 d ac’ | b>a g2 gf |
fe ed dg | B>A G2 ed | d3 D E<G | A3 g/f/ ga |
[M: 9/8] beg adf gdB | [M: 3/4] e3 d de | d3 D E<G | A4 cB |
B3 A BG | E3 B A/G/E | DE G2 GF | G3 |]
X: 4
T: Jenn And Anthony's Wedding Day
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: D- DE |G3 e ed | dB G2- G/A/B | A3 c B/A/G | E3 D DE |
G3 g gd | e3 g gf | fe ed dB | A4 ga |
[M: 9/8] beg adf g>dB | [M: 3/4] e3 d de | d3 D E<G | A3 B/c/ c/B/A |
B3 A BG | E3 B A/G/E | DE G2- GF | G3 :|
g gf |e3 d eg | B>A G2 e<g | a3 d a/b/c’ | b>a g2 gf |
fe ed dg | B>A G2 ed | d3 D E<G | A3 g gf |
e3 d eg | B>A G2 B<d | e3 d dB | A3 c c/B/A |
B3 A BG | E3 B A/G/E | DE G2- GF | G3 g gf |
e2 ed e<g | B>A G2 d/e/f/g/ | a3 d a<c’ | b>a g2- gf |
fe ed dg | B>A G2 ed | d3 D E<G | A3 {g/a/}f ga |
[M: 9/8] beg adf g>dB | [M: 3/4] e3 d de | d3 D E<G | A3 c c/B/A |
B3 A BG | E3 B A/G/E | DE G2- GF | G3 |]

The Jewels Of The Ocean

X: 1
T: The Jewels Of The Ocean
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DE|:G3B AB|GE D2 DE|G3A Bd|c3 A Bc|d3B GA|B3A GB|
A3 B AG|EA GE DE|G3B AB|GE D2 DE|G3A Bd|c3 A Bc|d3B GA|
B3A GB|AG EG DE|1G3 E DE:|2G3 A Bd||c3d cA|c3d cA|B3d cA|B4 AG|
A3G AB|A3B AG| E3A GA|EA GA E2|c3d cA|c3d cA|B3d cA|B4 AG|
A3G AB|d3B de|dB AG ED|1G3 A Bd:|2 G3E DE||
X: 2
T: The Jewels Of The Ocean
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
AB|:d2df ef|dB A2 AB|d2de fa|g4 fg|a2a f de|f2f e df|
e2e f ed|Be dB AB|d2d f ef|dBA2 AB|d2d e fa|g4 fg|
a2a f de|f2f e df|ed Be AB|1d3 B AB:|2d3 e ef||
g2g a ge|g3a ge|f2f a ge|f3g (3fed|e2e f ed |e2e f ed|
B2B e de|Be dB A2|g2g a ge|g3a ge|f2f a ge|f3g (3fed|
e2e d ef|a3f af|af ed BA|1d3 e ef:|2 d3B AB||
X: 3
T: The Jewels Of The Ocean
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
K:Gmaj
DE|:G2GB AB|GE D2 DE|G2GA Bd|c4 Bc|d2d B GA|B2B A GB|
A2A B AG|EA GE DE|G2G B AB|GED2 DE|G2G A Bd|c4 Bc|
d2d B GA|B2B A GB|AG EA DE|1G3 E DE:|2G3 A AB||
c2c d cA|c3d cA|B2B d cA|B3c (3BAG|A2A B AG |A2A B AG|
E2E A GA|EA GE D2|c2c d cA|c3d cA|B2B d cA|B3c (3BAG|
A2A G AB|d3B dB|dB AG ED|1G3 A AB:|2 G3E DE||
X: 4
T: The Jewels Of The Ocean
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
K: D major
A,B,|:D2DF EF|DB, A,2 A,B,|D2DE FA|G4 FG|A2A F DE|F2F E DF|
E2E F ED|B,E DB, A,B,|D2D F EF|DB,A,2 A,B,|D2D E FA|G4 FG|
A2A F DE|F2F E DF|ED B,E A,B,|1D3 B, A,B,:|2D3 E EF||
G2G A GE|G3A GE|F2F A GE|F3G (3FED|E2E F ED |E2E F ED|
B,2B, E DE|B,E DB, A,2|G2G A GE|G3A GE|F2F A GE|F3G (3FED|
E2E D EF|A3F AF|AF ED B,A,|1D3 E EF:|2 D3B, A,B,||

John O’Dwyer Of The Glen

X: 1
T: John O'Dwyer Of The Glen
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
GA |: B4 c2 | d4 c2 | AB- B2- B2- | B2 (3ABA GF |G4 F2 | G4 F2 |G2 A4- | A4 DE |
F4 GA | G4 F2 | D2 E2 D2- | D4 B,2 |C4 B,C | D4 D2 | D6- |1 D4 GA:|2 D6 ||
D4 FD | F4 G2 | A2 B4- | B4 c2 |d4 e2 | d4 cB | c2 d4- | d2 (3ded cA |
B2 c2 d2- | d4 (3cAF | G2 A4- | A4 FA |G4 F2 | D4 D2 | D6- | D4 dc |
B4 c2 | d4 c2 | AB- B2- B2- | B2 (3ABA GF |G4 F2 | G4 F2 | G2 A4- | A4 DE |
F4 GA | G4 F2 | D2 E2 D2- | D4 B,2 |C4 B,C | D4 D2 | D6- | D4 |]
X: 2
T: John O'Dwyer Of The Glen
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmix
~ | G4 FG | A4 A2 | A6- | A4 :|[2 A6 ||
A4 eA | e4 d2 | e2 f4- | f4 g2 | ~
~ | B,4 B,2 | B,6- | B,4 BA |[2 B,6 ||
B,4 DB, | D4 E2 | F2 G4- | G4 A2 | ~
X: 3
T: John O'Dwyer Of The Glen
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmix
~ | G4 FG | A4 A2 | A6- |[1 A4 :|[2 A6 ||
A4 eA | e4 d2 | e2 f4- | f4 g2 | ~
~ | A,4 G,A, | B,4 B,2 | B,6- |[1 B,4 :|[2 B,6 ||
B,4 DB, | D4 E2 | F2 G4- | G4 A2 | ~
X: 4
T: John O'Dwyer Of The Glen
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmix
B4 c2 | d4 c2 | AB- B4- | B4 A2 | G4 F2 | G4 F2 | GA- A4- | A2 D2 E2 |
~ | D6- | D4 :|
F4 D2 | F4 G2 | AB- B4- | B4 c2 |d4 e2 | d2 c2 B2 | cd- d4- | d2 c2 A2 |
~ | D6- | D4 |]
f4 g2 | a4 g2 | ef- f4- | f4 e2 | d4 c2 | d4 c2 | de- e4- | e2 A2 B2 |
~ | A6- | A4 :|
c4 A2 | c4 d2 | ef- f4- | f4 g2 | a4 b2 | a2 g2 f2 | ga- a4- | a2 g2 e2 |
~ | A6- | A4 |]
G4 A2 | B4 A2 | FG- G4- | G4 F2 | E4 D2 | E4 D2 | EF- F4- | F2 B,2 C2 |
~ | B,6- | B,4 :|
D4 B,2 | D4 E2 | FG- G4- | G4 A2 | B4 c2 | B2 A2 G2 | AB- B4- | B2 A2 F2 |
~ | B,6- | B,4 |]
X: 5
T: John O'Dwyer Of The Glen
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ade|f3g a3{ba}g|f6 e{fe}d/c/|d3c d3c|{d}e6 AB|
c3e d3c|{A}B4- B2 A{BA}G/F/|G2{AG}FG A3A|1 A4- A:|2 A6|]
c2|c3A c3d|{d}e6 a2|a3b agf2|a6 ag|
f3g e3c|d2 ee3 ce|d3c A3{BA}G|A8|]
X: 6
T: John O'Dwyer Of The Glen
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
de|f3g a{bab}g/e/|f4 e{fef}d/c/|dd/c/ dd/c/ d2|{d}e4 AB|
cd/e/{f} d2 cA|B2-{B} B2 A{BAB}G/F/|G2{AG}FG (A2|1 A4 A):|2 A6|]
AB|c3A cd|{d}ef3 g(a|a3)b ag/f/|g(a3 a)g|
f3g ec|de3 ce|dc A3{BA}G|A8|]
X: 7
T: John O'Dwyer Of The Glen
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmix
G cd|e3d ef|g3a gf|d2e4-|e3d cB|c4 cB|c4 cB|c2d4-|d4 GA|
B3B cd|c4cB|G2A4-|A3G FE| F4EF|G4G2|G6-|1G3:|2G4||
G2|B4G2|B3c de|f2d4-|d3d ef|g4ga|g4fe|f2d4-|d4gf|
e4ef|d4 cB|c2d4-|d3c Bd|cB G4-|G4G2|G6-|G3|]

Josefin’s

X: 1
T: Josefin's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
"G"DGA|B d c|BAG|D2 E|"C" C2 C/2C/2|EGF|E3|"D"D3|
"G"DGA|B d c|BAG|D2 E|"C"C2 C/2C/2| EFG|("D"A3|A)Bc|
|:"G"dBd|g2f|"C"e3|"G"d3|"C"ced|cBA|"G"B>c B|"D"ABc:|
|"Em"BAG|"D"F2G|"C"G3|CDC|"G"B,DG|"D"FEF|("G"G3|G)|
X: 2
T: Josefin's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D|DGA|Bdc|BAG|D2 E|C>CC|EGF|E3|D2 D|
|DGA|Bdc|BAG|D2 E|C>CC| EFG|A3-|ABc||
|:dBd|g2 f|e3|d2 B|ced|cBA|B>cB|ABc:||
|BAG|F2 G|G3|CDC|B,DG|FEF|G3-|G2 D||
X: 3
T: Josefin's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Fmaj
"F" AGF | E2F | F3 | B,CB, |
A,CF | "C"EDE | "Bb"(F3 | F3) [|: "F"CFG | AcB |
AGF | C2D | "Bb"B,>B,B, | DFE | D3 | "C"C3 |
"F"CFG | AcB | AGF | C2D | "Bb"B,>B,B, | CEF |
"C"(G3 |1. G3) :||2. G)AB [|: "F"cAc | f2e | "Bb"d3 |
"F"c3 | "Bb"Bdc | BAG | "F"A>BA | "C"GAB | "F"cAc |
f2e | "Bb"d3 | "F"c3 | "Bb"Bdc | BAG | "F"A>BA |
"C"GAB | "dm"AGF | "am"E2F | "Bb"F3 | B,CB, | "F"A,CF |
"C"EDE | "Bb"(F3 |1. F)AB :||2. F3) || "F"HF3 |]
X: 4
T: Josefin's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Fmaj
|: C2 F2 G2 | A2 c2 B2 | A2 G2 F2 | C4 D2 | B,3 B, B,2 | D2 F2 E2 | D6 | C6 |
C2 F2 G2 | A2 c2 B2 | A2 G2 F2 | C4 D2 | B,3 B, B,2 | C2 E2 F2 | G6- |[1 G6 :|[2 G2 ||
|: A2 B2 |c2 A2 c2 | f4 e2 | d6 | c6 | B2 d2 c2 | B2 A2 G2 | A3 B A2 | G2 A2 B2 |
c2 A2 c2 | f4 e2 | d6 | c6 | B2 d2 c2 | B2 A2 G2 | A3 B A2 | G2 A2 B2 |
A2 G2 F2 | E4 F2 | F6 | B,2 C2 B,2 | A,2 C2 F2 | E3 D E2 | F6- |[1 F2 :|[2 F6 |]
X: 5
T: Josefin's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: D2 G2 A2 | B2 d2 c2 | B2 A2 G2 | D4 E2 | C3 C C2 | E2 G2 F2 | E6 | D6 |
D2 G2 A2 | B2 d2 c2 | B2 A2 G2 | D4 E2 | C3 C C2 | D2 F2 G2 | A6- |[1 A6 :|[2 A2 ||
|: B2 c2 |d2 B2 d2 | g4 f2 | e6 | d6 | c2 e2 d2 | c2 G2 A2 | B3 c B2 | A2 B2 c2 |
d2 B2 d2 | g4 f2 | e6 | d6 | c2 e2 d2 | c2 G2 A2 | B3 c B2 | A2 B2 c2 |
B2 A2 G2 |F4 G2 | G6 | C2 D2 C2 | B,2 D2 G2 | F3 E F2 | G6- |[1 G2 :|[2 G6 |]
X: 6
T: Josefin's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: A2 d2 e2 | f2 a2 g2 | f2 e2 d2 | A4 B2 | G3 G G2 | B2 d2 c2 | B6 | A6 |
A2 d2 e2 | f2 a2 g2 | f2 e2 d2 | A4 B2 | G3 G G2 | A2 c2 d2 | e6- |[1 e6 :|[2 e2 ||
|: F2 G2 |A2 F2 A2 | d4 c2 | B6 | A6 | G2 B2 A2 | G2 D2 E2 | F3 G F2 | E2 F2 G2 |
A2 F2 A2 | d4 c2 | B6 | A6 | G2 B2 A2 | G2 D2 E2 | F3 G F2 | E2 F2 G2 |
F2 E2 D2 |c4 d2 | d6 | G2 A2 G2 | F2 A2 d2 | c3 B c2 | d6- |[1 d2 :|[2 d6 |]
X: 7
T: Josefin's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
M:3/8
V:1
"G"D2 G2 A2 |"Gmaj7"B2 d2 c2 |"Em7"B2 A2 G2 |"Bm7"D4 E2 |"Cmaj7"C4 CC |"Am7"E2 G2 F2 |"D7"E6 |D6 |
"G"D2 G2 A2 |"Gmaj7"B2 d2 c2 |"Em7"B2 A2 G2 |"Bm"D4 E2 |"Am7"C4 CC |"Bm7"D2 F2 G2 |1 "D"A6- |A6 :|2 A6- |A2 B2 c2 ||
|:"G"d2 B2 d2 |"Em"g4 f2 |"Am7"e6 |"Bm"d6 |"C"c2 e2 d2 |"Am7"c2 B2 A2 |"Em7"B3 c B2 |"D"A2 B2 c2 |"Bm"d2 B2 d2 |
"Em7"g4 f2 |"C"e6 |"D"d6 |"Am7"c2 e2 d2 |"D7"c2 B2 A2 |"Am9"B3 c B2 |"D7"A2 B2 c2 |"Em7"B2 A2 G2 |"Bm"F4 G2 |
"C"G6 |C2 D2 C2 |"G"B,2 D2 G2 |"D"F2 E2 F2 ||1"G9sus4"G6 |"D"A2 B2 c2 :|2"G"G6- |G6 |]
V:2
B,2 D2 F2 |G2 F2 A2 |G2 F2 E2 |B,2 G,4 |E2 G2 B2 |c2 A2 d2 |c2 A2 G2- |G2 F2 D2 |
G,4 G2- |G2 F2 A2 |G4 E2 |B,6 |A,2 G2 E2 |B,2 D2 E2 |1 F4 D2 |D2 C2 A,2 :|2 F2 G2 F2 |D2 G2 A2 ||
|:B2 G2 F2 |E2 B,2 D2 |C2 A4 |F4 B,2 |E2 C2 B,2 |A,2 G2 F2 |G2 E4 |F2 G2 A2 |B2 D2 B,2 |
E2 D4 |C2 G4 |F2 A2 cB |A2 G2 F2 |E2 D2 C2 |D2 E2 G2 |F2 G2 A2 |G3 F E2 |D2 B,4 |
CE GA Bc |ec AF GE |D2 GA B2 |A2 c4- |1 c2 D2 E2 |F2 G2 A2 :|2 c2 B2 c2 |[D6G,6B6]||
X: 8
T: Josefin's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
V:1
"G"D2 G2 A2 |"D"B2 d2 c2 |"G"B3B AG |"G/B"D4 E2 |"C"C3C C2 |E2 G2 F2 |E6 |"D"D6 |
"G"D2 G2 A2 |"D"B2 d2 c2 |"G"B3B AG |"G/B"D4 E2 |"C"C3C C2 |"G/B"D2 F2 "C"G2 |1 "D"A6 |A6 :|2 "D"A6 |A4 Bc ||
|:"G"d3B d2 |"G/B"g4 f2 |"C"e6 |"G"d4B2 |"C"c3e d2 |c2 B2 A2 |"G"B3 c B2 |"D"A4 Bc |
"G"d3B d2 |"G/B"g4 f2 |"C"e6 |"G"d4B2 |"C"c3e d2 |c2 B2 A2 |"G"B3 c B2 |"D"A4 Bc |
"Em"B3A G2 |"D"F4 G2 |"C"G6 |C3D C2 |"G"B,2 D2 G2 |"D"F3E F2 ||1"G"G6- |G4 Bc :|2"G"G6- |G6 |]
V:2
G,2 B,2 D2 |G2 B2 A2 |G3G DB, |G,6 |G,6 |C2 E2 D2 |C6 |A6 |
G,2 B,2 D2 |G2 B2 A2 |G3G DB, |G,6 |G,6 |B,2 D2 E2 |1 F6 |D6 :|2 F6 |D4D2 ||
|:G3D G2 |d4B2 |c6 |B4G2 |E2 G2 F2 |E2 D2 C2 |D2 B,2 C2 |D4D2 |
G3D G2 |d4 B2 |c6 |B4G2 |E2 G2 F2 |E2 D2 C2 |D2 B,2 C2 |D4 ^D2 |
E4 E2 |D4 B,2 |C6 |G,6 |G,4 B,2 |D3D C2 |1 B,6- |B,4D2 :|2 B6- |B6|]

L’Antre

X: 1
T: L'Antre
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|:g4>|g4 fe-ed| f4>|f4 ed-dc| e4>|e4 dc-cd|B4>|
|1c2 de-ef:|2B4>|:GB cd ef|FA df ed|cF _Bc dc|
|Bf ed cB|GB cd ef|FA df ed|BF _Bc dc|1B4 _B2:|
|2B4>|:B4 c2 d2|b4-b2|a4-a2|dB dB dB|Ac de dc|B4-B2:|

La Complainte Du Folkloriste

X: 1
T: La Complainte Du Folkloriste
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
|: B2 |e3 f g2 | f3 g a2 | g2 d2 B2 | G4 F2 |\
E3 F G2 |[1 A3 G A2 | B6- | B4 :|[2 F3 E D2 | E6- | E6 ||
|: g6 | e4 g2 | f6 | d4 f2 | e3 f g2 | f3 e d2 | e6 | B4 c2 |
d6 | A4 d2 | e3 f g2 | f3 g a2 | g2 f e3 | f2 e d3 | e6- |[1 e6 :|[2 e4 |]
X: 2
T: La Complainte Du Folkloriste
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
|: B2 |e3 f g2 | f3 g a2 | g3 d BA | G4 F2 | E3 F G2 | A3 G A2 | B6- |[1 B4 :|[2 B6 ||
|: g6 | e4 g2 | f6 | d4 f2 | e3 f g2 | f2 e2 d2 | e6 | B4 c2 |
d6 | A4 d2 | e3 f g2 | f3 g a2 | g3 f e2 | f3 e d2 | e6- |1 e4 e2 :|2 e4 |]

La Valse Des Pastouriaux

X: 1
T: La Valse Des Pastouriaux
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2 | ~G3A Bc | de dc BG | c2 cB AG | AB AF D2 |
~G3A Bc | de dc BG | cB AG FG | A4 :|
d2 | ed eg fa | ~g3d BG | cB AG FG | A2 ag fd |
[1 ed eg fa | ~g3d BG | cB AG FG | A4 :|
[2 e2 eg fa | ~g3d BG | cB AG DF | G4 ||

La Valsounette

X: 1
T: La Valsounette
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
G AG|:"Am"EA cB AG|"F"FA cB A^G|"Am"Ac e^g ab|"C"c'3 c' ba|
"G"ge ba ge|"D/F#"^f2 f^g af|"E7"^g2 ed BA|"E7/G#"^GA BG FD|
"Am"EA cB AG|"F"FA cB A^G|"Am"Ac e^g ab|"C"c'3 c' bc'|
"G"d'c' ba d'c'|b3 ef2|"E7/G#"e^g be c'b|"Am"a3 G AG|
"Am"EA cB AG|"F"FA cB A^G|"Am"Ac e^g ab|"C"c'3 c' ba|
"G"ge ba ge|"D/F#"^f2 f^g af|"E7"^g2 ed BA|"E7/G#"^GA BG FD|
"Am"EA cB AG|"F"FA cB A^G|"Am"Ac e^g ab|"C"c'3 c' bc'|
"G"d'c' ba d'c'|b3 ef2|"E7/G#"e^g be c'b|"Am"a4a2|
"E7"b^g ge eb|b^g ge ec'|"Am"c'a ae ec'|c'a ae eb|
"E7"b^g ge eb|b^g ge e2|"F"FE FG AB|"D7"(3c2Bc2 (3d2cd2 (3e2^ga2|
"E7"b^g ge eb|b^g ge ec'|"Am"c'a ae ec'|c'a ae bc'|
"G"d'c' ba d'c'|b3 ef2|"E7/G#"e^g be c'b|1"Am"a3 G AG:|2"Am"a4a2||
"E7"(3b2^ge2 (3b2ge2 g2|(3b2^ge2 (3b2ge2 g2|"Am"(3c'2ae2 (3c'2ae2 a2|(3c'2ae2 (3c'2ae2 a2|
"E7"(3b2^ge2 (3b2ge2 g2|(3b2^ge2 (3b2ge2 g2|"F"FE FG AB|"D7" (3c2Bc2 (3d2cd2 (3e2^ga2|
"E7"(3b2^ge2 (3b2ge2 g2|(3b2^ge2 (3b2ge2 g2|"Am"(3c'2ae2 (3c'2ae2 a2|(3c'2ae2 (3c'2ae2 bc'|
"G"d'c' ba d'c'|b3 ef2|"E7/G#"e^g be c'b|"Am"a6||
X: 2
T: La Valsounette
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
G AG|:"Am"EA cB AG|"F"FA cB A^G|"Am"Ac e^g ab|"C"c'3 c' ba|
"G"ge ba ge|"D/F#"^f2 f^g af|"E7"^g2 ed BA|"E7/G#"^GA BG FD|
"Am"EA cB AG|"F"FA cB A^G|"Am"Ac e^g ab|"C"c'3 c' bc'|
"G"d'c' ba d'c'|b3 ef2|"E7/G#"e^g be c'b|"Am"a3 G AG|
"Am"EA cB AG|"F"FA cB A^G|"Am"Ac e^g ab|"C"c'3 c' ba|
"G"ge ba ge|"D/F#"^f2 f^g af|"E7"^g2 ed BA|"E7/G#"^GA BG FD|
"Am"EA cB AG|"F"FA cB A^G|"Am"Ac e^g ab|"C"c'3 c' bc'|
"G"d'c' ba d'c'|b3 ef2|"E7/G#"e^g be c'b|"Am"a4a2|
"E7"b^g ge eb|b^g ge ec'|"Am"c'a ae ec'|c'a ae eb|
"E7"b^g ge eb|b^g ge e2|"F"FE FG AB|"D7"(2c/2B/2c/2 (2d/2c/2d/2 (2e/2^g/2a/2|
"E7"b^g ge eb|b^g ge ec'|"Am"c'a ae ec'|c'a ae bc'|
"G"d'c' ba d'c'|b3 ef2|"E7/G#"e^g be c'b|1"Am"a3 G AG:|2"Am"a4a2|
"E7"(2b/2^g/2e/2 (2b/2g/2e/2 g2|(2b/2^g/2e/2 (2b/2g/2e/2 g2|"Am"(2c'/2a/2e/2 (2c'/2a/2e/2 a2|(2c'/2a/2e/2 (2c'/2a/2e/2 a2|
"E7"(2b/2^g/2e/2 (2b/2g/2e/2 g2|(2b/2^g/2e/2 (2b/2g/2e/2 g2|"F"FE FG AB|"D7" (2c/2B/2c/2 (2d/2c/2d/2 (2e/2^g/2a/2|
"E7"(2b/2^g/2e/2 (2b/2g/2e/2 g2|(2b/2^g/2e/2 (2b/2g/2e/2 g2|"Am"(2c'/2a/2e/2 (2c'/2a/2e/2 a2|(2c'/2a/2e/2 (2c'/2a/2e/2 bc'|
"G"d'c' ba d'c'|be'b e(2f/2g/2f/2|"E7/G#"e^g be c'b|"Am"a2a'4||
X: 3
T: La Valsounette
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
"A"E>A c>B A>G|F>A c>B A>^G|A>c e>^g a>b|c'3 c' b>a|g>e b>a g>e|^f2 f>^g a>f|
^g>e e>d B>A|^G>A B>G F>F & x4 F>D|E>A c>B A>G|F>A c>B A>^G|A>c e>^g a>b|c'3 c' b>c'|
d'>c' b>a d'>c'|b>e' b>^g & b2 -b>e &) f2|e>^g b>e c'>b|1 a3 G A>G:|]2 a4a2[|"B"b>^g g>e e>b|
b>^g g>e e>c'|c'>a a>e e>c'|c'>a a>e e>b|b>^g g>e e>b|b>^g g>e e>E|F>E F>G A>B|
(3cBc (3dcd (3e^ga|b>^g g>e e>b|b>^g g>e e>c'|c'>a a>e e>c'|c'>a a>e b>c'|d'>c' b>a d'>c'|
b>e' b>^g & b2 -b>e &) f2|e>^g b>e c'>b|1 a3 G A"D.C.">G|]2 a4a2 & a2 (3AGE (3AGE[|"C"(3b^ge (3bge g2|(3b^ge (3bge g2|(3c'ae (3c'ae a2|
(3c'ae (3c'ae a2|(3b^ge (3bge g2|(3b^ge (3bge g>E|F>E F>G A>B|(3cBc (3dcd (3e^ga|(3b^ge (3bge g2|
(3b^ge (3bge g2|(3c'ae (3c'ae a2|(3c'ae (3c'ae b>c'|d'>c' b>a d'>c'|b2 -b>e f2|e>^g b>e c'>b|a2 .a'2 z2|]

Leaving Brittany

X: 1
T: Leaving Brittany
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmin
dc |: A ~d3 fd | a ~d3 cd | A ~d3 fd | ag fe df |!
e ~c3 =Bc | Gc cc cA | ^cd ef gf | ed cB AG |!
A ~d3 fd | a ~d3 cd | A ~d3 fd | ag fe df |!
e ~c3 =Bc | Gc cc cA | ^cd ec ac |1 d4 dc :|2 d3 A df |!
|: a ~A3 df | a ~A3 df | a2 ga (3aag | a2 g2 f2 |!
e ~c3 =Bc | Gc cc cA | ^c2 d2 e2 | e2 f2 g2 |!
a ~A3 df | a ~A3 df | a2 ga (3aag | a2 g2 f2 |!
e ~c3 =Bc | Gc cc cA | ^cd ec ac |1 d3 A df :|2 d3 d cd |]
X: 2
T: Leaving Brittany
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
BA |: FB3 dB | fB3 AB | FB3 dB | fe dc Bd |
cA3 GA | EA A2 AF | ^AB cd ed | cB AG FE |
FB3 dB | fB3 AB | FB3 dB | fe dc Bd |
cA3 GA | EA A2 AF | ^AB cA fA |1 B4 BA :|2 B3 F Bd |
|: fF3 Bd | fF3 Bd | f2 ef (3ffe | f2 e2 d2 |
cA3 GA | EA A2 AF | ^A2 B2 c2 | c2 d2 e2 |
fF3 Bd | fF3 Bd | f2 ef (3ffe | f2 e2 d2 |
cA3 GA | EA A2 AF | ^AB cA fA |1 B3 F Bd :|2 B3 B AB |]

Lord Inchiquin

X: 1
T: Lord Inchiquin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A2|d2 de fe|d2 ed cB|A2 F2 A2|f4 e2|
d2 ed cB|A2 G2 F2|G2 BA GF|E4 ag|
f3e d2|d2 c2 B2|A2 F2 A2|f4 e2|
d2 ed cB|Ad3 F2|E4 D2|D4:|
|:A2|AB cd e2|e2 d2 e2|f2 d2 f2|e4 d2|
de fg a2|a2 b2 g2|f3d f2|e4 d2|
de fg a2|a2 b2 g2|f3g e2|d4 f2|
gf e2 e2|e2 f2 d2|c2 d2 B2|A2 a2 g2|
f3e d2|d2 c2 B2|A2 F2 A2|g4 fe|
d2 ed cB|Ad3 F2|E4 D2|D4:|
X: 2
T: Lord Inchiquin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A2|d2 de fe|d2 ed cB|A2 F2 A2|f4 e2|
d2 ed cB|A2 G2 F2|G2 BA GF|E4 ag|
f3e d2|d2 c2 B2|A2 F2 A2|f4 e2|
d2 ed cB|Ad3 F2|E4 D2|D4:|
|:A2|AB cd e2|e2 d2 e2|f2 d2 f2|e4 d2|
de fg a2|a2 b2 g2|f3d f2|e4 d2|
de fg a2|a2 b2 g2|f3g e2|d2 e2 f2|
gf e2 e2|e2 f2 d2|c2 d2 B2|A2 A2 ag|
f3e d2|d2 c2 B2|A2 F2 A2|g4 fe|
d2 ed cB|Ad3 F2|E4 D2|D4:|

Margaret’s

X: 1
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GE|:D3 EGA|{A}B4 GB|AG E2 GB|A4 GE|
D3 EGA|Bd3 GA|B2B2A2|1 G4 GE:|2 G4 Bc||
d2 e2 f2|g2 f2 g2|ed c2 e2|d4 BA|
G3 A Bc|d2 B2 d2|ed c2 B2|A4 Bc|
d2 e2 f2|g2 f2 e2|d2 c2 B2|A4 GE|
D3 EGA|Bd3 GA|B2 B2 A2|G6||
X: 2
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
AF|:E3 FAB|{B}c4 Ac|BA F2 Ac|B4 AF|
E3 FAB|ce3 AB|c2c2B2|1 A4 AF:|2 A4 cd||
e2 f2 g2|a2 g2 a2|fe d2 f2|e4 cB|
A3 B cd|e2 c2 e2|fe d2 c2|B4 cd|
e2 f2 g2|a2 g2 f2|e2 d2 c2|B4 AF|
E3 FAB|ce3 AB|c2 c2 B2|A6||
X: 3
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G>E |D2- D>E G>A | B4 G>B | A>G E2 G2 | A4 (3AGE |
D2- D>E G>A | B>c d2 G>A | B4 (3ABA | G4 :|
B>c |d2 e2 f2 | g2 f2 g2 | e>d c2 e2 | d4 B>A |
G2- G>A Bc | d2 B2 d2 | e>d c2 (3BcB | A4 (3ABc |
d2 e2 f2 | g>G f>G e>G | d>G c>G B>G | A4 (3AGE |
D2 D>E G>A | B>d- d2 d>e | B4 (3ABA | G4 |]
X: 4
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|: [A,3/A3/]F/ |\
[A,2(E2] E)>F [DA]>[EB] | [E4c4] [EA]>[Ec] | [EB]>[A,A] [A,2F2] [DA]>[DB] | [E4B4] [A,3/A3/]F/ |
[A,2(E2] E)>F [DA]>[EB] | [E4c4] [E3/e3/]A/ | [E4c4] [D2B2] | [A,4A4] :|
c>d |[A2e2] [d2f2] [e2g2] | [c2a2] [B2g2] [c2a2] | [df]>[Ae] [F2d2] [df]>[Ae] | [E2e2]- [E3/e3/]A/ [E3/c3/]B/ |
[D2A2] A3/[G/B/] [Ac]>[Fd] | [E4e4] [Ec]>[EA] | [df]>[Ee] [Ed]<[Ec] [DA]>[Ec] | [E4B4] [Ec]>[Fd] |
(3eAe (3fAf (3gAg | (3aAa (3gAg (3fAf | (3eAe (3dAd c>A | B4 [A,3/A3/]F/ |
[A,2E2] [A,E]>[A,F] [DA]>[EB] | [E4c4] e>A | [E4c4] [ EB]>[DA] | [E4A4] |]
X: 5
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|: "A" | "(F#m)" | "D" | "E" | "A" | "(F#m") | "E(D)" | "A" :|
"A" | "D" | "(Bm)" | "E" | "A(F#m)" | "(C#m)" | "D" | "E" |
"A" | "D" | "A" | "E" | "A" | "(F#m)" | "E(D)" "(E)" | "A" |]
X: 6
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
AF|:E3 FAB|{B}c4 Ac|BA F2 Ac|B4 AF|
E3 FAB|ce3 AB|c2c2B2|1 A4 AF:|2 A4 cd||
e2 f2 g2|a2 g2 a2|fe d2 f2|e4 cB|
A3 B cd|e2 c2 e2|fe d2 c2|B4 cd|
e2 f2 g2|a2 g2 f2|e2 d2 c2|B4 AF|
E3 FAB|ce3 AB|c2 c2 B2|A6||
X: 7
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: B2 | D3 E GA | B4 B2 | AG E2 G2 | A4 B2 |
D3 E GA | B3 c d2 | B2 B2 A2 | G4 :|
Bc | d3 e fd | g4 g2 | ed c2 e2 | d4 BA |
G3 A Bc | d4 B2 | AG E2 G2 | A4 Bc |
d3 e fd | g2 f2 e2 | d2 c2 B2 | A4 B2 |
D3 E GA | B3 c d2 | B4 A2 | G4 |]
X: 8
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
A>F ||: E3 FA>B | c4 Ac | BA F2 A2 | B4 A>F | E3 FAB | c4 eA | c4 B2 |
[1A4 AF :|| [2A4 cd |] e2 f2 g2 | a2 g2 a2 | f>e d2 f2 | e3 A (3cBA | A3 B cd |
e2 c2 A2 | f>e d2 c2 | B4 cd | eE fF gG | aA gG fF |
eE dD (3cBA | B4 AF | E3 FAB | c4 eA | c4 B2 | A4 |]
X: 9
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
AF|:E3F AB|c4 Ac|BA F- (3FED|B3c/B/ AF|
E3F A2|c3e- eA|c3B- BA|1A3A- AF:|2A3c- cd||
|:ef3 g2|a2ga- af-|fe d2-(3def|e3A (3cBA|
A2AB cd|e3c- cA|fe dc- (3cdc|B3c- cd|
[1eA fA gA|aA gA fA|eA dA cA|B3c/B/ AF|
E3F AB|c3e- eA|c3B- BA|A3c- cd:|
[2(3eAA (3fAA (3gAA|(3aAA (3gAA (3fAA|(3eAA (3dAA cA|B3c/B/ AF|
E3F AB|c3e- eA|c3B- BA|A4|]

Metsäkukkia

X: 1
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
|: D2 G2 A2 | B2 A2 G2 | d6- | d6 | D2 G2 A2 | B2 A2 G2 | e6- | e6 |
c2 d2 e2 | e2 d2 c2 | d6- | d6 | D2 ^F2 A2 | c2 B2 A2 | G6 |[1 G2 z4 :|[2 G2 g3 ^f ||
|: f6- | f2 g3 e | d6- | d2 e3 d | c6- | c2 d3 c | B6- | B2 d2 d2 |
d6- | d2 c2 B2 | A6- | A2 B2 A2 | D2 ^C2 D2 | B4 A2 | G6 |[1 G2 g3 f :|[2 G2 z2 g^f ||
|: g2 z2 d^c | d2 z2 BA | B2 z2 G^F | G2 z2 d2 | e4 d2 | c2 e2 g2 | d6- | d6 |
d2 ^f3 g | a6 | d2 g3 a | b6 | d2 ^f3 a | b4 a2 |[1 g6- | g2 z2 g^f :|[2 g6 | g2 z4 |]
X: 2
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
|| "intro" D3 ^F A2 | (3cdc B2 (3ABA | G3 A G^F | G4 z2 |]
|: D2 G2 A2 | B2 A2 G2 | (d6 | d6) | D2 G3 A | B2 (3ABA G2 | e6 | e2 d2 c2 |
c2 d3 e | e2 d2 ^c2 | d2 de d^c | (3ded (3cdc (3BcB | D2 ^F3 A | c2 B2 A2 | Gz zA G^F |[1 G4 z2 :|[2 Gz g3 f ||
|: f6 | f2 g3 e | d6 | d2 e3 d | c6 | c2 d3 c | (B6 | B2) d2 d2 |
(d6 | d2) (3cdc (3BcB | (A6 | A2) F2 A2 | D ^C3 D2 | B4 A2 | G6 |[1 Gz g3 f :|[2 G2 z2 g^f ||
|: g2 z2 d^c | d2 z2 BA | (3BcB (3ABA (3GAG | Gz (3Bcd g2 | e4 d2 | c2 e2 g2 | (d6 | d6) |
d2 ^f3 g | a4 z2 | d2 g3 a | b4 z2 | d2 ^f3 a | b2 z2 a2 |[1 (g6 | g2) z2 g^f :|[2 (g6 | g2) z4 |]
X: 3
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
|: "Gm" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "Cm" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 |
z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "Gm" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "D7" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "Gm" z2 z2 z2 |[1 z2 z2 z2 :|[2 z2 z2 z2 ||
|: "F7" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "Bb" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "D7" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "Gm" | z2 z2 z2 |
z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "D7" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "Gm" |[1 z2 z2 z2 :|[2 z2 z2 z2 ||
|: "Gm" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "Cm" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "Gm" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 |
"D7" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "Gm" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "D7" z2 z2 z2 | z2 z2 z2 | "Gm" z2 z2 z2 |[1 z2 z2 z2 :|[2 z2 z2 z2 |]
X: 4
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|: "Am" E2 A2 B2 | c2 (3BcB A2 | e6- | -e6 | "Am" E2 A3 B | c3 B A2 | "Dm" f6- | -f6 |
d2 e2 f2 | f2 e2 d2 | "Am" e4 c2 | A4 F2 | "E" E ^D3 E2 | c4 B2 |[1 "Am" A6- | -A4 E2 :|[2 "Am" A6- | -Az a2 ^g2 ||
|: "G" g2 zg g2 | g2 a3 f | "C" e2 ze e2 | e2 zf e2 | "Dm" d2 zd d2 | d2 e2 d2 | "Am" c2 zc c2 | c2 d2 ^d2 |
e2 z2 ee | (3efe (3ded (3cdc | "Bm" B6- | -B4 F2 | "E" E ^D3 E2 | c4 B2 |[1 "Am" A6- | -Az a2 ^g2 :|[2 "Am" A6- | -A2 z2 a^g ||
|: "Am" a z3 e^d | e z3 cB | "Am" c z3 A^G | A2 c2 e2 | "Dm" f4 e2 | d2 f2 a2 | "Am" e6- | -e4 E2 |
"E" E2 ^G2 A2 | B6 | "Am" E2 A3 B | c4 E2 | "E" E2 ^D2 E2 | c4 B2 |[1 "Am" A6- | -Az z2 a^g :|[2 A6- | -A6 |]
X: 5
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
P: 3rd part - alternate
|: g^f |.g2 z2 d^c | .d2 z2 BA | .B2 zG G^F | (3GAG B2 d2 | e2 ef ed | c2 ce g2 | d2 de d^c | d4 D2 |
D2 ^F3 G | A4 GF | D2 G2 A2 | B3 D DE | D3 ^C2 D | B4 A2 | G6- |[1 -Gz z2 :|[2 G6- |]
X: 6
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
P: Intro - alternate
|| c2 d2 e2 | e2 d2 ^c2 | d4 B2 | G4 E2 | D2 ^C2 D2 | B4 A2 | G6- | G4 z2 |]
X: 7
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Fdor
K: Cmin
|: .G/.G/.G |G2 c2- cd | e2 d2 c2 | g2 g^f ga | g4 .G/.G/.G | G2 c2- cd | e2 d2 c2 | a2 ag ab | a3 b ba |
f2 g2- ga | a2 g2- gf | f2 e2- ef | g6 | G2 ^F2 G2 | e4 d2 |[1 c2 c=B cd | c4 :|[2 c6- | c2 ||
c'2 =b2 |b6- | b2 c'2- c'a | g6- | g2 a2- ag | f6- | f2 g2- gf | e6- | e2 f2- fe |
d6- | d2 e2- ed | c6- | c6 | G2 ^F2 G2 | e4 d2 | c6- | c4 c'=b |
b6- | b2 c'2 ag | g6- | g2 a2 g2 | f6- | f2 g2 f2 | e6- | e2 f2 e2 |
d6- | d2 e2- ed | c6- | c6 | G2 ^F2 G2 | e4 d2 | c2 c=B cd | c4 ||
|: c'=b |.c'z .g2 z^f | .gz e2- ed | e2 c4- | c4 fg | a2 ag ab | a4- af | g2 g^f ga | g2- g^f ga |
g2 f2- f=e | f3 =e fg | |f2 e2- ed | e6 | G2 ^F2 G2 | e4 d2 | c6- | c4 :|
X: 8
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|: E2 | F4 E2 | A4 B2 | c6- | c2 A2 B2 | c2 A2 B2 | c2 d2 c2 | B6- | B4 E2 |
F4 E2 | B4 c2 | d6- | d2 B2 c2 | d2 B2 c2 | d2 e2 f2 | e6- | e4 E2 |
F4 E2 | A4 B2 | c6- | c2 A2 B2 | c2 B2 c2 | d2 c2 d2 | e6- | e2 f2 e2 |
d2 c2 B2- | B2 e2 d2 | c2 B2 A2- |A2 d2 c2 | B2 c2 B2 | B2 A2 ^G2 | A6- |[1 A4 :|[2 A2 e2 ||
|: c2 | e6- | e2 e2 c2 | e6- | e2 e2 e2 | f6- | f2 f2 d2 | f6- | f2 B2 c2 |
d4 d2 | d2 c2 d2 | e6- | e2 d2 c2 | B4 f2 | e4 ^G2 | A6- |[1 A2 e2 :|[2 A4 |]
X: 9
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
G3 F|.E2 E3F|G2F2E2|B3^A Bc|B3G GF|.E2 E3F|G2F2E2|c3B cd|c6|
A3B c2|c2B2A2|BA G3A|B2A2G2|B2 cB ^AB|g4 f2|e3e e2|e2:|]
|:e3d|.e2 B3A|.B2 G3F|.G2 E4-|E2A2B2|c3B cd|c3A cA|B2 B^A Bc|B6|
B2A2^G2|A3G F2|G2 GF GA|G2A2^A2|B2 cB ^AB|g4 f2|e3e e2|e2:|
|:e2_e2|d6|e2f2c2|B2 B^A Bc|B4^G2|A2 A^G AB|A3G F2|
G2 GF GA|G2A2^A2|B2 cB ^AB|g4 f2|e3e e2|e2:|]
X: 10
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|: "Bm" F2 B2 c2 | d2 (3cdc B2 | f6- | -f6 | "Bm" F2 B3 c | d3 c B2 | "Em" g6- | -g6 |
e2 f2 g2 | g2 f2 e2 | "Bm" f4 d2 | B4 G2 | "F" F ^E3 F2 | d4 c2 |[1 "Bm" B6- | -B4 F2 :|[2 "Bm" B6- | -Bz b2 ^a2 ||
|: "A" a2 za a2 | a2 b3 g | "D" f2 zf f2 | f2 zg f2 | "Em" e2 ze e2 | e2 f2 e2 | "Bm" d2 zd d2 | d2 e2 ^e2 |
f2 z2 ff | (3fgf (3efe (3ded | "cm" c6- | -c4 G2 | "F" F ^E3 F2 | d4 c2 |[1 "Bm" B6- | -Bz b2 ^a2 :|[2 "Bm" B6- | -B2 z2 b^a ||
|: "Bm" b z3 f^e | f z3 dc | "Bm" d z3 B^A | B2 d2 f2 | "Em" g4 f2 | e2 g2 b2 | "Bm" f6- | -f4 F2 |
"F" F2 ^A2 B2 | c6 | "Bm" F2 B3 c | d4 F2 | "F" F2 ^E2 F2 | d4 c2 |[1 "Bm" B6- | -Bz z2 b^a :|[2 B6- | -B6 |]
X: 11
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|:EF |"Am"E2A2B2|c2B2A2|e2e^d ef|e4EF|E2A2B2|c2B2A2|"Dm"f2 fe fg|
f4fe|d2e2f2|f2e2d2|"Am"c2d2e2|e2d2c2|"E7"E2^D2E2|c4B2|"Am"A2A^G "E7"AB|"Am"A4:|
|:a^g|"Am"a2 e3^d|e2c3B|c2(A4|A2)d2e2|"Dm"f2f3e|f2g2f2|"Am"f2e3^d|e2f2e2|
"E7"e2d3d|d2e2d2|"Am"d2c2b2|c6|"E7"E2^D2E2|c4B2|"Am"A2A^G "E7"AB|"Am"A4:|
|:a2^g2|"G"(g6|g2)a2f2|"C"(e6|e2)f2e2|"E7"(d6|d2)e2d2|"Am"(c6|c2)d2c2|
"E7"(B6|B2)c2B2|"Am"(A6|A6)|"E7"E2^D2E2|c4B2|"Am"A2A^G "E7"AB|"Am"A2:|
X: 12
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|:"Bm"F2 B2 c2|d2c2B2|f3g fe|f6|F2B2c2|d2c2B2|
"Em"g3a gf|g4f2|e2f2g2|g2f2e2|"Bm"f4d2|B6|
"F#7"F2E2F2|d4c2|1"Bm"B4B|B6:|2"Bm"B4B2|B3cB2|:"A"A3AA2|
A2B2A2|"D"F3FF2|F2G2F2|"A"E3EE2|E2D2E2|"D"F3FF2|
F2d2e2|"Bm"f3ff2|f2e2d2|"F#7"c4c2|c6|F2E2F2|d4c2|
"Bm"B3BB2|1B2A2B2:|2"Bm"B2z2ba|:"Bm"b4fe|f4dc|d4BA|
B2d2f2|"Em"g4f2|e2g2b2|"Bm"f3ff2|f6|"F#7"F2B2c2|
e6|"Bm"F2B2c2|d6|"F#7"F2E2F2|d4c2|1"Bm"B3BB2|B4ba:|
|2"Bm"B3BB2|B6||
X: 13
T: Metsäkukkia
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|: "Em" B2 E2 F2 | G2 (3FGF E2 | B6- | -B6 | "Em" B2 E3 F | G3 F E2 | "Am" c6- | -c6 |
A2 B2 c2 | c2 B2 A2 | "Em" B4 G2 | E4 c2 | "B" B^A3 B2 | g4 f2 |[1 "Em" e6- | -e4 B2 :|[2 "Em" e6- | -ez e2 ^d2 ||
|: "D" d2 zd d2 | d2 e3 c | "G" B2 zB B2 | B2 zc B2 | "Am" A2 zA A2 | A2 B2 A2 | "Em" G2 zG G2 | G2 A2 ^A2 |
B2 z2 BB | (3BcB (3ABA (3GAG | "Fm" F6- | -F4 c2 | "B" B ^A3 B2 | g4 f2 |[1 "Em" e6- | -ez e2 ^d2 :|[2 "Em" e6- | -e2 z2 e^d ||
|: "Em" e z3 B^A | B z3 GF | "Em" G z3 E^D | E2 G2 B2 | "A,m" c4 B2 | A2 c2 e2 | "Em" B6- | -B4 B2 |
"B" B2 ^D2 E2 | F6 | "Em" B2 E3 F | G4 B2 | "B" B2 ^A2 B2 | g4 f2 |[1 "Em" e6- | -ez z2 e^d :|[2 e6- | -e6 |]

Midnight On The Water

X: 1
T: Midnight On The Water
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
DE |: "D"F2 F2 FE |"D" F2 F2 FE|"D" F A3 AB|"D" AFED DE |
"D"F2 d2 "G"B2 |"D" A3 F DE |"A" F2 AF EF |1"D" D4 DE :|2"D" D4 (3ABc||
|:"D"d6|"D" dc BA Bc|"D" d3 B AF|"D" D4 d2|
"Em"e e3 f2|"Em" e2 d2 e2|"Bm"f a3 f2|"Bm"gfed Bc|
"G"d3 cde|"G" dc BA Bc |"D" d3 B AF |"D" D4 DE |
"D"F2 d2 "G"B2 |"D" A3 F DE |"A" F2 AF EF |"D" D4 ||
X: 2
T: Midnight On The Water
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
DE |: "D"F2 F2 FE |"D" F2 F2 FE|"D" F A3 AB|"D6" AF "D" ED DE |
"D"F2 d2 "G"B2 |"D" A3 F DE |"A" F2 AF EF |1"D" D4 DE :|2"D" D4 (3ABc||
|:"D"d6|"D" dc BA Bc|"D" d3 B AF|"D" D4 d2|
"Em"e e3 f2|"Em7" e2 d2 e2|"Bm"f a3 f2|"F#m7"xgfed Bc|
"G"d3 cde|"G6" dc BA Bc |"D" d3 B AF |"D" D4 DE |
"D"F2 d2 "G"B2 |"D" A3 F DE |"A" F2 AF EF |"D" D4 ||
X: 3
T: Midnight On The Water
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
DE |"D"Fz F2 FE | Fz F2 FE|F A3 AB|"D6" AF "D" ED DE |
F2 "G"d3 B |"D" AF D2DE |"A" F2 AF EF |1"D" D4 :|2"D" D4 (3ABc||
|:"D"d2dc de|"D" dc BA Bc|"D" d3 B AF|"D" D4 d2|
"Em"e4 ef|"Em7" e2 d2 e2|"Bm"f3e fe|"F#m7"dc BA Bc|
"G"d3 c de|"G6" dc BA Bc |"D" d3 B AF |D4 DE |
"D"F2 d2 "G"B2 |"D" A3 F DE |"A" F2 AF EF |"D" D6:|
X: 4
T: Midnight On The Water
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: DE | "D" F2 F2 FE | "D" F2 F2 FE | "D" F A3 AB | "D" AF ED DE |
"D" F2 d2 "G" B2 | "D" A3 F DE | "A" F2 AF EF |"D" D4 :|
(3ABc | "D" d6 | "Bm" dc BA Bc | "D" d3 B AF | "D" D4 d2 |
"Em" e e3 f2 |"Em" e2 d2 e2 | "Bm" f a3 f2 | "D" gf ed Bc |
"G" d3 cde | "G" dc BA Bc | "D" d3 B AF | "D" D4 DE |
"D" F2 d2 "G" B2 | "D" A3 F DE | "A" F2 AF EF |"D" D4 |]

Miss Rowan Davies

X: 1
T: Miss Rowan Davies
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"G"BA | G4 D2 |"D/F#" D3 E F2 | "Em"(G6 | G2) g2 f2 |"C" e3 G G2 |"G" d3 G B2 |"Am" A4B/A/G/A/ | "D" B3A3 |
"G"G4 D2 |"D/F#" D3 E F2 |"Em" (G6 | G3) A BG |"C" E c3 cA |"D" F4 FG |"G" ((G6 | [1G4):| [2G4 GF||
|:"Cadd9"E3 F E2 | e3 G G2 | "G"(d6 | d4) BA | "Em" G3 A B2 |"C" d G3 A2 | "G"B6 | B2 c2 d2 |
"C"e3 E G2 |"D" F3 G AF |"G" G3 A GF | "Em"G3 A BG |"C" E c3 cA | "D"F4 FG | [1"G"G4 GF :|[2"G" G6 ||
X: 2
T: Miss Rowan Davies
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:BA | G2 GA D2 | D3 E F2 | G6 | G2 Gg gf |
e2 ef ge | d2 dG B2 | A4 B/A/G/A/ | B4 A2 |
G2 GA D2 | D3 E F2 | G6 | G2 GA BG|
Ec c2 A2|F2 FG AF|G6|1G6:|2G4 GF||
|:E2 EF E2 |e2 ef ge | d6 | d2 dB BA |
G2 GA Bd | e2 G2 GA | B6 | B2 c2 d2 |
e4 EG | F2 FG AF | G2 GB AG/F/ | G2 GA BG |
Ec c2 A2 | F2 FG AF| G6 |1G4 GF :|2G4 z2|
X: 3
T: Miss Rowan Davies
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
BA|"G" G4 D2|"D" D3 E F2|"Em" G6-|"Bm" G2 g3 f|"C" e3 G G2|"G" d3 G B2|"Am" A6|"D" B4 A2|
"G" G4 D2|"D" D3 E F2|"Em" G6-|"Bm" G3 A BG|"Am" Ec- c2 A2|"D7" F4 G2|"G" G6-|G4:|]
[|:GF|"C" E3 E E2|"Am" e3 G G2|"Bm" d6-|"Em" d4 BA|"C" G3 A B2|"Am" e2 G3 A|"G" B6-|"Bm" B2 c2 dg|
"C" e4 EG|"D7" F3 G AF|"G" G6-|"Em" G3 A BG|"Am" Ec- c2 A2|"D7" F4 G2|"G" G6-|G4:|]

Musette

X: 1
T: Musette
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
DE|:D2G2A2|B2A2G2|d4e2|dc BA G^F|D2G2A2|B2A2G2|e4d2|c4cd|
e2c2d2|e2d2c2|d4B2|G4DE|D2^C2D2|B4A2|[1G2D2B,A,|G,4DE:|][2G2B2d2|g4^f2|]
|: f6|f2g2e2|d6|d2e2d2|c4d2|e2d2c2|B4A2|G3A Bc|
d6|d2c3B|A2=E2F2|^F6|D2^C2D2|B4A2|G2B2d2|[1g4^f2:|][2g4g^f|]
|: g4d^c|d4BA|B4G^F|G2B2d2|e4d2|c2e2g2|d4c2|B4A2|
D2^F2G2|A6|D2G2A2|B4DE|D2^C2D2|B4A2|[1G2B2d2|g4g^f:|][2G2D2B,A,|G,2G,4|]
X: 2
T: Musette
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
DE|:D2G2A2|B2A2G2|d4e2|dc BA G^F|D2G2A2|B2A2G2|e4d2|c4cd|
e2c2d2|e2d2c2|d4B2|G4DE|D2^C2D2|B4A2|[1G2D2B,A,|G,4DE:|][2G2B2d2|g4^f2|]
|: f6|f2g2e2|d6|d2e2d2|c4d2|e2d2c2|B4A2|G3A Bc|
d6|d2c3B|A2=E2F2|^F6|D2^C2D2|B4A2|G2B2d2|[1g4^f2:|][2g4g^f|]
|: g4d^c|d4BA|B4G^F|G2B2d2|e4d2|c2e2g2|d4c2|B4A2|
D2^F2G2|A6|D2G2A2|B4DE|D2^C2D2|B4A2|[1G2B2d2|g4g^f:|][2G2D2B,A,|G,2G,4|]
z2|:G2B2c2|d2c2B2|B4A2|G6|G2B2c2|d2c2B2|c4B2|A6|
c2A2B2|c2B2A2|B6-|B2A2G2|^F2G2A2|d4c2|[1B2A2^F2|G6:|][2B2D2^F2|G6|]
|: A6|A2d2c2|B6|B2c2B2|A4B2|c2B2A2|d4c2|B6|
B6|B2A3G|^F2G2^G2|A6|^F2G2A2|d4c2|B2D2^F2|[1G6:|][2G6|]
|: G4A2|B2D2^F2|G2d2c2|B4=B2|c4B2|A2c2e2|B4A2|G6|
^F2A2B2|c6|B4c2|d6|^F2G2A2|d4c2|[1B2D2^F2|G6:|][2B2A2^F2|G2G4|]

My Cape Breton Home

X: 1
T: My Cape Breton Home
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
d2|:g3g fg|a2 f2 d2|c3c Bc|d2 B2 G2|
g3g fg|a2 f2 d2|c3c Bc|d f3 fg|
g3 g fg|a2 f2 d2|c3c Bc|d2 B2 G2|
Ec3 cB|A3G F2|G4 GF|1 G3 ABd:|2 G4 GE||
|:D3G B2|c3c Bc|d2 B2 G2|A G3 GE|
D3G B2|c3c Bc|dg3 gf|d3 c AF|
D3G B2|c3c Bc|d2 B2 G2|A G3 GE|
D g3 fd|c3A FA|G4 GF|1 G4 GE:|2 G4||
X: 2
T: My Cape Breton Home
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
d2|:g3(g fg)|a2 (f2 d2)|c3(c Bc)|!tenuto!d2 (!tenuto!B2 !tenuto!G2)|
g3(g fg)|a2( f2 d2)|c3(c Bc)| d f3 f2 |
g3 (g fg) |a2 (f2 d2)|c3(c Bc)|d2 (B2 G2)|
Ec3 cB|A3(G F<G) |G6-|1 G4d2:|2 G4 D2||
|:(D2G2) B2|c3(c Bc)|d2 B2 zG|A2 (G2 E2)|
(D G3) B2|c3(c Bc)|dg3 gf|d3 (c A2)|
(D2G2) B2 |c3(c Bc)|d2 B2 zG| A2 (G2 E2)|
D g3 gf | d4(cA) |{A}G6|1 G4 D2:|2 G4||

Ned Of The Hill

X: 1
T: Ned Of The Hill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
(D>E) | G2B2 (AG) |B2g2 (f>d) | (ed/B/) A2B2 | "tr"(G>F) F2 (D>E) | G2B2 (A>G) |
B2g2 (f>d) | (ed/B/) "tr"A2B2 | (A>B/2A/4) G2 || (De/f/) | g2 (fe) (a>g) |
f2 (ed/B/) .d(g/f/) | e>d (B/A/G/E/) (G/A/B/d/) | (e>f) (g>a) (g/a/b) | G2B2(AG) |
B2g2(fd) | (e/d/B/G/) .A2 (G/A/B/d/) | (e/d/B/G/) (A>G) G ||
X: 2
T: Ned Of The Hill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
BA|{F}G2 E3 F|G4 {B}GA|B2 g3 f|e4 e2|d4 BA|G4 AB|c3 B AG|E4 BA|
G2 E3 F|G3 G GA|B2 g3 f|e4 g2|d4 BA|G4 AB|A4 GA|G4 GB||
e2 c2 g2-|ge d2 B2-|Bd e2 g2|ge d2 de|d2 B2 A2|G4 (3GAB|c3 B AG|E4 BA|
G2 E3 F|G4 GA|B2 g3 f|e4 fe|d4 BA|G4 AB|A4 GA|G4 {G}BA||
{B}G2 E3 F|G3 A GA|B2 g3 f|{d}e4 g f/2e/2|d4 BA|G4 AB|c3 B c/2B/2A/2G/2|E3 A BA|
G2 {B}E3 F/2E/2|G3 A BA|B2 g3 f|e4 g f/2e/2|d2 B2 A2|{F}G4 F G/2A/2|B2 G2 A2|G4 GB||
e2 dc g2-|ge d2 B2|A/2B/2c/2d/2 e2 g2-|ge d2 de|d2 B2 A2|G3 G AB|c3 B AG|E4 BA|
G2 E3 E/2F/2|G4 GA|B2 g3 f|e4 (3efe|d2 B2 A2|G3 G AB|A4 GA|G4||
X: 3
T: Ned Of The Hill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:BA|G2 A/A/G EF|G3G G/F/G/A/|Bg3 f>d|e4 f>e|
d2 B2 B<A|G3G/G/ F/G/A/B/|c3B A<G|E2 D>e e//d//B//A// |
G2 A/A/G E>F|G2 G2 G/F/G/A/|Bg3 f>d|e4 f{fgf}f/e/|
d2 B2 B<A|G2 GF G/A/B/G/|A2 G2 F2|G4||
|:Bd|e3c g2|B4 B/A/B/d/|e2 f3e|d4 B>c|d3B B<A|
G2 G>F G/A/B|c3B A<G|E2 D>e e//d//B//A// |
G2 A/A/G EF|G3G G/F/G/A/|Bg3 bg/d/|e4 f{fgf}f/e/|
d2 B2 B<A|G2 G>F G/A/B/G/|A2 G2 F2|G4||
X: 4
T: Ned Of The Hill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
(BA)|G2 E3F|G4 G A|B2 g2- g> f|e4 e2|
w:Cé |hé sin a- |muigh a bhfuil |fao-bhar* a|ghuth, ag |
dB-B3A|G3-A B2|(c3 B AG)|E4 BA|
w:réa-badh* mo |dhór-* ais |dún--- |ta? Mi-se|
G2 E3 F|G4 GA|B2 g2 g>-f|e4 e2|
w:Éa- monn an |chnoic a-tá|bái-te fu-ar|fliuch Ó|
d4 (BA)|G3 A B2|A3-G A2|G4 d2||
w:shior- shiúil |sléibh-te is |gleann- |ta. A|
d2 B3 g|d4 d d|e2 f3 e|d4 dd|
w:lao ghil 's~a|chuid cad a|dheán-fainn-se |dhuit mu-ra|
dd-d2 (BA)|G4 A B|(c3 B AG)|E4 By A|
w:gcuir-finn* ort|binn do mo|ghú-|na? 'S~go mbeidh
G2 E3-F|G4 G-A|B2 g2 g> f|e4 e e|
w:pú- dar|dubh á|lá-mhach linn go|tiubh is go|
d4 B A|(G3 A B2)|A4- AG|G6|]
w:mbéi-mís ar-|aon |múch-|ta ||
X: 5
T: Ned Of The Hill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
||BA|G3 E F2|G4 GA|B2 g2 f2|e4 ge|
d2 B2 A2|G3 A B2|c3 B AG|E4 BA|
G2 E2 F2|G4 GA|B g3 f2|e4 ge|
d2 B2 A2|G3 A B2|A3 G GF|G4 d2|
e c3 g2|d4 d2|e2 f3 e|d4 de|
d2 B2 A2|G3 A B2|c3 B AG|E4 BA|
G2 E2 F2|G4 GA|B2 g3 f|e4 ge|
d3 e dB|A2 G2 AB|A3 G GF|G4 ||

Niel Gow’s Lament For His Second Wife

X: 1
T: Niel Gow's Lament For His Second Wife
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
D/B,/|A,>B,D {DC}D>ED|EFA B2d|A>FD {EF}E>DE|{DE}FDB, B,2D/B,/|
A,>B,D {DE}D>ED|EFA d2c/B/|A>FD {=C}B,2 A,|B,D>D D2:|
(3A/B/c/|\d>fd {cd}ecA|{Bc}B/A/B/c/{Bc}d B/A/G/F/E/D/|{EF}E>DE {DE}F>ED|{D}FDB, B,2 (3A/B/c/|
d>fd {cd}ecA|B/A/B/c/{Bc}d B/A/G/F/E/D/|{EF}E>DE {DE}FDB,|A,<DD [D2A,2] (3A/B/c/|
{e}d>fd ecA|B/A/B/c/{Bc}d B/A/G/F/E/D/|F/D/A/F/d/A/ B/A/G/F/E/D/|{DE}FEE E2D/B,/|
A,B,D D>ED|EFA d2c/B/|A>FD {=C}B,2A,|B,<DD [D2A,2]|]
X: 2
T: Niel Gow's Lament For His Second Wife
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
D/B,/|"D"A,>B,D "Bm" {DC}D>ED|"A"EFA "G"B2d|"Bm"A>FD "A"{EF}E>DE|"Em7"{DE}FDB, "G" B,2D/B,/|
"D"A,>B,D "Bm"{DE}D>ED|"A"EFA "G"d2c/B/|"D"A>FD "Bm"{=C}B,2 A,|"G"B, D3/2 "A"D3/2 "D"D3/2:|
|:(3A/B/c/| "D"d>fd "A"{cd}ecA|"G"{Bc}B/A/B/c/ "Bm"{Bc}d B/A/G/F/E/D/|
"D"d>fd "A"{cd}ecA|"G"B/A/B/c/{Bc}d "Bm"B/A/G/F/E/D/|"Em7"{EF}E>DE "F#m"{DE}FDB,|
|1 "D"A,B,D "D+F#" D>ED|"G"EFA "Bm"d2c/B/|"D"A>FD "Bm"{=C}B,2 "A"A,|"G" B, D3/2 D3/2 "D"[D3/2A,3/2]:|
:|2 "D"A,B,D "D+F#" D>ED|"G"EFA "Bdim"d2c/B/|"D"A>FD "G"{=C}B,2A, |"Em7"B, "Em" D3/2 "A"D3/2 "D"[D3/2A,3/2]|]
X: 3
T: Niel Gow's Lament For His Second Wife
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
A/F/|E>FA {AG}A>BA|Bce f2a|e>cA {Bc}B>AB|{AB}cAF F2A/F/|
E>FA {AB}A>BA|Bce a2g/f/|e>cA {=G}F2 E|FA>A A2:|
(3e/f/g/|\a>c'a {ga}bge|{fg}f/e/f/g/{fg}a f/e/d/c/B/A/|{Bc}B>AB {AB}c>BA|{A}cAF F2 (3e/f/g/|
a>c'a {ga}bge|f/e/f/g/{fg}a f/e/d/c/B/A/|{Bc}B>AB {AB}cAF|E<AA [A2E2] (3e/f/g/|
{b}a>c'a bge|f/e/f/g/{fg}a f/e/d/c/B/A/|c/A/e/c/a/e/ f/e/d/c/B/A/|{AB}cBB B2A/F/|
EFA A>BA|Bce a2g/f/|e>cA {=G}F2E|F<AA [A2E2]|]
X: 4
T: Niel Gow's Lament For His Second Wife
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G/E/|D>EG {GF}G>AG|A<Bd e2g/e/|d>BG {AB}A>GA|{GA}BGE E2G/E/|
D>EG {GA}G>AG|A<Bd g2 e/d/|d>BG {=F}E2 D|E<GG G2:|
(3d/e/f/|\g>bg {fg}afd|{ef}e/d/e/f/{ef}g ed/c/B/A/G/|{AB}A>GA {GA}B>AG|{G}BGE E2 (3d/e/f/|
g>bg {fg}afd|e/d/e/f/{ef}g ed/c/B/A/G/|{AB}A>GA {GA}BGE|D<GG [G2D2] (3d/e/f/|
{a}g>bg afd|e/d/e/f/{ef}g ed/c/B/A/G/|B/G/d/B/g/d/ e/d/c/B/A/G/|{GA}BAA A2G/E/|
D>EG G>AG|A<Bd g2 e/d/|d>BG {=F}E2D|E<GG [G2D2]|
X: 5
T: Niel Gow's Lament For His Second Wife
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
B,G, | A,3B, D2 | D4ED | E2F2A2 | B4d2 | A3F D2 | E3 D E2 | F2D2B,2 | B,4 B,G, |
A,3B, D2 | D4ED | E2F2A2 | d4 cB | A3FD2 | =C2 B,2 A,2 | B,(DD2) =C2 | D4 :|
(3ABc | d3 f d2 | e2c2A2 | BA Bc d2 | BA GF ED | E3 D E2 | F3 E D2 | F2 D2 B,2 | B,4 (3ABc |
| d3 f d2 | e2c2A2 | BA Bc d2 | BA GF ED | E3 D E2 | F2 E2 D2 |B,(DD2) =C2 | D4 (3ABc |
| d3 f d2 | e2c2A2 | BA Bc d2 | BA GF ED | FD AF dA | BA GF ED | F2 E2 E2 | E4 DB, |
A,3B, D2 | D4ED | E2F2A2 | d4 cB | A3FD2 | =C2 B,2 A,2 | B,(DD2) =C2 | [D4 A,4] :||

Paddy’s Rambles Through The Park

X: 1
T: Paddy's Rambles Through The Park
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
A/4G/4F/4G/4|E A A|G B B/2A/2|B<G G|
G2 A/2G/2| E A A /2 B/2| c2 B/2A/2| ^G<EE|E 2||
^c/2d/2| e e/2d/2 ^c/2<e |d d/2 ^c/2B/2d/2 |^Cc/2B/2 A/2c/2|
B2 E/2F/2|G B e/2^c/2|d>e f/2^d/2|e E ^g|A2||
X: 2
T: Paddy's Rambles Through The Park
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amix
cd| e2 ed c<e |d2 dc Bd |c2 cB Ac|
B4 EF|G2 B2 ec|d2>e2 fd|e2 E2 ^G2|A4:|
A/2G/2F/2G/2|E2 A2 A2|G2 B2 BA|B2<G2 G2|
G4 AG| E2 A2 AB| =c4 BA| ^G2<E2E2|E4 cd|
e2 ed c<e |d2 dc Bd |c2 cB Ac|
B4 EF|G2 B2 ec|d2>e2 fd|e2 E2 ^G2|A4|]
X: 3
T: Paddy's Rambles Through The Park
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amix
|:A/G/F/G/|E2 A2 A2|G2 B2 {B/c/}BA|BG3 G2|
G4 AG| E2 A2 AB| =c4 {Bc}BA| ^GE3 E2|E4||
|: ^cd|e2 ed ^c<e |d2 d^c Bd |^c2 cB Ac|
B4 EF|G3B e^c|d3e f^d|e2 E2 ^G2|A4||
|:A2 a2 a2|A2 g2 g2 BA|BG3 G2|G4 B_B|
A2 a2 a2|A2 g2 g2 BA|GE3 E2|E4||
cd|:e2 ed c/d/e/c/|{c}d2 {e}dc B/c/d/B/|c2 {d}cB A/B/c/A/|
B4 EF|G2B edc|{c}d3e f{gf}^d|e2 E2 ^G2|A4|
X: 4
T: Paddy's Rambles Through The Park
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amix
|:A/B/A/G/|E2A4| G2 B2 {BcB}AB|G6-|
G4A{BA}G|E2A2 <AB/|=c4 {cdc}BA|^GE3E2|E4:|
cd|e2 ed c/d/e/c/|{c}d2 {e}dc B/c/d/B/|c2 {d}cB A/B/c/A/|
B4 EF|G2Bedc|{c}d2e fe^d|e2 E2 ^G2|A4A/B/A/^G/|
A2 a2 a2|A2 g2 g2|{BcB}AB G4-|G4 A/B/A/^G/|
A2 a2 a2|A2 g2 g2|{c}BA^G E3 |E2 E4|
cd|e2 ed c/d/e/c/|{c}d2 {e}dc B/c/d/B/|c2 {d}cB A/B/c/A/|
B4 EF|G2B edc|{c}d3e f{gf}^d|e2 E2 ^G2|A4|]
X: 5
T: Paddy's Rambles Through The Park
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
"Slow" A/G/F/G/ | [A,2E2] [E2A2] [E2A2] | G2 B2 {Bc}BA | G4
AG | [A,2E2] [E2A2] [EA]B | {d}c4 {Bc}BA | ^G E3 [E2B,2] | [B,4E4] ||
^cd | e2 {f}ed ^c<e | d2 {e}d^c Bd | ^c2 {d}cB Ac | B4
EF | G3 B e^c | d3 e f^d | e2 E2 ^G2 | [E4A4] |]
"Variation" [A,2E2] | [E2A2] a2 a2| [M:4/4] A2 g2 g2 BA | [M:3/4] {c}B G3 G2 | G4
B_B | A2 a2 a2 | [M:4/4] A2 g2 g2 BA | [M:3/4] ^G E3 [B,2E2] | "etc"[B,4E4] |]

Paris Nights

X: 1
T: Paris Nights
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
E FE ^DE |: c2 d2 e2 | d2 c3 B | c2 A4- | AE FE ^DE |
c2 d2 e2 | e2 d3 e | f6- | fA _BA ^GA |
d2 e2 f2 | f2 g3 f | e2 c2 d2 | e4 dc |
B2 ^A2 B2 | f3 e dc | B6- | BE FE ^DE |
c2 d2 e2 | d2 c3 B | c2 A4- | AA _BA ^GA |
^c2 e2 g2 | _b2 a3 g | f6- | f2 de fg |
af df af | af df af | ae ce ae | ae ce ae |
^ga gf ed | cd cB A^G | A2 E2 C2 |1 A,E FE ^DE :|2 A,2 A3 ^G ||
=G2 g3 a | g2 d2 f2 | f2 e3 ^d | e4 A^G |
=G2 d3 e | f2 g2 f2 | e6- | e4 de |
f3 e d2 | a3 g f2 | e2 e2 d2 | c6 |
B2 ^A2 B2 | f3 e dc | B6- | B2 AB A^G |
=G2 g3 a | g2 d2 f2 | f2 e3 ^d | e4 GF |
E2 e3 f | e2 B2 d2 | c6- | c4 AG |
F2 d^c de | fg af ed | E2 cB cd | e^g ae dc |
BE ^DE eE | dE cE BE | A2 E2 C2 |1 A,2 A3 ^G :|2 A, |]
X: 2
T: Paris Nights
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
^AB|: G2 A2 B2 | A2 G3 F | G2 E4- | EB cB ^AB |
G2 A2 B2 | B2 A3 B | c6- | cE =FE ^DE |
A2 B2 c2 | c2 d3 c | B2 G2 A2 | B4 AG |
F2 =F2 ^F2 | c3 B AG | F6- | FB cB ^AB |
G2 A2 B2 | A2 G3 F | G2 E4- | EE =FE ^DE |
^G2 B2 d2 | =f2 e3 d | c6- | c2 AB cd |
ec Ac ec | ec Ac ec | eB GB eB | eB GB eB |
^de dc BA | GA GF E^D | E2 B2 G2 |1 EB cB ^AB:|2 E2 E3 ^D ||
D2 d3 e | d2 A2 c2 | c2 B3 ^A | B4 E^D |
D2 A3 B | c2 d2 c2 | B6- | B4 AB |
c3 B A2 | e3 d c2 | B2 B2 A2 | G6 |
F2 =F2 ^F2 | c3 B AG | F6- | F2 EF E^D |
D2 d3 e | d2 A2 c2 | c2 B3 ^A | B4 dc |
B2 B3 c | B2 F2 A2 | G6- | G4 ED |
c2 A^G AB | cd ec BA | B2 GF GA | B^d eB AG |
FB ^AB BB | AB GB FB | E2 B2 G2 |1 E2 E3 ^D :|2 E |]

Pernod

X: 1
T: Pernod
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|: f2 Bc de | f4 ff | fe ^de fg | f2 e2 fg |!
aA gA fe | e2 c4 | cd ef ec |1 d2 B4 :|2 d2 B3 A :|!
|: Be eg fe | Be eg fe | a2 ef ge | fd B4 |!
GB Bd cB | FB Bd cB | cd ef ec |1 d2 B3 A :|2 de fg fe :|!
X: 2
T: Pernod
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
f2 B2 B>d | f3 ^e f>g | f>e ^d>e f>g | f2 f>e f>g |
a2 g2 f2 | (3efe c3B | c>d e>f e>c |1 d2 B>d g>e :|2 d2 B2 B>A |]
"Jumps octave in the repeat"
|: B>E E>G F>E | ~B3e f>e | a3f f>e | f>d B3A |
G2 B>d c>B | (3F^EF B>d c2 | c>d e>f e>c |1 d2 B2 B>A :|2 d2 B>d (3efg |]

Planxty Hewlett

X: 1
T: Planxty Hewlett
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A2|D2 D2 FG|AB c2 A2|d2 f2 fg|fe d3B|
A2 F2 F2|G2 GBAG|AF D2 D2|D4:|z2|
A2 D2 AB|A2 D2 AB|A2 d2 d2|dc BA GF|
G2 G,2 GA|G2 G,2 GA|G2 GA BG|AF D3E|
FE F2 G2|AB c2 A2|fe fg ag|fe d3B|
A2 F2 F2|G3A BG|AF D2 D2|D4||
X: 2
T: Planxty Hewlett
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A2|D2 D2 FG|AB c2 A2|d2 f2 fg|fe d2 dB|
A2 F2 FA|G2 GABG|AF D2 D2|D4:|z2|
A2 D2 AB|A2 D2 AB|A2 d2 de|dc BA GF|
G2 GG GA|G2 GG GA|GG GA BG|AF D3D|
FE F2 G2|AB c2 A2|1 d3 f fg|fe d3B|2 d2 f2 fg|fe d3B|
A2 F2 F2|G3A BG|AF D2 D2|D4||
X: 3
T: Planxty Hewlett
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
V:1
AA|"D"D2 D2 FG | "A"AB c2 A2 |"D"d2 f2 fg |"D"fe d3B |
V:2
zz|A2 A2 AB | cd e2 c2 | f2 fe de | f2 f2 fd |
V:1
"D"A2 F2 F2 | "G"G3A BG | "D"AF D2 D2 | "D"D2 D2 z2 :||
V:2
d2 A2 A2 | B3c dB | dA F2 F2 | F4 z2 :||
V:1
AB|"D"A2 D2 AB | "D"A2 D2 AB | "D"A2 d2 de | "D"dc BA GF |
V:2
AB|F2 A2 AB | F2 A2 AB | c2 f2 fg | fe dc BA |
V:1
"G"G2 G2 GA | "G"G2 G2 GA | "G"G2 GA BG | "D"AF D2 D2 |
V:2
B2 B2 Bc | B2 B2 Bc | B2 Bc dB | cA F2 F2 |
V:1
"D"FE F2 G2 | "A"AB c2 A2 | "D"fe fg ag | "D"fe d3B |
V:2
AG A2 B2 | cd e2 e2 | d2 de fe | fg f4 |
V:1
"D"A2 F2 F2 | "G"G3A BG | "D"AF D2 D2 | "D"D4 z2 ||
V:2
d2 A2 A2 | B3c dB | dA F2 F2 | F4 z2 ||
X: 4
T: Planxty Hewlett
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
AA|"D"D2 D2 FG | "A"AB c2 A2 |"D"d2 f2 fg |"D"fe d3B |
"D"A2 F2 F2 | "G"G3A BG | "D"AF D2 D2 | "D"D2 D2 z2 :||
AB|"D"A2 D2 AB | "D"A2 D2 AB | "D"A2 d2 de | "D"dc BA GF
"G"G2 G2 GA | "G"G2 G2 GA | "G"G2 GA BG | "D"AF D2 D2
"D"FE F2 G2 | "A"AB c2 A2 | "D"fe fg ag | "D"fe d3B |
"D"A2 F2 F2 | "G"G3A BG | "D"AF D2 D2 | "D"D4 z2 ||

The Pretty Girl Milking Her Cow

X: 1
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
A/B/|cee/d/|Bdd/B/|A/B/G2-|G2A/B/|cee/d/|Bdd/B/|A3-|A>B A/B/|
cee/d/|Bgd/B/|A/B/G2-|G>f g/f/|e/d/ c/B/ A/G/|EA>B|A3-|A2:|A/B/|
cc/d/ e/f/|gg/e/ d/B/|A/B/G2-|G2A/B/|cc/d/ e/f/|geg|a3-|a>a b/a/|
gg/e/d/c/|d/g/ G/B/ d/B/|A/4B/4A/G2-|G>f g/f/|e/d/ c/B/ A/G/|EA>B|A3-|A2A/B/||
cc/d/ e/f/|gg/e/ d/B/|A/B/G2-|G2A/B/|cc/d/ e/f/|gc'>b|a3-|a>a b/a/|
gg/e/d/c/|d/g/ G/B/ d/B/|A/4B/4A/^G2-|^G>f g/f/|e/d/ c/B/ A/G/|EA>B|A3|A2||
X: 2
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
AB|cz e3d|Bzd3B|AGHE4|z2z2AB|cze3d|Bzd3B|HA6|zzAB|
cze3d|Bzd3B|AGHE4|z2z2AB|cBAGED|E2A2((3^GAB)|HA6|zz:|
|: AB|c2d2e2|eza2((3^gab)|azA4|z2z2AB|c2d2e2|eza2((3^gab)|Ha6|z2z2ab|
c'2b2a2|(ge3)d2|cA3dc|AGE4|z2z2AB|cBAGED|E2A2((3^GAB)|HA6|z2z2:|
X: 3
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
"_vb"(AB)|(c2e2c2)|(B2d2B2)|(A2G4-|G4)(AB)|(c2e2c2)|(B2d2B2)|A6-|A4(AB)|
(c2e2c2)|.B2"^>"g2.B2|.A2G4-|G4(e3/2d/2)|(c2B2A2)|(E2A2B2)|A6-|A4||
(AB)|(c2d2e2)|(e2^f2^g2)|a2A4-|A4(AB)|c2d2(e{fe}d)|e2(a2{c'}b2)|a6-|a2(b3a)|
(g2e2d2)|.B2"^>"g2.B2|.A2G4-|G4(ed)|(c2B2A2)|(E2A2B2)|A6-|A4|]
"_vb"(AB)|(c2e2c2)|(B2d2B2)|(A2G4-|G4)(AB)|(c2e2c2)|(B2d2B2)|A6-|A4(AB)|
c2e2c2|B2g2B2|A2G4-|G4(e3/2d/2)|(c2B2A2)|(E2^F2^G2)|A6-|A4||
G2|c3(de^f)|(g2e2c2)|(B2G4-|G4)G2|c3(de^f)|{a}g2 e2^g2|a6-|a4(ba)|
g3(fed)|B2g2B2|A2G4-|G4(ed)|c3(BAG)|(E2^F2^G2)|A6-|A4|]
X: 4
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
c2 e2 ed | B2 d2 dB | AB G4- | G4 AB | c2 e2 ed | B2 d2 dB | A6- | A3 B AB |
c2 e2 ed | B2 g2 dB | AB G4- | G3 f gf | ed cB AG | E2 A3 B | A6- | A4 :|
c2 cd ef | g2 ge dB | AB G4- | G4 AB | c2 cd ef | g2 e2 g2 | a6- | a3 a ba |
g2 ge dc | dg GB dB | A/B/A G4- | G3 f gf | ed cB AG | E2 A3 B | A6- | A4 AB ||
c2 cd ef | g2 ge dB | AB G4-| G4 AB | c2 cd ef | g2 c'3 b | a6- | a3 a ba |
g2 ge dc | dg GB dB | A/B/A ^G4- | ^G3 f gf | ed cB AG | E3 A3 B | A6 | A4 |]
X: 5
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ddor
DE| F2 A3 F|E2 G3 E|D2 (C4|C6) DE|
F2 A3 F| E2 G3 E| (D6|D4) DE|
F2 A3 F|E2 c3 E |D2 (C4|C6)|
A3 G FE|D A,3 DE|(D6|D4)||
DE|F3 G AB|c G3 FE| C4 DE| F3 GAB|
c2 A2 (3ABc |d6|e3 d c2|G2 FE c2 |
ED C4 |A2 GFED| A,2 D2 E2 |D4|
X: 6
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
A2 | c2 e2 c2 | B2 d2 BA | G2 HA2 AB | c2 d2 e2 | e2 f2 g2 | Ha4 gf |
g2 f2 e2 | d2 e2 BA | G2 HA2 ed | c2 B2 A2 | E2 A2 G2 | HA4 |
X: 7
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
(AB)|c3e c2|Bd3 B2|A4(G2|G4) AB|c3e c2|Bd3 B2|A6-|A4(AB)|
ce3 c2|B2 g>c {d}cB|G2G4-|G4 ee/d/|c2 B{B}B AA/G/|E2 A3B|A6-|A4 AB||
c2 B{B}B A>B|d2 B<A B>G|G2 G2 AB|c2 B{B}B A>B|d2 d2 B2|A2 A2 AB|
c{d}c c<B B<A|B2 B2 g2|g2 c{d}c/B/ B<G|G4 e2|e2 ed/B/ c2|
c2 B{B}B AA/G/|E2 A3B |A6|A2 AB c2|d2 ef g2|
g4 c{d}c |B{B}B G4|GG/F/ GA Bc|c2 cB cd|ea a4|{aba}ag a4|
b2 c'2 b2|a4 ag|e2 =f4|ee/d/ BA Bd|d2 BA A2|G4 AB|
c2 B{B}B AA/G/ |E2 A3B|A6|AB c3e|e2 c3B|Bd d2 BA |AG G4 |
AB c3e|cA Bd d2|B2 B{B}B A2 |A2 AB c2|ce e2 cB|Bg g2 cc/B/|
B<G G4|e2 ed cB|c2 B{B}B AA/G/| E2 A3B|A6| A4 AB|
c3B cd|ef g4|cc/B/ B<G G2|GG/F/ GA Bc|c2 cB cd|ea a4|{aba}ag a4|
b2 c'2 b2|a4 ag|e2 =f4|ee/d/ BA Bg|g2 c2 ^A=A|A2 G4|
AB c2 B{B}B|AA/G/ e2 A2|AB A4|A6||
X: 8
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
(A>B) | ce4 c | Bd4 B | A2 (G4 | HG4) A>B | c2e3 c | Bd4 B | A6- | HA4 (A>B)|
ce4 c | B Hd4 B | A2 {BA}(G4 | HG4) {d}e>d | c>B A>E (A2 | A4){BcB}A2-|A6-|HA4(A>B)|
c3d e<f| g3 c2A|BG3-G2-|HG4 A>B | c3d e<f| g>{a}g e>g a2-|a4 {g}ba|
{f}g3{a}g/2e/2d2-|d4e<c|A<B g2 B<A |{BA}HG4 {d}e>d | c>B A>E (A2 | A4){BcB}A2-|A6-|HA4(A>B)|
ce4 c | Bd4 B | A2 {BA}(G4 | HG4) A>B | c2e3 c | Bd4 {ed}B | A6- | HA4 (A>B)|
c4 {dc}B>A| B Hd4 {ed}B | A2 {BA}(G4 | HG4) {d}e>d | c>B A>E (A2 | A4){BcB}A2-|A6-|HA4(A>B)|
c3d e<f| g3 {cd}c2A|BG3-G2-|HG4 A>B | c3d e<f| g>{a}g e>g a2-|a4 {a}ba|
{f}g3{a}g/2e/2d2-|d4e<{B}c|A<B g2 {Bc}B<A |HG4 {d}e>d | c>B A>E (A2 | A4){BcB}A2-|A6-|HA6|
X: 9
T: The Pretty Girl Milking Her Cow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
EF|G2B3G|F2A3F|E3F ED-|D4EF|G2B3G|F2A3F|E6-|E4EF|
G2B3G|F2A3F|E3F ED-|D6BA|G3FE2|D3EF2|E6-|E4:||
|:D2|G3AB2|d3BG2|F2D4-|D4D2|G3AB2|d2B2d2|e6-|e4ef|
g3fe2|d3BG2|F2D4-|D4BA|G3FE2|D3EF2|E6-|E4:||

The Secret Of Roan Inish Theme

X: 1
T: The Secret Of Roan Inish Theme
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
{A}B3GA F|-F5|-F5| {A}B3GA F|-F5|{F}G5-|G5|A3 FG E-|E5-|E5|
A3 FG E-|E5-|E5| F5 | ~E5 | D5-|D5-| |D5|
{A}B3GA F|-F5|-F5| {A}B3GA F|-F5|{F}G5-|G5|
A3 F2G |E5-|E5| G3AB2 | {G}A5 |
{A}B3GA F|-F5|-F5|G5|-G5|G5| AB {G}A4 |
G5 | d5 | cB G4 | DG A4 | GF G4 | E2 e4| dc G4 | AB A4 |
GF G4 | c5 | de d4 |A5 | B5| B2A2G2 | G5| E5 |D5 |
G5 | d5 | cB G4 | DG A4 | GA B4 | {G}A5| GF G4| F5 |D2 |F5 | E5-| E5||

She Moved Through The Fair

X: 1
T: She Moved Through The Fair
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
|(3DEF|G4 FG|A2 A4-|A4 GE|C2 D2 D2-|{EDC}D6-|D2 z2 AB|
c2 d3 A|B A3 F2|G4 {AG} F>G| A6-|A2 z2 AB|
c2 d3A|BA3 F2|G4 FG| A6-|A2 z2 (3DEF|
G6-|G4 FG|A6-|A2 z2 GE|C2 D2 {EDC}D2-|D6-| D4|
X: 2
T: She Moved Through The Fair
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
(3ABc | "G"d2"Fm"c2"G"d2 | "A"e2e4- | e4dB | "G"G2>A2A2 | "A"A6- | A4 ef |
"A"g2a2>e2 | "Fm"f2e2>c2 | "G"d2c2d2 | "A"e6- | e4 ef |
"A"g2a2>e2 | "Fm"f2e2>c2 | "G"d2c2d2 | "A"e2e4- | e4 (3ABc |
"G"d2"Fm"c2"G"d2 | "A"e2e4- | e4 dB | "G"G2A2A2 | "A"A6- | A4 |]
X: 3
T: She Moved Through The Fair
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
(3ABc | "G"d2"Fm"c2"G"d2 | "A"e2e4- | e4dB | "G"G2>A2A2 | "A"A6- | A4 ef |
"A"g2a2^ga | "Fm"a2e2>c2 | "G"d2c2d2 | "A"e6- | e4 ef |
"A"g2a2>e2 | "Fm"f2e2>c2 | "G"d2c2d2 | "A"e2e4- | e4 (3ABc |
"G"d2"Fm"c2"G"d2 | "A"e2e4- | e4 dB | "G"G2A2A2 | "A"A6- | A4 |]

Sí Beag Sí Mór

X: 1
T: Sí Beag Sí Mór
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
de |: f3e d2 | d2 de d2 |B4 A2 | F4 A2 | BA Bc d2 | e4 de| f2 f2 e2 |
d4 f2 | B4 e2 | A4 d2 | F4 E2 | D4 e2 | B4 e2 | A4 dc | d6 | d4 de :|
|: f2 fe d2 | ed ef a2 | b4 a2 | f4 ed | e4 a2 | f4 e2 | d4 B2 | A4 BA |
F4 E2 | D4 f2|B4 e2 | A4 a2| ba gf ed | e4 dc | d6 |1 d4 de:|2 d6 ||
X: 2
T: Sí Beag Sí Mór
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
FG|A4G2|F3G AF|G4GF|D2A,2D2|G4B2|A2B2c2|d2A3G|F2D2F2|
G2E4|F2D4|A,4^A,2|B,4F2|G2F2E2|A2A,4|D6-|-D4:|:
A2|d2A4|A2d2c2|d2 GA Bc|d2A4|ABc2AB|c2F2A2|B2D2GF|G2F2E2|
A,4^A,2|B,4F2|G2E4|F2D4|GAB2G2|A2A,4|D6-|-D4:||
X: 3
T: Sí Beag Sí Mór
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
f3 e d2 | d2 e2 d2 |B4 A2 | F4 A2 | BA Bc d2 | e4 de | f2 f2 e2 | d4 f2 |
B4 e2 | A4 d2 | F2 F2 E2 | D4 f2 | B4 e2 | A4 dc | d6- | d4 :|
f3 e d2 | ed ef a2 | b4 a2 | f4 ed | e2 e2 a2 | f4 e2 | d4 B2 | B4 A2 |
F4 E2 | D4 f2|B4 e2 | A4 a2| ba gf ed | e3 fe | d10 | de :|\
A) || D D Bm D G A D D G F#m Bm D G A D D ||
B) || D A G D A D D Bm D D G F#m G A D D ||
X: 4
T: Sí Beag Sí Mór
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
fg|:a3 g f2|f3 gf2|d3 e dc|A4 c2|
dcde f2|g4 fg|a bag|f3 g a2|
d4 g2|c4 f2|A3 BAG|F4 a2|
d4 g2|c4 fe|f4 e2|f4 fg:|
|:a2 ag f2|gfga c'2|d'4 (3c'd'c'|a4 gf|
g4 c'2|a4 g2|g4 d2|d4 c2|
A3 B AG|F4 a2| d4 g2|c4 c'2|
d'c'bagf| g4 fe| f6|f4 :|
X: 5
T: Sí Beag Sí Mór
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:B E2 G4 B|E2 G4 B E-|E G4 c3|B4 G4|
E4 G A3|e2 G2 B4|1 F8:|2 c4 G A3||
G4 B E2 G-|G3 A G2 A2-|A d2 c2 B3|
F2 E2 F2 G2-|G2 A6|B E2 G4 A|
G2 A4 d2|c2 B4 A2-|A2 G3 E3-|
E D3 E F3| E2 F2 G4|A4 G A3|G8|]
X: 6
T: Sí Beag Sí Mór
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
de |: ef fe d2 | d3e ed |B2 AF GA| F4 AF |
BA Bc d2 | e4 de| f2 f2 e2 |d4 f2 |
B4 e2 | A4 d2 | F4 E2 | D4 f2 |
B4 e2 | A4 dc | d2 de ed | d4 de ||
|:ef fe d2 | d3e ed |B2 AF GA| F4 AF |
BD F/G/A BG | e4 de| f2 f2 e2 |d4 f2 |
B4 e2 | A4 d2 | F2 FG FE | FE D2 fe |
fd BA ed | ec A2 AF | FG GA (3Acd | d4 de ||
|: f2 fe de | (3fed ef a2 | b2 z2 a2 | f4 ed |
e2 e2 a2 | f4 e2 | d4 B2 | B2 BA BA |
F2 FG FE | FE D2 fe | fd BA ed | ec ab fa |
ba gf ed | e2 e2 dc | d2 dA FA | d4 de ||
|: f2 fe de | (3fed ef a2 | b2 b2 a2 | f4 ed |
e2 e2 a2 | f4 e2 | d4 B2 | B2 BA BA |
F2 FG FE | FE D2 fe | fd BA ed | ec ab fa |
ba gf ed | e2 e2 dc | d2 dA FA | d4 de ||
|:ef fe d2 | d3e ed |B2 AF GA| F4 FA |
BA Bc d2 | e4 de| f2 f2 e2 |d4 f2 |
B4 e2 | A4 d2 | F2 FG FE | FE D2 fe |
fd BA ed | ec A2 AF | FG GA (3Acd | d4 de |
|:ef fe d2 | d3e ed |B2 AF GA| F4 FA |
BG GA BG | ec a4 |de fa gf |gf d2 fe |
B4 e2 | A4 d2 | F2 FG FE | FE D2 f2 |
fd BA ed | ec A2 AF | FG GA (3Acd | d4 de ||
|:f2 fe d2 | (3fed ef a2 | b2 z2 a2 | f4 ed |
e2 e2 a2 | f4 e2 | d4 B2 | B2 BA BA |
F2 FG FE | FE D2 fe | fd BA ed | ec ab fa |
ba gf ed | e2 e2 dc | d2 dA FA | dA FA de ||
|:f2 fe d2 | (3fed ef a2 | b2 d'2 a2 | f4 ed |
e2 e2 a2 | f4 e2 | d4 B2 | B2 BA BA |
F2 FG FE | FE D2 fe | fd BA ed | ec ab fa |
ba gf ed | e2 e2 dc | d2 dA FA | d4 d2||
X: 7
T: Sí Beag Sí Mór
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
de |: f2 fe d2 | d2 de d2 |B4 A2 | F4 A2 |
BA Bc d2 | e4 de| f2 f2 e2 |d4 f2 |
B4 e2 | A4 d2 | F4 E2 | D4 f2 |
B4 e2 | A4 dc | d6 | d4 de :|
|: f2 fe d2 | ed ef a2 | b4 a2 | f4 ed |
e4 a2 | f4 e2 | d4 B2 | B4 A2 |
F4 E2 | D4 f2|B4 e2 | A4 a2|
ba gf ed | e4 dc | d6 |1 d4 de:|2 d6 ||
X: 8
T: Sí Beag Sí Mór
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
V:1
de |:f2 fe d2|d2 de d2|B4 A2|F4 A2|
V:2
z2|:d4 A2|A2 Bc A2|G4 D2|D6|
V:1
BA Bc d2|e4 de|f2 f2 e2|d4 f2|
V:2
G4 F2|G4 FG|A4 G2|A4 F2|
V:1
B4 e2|A4 d2|F4 E2|D4 f2|
V:2
G4 G2|F4 F2|d2 A4|B4 A2|
V:1
B4 e2|A4 dc|d6|d4 de:|
V:2
G4 G2|D6|F6|A6:|
V:1
|:f2 fe d2|ed ef a2|b4 a2|f4 ed|
V:2
d4 A2|GF GA d2|g4 f2|d6|
V:1
e4 a2|f4 e2|d4 B2|B4 A2|
V:2
A2 c2 e2|d6|G4 G2|G4 F2|
V:1
F4 E2|D4 f2|B4 e2|A4 a2|
V:2
D2 A4|B4 A2|G4 G2|F6|
V:1
ba gf ed|e4 dc|d6|1d4 de:|2d6||
V:2
gf ed cB|A2 G2 E2|F6|1F6|2F6||
X: 9
T: Sí Beag Sí Mór
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
V:1
de |:"D"f2 fe d2|"Bm"d2 de d2|"G"B4 "A"A2|"D"F4 A2|
V:2
|z2|:d4 A2|A2 Bc A2|G4 D2|D6|
V:1
"G"BA Bc d2|"A7"e4 de|"D"f2 f2 e2|"Bm"d4 f2|
V:2
G4 F2|G4 FG|A4 G2|A4 F2|
V:1
"G"B4 e2|"D/A"A4 d2|"Bm"F4 E2|"Bm"D4 f2|
V:2
G4 G2|F4 F2|d2 A4|B4 A2|
V:1
"G"B4 e2|"A7"A4 dc|"D"d6|"D"d4 de:|
V:2
G4 G2|D6|F6|A6:|
V:1
|:"D"f2 fe d2|"A7"ed ef a2|"G"b4 a2|"D"f4 ed|
V:2
d4 A2|GF GA d2|g4 f2|d6|
V:1
"A7"e4 a2|"D"f4 e2|"D"d4 B2|"A"B4 A2|
V:2
A2 c2 e2|d6|G4 G2|G4 F2|
V:1
"F#m"F4 E2|"B"D4 f2|"G"B4 e2|"A7"A4 a2|
V:2
D2 A4|B4 A2|G4 G2|F6|
V:1
"G"ba gf ed|"A7"e4 dc|"D"d6|"D"1d4 de:|2d6||
V:2
gf ed cB|A2 G2 E2|F6|1F6|2F6||
X: 10
T: Sí Beag Sí Mór
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
de |:"D"f2 fe d2|"Bm"d2 de d2|"G"B4 "A"A2|"D"F4 A2|
"G"BA Bc d2|"A7"e4 de|"D"f2 f2 e2|"Bm"d4 f2|
"G"B4 e2|"D/A"A4 d2|"Bm"F4 E2|"Bm"D4 f2|
"G"B4 e2|"A7"A4 dc|"D"d6|"D"d4 de:|
|:"D"f2 fe d2|"A7"ed ef a2|"G"b4 a2|"D"f4 ed|
"A7"e4 a2|"D"f4 e2|"D"d4 B2|"A"B4 A2|
"F#m"F4 E2|"B"D4 f2|"G"B4 e2|"A7"A4 a2|
"G"ba gf ed|"A7"e4 dc|"D"d6|1"D"d4 de:|2"D"d6||
X: 11
T: Sí Beag Sí Mór
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
de|:fg fe d2|d3e d2|B4A2|F4A2|BA Bc d2|e4 de|
f4e2|d4f2|B4e2|A4d2|F4E2|D4f2|B4e2|
A4dc|d6-|1d4de:|2d4de||
|:f3ed2|ed ef a2|b4a2|f3ed2|
e4a2|f3ed2|d4B2|A4BA|
F4E2|D4f2|B4e2A4a2|
ba gf ed|e4dc|d6-|1d4de:|d4|]

Skibbereen

X: 1
T: Skibbereen
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
B A2 B/A/ G/A2 B | e2 d B2 G | A2~G E2 D | E4 z2 |
d e2 f g2| f e2 B d2 | e d2 B G2 |A B2 z2 z |
d e2 f g2| f e2 d/B/ d2 | e d2 B/A/ G2 |A B2 z2 B|
A2 G A2 B | e2 d B2 G | A2~G E2 D | E4 z2 |
X: 2
T: Skibbereen
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
E2 | E4 D2 | E4 G2 | A4 G2 | E4 C2 | D4 C2 | A,4 A,2 |(A,4 | A,4) A2 |
A4 B2 | c4 B2 | A4 E2 | G4 A2 | E4 D2 | C4 D2 | (E6 | E4) A2 |
A4 B2 | c4 B2 | A4 E2 | G4 A2 | E4 D2 | C4 D2 | (E6 | E4) E2 |
E4 D2 | E4 G2 | A4 G2 | E4 C2 | D4 C2 | A,4 G,2 | (A,6 | A,4) |]

Soir Et Matin

X: 1
T: Soir Et Matin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ade|:f2 fedc|B2 BAGF|EDE FGA|D4ag|
f2 efdc |B2 BAGF|EDE FGA|1D3 Ade:|2D6|
|:C2D2E2|GFGFED|CDEFGA|(3Bcd (3efg (3fga|
d4dc|AdcAGF|AdcAGF|1 EG c4:||2 EG c4-|c3 Ade|

Spancil Hill

X: 1
T: Spancil Hill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
|: B2 |"Em" B4 E2 | B4 B2 | "D" A4 F2 | D4 E2 | F2 A2 G2 | E4 D2 | "Em" E6- | E4 B2 |
"Em" B4 e2 | e4 f2 | e4 d2 | B4 c2 | "D" d4 e2 | d2 c2 B2 | A6- | A4 B2 |
"Em" B4 e2 | e4 f2 | e4 d2 | B4 c2 | "D" d4 e2 | d2 c2 B2 | A6- | A2 d2 c2 |
"Em" B4 E2 | B4 B2 | "D" A4 F2 | D4 E2 | F2 A2 F2 | E4 D2 | "Em" E6- | E2 z2 :|]
X: 2
T: Spancil Hill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
|: B2 E | B2 B | A2 F | D2 E | F A G | E2 D | E3- | E2 B |
B2 e | e2 f | e2 d | B2 c | d2 e | d c B | A3- | A2 B |
B2 e | e2 f | e2 d | B2 c | d2 e | d c B | A3- | A d c |
B2 E | B2 B | A2 F | D2 E | F A F | E2 D | E3- | E3 :|]
|: B4 E2 | B4 B2 | A4 F2 | D4 E2 | F2 A2 G2 | E4 D2 | E6- | E4 B2 |
B4 e2 | e4 f2 | e4 d2 | B4 c2 | d4 e2 | d2 c2 B2 | A6- | A4 B2 |
B4 e2 | e4 f2 | e4 d2 | B4 c2 | d4 e2 | d2 c2 B2 | A6- | A2 d2 c2 |
B4 E2 | B4 B2 | A4 F2 | D4 E2 | F2 A2 F2 | E4 D2 | E6- | E6 :|]
X: 3
T: Spancil Hill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
| "Em"B2E | B2B | "D"A2F | D2E | FAG | E2D | "Em"E3- | E2B |
| "Em"B2e | e2f | e2d | B2c | "D"d2e | dcB | A3- | A2B |
| "Em"B2e | e2f | e2d | B2c | "D"d2e | dcB | A3- | Adc |
| "Em"B2E | B2B | "D"A2F | D2E | FAF | E2D | "Em"E3- | Ez |]
"Em" B4 E2 | B4 B2 | "D" A4 F2 | D4 E2 | F2 A2 G2 | E4 D2 | "Em" E6- | E4 B2 |
"Em" B4 e2 | e4 f2 | e4 d2 | B4 c2 | "D" d4 e2 | d2 c2 B2 | A6- | A4 B2 |
"Em" B4 e2 | e4 f2 | e4 d2 | B4 c2 | "D" d4 e2 | d2 c2 B2 | A6- | A2 d2 c2 |
"Em" B4 E2 | B4 B2 | "D" A4 F2 | D4 E2 | F2 A2 F2 | E4 D2 | "Em" E6- | E2 z2 :|]
X: 4
T: Spancil Hill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
|: d2 |"Am" e4 A2 | e4 e2 | "G" y (d4 B2) | G4 A2 | y (B2 d2) e2 | "Em" (B2 A2) G2 | "Am" A6- | A4 e2 |
w: 1.~Last night as I lay dream--ing of plea--sant days-- gone by. * My
"Am" e4 a2 | a4 b2 | (a4 g2) | e4 f2 | "C" g4 a2 | (g2 f2) e2 | "G" d6- | d4 d2 |
w: mind being bent on ramb--ling, to Ire-land I_ did fly. * I
"Am" e4 a2 | a4 b2 | (a4 g2) | e4 f2 | "C" g4 a2 | (g2 f2) e2 | "G" d6 | (g4 f2) |
w: stepped on board a vi--sion and fold-lowed with_ a will. Till_
"Am" e4 A2 | e4 e2 | "G" d4 B2 | G4 A2 | (B2 d2) e2 | "Em" (B2 A2) G2 | "Am" A6- | A4 :|
w: next I came to an-chor at the cross_ at Span--cil Hill
W: Verse 2:
W: 'Twas on the 23rd of June, the day before the fair,
W: When Ireland's sons and daughters and friends assembled there,
W: The young, the old, the brave, the bold, their duty to fulfil,
W: At the parish church near Clooney,a mile from Spancil Hill.
W: Verse 3:
W: I went to see me neighbours to see what they might say,
W: The old ones were all dead and gone, they young ones turning grey,
W: I met with tailor Quigley, he's as bold as ever still,
W: Sure he used to make me britches when I lived in Spancil Hill.
W: Verse 4:
W: I paid a flying visit to my first and only love,
W: She's as fair as any lily and as gentle as a dove,
W: She through her arms around me, saying Johnny I love ye still,
W: She was Meg the farmers daughter and the pride of Spancil Hill.
X: 5
T: Spancil Hill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
K:Edor
|: A2 |"Em" B4 E2 | B4 B2 | "D" y (A4 F2) | D4 E2 | y (F2 A2) B2 |(F2 E2) D2 | "Em" E6- | E4 B2 |
w:1.~Last night as I lay dream--ing of plea--sant days-- gone by. * My
"Em" B4 e2 | e4 f2 | (e4 d2) | B4 c2 | "G" d4 e2 | (d2 c2) B2 | "D" A6- | A4 A2 |
w:mind being bent on ramb--ling, to Ire-land I_ did fly. * I
"Em" B4 e2 | e4 f2 | (e4 d2) | B4 c2 | "G" d4 e2 | (d2 c2) B2 | "D" A6 | (d4 c2) |
w:stepped on board a vi--sion and fold-lowed with_ a will. Till_
"Em" B4 E2 | B4 B2 | "D" A4 F2 | D4 E2 | (F2 A2) B2 |(F2 E2) D2 | "Em" E6- | E4 :|
w:next I came to an-chor at the cross_ at Span--cil Hill
W:Verse 2:
W:'Twas on the 23rd of June, the day before the fair,
W:When Ireland's sons and daughters and friends assembled there,
W:The young, the old, the brave, the bold, their duty to fulfil,
W:At the parish church near Clooney,a mile from Spancil Hill.
W:Verse 3:
W:I went to see me neighbours to see what they might say,
W:The old ones were all dead and gone, they young ones turning grey,
W:I met with tailor Quigley, he's as bold as ever still,
W:Sure he used to make me britches when I lived in Spancil Hill.
W:Verse 4:
W:I paid a flying visit to my first and only love,
W:She's as fair as any lily and as gentle as a dove,
W:She threw her arms around me, saying Johnny I love ye still,
W:She was Meg the farmers daughter and the pride of Spancil Hill.
W:Verse 5
W:I thought I stooped to kiss her, as I did in days of yore,
W:Says she you're only joking, as you often were before,
W:The cock crew on the roost again, he crew both loud and shrill,
W:And I awoke in California, far far from Spancilhill.

The Star Of The County Down

X: 1
T: The Star Of The County Down
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
E2 G2 |A4 A2 | A3 G A2 | c4 c2 | d3 c d2 | e3 d c2 | AG- G2 E2 | G6- | G2 c2 B2 |
A4 A2 | A3 G A2 | c4 c2 | d3 c d2 | e3 d c2 | A4 A2 | A6- | A2 ||
c2 e2 |g4 e2 | ed- d2 c2 | d3 e d2 | d3 c d2 | e3 d c2 | AG- G2 E2 | G6- | G2 c2 B2 |
A4 A2 | A3 G A2 | c4 c2 | d3 c d2 | e3 d c2 | A4 A2 | A6- | A2 |]
X: 2
T: The Star Of The County Down
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
E2 G2 |A4 AB | A3 G A2 | c4 c2 | d3 c d2 | e2 d2 c2 | A2 G2 E2 | G6- | G2 c2 B2 |
A4 AB | A3 G A2 | c4 c2 | d3 c d2 | e2 d2 c2 | A4 G2 | A6- | A2- ||
A2 e2 |g4 e2 | e3 d c2 | d6 | d4 cd | e3 d c2 | A2 G2 E2 | G6- | G2 c2 B2 |
A4 AB | A3 G A2 | c4 c2 | d3 c d2 | e2 d2 c2 | A4 G2 | A6- | A2- |]
X: 3
T: The Star Of The County Down
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
D2 B2 A2 |G3 F GA | G2 F2 D2 | B3 A Bd | c4 Bc | d2 c2 B2 | G4 FD | F6 | D2 B2 A2 |
G3 F GA | G2 F2 D2 | B3 A Bd | c4 Bc | d2 c2 B2 | GA- A2 F2 | G6 ||
GA Bc de |f2 d4 | d2 c2 B2 | c3 B cd | c4 Bc | d2 c2 B2 | G4 FD | F6 | D2 B2 A2 |
G3 F GA | G2 F2 D2 | B3 A Bd | c4 Bc | d2 c2 B2 | G2 A3 F | G6 |]

Starry Night For A Ramble

X: 1
T: Starry Night For A Ramble
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
|G2F2|:"C"E4 G2|c2 G2 E2|"F"F6|A6|"G"G4 c2|d3 cd2|"C"e6-|e4d2|
|"C"e3 dcB|c2 G2 E2|"F"F6|A4 B2|"G"G4 c2|d3 ed2|"C"c6-|c2 d2e2|
|"F"f3 gf2|f2 e2 d2|"C"e3 fe2|e2 d2 c2|"G"d3 ed2|B2 A2 G2|"G"g6-|g2 G2F2|
|"C"E4 G2|c2 G2 E2|"F"F6|A4 A2|"G"G4 c2|d3 ed2|"C"c6|1c2 G2F2:|2c6|

Sweet Journeys

X: 1
T: Sweet Journeys
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|: (3E/F/E/ DB, |\
A,3 C E2 | A<c- c2 (3BcB | A3 F D2 | E3 F ED |
C3 E A2 | c<e- e2 e<f | e3 c A2 | B3 ^A Bc |
d3 e fd | e2 .c2 A2 | F3 E D2 | E3 F ED |
CA- A2 A<c | B3 A G2 | A6 | A3 :|
|: z e2 |f3 e d2 | f<a- a2 (3faf | e3 c A2 | A<E- E2 E2 |
F<d- d2 F2 | E<c- c2 c<e | e3 d c2 | B3 A Bc |
d3 e f2 | g2 a2 a<b