Download ABC

The Archivist’s tunebook: jigs

Order by name, newest, oldest.

Ah See Ye Keep A Bee

X: 1
T: Ah See Ye Keep A Bee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:DBB BAB|d^c=c BAG|ABA DFA|d^c=c BAG|
BBB DGB|d^c=c BAG|ABA DFA| G2 G3 A:|
BBB B^AB|BBB g3|ecA ecA|BBB g3|
BBB B^AB|BBB g3|ecA ABc|BGF G2 A|
BBB B^AB|BBB g3|ecA ecA|BBB g3|
BBB B^AB|BBB g3|ecA ABc|BGF G3||

The Aherlow

X: 1
T: The Aherlow
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
BGG Add|~B3 BAG|BGG ADD|GBG AFD|
BGG Add|BAG ABc|dge f2d|1 cAF G3:|2 cAF G2D||
|:GBd ~g3|fed cAF|GBd ~g3|faf g2e|
[1faf gfe|fed cAG|~B3 BAG|BdB cAF:|
[2faf gfe|fed e^cA|faf ge^c|ded d2D||
|:GBB B2d|cA^G ~A3|GBB BAG|BdB cAF|
GBB B2d|cA^G ABc|dge f2d|cAF G2D:|
X: 2
T: The Aherlow
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
(A|B)GG Ad(d|B)GG ADD|BGG ADD|GBG FED|
BGG AFF|BAG ABc|dge ~f2d|cAF G2:|
D|:GBd g2(e|f)ed cAF|GBd g2g|(f/g/a) fg2 g|
(f/g/a) fg2 e|fed cAG|~B3 BAG|(B/c/d) (B c)BA:|
GBB B2 (d|c)AA AFD|GBB BAG|(B/c/d) B cBA|
GBB B2 d|cAA ABc|dge ~f2d|cAF G3:|
X: 3
T: The Aherlow
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
A|BGG Add|BGG ADD|BGG ADD|GBG FED|
BGG AFF|BAG ABc|dge f2d|cAF G2:|
D|:GBd g2e|fed cAF|GBd g3|f/g/af g3|
f/g/af g2 e|fed cAG|B3 BAG|B/c/dB cBA:|
GBB B2 d|cAA AFD|GBB BAG|B/c/dB cBA|
GBB B2 d|cAA ABc|dge f2d|cAF G3:|

Airaidh Nam Badan

X: 1
T: Airaidh Nam Badan
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Fmaj
|: cFF FGA| cdc AGF| G3 GAc| d3 f2d|
cFF FGA| cdc AGF| G3 GAc| d3 c2A:|
|: cdf f3| gag gfd| cdf f3| g3 f2g|
aff gdd| fcc cdd| AGG GAc| d3 c2A:|
X: 2
T: Airaidh Nam Badan
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
d | d>GG G>AB | d>ed B>AG | B>AA ABd | e3 g3 |
dBG GAB | d>ed BAG | B>AA ABd | e3 d2 :|
z | deg ggg | a>ba geg | e>dd d>eg | a3 g2a |
b>gg a>ee | g>dd e>gg | B>AA ABd |1 e3 g2 :|2 e3 d2 |]
X: 3
T: Airaidh Nam Badan
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Fmaj
(f/e/d/)|cA(G/F/) F>G(A/B/)|c>dc cAF|{F}A2 (G/F/) (GA).c |!crescendo(!d3 {feg}H!crescendo)!f2 z// (f//e//d//)|
cA(G/F/) F>GA/B/|c>dc cAF|{F}A2 (G/F/) (GA).c|!diminuendo(!(d3!diminuendo)!c2) :|
|:(A/B/)|cdf T(g>fg)|{fg}a2 (g/f/) fdc|(Td>cd) (cd)f|g3 d (Tf//e//f//g//)|
a.f.f g.d.d|f.c.c !turn!d>eHf|{F}A2 (G/F/) (GA).c|1 !crescendo(!(d3 {feg}!crescendo)!f2):|2 (!diminuendo(!d3 !diminuendo)!c2)|]
X: 4
T: Airaidh Nam Badan
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|dBG GB/c/d|ded dBG|B2 G ABd |e3 gfe|
dBG GA/B/c|ded dBG|B2 G ABd|e3 d3 :||
|:deg a3|b2g ged|e3 deg|a3e ega|
bgg aee|gdd efg|B2G ABd|1 e3 g3:|2 e3 d3:||
X: 5
T: Airaidh Nam Badan
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Fmaj
"Gm"{e}f2 (f//e//d//c//)|"F"{c}cA(G/F/) "F/A"F>G(A/B/)|"F"{c}c>dc {c}cAF|"Dm"{F}A2 (G/F/) "C"({F}GA)c |"Bb"d3 "Gm"{e}f2-f// (f//e//d//)|
"F"{c}cA(G/F/) "Dm"F>.G.A/.B/|"Am"c>dc "F"{c}cAF|"Dm"{F}A2 (G/F/) "C"({D}GA)c|"Bb"({D}d3"C"c2) |
|({B}A/B/)|"F"cdf "C"({f}g>{ag}fg)|"F"{fg}a2 (g/f/) {g}fdc|"Bb"({c}d>cd) "F/A"(cd)f|"Gm"{f}g3 "C7"d ({g}f//e//f//g//)|
"F"{g}a.f.f "Gm"g.d.d|"F/A"f.c.c "Bb"{c}d>ef|"F"{F}A2 (G/F/) "C"(GA)c|"Bb"({D}d3"C"c2)|
|({B}A/B/)|"F"{c}cdf "C"({f}g>{ag}fg)|"F"{fg}a2 (g/f/) {g}fdc|"Bb"({c}d>cd) "F/A"(cd)f|"Gm"{f}g3 "C7"d ({g}f//e//f//g//)|
"F"{g}a.f.f "Gm"g.d.d|"F/A"fcA/c/ "Bb"d>ef|"F"{F}A2 (G/F/) "C"({D}GA)c|1 "Bb"{D}d3:|2 "Bb"({D}d3"C"c3)|]

An Seanchai Muimhneach

X: 1
T: An Seanchai Muimhneach
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
B2 E EFA | B2 A Bcd | B2 E EFA | BAG FED |
B2 E EFA | B2 A Bcd | AFD DEF | FAG FED :|
g2 e fed | e2 B BAF | B2 E EFA | BAG FED |
gfe fed | edB (B/c/d)B | AFD DEF | FAG FED :|
E3 EFE | EFE E2 D | EFE EFA | BAG FED |
E3 EFE | EFE (B/c/d)B | AFD DEF | FAG FED :|

Babbity Bowster

X: 1
T: Babbity Bowster
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:B|c3 B3|ABG F2D|G2G BAB|G2G BAB|
c3B3|ABA fef|g2d edc|B3G2:|
|:B|cde gdB|ABG FED|G2d B/2c/2dB|G2d B/2c/2dB|
cde gdB|ABA fef|g2d edc|B3G2:|
|:B|cAc BGB|ABG FED|GAG BAB|GAG BAB|
[1cAc BGB|ABG FED|g2d edc|B3G2:|
[2cac BgB|Aag fef|g2d edc|B3G2||

The Banks Of The Brosna

X: 1
T: The Banks Of The Brosna
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|: B | cBA BAG | cde g2a | age dBG | AGE ~G3 |
cAB AGE | GAB deg | age ded | cAG A2 :|
e/g/ | ~a3 age | cde g2a | age dBG | AGE deg |
~a3 age | cde g2a | age ded | cAG A2 e/g/ |
~a3 age | cde g2a | age dB/c/d | ecA GEG |
~A3 AGE | AGA deg | age ded | cAG A2 ||

The Bonawe Highlanders

X: 1
T: The Bonawe Highlanders
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|:A>ce e>cA|e>dc c>Bc|A>ce e>cA|B>AB c2 A|
A>ce e>cA|c>BA a2 e| f<af ecA|B>AB c2 A:|
|:a3 a2 e|faf e>cA|a3 a2 e|f<ag f2 e|
f>ef fec|ABc a2 e|f<af e>cA|B>AB c2 A:|
|:cBc A>AA|e>cA c>BA|cBc A>AA|B>AB c2 A|
cBc A>AA|e>cA a2 e|f<af ecA|B>AB c2 A:|
a>ea =g>fe|f<af e>cA|a>ea =g>fe|f<ag f2 e|
f>ef f>ec|A>Bc a2 e|f<af e>cA|B>AB c2 A|
a>ea =g>fe|f<af e>cA|a>ea =g>fe|f<ag f2 e|
a>AA c>BA|A>Bc a2 e|f<Af e>cA|B>AB c2 A|]

The Book Of Rights

X: 1
T: The Book Of Rights
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
DED D2F|Add AFA|Bcd AGF|EDE FDB,|
DED D2F|Add AFA|Bcd AGF|EDD D3:|
dfa a2a|aba afd|gbg faf|ede fdB|
dfa agf|ede fdA|Bcd AGF|EDD D3:|

The Boys Of Coomanore

X: 1
T: The Boys Of Coomanore
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:(A/G/)|F2E FDD|Ddc dAG|F2E FDD|FAF GFE|
FEG FDD|Ddc dAG|FAG FGE|FDD D2:|
|:(F/G/)|ABc d2e|fdf ecA|ABd efg|faf gfe|
ABc d2e|fdf ecA|AGF EAG|FDD D2:|
X: 2
T: The Boys Of Coomanore
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:FGE FDD|cde dAG|~F3 FDD|FGE FAG|
|FGE FDD|cde dAG|FGE FAG|1 EDC DAG:|
|:ABc dcd|fed ecA|ABc ~d3|fag fed|
|ABc deg|fed edc|AGF EAG|1 FDD D2 B:|
X: 3
T: The Boys Of Coomanore
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
F2 E FDD|cde dAG|FGE FDD|EFG EFG|
FGE FDD|cde dAG| FGA GEC| EDC D2 E|
F2 E FDD|cde dAG|FGE FDD|EFG EFG|
FGE FDD|cde dAG| FGA GEA| DED D2 B||
ABc dcd|fed cBA|ABc dcd|eag edd|
ABc d2 e|fed edc|ABA EFG|1 EFD D2 B:|EFD D2 E||
X: 4
T: The Boys Of Coomanore
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:F2{G}E FDD|cde dAG|~F3 FDD|EAG EAG|
|F2{G}E FDD|cde dAG|~F3 EAG|1 EDC DAG:|2 EDC D2 B||
|:ABc dcd|fed edc|ABc ~d3|eag edc|
|ABc dfg|fed edc|AGF EAG|1 FDD D2 B:|2 FDD D3||
X: 5
T: The Boys Of Coomanore
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|F2 E FDD|cde dAG|FGE FDD|EFG EFG|
FGE FDD|cde dAG| FGA GEA|1 D3 D2 E:|2 D3 D2A||
|ABc dcd|fed edc|ABc dcd|eag edc|
ABc d2 e|fed edc|FGA GEA|1 D3 D2 A:|D3 D2 E||

The Braes Of Mellinish

X: 1
T: The Braes Of Mellinish
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:ABA ABA|d2c BGB|ABA ABA|g2f e2a|
ABA ABA|d2c BGB|ABA e2e|dBG A3:|
|:e2d cAc|d2c BGB|e2d cAc|eae cAc|
e2d cAc|d2c BGB|ABA e2e|dBG A3:|
|:A2e ece|dcd BGB|A2e ece|fdf ece|
fdf ece|dcd BGB|ABA e2e|dBG A3:|
|:e2a aga|g2g edB|A2a aga|g2a aga|
g2a aga|g2g edB|ABA e2e|dBG A3:|
X: 2
T: The Braes Of Mellinish
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
A>AA AAA | d2c BGB | A>AA AAA | g2f eea |
A>AA AAA | d2c BGB | A2a eAe | dGB A2c :|
e2d cAc | d2c BGB | e2d cAc | cae cAc | e2d cAc |
d2c BGB | A2a eAe |[1 dGB A2c :|[2 dGB A2e ||
A2e eAe | dGd BGB | A2e eAe | fAf eAe | fAf eAe |
dGd BGB | A2a eAe |[1 dGB A2e :|[2 dGB A2c ||
Aaa aAa | gAg BGB | A2 a aAa | gAa aAa | gAa aAa |
gAg BGB | A2a eAe |[1 dGB A2c :|[2 dGB A3 ||

Bride Of The Wind

X: 1
T: Bride Of The Wind
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Cmaj
|:e | g^fg agf | gec G2 c | BdB GAB | cBA G2 ^f |
g^fg agf | gec G2 c | BdB GAB | c3 z2 :|
|: G | GEG cBc | ABA d2 c | Bgg g^fg |ag^f gec|
GEG cBc | ABA d2 c | Bgg age | c3 z2 :|

Bundle And Go

X: 1
T: Bundle And Go
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|: D| GBB BAG |FAA AGF |GBB BAG |AGF E2F |
GBB BAG |FAA AGF | GAB ABc |AGF G2 :|
|: F|Eee efg |fdB AGF |Eee efg |fdB d2F |
Eee efg |fdB AGF |GAB ABc |AGF G2 :|

The Caledonian

X: 1
T: The Caledonian
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
D | GAG BcB | AGA G2 G | BAB GBd | e3 d2 e/f/ |
gfe dgB | AGA BGE | DED DGB | A2 G GBd ||
GGG GBG | ddd dBG | EAA AcA | eee ecA |
^GGG GGG | AAA ^AAA |BBB Bd^c | dBG dBG ||
K:C
ede cdc | ede c2 c | cBc dBG | AGE G2 G |
cBc EFG | AGA d2 e/f/ | gBc gec | dcd c3 ||

The Cat In The Corner

X: 1
T: The Cat In The Corner
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:D|FEF DFA| dAF AFD | (3 DEF E CEG| cGE CEG|
~F3 DFA| dAF AFD |GBG EFG|AFD D2:|
|:e|fdd ~d3| afd def| ecc ~c3|
[1 gec ceg|fdd ~d3| afd def|gfg eag| fdd d2:|
[2 gec efg|afa geg|fdf e^cA|GBG EFG|AFD D2 ||
X: 2
T: The Cat In The Corner
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
D2E|:F~F2 DFA|dAF AFD|E~E2 cEG|cGE cEG|
F~F2 DFA|dAF AFD|G~G2 EFG|1 AFD D2E:|2 AFD D2e||
|ffd d^cd|AFd def|eec cBc|GEG ceg|
ffd d^cd|AFd def|g~g2 efg|afd d2e||
|f~f2 dAd|afd def|e2c cBc|geG ceg|
agf gz e|fed cAF|G~G2 EFG|AFD D3||
X: 3
T: The Cat In The Corner
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:c2A AcA|ecA AB=c|B2G GBG|dBG Bcd|
c2A AcA|ecA ABc|ded Bcd|ecA A2d:|
|:c2a a^ga|efe edc|B2g gfg|ded dcB|
c2a a^ga|efe edc|ded Bcd|ecA A2d:|
X: 4
T: The Cat In The Corner
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:F~F2 DFA|dAF AFD|E~E2 cEG|cGE cEG|
F~F2 DFA|dAF AFD|G~G2 EFG|1 AFD D2E:|2 AFD D2e||
|ffd d^cd|afd def|eec cBc|gec ceg|
ffd d^cd|afd def|g~g2 efg|afd d2e||
|ffd d^cd|afd def|eec cBc|gec ceg|
agf gz e|fed cAF|G~G2 EFG|AFD D3||
X: 5
T: The Cat In The Corner
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:E|!turn!F3 DFA| dAF AFD | !turn!E3 CEG| cGE CEG|
!turn!F3 DFA| dAF AFD |GFG EFG|AFD D2:|
K: D
e|:f2d dcd| afd de=f| e2=c cBc|gec efg|
[1 f2d dcd| afd def|!turn!g3 efg| afd dag:|
[2 agf g2f|fed ecA|GFG EFG|AFD D2 ||

Ceann Dubh Dileas

X: 1
T: Ceann Dubh Dileas
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
c| AABc2d|eag fed|cAe f>ed|cAdD2:|
E|F>GA/2B/2 cAA|Ade f2e/2d/2|cAF G2G|A>GAD2:|

Ceannt The Piper

X: 1
T: Ceannt The Piper
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
AG|FDD AGE|Fzd dAG|FDD AdB| cAF GAG|
FDD AGE|FAd dAB|~c3 cAF|~G3 GAG|
FDD AGE|FAd dAG|FDD AdB| cAF GAG|
FDD AGE|Fzd dAB|~c3 cAF|~G3 GAG|
|:FAd dAd|BAG ADD|FAD FAd|BAF EFG|
FAd dAd|BAG ADD|ded cAF|~G3 GAG:|
|:FDD ADD|BAG ADD|FDD ADd|BAF EFG|
FDD ADD|BAG ADD|ded cAF|~G3 GAG:|
FAd dAd|fde dAG|FAd deg|fdA ~G3|
FAd dAd|fde dAB|~c3 cAF|~G3 GAG|
FAd dAd|fde dAG|FAd deg|fdA ~G3|
FAd dAd|fdf g3|afd g/2f/2ed|d/2c/2AF G|

Chalk Sunday

X: 1
T: Chalk Sunday
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: D |GDG BAF | GB/c/d g2 e | dBG AGE | ABA A2 D |
G3 A3 | BB/c/d g2 e | dBG A^GA | BGF G2 :|
e/f/ |gbg ged | e^de gg/f/e | dBG AGE | ABG A2 e/f/ |
g/a/bg agf | e/f/gf g2 e | dBG A^GA | BGF G2 e/f/ |
g2 g gfd | e^de g2 e | dBG AGE | ABA A2 E/F/ |
GDG A^GA | Bcd gfe | d2 G A^GA | BGF G2 |]
X: 2
T: Chalk Sunday
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: B/A/ |G>AG B>AB | GBd g2 e | dBG AGE | A>BA A2 B/A/ |
G>AG BAB | GBd g2 e | dBG AGE|G2 G G2 :|
|: (3d/e/f/ |g>ag fed | ede/f/ g2 f/e/ | dBG cBc | ABd e2 (3d/e/f/ |
gag fed | ede/f/ g2 e | dBG AGE | G2 G G2 :|
X: 3
T: Chalk Sunday
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|: c/B/ |ABA cBA | cde a2 f | ecA BAF | BcB B2 c |
ABA cBA | cde a2 f | ecA BAF | ABA A2 :|
|: f/g/ |aba afe | fef agf | ecA BAF | BcB Bfg |
aba age | fef a2 f | ecA BAF | ABA A2 :|
X: 4
T: Chalk Sunday
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: B/A/ |GAG BAG | Bcd g2 e | dBG AGE | ABA A2 B |
GAG BAG | Bcd g2 e | dBG AGE | GAG G2 :|
|: e/f/ |gag ged | ede gfe | dBG AGE | ABA Aef |
gag gfd | ede g2 e | dBG AGE | GAG G2 :|
X: 5
T: Chalk Sunday
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|: E |A2 B cBc | Ace a2 f | ecA BAF | BcB BAF |
A2 B cBc | Ace a2 f | ecA BAB | cAA A2 :|
|: f |ece a2 f | ece a2 f | ecA BAF | BcB BAF |
A2 B cBc | Ace a2 f | ecA BAB | cAA A2 :|
X: 6
T: Chalk Sunday
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: D |G2 G BAF | GBd g2 e | dBG AGE | ABA A2 D |
G2 G A2 A | Bcd g2 e | dBG A2 A | BGF G2 :|
|: f |g2 g ged | e2 e gfe | dBG AGE |
[1 ABA A2 f | g2 g agf | egf g2 e | dBG A^GA | BGF G2 :|
[2 ABA A2 F | G2 G A2 A | Bcd g2 e | dBG A2 A | BGF G2 |]
X: 7
T: Chalk Sunday
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: A | BcB BGA | Bdf g2 a/g/ | fdc BGB | dcB A2 g/e/ |
dGG AGG | Bdf gag | gdA dcA | AGG G2 :|
|:c | deg aba | gdc d2 f/g/ | aec BGB | dcB A2 g/e/ |
dGF GBA | Bdf g2 a/g/ | gfd dcA | AGG G2 :|

Clancy’s

X: 1
T: Clancy's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:G2e dBd|gab afd|ege dBG|AGA BGE|
G2e dBd|gab afd|ege dBA|1 Bed edB:|2 Bed e2f||
|:gbe gbe|gbb bag|fad fad|faa agf|
eBe g2a|bag fef|gfe dBA|1 Bed e2f:|2 Bed edB||
X: 2
T: Clancy's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
|:A|FBB AFD | def ecA | BcB AFD | EDE FDB,|
FBB AFD | def ecA | BcB AFE | FBB B2 :|
|:c|dfB dfB | def fed | ceA ceA | cde edc |
def efg | fdB cAF | dcB AFE | FBB B2 :|
X: 3
T: Clancy's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: G2 e dBd | gfg afd | e/f/ge dBG | A^GA B=GE |
G2 e dBd | gfg afd | e/f/ge dBA |[1 Bee edB :|[2 Bee e2 ||
|: f |gbe gbe | gbb bag | fad fad | faa agf |
eBe gfg | baf gef | gfe dBA |[1 Bee e2 :|[2 Bee edB |]
X: 4
T: Clancy's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
|:A2d cBA|fga gec|ded cAF|GFG AFD|
A2d cBA|fga gec|ded cAG|1 Ad^c d2F:|2 Ad^c d2e||
|:fad fad|fga agf|egc egc|efg gfe|
fga gab|afd ecA|fed cAG|1 Ad^c d2e:|2 Ad^c d2F||
X: 5
T: Clancy's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
|: F2d cBA | fga gec | ded cAF | GFG AFD |
F2d cBA | fga gec | ded cAG| Ad^c d3 :|
|: fad fad | fga agf | egc egc | efg gfe |
fga gab | afd ecA | fed cAG | Ad^c d3 :|
X: 6
T: Clancy's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|"G"G2e dBG|"A7"gab "D"afd|"C"e/f/ge "G"dBG|"A7"AGA BGE|
"G"G2e dBG|"A7"gab "D"afd|"C"e/f/ge "Bm"dBA|"Em"Bee e2z:|
"Em"gbe gbe|"Em"g2b "A7"bag|"D"fad fad|"D"faa "B7"agf|
"Em"eBe gfg|"Em"bef "A7"gef|"C"gfe "Bm"dBA|"Em"Bee e2z:|

Devil The Care

X: 1
T: Devil The Care
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: ed | cAA eAA | aga e2 d | cAA eAA | (4Bcdc Bed |
cAA eAA | aga e2 d | (4cdec BAB | cAA A :|
|: cB | cBc ecA | dAd daa | cdc ecA | ded B2 B |
cBc ecA | dAd daa | (4cdec BAB | cAA A :|

Drover Lads

X: 1
T: Drover Lads
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
B|: GBd g3 | agf g2 e | dBB B2e | dBB B2A |
GBd g3 | agf g2 e | dBA A2 e | dBA A2 B :|
|: GBd dBd | ege dBG | dBB B2e | dBB B2A |
GBd dBd | ege dBG | dBA A2e | dBA A2 B :|
|: GBB gBB | aBB bBB | dBB B2 e | dBB B2 A |
GBB gBB | aBB bBB | dBA A2 e |1 dBA A2 B :|2 dBA A2 g||
|:bag agf | gfe efg | dBB B2 e | dBB B2 g |
bag agf | gfe efg | dBA A2 e |1 dBA A2 g :|2 dBA A3 ||

The Dublin

X: 1
T: The Dublin
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: (3D/E/F/ |G2 G BAB | GBd g2 e | dBG GFG | ABA AFD |
G2 G BAB | GBd gfe | dBG AGA | BGG G2 :|
|: e |dBd g2 e | dB/c/d g3 | dBG GFG | ABA AFD |
G2 G BAB | GBd gfe | dBG AGA | BGG G2 :|
|: G |E2 E GFE | BcB B3 | GFE FED | EFG B3 |
E2 E GFE | BcB BEF | GFE FED | E3 e2 :|

Eddie Moloney’s

X: 1
T: Eddie Moloney's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Cmaj
GF|~E3 CEG|cBG BGF|~E3 CEG|cBG Fgf|
e2c dcB|cBG Bcd|~e3 cdc|1 BGE F:|2 BGE F2A||
BGG edc|BGA _B2c|BGG edc|BGE F2A|
BGG edc|BGA _B=Bc|dgf dcB|1 GFE F2A:|2 GFE F||

The Fiddler Of Dooney

X: 1
T: The Fiddler Of Dooney
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
~G3 GBd|cAG FEF|DEF GAB|cAB cBA|
~G3 GBd|cAG FEF|DEF GBd|cAd G2z:|
~g3 bag|fed cBA|A^ce abg|gaf fed|
g2g bag|fed cBA|GAF GBd|cAd G2z:|

Franc A’Phoill

X: 1
T: Franc A'Phoill
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:A2D B2D|A2G FED|A2D B2D|GAG FED|A2D B2D|A2G FED|
=CEG =cBA|GAG FED:|dfa afd|ded cAG|FGA =cAF|GEF GFE|
dfa afa|geg fdf|e=cA FGA|GEF GFE:|dfd dfd|dAG FED|
dfd dAF|GEF GED|dfd cec|BdB AFD|=CEG =cBA|GAG FED:|
|:dDD cDD|BDD ADD|dDD cDD|GAG FED|
dDD cDD|BDD ADD|=CEG =cBA|GAG FED:|
X: 2
T: Franc A'Phoill
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
A2F B2F|A2G FED|A2F B2F|GFG GFD|
A2F B2F|A2G FED|GAB cAF|GFG AFD:|
|:dfa afd|d^cd ecA|GAB =cAF|GFG AFD|
dfa afa|geg fdA|GAB cAF|GFG AFD:|
|:d2e d2A|d2e dcA|d2e dcA|GFG AFD|
d2e d2A|d2e dcA|GAB cAF|GFG AFD:|
|:def def|def e^cA|def def|GFG AFD|
def def|def e^cA|GAB =cAF|GFG AFD:|
|:Ddd Dcc|DBB Dcc|Ddd Dcc|GFG AFD|
Ddd Dcc|DBB DAA|GAB cAF|GFG AFD:|
X: 3
T: Franc A'Phoill
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:A2F B2F|A2G FED|A2F B2F|GFG GFD|
A2F B2F|A2G FED|GAB =cAF|GFG AFD:|
|:dfa afd|dcd ecA|GAB =cAF|GFG AFD|
dfa afa|geg fdA|GAB =cAF|GFG AFD:|
|:d2e d=cA|d2e d=cA|d2e d=cA|GFG AFD|
d2e d=cA|d2e d=cA|GAB =cAF|GFG AFD:|
|:def def|def ecA|def def|GFG AFD|
def def|def ecA|GAB =cAF|GFG AFD:|
|:Ddd D=c=c|DBB D=c=c|Ddd D=c=c|GFG AFD|
Ddd D=c=c|DBB DAA|GAB =cAF|GFG AFD:|
X: 4
T: Franc A'Phoill
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
A2G ABG | ~A2G FED | A2G ABF | ~G3 AFD |
A2G ABG | ~A2G FED | GAB =cAF |1 ~G3 GFG :|2 ~G3 AFD ||
dfa afd | def ecA | GAB =cAF | ~G3 AFD |
dfa afa | geg fdA | GAB =cAF | ~G3 AFD:|
d2e d2A | d2e d=cA | d2e d=cA | GFG AFD |
d2e d2A | d2e dcA | GAB =cAF | ~G3 AFD :|
def def | def ecA | def ecA | GFG AFD |
def d2A | def ecA | GAB cAF | ~G3 AFD :|
dDD cDD | BDD ADD | dDD cDD | ~G3 AFD |
dDD cDD | BDD ADD | GAB cAF |1 ~G3 AFD :|2 ~G3 GFG ||
X: 5
T: Franc A'Phoill
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:A2D B2D | Ac/A/G FED | AAA BAF | G3 AFD |
A2D B2D | A2G FED | GAB cAF | G3 AFD :||
|:dfa agf | dcd ecA | GAB cAF | G3 AFA |
d2f afa | geg fdA | GAB cAF | G3 AFA :||
|:d2e d2A | Ade dcA | d2e dcA | G3 AFA |
d2e d2A | Ade c2A | GAB cAF | G3 AFA :||
|:d3 def | def ecA | def dcA | G3 AFA |
def def | def ecA | GAB cAF | G3 AFA :||
|:dDD cDD | BDD ADD | d2D cDD | G3 AFD |
dDD cDD | BDD A3 | GAB cAF | G3 AFD :||
X: 6
T: Franc A'Phoill
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:A2F ABG | A2G FED | A2F ABF | G3 AFD |
A2F ABG | A2G FED | GAB cAF |1 G3 GFG :|2 G3 AFD ||
|:dfa afd | def ecA | GAB cAF | G3 AFD |
dfa afa | geg fdA | GAB cAF | G3 AFD:||
|:d2e d2A | d2e dcA | d2e dcA | GFG AFD |
d2e d2A | d2e dcA | GAB cAF | G3 AFD :||
|:def def | def e^cA | def e^cA | GFG AFD |
def d2A | def e^cA | GAB cAF | G3 AFD :||
|:dDD cDD | BDD ADD | dDD cDD | G3 AFD |
dDD cDD | BDD ADD | GAB cAF |1 G3 AFD :|2 G3 GFG ||
X: 7
T: Franc A'Phoill
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
A2D B2D| A2G FED|A2D B2D|GFG AFD|
A2D B2D|A2G FED|GAB =cAF|GFG AFD|
.ADD .BDD|A2A FED|.ADD B2G|G3 AFD|
ADD BDD|ADD FED|GAB =cAF|GDG AFD||
dfa afd|dcd ecA|GAB =cAF|GFG AFD|
dfa afa|geg fdA|GAB =cAF|GFG AFD|
dfa aff|gee fdA|G3 =c2A|G3 AFD|
dfa a2f|g2e f2A|GAB =c2A|GDG AFD||
d2e d2A|d2e .d.cA|d2e .d.cA|GFG AFD|
d2e d2A|d2e .d.cA|GAB =cAF|GFG AFD|
d.B/.c/e d2A|d.B/.c/e dcA|d.B/.c/e dcA|GDG AFD|
d.e/.f/e d2A|d.e/.f/e dcA|G3 =cAF|GFG AFD||
def def|def ecA|GAB =cAF|GFG AFD|
def d2A|def ecA|GAB =cAF|GFG AFD|
def d.f/.g/f|d.f/.g/f ecA|GAB =cAF|GBG AFD|
def def|d.g/.f/d ecA|GAB =cAA|GBG ABc||
.dDD =cDD|BDD ADD|dDD =cDD|GFG AFD|
.dDD =cDD|BDD ADD|GAB =cAF|GFG ABc|
.dDD =cDD|BDD ADD|.dDD =cDD|G2B AFD|
.dDD =cDD|BDD ADD|GAB =cAF|G3 A.F/.G/A|D6||
X: 8
T: Franc A'Phoill
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:~A2D ~B2D | ~A2 G FED | ~A2 B cAF | ~G3 GFG |
~A2D ~B2D | ~A2G FED | cEG cBA |1 ~G2 A GFG :|2 ~G2 A GFD ||
|:dfa a (3gfd | ded cAG | FGA cAG | ~G2 A GFD |
dfa afa | gfe ~f2 e | d (3gfe dAF | GEF GFE :||
|:d (3gfe d (3gfe| dAG FED | ded dAF | GEF GFe |
ded c2A | BAG AFD | cEG cAF | ~G2 AG (3AB^c :||
|:dDD cDD | BDD ADD | ded cBA | (3FGA G FED |
|1 dDD cDD | BDD ADD | cEG cBA |~ G2 AG (3AB^c :||
|2 d2e c2 A | BAG AFD |cEG cBA | ~G2 A GFG :||
X: 9
T: Franc A'Phoill
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:A2D B2D|A2G FED|A2D cBA|GEF GAB |
A2D B2D|A2G FED|cEG cBA|GEF [1 GAB:|2 GED |]
|:dfa afd|dfd cAG|FGA cAF|FGG GFE |
dfa afa|geg fdB|cEG cBA|GEF GFE:|
|:def def|def e^cA|def dAF|GEF GFE |
dDd ^cDd|BDd AFD|cEG cBA|GEF GFE:|
|:dDD cDD|BDD ADD|dDD cDD|GEF GFE|
dDD cDD|BDD ADD|cEG cBA|GEF GFE:|
|:d2d d^cd|ABG FED|d2d dAF|FGG GFE|
d2d d^cd|ABG FED|cEG cBA|GEF [1 GFE:|2 GAB |]
X: 10
T: Franc A'Phoill
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|: {Ac}A2D {Bd}B{A}BD| ABG FED| {Ac}A2D {Bd}B2D| GcG {A}GFE|
{Ac}A2D {Bd}B{A}BD| ABG FE(C| C)EG cBA| GcG {A}GFE:||
|: dfa afd| dfd {^cd}cAG| [F2A,2] A {cd}cAF| GAG {A}GFE|
dfa afa| geg fdf|[M:9/8] e2A [F2A,2]A {d}cBA|[M:6/8] GAG {A}GFE:|
|: dfd dfd| dfd ^cAF| dfd dAF| GEF GFE|
dfd ^cec| B^cd AFD| CEG cBA| GcG {A} GFE:|
|: dDD cDD| BDD ADD| dDD {cd}cDD|GcG {A}GFE|
dDD cDD| BDD ADD| CEG cBA| GcG {A}GFE:|

The Gandy Dancer

X: 1
T: The Gandy Dancer
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:FDF ABc|dfa g2e|afa dfa| gec dcB |
A^GA DFA|d2d EFG|FAd faf|1 edc d2A:|2 edc d2B||
|:AFA d2B|A^GA DFA|BAB g2e|fdf edB |
AFA dfa|g2g bag|fdA FAf|1 edc d2B:|2 edc d2A||
X: 2
T: The Gandy Dancer
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:D3 ABc|dfa g2e|a3 dfa| gec dcB |
A^GA DF/G/A|df/g/d EFG|FAd faf|1 edc d2A:|2 edc d2B||
|:AF/G/A d2B|A^GA DFA|BAB g2e|fdf edB |
AF/G/A dfa|g3 bag|fdA FAf|1 edc d2B:|2 edc d2A||

Get Up Old Woman And Shake Yourself

X: 1
T: Get Up Old Woman And Shake Yourself
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
G2B BAB|G2E E2D|F2A A2G|FAF DEF|
G2B BAB|GBd geg|d2B BAB|1 G2E E2D:|2 G2E E2g||
d2B BAB|d2B BAB|d2B BAB|G2E Eeg|
d2B BAB|~d3 B2d|efg fed|~e3 e2f|
gfe fed|e2d Bcd|efg fed|~e3 e2f|
gfe fed|e2d Bcd|e2g fed|~e3 g3||
X: 2
T: Get Up Old Woman And Shake Yourself
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:G2B BAB|G2E E2D|F2A A2G|FAF DEF|
G2B BAB|GBd g3|d2B BAB|1 G2E E2D:|2 G2E E2g||
|:d2B BAB|d2B BAB|d2B BAB|G2E Eeg|
d2B BAB|d3 B2d|efg fed|e3 e2f:||
|:gfe fed|e2d Bcd|efg fed|e3 e2f|
gfe fed|e2d Bcd|e2g fed|e3 g3:||
X: 3
T: Get Up Old Woman And Shake Yourself
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:G2B BAB|G2E E2G|F2A AFA|F2D D2F|
G2B BAB|def gfe|d2B BAB|1 G2E E2D:|2 G2E E2e||
|:d2B BAB|d2B B2e|d2B BAB |G2E E2e|
d2B BAB|def gfe|d2B BAB|G2E E3:||
X: 4
T: Get Up Old Woman And Shake Yourself
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
[|:A|"D"Add "G"!turn!dc<B | "D"AB/A AFG3/2 | Add d2e |"Bm"fdB B2A |
"D"Add "G"!turn!dc<B |"D"AB/A AFG3/2 | "D"Add "A7"ceg | "D"fdd !turn!d2:|
|:f/g/ | "D"afd !turn!dcd |"G"BGG !turn!G2g/a/ |"Em" bge efd |"A7" cAA A2A |
"D"Add "G"!turn!dc<B |"D"AB/A AFG3/2 |"D" Add "A7"ceg | "D"fdd !turn!d2 :|

The Girl Of The House

X: 1
T: The Girl Of The House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:AG|FAD DFG|GA{c}A GEA|D{A}D{G}D AGE|FAD DAG|
~F3 ~G3|~A3 cde|dcA GEA|D{A}D{G}D D:|
|:FA|c2A AGF|FG{A}G {A}GFG|AdB cAG|AdA d2e|
fed cAG|EF{A}F GEA|dcA GEA|D{A}D{G}D D:|
X: 2
T: The Girl Of The House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
F2D DAF|GED D2A,|DFA DGE|FDD D2E|
~F3 ~G3|~A3 (3Bcd e|dcA GEA|1 DED D2E:|2 DED D2B||
=c2A AGF|G3 GFG|A2B =cAG|Adc d2e|
fed cAG|FAF GED|dcA GEA|1 DED D2B:|2 DED D2E||
X: 3
T: The Girl Of The House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
AG||:F2 D DAG|F2F GEA| DED AGE| F2D DAG|
F2F GFG| AGA cde |dcA GEA|1 DED DAG:|2 DED DAB||
c2 A AGF|G2G GFG|AdB cAG|Ad^c deg|
fed cAG|EFA GEA|dcA GEA|1 DED DAB:|2 DED D3||
X: 4
T: The Girl Of The House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:AG|(3FGAD DAD|A3 GEA|D3 AGE|(3FGAD DAG|
F3 G3|A3 (3Bcde|dcA GEA|D3 D2:|
|:AB|cAA AGF|G3 GFG|AdB cAG|Ad^c d2e|
(3gfed cAG|FDF GEA|dcA GEA|D3 D2:|
X: 5
T: The Girl Of The House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:AG|FAD DAG|AFA GEA|DED AGE|FAD DAG|
EFF GFG|GAA c2A|dcA GEA|DED D :|
|:AB|Bcc cAG|FGA GFG|AdB cAG|Ad^c dag|
fed cAG|EFA GED|dcA GEA|DED D :|
X: 6
T: The Girl Of The House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
AG |: ~F2D DAG | A2 A GEA | DAD AGE | ~F2 D DAG |
~F2F GFG | AGA =cde |d=cA GEA |1 DED DAG :|2 DED DAB ||
|: ~=c2c cAF | ~G2G GFG | A2d =cAG |Adc d2 e |
fed =cAG | ~F2 F GA=c | d=cA GEA | DED DAB |
~=c2c cAF | ~G2G GFG | A2d =cAG |Adc dga |
~f2 d =cAF | ~G2 G GA=c | d=cA GEA | DED DAG|]
X: 7
T: The Girl Of The House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:~F2D DAG|~A3 GEA|DED FED|GEA DAG|
~F3 ~G3|~A3 cde|dcA GEA|~D3 DAG:|
|:c2A AGF|~G3 DGG|Add cAG|Ad^d =d2e|
fed cAG|FAF GEA|dcA GEA|~D3 D2B :|
X: 8
T: The Girl Of The House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:AG|F2D DFG|ABA GEA|DED AGE|F2D D2E|
FEF GFG|AGA cde|dcA GEA|1 DED D:|2 DED D2||
|:B|c2A AGF|G3 GFG|Add cAG|Ad^c d2e|
fed cAG|F2A GED|dcA GEA |DED D2:|
X: 9
T: The Girl Of The House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
AG|: F2D DFG | GcA GEA | ~D3 AGE | ~F3 FAG |
~F3 ~G3 | AGA cde | dcA GEA |1 ~D3 DAG :|2 ~D3 DdB ||
c2B AGF | ~G3 GFG | AdB cAG | Ad^c d2e |
fed cAG | EFA GED | dcA GEA | ~D3 DdB |
c2B AGF | ~G3 GFG | AdB cAG | Ad^c d2a |
fed cAG | EFA GED | dcA GEA | ~D3 DAG |]
X: 10
T: The Girl Of The House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
AG|: F2D DFG | AcA GEA | FAF AGE | ~F3 FAG |
~F3 ~G3 | ~A3 cde | dcA GEA |1 DED D2G :|2 DED D2B ||
|: c2B AGF | ~G3 GFG | AdB cAG | Ad^c d2e |
fed cAG | FAF GED | dcA GEA |1 DED D2B :|2 DED D2G ||
X: 11
T: The Girl Of The House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:AG|(3FGAD DAD|A3 GEA|DAD AGE|(3FGAD DAG|
(3FGAD G3|ADA (3Bcde|dcA GEA|D3 D:||
|:AB|cAA AGF|G3 GFG|AdB cAG|Ad^c d2e|
(3gfed cAG|FDF GEA|dcA GEA|D3 D:||

Girls Of The Town

X: 1
T: Girls Of The Town
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|:B|AFE A2B|cff ecB|AFE A2B|c3 BAF|
AFE A2B|cff ecB|AFE A2B|cAA A2:|
|:c/e/|~f3 ~f3|faf fec|ece e2c|faf fec|
~f3 f2g|agf ecB|AFE A2B|cAA A2:|
X: 2
T: Girls Of The Town
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: D | GED G2A | Bge dBA | GED G2A | BGB AFD |
GED G2A | Bge dBA | GEE BAB | GEE E2 :|
|: f | g3 fed | (3efg e dBA | gfe afd | Bee e2f |
g3 fed | (3efg e dBA | GEE BAB | GEE E2 :|

The Glens Of Mayo

X: 1
T: The Glens Of Mayo
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
e|dBG AGE|GAB c2e|dBG BAG|ABd e2g|
dBG AGE|GBd gfe|dBG AGE|GAG G2:|
B|BcB Beg|fed e2g|fed dBA|Ad^c d2B|
BcB Bef|gab a2(b/a/)|gfe dBA|GEE E2:|
X: 2
T: The Glens Of Mayo
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
g | dBG AGE | GAB d2e | dBG BAG | ABd e2g |
dBG AGE | GAB d2B | AGA BGE | GAG G2 :|
A | BcB Beg | fe^d e2g | fed dBA | ABd d2e |
dBG AGE | GAB d2B | AGA BGE | GAG G2 :|
X: 3
T: The Glens Of Mayo
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
dBG AGE | GAB d2d | dBG BAG | ~B3 edg |
dBG AGE | GAB d2e | dBG AGE |1 GAG GBc :|2 GAG ~G3 ||
|:BBB Beg | fed e2g | fed dBA | ABd ~d3 |
dBG AGE | GAB dBe | dBG AGE | GAG ~G3 :||

The Goatherd And The Shepherd

X: 1
T: The Goatherd And The Shepherd
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:cAA cAA|BGG BdB|cAA cAA|cAA efe|
cAA cAA|BGG BdB|cec dcB|~A3 ~a3 :|
|:cAA eAe|BGG BdB|cAA eAe|cAA efe|
cAA eAe|BGG BdB||cec dcB|1 ~A3 ~a3 :|2 ~A3 ~a2|]
|:e|fed c2A|cec ~d2e|fed c2A|cee efg|
fed c2A|cee ~g3|agf ~g2e|fdd ~d2:|
|:e|fdd add|ecc ~g2e|fdd add|fdd ~a2g|
fdd add|ecc ~g2e|agf ~g2e|fdd ~d2:|

Hal An Tow

X: 1
T: Hal An Tow
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Fmaj
A2AA2F|G2GD2A|B2cd2c|B2AG2B|A2AAAF|GGGD2A|
B2cd2c|B2AG2B|A3AGF|G3D2B|A2GF2E|F6|A3G3|
F6|A2AG2F|G6|A3AGF|(G3G2)A|B2cd2c|B2AG2B|A2AA2F|
G2GD2A|B2cd2c|B2AG2B|A2AAGF|G3D2B|A2GF2E|F3F3||

The Hen’s March

X: 1
T: The Hen's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: dBB B2 A | BGG G2 B | BAA A2 B | BGG G2 B |
dBB B2 A | BGG G2 B | AAA ABd |1 e3 g2 e :|2 e3 e2 f ||
gee a2 g | fdd d2 f | gee efg | fdd d2 f |
gee a2 g | fdd def | g2 e fed |1 e3 e2 f :|2 e3 g2 e ||
dBB ABB | GBB ABB | GBB ABB | e3 g2 e |
dBB ABB | GBB ABB | AAA ABd |1 e3 g2 e :|2 e3 e2 d ||
eaa a2 a | g2 e fdd | eaa afd | e3 e2 d |
eaa a2 a | g2 e fdd | edB ABd | e3 e2 d |
eaa a2 a | g2 e fdd | eaa afd | e3 g2 e |
dBB ABB | GBB ABB | AAA ABd | e3 e3 ||

Hudie Gallagher’s March

X: 1
T: Hudie Gallagher's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
cBA ecA|fed cBA|def gfg|~B3 Bed|
cBA ecA|fed cBA|c2e dBG|1 ABA Aed:|2 ABA Afg||
|:agf gfe|fed cBA|def gfg|~B3 Bfg|
agf gfe|fed cBA|c2e dBG|1 ABA Afg:|2 ABA Aed||
X: 2
T: Hudie Gallagher's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
He2d|:cBA eAA|fed cBA|def gfg|
"1"BcB Bed|cBA ecA|fed cBA|
~c2e dBG|1 ABA Aed:|2 ABA A2a||
|:afa geg|fed cBA|def gfg|
BcB B2a|afa geg|fed cBA|
~c2e dBG|1 ABA A2a:|2 ABA Aed||
P: Variation
"1" BcB Bcd | e3 ef^g | aed cBA |
X: 3
T: Hudie Gallagher's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|: FED AFD | BAG FED | GAB cBc | ~E3 EAG|
FED AFD | BAG FED | F2A GEA |1 DED DAG :|2 DED DBc ||
|: dcB cBA | BAG FED | GAB cBc | ~E3 EBc|
dcB cBA | BAG FED| F2A GEC |1 DED DBc :|2 DED DAG ||

The Humours Of Ballinamult

X: 1
T: The Humours Of Ballinamult
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: =c |B^AB E2 G | BAG FED | B^AB EFE | B^AB dc=A |
B^AB EFE | BB/A/G FED | ADA FDA | F^EF A2 :|
|: D |EE/E/E E2 F | DD/D/D D2 F | EE/E/E E2 d | B^AB BAF |
EE/E/E E2 F | DD/D/D DFG | ADA FDA | F^EF A2 :|
|: d |B2 c d2 e | fdB ADA | B2 c d2 e | fag fec |
B2 c d2 e | fdB ADA | DD/D/D FDA | F^EF A2 :|
X: 2
T: The Humours Of Ballinamult
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
A |:B3 EFE | BAG FED | B3 EFE | BAB dAF |
B3 EFE | BAG FED | A2 D FDF | A3 AGF :|
|: EFE E2 F | DED D2 F | EFE E2 d | B3 BAF |
EFE E2 F | DED DFG | A2 D FDF | A3 AGF :|
|: B2 c d2 e | fdB AGF | B2 c d2 e | f2 e fdB |
B2 c d2 e | fdB AGF | DED FDF |[1 A3 AGF :|[2 A2 F G2 |]

The Humours Of Castlelyons

X: 1
T: The Humours Of Castlelyons
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
GAG BAG|dBG BAG|A2B c2d|ecA AGE|
~G3 BAG|dBG BAG|A2B cBA|1 BGE EDE:|2 BGE E2f||
gag gdB|gag gdB|A2B c2d|ecA ABd|
~g3 gdB|gag gdB|A2B cBA|BGE E2f|
gag gdB|gag gdB|A2B c2d|ecA ABd|
~g3 aga|bge dBG|A2B cBA|BGE EDE||
X: 2
T: The Humours Of Castlelyons
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
GFG BGG | dGG BGG | A2 B cde | gfe dBA |
GFG BGG | dGG BAG | A2 B cBA | BGE E2 :|
e2 f gfe | f^dB Bcd | e2 f gfe | bag agf |
e2 f gfe | f^dB BAG | A2 B cBA | BGE E2 B |
e2 f gfe | f^dB Bcd | e2 f gfg | bge efg |
bag agf | gfe dBG | a2 B cBA | BGE E2 |]
X: 3
T: The Humours Of Castlelyons
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
G2 A BAG | dBG B/c/dB | A2 B cBA | ecA BGE |
G3 BGG | dGG BAG | A3 cBA | BGE E2 :|
g2 g gdB | g/a/ba gdB | A2 B cBA | ecA AB/c/d |
[1 gbg gdB | gba gdB | A2 B cBA | BGE E2 :|
[2 gba gfa | bg/f/e dB/A/G | A3 c>BA | BGE E2 ||

The Humours Of Listivain

X: 1
T: The Humours Of Listivain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|:EAA "tr"A(GA)| ("tr"BAB) GAB| eAA ("tr"AGA)| ("tr"BAB) g3| (eg).g (de).e|
(Bd).d (GA).B| eaa ("tr"AGA)| ("tr"BAB) g3|(eg).g (df).f| BEG A3 :|
|: (ea).a "tr"aga| "tr"bab g3|"tr"a(ga) e3| ("tr"gfg) d3| .e(.e/.f/.e/.d/) .B(B/c/B/G/)|
A(A/B/A/G/) E3|EAA "tr"(AGA)| "tr"B>AB g3|(eg).g (de).e| BEG A3 :|

Jackson’s Cook In The Kitchen

X: 1
T: Jackson's Cook In The Kitchen
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:dc|~B3 ~G3 | D3 ~D3 | cBA dBG | FAA ABc |
~B3 ~G3 | D3 ~D3 | cBA dBG | GAG G2 :|
|:A|~B3 def | ~g3 dBG | cBA dBG | FAA ABc |
BGB def | ~g3 dBG | cBA BGE | ~G3 G2:|
|:(3Bcd|gdB ecA | dBG ~A3 | cBA dBG | FAA ABc |
gdB ecA | dBG ~A3 | cBA DBG | ~G3 G2 :|

Jackson’s Twins

X: 1
T: Jackson's Twins
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:(3GFE | D2 c BAF | GEG d2 A | D2 c BGB | d2 b AFD |
D2 B BAF | GEG d2 e | fdf BdB | cAF D :|
|:(3cde | f2 e dcB | AFA BGd | f2 e d2 e | fba gfe |
fef dcB | AFA BGd | fdf BdB | cAF D :|

Jamie Rae

X: 1
T: Jamie Rae
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
a | A>AA a3 | geg a3 | G>GG g2a | g2d BAG | A>AA a3 | geg a3 | g2e dBd | eAA A2 :|
e | A>AA e2A | d2A B>AA | G>GG g2e | d>Bd B>GB | A>AA e2A | dBA e2a | g>ee d>Bd | e>AA A2 :|

Joe Derrane’s

X: 1
T: Joe Derrane's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
|:A|B3 BAF|AFE E2F|DEF def|afe dBA|
BdB BAF|AFE E2F|D2A def|edB B2:|
|:d|e2e edB|~A3 d2A|def ~a3|baf afa|
baf afa|baf edB|def afe|dBA B2:|
X: 2
T: Joe Derrane's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|: ~A3 AGE|GED DED|CEG cde|ged cAG|
AcA {c}AGE| GED ~D3| CEG cde|1 {e}dcA A2G:|2 dcA ABc||
|:dec {e}dcA|GEE cEE |cde geg|aee geg|
aee ~g3| age dcA| cde ged|1 cAG ABc:|2 cAG A3||
X: 3
T: Joe Derrane's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
~B3 BAF|AFE E2 F| DFA def|afe dBA|
BdB BAF|AFE E2 F|DFA def|1 edB B2 A:|2 edB B2 d||
~e3 edB|AFA d2 A|d2 f ~a3|baf afa|
baf afa|baf edB|d2 f afe|1 dBA B2 d:|2 dBA B2 A||
X: 4
T: Joe Derrane's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
A | BeB BAF | AFE EFD | DFA def | afe dBA |
BeB BFF | AFE EFE | DFA def | edB B2 :|
d | efe edB | AFF dFF | def afa | bc'b aff |
bff afa | baf edB | def afd | edB B2 :|
X: 5
T: Joe Derrane's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
|: A |BdB BAF | AFE EFE | DFA def | afe dc=c |
BdB BAF | AFE EFE | DFA def | edB B2 :|
|: d |efe edB | AFE DFA | def a^ga | baf a^ga |
baf a^ga | baf edB | def afe | dBA B2 :|
X: 6
T: Joe Derrane's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
|: A |BdB BAF | AFE EDB, | DFA def | afe dB^A |
B/c/dB BAF | AFE E2 F | DF/G/A dce | dB^A B2 :|
|: d |e^de f=dB | AF/G/A DFA | dd/e/f a2 a | baf a^ga |
baf a^ga | baf edB | dd/e/f afe | dB^A B2 :|
X: 7
T: Joe Derrane's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
~B3 BAF|AFE EFE | DFA def|afe dBA|
~B3 BAF|AFE EFE|DFA def|1 edB Bdc:|2 edB Bcd||
efe edB|AFF (d3|d)e f afa|b2f afa|
b3 ~a3|baf edB|def afe|1 dBA Bcd:|2 dBA Bdc||

Jump At The Sun

X: 1
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
DFA ^G2 A|DFA ^G2 A|dAA dAA|BAG F3|
DFA ^G2 A|DFA ^G2 A|dAA BAG|FGE D3:|
d2 e fed|e2 f gfe|d2 e fed|A^GA B2 A|
d2 e fed|e2 f gfe|dAA BAG|FGE D3:|
X: 2
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
|:DFA ^G2 A|DFA ^G2 A|dAA dAA|AGF E2 F|
|DFA ^G2 A|DFA ^G2 A|dAA BAG|1 FGE D2 E:|
|:dAA fed|eAA gfe|fed fed|ecA {c}B2 A|
|dAA fed|eAA gfe|dAA BAG|1 FGE D2 A:|
X: 3
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmin
GBd ^c2d|GBd ^c2d|gdd gdd|dcB A3|GBd ^c2d|GBd ^c2 d|gdd edc|BcA G3:||
g2g bag|add c'ba|bag bag|add e2d|g2g bag|add c'ba|gdd edc|BcA G3:||
X: 4
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
"Em"EGB ^A2B|EGB ^A2B|eBB eBB| BAG"B"F3|"E"EGB ^A2B|EGB ^A2B|eBB "Am"cBA|"B7"GAF "Em"E2:|
B|:"Em"eBB gfe|"B7"fBB agf|"Em"gfe gfe|"B"fBB "B7"c2B|"Em"eBB gfe|"B7"fBB agf|"Em"ezB "Am"cBA|"B7"GAF "Em"E2:|
X: 5
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
_E|EBB _B2=B|EBE _B2=B|EBB EBB|CBA GAF|
EBB _B2=B|EBE _B2=B|EBB CBA|GAF E2:|
D|EBE GFE|FFF AGF|EBE GFE|FBB _B2=B|
EBE GFE|FFF AGF|EBB CBA|GAF E2:|
X: 6
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|: _E | EBB _B2=B | EBE _B2=B | EBB EBB | CBA GAF |
EBB _B2=B | EBE _B2=B | EBB cBA | GAF E2 :|
|: d | eBe gfe | fBf agf | eBB gfe | fBB _B2 =B |
e2 B g2 e | ~f3 a2 f | eBB cBA | GAF E2 :|
X: 7
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
|: "twice through +" ^C | DFA ^G2 A | DFA ^G2 A | dAA dAA | BAG FGE |
DFA B2 A | dFA ^G2 A | d2 A DAA | GFE D2 :|
|: ^c | d2 A fed | eAA gfe | dAA fed | e^cA Bce |
dAd f2 d | eAe g2 e | dAA DAD | GFE D2 :|
|: ^C | DFA ^GAA | DFA ^GAA | d2 A dAd | BAG F2 E |
DAA BAA | dFA ^B2 A | d2 A D2 A | GFE D2 :|
|: ^C | DA,D FED | E2 A, GFE | D2 A, FED | E^CA, ^G,2 A, |
DA,D F2 D | EA,E G2 E | DA,A, DAA | GFE D2 :|
|: "B-part up an octave" ^c | dAd fed | e2 A gfe | d2 A fed | e^cA ^G2 A |
dAd fed | eAe gfe | dAA DAA | GFE D2 :|
X: 8
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|: EGB ^A2 B | EGB ^A2 B | eBB eBB | BcA G2 F |
EGB ^A2 B | EGB ^A2 B | eBB eBB | G2 F E3 :|
|: eBe gfe | fdf agf | eBe gfe | fBB c2 B |
eBe gfe | fdf agf | BeB cBA | G2 F E3 :|
X: 9
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|: EGB ^A2 B | EGB ^A2 B | eBB eBB | BcA G2 F |
EGB ^A2 B | EGB ^A2 B | eBB eBB | G2 F E3 :|
|: eBe gfe | fdf agf | eBe gfe | fBB c2 B |
eBe gfe | fdf agf | BeB cBA | G2 F E3 :|
X: 10
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
|: E |DFA ^G2 A | DFA ^G2 A | dAA dAA | AGF E2 F |
DFA ^G2 A | DFA ^G2 A | dAA BAG | FGE D2 :|
|: A |dAA fed | eAA gfe | fed fed | e^cA B2 A |
dAA fed | eAA gfe | dAA BAG | FGE D2 :|
X: 11
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
D>FA ^G2A|D>FA ^G2A|dAA dAA|~B2G FGE|
D>FA ^G2A|D>FA ^G2A|dAA BAG|FGE D2A:|
|:d2 d2 ef|e3 gfe|d2d2ef|e3 ABA|
dAA d ef|e3 gfe|dAA BAG|FGE D2A:|
X: 12
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
D>FA ^G2A|D>FA ^G2A|dAA dAA|~B2G FGE|
D>FA ^G2A|D>FA ^G2A|dAA BAG|FGE D2A:|
|:d2 d2 ef|e3 gfe|d2d2ef|e3 ABA|
dAA d ef|e3 gfe|dAA BAG|FGE D2A:|
X: 13
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmin
|: GBd ^c2 d | GBd ^c2 d | gdd gdd | dcB A3 |
GBd ^c2 d | GBd ^c2 d | gdd edc | BcA G3 :|
|: g2 g bag | add c’ba | bag bag | add e2 d |
g2 g bag | add c’ba | gdd edc | BcA G3 :|
X: 14
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|: B |EGB ^A2 B | EGB ^A2 B | eBB eBB | BAG F3 |
EGB ^A2 B | EGB ^A2 B | eBB cBA | GAF E2 :|
|: B |eBB gfe | fBB agf | gfe gfe | fBB c2 B |
eBB gfe | fBB agf | e2 B cBA | GAF E2 :|
X: 15
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|: ^D | EBB ^A2 B | EBE ^A2 B | EBB EBB | CBA GAF |
EBB ^A2 B | EBE ^A2 B | EBB cBA | GAF E2 :|
|: d | eBe gfe | fBf agf | eBB gfe | fBB ^A2 B |
e2 B g2 e | f3 a2 f | eBB cBA | GAF E2 :|
X: 16
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|:"Em"EGB ^A2B|EGB ^A2B|eBB eBB| BAG"B"F3|
"E"EGB ^A2B|EGB ^A2B|eBB "Am"cBA|"B7"GAF "Em"E2:|
B|:"Em"eBB efg|"B7"fBB bag|"Em"fBB gfe|"B"fdB "B7"c2B|
"Em"eBB efg|"B7"fBB bag|"Em"fBB "Am"cBA|"B7"GAF "Em"E2:|
X: 17
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
|: DFA ^G2A | DFA ^G2A | dAA dAA | BAG FGE |
DFA ^G2A | DFA ^G2A | dAA BAG |1 FGE D2E :|2 FGE D2A ||
|: d2e g2e | def gfe | d2e g2e | A^GA B2A |
d2e g2e | def gfe | dAA BAG |1 FGE D2A :|2 FGE D2E ||
X: 18
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
|: DFA ^G2A | DFA ^G2A | d2A d2A | BAG F2E |
DFA ^G2A | DFA ^G2A | d2A BAG |1 FGE D2F :|2 FGE D2c ||
|: dAA fed | eAA gfe | fed fed | e2A ^G2A |
dAA fed | eAA gfe | dAA BAG |1 FGE D2c :|2 FGE D2F ||
X: 19
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
|: DFA ^G2A | DFA ^G2A | dAA dAA | BAG F2E |
DFA ^G2A | DFA ^G2A | dAA BAG |1 FGE D2E :|2 FGE D2c ||
|: dAA fed | eAA gfe | fed fed | ecA B2A |
dAA fed | eAA gfe | dAA BAG | FGE D2c :|
|: dAA eAA | fAA eAA | d2A FAA | BcB A2c |
dAA eAA | fAA eAA | d2A BAG |1 FGE D2c :|2 FGE D2E ||
X: 20
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
|: DFA ^G2A | DFA ^G2A | dAA dAA | BAG FEF |
DFA ^G2A | DFA ^G2A | dAA BAG |1 FEF D3 :|2 FEF D2A ||
|: d2e f2e | def gfe | d2e f2e | A^GA B2A |
d2e f2e | def gfe | dAA BAG|1 FEF D2A :|2 FEF D3 ||
X: 21
T: Jump At The Sun
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
|: DFA ^G2A | DFA ^G2A | d2A d2A | BAG AFE |
DFA ^G2A | DFA ^G2A | d2A BAG |1 FGE D2F :|2 FGE D2^c ||
|: dAA def | eAA gfe | dAA def | eAA BAA |
dAA def | eAA gfe | dAA BAG | FGE D2^c :|
|: dAA eAA | fAA eAA | dAA FAA | BcB A2^c |
dAA eAA | fAA eAA | dAA BAG |1 FGE D2^c :|2 FGE D2F ||

Kenny Gillies Of Portnalong

X: 1
T: Kenny Gillies Of Portnalong
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|:e|AAA e2c|efa f2e|faa AAA|fec cBB|
AAA e2c|efa f2e|eff fec|BAA A2:|
|:e|a3 AAA|cea fee|faa AAA|fec cBB|
[1a3 AAA|cea f2e|eff fec|BAA A2:|
[2AAA e2c|efa f2e|eff fec|BAA A2||
|:e|AAA cBc|AeA fee|faa AAA|fec cBB|
AAA cBc|AeA fee|eff fec|BAA A2:|
|:f|c2e aga|Ace fee|faa AAA|fec cBB|
[1c2e aga|Ace fee|faa fec|BAA A2:|
[2AAA cBc|AeA fee|eff fec|BAA A2||
X: 2
T: Kenny Gillies Of Portnalong
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|:e|AAA e2c|efa f2e|faa AAA|fec cBB|
AAA e2c|efa f2e|eff fec|BAA A2:|
|:e|a3 AAA|cea fee|faa AAA|fec cBB|
[1a3 AAA|cea f2e|eff fec|BAA A2:|
[2AAA e2c|efa f2e|eff fec|BAA A2||
|:e|AAA cBc|AeA fee|faa AAA|fec cBB|
AAA cBc|AeA fee|eff fec|BAA A2:|
|:f|c2e a=ga|Ace fee|faa AAA|fec cBB|
[1c2e a=ga|Ace fee|faa fec|BAA A2:|
[2AAA cBc|AeA fee|eff fec|BAA A2||

The Kilmovee

X: 1
T: The Kilmovee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
~G3 ~B3|GAB AGE|DEG B/c/d g|ege dBA|
~G3 ~B3|ded AGE|DEG B/c/d g|1 edB G3:|2 edB G B/c/d||
g2B dBG|AGE GED|G B/c/d ~g3|eag fed|
~B3 dBA|GBG AGE|DEG B/c/d g|1 edB G B/c/d:|2 edB G3||
X: 2
T: The Kilmovee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:G3 BF/G/B|GAB AGE|DEG Bc/d/g|ege dBA|
G3 B3|df/g/d AGE|DEG Bc/d/g|1 edB G3:|2 edB GB/c/d||
|:g2B dBG|AGE GED|GB/c/d g3|eag fed|
B3 dBA|DBG AGE|DEG Bc/d/g|1 edB GB/c/d:|2 edB G3||
X: 3
T: The Kilmovee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
G2G BGB|GAB AGE|DEG Bdg|ege dBA|
~G3 BGB|ded BGE|DEG Bdg|1 edB G3:|2 edB G Bd||
g2B dBG|AGE GED|GBd g2f|eag fdc|
~B3 dBA|GAB AGE|DEG Bdg|1 edB G2d:|2 edB G3||
X: 4
T: The Kilmovee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:G2G B2B|GAB AGE|DEG Bdg|e2e dBA|
G2G B2B|ded BGE |DEG Bdg |1 edB G2D:|2 edB GBd||
|:g2g dBG|AGE GED|GBd g2f|eag fed|
B2B dBA |GAB AGE |DEG Bdg |1 edB GBd :|2 edB G2D||

The Kneebuckle

X: 1
T: The Kneebuckle
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
dee fdd | edd fdd | dee fdd | edB B3 |
dee fdd | edd fdd | def gfe |fdB B3 :|
eAA eAA | efe edB | eAA efe | dBA a3 |
eAA eAA | efe edB | def gfe | dBAA3 :|
aba gag | fgf ecA | aba gag | dcB A3 |
aba gag | fgf ecA | def gfe | dBA A3 :|
X: 2
T: The Kneebuckle
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
eAA eAA | efe edB | eAA ege | dBA A2 c/d/ |
eAA eAA | efe edB | def gfe | dBA A2 :|
afa geg | fdf ecA | afa geg | dcB A2 a |
afa geg | fdf ecA | def gfe | dBA A2 :|
X: 3
T: The Kneebuckle
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: dGG dGG | d>dd dcA | dGG d2 d | dcA G3 |
dGG dGG | d>dd dcA | cde fed | cAF G3 :|
|: gdg fcf | ece d2 g | gdg fcf | ece d2 g |
gdg fcf | ece d2 G | cde fed | cAF G3 :|
|: eAA eAA | e>ee edB | eAA e2 e | edB A3 |
eAA eAA | e>ee edB | def gfe | dBG A3 :|
|: aea gdg | fdf e2 a | aea gdg | fdf e2 a |
aea gdg | fdf e2 A | def gfe | dBG A3 :|
X: 4
T: The Kneebuckle
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
e2 A eAA | ege edB | eAA e/f/ge | dBG A2 c/d/ |
eAA e2 A | e/f/ge edB | def gfe | dB^G A2 :|
aeA gdB | fd/e/f ecA | aea ge/f/g | fdc A2 c |
a2 e g2 d | fdf e2 A | dd/e/f gfe | dB^G A2 :|

The Lancer’s

X: 1
T: The Lancer's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:~f2f fed | A3 ABd | ~f2f fed | efe e2f |
~g2g bag | f2a agf | e2g f2e | dcd d2e :|
|:fBB fBB | g=cc gcc | add add | a2b bag |
fBB fBB | g=cc gcc | ~f3 edc | d3 gfg |
|FB,B, FB,B, | G=CC G=CC | ADD ADD | A2B BAG |
FB,B, FB,B, | G=CC G=CC | def edc | dcd d2e ||
X: 2
T: The Lancer's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
d |: "D"~f3 fed | ABA AFA | ~f3 fed |"Em"e3 e2 f |
"G"g2 g bag | "D"~f3 agf |"A"e2 e f2 e |1 "D"d3 d2 e :|2 d3 d2 g||
|:"Bm"fBB fBB | "C"gcc gcc | "D"add add | "Em"b3 bag |
"Bm"fBB fBB | "C"gcc gcc | "D"~f3 "A"edc | "D"d3 d3 :||

Leaving Port Askaig

X: 1
T: Leaving Port Askaig
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
e3|:Ace efc|B3 A2 e|Ace efa|f3 efg|a2 a f2 a|ecA B2c|ABc efc|1 B3 A2e:|2 B3 Afg|
|:a3 e3|faf e3|Ace efa|1 f3 e2g|a3 e3|faf e3|ABc efc|B3 Afg:|
|2 f3 e2a|Ace efg|agf e3|ABc efc|B3 A2B|
|:cAc cec|B3 A2B|cAc cea|f3 e2g|a2 a f2a|ecA B2c|ABc efc|1 B3 A2B:|2 B3 Afg|
|:a2a e2a|fec e2g|a2 a efa|1 f3 e2g|a2a e2a|fec e2a|ABc efc|B3 Afg:|
|2 f3 e2a|Ace efg|agf e3|ABc efc|B3 A3||

Leslie’s March

X: 1
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:d3 d3|dcB ABc|dcB AGF|A2F E2D|
e3 ede|fed eag|f2 e d2 A|def e2d :|
|:fed e A2|fed e A2|gfe f B2|gfe f B2|
fed e A2|fed eag|f2 e d2 A|def e2d:|
|:dfa dfa|dfa afd|egb egb|egb bge|
dfa dfa|dfa a2 g|fed d2 A|def e2d :|
X: 2
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:d3d3 | dcB ABc | dcB AGF | F/G/AF E2D |
e3e3 | fed eag | fed dAB |d>ef/g/ e2d :|
|: fdd eAA | fed eAA | gee fBB | ga/g/f/e/ fBB |
fdd eAA |fg/f/e/d/ ebg | fed dAB | d>ef/g/ e2d :|
|: dfa dfa | dfa agf | egb egb | egb bge |
dfa dfa | dfa a2g | fed dAB | d>ef/g/ e2d :|
X: 3
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:G3 G3|GFE DEF|GFE dcB|d2B A2G|
A3 AGA|BAG Adc|B2 A G2 D|GAB A2G :|
|:BAG A D2|BAG A D2|cBA B E2|cBA B E2|
BAG A D2|BAG Adc|B2 A G2 D|GAB A2G:|
|:GB/c/d GB/c/d|GB/c/d dBG|Ace Ace|Ace ecA|
GB/c/d GB/c/d|GB/c/d d2 c|BAG G2 D|GAB A2G :|
X: 4
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:~d3 ~d3|dcB ABc|dcB AGF|FGF E2D|
~e3 ede|fed eag|~f2 e d2 A|def e2d :|
|:fed eAA|fed eAA|gfe fBB|gfe fBB|
fed eAA|fed eag|f2 e d2 A|def e2d:|
|:dfa dfa|dfa afd|egb egb|egb bge|
dfa dfa|dfa a2 g|~f3 d2 A|def e2d :|
X: 5
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: d3 ded| dcB ABc| dcB AGF| AGF E2d|
e3 ede| fed eag| fef d2A| def e2d :|
|: fed eAA| fed eAA| gfe fBB| gfe fBB|
fed eAA| fed eag| f2e d2A| def e2d :|
|: dfa dfa| dfa afd| egb egb| egb bge|
dfa dfa| dfa a2g| fef d2A| def e2d :|
X: 6
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
c|: d3 ded| dcB ABc| dcB AGF| G2F E2d|
~e3 e2e|fed eag| f2e d2A|1 def e2c :|2 def e2d ||
|: fed eAA| fed eAA| gfe fBB| gfe fBB|
fed eAA| fed eag| f2e d2A|1 def e2d :|2 def e2c ||
|: dfa dfa| dfa afd| egb egb| egb bge|
dfa dfa| dfa a2g| f2e d2A| def e2c :|
X: 7
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: d3 d3| dcB ABc| dcB AGF| G2F E2d|
e3 e3|fed eag| fed BAB| def e2d :|
|: fdd eAA| fed eAA| gfe fBB| gee fBB|
fdd eAA| fed eag| fed BAB| def e2d :|
|: dfa dfa| dfa afd| egb egb| egb bge|
dfa dfa| dfa a2g| fed BAB| def e2d :|
X: 8
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: d3 d3 | dcB ABc | dcB ABc | def efd |
e3 ede | fed eag | fed BAB |1 def e3 :|2 def efd ||
|: fed eAA | fed eAA | gfe fBB | gfe fBB |
fed eAA | fed eag | fed BAB |1 def efd :|2 def e3 ||
X: 9
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: d3 d3 | dcB ABc | dcB AGF | G2F E2D |
e3 efg | fed eag | ~f3 d2A | def e2d :|
|: fed eAA | fed eAA | gfe fBB | gfe fBB |
fed eAA | fed eag | ~f3 d2A | def e2d :|
|: dfa dfa | dfa afd | egb egb | egb bge |
dfa dfa | dfa a2g | ~f3 d2A | def e2d :|
X: 10
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: d3 d3 | dcB ABc | dcB AGF | EFG FED |
efe ede | fed eag | fed BAB |1 def edc :|2 def e2d ||
|: fed eAA | fed eAA | gfe fBB | gfe fBB |
fed eAA | fed eag | fed BAB |1 def e2d :|2 def e2c ||
|: dfa dfa | dfa afd | egb egb | egb bge |
dfa dfa | dfa a2g | fed BAB |1 def e2c :|2 def gfe ||
X: 11
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
c|:d3 d3|dcB ABc|dcB AGF|G2E E2D|
~e3 ede|fdd dag|fef d2 A|def e2e :|
|:fed eAA|fed eAA|gfe fBB|gfe fBB|
fed eAA|fed eag|fef d2 A|1 def e2e :|2 def edc ||
|: dfa dfa|dfa afd|egb egb|egb bge|
dfa dfa|dfa a2 g|fef d2 A|def edc :|
X: 12
T: Leslie's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:d3 d3|dcB ABc|dcB AGF|A2F E2D|
e3 ede|fed eag|f2 e d2 A|def e2d :|
|:fed e2A|fed e2A|gfe f2B|gfe f2B|
fed e2A|fed eag|f2 e d2 A|def e2d:|
|:df/g/a df/g/a|df/g/a afd|egb egb|egb bge|
df/g/a df/g/a|df/g/a a2 g|fed d2 A|def e2d :|

Listen Maudie, The Burren Wind Plays My Fiddle

X: 1
T: Listen Maudie, The Burren Wind Plays My Fiddle
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
e |: aeg a2 a | gab age | aeg a3 | ~g3 age |
aeg a2 a | gab age | ~g3 gab | age edB :|
|: eAA ~A3 | ~d3 ged | eAA ~A3 | ~G3 GBd |
eAA ~A3 | dBd dBd | ~g3 gab |1 age edB :|2 age d2 ||

Lochiel’s Welcome To Glasgow

X: 1
T: Lochiel's Welcome To Glasgow
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:e|A>AA A>Bc|a2e fec|B>BB B>ce|f>ea f>ec|
A>AA A>Bc|a2e fec|e>fe e>ca|A>BA A2:|
|:d|c<ee c<ee|f>df fed|c<ee c<ee|A>Bc c>BA|
c<ee c<ee|f>df f>ec|e>fe e>ca|A>BA A2:|
X: 2
T: Lochiel's Welcome To Glasgow
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
e|ABA Ace|a2e fec|BcB Bce|fea fec|ABA Ace|a2e fec|efe eca|ABA A2:|
|:e|cee cee|fdf fed|cee cee|ABc cBA|cee cee|fdf fec|efe eca|ABA A2:|
X: 3
T: Lochiel's Welcome To Glasgow
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
A>AA A>Bc | a2 e f>ec | B>BB B>ce | f2 e f>ea |
A>AA A>Bc | a2 e f>ec | e2 e e>ca | A>AA A2 :|
c<ee c<ee | f2 f f>ed | c<ee c<ee | A>Bc c>BA |
c<ee c<ee | f2 f f>ec | e2 e e>ca | A>AA A2 :|

The Luachrachán’s

X: 1
T: The Luachrachán's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
f |: fec efe | ABc BAF | EFA BAB | cBB B2 f |
fec efe | ABc BAF | EFA BAB | cAA A2 f :|
|: eaa a2 a | bab c'af | abc' baf | efa b2 c'|
baf fec | ABc BAF | EFA BAB |1 cAA A2 f:|2 cAA A3||
X: 2
T: The Luachrachán's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:d|BAF AFE|D3 EDB,|A,B,D ~E3|FEE E2d|
BAF AFE|D3 EDB,|A,B,D ~E3|FDD D2:|
|:E|DFA ~d3|ede fdB|def edB|ABd e2f|
edB AFE|D3 EDB,|A,B,D ~E3|FDD D2:|
X: 3
T: The Luachrachán's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: g |edB dBA | GBG AGE | DEG AGA | BAA A2 g |
edB dBA | GBG AGE | DEG AGA | BGG G2 :|
|: D |GBd g2 g | aga bge | gab age | deg a2 b |
age edB | GBG AGE | DEG AGA | BGG G2 :|
X: 4
T: The Luachrachán's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: d |BAF ABA | D2 F EDB, | A,B,D EDE | FEE E2 d |
BAF A2 B | D3 EDB, | A,2 B, D2 E | FD/D/D D2 :|
|: A, |DF/G/A dcd | ede fdB | d2 f edB | AB/c/d e2 f |
edB B2 A | DFD E3 | A,B,/C/D E2 G | FDC D2 :|
X: 5
T: The Luachrachán's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: d |BAF AFE | D3 EDB, | A,B,D ~E3 | FEE E2 d |
BAF AFE | D3 EDB, | A,B,D ~E3 | FDD D2 :|
|: E |DFA ~d3 | ede fdB | def edB | ABd e2 f |
edB AFE | D3 EDB, | A,B,D ~E3 | FDD D2 :|
X: 6
T: The Luachrachán's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:d|BAF AFE|D3 EDB|ABD E3|FEE E2d|
BAF AFE|D3 EDB|ABD E3|FDD D2:|
|:E|DFA d3|ede fdB|def edB|ABd e2f|
edB AFE|D3 EDB|ABD E3|FDD D2:|
X: 7
T: The Luachrachán's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:g|edB dBA|G3 AGE|DEG A3|BAA A2g|
edB dBA|G3 AGE|DEG A3|BGG G2:|
|:A|GBd g3|aga bge|gab age|deg a2b|
age dBA|G3 AGE|DEG A3|BGG G2:|
X: 8
T: The Luachrachán's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
A|:BAF AFE | DFD EDB, | A,B,D EDE | FED EFA |
BAF AFE | DFD EDB, | A,B,D EDE |[1 FDC DFA :|[2 FDC DFE||
DFA dcd | ede fdB | def edB | A (3Bcd e2 f |
edB BAF | DFD EDB, | A,B,D EDE |[1 FDD D2 A,:|[2 FDD D2 A|]
X: 9
T: The Luachrachán's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
ABc ||: dAF AFE | DFD EDB, | A,B,D EDE | FEE E2A |
dAF AFE | D/E/FD EDB, | A,B,D EFG |1 FDC D2A :|2 FDC D2 |]
A, [|: DFA ~d3 | ede fdB | def edB | ABd egf |
edB AFE | D/E/FD EDB, | A,B,D ~E3 |1 FDC D2A, :|2 FDC D3|]

Lucy Farr’s

X: 1
T: Lucy Farr's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
DED DEG|A2G ABd|e2d d2B|B2A AGE|
DED DEG|A2G ABd|e2d BGE|1 DED D2E:|2 DED D2g||
|:~a3 aba|~g3 edB|deg edB|ded deg|
~a3 aba|~g3 edB|ged BGE|1 DED D2g:|2 DED D2E||
X: 2
T: Lucy Farr's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
DED DEG|ABG ABd|egd edB|BAG AGE|
DED DEG|ABG ABd|egd BGE|1 GED D2E:|2 GED D2g||
|:~a3 aba|~g3 edB|deg edB|deg deg|
~a3 aba|~g3 edB|ged BGE|1 DED D2g:|2 DED D2E||
X: 3
T: Lucy Farr's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:D3 DEG|ABA ABd|e2d d2B|B2A AGE|
D3 DEG|ABA ABd|e2d BAG|(3EFE D D3:|
|:a3 aba|g2e ede|dBd edB|d3 d3|
eaa aba|g2e ede|ged BAG|(3EFE D D3:|
X: 4
T: Lucy Farr's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
~E3 EFA|B2A Bce|~f3 ecB|cdc BAF|
EAF EFA|B2A Bce| ~f2e cBA|1 FAE E2 F:|2 FAE E2e||
|:~f3 ~b3 |a2 f fec|~e3 fec|efe ece|
|fbf b3 | a2 f fef | afe cBA|1 FAE E2 e:|2 FAE EAF||

Lyndhurst

X: 1
T: Lyndhurst
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bdor
|:f|~B3 BcA|Bce fec|AAA Ace|aga fec|
B2B BcA|Bce fec|Ace fec|~B3 B2:|
|:c/e/|f2a fea|fga fec|AAA Ace|aga fec|
[1f2a fea|fga fec|Ace fec|~B3 B2:|
[2B2B BcA|Bce fec|Ace fec|~B3 B2||
|:f|BcA cBB|fea fec|AAA Ace|aga fec|
BcA cBB|fea fec|Ace fec|~B3 B2:|
|:c/e/|fea f2e|afe fec|AAA Ace|aga fec|
[1fea f2e|afe fec|Ace fec|~B3 B2:|
[2BcA cBB|fea fec|Ace fec|~B3 B2||
X: 2
T: Lyndhurst
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|:e|~A3 ABG|ABd edB|GGG GBd|gfg edB|
A2A ABG|ABd edB|GBd edB|~A3 A2:|
|:B/d/|e2g edg|efg edB|GGG GBd|gfg edB|
[1e2g edg|efg edB|GBd edB|~A3 A2:|
[2A2A ABG|ABd edB|GBd edB|~A3 A2||
|:e|ABG BAA|edg edB|GGG GBd|gfg edB|
ABG BAA|edg edB|GBd edB|~A3 A2:|
|:B/d/|edg e2d|ged edB|GGG GBd|gfg edB|
[1edg e2d|ged edB|GBd edB|~A3 A2:|
[2ABG BAA|edg edB|GBd edB|~A3 A2||
X: 3
T: Lyndhurst
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bdor
|:f|~B3 BcA|Bce fec|~A3 Ace|aga fec|
~B3 BcA|Bce fec|Ace fec|BcA [1B2:|2 Bc|]
|:e|f2a fea|fga fec|~A3 Ace|aga fec|
|1 f2a fea|fga fec|~A3 fec|BcA Bc:|
|2 ~B3 BcA|Bce fec|Ace fec|BcA B2|]
|:f|BcA cBB|fea fec|~A3 Ace|aga fec|
BcA cBB|fea fec|~A3 fec|BcA [1B2:|2 Bc|]
|:e|fea f2e|afe fec|~A3 Ace|aga fec|
|1 fea f2e|afe fec|~A3 fec|BcA Bc:|
|2 BcA cBB|fea fec|Ace fec|BcA B2|]

The Mad

X: 1
T: The Mad
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:efe edB|~g3 afd|efe dBA|BAB GED|
efe edB|~g3 afd|efe dBA|Bee ~e3:|
|:ebb ebb|ebb baf|dfa dfa|dfa afd|
~g3 aga|bge fga|bge dBA|Bee ~e3:|

Major Moir Of Villeveque

X: 1
T: Major Moir Of Villeveque
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:A|fed dcB|A2A AFA|fed faf|e2e ede|
fed dcB|A2A AFA|faf gec|d3 d2:|
f|ecA A2a|fed d2e|fga Bcd|e3 e2f|
ecA A2a|fed dcB|Aca gec|d3 d2f|
ecA A2a|fed d2e|fga Bcd|e3 e2a|
fed dcB|gfe dcB|Aaf gec|d3 d2z|

The March Of The Cameron Men

X: 1
T: The March Of The Cameron Men
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
F>G|A>FA d>Af|f>ed d>cB|A>GF FED|E3-E2 F/G/|
A>FA d>Af|e>dc d>cB|A>FD E>FE|D4 ||
F>G|A2 D D2 D|EDE FDB|A>GF FED|E3-E2 A,|
D>DD AAA|dAF D2 A/A/|d>cd e>de|f3-f2 d/c/|
B3-B2 c/d/|A3-A2 d/c/|d>AF E>FE|D3-D2|]

Michael Dwyer’s

X: 1
T: Michael Dwyer's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: ~B2G Adc | ~B2B BAG | ~B2G AFD | FGG ~GFD |
~B2G Adc |B2G ABc | dge ~f2d | cAF ~G3 :|
|: GBd ~g3 | fed cAF | GBd ~g3 |faf ~g3 |
faf ~g2e | fed cAF | DBB ~BAG | (3Bcd B cAF :|
|: DBB ~B2d | cAA AGF | ~G2G BAG | BdB cAF |
DBB ~B2d | cAA ABc | dge ~f2d | cAF ~G3 :|
X: 2
T: Michael Dwyer's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
BGG Add|~B3 BAG|BDD ADD|~G3 GED|
~B3 Add|~B3 ABc|dge f2d|1 cAF G2A:|2 cAF G2F||
GBd ~g3|fed cAF|GBd ~g3|faf ~g3|
faf g2e|fed cAG|~B3 BAG|BdB cAF|
GBd ~g3|fed cAF|GBd ~g3|faf ~g3|
faf g2e|fed ^cde|~f3 ge^c|~d3 dcA||
|:GBB B2d|cAA dcA|GBB BAG|BdB cAF|
GBB B2d|cAA ABc|dge f2d|1 cAF G2F:|2 cAF G2A||
X: 3
T: Michael Dwyer's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
BGG Add | B/c/dB BAG | BGG ADD | GAG GED |
BGG AFF | BAG ABc | dge f2d | cAF G2z :|
GBd g2e | fed cAF | GBd g2g |f/g/af gzg |
f/g/af g2e | fed cAF | BBB c/B/AG | BdB cBA :|
GBB B2d | cAA AFD | GBB BAG | BdB cAF |
GBB B2d | cAA ABc | dge f2d | cAF G3 :|
X: 4
T: Michael Dwyer's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
BGG Add|BcB BAG|BGG ADD|GAG GED|
BGG AFF|BGG ABc|dge f2d| cAF G2D:|
|: GBd ~g3|fed cAF|GBd ~g3|faf ~g3|
faf g2e|fed cAG|[1 ~B3 BAG|BdB cBA:|[2 faf gfe|ded dcA|]
|:GBB B2d|cAA AFD|GBB BAG|BdB cBA|
GBB B2d|cAG ABc|dge f2d|cAF G3:||
X: 5
T: Michael Dwyer's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: B2G Adc | B3 BAG | B2G AFD | FGG GFD |
B2G Adc |B2G ABc | dge f2d | cAF G3 :|
|: GBd g3 | fed cAF | GB/c/d g3 |faf g3 |
faf g2e | fed cAF | DBB BAG | Bc/d/B cAF :|
|: DBB B2d | cAA AGF | G3 BAG | BdB cAF |
DBB B2d | cAA ABc | dge f2d | cAF G3 :|

The Morning Lark

X: 1
T: The Morning Lark
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
AFD D2A,|DEF Adc|BGG DGG|B2B BdB|
AFD D2A,|DEF A3|def gfe|fd^c d2B:|
|:ABd fdd|add fdB|Add fed|edB BAF|
Add fdd|add fdd|faf ede|fd^c d2B:|
X: 2
T: The Morning Lark
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:B|AFD D2A,|DEF Adc|BGG dGG|BAG BdB|
AFD D2A,|DEF ABc|def gfe|fdc d2:|
|:B|Add fdd|add fdB|Add fdd|edB BdB|
Add fdd|add fdd|~f3 ede|fdc d2:|
X: 3
T: The Morning Lark
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
AFD D3 | DEF Ad=c | BGG DGG | BGG BdB |
AFD D3 | DEF A2B | def gfe | fdc dcB :|
|: Add fdd | add fdd | Add fdd | edB BAB |
Add fdd | add fed | ~f3 ede |1 fdc dcB :|2 fdc d3 |]
X: 4
T: The Morning Lark
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
d2 B |:AFA DFE | DEF A2 d | BGG dGG | BGG BAd |
AF/G/A DFE | DEF A2 B | def gfe | fdB BdB :|
A2 d fd/e/f | ede fdB | Add fdd | edB BdB |
Add fdf |ede fdd | a2 f g2 e | fdB BdB |
Add fdd | edd fdd | Add fdd | edB BdB |
A2 d fdf |ede fdd | f/g/ a2 g2 e | fdB BdB |]
X: 5
T: The Morning Lark
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
ADD DED|DEDA2d|BGG dGG|BdB BAB|
ADD DED DEDA2B|def gfe|edcd3:|
Add fdd|add fdd|Add fdd|efe edB|
Add fdd|add fdd|faf gfe|edcd3:|

Music On The Wind

X: 1
T: Music On The Wind
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
A2G ABc|E2D DE/F/G|A2A Bcd|egB BAG|
A2G ABc|E2D DE/F/G|AGE G2E|D3 D3:|
A2A Bcd|e2f g2e|a2f g2e|d2B BAG|
A2A Bcd|e2f g2e|afe def|e3 efg|
a2f g2e|d2d efg|a2f g2e|d2B BAG|
A2A Bcd|egB BAG|AGE G2E|D3 D3||

The New House

X: 1
T: The New House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Cmaj
|:d | cBc GEC | EGC EFG | Ad^c d2e | fdc BdB |
cBc GEC | EGC EFG | Ade fdc | BdB c2 :|
|:d | e2c cB_B | AFA GEG | cBc ege | de^c dBG |
cBc edc | AFA GEG | cea gec | GBd c2 :|
|:B | cBc edc | gec edc | Ad^c d2e | fdc BdB |
cBc edc | gec edc | Ade fdc | BdB c2 :|
X: 2
T: The New House
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
dcd AFD | F2D FGA | B3 Bef | ged cAf |
d3 AFD | F2D FGA | B3 ged |1 cBc dAc :|2 cBc d2e ||
|: f2d dcA | BGB AFA | dfb afd | ABg ecA |
d2a fdc | BGB AFA | dfb afd |1 ABc d2e :|2 ABc dAc ||
|: dcd f3 | aba fed | B3 Bef | ged cAf |
d3 f3 | aba fed | B3 ged | cBc dAc :|

O’Carolan’s Fancy

X: 1
T: O'Carolan's Fancy
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: A/G/ |FDF ABc | dAd fed | BdB AdF | EFD E2 A/G/ |
FDF AF/G/A | BB/c/d ecA | GAB AFd | D>ED D2 :|
|: c |dec dd/e/f | g2 g fed | e/f/ge aa/g/e | ded c2 A |
GB/c/d FAd | E2 e/d/ cBA | Ggf eAc | d>ed d2 :|
X: 2
T: O'Carolan's Fancy
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: A/G/ |FDF ABc | dAd fed | B/c/dB AdF | EFD EAG |
FDF AFA | Bcd ecA | GAB AdF | EDC D2 :|
|: (3B/c/d/ |dec def | gag fed | e/f/ge age | ded cBA |
GBd FAd | Eed cBA | Ggf edc | Adc d2 :|
X: 3
T: O'Carolan's Fancy
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
FDF AFA | dAd fdA | B/c/dB AdF | EFE EAG |
FDF AFA | dAd fdA | B/c/d/B AdF |1 EDC D2 E :|2 EDC D2 A/B/c ||
X: 4
T: O'Carolan's Fancy
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: E |FDF AFA | dAd fdA | BdB AdF | EFE E2 A/G/ |
FD/E/F AF/G/A | dB/c/d fdA | B/c/d/B AdF | EDC D2 :|
|: (3A/B/c/ |dec d2 f | gag fed | e/f/ge age | df/e/d cBA |
GB/c/d FdA | Ef/e/d cBA | Ggf e>dc | Ae/d/c d2 :|

O’Sullivan’s March

X: 1
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
D |: GBA ABd | edB A2 G | GBA ~B3 |1 AGG G2 D :|2 AGG G2 g ||
|: e2 g e2 g | ege edB | ded dBd | deB {d}BAG |
cBc dcd | e/f/gB A2 G | GBA ~B3 |1 AGG G2 g :|2 AGG G2 D ||
|: GAB dBA | GAB ~B3 | GAB edB | dBA A2 B |
GAB dBA | BAB ~g3 | fed edB |1 dBA A2 D :|2 dBA A2 B ||
|: dBB gBB | dBB d2 e | dBB gfg | edB A2 B/A/ |
GAB dBA | BAB ~g3 | fed edB | dBA A2 B :|
X: 2
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
DBA B2d|edB AGF|GBA B3|AGE EGE|
DBA B2d|edB AGF|GBA B3|AGF G3:|
e2g edg|edg ed^c|d3 dge|dge dBG|
cEc dFd|gdB AGF|GBA B3|AGF G3:|
X: 3
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: "D" E>FE EFA| BAF E2 A,|"G/D" D>FE FFE | "D"F2 D D2 A,|
"D" D>FE EFA| BAF E2 A,|"G/D"D>FE FFE | "D"F2 D D2 A, :|
|: "G/D" B2 G B2 d | B>dB B>AF |"D" A3 A3 | A>dA AFD |
"G/D" G2 A B2 G |"D" (B/c/)dD {F}E2 A, |"G/D" D>FE FFE|[1 "DM7" F>DD
"Em/D" D2 d |[2 "DM7" F>D"Em/D"D D2 A, ||
X: 4
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
D |: GBA ABd | edB A2 D | GBA ~B2 G |AGG GE D |
GBA ABd | edB A2 D | GBA ~B2 G :|1 AGG G2 D |2 AGG GB d ||
| e2 g e2 g | ege edB | ded dBd | dgB BAG |
cBc dcd | (3efg B A2 D | GBA ~B2 G | AGG G2 g ||
~e3 ~e2d | ege edB | ded dBd | dgB BAG |
cBc dcd | (3efg B A2 D | GBA ~B2 G | AGG G2 D ||
X: 5
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: D |GBA ABd | edB A2 D | G/A/BA B2 A | AFD G2 D |
GBA AB/c/d | edB AF/E/D | GBA B2 G |[1 AGG G2 :|[2 AGG GB/c/d ||
|: e2 g edg | edg e2 B | dBe dBg | dBG A2 d |
gg/f/e fd/d/d | edB A2 D | G/A/BA B2 A |[1 AG/G/G GB/c/d :|[2 AFD G2 |]
X: 6
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|: E |AcB Bce | fec {c}B2 A | AcB c2 B | cAF ~F2 E |
AcB Bce | fec {c}B2 A | AcB c2 B | cAA A2 :|
|: e |{g}fea {g}fea | {g}fea fec | ecf ecf | ecA B2 e |
(af).f (ge).e | (fe).c B2 A | AcB c2 B | cAA A2 :|
X: 7
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: D |GBA ABd | edB A2 G | GBA B2 A | BGG GED |
GBA ABd | edB A2 G | GBA B2 A | BGG G2 :|
|: d |edg edg | edg edB | dBe dBe | dBG ABd |
gee fdd | edB A2 G | GBA B2 A | BGG G2 :|
X: 8
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Cdor
K: BbMaj
|: F |B2 c d2 f | gfd c2 F | B2 c d2 B | dcc cdc |
B2 c d2 f | gfd c2 F | B2 c d2 B |[1 cBB B2 :|[2 cBB B ||
|: df |g3 g3 | gag gfd | f3 ff/g/a | gfd fga |
bd'b gab | fdB c2 F | B2 c d2 B |[1 cBB B :|[2 cBB B2 |]
X: 9
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: D |G2 A B2 d | edB A2 D | G2 A B2 G | BAA ABA |
G2 A B2 d | edB A2 D | G2 A B2 G |[1 AGG G2 :|[2 AGG G ||
|: Bd |e3 e3 | efe edB | d3 dd/e/f | edB def |
gbg efg | dBG A2 D | G2 A B2 G |[1 AGG G :|[2 AGG G2 |]
X: 10
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: [A,F] |D2 E F2 A | BAF E2 [A,D] | D2 E F2 D | FEE EG/F/E |
D2 E F2 A | BAF E2 [A,A] | D2 E FDD | EDD D2 :|
|: F/A/ |B2 B BAF | BcB B2 F | A2 A AA/B/c | BAF A2 c |
d/e/fd B/c/dB | AFD E3 | D2 E FDD | EDD D2 :|
X: 11
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:D | GBA ABd | edB A2 D | GBA B2 G |AGG GED |
GBA ABd | edB A2 D | GBA B2 G | AGG G2 :|
|:g |e3 e2d | ege edB | ded dB/c/d | dgB BAG |
cBc dB/c/d | egB A2 D | GBA B2 G | AGG G2:|
X: 12
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
D |: GBA {B}ABd | {g}edB A2 D | GBA B{c}BG |AGG GED |
GBA {B}ABd | {g}edB A2 D | GBA B{c}BG |1 AGG G2 D :|2 AGG G2g ||
|: e2g e2g | ege {g}edB | ded dBd | dgB BAG |
cBc d^cd |1 egB A2 G | GBA B{c}BG | AGG G2g:|2 egB A2 D | GBA B{c}BG |AGG G2D||
X: 13
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
"G"DBA ABd | edB A2D | GBA B2G | "D"AGE GFE |
"G"DBA ABd | edB A2D | GBA B2G |1 "D"AGF G3:|2 "D"AGF Gdg ||
|: "C"e3 edg | e3 edB | "G"d3 dBd | edB BAG |
"C"c3 dcd | edB A2D | "D"GBA B2G |1 AGF Gdg :|2 "D"AGF "G"G3 ||
X: 14
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
D |: GBA Agf | edB dBA | GBd def | gfe def |
g/a/bg age | dBG AGE | GBA B2 G |1 AGG G2 D :|2 AGG GBd ||
|: e3 e3 | egf edB | ded d2 d | dgB BAG |
c3 dcd | egB A2 D | GBA B2 G |1 AGG GBd :|2 AGG G2 D ||
|: GBA ABd | edB A2 D | GBA B2 G | AGG GED |
GBA ABd | edB A2 D | GBA B2 G |1 AGG G2 D :|2 AGG G3 ||
X: 15
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:"G"DBA ABd | edB A2D | GBA B2G | "D"AGE GFE |
"G"DBA ABd | edB A2D | GBA B2G |1 "D"AGF G3:|2 "D"AGF Gdg ||
|: "C"e3 e3 | egf edB | "G"ded d2 d | dgB BAG |
"C"c3 dcd | egB A2 D | "D"GBA B2 G |1 "D"AGG GBd :|2 "D"AGG "G"G3 ||
X: 16
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Cdor
Bdc cdf|gfdc2B|Bdc cdc|cBB~B3|
Bdc cdf|gfdc2B|Bdc cdc|1 cBBB2F:|2 cBBB2b||
|:gbg gbg|gbg g2d|fgd fgd|fgB cdf|
bgg gfg|bgfc2B|Bdc cdc|1 cBBB2f:|2 cBB~B3|]
X: 17
T: O'Sullivan's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: D |GBA ABd | edB A2 D | GBA B2 A | AGE GED |
GBA ABd | edB A2 D | GBA B2 A | AGF G2 :|
|: d |e3 edB | ege edB | d3 def | gfe dBA |
G2 A| B2 d ege | dBA GED | G2 A BGF :|

Oíche Nollag

X: 1
T: Oíche Nollag
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: g |f2 A d2 f | e2 d B2 g | f2 A d2 f | {a}g3 a2 g |
f2 A d2 f | e2 d B2 c | d2 A B2 G | E2 F D2 :|
|: f/g/ |a2 b a2 f | d3- d2 f | g2 f e2 d | B3 A2 f/g/ |
a2 b a2 f | d2 f g2 f | e2 d c2 e | a3- a2 :|
X: 2
T: Oíche Nollag
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: g |f2 A d2 f | e2 d B2 g | f2 A d2 f | g3 a2 g |
f2 A d3 | e2 d B3 | d2 A B2 G | E3 D2 :|
f |a2 b a2 f | d2 c d2 f | g2 f e2 d | BcB A3 |
a2 b a2 f | d3 g2 f | e2 d c2 e | a3 f2 g |
a3 a2 f | d3- d2 f | g2 f e2 d | B3 A2 F |
A2 B A2 f | d2 f g2 b | a2 A e2 A | d3- d2 |]
X: 3
T: Oíche Nollag
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: g |"D" f2A d2f|"A" e2d B2g |"D" f2A d2f|"G"g3 a2g |
|"D"f2A d2f|"A" e2d B2c|"D" d2A "G" B2G|"A" E3 "D" D2 :||
||f |"D" a2b a2f|"D"d2c d2f|"Em" g2f e2d|"G" ~B3 A3||
|"D" a2b a2f|"D"d3- d2f|"Em" e2d c2e|"A" a3 f2g|
|"D" a2^g a2f |"D" d3 e2f|"Em" g2f e2d|"G" B3 A2F|
|"D" A2B A2F|"G" d2f g2b|"A" a2f e2f |"D" d3- d2 |]
X: 4
T: Oíche Nollag
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: g |f2 A d2 f | e^de B2 g | f2 A def | g2 b a2 g |
f2 A d2 A | e2 A B2 g | d2 c B2 G | EGE D2 :|
f |a2 b a2 f | dcd A2 f | g2 f e2 d | cec A2 f |
a3 a2 f | d3 g2 f | e^de c2 e | a3 efg |
a2 b a2 f | d3- d2 f | g2 f e2 d | BdB A2 F |
A3 A2 F | D2 A g2 b | a2 A e2 A | d3- d2 |]

The Old Peat Road

X: 1
T: The Old Peat Road
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|: EAA ABc | BAG A2 A | DGG GFG | Bge dBG |
EAA ABc | BAG A2 f |edc dcB | A6 :|
K:Ador
aga ecA | gfg dBG | aga ecA | def gfg |
aga ecA | gfg dBG | edc dcB | A3 A2 e ||
aga ecA | gfg dBG | aga ecA | def gfg |
K:Am
EAA ABc | BAG A2 f |edc dcB | A6 ||

Paddy’s Return From Glasgow

X: 1
T: Paddy's Return From Glasgow
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|:A2c BAE|Ace f2e|fga ece|fec BAE|
ABc BAE|Ace f2e|fga ecA|1 GAB A2E:|2 GAB Ace||
aAA gAA|fAA eAA|fga ece|fec B2A|
aAA gAA|f2f ece|fga ecA|GAB Ace|
agf gfe|fed ecA|fga ece|fec BAE|
ABc BAE|Ace f2e|fga ecA|GAB A3||

Parnell’s March

X: 1
T: Parnell's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
d2 c|:BGD BGD|d3 d2c|BGD BGD|d3 d2c|
B2B BAB|d3 dcB|A^GA d^cd|A^GA d^cd|
BGD BGD|d3 dcB|cBc cde|g3 gfe|
d2B GAB|c2A F2G|AGG GAF|1 G3 d2c:|2 G3 g2=f||
ecc cBc|c3 gfe|d2d ded|B3 B2c|
d3 d^cd|e3 dcB|A^GA d^cd|A^GA d^cd|
BGD BGD|d3 dcB|cBc cde|g3 gfe|
d2B GAB|c2A F2G|AGG GAF|1 G3 g2=f:|2 G3 d2c||
X: 2
T: Parnell's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: d2 c |B2 G B2 c d3- d2 c | B2 G B2 c d3- d2 c |
BdB GBd edc BA^G | Add d^cd Add =cec |
B2 G BBc d3- dBG | c2 B cde gag f/g/fe |
d2 B GBd cAF DEF | A2 G GFA G3 :|
|: ggf |e/f/ec cBd c3 gfe | d2 B BAc B3 G2 B |
ddd d^cd ed=c BA^G | Add d^cd Add =cec |
B2 G BBc d3- dBG | c2 B cde gag f/g/fe |
d/e/dB GB/c/d cAF D>EF | AG/G/G GFA G3 :|
X: 3
T: Parnell's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: d2 c |BGd BGD d3 d2 c | BGD B2 c ded d2 c |
BcB BGd edc BAG | ABA d^cd Ad^c c2 =c |
BGD BGD ded d2 B | c2 B c2 e ~g3 gfe |
d2 B GAB c2 A FGA | {B}A3 G2 F G3 :|
|: g2 f |e3 c2 B c2 e gfe | d3 ded B3 B2 c |
d3 d^cd ed=c BAG | ABA d^cd Ad^c d2 =c |
BGD BGD ded dcB | ~c2 B c2 e ~g3 gfe |
d2 B GAB c2 A FGA | {B}A2 G G2 F G3 :|
X: 4
T: Parnell's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: d2 c |B3 BGD d3- d2 c | BGD BG^c ded d2 =c |
BcB BGd e>dc BAG | A>BA d^cd A3 d2 =c |
B2 ^A BGD ded d2 B | c2 G c2 e g3- gfe |
d2 B GAB c2 A F>GA | A2 G G2 F G3 :|
|: g2 d |e3 c3 c2 e gfe | d3 d^cd B3 B2 =c |
d3 d^cd e>d=c BAG | A>BA d^cd A2 D d2 =c |
BGD BGD d3- dcB | c2 G c2 e g3- gfe |
d2 B GAB c2 A F>GA | A2 G G2 F G3 :|
X: 5
T: Parnell's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
d2c |:BGD BGD|d3- d2c|BGD BGD|d3- d2c|
B3 BAB|ded dcB|A2 d d^cd|A2 d d^cd|
BGD BGD|d3 dcB|cBc cde|gag gfe|
d2 B GAB|c2 AF2G|A2 G GAF|1 G3 d2c:|2 G3 g2 f||
ecc cdB|c2zgfe|d2 d ded|B3 B2 c|
d3 dcd|e2 e dcB|A2 d d^cd|A2 d d^cd|
BGD BGD|d3 dcB|cBc cde|gag gfe|
d2 B GAB|c2 AF2G|A2 G GAF|1 G3 g2 f:|2 G3 d2c||
X: 6
T: Parnell's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: d2 c |BGD BGD d3- d2 c | BGD BGD d3- d2 c |
B3 BAB ded dcB | A2 d d^cd A2 d d^cd |
BGD BGD d3 dcB | cBc cde gag gfe |
d2 B GAB c2 A F2 G | A2 G GAF G3 :|
|: g2 f |ecc cdB c2 z gfe | d2 d ded B3 B2 c |
d3 d^cd e2 e dcB | A2 d d^cd A2 d d^cd |
BGD BGD d3 dcB | cBc cde gag gfe |
d2 B GAB c2 A F2 G | A2 G GAF G3 :|
X: 7
T: Parnell's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: d2 c |B2 B B^AB d3 d2 c | B2 B B^AB d3 d2 c |
Bdd d^cd edd d^cd | Add d^cd A2 d ^c2 d |
BGD B^AB d3 dBG | c2 B c2 e g3- gfe |
d2 B GB/c/d c2 A DFG | A2 G G2 F G3 :|
|: g2 f |e2 c cGe c3 gfe | d2 B B^Ac B3 G2 B |
dd/d/d d^cd ed/d/d d^cd | Add d^cd A2 d ^c2 d |
BGD BGD d3 dBG | c2 B c2 e g3 gfe |
d2 B GBd c2 A F2 G | A2 G G2 F G3 :|
X: 8
T: Parnell's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
dc|:B3 BAG|(d3 d2)c|B3 BAG|(d3 d2)c|B2B GBd|edc BAG|A3 dzd|A3 dzc|
B2A B2c|d3 BAG|c2B c2e|g3 gfe|d2B G2B|c2AF2G|ABA G2F|1 G2B d2c:|2 G2z g2f||
e3 c3|c2e gfe|d3 ded|(B3 B2)c|d2d GBd|edc BAG|A3 dzd|A3 dzc|
B2A B2c|d3 BAG|c2B c2e|g3 gfe|d2B G2B|c2AF2G|A3 ABA|1 G2z g2f:|2 G2z d2c ||
X: 9
T: Parnell's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
dc|:B3 BAG|(d3 d2)c|B3 BAG|(d3 d2)c|B2B GBd|edc BAG|A3 dzd|A3 dzc|
B2A B2c|d3 BAG|c2B c2e|g3 gfe|d2B G2B|c2AF2G|ABA G2F|1 G2B d2c:|2 G2z g2f||
e3 c3|c2e gfe|d3 ded|(B3 B2)c|d2d GBd|edc BAG|A3 dzd|A3 dzc|
B2A B2c|d3 BAG|c2B c2e|g3 gfe|d2B G2B|c2AF2G|A3 ABA|1 G2z g2f:|2 G2z d2c ||
X: 10
T: Parnell's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
d3|:BGD BGD|(d3 d2)c|BGD BGD|(d3 d2)c|
B3 GBd|edc BAG|A3 ded|ABA ded|
B3 BAG|d2B Bcd|c3 cde|g3 gfe|
dBA GAB|c2A F2G|A2A ABA|1 G3 d3:|2 G3 g2f||
e3 c3|c3 gfe|(d3 d)ed|(B3 B2)c|
d2d GBd|edc BAG|A3 ded|ABA ded|
B2B BAG|d2B Bcd|c3 cde|g3 gfe|
dBA GAB|c2A F2G|A3 ABA|1 G3 g2f:|2 G3 ||
X: 11
T: Parnell's March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
d2 c || BGD B2 c | d3 d2 c | BGD BGD | ded d2c|
B3 GBd | edc BAG| Add d^cd| Add d2 c|
BGD B2 c | d3 BAG | c2 B c2 e|g3 gfe |
dBG DGB | c2 A F2 G |A3 ABA |1 G3 d2 c :||2 G2 g f2=f||
e2 cc2 B|c2gf2 e| d6| B3- B2 c |
dcd d^cd|edc BAG |cdd d^cd | cdd d2 c|
BAG B2 c | d3 BAG |c2 B c2 e |g3 gfe |
dBG DGB | c2 A F2 G| A3 ABA |1 G2 g f2 =f :||2 G3 d2 c ||

Patrick Hutchinson’s

X: 1
T: Patrick Hutchinson's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:c | B3 AGF | G2 g fdc | B3 AGF | Ggf d2 c |
B3 AGF | G2 g fdc | BAB cBc | dgf d2 :|
|:B | Aff Agg | age fdB | Aff Agg | age d2 B |
Aff Agg | bag fde | fef gfg | age d2 :|
X: 2
T: Patrick Hutchinson's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
c|:B2G AGF|G2g fdc|B2G AGF|Ggf dec|
B2G AGF|G2g fdc|BAB cBc|dgf d2 c:|
|:Aff agg|age fdc|Aff agg|agf d2c|
Aff agg|bag fde|~f3 ~g3|agf d2c:|
X: 3
T: Patrick Hutchinson's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|: B2G AGF | G2g fdc | B2G AGF | Ggf d2c |
B2G AGF | G2g fdc | ~B3 cBc |1 dgf dcA :|2 dgf d3 ||
|: Aff Agg | age fdc | Aff Agg | agf d2c |
Aff Agg | bag fde | fdf gfg |1 agf d2c :|2 agf dcA ||

Petticoat Loose

X: 1
T: Petticoat Loose
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
B |: d2 e f2 d | e2 c dcA | B2 f fdB | BAB fdB |
d2 e f2 d | ecc dcB | A2 e ecA |1 cde ecA :|2 cde aec ||
d2 g f/g/af | ege dcA | B2 f fdB | BAB fdB |
d2 g f/g/af | ege dcB | A2 e ecA | cde ecA :|

The Pleasures Of Salisbury

X: 1
T: The Pleasures Of Salisbury
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
FGA Bcd | efg fdA | BAB Acd | AGF E2D |
FGA Bcd | efg fdA | BAB Agf |1 edc d2A :|2 edc dcd||
|: ecA ecA | fdA fdA | Bcd AGF |GEE E2E |
FED GFE | AGF BAG | Bgf edc |1 d3 dcd :|2 d3 z2d ||

Poitin Still

X: 1
T: Poitin Still
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
A|: GBG A2 f | fdB cAF | GBG A2 f | edc B2 e |
fag afa |bag fed | faf efe | fdB AFD :|
|: BGB GBd | fdB AFA |BGB Acf | edc B2 f |
fag afa | bag fed | faf efe | gfe d3:|

Pop Goes The Weasel

X: 1
T: Pop Goes The Weasel
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
D |G2 G A2 A | BdB G2 D | G2 G A2 c | B3 G2 D |
G2 G A2 A | BdB G3 | .e2 z A2 c | B3 G2 ||
d |g2 f e2 g | faf d2 f | g2 f efg | f3 d2 B |
c2 B c2 d | e2 f g3 | .e2 z A2 c | B3 G2 |]
X: 2
T: Pop Goes The Weasel
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
D |G2 G A2 A | BdB G2 D | G2 G ABc | B3 G2 D |
G2 G A2 A | BdB G3 | .e2 z A2 c | B3 G3 |
GFG A^GA | B/c/dB G3 | GDG A2 c | B3 G3 |
G3 A3 | BdB G3 | .e2 z A2 c | B3 G2 ||
d |g2 g e2 e | faf d3 | g2 g efg | f3 d3 |
c2 B c2 d | e2 f g3 | .e2 z A2 c | B3 G2 d |
g2 f ee/f/g | faf d2 f | g2 f e2 g | f2 e d2 B |
c2 G c2 d | e2 c g3 | .e2 z AA/B/c | B3 G2 |]
X: 3
T: Pop Goes The Weasel
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
D |G2 B A2 c | BdB G2 D | G2 B A2 c | BcB G2 D |
G2 B A2 c | BdB G3 | e2 d A2 c | B3 G2 D |
G2 B A2 c | BdB G2 D | G2 B A2 c | B3 G2 D |
G2 B A2 c | BdB G3 | .e z2 A2 c | BcB G3 ||
g2 f e2 g | faf d3 | g2 f e2 g | fgf d3 |
c2 B c2 d | e2 f g3 | .e2 z A2 c | B3 G3 |
g2 f e2 g | faf d3 | g2 f e2 g | fgf d3 |
c2 B c2 d | e2 c g2 e | d2 B A2 c | BcB G2 |]

The Price Of My Pig

X: 1
T: The Price Of My Pig
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|:EAA AGA|B3 GAB|c3 B3|AGE E2 D|
EAA AGA|B/c/dB GAB|c3 B3|AGE E3:|
|:efe ded|c3 B3|c3 B3|AGE E2 D|
EAA AGA|B3 GAB|eBc B3|AGE E3:|
X: 2
T: The Price Of My Pig
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|: EAA AGA | BAB GAB | cBA BAG | ~A3 GED |
E2A AGA | BdB GAB | c2A BAG |1 A3 A2G :|2 A3 AB/c/d ||
|: ~e3 ded | c2c B2B | c2c BcB | ABA GED |
EAA AGA | B2B GAB | cBA BAG |1 A3 AB/c/d :|2 A3 A2G ||
X: 3
T: The Price Of My Pig
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|: EAA AGA | ~B3 GAB | ~c3 ~B3 | AGE E2D |
EAA AGA | B3 GAB | ~c3 ~B3 |1 AGE E2D :|2 AGE E2d ||
|: efe ~d3 | ~c3 ~B3 | ~c3 ~B3 | AGE E2D |
EAA AGA | B3 GAB | ~c3 ~B3 |1 AGE E2d :|2 AGE E2D ||
X: 4
T: The Price Of My Pig
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|: EAA AGA | BcB GAB | cdc BAB | AGE DED |
EAA AGA | BcB GAB | cdc BAG |1 AG^F E2D :|2 AG^F E2d ||
|: efe ded | c2c B2B | c2c B2B | AGE DED |
EAA AGA | BAB GAB | cdc BAG |1 AG^F E2d :|2 AG^F E2D ||
X: 5
T: The Price Of My Pig
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|: E2A AGA | ~B3 GAB | cBA BAG | AGE GED |
E2A AGA | ~B3 GAB | cBA GBG |1 A3 AGF :|2 ~A3 AB/c/d ||
|: e2g d2e | cBA B3 | cBA BAG | AGE GED |
E2A AGA | ~B3 BAB | cBA GBG |1 ~A3 AB/c/d :|2 A3 AGF ||
X: 6
T: The Price Of My Pig
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|: E2A AGA | ~B3 GAB | cBA BAG | AGE DGF |
E2A AGA | ~B3 GAB | c2B BAG |1 ABA AGF :|2 ~A3 AB/^c/d ||
|: e2g d2e | cBA B2d | cBA BAG | AGE DGF |
E2A AGA | ~B3 GAB | c2B BAG |1 ~A3 AB/^c/d :|2 ABA AGF ||
X: 7
T: The Price Of My Pig
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|: EAA AGA | ~B3 GAB | cBA BAG | A2A GED |
E2A AGA | ~B3 GAB | c2A BAG |1 A3 A2G :|2 A3 AB/c/d ||
e3 d3 | cBA ~B3 | c2c BAG | A2A GED |
E2A AGA | ~B3 GAB | cBA BAG | A2A AB/c/d |
edB d3 | cBA ~B3 | c2c BAG | A2A GED |
E2A AGA | B/c/dB ~G3 | cBA BAG | A3 A2G |]

Repeal The Union

X: 1
T: Repeal The Union
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
GAG GBd | edB deg | bge edB | dBG AGE |
GAG GBd | edB deg | bge deg | agf g3 :|
c'2 b a2 b | gag ege | d2 e g2 e | dBG AGE |
GAG GBd | edB deg | bge deg | agf g3 :|
GAG B2 c | ded B2 d | cBc A2 c | BAB G2 D |
GAG B2 c | ded B2 d | cBc A2 F | GAG G3 :|
X: 2
T: Repeal The Union
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
{F}~G3 GBd|{g}edB d2 g|{c'}bge {g}edB|dBA {c}B2 A|
{F}G3 G 3(B/c/d)|{g}edB d2 g|{b}age deg|aba ~gdB |
{F}~G3 GBd|{g}edB d2 g|{c'}bge {g}edB|dBA cBA|
{F}G3 GBd|{g}edB d2 g|{b}age deg|aba ~g2 a/b/||
|:c'2 b {g}a2 b|{f}g2 b {d}e2 g|dBd {a}g2 e|dBG ABA|
{F}G3 GBd|{g}edB d2 g|{b}age deg|1 aba {f}~g2 a/b/ :|2 aba {f}~g2 d||
|:{F}~G3 GBc|ded {c}~B2 d| cBc {B}~A2 c|BAB {B}~G2 D|
{F}G3 GBc|ded {c}~B2 d|cAF DEF|{A}~G2 D {c}~B2 A:||
X: 3
T: Repeal The Union
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Fmaj
~F3 FAc | dcA cdf | afd dcA | cAF GFD |
~F3 FAc | ~d3 cdf | afd cdf | gfe f3 :|
|: b2 a g2 a | fgf dfd | ~c3 f2 d | cAF GFD |
~F3 FAc | dcA cdf | afd cdf | gfe f3 :|
|:FGF A2 B | cdc ~A3 | ~B3 G2 B | AGA F2 C |
FGF A2 B | cdc ~A3 | ~B3 G2 E | FGF ~F3 :|

Scotland-Ireland

X: 1
T: Scotland-Ireland
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emaj
DFF ABB|EBB BAA|DFF ABB|Ecc cBB|DFF ABB|
EBB BAA|1 cee cBA|cec B2B:|2 cee fef|cBA B3||
cAc =dcd|efe cAA|cAc =dcd|efe dBB|
cAc =d3|efe dff|eab afe|cBA B3:|

Seamus Ennis’

X: 1
T: Seamus Ennis'
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
BGB def | gdc BAB | GBd gdB | ecA A3 |
BGB def | gdc BAB | GBd gdc | BGF G3 :|
dBd G3 | dBd G3 | ece A3 | ece A3 |
d2 B e2 c | d2 B edc | def gdc | BGF G3 :|
X: 2
T: Seamus Ennis'
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
A|BGB def|gdc BAB|GBd gdB|ecA AdA|
BGB def|~g3 BAB|GBd gdc|BGG ~G2:|
|:B|dBd ~G3|dBd ~G3|ede ~A3|ede ~A3|
d2B e2A|d2B e2A|def gdc|BGG ~G2:|
X: 3
T: Seamus Ennis'
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: dc |BGB def | gdc BAB | GBd gdB | ecA Adc |
BGB def | ~g3 BAB | GBd gdc | BGG G :|
|: aB |dcd ~G3 | dcd ~G3 | ece ~a3 | ece ~A3 |
d2 B e2 B | d2 B e2 B | def gdc | BGG G :|
X: 4
T: Seamus Ennis'
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: AG |FDF ABc | dAG FED | ~G3 FGA | BGE EAG |
FDF ABc | dAG FED | dfa gec | dAF D :|
|: df |afd gec | dAG FED | ~G3 FGA | BGE E2 f|
afd gec | AG FED | dfa gec | dAF D :|

Seanamhac Tube Station

X: 1
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmin
|:GFD D2F|GAc d3|dcA cAF|GFD C3|
GFD D2F|GAc d3|dcA cAF|G3 G3:|
d3 dcA|c3 cAc|dcA cAF|GFD C3|
d3 dcA|c3 cAc|dcA cAF|G3 G3|
d3 dcA|c3 cAc|dcA cAF|GFD C3|
GFD D2F GAc d3|dcA cAF|G3 G3||
X: 2
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|: AGE DE/F/G | ABd e3 | edB dBG | AGE D3 |
AGE DE/F/G | ABd e3 | edB dBG |1 A3 AGE :|2 A3 ABd ||
|: e3 edB | d3 dBd | edB dBG | AGE D3 |
e3 edB | d3 age | edB dBG | A3 ABd |
e3 edB | d3 dBd | edB dBG | AGE DE/F/G |
AGE AGE | AGE AGE | edB dBG | A3 AB/c/d ||
|: e3 a3 | g2a b2a | age dBe | dBG AB/c/d |
e3 a3 | g2a b3 | age dBG | A3 AB/c/d |
e3 a3 | g2a b2a | age dBe | dBG A3 |
AGE DE/F/G | ABd e2a | gea gea | gdB A3 ||
X: 3
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gdor
GFD D2 F|GAc ~d3|dcA cAF|GFD CDF|
~G3 GFD|GAc dce|dce dcA|~G3 G2 A|
GFD D2 F|GAc [d3D3]|dcA ABc|AFD CDF|
~G3 GFD|GAc dce|dce dcA|~G3 GAc||
ded dcA|~c3 A2 c|dcA cAF|GFD C2 A|
[d3D3] dcA|~c3 gfd|dcA cAF|~G3 GAc|
ded dcA|~c3 A2 c|dcA cAF|GFD C3|
GFD GFD|GAc d2 e|dcA cAF|~G3 G2 A||
d3 g3|f2 g a2 f|gfd ~c3|dcA GAc|
~g3 gfd|~f3 fga|gfd cAF|G3 GAc|
d3 g3|f2 g a2 f|gfd ~c3|dcA GFD|
GFD GFD|GAc dce|dce dcA|G2 A B{c}BA||
X: 4
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gdor
GFD D2 F|GAc d2 d|dcA cAF|GFD CDF|
G3 D2 F|GAc d3|dcA cAF|1 G3 G2 A:|2 G3 GAc||
dcd dcA|c3 A2 c|dcA cAF|GFD C2 c|
dcd dcA|c3 gfd|dcA cAF|G3 GAc||
dcd dcA|c3 A3|dcA c2 A|GFD CDF|
G3 D2 F|GAc dce|dce dcA|G3 G2 A||
d3 g3|e f2 gag|fgf d c2|dcA G F2|
d3 g3|e f2 gag|fgf dcA|F G2 GBd||
gaf g3|e f2 gag|fgf d c2|dcA G F2|
GFD D2 F|GAc dce|dce dce|dce dcA||
X: 5
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|: AGE EDE | AB/c/d e2g | edB dBG | AGE DE/F/G |
A2G EDE | AB/c/d e2g | edB dBG |1 A3 A2B :|2 AAA A3 ||
e3 edB | ded B3 | edB dBG | AGE DE/F/G |
e2e edB | ded age | edB dBG | AAA AB/c/d |
e2g edB | ded B3 | edB dBG | AGE DE/F/G |
AGE AGE | AGE AGE | edB edB | A3 AB/c/d ||
e3 a3 | g2a b2a | age d2e | dBA GAB |
e3 a2a | g2a b3 | age dBe | AAA AB/c/d |
e3 a3 | g2a b2a | age d2e | dBA G3 |
AGE AGE | AGE edB | edB edB | A3 A3 ||
X: 6
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|: A3 AGE | ABd e3 | edB dBG | AGE DEG |
A3 AGE | ABd e2e | edB dBG |1 A2B c2B :|2 A3 ABd ||
e2e edB | d2d dBd | edB dBG | AGE DEG |
e2e edB | d2d age | edB dBG | A3 ABd |
e2e edB | d2d dBd | edB dBG | AGE DE/F/G |
AGE AGE | A(B/c/d) e2e | edB dBG!coda! || A2B c2B || !coda! A3 A3 ||
X: 7
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|: AGE EDE | ABd e3 | edB dBG | AGE DEG |
AGE EDE | ABd e3 | edB dBG |1 A2B c2B :||2 A3 ABd ||
e3 edB | d3 dBd | edB dBG | AGE DEG |
e3 edB | d3 age | edB dBG | A3 ABd |
e3 edB | d3 dBd | edB dBG | AGE DEG |
AGE AGE | AGE ABd | edB dBG | A2B c2B ||
X: 8
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
AGE EDE | AB/^c/d egf | edB dBG | AGE DE/F/G |
AGE EDE | AB/^c/d ~e3 | edB dBG | AdB c2B |
A2E EDE | AB/^c/d ggf | edB dBG | AGE DcB |
AGE EDE | AB/^c/d ~e3 | edB dBG | ~A3 Agf |]
~e3 edB | ~d3 dB/^c/d | edB dBG | AGE Dgf |
~e3 edB | ~d3 age | edB dBG | ~A3 AB/^c/d |
~e3 edB | ~d3 d2e | edB dBG | AGE DE/F/G |
AGE EDE | AB/^c/d ~e3 | edB edB | A2B c2B |]
X: 9
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gdor
|: GFD DCD | GA/=B/c ~d3 | dcA cAF | GFD CDF |
GFD DCD | GA/=B/c d2f | dcA cAF |1 G2A B2A :|2 ~G3 G2c ||
|: ~d3 dcA | ~c3 cAc | dcA cAF | GFD CDF |
[1 ded dcA | cdc gec | dcA cAF | ~G3 G2c :|
[2 GFD GFD | GFD dcA | dcA dcA | ~G3 G2c ||
|: ~d3 ~g3 | f2g a2f | g2d c2d | cAG F3 |
[1 ~d3 ~g3 | f2g a2g | fdc AGF | G3 G2c :|
[2 GFD GFD | GFD dcA | dcA dcA | G2A B2A ||
X: 10
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|: AGE DEG | ABd ~e3 | edB dBG | AGE DEG |
ABA AGE | ABd ~e3 | edB dBG |1 A2B c2B :|2 ABA ABd ||
|: ~e3 edB | ~d3 dBd | edB dBG | AGE DEG |
[1 ~e3 edB | ~d3 age | edB dBG | ABA ABd :|
[2 AGE AGE | AGE edB | edB dBG | A2B c2B ||
X: 11
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|: AGE ~E3 | AB/^c/d ~e3 | edB ~d3 | BGE DEG |
AGE ~E3 | AB/^c/d edf | edB edB |1 A2B ceB :|2 ABA AB/^c/d ||
~e3 edB | ~d3 dBd | edB dBG | AGE Dgf |
ege edB | ded B2d | e2B d2B | ABA AB/^c/d |
efe edB | ~d3 age | edB dBG | AGE DEG |
AGE AGE | AGE edB | edB edB | A2B ceB |]
X: 12
T: Seanamhac Tube Station
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gdor
|: GFD DCD | GAc ~d3 | dcA cAF | GFD CDF |
GFD DCD | GAc ~d3 | dcA cAF |1 ~G3 ABA :|2 ~G3 GAc ||
|: ~d3 dcA | ~c3 cAc | dcA cAF | GFD CDF |
[1 ded dcA | cdc gfd | dcA cAF | ~G3 G2c :|
[2 GFD GFD | GFD dcA | dcA dcA | ~G3 GAc ||
|: d2f gfd | ~f3 agf | gfd c2d | cAG FGA |
[1 gaf gfd | ~f3 gaf | gfd cAF | ~G3 GAc :|
[2 GFD DCD | GAc ~d3 | dcA cAF | ~G3 G3 ||

See The Bodachan

X: 1
T: See The Bodachan
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:a|ece AAA|ecf ecA|cBA AAA|Bce f2a|
[1 ece AAA|ecf ecA|a2e fec|Bce f2:|
[2 e2A ceA|cfA ceA|a2e fec|Bce f2||
|:e|efg aaa|fea fec|efg a2e|Bce f2e|
[1 efg aaa|fef aec|a2e fec|Bce f2:|
[2 aaa f2e|cea f2e|afe fec|Bce fea||

The Sheep In The Boat

X: 1
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: BEF GFE | FEF def | edB BAF | AFE FED |
BEF G2 A | FEF def | edB {d}BAF | AFE E2 A :|
|: B2 e ede | fef d2 f | edB BAF | AFE FGA |
Bee ede | fef def | edB BAF | AFE E2 A |
Bee ede | ~f3 def | edB BAF | AFE FED |
B,EF GFE | ~F3 def | edB {d}BAF | AFE EFA |
X: 2
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ddor
|: ADE FDE | ~E3 cde | dcA AGE | GED EDC |
ADE F2 G | EDE c2 e | dcA AGE | GED D3 :||
A2 d dcd | ede c2 e | dcA AGE | GED EFG |
Add dcd | ede cde | dcA AGE | GED DE/F/G |
A2 d dcd | ede c2 e | dcA AGE | GED EDC |
A,DE FED | ~E3 cde | dcA AGE | GED D3 ||
X: 3
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
"1"BEF {A}GFE | ~F3 def | {g}edB BAF | {B}AFE FED |
BEF G2 A | ~F3 def | {g}edB BAF | {B}AFE E2 z |
BEF {A}G2E | ~F3 d3 | {g}edB BAF | {B}AFE {F}FED |
BEF .G2 A | FEF .d2f | {g}edB BAF | {B}AFE E2 z |
"5"{c}B2 e ede | ~f3 .d2 f | {g}edB BAF | {B}AFE {G}FED |
BBe ede | .f2f def | {g}edB BAF | {B}AFE E2 z |
BeB ~e3 | {g}fef Adf | {g}edB BAF | {B}AFE {G}FED |
BEF .G2A | ~F3 .d2f | {g}edB BAF | {B}AFE E2 z |
BEF GFE|~F3 def|{g}edB BAF|{B}AFE {G}FED|
"10"BEF G2 A | ~F3 Adf | {g}edB BAF | {B}AFE E2 z |
BEF .G2 E | ~F3 dcd | {g}edB BAF | {B}AFE {G}FED |
BEF G2 A | FEF .d2 f | {g}edB BAF | {B}AFE E2 z|
B2e ede | .f2f def | {g}edB BAF | {B}AFE {G}FED |
Bee .ede | fef .d2f | edB BAF | {B}AFE E2 z |
"15"B2e ede | ~f3 Adf | {g}edB BAF | {B}AFE {G}FED |
BEF .G2A | ~F3 .d2f | {g}edB BAF | {B}AFE E2 z |
BEF {A}G2E|~F3 d2f|{g}edB BAF|{B}AFE {G}FED|
BEF .G2 A | FEF def | {g}edB BAF | {B}AFE E2 z |
BEF ~G3|~F3 Adf|{g}edB BAF | {B}AFE {G}FED |
"20"BEF .G2 A | ~F3 Adf | {g}edB BAF | {B}AFE E2 z |
BB e ede | ~f3 .d2 f | {g}edB BAF | {B}AFE {G}FED |
Bee .ede | .f2f def | {g}edB BAF | {B}AFE E2 z |
~B3 eBe|~f3 .d2 f | {g}edB BAF | {B}AFE {G}FED |
BEF .G2 A | ~F3 .d2 f | {g}edB BAF | {B}AFE E2 z ||
X: 4
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
D|: B,EF G3 | FED def | edB BAF | AFE FED |
B,EF ~G3 | FEF def | edB BA/G/F |1 AG/F/E E2D :|2 AG/F/E E2A||
B2 e ede | fef d2f | edB BAF | AFE FED |
Bee ede | fgf d2f | edB BA/G/F | AG/F/E E2A |
B2e ede | f2g a2f | edB BAF | AFE FED |
B,EF ~G3| F3 def | edB BA/G/F | AG/F/E E2D ||
X: 5
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: B,EF GFE | ~F3 def | edB BAF | AFE FED |
B,EF ~G3 | ~F3 def | edB BAF | AFE E3 :|
B2 e ede | ~f3 d2 f | edB BAF | AFE E3 |
Bed e^de | f2f def | edB BAF | AFE E3 |
~B3 ~e3| ~f3 Adf | edB BAF | AFE FED |
B,EF ~G3 | ~F3 ~D3 | edB BAF | AFE E3 |
X: 6
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: B,EF GFE | ~F3 def | edB BAF | AFE FED |
B,EF ~G3 | ~F3 d3 | edB BAF | AFE E3 :|
B2 e ede | f2e d2f | edB BAF | AFE E3 |
Bee e^de | f3 def | edB BAF | AFE E3 |
~B3 eBe| ~f3 Adf | edB BAF | AFE FED |
B,EF ~G3 | ~F3 d2f | edB BAF | AFE E3 |]
X: 7
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: BEF GFE | FEF def | edB BAF | AFE FED |
E2F GFE | FEF def | edB BAF |1 AFE E2B :|2 AFE EFA ||
B2e ede | fef def | edB BAF | AFE FED |
B2e ede | f3 def | edB BAF | AFE EFA |
B2e ede | fef def | edB BAF | AFE ~F3 |
E2F GFE | FEF def | edB BAF | AFE E2B- |]
X: 8
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: BEF ~G3 | FED def | edB BAF | AFE FED |
BEF ~G3 | FED def | edB BAF | AFE E3 :|
|: ~B2e ede | fef ~d2f | edB BAF | AFE FED |
[1 ~B2e ede | fef ~d2f | edB BAF | AFE EFA :|
[2 BEF ~G3 | FED def | edB BAF | AFE E3 ||
X: 9
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: BEF GFE | FED dfd | edB BAF | AFE FED |
E2F GFE | FED dBd | edB BAF | AFE E2B :|
B2e ede | ~f2e def | edB BAF | AFE FED |
E2e ede | ~f2e def | edB BAF | AFE E2B |
B2e ede | fef def | edB BAF | AFE FED |
E2F GFE | FED dfd | edB BAF | AFE E2B |]
X: 10
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: BEF G3 | FED def | edB BAF | AFE EFA |
BEF G3 | FED def | edB BAF |1 AFA FED :|2 AFE E2A ||
|: Bef ede | f2f def | edB BAF | A2A FED |
[1 Bef ede | f2f def | edB BAF | AFE E2A :|
[2 BEF G3 | FED def | edB BAF | AFE E2B ||
X: 11
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: BEF ~G2E | FED ~d2f | edB BAF | AFE FED |
BEF ~G2E | FED ~d2f | edB BAF | AFE EF/G/A :|
|: Bee efe | dBc daf | edB BAF | AFE FED |
[1 ~E2e efe | dBc def | edB BAF | AFE EF/G/A :|
[2 BEF ~G2E | FED ~d2f | edB BAF | AFE EF/G/A ||
X: 12
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|: EAB cBA | ~B3 gab | age edB | dBA BAG |
EAB cBA | ~B3 gab | age edB | dBe A3 :|
|: a3 aba | gef gab | age edB | dBA BAG |
[1 A2a aba | gef gab | age edB | dBe A3 :|
[2 EAB cBA | ~B3 gab | age edB | dBe A3 ||
X: 13
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|: EAB cBA | ~B3 gab | age dBd | edB ABG |
EAB cBA | ~B3 gab | age dBd | edB A3 :|
|: eab c'ba | ~b3 gab | age dBd | edB ABG |
[1 eab c'ba | ~b3 gab | age dBd | edB A3 :|
[2 EAB cBA | ~B3 gab | age dBd | edB A3 ||
X: 14
T: The Sheep In The Boat
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: B2F GFE | ~F3 def | edB BAF | AFE FED |
B2F GFE | ~F3 def | edB BAF | AFE E2A :|
|: B2e ede | faf def | edB BAF | AFE FED |
[1 B2e ede | faf def | edB BAF | AFE E2A :|
[2 BEF GFE | ~F3 def | edB BAF | AFE E2A ||

Spirit Of The Dance

X: 1
T: Spirit Of The Dance
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:G2D E2D|G2D E2D|GAB c2B|ABG FED|
G2D E2D|G2D E2D|GAB cde|dBA G3:|
|:DFA c3|B3 A3|ABc d2e|c2d B3|
GAB c3|B3 A3|cde dBG|B2A G3:|
X: 2
T: Spirit Of The Dance
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: d2 A B2 A | d2 A B2 A | def g2 f | efd cBA |
d2 A B2 A | d2 A B2 A | def gab | age d3 :|
|: Adf G3 | f3 e3 | Adf a3 | g3 f3 |
Adf G3 | f3 e2 A | fga fed | f2 e d3 :|
X: 3
T: Spirit Of The Dance
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:G2D E2D|G2D E2D|GAB c2B|A2G FED|
G2D E2D|G2D E2D|GAB cde|cAF G3:|
|:GAB c3|B3 A3|ABc d3|c3 B3|
GAB c3|B3 A3|Bcd BAG|B2A G3:|
X: 4
T: Spirit Of The Dance
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:G2D E2D|G2D E2D|GAB c2B|A2G FED|
G2D E2D|G2D E2D|GAB cde|cAF G3:|
|:GAB c3|B3 A3|ABc d3|c3 B3|
GAB c3|B3 A3|ABc Bcd|B2A G3:|

Stan Chapman’s

X: 1
T: Stan Chapman's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
~E3 EFA|~B3 Bce|fea fec|ecA BAF|
~E3 EFA|~B3 Bce|fea fec|ecA A3:|
e3 ece|~f3 fga|ecA ~B3|cAE Eaf|
e3 ece|~f3 fga|ecA ~B3|1 cAA Aaf:|2 cAA A3||
X: 2
T: Stan Chapman's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|: F | ~E3 EFA | ~B3 Bce | fea fec | ecA BAF |
~E3 EFA | ~B3 Bce | fea fec |[1 ecA A2 :|[2 ecA A2 ||
|:cd | e3 ece |~f3 fga|edc BAB | cAF Faf|
e3 ece | ~f3 fga | fec BAB | cAA Acd |
e3 ece | ~f3 fga|edc BAB | cAF Faf |
ece ece | ~f3 fga | fec BAB | cAA A2 ||
X: 3
T: Stan Chapman's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
~E3 EFA|~B3 Bce|fea fec|ecA BAF|
~E3 EFA|~B3 Bce|fea fec|ecA A3:|
e3 ecA|~f3 fga|fec BAB|cAF F af|
e3 ecA|~f3 fga|fec BAB|1 cAA A af:|2 cAA A3||