Lemonau rhywiol’s tune sets

Nyth Y Gog, Pibddawns Y Blodau, The Rights Of Man, The Golden Eagle, King Of The Fairies.

ABC sheet music
T: Nyth Y Gog
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
|: E>F |G>FG>F E2 g>e | d>BA>G F>AG>F | G>FG>A B>^AB>c | d2 A2 A2 B>A |
G>FG>F E2 g>e | d>BA<G F>AG<F | G>FG>A B>cA>c | (3BcB E2 E2 :|
|: (3Bcd |e>^de>f e<g (3gfe | d2 B2 B3 A | G>Bd>B G>B (3dcB | (3cdc A2 A3 d |
e3 d e>gf>e | (3ded B2 B2 (3cBA | G2 G>A B2 (3ABc | B2 E2 E2- :|
|: E>G |B>GE>G B>G (3EFG | B>GA<F E2 F>G | A>FD>F A2 (3DEF | (3ABA (3GFE D2 E>F |
G2 G<F E2 g>e | d>BA<G F>AG<F | G>FG>A B>cA<c | B2 (3EEE E2 :|
T: Pibddawns Y Blodau
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G>A | B>gf>g e>cB>A | G>dB>G F>AD>F | G>DA>D B>Dc>B | (3ABA (3GFE D>FA>c |
B>gf>g e>cB>A | G>dB>G F>AD>F | G>FG>E D>cB>A | G2 B2 G2 :|
|:B2 | c>AF>A G>Bd>g | g>fg>a b>gf>g | e>c' d>b c>aB>g | f>ge>f d>ec>d |
B>gf>g e>cB>A | G>dB>G F>AD>F | G>FG>E D>cA>F | G2 B2 G2 :|
T: The Rights Of Man
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
|: G>A |B2 (3ABA G2 (3FGF | E>FG>A B2 e>f | g>fe>d e>d (3Bcd | c>BA<G A2 (3FGA |
(3BcB A2 (3GAG F>G | E>FG<A B2 e>f | g2 (3fed B2 (3fgf | e>E E>^D E2 :|
|: g>a |b2- b>g e2 (3fga | b>^ab>g e2 (3gfe | d3 e f3 g | a>f (3def a2 (3agf |
e^def g>fg>a | b2 (3agf g>fe>f | g>fe<d B2 (3gfg | e2 E2 E2 :|
T: The Golden Eagle
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: {A/}B>A |G>BD>G [B,B]>D (3GAB | d>G (3Bcd g>ba>g | f>Ae>d c>FB>A | (3GAG A>G F>D (3cBA |
G>BD>G [B,B]>DG>B | d>G (3Bcd g>ba>g | f>ed>^c =c>FB>A | (3GAG F>A G2 :|
|: (3b^ab |b>B^d>f b>ag>f | e>^de>f g>^fg>^g | a>A^c>e a>g (3gfe | (3ded ^c>e d2 a>b |
c’>af>d ^c>de>f | g>^fg>a b2 a>g | f>ed>^c =c>FB>A | (3GAG F>A G2 :|
T: King Of The Fairies
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|: z>B |E>^DE>F G>FG>A | B2- B>A G>FG>A | B>E (3EEE E>F (3GFE | F>GF>E D2- D>B |
.E<zE>F .G<zG>A | B>AG>B d2- d>=c | B2 E2 G<FE>^D | E2 E2 E2 :|
|: (3Bcd |e2 B2- B>de>f |g>ag>f e>fe>^d | e2 B2 B>^AB>c |d2 d>c B>c (3dcB |
e2 B2 (3Bcd e>f | g>ag>f e>fe>d | (3Bcd e>g f>e (3def | e2- e>^d e2 e>f |
g2- g>e f2 f>d | e>dB>c d2- d>e |d>BA>G F<GA>B | d>BA>F G<FE>D |
B>E (3EE^D E>FG>A | B2 e2 e>^de>f | e2 B2- B>AG>F | E2 (3EEE E2 :|