Download ABC

MBAC’s tunebook

Order by name, newest, oldest or tune type.

King Of The Fairies hornpipe

X: 1
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:B,2|EDEF GFGA|B2B2 G2GA|B2E2 EFGE|FGFE D2B,2|
EDEF GFGA|BAGB d3c|B2E2 GFE_E|E6:|
|:d2|e2e2 Bdef|gagf e3f|e2B2 BABc|dedc BcdB|
e2B2 Bdef|gagf efed|Bdeg fedf|e6 ef|
g3e f3d|edBc d3e|dBAF GABc|dBAF GFED|
B,2E2 EFGA|B2e2 edef|e2B2 BAGF|E6:|
X: 2
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:z>B|E>^DE>F G>FG>A|B2- B>A G>FG>A|B>E (3EEE E>F (3GFE|F>GF>E D2- D>B|
.E<zE>F .G<zG>A|B>AG>B d2- d>=c|B2 E2 G<FE>^D|E2 E2 E2:|
|:(3Bcd|e2 B2- B>de>f|g>ag>f e>fe>^d|e2 B2 B>^AB>c|d2 d>c B>c (3dcB|
e2 B2 (3Bcd e>f|g>ag>f e>fe>d|(3Bcd e>g f>e (3def|e2- e>^d e2 e>f|
g2- g>e f2 f>d|e>dB>c d2- d>e|d>BA>G F<GA>B|d>BA>F G<FE>D|
B>E (3EE^D E>FG>A|B2 e2 e>^de>f|e2 B2- B>AG>F|E2 (3EEE E2:|
X: 3
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:B2|E2- E>F G- G>A|B>=cB>A G>F (3FGA|B>EG>B E>F (3GFE|F2- F>E D>dc>d|
.E2 .E>F (3GGG G>A|B>A (3GAB d>c=c>A|B2 E2 G<FE>^D|E>eB>G E2:|
|:(3Bcd|e2 (3BcB (3Bcd e>f|g>ag>f e2- e>^d|e>BB>c B>^AB>c|(3dcd d>c B>c (3dcB|
e2 B2 (3Bcd e>f|g2- g>f e>f (3edc|(3Bcd (3efg (3fed (3Bcd|e2- e>^d e2 e>f|
g>Be>g f>cd>f|e>dB>c d>c (3def|d>BA>G F<G (3ABc|(3dcB A>F G<FE>D|
B>EC>^D E>FG>A|B2 e2 e>^de>f|e>B (3BcB B>AG>F|(3EDC (3BCD E2:|
X: 4
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
efed B2B2|efed B2B2|fgaf A2d2|fgaf A3z|
b2gb a2fa|g2eg f3z|edef gfed|e2ff2g2z2|
efed B2B2|efed B2B2|dcBA cBAG|FGAF D2EF|
GFGA BABd|edef g2e2|dcBA BAGF|E 3(DEF E3z||
X: 5
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
E2EF G2GA|BcBA G2GA|B2E2 E2G2|FGAF D4|
E2EF G2GA|BcBA G2GA|B2E2 GFED|E4 e4:|
efed B2B2|efed B4|fgaf d2g2|fgaf d2ga|
b2gb a2fa|g2eg f2df|e2ef gfed|e2ef g4|
efed B2B2|g2ab d4|dcBA cBAG|FGAF D4|
GFGA BABd|edef gfed|dcBA BAGF|E4 e4||
B|EDEF GFGA|B2B2 G2GA|B2E2 EFGE|FGFE D2B2|
EDEF GFGA|BAGB d3c|B2E2 GFED|E4 E3:|
B2|e2B2 Bdef|gagf e3f|e2B2 BAGB|dedc Bcde/f/|
e2B2 Bdef|gagf e3d|Bde/f/g fedf|e2 ed e3f|
g2bg f2af|edB^c d3e|dBAF GAB^c|dBAF GFED|
B,2E2 EFGA|B2e2 edef|e2B2 BAGF|E4 E2z2||
efed B2B2|efed B2B2|fgaf d2d2|fgaf d2ga|
b2gb a2fa|g2eg f3d|edef gfed|e2f2g3f|
efed B2B2|efed B3c|dcBA cBAG|FGAF D2EF|
GFGA BABd|edef g2e2|dcBA BAGF|E4 E3||
X: 6
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:(3B,C^D|E^DEF GFGA|B2B2 G3A|B<E E^D EFGE|FGFE D2B,2|
E^DEF GFGA|BAGB d3=c|B.b E2 GFE^D|E6 (3B,C^D|
E^DEF GFGA|B2B2 G3A|B<E E^D EFGE|FGFE ^D3B,|
E^D E<F GFGA|BAGB ded=c|B.b E2 GF E<^D|E6 (3B^c^d||
e2e2 Bdef|gagf e/f/(gg2)|e2B=c BAB^c|dedc d^d3|
e2d2 Bdef|gagf efed|Bd e<g fedf|e6 ef|
g2 (3gab f2 (3fga|ed B<c d3e|dBAF GA B<c|dB A<F GFED|
B,2E2 EFGA|B2e2 e3f|e2B=c BAGF|E6:|
X: 7
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
E>D E>F G>F G>A|B2 B2 G2G>A|B2 E2 E>F (3GFE|F>G F>E D2 B2|
E>D E>F G>F G>A|B>A G>B d2d>c|B2 E2 G>F E>D|E4 B4:|
e2 e2 B>d e>f|g>a g>f e2e>f|e2 B2 B>A B>c|d>e d>c B>c (3dcB|
e2 e2 B>d e>f|g>a g>f e>f e>d|B>d e>g f>e (3def|e6 z>f|
g2g>ef2f>d|e>d B>c d2d>e|d>B A>F G>A B>c|d>B A>F G>F E>D|
B>E E>D E>F G>A|B2 e2 e>d e>f|e2 B2 B>A G>F|E8||
X: 8
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:B,2|E>DE>F G>FG>A|B2 B>A G>FG>A|B2 E2 E>FG>E|F>GF>E D2 B,2|
E>DE>F G>FG>A|B>AG>B d3 =c|B2 E2 G>FE>D|E2 E>D E2:|
B2|e2 e2 B>de>f|g>ag>f e3 f|e2 B2 B>AB>c|d>ed>c B>c (3dcB|
e2 B2 B>de>f|g>ag>f e>fe>d|B>de>g f>ed>f|e2 e>d e2 e>f|
g3 e f3 d|e>dB>c d3 e|d>BA>F G>AB>c|d>BA>F G>FE>D|
B,2 E2 E>FG>A|B2 e2 e>de>f|e2 B2 B>AG>F|E2 E>D E2||
X: 9
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
|:D2|~EDEF GFGA|B2B2G2GA|B2E2EFGE|FG~FED2D2|
~EDEF GFGA|BAGBd2BA|B2EF ~GFED|E4E2D2|
~EDEF GFGA|BcBA GFGA|B2E2B2E2|FG~FED2D2|
~EDEF GFGA|BAGBd2BA|B2EF ~GFED|E4E2:|
|:d2|e2e2Bdef|gagfe2ef|e2B2BAB^c|ded^c Bc (3dcB|
e2B2Bdef|gagfe2ef|gf (3efg fe (3def|e2ede2ef|
g2gef2fd|edB^cd2de|dBAF GAB^c|dBAF GFED|
D2E2EFGA|B2e2~edef|e2B2~BAGF|E4E2:|
X: 10
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
B,2|:E^DEF GFGA|B2B2 G3A|B2E2 EFGE|FGFE D2B,2|
E^DEF GFGA|BAGB d2 d/c/=c|B2E2 GFE^D|1 E2E^D E2B,2:|2 E2E^D E2d2||
e2e2 Bdef|gagf e3f|e2B2 BABc|dedc Bcd/c/B|
e2B2 Bdef|gagf e3f|gfe/f/g fed/e/f|e2ed e2ef|
g2ge f2fd|edBc d3e|dBAF GABc|dBAF GFED|
B,2E2 EFGA|B2e2 edef|e2B2 BAGF|E2E^D E4||
X: 11
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
B,2|:EDEF GFGA|B2B2 G3A|B2E2 EFG/F/E|FGFE D2B,2|
EDEF GFGA|BAG/A/B d3=c|B2E2 GFED|1 E2F/E/D E2B,2:|2 E2F/E/D E2d2||
e2e2 Bdef|gagf e3d|e2B2 BABc|dedc BcdB|
e2B2 Bdef|gagf e3d|Bdeg fedf|e2f/e/d e3f|
g3e f3d|edBc d3e|dBAF GABc|dBAF GFED|
B,2E2 EFGA|B2e2 e3d|e2B2 BAGF|E2F/E/D E4||
X: 12
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
B,2|:EDEF GFGA|B2B2 G3A|B2E2 EFGE|FGFE D2B,2|
EDEF GFGA|BAGB d3=c|B2E2 GFED|1 E2ED E2B,/C/D:|2 E2ED E2B/c/d||
e2e2 Bdef|gagf e3f|e2B2 BABc|dedc BcdB|
e2B2 Bdef|gagf e3d|Bde/f/g fedf|e2ed e3f|
g2 g/f/e f2 f/e/d|edBc d3e|dBAF GABc|dBAF GFED|
B,2E2 EFGA|B2e2 edef|e2B2 BAGF|E2ED E4||
X: 13
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
B,2|:E^DEF GFGA|B2B2 G3A|B2E2 EFGE|FGFE D2B,2|
E^DEF GFGA|BAGB d3=c|B2E2 GFE^D|1 E4- E2B,2:|2 E4- E2d2||
e2e2 Bdef|gagf e3f|e2B2 BABc|dedc BcdB|
e2B2 Bdef|gagf e3f|gfeg fedf|e2ed e3f||
g3e f3d|edBc d3e|dBAF GABc|dBAF GFED|
B,2E2 EFGA|B2e2 edef|e2B2 BAGF|E8||
X: 14
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
|B,2|:E>D E>F G>FG>A|B>c B>A G>F G>A|Bz E2 E>F G>E|F>G F>E D2 B,2|
E>D E>F G>F G>A|B>A G>B d2 c>B|c2 E>F G>F E>D|E2 E>D E2 [1 B,2:|2 (3B^cd||
|:e2e2 B>d e>f|g>a g>f e2 e>f|e2 B2 B>A B>^c|d>e d>^c B>c (3dcB|
e2B2 B>d e>f|g>a g>f e2 e>f|g>f (3efg f>e (3def|e2 e>d e2 e>f:|
g2 g>e f2 f>d|e>d B>^c d2 d>e|d>B A>F G>A B>^c|d>B A>F G>F E>D|
B2 E2 E>F G>A|B2 e2 e>d e>f|e2 B2 B>A G>F|E2 E>D E2|
X: 15
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
B2|:"Em"EDEF GFGA|B2 B2 "G"G3 A|"Em"B2 E2 EFGE|"D"FGFE D3 B|
"Em"EDEF GFGA|BAGB "G"d3 c|"Em"B2 E2 "D"GFED|"Em"E2 ED E2 B2:|
"Em"e2 e2 Bdef|"G"gagf "Em"e3 f|e2 B2 BAB^c|"D"ded^c BcdB|
"Em"e2 e2 Bdef|"G"gagf "Em"efed|Bdeg "D"fedf|"Em"e2 ed e3 f|
"G"g2 ge "D"f2 fd|"Em"edB^c"D"d3 e|"Em"dBAF "G"GAB^c|"D"dBAF "Em"GFED|
B2 E2 EFGA|"G"B2 e2 "Em"edef|e2 B2 "D"BAGF|"Em"E2 ED E4||
X: 16
T: King Of The Fairies
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
|:B,2|EDEF GFGA|B2B2 A2GA|B2E2 EFGE|FGFE F2B,2|
EDEF GFGA|BAGB d3c|B2E2 GFE^D|E6:|
|:d2|e2e2 Bdef|gagf e3f|e2B2 BABc|dedc BcdB|
e2B2 Bdef|gagf efed|Bdeg fedf|e6 ef|
g3e f3d|edBc B3e|BAGF GABc|BAGF GFEF|
B,2E2 EFGA|B2e2 edef|e2B2 BAGF|E6:|

King Oscar II’s waltz

X: 1
T: King Oscar II's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A2|:"D" f2>A2f2|d2>A2d2|"G" B2>G2 BG|E4d2|1 "A7" c2E2F2|G2>F2 GB|
"D" A2D2E2|F4A2:|2 "A7" c2>B2A2|A2B2c2|"D" d2>d2d2|d4A2|
|:"D" f2F2A2|d2f2a2|"A7" g2A2>c2|e6|1 g2A2c2|e2>f2e2|
"D" d2F2A2|d4A2:|2 gf ed cB|A2f2>e2|"D" d2F2A2|D4A2||
|:"D" f2>A2f2|d2>A2d2|"G" B2>G2 BG|E4d2|1 "A7" c2E2F2|G2>F2 GB|
"D" A2D2E2|F4A2:|2 "A7" c2>B2A2|A2B2c2|"D" d2>d2d2|d4 A2||
|:"G" B2>B2B2|B2c2d2|"D" A2>A2A2|F2A2d2|"A7"c2>c2c2|A2c2e2|
"D" d2>d2d2|d2c2=c2|"G" B2>B2B2|B2c2d2|"D" A2>A2A2|F2A2d2|
"A7" c2>B2A2|A2B2c2|1 "D"d2>d2d2|d2z2A2:|2 "D"d6-|d2z2||

Kinsella’s reel

X: 1
T: Kinsella's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
DF~F2 AFEF|B,DFD A,DFD|DF~F2 AFEF|GE~E2 FD~D2|
DF~F2 AFEF|B,D~D2 A,D~D2|DFAF GABG|Ad~d2 ed^cd||
K:Dmaj
[D2A2]FA dfed|DF~F2 EFGE|[D2A2]FA dfaf|gece dBAF|
D2FA dfed|DF~F2 GECE|DFEF D2dB|AF~F2 EFGE||

Kolomeike polka

X: 1
T: Kolomeike
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmin
|:A/d/f/a/ ^g/a/f/a/|^g/a/f/a/ ^g/f/e/d/|A/d/f/a/ ^g/a/f/a/|a2 d'2|
A/d/f/a/ ^g/a/f/a/|^g/a/f/a/ ^g/f/e/d/|f/e/g/f/ e/d/e/f/|d2 d2:|
|:dg2 g/^f/|g g2 g/^f/|g g2 g|gf a2|
^g/a/^g/f/ e/d/e/f/|dd/A/ dd|^g/a/^g/f/ e/d/e/f/|d2 d2:|
|:d'3 ^c'/e'/|d'3 ^c'/e'/|d'^c'/e'/ d'^c'/e'/|d'3z|
d'/c'/c'/=b/ =b/a/a/d'/|d'/c'/c'/=b/ =b/a/a/d'/|d'/c'/c'/=b/ =b/a/a/^g/|^g>f a2|
dg/f/ e/d/e/f/|dd/a/ dd|dg/f/ e/d/e/f/|d3 d:|

L’Inconnu De Limoise mazurka

X: 1
T: L'Inconnu De Limoise
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D G>A|:B2 B>G c>A|B2 B>B c>d|
c2 c>B A>G|A3 D G>A|B2 B>G c>A|
B2 B>B c>d|c2 c>B A>G|1 d3 D G>A:|2 d3 B c>d||
|:e2 g>f e>f|d2 d>c B>A|G>F G>A B>G|
D3 G G>F|E2 E>F G>A|G2F2E2|
F2 F>G A>B|1 A3B c>d:|2 G3||
X: 2
T: L'Inconnu De Limoise
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
e2- e>c f>d|e2- e>e f>g|f2- f>e d>c|G2- G>G c>d|
e2- e>c f>d|e2- e>e f>g|f2- f>e d>c|d3:|
a2 c'>b a>b|g2- g>f e>d|c>B c>d (3edc|G2- G>c c>B|
A2- A>B c>d|c2 B2 A2|1 B2- B>A B>c|d3:|
2 B>A B>c d>e|c3||
X: 3
T: L'Inconnu De Limoise
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
B2- B>G cA|B2- B>B c>d|c2- c>B A>G|D2- D>D G>A|
B2- B>G cA|B2- B>B c>d|c2- c>B A>G|A3:|
e2 g>f e>f|d2- d>c B>A|G>F G>A B>G|D2 G2 F2|
E2- E>F G>A|G2 F2 E2|1 F2- F>E F>G|A3:|
2 F2 F>G A>B|G3||
X: 4
T: L'Inconnu De Limoise
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
B2- B>G c>A|B2- B>G c>d|c2- c>B A>G|A2- A>D G>A|
B2 B>G c>A|B2 B>G c>d|c2 c>B A>B|G3:|
e2 g>f e>f|d2- d>c B>A|G2 G>A B>G|D2- D>G G>F|
E2- E>F G>A|G2 F2 E2|F2 F>G A>B|G3:|
G2 G>E A>F|G2 G>E A>B|A2 A>G F>E|F2- F>B, E>F|
G2 G>E A>F|G2 G>E A>B|A2 A>G F>G|E3:|
c2 e>d c>d|B2 B>A G>F|E2 E>F G>E|B,2- B,>E E>D|
C2 C>D E>F|E2 D2 C2|D2 D>E F>G|E3:|
d2- d>B e>c|d2- d>B e>f|e2- e>d c>B|c2- c>F B>c|
d2 d>B e>c|d2 d>B e>f|e2 e>d c>A|B3:|
g2 b>a g>a|f2 f>e d>c|B2 B>c (3dcB|F2 B2 A2|
G2- G>A B>c|B2 A2 G2|A2 A>B c>d|B3:|
X: 5
T: L'Inconnu De Limoise
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:z/ D/ G>A|B2 B>G (3cBA|B2B>B c>d|c2c>B A>G|D2D>D G>A|
B2 B>G (3cBA|B2B>B c>d|c2c>B A>G|A3:|
|:z/ B/ c>d|e2 g>f e>f|d2d>c B>A|G>F G>A (3BAG|D2D>G G>F|
E2 E>F G>A|G2 F2 E2|1 F2 F>E F>G|A3:|2 F>E F>G A>B|G3||

Ladies Choice barndance

X: 1
T: Ladies Choice
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
A,2 EF EA, (3A,A,A,|G,2 GE DCB,G,|A,2 EF EA, (3A,A,A,|GEDE EDCB,|
A,2 EF EA, (3A,A,A,|G,2 GE DCB,G,|A,2 EF EA, (3A,A,A,|1 GEDE EDCB,:|2 GEDF EG,A,B,||
C2 EC GCEC|D2FD ADFD|CDEG cBcA|GAGE DG,A,B,|
C2 EC GCEC|D2FD ADFD|CDEG cBcA|1 GEDF EG,A,B,:|2 GEDE EDCB,||
X: 2
T: Ladies Choice
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
A,2ED EA,{C}B,A,|G,2DC DG,B,G,|A,E~E2 A,ECE|G2^FG EDCB,|
A,2ED EA,{C}B,A,|G,G^FG DG,B,G,|A,E~E2 A,ECE|1 GG,B,D EDCB,:|2 GG,B,D EA,A,B,||
C2GC ECCE|FDAD FDB,D|CDEG cBcA|GEDC EA,A,G,|
C2GC ECCE|FDAD FDB,D|CDEG cBcA|GEDF ECA,B,|
C2G,C EGGE|D2AD FDB,D|CDEG cBcA|GEDC EA,A,G,|
C2GC ECCE|FDAD FDB,D|CDEG cBcA|GEcE F2ED||
X: 3
T: Ladies Choice
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
A,EED EA,B,A,|G,3E DG,B,G,|A,E (3EEE A,ECE|(3GGG ^FG EDCB,|
A,3G EA,B,A,|G,G^FG DG,B,G,|A,E (3EEE A,ECE|1 GG,B,D EDCB,:|2 GDB,D EA,A,B,||
C2GC ECCE|(3DDD AD FDB,D|CDEG cBcA|GEDF ECA,B,|
C2G,C EGGE|D2A,D FDAD|CDEG cBcA|GEDF ECA,B,:|2 GEcE F2ED||

Lady Bermingham hornpipe

X: 1
T: Lady Bermingham
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
"Andantino"{GA}B2B/A3/2 {A}FEFA|B2e2e2d/B3/2|bagb agfa|gfeg f2B z|
G/F3/2G/E3/2 {f}e/d3/2e/B3/2|A/G3/2A/F3/2f2ge|dBAG {GA}B2d/B/A|G2E2E2z2:|
|:B3/2A/GB A3/2G/FA|GFEG D2 {^C}HB,2|B,EB,E DFDF|G2G/F/E B2B,2|
B2e2efed|B2Bc BAGF|E2e2efed|e2 Tf2g3f|
ed^cd {e}dcdf|edef {ef}g2fe|dBAG {GA}B2d/B/A|GF/G/ E2E2z2:|
M:6/8
K:G
"Allegro assai"E2e G2e|d2B A2z|ded dBG|e3 Tf3|
{a}bab GEE|{b}aga FDD|gfe g/a/bB|e3e3||
EGB EGB|FAd FAd|GBg GBg|f3e3|
ddg BBe|ddg BBe|d2B AFD|E3E3||
M:3/4
K:C
"Andante"A/|A3/2E/ ED/E/ GE|c3/2B/ {B}AG E3/2A/|A3/2G/ A/B/c/B/ A/G/E/D/|E2GG G3/2||
G/|G (3A/B/c/ e2e/d/c/B/|c3/2A/ c/B/A/G/ E3/2d/|dg/e/ dc/B/ c/B/A/G/|E2GG G3/2||
X: 2
T: Lady Bermingham
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:B2B/A3/2 FEFA|B2e2e2d/B3/2|bagb agfa|gfeg f2B z|
G/F3/2G/E3/2 e/d3/2e/B3/2|A/G3/2A/F3/2f2ge|dBAG B2d/B/A|G2E2E2z2:|
|:B3/2A/GB A3/2G/FA|GFEG D2 B2|BEBE DFDF|G2G/F/E B2B2|
B2e2efed|B2Bc BAGF|E2e2efed|e2 Tf2g3f|
ed^cd dcdf|edef g2fe|dBAG B2d/B/A|GF/G/ E2E2z2:|
M:6/8
K:G
|:E2e G2e|d2B A2z|ded dBG|e3 Tf3|
b3 gee|a3 fdd|gfe g/a/bB|e3e3||
|:EGB EGB|FAd FAd|GBg GBg|f3e3|
d2g B2e|d2g B2e|d2B AFD|E3E3||

The Lambing Storm reel

X: 1
T: The Lambing Storm
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
F2 FA c2 Bc|d2 cB cA FE|F2 FA c2 Bc|dc BA B2 f2|
F2 FA c2 Bc|d2 cB cA FE|F2 FA c2 Bc|dc BA B4:|
|:B2 Bc dc Bd|f2 fe fe cB|A2 AB cB Ac|A2 AB cB Ac|
B2 Bc dc Bd|f2 fe fe cB|Af bf fe de|dc BA B2 B2:|

The Lass That Made The Bed For Me reel

X: 1
T: The Lass That Made The Bed For Me
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
A2cA BGGB|cAA2-Aefd|eAcA BGGB|cABG A3A:|
cdef gagf|edef gze2-|edef gfe2-|efdf e2e2:|
X: 2
T: The Lass That Made The Bed For Me
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
"Am"A2 cA "G"BGGB|"Am"cA A2- "D"Aefd|"Am"eAcA "G"BGGB|"Am"cA"G"BG "Am"A3 A:|
"C"cdef "C6"gagf|"C"edef g z e2-|"C"edef gf e2-|"C"efdf e2 e2:|

Last Night’s Fun slip jig

X: 1
T: Last Night's Fun
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Ddor
D2A A2G ABc|D2A AGE G2E|D2A A2G ABc|BAG AGE G2E|
D2A A2G ABc|D2A AGE G2E|D2A A2G ABc|dBG AGE G2E||
BAB dBG ABc|BAB dBG c2A|BAB dBG ABc|BAG AGE G2E|
BAB dBG ABc|B2c dBG c2A|def gfe dBG|BAG AGE G2E||
X: 2
T: Last Night's Fun
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmix
D3 A2G ABc|D3 AGE G2E|D3 A2G ABc|BAG AGE G2E:|
B3 dBG ABc|BAB dBG c2A|1 B3 dBG A3|BAG AGE G2E:|2 def gfe dBG|BAG AGE G2E:|
X: 3
T: Last Night's Fun
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmix
|:D3 AGE ABc|DAD AGE (FG)E|~D3 AGE ABc|1 BdB AGE (3(GAG) E:|2 BdB AGE ~G3||
~B3 dBG ABc|BAB dBG (Bc)A|~B3 dBG ABc|BAG AGE ~G3|
~B3 dBG ABc|BAB dBG ~A3|def gfe dBG|BAG AGE (3(GAG) E||
X: 4
T: Last Night's Fun
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmix
D2A A2G ABc|D2AA2 G EGE|D2A A2G ABc|dcB cBA G2E|
D2A A2G ABc|D2A AGF G2E|D2A A2G ABc|dcB cBA G2 E||
BAB dBG ABc|B2c dBG c2 A|BAB dBG ABc|BAG AGE G2E|
BAB dBG ABc|B2c dBG c2A|def gfe dBA|BAG AGE G2E||

The Last Rose Of Summer waltz

X: 1
T: The Last Rose Of Summer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
D>E|"D"F2 "G"dc B>A|"D"AF3 D>E|F2 AF "A"E>D|"D"D4 D>E|
F2 "G"dc B>A|"D"AF3 D>E|F2 AF "A"E>D|"D"D4 A>F|
"G"[B2d2] dc B>A|"D"A2 F2 A>F|"Bm"[F2d2] dc B^A|BcHd2 D>E|
"D"F2 "G"dc B>A|"D"AF3 D>E|F2 AF "A"E>D|"D"D4||
X: 2
T: The Last Rose Of Summer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
D>E|F2 dc B>A|A F3 D>E|F2 AF E>D|D4 D>E|
F2 dc B>A|A F3 D>E|F2 AF E>D|D4 A>F|
B2 dc B>A|A2 F2 A>F|B2 dc B^A|Bc d2 D>E|
F2 dc B>A|A F3 D>E|F2 AF E>D|D4||

Last Tango In Harris jig

X: 1
T: Last Tango In Harris
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
|:B2A Bcd|c2A cde|~d3 def|e2d efg|
fdf ece|dBd cAc|Bdf fdf|1 edc B2A:|2 edc Bfe||
|:f2f fed|e2e edc|ded dcB|cde ede|
faf fed|e2e edc|B2f fdf|1 edc Bfe:|2 edc B2A||
|:B2A- ABB|c2A Bcc|d2c def|efe edc|
B2A- ABB|c2A Bcc|d2f fdf|edc B2A:|
|:Bad aBa|cae aca|daf ada|ead aca|
Bad aBa|cae aca|def fef|edc BBA:|

Laura And Ethena reel

X: 1
T: Laura And Ethena
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
A^c|d2 fd AFDF|E/E/E cE dEcE|^cdfd AFDF|A d2^c dAfA|
d2 fd AFDF|E/E/E cE decE|defe dcAF|GFEC CDDA|
^cdfd AFDF|E/E/E cE dEcE|^cdfd afdf|a d2^c cAFA|
^cdfd AFDF|E/E/E cE dEcE|defe dcAF|GFEC CDDA|
^cdad bdad|d/d/d ad bdad|c/c/c gc acgc|c2 g a2 gfe|
B/B/B fB gBfB|B/B/B f g2 fed|^cAce _agfe|fgef dA=B^c|
dafd afda|bagf efed|cgec gecg|agfe fedc|
ABfB BgBB|_aB B/B/B gBfB|e^de^g a=gfe|fgef dD|

Laura Lynn Cunningham reel

X: 1
T: Laura Lynn Cunningham
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
FB~B2 Ac~c2|d2fd eAcA|FB(3BBB FBBc|Acef c2BA|
FB~B2 ABc|d2fd eAcA|B2fB ecAB|BAdc ~B2BA|
FBBB Ac~c2|d2fd eAcA|FB2 FBBc|Acef c2ba|
bfab efaf|eAcd dcBA|BF~F2 ABcf|~f2ec B3z|
|:~B2 c/B/A BF~F2|EFAB ceae|f B~B2 FBBc|Acef c2BA|
BbbB a2fe|cfec ecAc|B~F2F ABce|~f2ec ~B2BA:|
X: 2
T: Laura Lynn Cunningham
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
"Bm"~B2 "A"c/B/A "Bm"BF ~F2|"Em"EFAB "A"ceae|"Bm"f B ~B2 FBBc|"F#m"Acef "A"c2 BA|
Bb"G"bB "D"a2 fe|"A"cfec "F#m7"ecAc|B"F#m7sus4" ~F2 F ABce|~f2 ec "Bm"~B2 BA:|
"Bm"FB ~B2 "A"Ac ~c2|"D"d2 fd "A"eAcA|"Bm"FB(3:2:1B(3:2:1B(3:2:1B FBBc|"F#m7"Acef "A"c2 BA|
"Bm"FB ~B2 "A"ABc|"D"d2 fd "A"eAcA|B2 "Bm"fB "A"ecAB|"F#m7"BAdc "Bm"~B2 BA|
"Bm"FBBB "A"Ac ~c2|"D"d2 fd "A"eAcA|"Bm"F B2 FBBc|"F#m7"Acef "A"c2 ba|
"Gmaj7"bfab "F#m7"efaf|"E"eAcd "D"dcBA|"F#m7"BF ~F2 ABcf|~f2 ec "Bm"B3 z||
X: 3
T: Laura Lynn Cunningham
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
"Bm"~B2 "A"c/B/A "Bm"BF ~F2|"Em"EFAB "A"ceae|"Bm"f B ~B2 FBBc|"F#m"Acef "A"c2 BA|
Bb"G"bB "D"a2 fe|"A"cfec "F#m7"ecAc|B"F#m7sus4" ~F2 F ABce|~f2 ec "Bm"~B2 BA:|
"Bm"FB ~B2 "A"Ac ~c2|"D"d2 fd "A"eAcA|"Bm"FB(3:2:1B(3:2:1B(3:2:1B FBBc|"F#m7"Acef "A"c2 BA|
"Bm"FB ~B2 "A"ABc|"D"d2 fd "A"eAcA|B2 "Bm"fB "A"ecAB|"F#m7"BAdc "Bm"~B2 BA|
"Bm"FBBB "A"Ac ~c2|"D"d2 fd "A"eAcA|"Bm"F B2 FBBc|"F#m7"Acef "A"c2 ba|
"Gmaj7"bfab "F#m7"efaf|"E"eAcd "D"dcBA|"F#m7"BF ~F2 ABcf|~f2 ec "Bm"B3 z||
X: 4
T: Laura Lynn Cunningham
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
B2 cA BF F2|EFAB ceae|fB B2 FBBc|Acef c2 BA|
BbbB a2 fe|cfec ecAc|BF F2 ABce|f2 ec B2 BA:|
|:FB B2 Ac c2|d2 fd eAcA|FBB2 FBBc|Acef c2 BA|
[1 FB B2 ABce|d2 fd eAcA|B2 fB ecAB|BAdc B2 BA:|
[2BbbB a2 fe|cfec ecAc|BF F2 ABce|f2 ec B2 BA||
X: 5
T: Laura Lynn Cunningham
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
~B2cA BF~F2|EFAB ceae|fB~B2 FBBc|Acef ~c2dc|
Bbbf a2fe|cfec ecBc|BFFB AEce|fcec B3A:|
FB~B2 Ac~c2|df~f2 eaae|fB~B2 FBBc|Acef ~c2BA|
FB~B2 AB (3cBA|defd cAAc|Bffc ecAB|cfec B3A|
FB~B2 Ac~c2|df~f2 eaae|fB~B2 FBBc|Acef ~c2dc|
Bbbf a2fe|cfec ecBc|BFFB AEce|fcec B3z||
X: 6
T: Laura Lynn Cunningham
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
FB B2 Ac c2|d2fd eAcA|FB B2 FBBc|Acef c2BA|
FB B2 Ac c2|d2fd eAcA|B2fB ecAB|BAdc B2BA|
FB B2 Ac c2|d2fd eAcA|FB B2 FBBc|Acef c2ba|
bfab efaf|eAcd dcBA|BF F2 ABcf|f2ec B3z||
|:B2 c/B/A BF F2|EFAB ceae|fB B2 FBBc|Acef c2 ba|
bfab a2fe|cfec ecAc|BF F2 ABce|f2ec B2BA:|
X: 7
T: Laura Lynn Cunningham
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|:A2 BG AE E2|DEGA Bdgd|eA A2 EAAB|GBde B2 AG|
eaae g2 ed|BedB dBGB|AE E2 GABd|e2 dB A3G:|
|:EA A2 GB B2|c2 ec dGBG|EAA2 EAAB|GBde B2 AG|
EA A2 GABd|c2 ec dGBG|A2 eA dBGA|AGcB A2 AG|
EA A2 GB B2|c2 ec dGBG|EAA2 EAAB|GBde B2 AG|
eaae g2 ed|BedB dBGB|AE E2 GABd|e2 dB A3G||

Leaving The Ceili reel

X: 1
T: Leaving The Ceili
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
B2fB ~B2fB|gfed cABA|G2dG A2eA|fedc dB~B2:|
GABG A2Ag|fgaf gecA|GABG ABda|gecA Ad~d2:|

Leaving The Nest jig

X: 1
T: Leaving The Nest
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
fdB FBd|ecA EAc|d2c dcB|cde dcB|
fdB FBd|ecA EAc|d2c dcB|cBA B3:|
d2c dcB|cde dcB|cde fdB|ced cBA|
d2c dcB|cde dcB|fdB FBd|ecA B2c:|
d3 def|eaa fed|f2f a2b|afa b2a|
baf efg|fdB AFA|fdB FBd|ecA B3:|

The Left Handed Fiddler reel

X: 1
T: The Left Handed Fiddler
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
d|cAce {g}a2(ed)|cAEA GBBd|cAce aefd|ecdB cAAd|
cAce {g}a2 (ed)|cAEA GBBG|AcBd cedf|ecdB cAAg|
~a2 (Aa) caAa|caAa BcdB|~a2 (Aa) caAa|BcdB cAAg|
~a2 (Aa) caAa|caAa BcdB|AEcA dBec|fdge aA [A2E2]||
X: 2
T: The Left Handed Fiddler
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
c|BGBd g2(dc)|BGDG FAAc|BGBd gdec|dBcA BGGc|
BGBd g2 (dc)|BGDG FAAF|GBAc Bdce|dBcA BGGf|
g2 dg Bgdg|Bgdg ABcA|g2 dg Bgdg|ABcA BGGf|
g2 dg Bgdg|Bgdg ABcA|BGcA dgfe|dBcA BG G2||

The Leitrim reel

X: 1
T: The Leitrim
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
gf|:eB B2 eBdB|AF F2 defd|eB B2 eBdB|AFDE FE E2:|
(3Bcd ef g2 fe|defg a3f|Bdef g2 fe|dbba fe e2|
Bdef g2 fe|defg a2 ga|bgaf gfed|edBd e2||
X: 2
T: The Leitrim
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:e~B3 eBdB|AFAB dcd2|e~B3 eBdB|AFDE FE E2:|
(3Bcd eg ~f2 fe|defg a~a3|Bdef ~g3b|afde fe e2|
(3Bcd eg ~f2 fe|defg ~a2 fa|bgaf gfed|e~B3 gBfB|
X: 3
T: The Leitrim
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
dAA2 dAcA|GEE2 c2Bc|dAA2 dAcA|GECD EDDe|
d3e decA|(3GAG EG cdec|dAA2 DdcA|GECD EDDd||
Adde f2ed|cdeg f3g|fdde fac'a|gecd eddc|
(3ABA de fede|cdef g3c'|aege f2ed|cdec d3e||
X: 4
T: The Leitrim
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:eBBz B2zB|AEFA dcdf|eBBz e2dB|1 AFDF FEE2:|2 AFDF FEED||
E2zg gffe|defa afed|Bdef gfgb|afde feed||
Be (3eee eagf|defg afga|aggf gfed|defg gfdf||

Leppadumdowledum slip jig

X: 1
T: Leppadumdowledum
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:ABc {d}cBA GAB|{d}BAG cGE GED|D/D/DD GFD D/D/DD|D/D/DD GFD DE/F/G|
ABc cde dBG|c/B/AG cGE GED|D/D/DD GFD D/D/DD|1 D/D/DD GFD DE/F/G:|
[2 D/D/DD GFD DAB|:cde dgf eAc|BdG cGE GED|D/D/DD GFD D/D/DD|
D/D/DD GFD DAB|cde deg f/{g}f/fd|gec dBG cGE|D/D/DD GFD D/D/DD|
[1 D/D/DD GFD DAB:|2 D/D/DD GFD Dcd|:efg eaf def|eAc BdG cGE|
D/D/DD GFD D/D/DD|D/D/DD GFD czd|e/e/ed gfe faf|def gdA cGE|
D/D/DD GFD D/D/DD|1 D/D/DD GFD Dcd:|2 D/D/DD GFD d2c|:Bdg dBd edc|
Bdg dBc dBG|ccB A/A/AG AdB|ccB A/A/AG Adc|Bdg dBd edc|
Bdg afg dBG|ccB A/A/AG AdB|1 ccB A/A/AG Adc:|2 ccB A/A/AG Ade||
|:fga gfe dAB|cde gdA cGE|D/D/DD GFD D/D/DD|czB A/A/AG Ade|
fga gfg afd|gec dBG cGE|D/D/DD GFD D/D/DD|1 D/D/DD GFD Dde:|
[2 D/D/DD GFD DE/F/G||czB A/A/AG cDD|ABc BAG ADD|D8z||
X: 2
T: Leppadumdowledum
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmix
ABc cBA GAB|BAG cGE GED|~D3 GFD ~D3|~D3 GFD DE/F/G|
ABc cde dcA|BAG dBG cGE|~D3 GFD ~D3|1 ~D3 GFD DE/F/G:|2 ~D3 GFD DAB||
|:cde dgf eAc|BdG cGE GED|~D3 GFD ~D3|~D3 GFD DAB|
cde dgf e2d|gec dBG cGE|~D3 GFD ~D3|1 ~D3 GFD DAB:|2 ~D3 GFD Dcd||
|:efg eaf dgf|eAc BdG cGE|~D3 GFD ~D3|~D3 GFD c2d|
e2d gfe faf|def gdB cGE|~D3 GFD ~D3|1 ~D3 GFD Dcd:|2 ~D3 GFD d2c||
|:Bdg dBd edc|Bdg dBc dBG|c2B A2G AdB|c2B A2G Adc|
Bdg dBd edc|Bdg afg dBG|c2B A2G AdB|1 c2B A2G Adc:|2 c2B A2G Ade||
|:fga gfe dAB|cde dBG cGE|~D3 GFD ~D3|c2B A2G Ade|
fga gfg afd|gec dBG cGE|~D3 GFD ~D3|1 ~D3 GFD Dde:|2 ~D3 GFD DE/F/G||
X: 3
T: Leppadumdowledum
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:ABc cBA GAB|BAG cGE GED|D3 GFD D3|D3 GFD DE/F/G|
ABc cde dBG|c/B/AG cGE GED|D3 GFD D3|1 D3 GFD DE/F/G:|2 D3 GFD DAB||
|:cde dgf eAc|BdG cGE GED|D3 GFD D3|D3 GFD DAB|
cde deg f2d|gec dBG cGE|D3 GFD D3|1 D3 GFD DAB:|2 D2 GFD Dcd||
|:efg eaf def|eAc BdG cGE|D3 GFD D3|D3 GFD c2d|
e2d gfe faf|def gdA cGE|D3 GFD D3|1 D3 GFD Dcd:|2 D3 GFD d2c||
|:Bdg dBd edc|Bdg dBc dBG|c2B A2G AdB|c2B A2G Adc|
Bdg dBd edc|Bdg afg dBG|c2B A2G AdB|1 c2B A2G Adc:|2 c2B A2G Ade||
|:fga gfe dAB|cde gdA cGE|D3 GFD D3|c2B A2G Ade|
fga gfg afd|gec dBG cGE|D3 GFD D3|1 D3 GFD Dde:|
[2 D3 GFD DE/F/G|c2B A2G cDD|ABc BAG ADD|D8z||

Life Ain’t So Bad reel

X: 1
T: Life Ain't So Bad
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|:aa2e fedf|e=c>cc BAGB|AE E2 ABcA|Bcdc defg|
aa2e fedf|e=c>cc BAGB|AE E2 ABcA|BAGB A(efg):|
|:d3 b c3 A|BE E(cut) AB=c>c|d3 b c3 A|BAGB AB=c>c|
d2 dB c2 cA|BE E(cut) AB=c>c|dcdB c=c>cA|BAGB A2z2:|
|:E3 G BdcB|Acf=f ecBA|E3 G BdcB|Aaec dcBA|
E3 G BdcB|Acf=f ecBA|E3 G BdcB|Acde fefg:|

The Lilting Banshee jig

X: 1
T: The Lilting Banshee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|:EAA EAA|BAB G2A|Bee edB|def gfg|
eAA eAA|BAB G2A|Bee edB|dBA A3:|
eaa age|dBA G2A|Bee edB|def gfg|
eaa age|dBA G2A|Bee edB|dBA A3:|
X: 2
T: The Lilting Banshee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|:EAA EAA|BAB G2A|Bee edB|dBA GED|
EAA EAA|BAB G2A|Bee edB|dBA A3:|
eaa age|dBA G2A|Bee edB|def gfg|
eaa age|dBA G2A|Bee edB|dBA A3:|
X: 3
T: The Lilting Banshee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
G|EAA EAA|BAB G2A|Bee B^cd|BAB GED|
EAA EAA|BAB G2A|Bee edB|dBA A2:|
X: 4
T: The Lilting Banshee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
e>AA e>AA|B>GG B>GG|e>AA e>AA|def gdB|
e>AA e>AA|B>GG B>GG|def gdB|BAA A3:|
e>aa e>aa|e>gg e>gg|e>aa e>aa|def gdB|
e>aa e>aa|e>gg e>gg|def gdB|BAA A3:|
X: 5
T: The Lilting Banshee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|:EAA EAA|BAB G2A|Bee edB|dBA GED|
EAA EAA|BAB G2A|Bee edB|dBA A3:|
|:eaa age|dBA G2A|Bee edB|def gfg|
a3 age|dBA G2A|Bee edB|dBA A3:|
X: 6
T: The Lilting Banshee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
G|EAA EAA|~B3 G2A|Bee edB|de^f gag|
eaa age|dBG G2A|Bee dBG|BAA A2:|
|:d|eaa age|dBG G2A|Bee edB|de^f gag|
eaa age|dBG G2A|Bee dBG|BAA A2:|
X: 7
T: The Lilting Banshee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|:"Am"EAA EAA|"G"BAB G2A|"Em"Bee edB|"G"dBA GED|
"Am"EAA EAA|"G"BAB G2A|"Em"Bee edB|1 "G"dBA "Am"A3:|2 "G"dBA "Am"A2d||
|:"Am"eaa age|"G"dBA G2A|"Em" Bee edB|"D"def "G"gfg|
"Am"eaa age|"G"dBA G2A|"Em"Bee edB|1 "G"dBA "Am"A2d:|2 "G"dBA "A"A3||
X: 8
T: The Lilting Banshee
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|:"Am"E2A EAA|"G"BAB ~G3|"Em"~e3 edB|"G"dBA GED|
"Am"~E3 ABc|"G"BAF ~G3|"Em"~e3 edB|1 "G"dBA "Am"~A3:|2 "G"dBA "Am"AB/c/d||
|:"Am"e2a age|"G"dBA ~G3|"Em" ~e3 edB|"D"def "G"~g3|
"Am"eaa age|"G"dBA G2A|"Em"B2e edB|1 "G"dBA "Am"AB/c/d:|2 "G"dBA "A"~A3||

Liten Vals waltz

X: 1
T: Liten Vals
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cdor
G,2|:C3D EG|F2D2FD|EDC B,A,B,|CD A,2B,2|
C3D EG|F2D2FD|EF GB AF|1 G4G,2:|2 G6||
|:cBc edB|G4c2|cBc edB|G4F2|
E6|DE F2D2|E2D2B,2|C6:|

Llodrau Tynn slip jig

X: 1
T: Llodrau Tynn
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmix
|:ABA A2 G F2 G|A2 A A2 d cAG|ABA A2 G F2 G|Agf g>ed cAG:|
|:Add d2 e f3|A2 d dcA cAG|Add d2 e f2 g|a2 f ged cAG:|
X: 2
T: Llodrau Tynn
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:ABA A2 G F2 G|ABA A2 B cBA|ABA A2 G F2 G|A2 d d2 c d3:|
A2 g f2 d e2 c|ABA A2 B c2 A|1 A2 g f2 d c2 A|A2 d d2 c d3:|
[2 d2 A A2 G F2 G|A2 d d2 c d3||

Loch Ordie reel

X: 1
T: Loch Ordie
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmin
|:D|DGG^F G2 Bc|d2 cB AFFA|DGG^F GBdg|fdcA BGG:|
d|g2 dg bgdg|f2 cf afcf|g2 dg bgdg|fdcA dGGd|
g2 dg bgdg|f2 cf afcf|gbag fgdg|fdcA BGG||

The Long White Bridge jig

X: 1
T: The Long White Bridge
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
|:~F3 Bcd|~F3 Bcd|1 cAA edc|BcA BAG:|2 cBc dBA|FBB BAB||
|:cAA eAA|~g3 gfe|1 fBB cBA|FBB BAB:|2 fBB cBA|FBB BAG||

The Longacre reel

X: 1
T: The Longacre
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|:A2eA fdec|Ae e/e/e dBGB|A2eA fdec|Ae e/e/e dBGB:|
|:A2ed dec2|edde c2 e2:|
X: 2
T: The Longacre
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
A2 eA fdec|Ae e2 dBGB|A2eA fdec|Ae e2 dBGB|
A2eA fdec|Ae e2 dBGB|A2eA fdec|Ae e2 dBGB||
A2 edde c2|edde c2 e2|A2 edde c2|edde c2 e2||

The Longford Collector reel

X: 1
T: The Longford Collector
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
G3A Bcdg|e~B3 eBdB|~G3A B2dB|ABBA GEDE|
~G3A Bcdg|e~B3 d2ef|~g3f gedB|ABBA GEDE|
G3A Bcdg|e~B3 eBdB|~G3A B2dB|ABBA GEDE|
~G3A Bcdg|e~B3 d2ef|~g3f gedB|ABBA GEED||
~g3f gedg|e~B3 d2ef|~g2gf gedB|ABBA GEED|
~g3f gedg|e~B3 d2ef|gbaf gedB|ABBA GEED|
~g2gf gedg|e~B3 d2ef|~g3g gedB|ABBA GEED|
~g3f gedg|e~B3 d2ef|gbaf gedB|ABBA GEDE||
X: 2
T: The Longford Collector
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|G3A Bcdg|eB B2 eBdB|G3A B2dB|AcBA GEDE|
G3A BABd|eB B2 d2ef|gbaf gedB|AcBA GEDE|
GFGA BABd|eB B2 eBdB|G3A BcdB|AcBA GEDE|
G3A Bcdg|eB B2 d2ef|g3f gedB|AcBA GEED||
g3f gedg|eB B2 d2ef|g2af gedB|AcBA GEDE|
g3f gedg|eB B2 d2ef|gbaf gedB|AcBA GE D2|
gfga gedg|eB B2 d2 ef|gbaf gedB|AcBA GEDE|
g3f gedg|eB B2 d2 ef|gbaf gedB|AcBA GE D2||
X: 3
T: The Longford Collector
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
GFGA BABd|eB B2 eBdB|G3A BABd|(3cBA BG AGED|
G3A Bcdg|eB B2 d2ef|gbaf gedB|AcBA GEDE||
g3f gedg|eB B2 d2ef|g2af gedB|AcBA GEDE|
gfga gedg|eB B2 d2 ef|gbaf gedB|AcBA GE D2||
X: 4
T: The Longford Collector
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"G"G/G/G GA Bcdg|"Em"eB B/B/B "D"eBdB|"G"G/G/G GA "Em"B2 dB|"Am"AcBA "D"GEDE|
"G"G/G/G GA Bcdg|"Em"eB B/B/B "D"d2 ef|"G"g/g/g af gedB|"Am"AcBA "D"GEDE:|
|:"G"g/g/g ga gedg|"Em"eB B/B/B "D"d2 ef|"G"g/g/g af gedB|"Am"AcBA "D"GEDE|
"G"g/g/g ga gedg|"Em"eB B/B/B "D"d2 ef|"G"gbaf gedB|"Am"AcBA "D"GEDE:|
X: 5
T: The Longford Collector
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
~G3 A Bddf|eB ~B2 eBdB|~G3 A BddB|AcBA GEDE|
~G3 A Bddf|eB ~B2 d2 ef|~g2 af gedB|AcBA GEDE:|
|:~g3 a gedf|eB ~B2 d2 ef|~g2 af gedB|AcBA GEDE|
~g3 a gedf|eB ~B2 d2 ef|~g2 af gedB|AcBA GEDE:|
X: 6
T: The Longford Collector
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
~G3 A Bddg|e~B B2 eBdB|~G3 A BddB|AcBA GEDE|
~G3 A Bddg|e~B B2 d2 eg|~g3 f gedB|AcBA GEDE:|
|:~g3 a gedg|e~B B2 d2 eg|~g3 f gedB|AcBA GEDE|
~g3 a gedg|e~B B2 d2 eg|~g3 f gedB|AcBA GEDE:|
X: 7
T: The Longford Collector
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G3A Bd~d2|eB~B2 dBAB|GFGA BGdB|AdBA GEDE|
G3A Bd~d2|eB~B2 d2ef|gbaf gedB|1 AdBA GEDE:|2 AdBA GABd||
|:g3a gedg|eB~B2 d2ef|gbaf gedB|AdBA GABd|
g2fa gedg|eB~B2 d2ef|gbaf gedB|1 AdBA GED2:|2 AdBA GEDE||

Lord Ullin’s Daughter waltz

X: 1
T: Lord Ullin's Daughter
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
G2|"C" G3 A c2|"G" d4 cd|"C" e3 d c2|"G" d4 cd|"C" e3 d c2|"Am" c3 A G2|"Em" G6-|G4:|
G2|"Dm" d3 e f2|"G" g3 a g2|"C" g3 f e2|"G" d3 c A2|"Dm" d3 e f2|"G" g3 a g2|"F" f6|"C" e2 d2 c2|
"Dm" d3 e f2|"G" g3 a g2|"C" g3 f e2|"G" d4 cd|"C" e3dc2|"Am" c3 A G2|"Em" G6-|G4|

Lullaby Of Muffe waltz

X: 1
T: Lullaby Of Muffe
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:B3G2A|B3E3|F2A G2F|G2F E3/2 F/G/A/|
B3G2A|B3E3|F2A G2F|E3E3:|
|:FFF F2G|A2G F3|G2A B2A|G3F3|
FFF F2G|A2G F3|AAA A2B|G2F E3:|

Luseblus reel

X: 1
T: Luseblus
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
|:D3 E F2 FE|D2 DE F2 A2|D3 E F2 ED|EFED C2 A,2|
D3 E F2 FG|A_BAG A2 "tr"A2|A2 dedc Ac|d4 d4:|
|:f2 fe f2 a2|efed e3 g|f2 fe d2 df|efed c2 A2|
d3 c A2 Ac|BcBG A3 F|F2 DF E2 DC|D4 D4:|
|:CD (A,2"tr"A,2) CD|^F4 CDA,C|D4 D4|
CD (A,2"tr"A,2) CD|^F4 GA=FD|C4 D4:|
X: 2
T: Luseblus
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
|:c2d2A4|c2d2^f4|c2d2A2c2|d4d4|
c2d2A4|c2d2^f4|gag2f2d2|c4d4:|
X: 3
T: Luseblus
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
|:D3 E F2 FE|D2 DE F2 A2|D3 E F2 ED|EFED C2 A,2|
D3 E F2 FG|A_BAG A2 "tr"A2|A2 dedc Ac|d4 d4:|
|:f2 fe f2 a2|efed e3 g|f2 fe d2 df|efed c2 A2|
d3 c A2 Ac|BcBG A3 F|F2 DF E2 DC|D4 D4:|
|:c2d2A4|c2d2^f4|c2d2A2c2|d4d4|
c2d2A4|c2d2^f4|gag2f2d2|c4d4:|
X: 4
T: Luseblus
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
D3 E F2 FE|D2 DE F2 A2|D3 E F2 ED|EFED C2 A,2|
D3 E F2 FG|A_BAG A2 A2|A2 dedc Ac|d4 d4:|
f2 fe f2 a2|efed e3 g|f2 fe d2 df|efed c2 A2|
d3 c A2 Ac|BcBG A3 F|F2 DF E2 DC|D4 D4:|
C2 D2 A,4|C2 D2 F4|C2 D2 A,2 C2|D4 D4|
C2 D2 A,4|C2 D2 F4|GAGF E2 D2|C4 D4:|

Madame Neruda hornpipe

X: 1
T: Madame Neruda
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmin
B,2|EDEG ABcd|edcB _AGFE|
(3 G,EB (3 BEG, (3 _A,Ec (3 cEA,|(3 A,Fc (3 cFA, (3 B,Fd (3 dFB,|
EG,B,E GEGB|edcB _AGFE|
(3 G,EB (3 BEG, (3 _A,Ec (3 cEA,|[D2 B,2] [D2 _A,2] [E2 G,2]:|
|:B2|(3 EBg (3 gBE (3 DBf (3 fBD|(3 CGe (3 eGC (3 B,Fd (3 dFB,|
(3 _A,Ec (3 cEA, (3 G,EB (3 BEG,|(3 A,Fc (3 cFA, (3 B,Fd (3 dFB,|
(3 EBg (3 gBE (3 DBf (3 fBD|(3 CGe (3 eGC (3 B,Fd (3 dFB,|
(3 _A,Ec (3 cEA, (3 G,EB (3 BEG,|[D2 B,2] [D2 _A,2] [E2 G,2]:|
X: 2
T: Madame Neruda
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmin
K: Eb
B,2|EDEG ABcd|edcB _AGFE|
(3 G,EB (3 BEG, (3 _A,Ec (3 cEA,|(3 A,Fc (3 cFA, (3 B,Fd (3 dFB,|
EG,B,E GEGB|edcB _AGFE|
(3 G,EB (3 BEG, (3 _A,Ec (3 cEA,|[D2 B,2] [D2 A,2] [E2 G,2]:|
|:B2|(3 EBg (3 gBE (3 DBf (3 fBD|(3 CGe (3 eGC (3 B,Fd (3 dFB,|
(3 _A,Ec (3 cEA, (3 G,EB (3 BEG,|(3 A,Fc (3 cFA, (3 B,Fd (3 dFB,|
(3 EBg (3 gBE (3 DBf (3 fBD|(3 CGe (3 eGC (3 B,Fd (3 dFB,|
(3 _A,Ec (3 cEA, (3 G,EB (3 BEG,|[D2 B,2] [D2 _A,2] [E2 G,2]:|

Maggie On The Shore reel

X: 1
T: Maggie On The Shore
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
~G3A B2BA|~B3G AGED|~G3A B2BA|GAAG A2GD|
~G3B dBBA|B2BG AGED|~G3A B2BA|GAAG A2GD||
~g3d edgd|edgd ~b3d|g2gd ~e3f|gedb baba|
~g3d edgd|edgd ~b3d|g2gd ed (3Bcd|egaf gedB||
X: 2
T: Maggie On The Shore
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
G3A B2BA|~B3G AGEF|~G3A B2BA|GABG AGEF|
~G3B dBBA|~B3G AGEF|~G3A BcdB|GABG (3ABA G2||
~g3f edgd|edgd BABd|~g3f (3efg fa|gedB c2BA|
~g3f edgd|edgd BABd|gfgf ed^cd|efaf gedB||
X: 3
T: Maggie On The Shore
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
GGGA Bz BA|B2 GB AGED|FGGA B2 BA|GABG A2 FA|
GGGB dGBd|B2 GB AGED|FGGA B2 AB|GABG A2 F2||
fggd edgd|edgd ABBd|fggd deef|gedB BAAA|
fggd edgd|edgd ABBd|gd B/c/d ed B/c/d eaaf gedB||

Maggie’s Fling barndance

X: 1
T: Maggie's Fling
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:B>A|F>B (3BBB d>B (3cBA|E>A (3AAA c>dc>A|F>B (3BBB d>cd<b|a>f (3edc B2:|
a>^g|(3fff B>f d>fB<f|(3eee c>f e>cA<a|(3fff B>f d<fB>b|a>fe>c B>a^g<a|
(3fff B>f d>fB>f|e<ae>f (3eee A>c|B<FB>c d<cd>b|a>fe>c B2||

Mairi’s Wedding strathspey

X: 1
T: Mairi's Wedding
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
B>BB>B B>BB>B|B>BF>E D>EFA|B>BB>B B>BB>B|A>Ac>c B2 B z|
B>BB>B B>BB>B|F>FF>E D>EFA|B>BB>B B>BB>B|A>Ac>c B3 z||
B,2 D2 F2 B2|F>FF>E D>EF>B|B,2 D2 F2 B2|A>Ac>c B2 B z:|

Marcha Nupcial De Villaperi jig

X: 1
T: Marcha Nupcial De Villaperi
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
a|:fed dcd|fdf agf|efe Ace|dcB A2a|
fed dcd|fdf agf|efe dBc|1 d3 d2a:|2 d3 cBA||
|:~B3 cde|fdf gfe|dBd dcB|~A3 cBA|
BdB cde|fdf agf|efe dBc|1 d3 cBA:|2 d3d2a||"Last time" d6||

Marche Du Pays Fisel barndance

X: 1
T: Marche Du Pays Fisel
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
M:5/4
|:e gg|f2 e2 cd/e/ fe fg|f2 e2 cd/e/ fe fg|f2 e>d c3:|
|:B dc|B2 BA/B/ c3 f fg|f2 e>d ce ed B3:|

Margaret’s waltz

X: 1
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GE|:D3 EGA|{A}B4 GB|AG E2 GB|A4 GE|
D3 EGA|Bd3 GA|B2B2A2|1 G4 GE:|2 G4 Bc||
d2 e2 f2|g2 f2 g2|ed c2 e2|d4 BA|
G3 A Bc|d2 B2 d2|ed c2 B2|A4 Bc|
d2 e2 f2|g2 f2 e2|d2 c2 B2|A4 GE|
D3 EGA|Bd3 GA|B2 B2 A2|G6||
X: 2
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
AF|:E3 FAB|{B}c4 Ac|BA F2 Ac|B4 AF|
E3 FAB|ce3 AB|c2c2B2|1 A4 AF:|2 A4 cd||
e2 f2 g2|a2 g2 a2|fe d2 f2|e4 cB|
A3 B cd|e2 c2 e2|fe d2 c2|B4 cd|
e2 f2 g2|a2 g2 f2|e2 d2 c2|B4 AF|
E3 FAB|ce3 AB|c2 c2 B2|A6||
X: 3
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G>E|D2- D>E G>A|B4 G>B|A>G E2 G2|A4 (3AGE|
D2- D>E G>A|B>c d2 G>A|B4 (3ABA|G4:|
B>c|d2 e2 f2|g2 f2 g2|e>d c2 e2|d4 B>A|
G2- G>A Bc|d2 B2 d2|e>d c2 (3BcB|A4 (3ABc|
d2 e2 f2|g>G f>G e>G|d>G c>G B>G|A4 (3AGE|
D2 D>E G>A|B>d- d2 d>e|B4 (3ABA|G4||
X: 4
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|:[A,3/2A3/2]F/|[A,2(E2] E)>F [DA]>[EB]|[E4c4] [EA]>[Ec]|[EB]>[A,A] [A,2F2] [DA]>[DB]|[E4B4] [A,3/2A3/2]F/|
[A,2(E2] E)>F [DA]>[EB]|[E4c4] [E3/2e3/2]A/|[E4c4] [D2B2]|[A,4A4]:|
c>d|[A2e2] [d2f2] [e2g2]|[c2a2] [B2g2] [c2a2]|[df]>[Ae] [F2d2] [df]>[Ae]|[E2e2]- [E3/2e3/2]A/ [E3/2c3/2]B/|
[D2A2] A3/2[G/B/] [Ac]>[Fd]|[E4e4] [Ec]>[EA]|[df]>[Ee] [Ed]<[Ec] [DA]>[Ec]|[E4B4] [Ec]>[Fd]|
(3eAe (3fAf (3gAg|(3aAa (3gAg (3fAf|(3eAe (3dAd c>A|B4 [A,3/2A3/2]F/|
[A,2E2] [A,E]>[A,F] [DA]>[EB]|[E4c4] e>A|[E4c4] [ EB]>[DA]|[E4A4]||
X: 5
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|:"A"|"(F#m)"|"D"|"E"|"A"|"(F#m")|"E(D)"|"A":|
"A"|"D"|"(Bm)"|"E"|"A(F#m)"|"(C#m)"|"D"|"E"|
"A"|"D"|"A"|"E"|"A"|"(F#m)"|"E(D)" "(E)"|"A"||
X: 6
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
AF|:E3 FAB|{B}c4 Ac|BA F2 Ac|B4 AF|
E3 FAB|ce3 AB|c2c2B2|1 A4 AF:|2 A4 cd||
e2 f2 g2|a2 g2 a2|fe d2 f2|e4 cB|
A3 B cd|e2 c2 e2|fe d2 c2|B4 cd|
e2 f2 g2|a2 g2 f2|e2 d2 c2|B4 AF|
E3 FAB|ce3 AB|c2 c2 B2|A6||
X: 7
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:B2|D3 E GA|B4 B2|AG E2 G2|A4 B2|
D3 E GA|B3 c d2|B2 B2 A2|G4:|
Bc|d3 e fd|g4 g2|ed c2 e2|d4 BA|
G3 A Bc|d4 B2|AG E2 G2|A4 Bc|
d3 e fd|g2 f2 e2|d2 c2 B2|A4 B2|
D3 E GA|B3 c d2|B4 A2|G4||
X: 8
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
A>F|:E3 FA>B|c4 Ac|BA F2 A2|B4 A>F|E3 FAB|c4 eA|c4 B2|
[1A4 AF:|2 A4 cd||e2 f2 g2|a2 g2 a2|f>e d2 f2|e3 A (3cBA|A3 B cd|
e2 c2 A2|f>e d2 c2|B4 cd|eE fF gG|aA gG fF|
eE dD (3cBA|B4 AF|E3 FAB|c4 eA|c4 B2|A4||
X: 9
T: Margaret's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
AF|:E3F AB|c4 Ac|BA F2- (3FED|B3c/B/ AF|
E3F A2|c3e- eA|c3B- BA|1 A3A- AF:|2 A3c- cd||
|:ef3 g2|a2ga- af-|fe d2-(3def|e3A (3cBA|
A2AB cd|e3c- cA|fe dc- (3cdc|B3c- cd|
[1eA fA gA|aA gA fA|eA dA cA|B3c/B/ AF|
E3F AB|c3e- eA|c3B- BA|A3c- cd:|
[2(3eAA (3fAA (3gAA|(3aAA (3gAA (3fAA|(3eAA (3dAA cA|B3c/B/ AF|
E3F AB|c3e- eA|c3B- BA|A4||

Mary Grace reel

X: 1
T: Mary Grace
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
cA~A2 EA~A2|BGdG BG~G2|cA~A2 EA~A2|cded cA~A2|
cA~A2 EA~A2|BGdG BG~G2|AGAB cBcd|egdB cA~A2||
(3Bcd ef ~g3d|BG~G2 DG~G2|(3Bcd ef g2fg|egdB cA~A2|
(3Bcd ef ~g3d|BG~G2 DG~G2|(3Bcd ef g2fg|~a3f gfed||
X: 2
T: Mary Grace
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
cA~A2 EAAc|Bgdc BGGB|czAG EA~A2|cded cAAB|
cAAG ~E3z|Bdde BGGB|AEAB cGcd|(3efg dB cA~A2||
(3Bcd ef ~g3d|BGAG DGGA|(3Bcd ef (3ggg fg|(3efg dB cA~A2|
(3Bcd ef gaed|BG~G2 DG~G2|(3Bcd ef (3ggg fg|~a3f gfed||
X: 3
T: Mary Grace
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
2 A^GAB c2 gd|egdB cA (3AAG||
|:cdef g2 gd|BG (3GGG DGBG|
(3Bcd ef g2 fg|1 egdB A2 AG:|2 a2 af ged||
X: 4
T: Mary Grace
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
cA~A2 EA~A2|BG~G2 AG (3Bcd|cA~A2 EAcA|dBGB ~A3z|
cA~A2 eA~A2|BGdG BG~G2|=c2cA BG~G2|dBGB ~A3z:|
|:(3Bcd ef gedc|BGDG BG~G2|(3Bcd ef ~g3z|eaag aged|
(3Bcd ef gedc|BGdG BG~G2|=c2cA BG~G2|dBGB ~A3z:|
cA~A2 EA~A2|BGdG BG~G2|cA~A2 EA~A2|dBGB ~A3z|
cA~A2 EA~A2|BGdG BG~G2|=c2cA BG~G2|dBGB ~A3z:|
|:(3Bcd ef gedc|BGDG BG~G2|(3Bcd ef ~g3z|eaag aged|
(3Bcd ef gedc|BGDG BG~G2|=c2cA BG~G2|dBGB ~A3z:|

The Mathematician hornpipe

X: 1
T: The Mathematician
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
G|F>G ^G>A f>d A>F|G>A _B>=B g>e B>d|c>b a>g f>e d>c|(3dfe (3dcB (3ABA (3GFE|
F>G ^G>A (3fed (3cBA|G>A _B>=B (3gfe (3dcB|(3cba (3gfe (3dcB (3ABc|(3dAf (3dAF D3 a|
d'>a f>d A>F D>=C|B,>^D E>G B>e g>b|e'>b g>e B>G E>D|C>E A>c e>a c'>e'|
f'>d' a>f d>A F>D|G>B d>g b>d' g'>b|(3ad'c' (3bag (3fgf (3gfe|(3dfa (3d'af d4|
X: 2
T: The Mathematician
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:DC|B,C^CD BGDB,|CD_E=E cAEG|Fedc BAGF|(3GBA (3GFE D2DC|
B,C^CD BGDB,|CD_E=E cAEG|Fedc BAGF|G2B2G2:|
|:d2|gdBG DB,G,=F,|E,^G,A,C EAce|aecA ECA,G,|F,A,DF Acfa|
bgdB GDB,G,|CEGc egc'e|(3dba (3gfe (3ded (3cBA|1 (3GBd (3gdB G2:|2 G2B2G2||
X: 3
T: The Mathematician
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
AG|FG^GA fdAF|GA_B=B geBd|cbag fedc|(3dfe (3dcB (3ABA (3GFE|
FG^GA (3fed (3cBA|GA_B=B (3gfe (3dcB|(3cba (3gfe (3dcB (3ABc|(3dAf (3dAF D2||
da|d'afd AFD=C|B,^DEG Begb|e'bge BGED|CEAc eac'e'|
f'd'af dAFD|GBdg bd'g'b|(3ad'c' (3bag (3fgf (3gfe|(3dfa (3d'af d2||
X: 4
T: The Mathematician
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
ED|:CD ^DE cA EC|DE ^EF dA FA|Gf ed cB AG|
(3AcB (3AGF (3EFE (3DCB,|CD ^DE (3cBA (3GFE|DE ^EF (3dcB (3AGF|
(3Gfe (3dcB (3Aag (3fed|1 (3cBA (3GAB A2 ED:|2 (3cBA (3GAB A2 g2||
ae cA EC A,=G|FA ^AB f^d B^a|bf ^dB F^D B,A,|
G,B, EG ^AB gb|c'a ec AE CE|DF Ad fa (3d'af|
(3eba (3gfe (3dBG (3DCB,|(3A,CE (3Aga A,2 g2|ae cA EC A,=G|
FA ^AB f^d B^a|bf ^dB B,C B,A,|G,B, EG ^AB gb|
c'a ec AE CE|DF Ad fa (3d'af|(3eba (3gfe (3dBG (3DCB,|A,2 a2 A,4||
X: 5
T: The Mathematician
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:AG|FG^GA fdAF|GA_B=B geBd|cbag fedc|(3dfe (3dcB (3ABA (3GFE|
FG^GA (3fed (3cBA|GA_B=B (3gfe (3dcB|(3cba (3gfe (3dcB (3ABc|(3dAf (3dAF D2:|
|:da|d'afd AFD=C|B,^DEG Begb|e'bge BGED|CEAc eac'e'|
f'd'af dAFD|GBdg bd'g'b|(3ad'c' (3bag (3fgf (3gfe|(3dfa (3d'af d2:|
X: 6
T: The Mathematician
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
G -GA/G/|:F>G ^G>A f/e/d A>F|G>A _B>=B g/e/B- B>d|c>b a>g f>e d>c|
(3dfe (3dcB (3ABA (3GFE|F>G ^G>A (3fed (3cBA|G>A _B>=B (3gfe (3dcB|
(3cba (3gfe (3dcB (3ABc|1 (3dAf (3dAF DG- GA/G/:|2 (3dAf (3dAF Da- ab/a/||
|:d'>a f>d A>F D>=C|B,>E G>B e<g b>^d'|e'>b g>e B>G E>D|
C>E A>c e<a c'>e'|f'>d' a>f dc =cA|G>B d>g b>c' (3e'd'b|
(3af'e' (3d'c'b (3aba (3gfe|1 d2 d>c da- ab/a/:|2 d2 d>c dG- GA/G/||
X: 7
T: The Mathematician
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
G|F>G ^G>A f>d A>F|G>A _B>=B g>e B>d|c>b a>g f>e d>c|(3dfe (3dcB (3ABA (3GFE|
F>G ^G>A (3fed (3cBA|G>A _B>=B (3gfe (3dcB|(3cba (3gfe (3dcB (3ABc|(3dAf (3dAF D3 a|
d'>a f>d A>F D>=c|B>^D E>G B>e g>b|e'>b g>e B>G E>D|c>E A>c e>a c'>e'|
f'>d' a>f d>A F>D|G>B d>g b>d' d'>b|(3ad'c' (3bag (3fgf (3gfe|(3dfa (3d'af d4|

Mayn Ershtn Tants Bay Dir waltz

X: 1
T: Mayn Ershtn Tants Bay Dir
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|:z2 E2|F4 E2|A4 B2|c6-|c2 A2 B2|c2 AB- B2|c2 dc- c2|B6-|B4 E2|
F4 E2|B4 c2|d6-|d2 B2 c2|d2 B2 c2|d2 e2 f2|e6-|e4 E2|
F2 E4-|E2 A2 B2|c6-|c2 A2 B2|c2 A2 c2|d2 c2 d2|e6-|e2 f2 e2|
d3 c B2-|B2 e2 d2|c3 B A2-|A2 d2 c2|B2 c2 B2|B2 A2 ^G2|A6-|A2:|
|:e2 c2|e6-|e2 e2 c2|e6-|e2 f2 d2|f6-|f2 f2 d2|f6-|f2 B2 c2|
d2 d4-|d2 c2 d2|e6-|e2 d2 c2|B4 f2|e4 ^G2|A6-|A2:|
X: 2
T: Mayn Ershtn Tants Bay Dir
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|c2 A2 B2|~|c2 A B3|~|c2 A3 B|~|c3 A B2|
F2 E4-|E2 B2 c2|d6-|~|F4 E2|B4 c2|d6-|~|F3 E3-|E2 B3 c|d6-|
F2 E4-|E2 A2 B2|c6-|~|F4 E2|A4 B2|c6-|~|F3 E3-|E2 A3 B|c6-|
X: 3
T: Mayn Ershtn Tants Bay Dir
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
e6-|e2 e3 c|e6-|e2 f2 d2|f6-|f2 f3 d|f6-|f2 d2 c2|
B4 f2|e4 ^d2|e6-|e2 d2 c2|B4 f2|e4 ^G2|A6-|A2:|
X: 4
T: Mayn Ershtn Tants Bay Dir
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|:F2|G4 F2|B4 c2|d6-|d2 B2 c2|d2 B c3|d2 e3 d|c6-|c4 F2|
G F- F4-|F2 c3 d|e6-|e2 c2 d2|e2 c d3|e f3 g2|f6-|f4 F2|
G3 F3|B3 c3|d6-|d2 B2 c2|d2 B2 d2|e2 d2 e2|f6-|f2 g f3|
e3 d c2|c2 f2 e2|d2 c2 B2|B2 e2 d2|c2 d2 c2|c d3 c2|B6-|B4:|
|:fd|f6-|f2 f2 d2|f6-|f2 g3 e|g6-|g2 g2 e2|g6-|g2 c2 d2|
e3 c d2|e d3 e2|f6|f2 e2 d2|c4 g2|f c3 d2|B6-|B4:|
X: 5
T: Mayn Ershtn Tants Bay Dir
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|:E2|F4 E2|A4 B2|c6-|c2 A2 B2|c2 A2 B2|c2 d2 c2|B6-|B4 E2|
F4 E2|B4 c2|d6-|d2 B2 c2|d2 B2 c2|d2 e2 f2|e6-|e4 E2|
F4 E2|A4 B2|c6-|c2 A2 B2|c2 B2 c2|d2 c2 d2|e6-|e2 f2 e2|
d2 c2 B2-|B2 e2 d2|c2 B2 A2-|A2 d2 c2|B2 c2 B2|B2 A2 ^G2|A6-|1 A4:|2 A2 e2 c2||
|:e6-|e2 e2 c2|e6-|e2 e2 e2|f6-|f2 f2 d2|f6-|f2 B2 c2|
d4 d2|d2 c2 d2|e6-|e2 d2 c2|B4 f2|e4 ^G2|A6-|1 A2 e2 c2:|2 A4||

Mazurka Des Écoliers De Saint Genest mazurka

X: 1
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
A B>A|:e2 e>f g>a|e3 e f>e|d2 e>d c>B|c2 A>A B>A|
e2 e>f g>a|e3 e f>e|d2 e>d c>B|1 A3 A B>A:|2 A3 A a>g||
|:f2 f>e f>g|a3 a g>f|e2 e>d e>f|e>c A>a a>g|
f2 f>e f>g|a3 a g>f|e2 d>c B>c|1 B3 a a>g:|2 A3 A B>A||
X: 2
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmin
|:A2 A>B c>d|A2 A2 B>A|G2 A>G F>E|F2 D>D E>D|
A2 AB cd|A2 A2 BA|G2 A>G F>E|D3:|
|:B2 BA Bc|d2 d2 cB|A2 AG AB|A2 AD dc|
B3 A Bc|d2 d2 cB|A2 AF EF|1 D3 E3:|2 D3 D3||
X: 3
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|:e2efga|e4 fe|d2edcB|c2AABA|
e2efga|e4 fe|d2edcB|B3:|
|:aag|f2fefg|a4 gf|e2e^def|e4 ag|
f2fefg|a4 gf|e2dcBc|1 B3:|2 A3||
X: 4
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmin
|:D E>D|A2 A>B c>d|A2 A2 B>A|G2 A>G F>E|F2 D>D E>D|
A2 AB cd|A2 A2 BA|G2 A>G F>E|E3:|
|:A d>c|B2 B>A B>c|d2 d2 c>B|A2 A>G A>B|A2 A>D d>c|
B3 A B>c|d2 d2 c>B|A2 A>F E>F|1 E3:|2 D3||
X: 5
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmin
|:D E>D|A2 A>B c>d|A2 A2 B>A|G2 A>G F>E|F2 D>D E>D|
A2 A>B c>d|A2 A2 B>A|G2 A>G F>E|E3:|
|:A d>c|B2 B>A B>c|d2 d2 c>B|A2 A>G A>B|A2 A>D d>c|
B3 A B>c|d2 d2 c>B|A2 A>F E>F|1 E3:|2 D3||
X: 6
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:E F>E|B2 B>c d>e|B2 B2 c>B|A2 B>A G>F|G2 E2 F>E|
B3 c d>e|B4 c>B|A2 B>A G>E|F3:|
|:B e>d|c2 c>B c>d|(3efe d2 c2|B2 B>A B>c|B>E G>B e>d|
c3 B c>d|e2 (3ded c2|1 B2 B>E G>E|F3:|2 B2 B>G F>G|E3||
X: 7
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmin
|:D E2D|"Dm"A3 A2B c2d|"Fmaj7"A3A2A B2A|"Gm7"G3 A2G F2E|"F6"F3 D2D E2D|
"Dm"A3 A2B c2d|"Fmaj7"A3A2A B2A|"Gm7"G3 A2G F2G|1 "Am7"E3E2:|2 "A7sus4"E3E2||
|:A d2c|"Bbmaj7"B3 B2A B2c|"Gm7"d3d2d c2B|"Fmaj7"A3 A2G A2B|"Am7"A3A2B d2c|
"Bbmaj7"B3 B2A B2c|"Gm7"d3d2d c2B|1 "Am7"A3 G2F E2F|E3E2:|2 "Am7"A3 G2F E2F|"Dm"D3D2||
X: 8
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmin
|:D ED|"Dm"A2 AB cd|"Fmaj7"A2AA BA|"Gm7"G2 AG FE|"F6"F2 DD ED|
"Dm"A2 AB cd|"Fmaj7"A2AA BA|"Gm7"G2 AG FG|1 "Am7"E2E:|2 "A7sus4"E2E||
|:A dc|"Bbmaj7"B2 BA Bc|"Gm7"d2dd cB|"Fmaj7"A2 AG AB|"Am7"A2AB dc|
"Bbmaj7"B2 BA Bc|"Gm7"d2dd cB|1 "Am7"A2 GF EF|E2E:|2 "Am7"A2 GF EF|"Dm"D2D||
X: 9
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmin
|:D E>D|A2 A>B c>d|A2-A>A B>A|G2 A>G F>E|F2 D>D E>D|
A2 A>B c>d|A2-A>A B>A|G2 A>G F>G|E2-E:|
|:A d>c|B2 B>A B>c|d2-d>d c>B|A2 A>G A>B|A2-A>B d>c|
B2 B>A B>c|d2-d>d c>B|A2 G>F E>F|1 E2-E:|2 D2-D||
X: 10
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmin
|:D E>D|A2 A>B c>d|A2-A>A B>A|G2 A>G F>E|F2 D>D E>D|
A2 A>B c>d|A2-A>A B>A|G2 A>G F>G|E2-E:|
|:A d>c|B2 B>A B>c|d2-d>d c>B|A2 A>G A>B|A2-A>B d>c|
B2 B>A B>c|d2-d>d c>B|A2 G>F E>F|1 E2-E:|2 D2-D||
X: 11
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:E F>E|"Em" B2 B>c d>e|B2 B2 c>B|"D" A2 B>A G>F|"Em" G2 E2 F>E|
"Em" B2 B>c d>e|B3B c>B|"D" A2 B>A G>F|"Em" E3:|
e e>d|:"Am" c2 c>B c>d|"C" e3 e d>c|"G" B2 B>A B>c|"Em" B2 E2 e>d|
"Am" c2 c>B c>d|"C" e3 e d>c|"G" B2 A>G F>G|1 "D" F3 e e>d:|2 "Em" E3||
X: 12
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:E F>E|"Em" B2 B>c d>e|B3B c>B|"D" A2 B>A G>F|"Em" G2 E>E F>E|
"Em" B2 B>c d>e|B3B c>B|"D" A2 B>A G>F|"Em" E3:|
E e>d|:"Am" c2 c>B c>d|"C" e3 e d>c|"G" B2 B>A B>c|"Em" B2 E>E e>d|
"Am" c2 c>B c>d|"C" e3 e d>c|"G" B2 A>G F>G|1 "Em" E3 E e>d:|2 "Em" E3||
X: 13
T: Mazurka Des Écoliers De Saint Genest
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:B2 B>c d>e|B2B>B c>B|A2 B>A G>F|G2 E>E F>E|
B2 B>c d>e|B2B>B c>B|A2 B>A G>A|F2F:|
|:c2 c>B c>d|e2e>e d>c|B2 B>A B>c|B2B>c e>d|
c2 c>B c>d|e2e>e d>c|B2 A>G F>G|1 F2F:|2 E2E||

Merch Megan waltz

X: 1
T: Merch Megan
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:d>c|B2 G2 G2|e4 d2|c2 cB A>G|F2 D2 dc|
B2 G2 G2|e2 d2 B2|c/d/c B2 A2|G4:|
d2|g2 ga ga|f2 fg fg|e2 ef g/f/e|f2 ef d2|
g2 ga bg|f2 fg af|eb ag fe|d3 e d>c|
B2 G2 G2|e2 d3 B|c3 B AG|F2 D2 d>c|
B2 GB GB|e/f/e d2 B2|c2 B/c/B A2|G4||

The Merry Sisters reel

X: 1
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
BE~E2 BdcA|B2Ed BAFA|1 BE~E2 BdcA|dD~D2 ~D2FA:|2 DEFA dfea|fdec d2cA||
Beec dBcA|Beed BAFA|Beec dfed|BdAB dAFA|
~B3A dcdf|edef gfed|(3Bcd ec dfed|BdAB dAFD||
Edcd BdAd|BE~E3 BAFA|B2dA BdAB|dD~D2 DEFA|
BdAd ~B2Ad|BE~E2 BAFE|DEFA dfea|fdec d2cA||
"Last time" fdec d4||
X: 2
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:eA(3AAA egfd|eA(3AAA gdBd|eA(3AAA egfd|BG(3GGG DGBd:|
eaaf g2 fg|eaag edBd|eaaf g2 fg|egde gdBG|
eaaf g2 fg|egab c'bag|eaaf g2 fg|egde gdBG||
AGfg egdg|eA(3AAA eA~B2|egfg egde|BG(3GGG DGBd|
egfg egdg|eA(3AAA eA~B2|DGBd ~g3a|(3bag (3agf g2 fg||
X: 3
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
dc|BE{G}E{F}E Bd c/{d}c/A|{c}BE{G}E{F}E dAFA|
BE{f}ec d2cA|Be{f}ed BAFA|Be{f}ec dcdA|
B3/2{c}B/{A}Bc dAFA|Be{f}ec d2dA|Be{f}ec defg|
af .g/.f/e fded|BABc dAFA|BdcA {c}BAFA|BE{G}E{F}E BEFA|
B3/2{c}B/{A}BA B3/2{c}B/{A}Bc|dD{G}D{F}D ADFA|BdcA {c}BAFA|
BE{G}E{F}E {c}BAFA|D2.E/.F/A d2eg|fdec dAFA||
X: 4
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
eA A2 egfd|eA A2 gd (3Bcd|eA A2 egfd|BG G2 DGBd|
eA A2 gA A2|eA A2 gd (3Bcd|eA A2 egfd|BG G2 DGBd||
eaaf g2 fg|eaag ed (3Bcd|eaaf g2 fg|egde gdBG|
eaaf g2 fg|egab c'bag|eaaf g2 fg|egde gdBG||
egfg egdg|eA A2 eA (3Bcd|egfg egdc|BG G2 DGBd|
egfg egdg|eA A2 eABA|DG (3Bcd g3a|(3bag (3agf g2 fg||
X: 5
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:BE E2 BdcA|BE E2 dAFA|BE E2 BdcA|FD D2 ADFA:|
Beec d2 cd|Beed BA (3FGA|Beec d2 cd|BdAB dAFD|
Beec d2 cd|Bdef gfed|Beec d2 cd|BdAB dAFD||
Bdcd BdAd|BE E2 BE F2|Bdcd BdAB|FD D2 ADFA|
Bdcd BdAd|BE E2 BE F2|ADFA d3e|(3fed (3edc d2 cd||
X: 6
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
BE E2 BdcA|BE E2 dAFA|BE E2 BdcA|dD D2 FA A2
BE E2 BdcA|BE E2 dAFA|BE E2 BdcA|dD D2 ADFA||
Beec d2 BA|Beed (3cBA FA|Beec dcdA|B3c dAFA|
Beec d2 BA|Beec defg|af (3gfe fdec|BABc dAFA||
BdcA BAFA|BE E2 ADFA|BdcA BABc|dD D2 ADFA|
BdcA BAFA|BE E2 BEFA|D2 FA d2 eg|fdec dAFA||
X: 7
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
BE E2 BdcA|BE E2 dA (3FGA|BE E2 BdcA|FD D2 ADFA|
BE E2 dE E2|BE E2 dA (3FGA|BE E2 BdcA|FD D2 ADFA||
Beec d2 cd|Beed BA (3FGA|Beec d2 (3Bcd|BdAB dAFD|
Beec d2 cd|(3Bcd ef gfed|Beec d2 cd|BdAB dAFD||
Bdcd BdAd|BE E2 BE (3FGA|Bdcd BdAG|FD D2 ADFA|
Bdcd BdAd|BE E2 BEFE|AD (3FGA d3e|(3fed (3edc d2 cd||
X: 8
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
B>E (3FED BdcA|B>E (3FED dAFA|B>E (3FED BdcA|1 d>D (3.D.D.D ADFA:|2 dfec dAFA||
Beec d2 cA|Beec dAFA|Beec d2 cA|BABc dAFA|
Beec e2 cA|Beec defg|(3agf (3gfe fdec|BABc dAFA||
BdcA BFAF|B>E (3.E.E.E BEFA|BdcA BFAF|d>D (3.D.D.D ADFA|
BdcA BFAF|B>E (3.E.E.E BEFA|DFAc d2 eg|fdec dAFA||
X: 9
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:BE (3EEE B2 ^cA|BE (3EEE ADFA|BE (3EEE BE^cE|dDED ADFA:|
B2 e^c d2 cA|B2 ed BAFA|B2 e^c d2 cA|BAB^c dAFA|
B2 e^c d2 cA|(3Bcd ef g2 fg|(3agf g2 fge^c|BAB^c dAFA||
Ed^cd BdAd|BE (3EEE B2 FA|Bd^cA B2 Ac|dD (3DDD ADFA|
Ed^cd BdAd|BE (3EEE B2 AF|DFA^c d2 de|fae^c d4||
X: 10
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
eA A2 egfd|eA A2 gd (3Bcd|eA A2 egfd|BG G2 DG (3Bcd|
eA A2 gA A2|eA A2 gd (3Bcd|eA A2 egfd|BG G2 DG (3Bcd||
eaaf g2 fg|eaag ed (3Bcd|eaaf g2 fg|egde gd (3Bcd|
eaaf g2 fg|egab c'bag|eaaf g2 fg|egde gd (3Bcd||
egfg egdg|eA A2 eA (3Bcd|egfg egdc|BG G2 DG (3Bcd|
egfg egdg|eA A2 eA A2|D2 (3Bcd g3a|(3bag (3agf g2 fg||
X: 11
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
BE E2 BdcA|BE E2 dA (3FGA|BE E2 BdcA|FD D2 AD (3FGA|
BE E2 dE E2|BE E2 dA (3FGA|BE E2 BdcA|FD D2 AD (3FGA||
Beec d2 cd|Beed BA (3FGA|Beec d2 cd|BdAB dA (3FGA|
Beec d2 cd|Bdef gfed|Beec d2 cd|BdAB dA (3FGA||
Bdcd BdAd|BE E2 BE (3FGA|Bdcd BdAG|FD D2 AD (3FGA|
Bdcd BdAd|BE E2 BE E2|A2 (3FGA d3e|(3fed (3edc d2 cd||
X: 12
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
dB|eA A2 A2 Bd|eafd e2 dB|gG G2 BGBd|egfd e2 dB|
eA A2 A2 Bd|eafd e2 dB|gG G2 BGBd|eaag e2 ed||
eaaB cBcd|eaag edef|gG G2 BGBd|eaag e2 ed|
eaaB cBcd|edef gfga|bgaf gfed|egfd e2||
X: 13
T: The Merry Sisters
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:BE~E2 BdcA|BE~E2 ADFA|BE~E2 BdcA|dD~D2 ADFA:|
|:Beec d2 cA|Beed BAFA|Beec d2cA|B3c dAFA|
Beec d2 cA|Beef g2fg|afge fdec|BABc dAFA||
|:BdcA BdAc|BE~E2 BEFA|BdcA BdAF|AD~D2 ADFA|
BdcA BdAc|BE~E2 BEFE|DEFA (3Bcd eg|fdec dBcA||

Michael Dunne’s jig

X: 1
T: Michael Dunne's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:A|d2 A fAA|d2 f agf|e2 B dcB|Ac/d/e fae|
dAA fAA|dAf a2 f|g2 e fed|ecA d2:|
|:B|AF/G/A GFE|FED DF/E/D|DA,D FAB|=c2 A B2 G|
AFF G2 E|FGA d2 f|gfe f2 d|ec/B/A d2:|
|:e|dAd =c3|BAG F2 E|DFF GFG|=C2 E FGA|
df/e/d c3|BAG A2 f|g2 e fed|ecA d2:|

Michael’s mazurka

X: 1
T: Michael's
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:GF|G4 A/B/c|B3 AGF|EG GB AG|Fd FE DF|
G4 A/B/c|B3 AGF|EG GB A/G/F|G4:|
K:GDor
|:D^F|G3 AB<c|d3 cBG|A^F AF DF|G>A B/c/d g2|
DG GA Bc|d3 cBG|A^F AF DF|1 G4:|2 G3||
K:G
ABd|:g6|d4 cB|A2 a3 g|fd cd ef|
g4 b2|g3 d2 c/B/|A2 a3 g|fd cA FD|
G2 AB G2|A2 Bc A2|B2 cd B2|c2 de c2|
d2 g3 e|f3 g a/g/f|g3 fga|1 g3 dBd:|2 g4||
X: 2
T: Michael's
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G3G A/B/c|B2 B3/2B/ A/G/F|EG GB AG|Fd Dc DF|
G2 GA Bc|Bd dc BG|Ec cB AF|G4 D2:|
K:Gm
|:G2GA Bc|d2dc BG|A^F AF DF|GA B/c/d g2|
DG GA Bc|d3c BG|A^F AF DF|1 G4 D2:|2 G4 d/=e/^f|
K:G
|:g6|d4 cB|A2a3g|fd ^cd ef|g4b2|g4 d/c/B|
A2a3g|fd cB AF|G2AB G2|A2Bc A2|B2cd B2|c2de c2|
d2g2 eg|1 f3g a/g/f|g3a gf|1 g4 d/e/f:|2 f2d2 c/B/A|G3B A/G/F|G6||
X: 3
T: Michael's
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:GF|G4 A/B/c|B3 AGF|EG GB AG|Fd FE DF|
G4 A/B/c|B3 AGF|EG GB A/G/F|G4 F2|
G4 A/B/c|B3 AGF|EG GB AG|Fd Dc DF|
G2 GA Bc|Bd dc BG|Ec cB AF|G4 D2:|
K:GDor
|:G3 AB<c|d3 cBG|A^F AF DF|G>A B/c/d g2|
DG GA Bc|d3 cBG|A^F AF DF|1 G4:|2 G3||
K:G
ABd|:g6|d4 cB|A2 a3 g|fd cd ef|
g4 b2|g3 dcB|A2 a3 g|fd cA FD|
G2 AB G2|A2 Bc A2|B2 cd B2|c2 de c2|
d2 g3 e|f3 g a/g/f|g3 fga|1 g3 dBd:|2 g4||

Miss Hutton’s strathspey

X: 1
T: Miss Hutton's
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmin
|:A|B<F F>E D<F F2|D<G G>A B>c d<g|f>d c>B A/B/c A<F|G<G d>c B<G G:|
|:F|B<B d>B f>d c>B|A/B/c f>d c>f A<F|G>A B<d g/^f/g/a/ g>d|b>a g>^f g<g g>f|
g/a/b g>d e/f/g e>c|d/c/B/A/ B>G ^F>A D>c|B<d G<B c>e d>c|B>G B/A/G/^F/ G2 G:|

Miss Laura Katarina Ribeiro barndance

X: 1
T: Miss Laura Katarina Ribeiro
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
(3def|"G".g2 (d2 d)dcd|.B2 (G2 G)GAB|"C"cded cBAG|"D".F2 (D2 D)GFG|
"C"E2c2 cdec|"G"dGBd "Em"g3e|"Am"edcB "Bm"cBAG|"C"dcBc "D"Adef|
"G".g2 (d2 d)d (3cdc|.B2 (G2 G)GAB|"C"cded cBAG|"D"GFEF DdBG|
"C"E2c2 cdeg|"G"dGBd "Em"g2ge|"C"edcB "D"dcBA|"C"(G4 "D"G)def|
"G".g2 (d2 d)dcd|.B2 (G2 G)GAB|"C"cded cBAG|"D".F2 (D2 D)GFG|
"C"E2c2 cdec|"G"dGBd "Em"g2ge|"C"edcB "D"dcBA|"G"(G4 "D"G)AFG||
"Em"E3FG3A|"Bm"BAFG "Em"EB,EG|"Em"Be^de "Am"=dcAc|"Em"(B4 "B7"B)AGF|
"Em"E3FG3A|"Bm"BAFB "Em"EGFE|"D"Dd^cd "A7"eAce|"D"d3=c BAGF|
"Em"EDEF GFGA|"Bm"(3BcB (3AGF "Em"EFGB|"Em"gfeg "B7"fB^df|"C".e2e^d e2ef|
"C"gfge "(C#dim.)"eage|"G"e=d^cd BDGB|"Em"E2.B2 "Bm"BAFG|"Em"E4"A"^c4|
"D"d3^cd3c|d^cdc d=cAF|d^cde d=cAF|.D2."(n. c.)"C2.B,2.A,2||
"G".g2(d2 "D"(3d)ed cd|"Em".B2 (G2 "G"G)GAB|"C"cded "Am"cBAG|"D".F2 (D2 "Bm"D)D^CD|
"Am"E2=c2 "C"cdeg|"G"dgfg "C"cgfg|"G"Bgfg "D"Aafd|"C"cgfg agec|
"G"dDGB "D"dcAF|"G"(G2 "C"G2 "G"G2)||

Miss Tara MacAdam jig

X: 1
T: Miss Tara MacAdam
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:DC|B,/C/DG, B,DG,|CEG GEC|D/F/AD FAD|GBe d2c|
B>GD B,/C/DA,/B,/|CEG GEC|DFA cBA|GFA G:|
|:zB|e^d/e/f/d/ eB=d|^cA=c BEG|FBB GBB|^d/e/fd B2B|
e^d/e/f/d/ eB=d|^cA=c BEG|FBB ^d/e/fd|BAF E:|

The Mist Covered Mountain jig

X: 1
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
G|EAA ABd|e2 A AGE|~G3 GAB|dBA GED|
EAA ABd|e2A AGE|efg dBG|BAG A2:|
a|age a2b|age edB|AGE G2A|BAB GED|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAG A3|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAB GED|
EDE G2A|BAG ABd|efg dBG|BAG A2||
X: 2
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
A3 A3|e2 e e>dB|G3 G3|B>AB A>GA|
c3 d3|e>fg B>AG|A>Be d>cB|A3 A3:|
e3 e3|d>eg e>dB|G2 G d2 B|e2 e d>cB|
A3 c3|e>fg B>AG|A>Be d>cB|A3 A3:|
X: 3
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
G|EAA ABd|edB AGE|~G3 GAB|dBA GED|
EAA ABd|edB ABd|efg dBG|BAG A2:|
X: 4
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
a|age a2b|age edB|AGE G2A|BAB deg|
G|EAA ABd|edB AGE|~G3 GAB|dBA GED|
EAA ABd|edB ABd|efg dBG|BAG A2:|
a|age a2b|age edB|AGE G2A|BAB deg|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAG A2a|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAB GED|
EDE G2A|BAG ABd|efg dBG|BAG A2||
X: 5
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
G|EAA ABd|eAB AGE|G3 GAB|dBA GED|
EAA ABd|eAB AGE|efg dBG|BAG A2:|
a|age a2b|age edB|AGE G2A|BAB AGE|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAG A3|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAB GED|
EDE G2A|B2A Bcd|efg dBG|BAG A3||
X: 6
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
A3 A3|e2 e e>dB|G3 G3|B>AB A2B|
c3 d3|e>fg B>AG|A>Be d>cB|A3 A3:|
e3 e3|d>eg e>dB|G2 G3|B>AB A2B|
c3 d3|e>fg B>AG|A>Be d>cB|A3 A3:|
X: 7
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|:EAA ABd|eAA AGE|G3 GAB|dBA GED|
EAA ABd|eAA ABd|efg dBG|BAA A2:|
|:age a3|age edB|AGE G2A|BAB deg|
age a3|age edB|AGE G3|BAA A3|
age a3|age edB|AGE G3|BAB GED|
EDE G2A|B2A ABd|efg dBG|BAA A2||
X: 8
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
E|A2A ABd|edB dBA|G2G GAB|dBA GEG|
A2A ABd|edB ABd|efg dBG|BAA A2:|
e|age a2b|age edB|AGE G2A|BAG ABd|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAG ABd|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAG ABG|
EDE G2A|BAG ABd|efg dBG|BAG A2||
X: 9
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
|:G|EAA ABd|edB AGE|G3 GAB|dBA GED|
EAA ABd|edB ABd|efe dBA|BAG A2:|
|:e|age a2 b|age edB|AGE G2 A|BAB AGE|
[1 age a2 b|age edB|AGE G2 A|BAG A2:|
[2 D2 E G2 A|BAG ABd|efe dBG|BAG A2||
X: 10
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
E|EAA ABd|e2A AGE|G2G GAB|dBA GED|
EAA ABd|e2A AGE|EFG BdB|BAG A2:|
e|age a2b|age edB|AGE G2A|BAB G2e|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAG A2e|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAB GED|
EDE G2A|BAG ABd|EFG BDB|BAG A2||
X: 11
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
EAA ABd|edB AGE|~G3 GAB|dBA GED|
EAG AB/c/d|edB ~A2 d|efg dBG|BAG ABG|
~E3 ABd|edB AGE|~G3 ~G3|dBA GED|
EAG AB/c/d|edB AAd|efg dBG|BAG a3|
age a2b|age edB|AGE ~G3|~B3 deg|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAG ~A3|
age a2b|age edB|AGE ~G3|A ~B2 GED|
EDE G2A|BAG AB/c/d|edg dBG|BAG A3||
X: 12
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
G|:E2A ABd|e2 B AGE|~G3 GAB|dBA GED|
E2A AB/c/d|e2A AGE|efg edB|1 BAG A2G:|2 BAG A2b||
age a2b|age edB|AGE G2A|~B3 AGE|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAG ABd|
age a2b|age edB|AGE G2A|BAB GED|
~E3 G2A|BAG AB/c/d|efg edB|BAG A2G||
X: 13
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
B,2 D|:~E3 EFA|BGE EDB,|D3 DEF|ADE DB,A,|
B,EE EFA|BEE EFA|Bcd AFD|1 ~F3 FED:|2 FEE E2d||
edB e2f|edB BAF|EDB, D2E|~F3 ABd|
edB e2f|edB BAF|EDB, D2E|FEE E2e|
edB edB|edB BAF|EDB, D2E|FEF EDB,|
B,A,B, D/E/FD|E/F/GE A/B/cA|B/c/dB cBA|BAF AFD||
X: 14
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gdor
uD v~G3 GA(c|d)GG PG(FD)|~F3 FGu(A|{d}cA)F {d}(ucA)F|
u~G3 GAc|dGG P(GFD|d)ef uA(GF)|uAG(G G2)D||
u~G3 GAc|dGG {d}GFD|{D}(E2F){A}(G2A|{d}cA)F {G}(FD)(vC|
vD)(GF) GAc|dGG P(GFD|d)ef A(GF)|AGG G2(ug|
{a}ugfd) g2a|{a}(vgf)(d {e}dcA)|vG(FD)F2 (G|A)GG (PGFD)|
({a}ugf)d g2a|{a}(ugf)(d {e}d)(cA)|vG(FD) F2 (G|A)GG G2 ()g|
{a}gfd) g2a|{a}(gf)(d {e}dcA)|G(FD) F2 (G|A)GA GF(vD|
vD)(CD) F2 (G|AGF) (ABc|d)ef (uAGF|A)GG G2||
X: 15
T: The Mist Covered Mountain
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gdor
|:DGG GA(c|d)GG G(FD)|~F3 FGA|cAG FDC|DGG GAc|
dGG P(GFA|1 d3) A(GF)|AGF G2F:|2 d)ef C'(AF)|AGF G2g||
g{a}fd) b,ga|{a}(gf)(d {e}cA)|G(FD)F2 (G|A)BA (GFD)|
[1 g{a}fd) b,ga|{a}(gf)(d {e}d)(cA)|G(FD) F2 (G|A)GG G2 g:|
[2 D)(CD) F2 (G|AGF) ABc|def C'(AF)|AGG G2F||

Molly MacAlpin barndance

X: 1
T: Molly MacAlpin
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|:AB|"Am" c2 B>A A2 GA|c2 B>A "G"G2 cd|"C"e2 de dcBA|"F"A4 A2 de|
"Dm" f2 fg "C"e2 ef|"G"d^cde "F"a3 g|"Am"aged "G"dcAG|"Am"A6:|
|:ef|"C"gede g3 a|"Em"gede g3 e|"Am"agab "G"ageg|"F"a6 ag|
"Dm"f2 fg "C"e2 ef|"G"d^cde "F"a3 g|"Am"aged "G"dcAG|"Am"A6:|
X: 2
T: Molly MacAlpin
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
|:EF|"Em" G2 F>E E2 DE|G2 F>E "D"D2 GA|"G,"B2 AB AGFE|"C"E4 E2 AB|
"A,m" c2 cd "G,"B2 Bc|"D"A^GAB "C"e3 d|"Em"edBA "D"AGED|"Em"E6:|
|:Bc|"G,"dBAB d3 e|"B,m"dBAB d3 B|"Em"edef "D"edBd|"C"e6 ed|
"A,m"c2 cd "G,"B2 Bc|"D"A^GAB "C"e3 d|"Em"edBA "D"AGED|"Em"E6:|
X: 3
T: Molly MacAlpin
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
V:1
|:EF|"Em" G2 F>E E2 DE|G2 F>E "D"D2 GA|"G,"B2 AB AGFE|"C"E4 E2 AB|
V:2
|:ef|e4 d4|e2 dc B4|e4 d4|e2 dc B4|
V:1
"A,m" c2 cd "G,"B2 Bc|"D"A^GAB "C"e3d|"Em"edBA "D"AGED|"Em"E6:|
V:2
A2 AB G4|A2 c2 c4|B2 G2 F4|G6:|
V:1
|:Bc|"G,"dBAB d3 e|"B,m"dBAB d3 B|"Em"edef "D"edBd|"C"e6 ed|
V:2
|:Bc|G4 B4|e4 fdBd|e4 d4|edBd e4|
V:1
"A,m"c2 cd "G,"B2 Bc|"D"A^GAB "C"e3d|"Em"edBA "D"AGED|"Em"E6:|
V:2
A2 AB G4|A2 c2 c4|B2 G2 F4|G6:|

The Monday Morning reel

X: 1
T: The Monday Morning
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
e2 g|:fedc AGFD|B,CDF EF D/D/D|ECEG c2 ef|egce dceg|
fedc AGFD|B,CDF EF D/D/D|ECEG c2 ef|1 egce d3 f:|2 egce d4||
|:affe fedc|Adea Adea|geed edcd|egce dcea|
affe fedc|Adea Adea|bagf efgf|1 egce d3 a:|2 egce d4||

Moon Over Friday Harbor hornpipe

X: 1
T: Moon Over Friday Harbor
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:g|fdBc dBBg|fdBc dGGg|fdBA GABd|ABce g2fe|
fbbf aggf|efgag2fg|fdBe cAFA|(3GBd ce dBB:|
|:c|dAeA gffd|ecAE G2Fg|fdBA GABd|ABce g2fe|
fbbf aggf|eA(3fga g2fg|fdBe cAFA|(3GBd ce dBB:|
|:c|dBfB gBfB|cada eaca|bgdg aece|fdBc dGGc|
dBfB gBfd|eA (3efg g2fg|fdBe cAFA|(3GBd ce dBB:|

Moran’s Return barndance

X: 1
T: Moran's Return
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Fmaj
Ac|:d2G2 G2cB|A2F2 F2fg|a>gfe fdcA|G2GA B2Bc|
d2G2 G2cB|A2F2 F2fg|a>gfe fdcA|1 G2F2 F2Ac:|2 G2F2 F2AG||
F2fe f3g|agfe d2cA|d2g2 g3a|bagf g2fg|
a2ba g2ag|f>gfd c2fg|a>gfe fdcA|1 G2F2 F2AG:|2 G2F2 HF2||
X: 2
T: Moran's Return
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Fmaj
d2 G2 G2 c>B|A2 F2 F2 f>g|agfe fdcA|G2 G>A B2 B>c|
d2 G2 G2 c>B|A2 F2 F2 f>g|agfe fdcA|G2 F2 F2||
F2 f>e f3 g|agfe d2 c>A|d2 g2 g3 a|bagf g2 f>g|
a2 ba g2 ag|fgfd c2 f>g|agfe fdcA|G2 F2 F2||
e2 A2 A2 d>c|B2 G2 G2 g>a|bagf gedB|A2 A>B c2 c>d|
e2 A2 A2 d>c|B2 G2 G2 g>a|bagf gedB|A2 G2 G2||
G2 g>f g3 a|bagf e2 d>B|e2 a2 a3 b|c'bag a2 g>a|
b2 c'b a2 ba|gage d2 g>a|bagf gedB|A2 G2 G2||
B2 E2 E2 A>G|F2 D2 D2 d>e|fedc dBAF|E2 E>F G2 G>A|
B2 E2 E2 A>G|F2 D2 D2 d>e|fedc dBAF|E2 D2 D2||
D2 d>c d3 e|fedc B2 A>F|B2 e2 e3 f|gfed e2 d>e|
f2 gf e2 fe|dedB A2 d>e|fedc dBAF|E2 D2 D2||
X: 3
T: Moran's Return
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
B>E (3EEE E2 A>G|F>D (3DDD D2 d>e|f>ed>c d>BA<F|E2 3DEF G2 (3FGA|
B2 e2 E2 d>B|A2 d2 D2 d>e|f>ed>c d>BA<F|E2 (3EEE E2:|
D2 d>c d3 e|f>e (3dcB A2 (3AGF|E2 e>^d e3 f|g>fe<d B2 d>e|
f2 g>f (3eee f>e|d>c (3dcB (3AAA d>e|f>ed>c d>BA<F|E2 E2 E2:|
X: 4
T: Moran's Return
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
B>E (3EEE E2 A>G|F>D (3DDD D2 d>e|f>ed>c d>BA<F|E2 3DEF G2 (3FGA|
B2 e2 E2 d>B|A2 d2 D2 d>e|f>ed>c d>BA<F|E2 (3EEE E2:|
D2 d>c d3 e|f>e (3dcB A2 (3AGF|E2 e>^d e3 f|g>fe<d B2 d>e|
f2 g>f (3eee f>e|d>c (3dcB (3AAA d>e|f>ed>c d>BA<F|E2 E2 E2:|
X: 5
T: Moran's Return
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
G>A|B2 E2 E2 A>G|F>GE>F D2 d>e|f>ed>B d<BA>F|B2 E2 E2:|
F>E|D2 d2 d2 B>^c|d>ed>B A2 d>^c|B2 e2 e2 e>f|g>fe>d B2
e>f|f2 (3agf e2 (3gfe|d>ed>B A2 f>ed>B d<BA>F|B2 E2 E2||
X: 6
T: Moran's Return
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
F3|A B4|E2>F2 E4|A2>G2|F2>G2 E3|F D4|
d2>e2 f3|e d2 B2|d2<B2 A2|F2 B4|
E2>F2 E4|F2 A2|B4 E3|F E4|
A2>G2 F3|G2< E2F|D4 d3|e2< f2e|
d2 B2 d2<B2|A2 F2|B4 E3|F E4|
F2>E2 D4|d2>e2|d6|e2 d2>e2|
dA B4< A4|dA|B4 e4|e6|
f2 g3|f e2 dA|B4 d2|e2 f4|
g2 f2 e4|f2 e2|d2>e2 dA|B2 A4|
d2 e2 f3|e d2 B2|d2<B2 A2|F2 B4|
E2>F2 E12|F2|A2 B4|E2>F2 E4|
A2>G2|F2>G2 E3|F D4|d2 e2 f3|
e d2 B2|d2<B2 A2|F2 B4|E2>F2 E4|
F2 A2|B4 E3|F E4|A2>G2 F3|
G2< E2F|D4 d2|e2 f2>e2|d2 B2 d2<B2|
A2 F2|B4 E3|F E4|F2>E2 D4|
d2>e2|d6|e2 d2>e2|dA B4< A4|
dA|B4 e4|e6|f2 g3|
f e2 dA|B4 d2|e2 f4|g2 f2 e4|
f2 e2|d2>e2 dA|B2 A4|d2 e2 f3|
e d2 B2|d2<B2 A2|F2 B4|E2>F2 E8|
X: 7
T: Moran's Return
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:(3FGA|B>E E2 E2 A>G|F>D D2 D2 d>e|f>ed>c dBAF|E2 E>F G2 (3FGA|
B2 E2 E2 AG|F>D D2 D2 d>e|f>ed>c dBAF|1 E2 D2 D2:|2 E2 D2 D2 FE||
|:D2 d>c d3 e|f>edc B2 AF|B2 e2 e3f|gfed e2 d>e|
f2 g>f e2 f>e|d>edB A2 d>e|f>ed>c dBAF|1 E2 D2 D2 FE:|2 E2 D2 D2 (3FGA||
X: 8
T: Moran's Return
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
(3Bcd|e2 A2 A2 d>c|B2 G2 G2 g>a|bagf gedB|A2 A>B c2 c>d|
e2 A2 A2 d>c|B2 G2 G2 g>a|bagf gedB|A2 G2 G2||
B>A|G2 g>f g3 a|bagf e2 d>B|e2 a2 a3 b|c'bag a2 g>a|
b2 c'b a2 ba|gage d2 g>a|bagf gedB|A2 G2 G2||

The Morning Dew reel

X: 1
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:E3B2AFD|EDEB BAFD|E3B2AFA|BcdB AFDF:|
B2eB fBeB|B2eB AFDF|B2eB fBeB|BcdB AFDF|
B2eB fBeB|B2eB AFDF|Bdeg fdec|d2dA BAFD|
B2EB GBEB|B2EB AFDF|B2EB GBEB|BcdB AFDF|
B2EB GBEB|B2EB AFDF|Bdeg fdec|d2dA BAFD|
|:BAGF EFGA|B2GB A2GA|BAGF EFGA|BcdB AFDF:|
X: 2
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|:D3A zG FE|DE FA GE FC|D3A zG FG|AB cA GE FC:|
G_A dc eg dc/_e/|_zd zc AG FG|Ac df de e2|c3A GE FG|
G_A dc eg dc/_e/|_zd dc zG FG|G/8A/1c df e3d|z3A GE FG|
G/4G3/4F GF DE FG|A2 FA GA =B/4A3/4F|GF GF DE FG|AF cA [G2G2] FG|
G/4G3/4F GF DE FG/B/|z2 FA GA A/4G3/4F|G/8G/1F GF DE FG/B/|zF cA [G2G2] FG||
X: 3
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:E3 B- BAFD|EDEB BAFD|E3 B- BAFA|BcdB AFDF:|
|:B2 eB fBeB|B2 eB AFDF|B2eB fBeB|1 BcdB AFDF:|2 Bdeg fdec|d2 dA BAFD||
|:B2 EB GBEB|B2 EB AFDF|1 B2 EB GBEB|BcdB AFDF:|2 Bdeg fdec|d2 dA BAFD||
|:BAGF EFGA|B2 GB A2 GA|BAGF EFGA|BcdB AFDF:|
X: 4
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:~E3 B BAFA|EDEB ADFA|~E3 B BAFA|BcdB ADFA:|
|:~B2 eB fBeB|~B2 dB AFDA|1 ~B2 eB fBeB|dcdB ADFA:|2 Bdef gfge|dcdB ADFA||
~B2 GB FBEB|~E2 EB AFDA|~B2 GB FBEB|dcdB ADFA|
~B2 GB FBEB|EDEB AFDA|BAGF EFGA|BcdB ADFA||
|:~B2 GB FBEB|~E2 EB AFDA|1 ~B2 GB FBEB|dcdB ADFA:|2 BAGF EFGA|BcdB ADFA||
X: 5
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
~E3 B BAFA|EBEB AGFG|~E3 B BAFA|1 BddB AGFD:|2 BddB AGFA||
B2 eB fBeB|~B2 dB ADFA|B2 eB fBeB|dcdB ADFA|
B2 eB fBeB|FBBG ADFA|B/c/d eg fAec|dcdB ADFA||
BEGF EFGA|BEGB ADFA|BEGF EFGA|BddB ADFA|
BEGF EFGA|BEGB ADFA|~B2 GB EBGB|BAdB AGFD||
X: 6
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:E3 B- BAFD|EDEB BAFD|E3 B- BAFA|BcdB AFDF:|
|:B2 eB fBeB|B2 eB AFDF|B2eB fBeB|1 BcdB AFDF:|2 Bdeg fdec|d2 dA BAFD||
|:B2 EB GBEB|B2 EB AFDF|1 B2 EB GBEB|BcdB AFDF:|2 Bdeg fdec|d2 dA BAFD||
|:BAGF EFGA|B2 GB A2 GA|BAGF EFGA|BcdB AFDF:|
X: 7
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
B2 EB GBEB|B2 GB ADFA|B2 GB FBEB|BcdB ADFA|
BAGF EFGA|B2 GB ADFA|B2 EB GBEB|dcdB ADFA|
X: 8
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
~E3 B BAFA|EBEB AGFG|E^DEB BAFA|BddB AGFD|
E3 B BAFA|EBGB AGFG|~E3 B BAFA|BcdB AGFA||
~B2 eB fBeB|~B2 dB ADFA|B2 eB fBeB|dcdB ADFA|
BEeB fBeB|EBBG ADFA|B/c/d eg fAec|d2 dB ADFA||
B2 GB FBEB|BEGB ADFA|BEGF EFGA|BddB ADFA|
BAGF EFGA|B/c/B GB AD F/G/A|~B2 GB EBGB|BGdB AGFD||
E^DEB BAFD|EGBE ADFA|E^DEB BAFA|BddB AGFD|
E3 B BA F/G/A|EBGB AGFD|E/E/E EB BAFA|BcdB AGFA||
B2 eB fBeB|~B2 dB ADFA|B2 eB fBec|dB B/c/d ADFA|
B/c/B eB fB e2|EBBG ADFA|B/c/d eg fAec|d/f/e dB ADFD||
BEGF E/E/E GA|BEGB ADFA|BEGF EFGA|BddB ADFA|
BEGF EFGA|BEGB ADFA|~B2 GB FBEB|BGdB ADFD||
X: 9
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
B2 EB GBEB|B2 EB ADFA|B2 EB GBEB|BAdB ADFA|
B2 EB GBEB|B2 EB ADFA|B2 EB GBEB|BAdB AFED||
|:E3 B- BAFD|EDEB AFDF|E3 B- BAFA|BcdB AFDF:|
B2 eB fBeB|B2 dB ADFA|B2 eB fBeB|dcdB ADFA|
B2 eB fBeB|B2 dB ADFA|Bdeg fdec|dcdB ADFA||
B2 EB GBEB|B2 EB ADFA|B2 EB GBEB|BAdB ADFA|
B2 EB GBEB|B2 EB ADFA|B2 EB GBEB|BAdB AFED||
|:E3 B- BAFD|EDEB AFDF|E3 B- BAFA|BcdB AFDF:|
B2 eB fBeB|B2 dB ADFA|B2 eB fBeB|dcdB ADFA|
B2 eB fBeB|B2 dB ADFA|Bdeg fdec|dcdB ADFA||
|:BAGF EFGA|B2 GB ADFA|BAGF EFGA|BcdB ADFA:|
|:E3 B- BAFD|EDEB BAFD|E3 B- BAFA|BcdB AFDF:|
B2 eB fBeB|B2 eB AFDF|B2 eB fBeB|BcdB AFDF|
B2 eB fBeB|B2 eB AFDF|Bdeg fdec|d2 dA BAFD||
|:BAGF EFGA|B2 GB ADFA|BAGF EFGA|BcdB ADFA:|
|:E3 B- BAFD|EDEB BAFD|E3 B- BAFA|BcdB AFDF:|
B2 eB fBeB|B2 eB AFDF|B2 eB fBeB|BcdB AFDF|
B2 eB fBeB|B2 eB AFDF|Bdeg fdec|d2 dA BAFD||
X: 10
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
||B2 EB GBEB|B2 EB ADFA|B2 EB GBEB|BAdB ADFA|
B2 EB GBEB|B2 EB ADFA|B2 EB GBEB|BAdB AFED||
|:E3 B- BAFD|EDEB AFDF|E3 B- BAFA|BcdB AFDF:|
B2 eB fBeB|B2 dB ADFA|B2 eB fBeB|dcdB ADFA|
B2 eB fBeB|B2 dB ADFA|Bdeg fdec|dcdB ADFA||
B2 EB GBEB|B2 EB ADFA|B2 EB GBEB|BAdB ADFA|
B2 EB GBEB|B2 EB ADFA|B2 EB GBEB|BAdB AFED||
|:E3 B- BAFD|EDEB AFDF|E3 B- BAFA|BcdB AFDF:|
B2 eB fBeB|B2 dB ADFA|B2 eB fBeB|dcdB ADFA|
B2 eB fBeB|B2 dB ADFA|Bdeg fdec|dcdB ADFA||
|:BAGF EFGA|B2 GB ADFA|BAGF EFGA|BcdB ADFA:|
|:E3 B- BAFD|EDEB BAFD|E3 B- BAFA|BcdB AFDF:|
B2 eB fBeB|B2 eB AFDF|B2 eB fBeB|BcdB AFDF|
B2 eB fBeB|B2 eB AFDF|Bdeg fdec|d2 dA BAFD||
|:BAGF EFGA|B2 GB ADFA|BAGF EFGA|BcdB ADFA:|
|:E3 B- BAFD|EDEB BAFD|E3 B- BAFA|BcdB AFDF:|
B2 eB fBeB|B2 eB AFDF|B2 eB fBeB|BcdB AFDF|
B2 eB fBeB|B2 eB AFDF|Bdeg fdec|d2 dA BAFD||
X: 11
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
~B2EB GBEB|~B2EB ADFA|~B2EB GBEg|gedB ADdc|
~B2EB GBEB|BEGB ADFA|~B2EB GBEg|gedB ADFA||
~B2eg fded|~B2eg fddA|~B2eg fded|ABAG FA~A2|
~B2eg fded|~B2eg fddc|dfaf gfed|~B3A FE~E2|
X: 12
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:E3B BAFD|EBEB ADFA|E3B BAFD|BcdB ADFA|
E3B BAFD|EBEB ADFA|E3B BAFD|BcdB ADFA||
|:B2 eBgB eB|BcdB ADFA|B2 eBgB eB|dcdB ADFA|
B2 eBgB eB|BcdB ADFA|(3Bcd ef gfge|dcdB ADFA||
|:BAGF EFGA|B2 GB ADFA|BAGF EFGA|dcdB ADFA|
BAGF EFGA|BDGB ADFA|BAGF EFGA|dcdB ADFA||
X: 13
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:E3B2AFD|E3B AFDF|E3B2AFA|BcdB AFDF:|
|:B2gB fBeB|gBeB AFDF|1 B2gB fBeB|BcdB AFDF:|2 (3Bcd (3efg fdec|d2dA BAFD||
|:B2GB FBEB|B2GB AFDF|1 B2GB FBEB|BcdB AFDF:|2 (3Bcd (3efg fdec|d2dA BAFD||
|:BAGF EFGA|B2GB A2FA|BAGF EFGA|BcdB AFDF:|
X: 14
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:~E3 B BAFA|EDEB BAFD|~E3 B BAFA|BcdB ADFA:|
|:~B2 eB fBeB|~B2 eB AFDF|1 ~B2 eB fBeB|BcdB AFDF:|2 Bdeg fdec|d2dA BAFD||
~B2 EB GBEB|~B2 EB AFDF|1 ~B2 eB GBEB|BcdB AFDF:|2 Bdeg fdec|d2dA BAFD||
|:BAGF EFGA|~B2 GB ~A2 GA|BAGF EFGA|BcdB AFDF:|
X: 15
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
B2EB GBEB|B2EB ADFA|B2EB GBEd|gedB ADFA:|
B2eg fded|B2eg fd~d2|B2eg fded|B2AG FDFA|
B2eg fded|Bdeg fddc|dfaf gfed|B2Ad Beed||
X: 16
T: The Morning Dew
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:~E3 B BAFD|EDEB BAFD|1 ~E3 B BAFA|BcdB ADFD:|2 ~E3 B BAFA|BcdB ADFA||
|:~B2 eB fBeB|~B2 eB AFDF|1 ~B2 eB fBeB|BcdB AFDF:|2 Bdeg fdec|d2dA BAFA||
|:~B2 EB GBEB|~B2 EB AFDF|1 ~B2 eB GBEB|BcdB AFDF:|2 Bdeg fdec|d2dA BAFA||
|:BAGF EFGA|~B2 GB ~A2 GA|1 BAGF EFGA|BcdB ADFA:|2 BAGF EFGA|BcdB ADFD||

Morrison’s jig

X: 1
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:E3 B3|EBE AFD|EDE B3|dcB AFD|
E3 B3|EBE AFD|G3 FGA|dAG FED:|
Bee fee|aee fee|Bee fee|a2g fed|
Bee fee|aee fee|gfe d2A|BAG FGA|
Bee fee|aee fee|Bee fee|faf def|
g3 gfe|def g2d|edc d2A|BAG FED|
X: 2
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|:TE3 BEB|EBE AFD|TE3 BEB|edB AFD|
E3 BEB|EBE AFD|EBE BEB|edB AFD:|
eee fee|aee fee|efe fef|a2 g fed|
eee fee|bee fee|e/f/ge fde|dcB AFD||
eee fee|bee fee|bee fef|a2 f def|
gba/g/ fag/f/|egf/e/ def/g/|egf/e/ d2 A|BAG FED||
X: 3
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:"Em"E2 EB2 B|E2 E "D"AFD|"Em"E2 EB2 B|dBA "D"FED|
"Em"E2 EB2 B|E2 E "D"AFD|"Em"G2 GF2 A|"D"dAG FED:|
"Em"B2 ef2 e|a2 e fed|B2 ef2 f|"G"fag "D"fed|
"Em"B2 ef2 e|a2 e fed|"G"gfe "D"d2 A|"C"BAG "D"FGA|
"Em"B2 ef2 e|a2 e fed|B2 ef2 f|"D"faf def|
"G"g2 gf2 e|"D"def "G"g2 d|"Bm"edc d2 A|"C"BAG "D"FED|
X: 4
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:E>FE BEB|EBE AFD|E>FE BEB|dcB AFD|
E>FE BEB|EBE AFD|GFG E2 B/c/|1 dcB AFD:|2 dcB ABc||
|:B2Te f2 Te|B2 Te dBA|B2Te f2 Te|eag fed|
B2Te f2 Te|B2 Te dBA|cBc A3|1 B3 ABc:|2 B3 AFD||
X: 5
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:BEE BEB|EBE AFA|BEE BBc|dcB AFA|
BEE BEB|EBE AFD|G3 FGA|BdB AFA:|
Bee fee|aee fee|Bee fee|aee fee|
Bee fee|aee fef|{f}g3 f/g/fe|def f/g/fe|
Bee fee|aee fee|Bee fee|aee fef|
g3 f/g/fe|def g2d|edB dBA|BAB AFD||
X: 6
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:"Em"E3 B3|EBE "D"AFD|"Em"EDE B3|"G"dcB "D"AFD|
"Em"E3 B3|EBE "D"AFD|"C"G3 FGA|"D"dAG FED:|
"Em"Bee fee|aee fee|Bee fee|"D"a2g fed|
"Em"Bee fee|aee fee|"C"gfe d2A|"D"BAG FGA|
"Em"Bee fee|aee fee|Bee fee|"D"faf def|
"C"g3 gfe|"G"def g2d|"D"edc d2A|"C"BAG "D"FED||
X: 7
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:"Em"~E3 ~B3|EBE "D"AFD|"Em"~E3 ~B3|"G"d2B "D"AFD|
"Em"~E3 ~B3|EBE "D"AFD|"C"~G3 FGA|"D"dAG FED:|
|:"Em"Bee fee|aee fed|Bee fee|"D"fag fed|
[1 "Em"Bee fee|aee fed|"C"gfe d2A|"D"BAG FED:|2
"C"g2g gfe|"G"def g2d|"D"edc d2A|"C"BAG "D"FED||
X: 8
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
EEE BEB|EBE AFD|EEE BEB|dcB AFD|
EEE BEB|EBE AFD|GFG FGA|dAG FED:|
Bee fee|aee fed|Bee fee|f/^g/a=g fed|
Bee fee|aee fed|edc d2B|AFD FGA|
Bee fee|aee fed|Bee fee|f/^g/af def|
gag fgf|def gfg|edc d2B|AFD FGA|
X: 9
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:E3 B3|E3 AFD|EBE B2c|dcB AFD|
E3 B3|E3 AFD|GBG FGA|dAG FED:|
Bee fee|aee fed|Bee fee|fag fed|
Bee fee|aee fef|gfe d2A|BAG FED|
Bee fee|aee fed|Bee fee|faf def|
g3 gfe|def g2d|edc d2A|BAG FED|
X: 10
T: Morrison's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
E~E2 BAB|EBE AFD|E~E2 BAB|dcB AFD|
E~E2 BAB|EBE AFD|G2G FGA|dAF FED:|
Bee fee|bee fed|Bee fee|fag fed|
Bee fee|bee fed|edc d2 B|AFd AFA||
Bee fee|bee fed|Bee fee|fag fef|
g~g2 gfe|def g2f|edc d2 B|AFd AFD||

Mother Redcap’s jig

X: 1
T: Mother Redcap's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
d|:e2a aga|bge dBA|BGE DEG|BAG ABd|
eaa aga|bge dBA|BGE DGB|ABA ABd:|
|:~e3 deB|~e3 deB|dAB GAE|DGB ABd|
~e3 deB|~e3 deA|BGE DGB|ABA ABd:|
X: 2
T: Mother Redcap's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ador
eaa a^ga|bge dB^A|BGG DGG|B^AB AB/c/d|
e2 a ae/g/a|bge dB^A|BGE DEG|AcB A2:|
ee/e/e deB|ee/e/g deB|dG/A/B G/A/BE|DGB ABd|
e2 e deB|e2 g d>B^A|BGE DEG|A/B/cB A2:|

The Mountain Road reel

X: 1
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
F2 AF BFAF|F2 AF EFDE|F2 AF BFAF|G2 FG EFDE|
F2 AF BFAF|F2 AF EFD2|FAA2 BAFA|BABd eddA|
d2dA BAFA|d2 de fgfe|d2 dA BAFA|G2 FG EDFA|
d2 dA BAFA|d2 de fgfe|d2 dA BAFA|G2 FG EFDE|
X: 2
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
F2 AF BFAF|F/A/F AF EFDE|F2 AF BFAF|G2 FG EFGE|
F2 AF BFAF|F/A/F AF EFDE|FA~A2 BAFB|ABde fgfe||
d2 dA BAFA|dcde fgfe|~d3A BAFA|G2 FG EFGA|
d2 dA BAFA|dcde fgfe|dcdA BAFA|G2 FG EFGE||
X: 3
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
UF VA U(3AAA V(BA) FB|U(ABd)e fd d2||
defd AFD V(F|G2) UF V(G ED) B,D||
X: 4
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
u(F2 A)v(F BF)AvF|(3FFu(F A)v(F EF)DE|u(F2A)v(F BF)Av(F|G2) uFv(G ED)B,D|
u(F2A)v(F BF)AvF|(3FFu(F A)v(F EF)DE|uFvA u(3AAA v(BA)FB|u(ABd)e fd d2||
u(dcd)v(B AD)FA|u(dcd)v(e fg)fe|u(dcd)v(B AD)FA|uG2 FG EDB,D|
u(dcd)v(B AD)FA|u(dcd)v(e fg)fe|defd AFDv(F|G2) uFv(G ED)B,D||
X: 5
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
B2 dBeB dB|B2 dB ABGA|B2 dB eBdB|cABG AGEG|
B2 dBeB dB|B2 dB ABGA|Bd d2 edBd|egfa g4||
g3e dG (3Bcd|g3a bgaf|g3e dG (3Bcd|cABG AGEG|
g3e dG (3Bcd|g3a bgaf|g3e dG (3Bcd|cABG AGEG||
X: 6
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
F2 AF BFAF|F2 AF EFDE|F2 AF BFAF|G2 FG EFGE|
F2 AF BFAF|F2 AF EFDE|FA A2 BAFB|ABde fddc||
dcdB ADFA|dcde f3e|dcdB ADFA|G2 FG EDFA|
dcdB ADFA|dcde f3e|dcdB ADFA|G2 FG EFGE||
F3A BF3|F2 AF eFDE|F3A BF3|G2 FG EFGE|
F3A BF3|FADE FDFA|FA A2 BAFB|ABde fd d2||
(3Bcd dc ADFA|(3Bcd de f3e|(3Bcd dc ADFA|GAFG EDFA|
(3Bcd dc ADFA|(3Bcd de f3e|dcdB ADFA|G2 FG EFGE||
X: 7
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
DE|F2 AF BFAF|~F2 AF EFDE|F2 AF BFAF|~G3 F EDB,D|
F2 AF BFAF|~F2 AF EFDE|F3 A BAFB|ABde fd d2||
(3ddd dB ADFA|~d3 e fgfe|defd AFDF|(3GFE (3FED EB,B,D|
~d3 B ADFA|dcde fgfe|defd AFDF|(3GFE (3FED EB,B,D||
~d3 e fded|~d2 de fBBc|defd ecdB|AGFD EB,B,D|
~d3 e fded|d2 de fBBf|(3gag (3fgf (3efe dB|ABde|fddA||
|:DFAF BFAF|DFAF EA,A,2|DAAc BAFB|1 ABde fddA:|2 ABde fdde||
{e}dcBF BFDB|FEDE DB,B,D|D2 FD GDFD|ABde fgfe|
dB (3BBB BAFB|AFEG|FDDE|F2 AF BFAF|ABde fd d2||
fa (3aaa abaf|g2 fg edBd|fa (3aaa abaf|ABde fdde|
fgag abaf|~g2 fg edBG|(3FFF AF GABG|ABde fd d2||
X: 8
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|AB||c2ec fcec|~c2ec BcAB|c2ec fcec|~d3c BAFA|
c2ec fcec|~c2ec BcAB|c3e fece|defa caa2||
a/a/a af eAce|~a3B cdcb|abca ecAc|(3dcB (3cBA BFFA|
~a3f eAce|agaB cdcb|abca ecAc|(3dcB (3cBA BFFA||
Acec fcec|Acec BEE2|Acce dcAd|defa caa|
b|{b}agfe fecf|ecBd cAAB|c2ec fcec|EFAB cAAG||
~A3B cABA|~A2AB cFFG|ABcA BGAF|edcA BFFA|
~A3B cABA|~A2AB cFFc|(3ded (3cdc (3BcB AF|EFAB cAA2||
X: 9
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|B2dB eBdB|B2dB ABGA|B2dB eBdB|cABG AGEG|
B2dB eBdB|B2dB ABGA|Bd~d2 edBe|dega ~b3a||
~g3e d2Bd|gfga ~b3a|~g3e d2Bd|cABG AGEf|
~g3e d2Bd|gfga ~b3a|gabg edBd|c2Bc AGEA||
X: 10
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
F2AF BFAF|F2AF EFDE|F2AF BFAF|G2FG EFDE|
F2AF BFAF|F2AF EFDE|FAA2 BAFB|ABde fddc||
d3B ADFA|dcde fgfe|dcdB ADFA|G2FG EFDc|
dcdB ADFA|dcde fgfe|dcdB ADFA|G2FG EFDc||
dcde fgfe|dfeg fB B2|dcde f/e/d ec|dBAF EFDc|
dcde fgfe|dfeg fB B2|gBfB e/f/e dA|Bcde fddg||
f2 af bfaf|f2 af efde|f2 af bfaf|g2 fg efde|
f2 af bfaf|f2 af efde|fa ~a2 a3f|g3f egfe||
d3B ADFA|dcde fgfe|dcdB ADFA|G2FG EFDc|
dcdB ADFA|dcde fgfe|dcdB ADFA|G2FG EFDE||
X: 11
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
DE|:FFAF BFAF|FFAF EFDE|1 FFAF BFAF|FEED EDBD:|2 FAAA BAFB|ABdE FD2A||
|:dcdB ADFA|dcdE FGFE|DEFD AFDF|1 FEED EDBc:|2 FEED EDBD||
X: 12
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
F2 AFBF AF|F2 AF EFDE|F2 AF BFAF|G2 FG EFGE|
F2 AFBF AF|F2 AF EFDE|FA A2 BAFB|ABde fd d2||
dcdB ADFA|dcde fgfe|dcdB ADFA|G2 FG EFGE|
dcdB ADFA|dcde fgfe|dcdB ADFA|G2 FG EFGE||
X: 13
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
"D"F2AF BFAF|F2AF "G"EF"Asus"DE|"D"F2AF BFAF|"G"G2FG EF"Asus"DE|
"D"F2AF BFAF|F2AF "G"EFDE|"D"FAA2 BAFB|ABde "A"fddc||
"D"d3B ADFA|dcde "G"fgfe|"D"dcdB ADFA|"G"G2FG EF"A"Dc|
"D"dcdB ADFA|dcde "G"fgfe|"D"dcdB ADFA|"G"G2FG "A"EFDE||
X: 14
T: The Mountain Road
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
Gz Az|:{A}B2dB eBdB|B2dB ABGA|B2dB eBdB|cABG AGED|
Bddg egdB|BBdB ABGA|Bz dg ed (3B^cd|dega bz ba|
ggge dG (3B^cd|dega bz ba|ggge dGBd|cdBG agef|
gz ge dG (3B^cd|dega bz ba|ggge ed (3B^cd|cdBG AGED:|

Mrs Carolan’s reel

X: 1
T: Mrs Carolan's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
ADED AGEG|ADDF ECEG|ADED AGEG|ABcA G2EG|
AD (3DDD AGEG|ADDF ECEG|A2AB c2Bc|ABcA G2EG||
|:Adde dcAG|Add^c d2d=c|Adde dcAG|ABcA G2EG:|

Mrs Martha Knowles reel

X: 1
T: Mrs Martha Knowles
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
e|:A2 e2 deed|e2 dB gdde|A2 BG AABd|e2 Bg AAAe:|
|:Aaag aeea|g2 eg d2 eg|BGGA B2 AB|edBg AAAe:|
|:Aeed eAAe|dgBd Gdde|A2 BG AABd|e2 Bg AAAe:|
|:aeea e2 a(e|e)aea gedB|A2 BG AABd|1 e2 Bg AAAe:|2 e2 Bg AA Az||
X: 2
T: Mrs Martha Knowles
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
e/|:A2 e2 d>ee>d|{f}e2 d>B g>dd<e|(3AAA B>G {B}A2B>d|{f}e2 B<g AAA>e:|
|:A>aa>g a>ee<a|g2 e<g d2 e<g|B>GG>A {c}B2 A>B|e>dB<g AAA>e:|
|:A>ee>d e>AA<e|d<gBd G>dd<e|A2 B>G {B}A2Bd|{f}e2 B<g AAA>e:|
|:a>ee>a e2 a(e|e)ae>a g>ed>B|A2 B>G A2B>d|1 {f}e2 B>g AAA>e:|2 e2 B>g AA A z||
X: 3
T: Mrs Martha Knowles
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:"Am"A2e2 d>ee>d|"C"e2d>e "G"g>dd>e|"Am"A/A/A B>G A2B>d|"G"e2B<g "Am"A>AA>e:|
|:"Am"A>aa>g a>ee<a|"C"g2e<g "G"d2e<g|"Em"B>GG>A B2A>B|"G"e>dB<g "Am"A>AA>e:|
|:"Am"A>ee>d e>AA<e|"G"d<gB<d "Em"G>dd>e|"Am"A/A/A B>G A2B>d|"G"e2B<g "Am"A>AA>e:|
|:"Am"a>ee>a e2a(e|e)>ae>a "G"g>ed>B|"F"A2 B>G A2B>d|"Em"e2B<g "Am"A>AA>e:|

Mull Of The Woods waltz

X: 1
T: Mull Of The Woods
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:d3 c B2|A4 A2|f6|f6|e3 d B2|d4 f2|e4 d2|B A3A2|
A4 A2|f4 g2|a4 f2|e3 d e2|f3 e d2|B d3 B2|A6|A6:|
|:d2 f2 d2|B2 d2 B2|A3 d f2|f a3 f2|e4 e2|f3 e d2|B4 B2|B d3 B2|
A4 A2|f4 g2|a4 f2|e3 d e2|f3 e d2|1 B d3 B2|A6|A6:|2 B d3 c2|d6|d6||
X: 2
T: Mull Of The Woods
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amix
d2A|A>B A|f2 f|f<a f|e>f e|d2 e|f>e d|B>A G|
A>B A|A2 f/g/|a>g f|e2 d/e/|f>e d|B<d B|A3|1 A3:|2 A2B||
|:d>f d|B<d B|A>B d|f<a f|e>f e|f>e d|B>d B|B>A G|
A>B A|A2 f/g/|a>g f|e2 d/e/|f>e d|B<d B|A3|1 A2B:|2 A3||

The Munster Cloak waltz

X: 1
T: The Munster Cloak
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G2 GA BG|A2 AB cA|G2 GA Bd|c2 A2 F2|
G2 GA BG|A2 AB cA|d2 defd|c2 A2 F2:|
g2- ga gf|d2 g2 a2|b2 a2 g2|f2 g2 a2|
b2 a2 g2|f2 de fd|dc Ad cA|A2 G2 G2:|
X: 2
T: The Munster Cloak
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G3 A (3BAG|A2 A>B c>A|G2 G>A B>d|(3cdc (3ABA (3FGF|
G2 G>A B>G|A2 A>B (3cBA|d3 e f>d|1 c2 A2 F2:|
|:g2 g>a g>f|d2 (3gag a2|(3bc'b (3aba (3gag|f2 (3gag a2|
b2 (3aba g>d|f2 d>e f>d|d>c A>d c>A|1 A2 G2 d2:|
X: 3
T: The Munster Cloak
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G2 GA BG|A2 AB cA|G2 GA Bd|c2 A2 F2|G2 GA BG|A2 AB cA|d2 defd|c2 A2 F2:|
g2- ga gf|d2 g2 a2|b2 a2 g2|f2 g2 a2|b2 a2 g2|f2 de fd|dc Ad cA|A2 G2 G2:|

Music For A Lost Euphonium reel

X: 1
T: Music For A Lost Euphonium
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
F2FE FGAF|G2GF GBAG|FD (3DDD FGAF|GECD EDDE|
F2FE FGAF|GFEF GABc|dD (3DDD FGAF|GECD EDDz:|
=FEDE FAGF|^DFBA ^GABG|A2A^G ABcd|eA (3AAA eA^GA|
eA (3AAA ^GA (3AAA|GA (3AAA FAAF|GECD EDDC|
DE=FE FAGF|^DFBA ^GABG|A2A^G ABcd|eA (3AAA eA^GA|
eA (3AAA ^GA (3AAA|GA (3AAA FAAF|GECD EDCE|DFEC D3E||

The Music Of The Mill waltz

X: 1
T: The Music Of The Mill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
G|G2c c>Bc|def g2c|A2A _B>AG|c>cc c2G|
G2c c>Bc|def g2c|A>AA _BAG|c3 c2e/f/|
|:g>gg g2f/e/|f>ff f2e|def g2e/d/|c>Bc d2e/f/:|
X: 2
T: The Music Of The Mill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
G|G2c c>Bc|def g2c|A2A _BAG|c3- c2
G|G>cc c>Bc|d>ef g2c|A>AA _BAG|c3- c||
ef|g>gg g>fe|f>ef f2e|def g>ed|c3 B2
G|G>cc c>Bc|d>ef g2c|A>AA _BAG|c3- c||

My Heart’s In The Highlands waltz

X: 1
T: My Heart's In The Highlands
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
d3 cde|f2 d2 B2|A2 F2 A2|G2 F2 E2|
e3 def|g2 f2 ed|c2 B2 A2|B2 A2 FA|
d3 cde|f2 d2 B2|A2 F2 A2|G2 F2 E2|
e3 def|g2 f2 e2|A2 B2 c2|1 d4 A2:|2 d4 A2||
f4 ff|f4 e2|d2 f2 a2|b2 a2 f2|
e4 ee|e4 d2|e2 f2 a2|b2 a2 g2|
f4 ff|f4 e2|d2 f2 a2|b2 a2 f2|
e3 def|g2 e2 c2|A2 B2 c2|1 d4 A2:|2 d6||

My Lagan Love polka

X: 1
T: My Lagan Love
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Cmaj
(3G/A/B/|c2 (GF/E/)|C2 (B,>C)|(E2 FE)|(C3 C)|(C4|C3)||
G|A2 (3_BAB|c2 (GF/E/)|C2 (B,>C)|(E2 FE)|(C3 C)|C3||
(C/C/)|(EF) (A>G)|(3GFE (FA/B/)|c2 (F (3A/G/A/ )|B2 c2|
_e (c2 B)|c2 (GF/E/)|C2 (B,z/C/)|(E2 FE)|(C3 C)|C3||
X: 2
T: My Lagan Love
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Cmaj
3de/f/|g3d cB/G/|F3G Bc/d/|c3B (G>G|G3)d/e/ fe/f/|
g3d cB/G/|F3G Bc/d/|c3B G>G|G3G Bc|
e3d dc/B/|c4 ef|g3c ed/e/|^fg g_b g=f|
g3d (3cBG|F3G Bc/d/|c3B G>G|G4||
X: 3
T: My Lagan Love
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amix
((3ef/g/|a3e (3dcA|G3 ) (A (3cde|d3/2c/ AA|
A3) (e/f/ (3gfg|aa2 e (3dcA|G3) (A (3cde|d3/2c/ AA|
A3) (A cd|f3/2e/ ef//e//d/c/|d3) (dfg|a3 d (3fef|^g3 a a4)|
(=c'4 a3 g|a3 e (3dcA|G3) (A (3cde|d3/2c/ AA|A4):|

Nessa The Mover polka

X: 1
T: Nessa The Mover
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
E>F GA|Be ed|Bc/B/ AG|FE EF|
E>F GA|Be ed|(3BcB AF|E2 E2:|
b2 af|fe ed|ef ed|ef ga|
b2 af|fe ed|Bc/B/ AF|E2 E2||
b2 af|fe ed|ef ed|ef ga||
b2 af|g2 fe|e/f/e dB|AG FE||
X: 2
T: Nessa The Mover
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
|:E>F GA|Be ed|B c/B/A G|FDDF
E>F GA|Bg ed|1 B/A/G FD|EB,DF:|2 B/A/G FA|BEE z|
|:b>a fa|geed|Beed|efga
[1 b>a fa|geed|B/A/G FA|BEE z:|2 b c'/b/a f|g a/g/fd|e f/e/d B|AGFD|

Never On A Sunday barndance

X: 1
T: Never On A Sunday
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
Bdcd cded|=cdBd AdGd|Fdcd cded|f>g fe decd|
B=c/B/ ^AB =cB^AB|z =c/B/ ^AB =cB^AB|
GDGF GAB=c|d2 d=c d2 d=c|d2 d=c de=cd|B8|
z DGF GAB=c|d2 d=c d2 d=c|d2 d=c B=cAB|G8|
z DGF GAB=c|d2 d=c d2 d=c|d2 d=c de=cd|B8|
z DGF GAB=c|d2 d=c d2 d=c|d2 d=c B=cAB|G8|
z2 d2 e2 f2|g8|g2 fg a2 g2|f8|f2 ef g2 f2|
e8|e2 de f2 d2|B8|z2 d2 e2 f2|g8|g2 fg a2 g2|
f8|f2 ef g2 f2|e8|e2 de f2 d2|G8|
z DGF GAB=c|d2 d=c d2 d=c|d2 d=c de=cd|B8|
z DGF GAB=c|d2 d=c d2 d=c|d2 d=c B=cAB|G8|
z DGF GAB=c|d2 d=c d2 d=c|d2 d=c de=cd|B8|
z DGF GAB=c|d2 d=c d2 d=c|d2 d=c B=cAB|G8|G2||
X: 2
T: Never On A Sunday
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Fmaj
|:Fc=Bc Bcdc|BcAc GcFc|Ec=Bc Bcdc|e>fed cdBc:|AB/A/ ^GA BAGA|FB/A/ ^GA BAGA||
|:FCFE FGAB|c2 cB c2 cB|c2 cB cdBc|A8-|ACFE FGAB|c2 cB c2 cB|c2 cB ABGA|F8-:|
F2 c2 d2 e2|f4 f4-|ff ef g2 f2|e4 e4-|ee de f2 e2|d4 d4-|dd cd e2 c2|A8-|
A2 c2 d2 e2|f4 f4-|ff ef g2 f2|e4 e4-|ee de f2 e2|d4 d4-|dd cd e2 c2|F8-||
|:"to finish - - -" Fc=Bc Bcdc|BcAc GcFc|Ec=Bc Bcdc|e>fed cdBc:|AB/A/ ^GA BAGA|HF8||
X: 3
T: Never On A Sunday
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
D|G>FG>A B>c d2|d>c d2 d>c d2|d>c d>ec>d B2|B4 B2 D2|
G>FG>A B>c d2|d>c d2 d>c d2|d>c B>cA>B G2|G4 G2 D2|
G>FG>A B>c d2|d>c d2 d>c d2|d>c d>ec>d B2|B4 B2 D2|
G>FG>A B>c d2|d>c d2 d>c d2|d>c B>cA>B G2|G4 G2 Gd||
e2 f2 g4|g4 g2 f>g|a2 g2 f4|f4 f2 e>f|
g2 f2 e4|e4 e2 d>e|f2 d2 B4|B4 B2 B>d|
e2 f2 g4|g4 g2 f>g|a2 g2 f4|f4 f2 e>f|
g2 f2 e4|e4 e2 d>e|f2 d2 g4|g4 g2 g>D||

The New Brunswick slide

X: 1
T: The New Brunswick
R: slide
M: 12/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:g|b2 g dcB cBA f2 g|agf e2 f g2 B d2 g|
b2 g d2 B cBA f2 g|fed cBA G3 G2:|
|:c|B2 c dcB cBA f2 g|agf e2 f g2 B d2 c|
B2 c d2 B cBA f2 g|fed cBA G3 G2:|

News From Up North mazurka

X: 1
T: News From Up North
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
EF|:GEEEFD EAAAEF|GGFGEF DAAAEF|
GEEEFD EAAAEF|1 GGGEFD EGFGEF:|2 GGGEFD E4cd||
|:eAAAGF EAABcd|eAeedc BGGABc|
deeedc BGGDEF|1 GGGEFD EFGAcd:|2 GGGEFD E4ef||
|:geeefd eAAAef|ggfgef dAAAef|
geeefd eAAAef|1 gggefd ef (3gfe (3agf:|2 gggefde4cd||
|:eaaagf eAABcd|eaeedc BGGABc|
deeedc Bggdef|1 gggefd eeedcd:|2 gggefde6||

Nóra Críona jig

X: 1
T: Nóra Críona
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
G2A BAG|A2B cBA|dBd gdB|AdB BAF|
G2A BAG|dcB ABd|gaf gdB|A2B cBA:|
dBd gdB|ded dBc|dBd gdB|A2B cBA|
dBd gdB|ded def|gfa gdB|A2B cBA|
dBd gdB|ded dBc|dBd gdB|A2B cBA|
dBd ece|fdf g2a|bge dBG|A2B cBA||
X: 2
T: Nóra Críona
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:.G.G.G G2A|BAG d2B|.G.G.G GAB|A2B cBA|
G3 G2A|BAG dcB|AFA fef|A2B cBA:|
|:.d.d.d .dcB|BAG d2B|.d.d.d dcB|A2B c3|
.d.e.d .dcB|BAG ABc|d^cd fef|A2B cBA:|
|:BGG G3|BGG G3|AFF cFF|AFF cFF|
BGG dGG|BAG ABc|d^cd fef|A2B cBA|
BGG dGG|BGG dGG|AFF cFF|AFF cFF|
BGG dGG|BAG ABc|d^cd fef|A2B cBA||
|:GB/c/d GB/c/d|GB/c/d dBG|GB/c/d GB/c/d|A2B cBA|
GB/c/d GB/c/d|GB/c/d dBG|GB/c/d f3|A2B cBA|
GB/c/d gB/c/d|GB/c/d gdB|GB/c/d gdB|A2B cBA|
GB/c/d fB/c/d|gB/c/d g2a|b2g agf|A2B cBA||
|:GBd g3|g3 gdB|GBd gf/e/d|edB cBA|
GBd g3|gba g2a|b2g agf|A2B cBA:|
|:dBG GDG|BGB d2B|dBG GFG|.A.A.A cBA|
dBG GDG|BGB dcB|AFA fef|A2B cBA|
dBG GDG|BGB d2B|dBG GFG|.A.A.A cBA|
BDD cDD|dDD cDD|d^cd fef|A2B cBA||
X: 3
T: Nóra Críona
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:GFG BAG|A2 B cBA|B2 d gdB|AGA cBA|
GFG BAG|A2 B cBA|f/g/af gdB|AGA cBA:|
|:B2 d gdB|dGB dgd|B2 d gdB|AGA cBA|
B2 d gdB|dGB def|gfe dcB|AGA cBA:|
X: 4
T: Nóra Críona
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Fmaj
|:F3 AGF|G2 A BAG|cAc fcA|G2 A BAG|
ABA AGF|cBA GAc|f2 e fcA|1 G2 A BAG:|2 G2 A B2 G||
|:c=Bc fcA|cdc cAB|c=Bc fcA|G2 A BAG|
[1 c=Bc fcA|cdc cde|fgf fcA|G2 A BAG:|
[2 c=Bc d^cd|ede f2 g|a/g/fd cAF|G2 A BAG||
X: 5
T: Nóra Críona
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:G3 BAG|A2 B cBA|dBd gdB|A2 B cBA|
BcB BAG|dcB ABd|g2 f gdB|1 A2 B cBA:|2 A2 B c2 A||
|:d^cd gdB|ded dBc|d^cd gdB|A2 B cBA|
[1 d^cd gdB|ded def|gag gdB|A2 B cBA:|
[2 d^cd e^de|fef g2 a|b/a/ge dBG|A2 B cBA||
X: 6
T: Nóra Críona
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
~G3 {c}BAG|~A2B cBA|d(3.B.c.d gdB|(3A.B.c.A .d.^c.A|
~G3 BAG|dcB ABd|(3egaf {a}gdB|A2B {d}cBA:|
|:d(3Bcd gdB|ded dBG|.d (3Bcd gdB|~A2B {d}cBA|
d(3Bcd gdB|d(3Bcd ~g3|bge dcB|{d}cAB {d}cBA:|
X: 7
T: Nóra Críona
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Cmaj
G|:c2c c2d|e2c g2e|c2c c2e|d2e fed|
c2c c2d|e2c g2e|d2a a^ga|d2e fed:|
|:g2g g2f|e2f g2e|g2g g2e|d2e fed|
g2g g2f|e2f g2e|d2a a^ga|d2e fed:|

The North Wind hornpipe

X: 1
T: The North Wind
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
G2 GF GBdB|c2 A2 A2 dc|BGBd gdBG|defe dcBA|
G2 GF GBdB|c2 A2 A2 dc|B2 GB AGFE|1 D2 G2 GDBA:|2 D2 G2 GABd||
gfga bgdB|c2 A2 A2 (3 efg|agab agfe|dgfe dcBA|
G2 GF GBdB|c2 A2 A2 dc|BAGB AGFE|D2 G2 GABd|
gfga bgdB|c2 A2 A2 (3 efg|agab agfa|(3 gfe (3dcB cAFA|
G2 GF GBdB|c2 A2 A2 dc|B2 GB AGFE|D2 G2 G4||
X: 2
T: The North Wind
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
(3DEF|G2 GG GBdB|c2 A2 A2 c2|BGBd gdBG|d2 de dcBA|
G2 GG GBdB|c2 A2 A2 c2|(3BdB GB (3AcA FA|G2 GG G2||
(3def|g2 ga bgdB|c2 A2 A2 fg|a2 ab agfe|dgfe dcBA|
G2 GG GBdB|c2 A2 A2 c2|(3BdB GB (3AcA FA|G2 GG G2||

Nothing Can Sadden Us jig

X: 1
T: Nothing Can Sadden Us
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
A/B/|:(c{d}c{B}c) BcB|ABA Ace|fga edc|cBB (B{d}B{A}B)|
cdc (B{d}B{A}B)|ABA Ace|fga edc|dBG A2z:|
|:cde e2e|efe fga|edc cBA|GAB (B{d}B{A}B)|
cde e2e|efe fga|edc cBA|GAB Bed:|
X: 2
T: Nothing Can Sadden Us
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
(A/B/)|cdc BcB|ABA Ace|fga edc|c>BB Bed|
c3 BAB|A>BA Ace|fga edc|dBG A2:|
(e/d/)|cde e2e|efe fga|e>dc cBA|G>AB B2e|
cde e2e|e>fe fga|e>dc cBA|G>AB Bed|
c3 BAB|A2A Ace|f>ga edc|c>BB B2 (e/d/)|
cdc BcB|ABA Ace|fga edc|dBG A2:|
X: 3
T: Nothing Can Sadden Us
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
G/A/|BGB AFA|GAG GBd|efg dcB|BAA A2 d/c/|
BGB AFA|GAG GBd|efg dBd|GAG G2:|z
|:B2 d ded|ded efg|dcB BAG|FGA ABc|
B2 d ded|ded efg|dcB BAG|c2 B ABc||

Nyth Y Gwcw barndance

X: 1
T: Nyth Y Gwcw
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
|:E2|FEFE D2 d2|A2 A2 G4|FEFE D2 AB|c2 c2 E4|
FEFE D2 d2|A2 _BA G2 AG|FEFE DEFG|1 A2 A2 d2:|2 A2 A2 d3||
|:e|fefe d2 d2|cBA^G A4|defg a2 a/_b/a|g2 d2 d3 e|
fed^c d3 d|cBA^G A3 =G|FEFE DEFG|1 A2 A2 d3:|2 A2 A2 d2||
X: 2
T: Nyth Y Gwcw
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:F2|GFGF E2 e2|B2 B2 B2 A2|GFGF E2 Bc|d2 d2 d2 F2|
G2 GF E2 ed|B=c/B/ Bc/B/ A2 BA|GFGF EFGA|B2 B2 e2:|
|:^d2|efgf e2 ec|d=cB^A B2 B/^c/d|efga b2 b2|a2 e2 e3 f|
gfe^d e2 fe|d>=cB^A B2 A2|GFE^D E>FGA|B2 B2 e2:|
X: 3
T: Nyth Y Gwcw
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:F2|GFGF E2 e2|B2 B2 B2 A2|GFGF E2 Bc|d2 d2 d2 F2|
GFGF E2 e2|B2 B2 B2 A2|GFGF EFGA|B2 B2 e2:|
|:B2|efgf e2 e2|dcBA B2 B2|efga b2 b2|a2 e2 e2 f2|
efgf e2 e2|dcBA B2 A2|GFGF EFGA|B2 B2 e2:|
X: 4
T: Nyth Y Gwcw
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|:FEFE D2A2|d2A2 A2G2|FEFE D2 AB|
c2B2 A2G2|FEFE D2 A2|d2A2 A2G2|
FEFE DEFG|A2A2D4:|
FEFE DEFG|A2A2 D4:|
X: 5
T: Nyth Y Gwcw
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
E|FEFE D2 d2|A2 A2 A2 G2|FEFE D2 AB|c2 c2 c2 E2|
FEFE D2 d2|A2 A2 A2 G2|FEFE DEFG|A2 A2 d2 e2|
fefe d2 d'2|a2 a2 a2 g2|fefe d2 ab|c'2 c'2 c'2 e2|
fefe d2 d'2|a2 a2 a2 g2|fefe defg a2 a2 d'4||
|:defe d2 d2|cBAG A4|defg a2 a2|g2 d2 d4|
fefe d2 d2|cBAG A2 G2|FEFE DEFG|1 A2 A2 d4:|2 A2 A2 d2||
X: 6
T: Nyth Y Gwcw
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
G2 F2 E2 e2|Bc B/A/G A2 c/B/A|GAGF E2 c2|dedA F2 BA|
G2 GF E2 ec|d2 A2 F2 D2|G3 F E2 EA|Be d/e/f e3 B,|
GzGE zEez|BzBA zA BA|GzGE zE F/G/A|BzBF zFFB,|
GzzG z2 G2|BzzB z2 B2|GFE^D E2 GB|zB,-B,2 E4||
Efgf ee-ed-|dcBA AB-Be-|efga bb-ba-|agfe ^dB-B2|
Ggzg ze g/f/e|dBzA zG F2|G>FE^D E>FGA|1 BA-AG- GF E2|
G2 gf e2 c2|dedA FG A/G/F|e2 g2 b2 c’b|agfe d2 af|
G3 f ef e/d/c|dA A/A/A FD D/D/D|FGED E2 F/G/A|B,3 D E4||
X: 7
T: Nyth Y Gwcw
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
|:FEFE D2 d2|A2 A2 G4|FEFE D2 AB|c2 c2 E4|
FEFE D2 d2|A2 A2 G4|FEFE DEFG|A2 A2 d4:|
|:defe d2 d2|cBAG A4|defg a2 a2|g2 d2 d3 e|
fefe d2 d2|cBAG A3 G|FEFE DEFG|A2 A2 d4:|
X: 8
T: Nyth Y Gwcw
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:F|GFGF E2 e2|B2 B2 A4|GFGF E2 Bc|d2 d2 F3 F|
GFGF E2 e2|B2 B2 A4|GFGF EFGA|B2 B2 e3:|
|:f|efgf e2 e2|dcBA B4|efga b2 b2|a2 e2 e3 f|
gfgf e2 e2|dcBA B3 A|GFGF EFGA|B2 B2 e3:|
X: 9
T: Nyth Y Gwcw
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Ddor
|:E|FEFE D2 d2|A2 A2 G4|FEFE D2 AB|c2 c2 E4|
FEFE D2 d2|A2 A2 G4|FEFE DEFG|A2 A2 d3:|
|:A|defe d2 d2|cBA^G A4|defg a2 a2|g2 d2- d3 e|
fefe d2 d2|cBA^G A3 =G|FEFE DEFG|A2 A2 d3:|

O’Donnell Abu march

X: 1
T: O'Donnell Abu
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
D2 FG A2 FA|f2 dB A2 GF|E2 E>F G2 FE|D2 FG A4|
D2 FG A2 FA|f2 dB A2 GF|E2 e>d cA/A/Bc|d2 d>c dA/B/ c/d/e/=f/||
|:f2 fe dB A2|d2 dB AF D2|G2 BG F2 AF|E2 E>F EGFE|
D2 FG A2 FA|f2 dB A2 GF|E2 e>d cA/A/Bc|1 d2 d>c dA/B/ c/d/e/=f/:|2 d2 d>c d4||
X: 2
T: O'Donnell Abu
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
G2 Bc d2 Bd|b2 ge d2 cB|A2 AB c2 BA|G2 Bc d4|
G2 Bc d2 Bd|b2 ge d2 cB|A2 ag f2 ef|g2 g2 g4||
b2 ba ge d2|g2 ge dB G2|c2 ec B2 dB|A2 de d4|
G2 Bc d2 Bd|b2 ge d2 cB|A2 ag