Download ABC

Betsy O’Malley’s tunebook

Order by name, newest, oldest or tune type.

An TSeanbhean Bhocht hornpipe

X: 1
T: An TSeanbhean Bhocht
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
(3ABc|dggf gedc|B2G2 GBdB|ceag afdB|c2A2 A2Bc|
dggf g2BA|GDBD GBdB|ceaf gedc| B2G2 G2:|
dc|(3Bcd gd (3Bcd gd|(3Bcd cA GBdB| ceae ceae|cABG A2dc|
(3Bcd gd (3Bcd gd|(3Bcd cA GBdB| ceaf gedc| B2G2 G2:|
ga|(3bag af gedc|B2G2 G2ab|(3c'ba bg afdB| c2A2 A2ga|
(3bag af g2BA|GDBD GBdB|ceaf gedc| B2G2 G2:|
X: 2
T: An TSeanbhean Bhocht
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: FG |Addc dBAG | F2 D2 D2 FD | Eeef ecAF | G2 E2 E2 FG |
Addc d2 FE | DEFE DFAF | GBec dBAG | F2 D2 D2 :|
|: AG |FAdA FAdA | FAGE D2 AF | GB (3BAB GBBG | FAFD E2 AG |
FAdA FAdA | FAGE DFAF | GBec dBAG | F2 D2 D2 :|
X: 3
T: An TSeanbhean Bhocht
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
dc|Bd gf ge dc|B2 GF GB dB|ce ag af dB|c2 AG A2 dc|
(3.B.c.d gf g2 BA|GD BD GB dB|ce af ge dc| B2 GF G2:|
dc|(3.B.c.d gd (3.B.c.d gd|(3.B.c.d cA GB dB| ce ae ce ae|cA BG A2 dc|
(3Bcd gd (3Bcd gd|(3Bcd cA GB dB| ce af ge dc| B2 GF G2:|
ga|bg (3agf ge dc|B2 GF G2 ab|c'a bg (3agf dB| c2 AG A2 ga|
(3bag af g2 BA|GD BD GB dB|ce af (3gfe dc| B2 GF G2:|
X: 4
T: An TSeanbhean Bhocht
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:B>c | d>g g>a g>e d>c | B2 G2 G2 A>B | c>e a>b a>g e>d |c2 A2 A2 B>c |
d>g g>f g2 B>A | G>D B>D G>B d>B | c>e a>g f>d c>A | B>G G2 G2 ::
d>c | B>d g>d B>d g>d | B>d c>A G>B d>B | (3cde a>e c>e a>e |
(3cBA B>G A2 D2 | (3Bcd g>d B>d g z | B>d c>A G>B d>B | c>e a>g f>d c>A | B2 G2 G2 ::
g>a | (3bag (3agf g>e d>c | B>G G2 B>d g>b | (3c'ba (3bag a>f d>B | (3cec (3BcB A2 g>a |
b>d a>d g2 B>A | G>D B>D (3GAB d>B | c>e (3bag f>d c>A | B>G G2 G2 :|

Cooraclare polka

X: 1
T: Cooraclare
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
D|GA Bc|d>e dB|c>B cA|B>c BA|GA Bc|d>e dg|f/e/d cA|G2 G:|:B/d/||
g2 fe|d>e dB|c>B cA|B>c Bd|g2 fe|d>e dg|f/e/d cA|G2 G||
X: 2
T: Cooraclare
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA Bc | d2 dB | c2 cA | B2 BA |
GA Bc | d2 de | fd cA | AG G2 :|
g2 fe | d2 dB | c2 cA | B2 Bd |
g2 fe | d2 de | fd cA | AG G2 :|

Corney Is Coming reel

X: 1
T: Corney Is Coming
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|AAdc defd|cABG EFGE|Addc defg|af(3gfe fdec|
Addc defd|cABG EFGE|Addc defd|1gece eddc:|2gece eddA||
|:dcdf afdB|=cdef ge^ce|dcdf afdf|~g2ag edd2|
[1afdf afdf|gece gece|defg ~a3f|~g2ag eddA:|
[2afdf ~a3f|gece ~g3e|defg ~a3f|~g2ag edd2||
X: 2
T: Corney Is Coming
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
Addc dfed|=cABG EFGB|Addc defg|afge fdec|
Addc dfed|=cABG EFGB|Addc defg|afge fddc:|
dcdf afdB|=cdef ge^ce|dcdf afdf|g2ag fddf|
afdf afdf|ge=ce ~g3e|defg ~a3f|g2ag fddc:|
X: 3
T: Corney Is Coming
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|Addc defd|=cABG EFGE|Dddc defg|af (3gfe fdec|
Addc defd|=cAAG EFGE|Addc defd|(3gfe cd eddc|
Addc defd|=c3G EFGE|Addc defg|(3agf (3gfe fdec|
Addc defd|=cABG EFGE|Dddc defd|(3gfe cd eddA||
|:dcdf afdB|=cdef ge^ce|dcdf a3f|g2 ag eddf|
afdf afdf|(3gfe ce gfge|defg a3f|g2 ag eddA|
d3f afdB|=cdef ge^ce|dcdf a3f|g2 ag eddf|
a3f a3f|gece g3e|defg a3f|g2ag ed d2||
X: 4
T: Corney Is Coming
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
Ddd^c defd|cBAG FGEC|Ddd^c d>ef>g|ed^ce d/d/dd2 :|
defg afdg|e>dcg ecge|defg afdg|ecge d/d/d d2|
defg afdg|e>dcg ecge|defg afgf|ecge d/d/d d2||
X: 5
T: Corney Is Coming
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:Addc defd|=cAAG EFGE|Add^c defg|af (3gfe fdec|
Addc defd|=c3G EFGE|Ddd^c defd|(3gfe cd eddc:||
|:defg afdB|=c3e ge^ce|defg afdf|(3gfe cd eddg|
f2 df afdf|(3gfe =ce gfge|defg a3f|g2ag fddc:||
X: 6
T: Corney Is Coming
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
Addc dfed | =cABG EFGB | Addc defg | afge fdec |
Addc dfed | =cABG EFGB | Addc defa | gecd edd2 :|
defg afdB | =cdef ge^ce | defg a3f | gecd edd2 |
afdf afdf | gece gefe | defg a3f | gecd edd2 :|

The Cricket’s March Over The Salt Box jig

X: 1
T: The Cricket's March Over The Salt Box
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:A|DED FED|FzA d2A|Bcd A2F|E2D B3|
DED FED|FzA d2A|Bcd A2F|E2D D2:|
|:B|AFF FEF|dzB BAB|efB BAf|azf fef|
gfe fed|efe dzA|Bcd A2F|E2D D2:|
X: 2
T: The Cricket's March Over The Salt Box
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:A|D>ED F>ED|F2A d2A|B>cd A2F|E2D B3|
D>ED F>ED|F2A d2A|B>cd A2F|E2D D2:|
|:B|A2F F>EF|d2B B>AB|f2B B>AB|a2f f>ef|
g>fe f>ed|de2A d2A|B>cd A2F|E2D D2:|
X: 3
T: The Cricket's March Over The Salt Box
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:A|"D"D>ED F>ED|"D"F2A "G"d2A|"D"B>cd A2F|"A"E2D "G"B3|
"D"D>ED F>ED|"D"F2A "G"d2A|"D"B>cd A2F|"A"E2D "D"D2:|
|:B|"D"A2F F>EF|"G"d2B B>AB|"Bm"f2B B>AB|"D"a2f f>ef|
"G"g>fe "D"f>ed|"Bm"de2A "D"d2A|"G"B>cd "D"A2F|"A"E2D "D"D2:|
X: 4
T: The Cricket's March Over The Salt Box
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
DED FED|F2Ad2A|{A}BcdA2F|E2DB3|
DED FED|F2Ad2A|{A}Bcd AGF|1E2{FE}DD3:|2E2{FE}DD2B||
A2F FEF|d2B BAB|f2B BAB|a2f fef|
gfe fed|deAd2A|{A}BcdA2F|1E2{FE} DD2B:|2E2{FE}DD2||
X: 5
T: The Cricket's March Over The Salt Box
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
(B | A2)F F3/2E1/2(e | d2)B B3/2A1/2(g | f2)B B3/2A1/2(b | a2)f f3/2e1/2f |

Da Eye Wifie reel

X: 1
T: Da Eye Wifie
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
(3A,B,C|: D2 F>D E2 G>E | F>D D>E (3FFF E>D| B,>E E>D E>FG>A | B>A A>B A>g f{gf}e|
f2 d>A B>A F>B | A>F d>B A>F E>D | E2 (3EEF A>F E>D |1 D>B, B,>A, D2 (3A,B,C :|2 D>B, B,>A, D2 (3efg||
|: f2 d>d c>d B>d | A>d (3Bcd f>d c>d | (3Bcd g>d (3ABd f>d | A>c e>d c>a g>e|
f2 d>d c>d B>d | A>d c>d B{cB}A F>D | E2 (3EEF A>F E>D |1 D>B, B,>A, D2 (3efg :|2 D>B, B,>A, [D4D4]||
X: 2
T: Da Eye Wifie
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
D2FD EFGE|FD(3DDD DFED|B,EED EFGA|BFAF Egfe|
fddd BAFB|Adcd BAFD|DE(3EEE AFED|1 B,A,A,B, D2(3A,B,C:|2 B,A,A,B, D2fg||
fddd cdBd|Adcd edcd|Bdgd Adfd|Acec Aage|
fddd cdBd|Adcd BAFD|DE(3EEE AFED|1 B,A,A,B, D2fg:|2 B,A,A,B, D2(3A,B,C||
X: 3
T: Da Eye Wifie
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
D2FD EFGE|FDDE D2ED|B,E~E2 EFGA|BFAF Egfe|
f2dA BAFB|ABdB A2ED|DE~E2 A2ED|DB,B,D DD (3A,B,C|
D2FD ~E2GE|FDDE D2ED|B,E~E2 EFGA|BFGF ~E2ge|
f2dA BAFB|AF~F2 dBA2|DE~E2 A2ED|DDB,D Defg|
fd~d2 cdBd|Ad (3Acd fdcd|(3Bcd gd (3ABd ed|A2ed cage|
fd~d2 cdGd|Adcd BdA2|DE (3EEE A2ED| DB,B,D Defg |
fd~d2 cdBd|Ad (3Acd fdcd|(3Bcd gd (3ABd ed|A2ed cage|
fd~d2 cdGd| Adcd BdAD|DE3 AFEF| DB,A,B, D4|]

Dever The Dancer slip jig

X: 1
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|BEE BEF G2A|BEE BAG FGA|BEE BEF G2A|Bcd ABG FED:|
|ded cAF G2A|{B}ded def gfe|ded cAF G2A|Bcd ABG FED:|
X: 2
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
BEE BEF ~G2A|BEE BAG FGA|BEE BEF ~G2A|Bcd ~A2G FED:|
ded =cAF ~G2D|GBd def gfe|ded =cAF ~G2A|B^cd ~A2G FED:|
X: 3
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|: BEE BEF G2 A | BEE BAG FGA | BEE BEF G2 A | Bcd A2 G FED :|
|: ded =cAF G3 | Add def gfe |[1 ded =cAF G2 A | Bcd A2 G FED :|
[2 afd gec d2 A | Bcd ABG FED ||
X: 4
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: BEE BEF G2 A | BEE BAG FGA | BEE BEF G2 A | Bdd ABG FED :|
ded cAF G2 A | Bdd def gfe | deg c/B/AF G2 A | Bdd ABG FED :|
X: 5
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
BEE BEF G2A|BEE BEG FGA|BEE BEF G2A|Bcd ABG FED:|
ded dAF G2A|~d3 def gfe|ded dAF G2A|Bcd BAG FED|!
ded dAF G2A|~d3 def gfe|afd ece d2A|Bcd ABG FED||!
X: 6
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|BEE BEF G3|BEE BAG FGA|BEE BEF G2A|Bcd ABG FED:|
|ded cAF G2A|{B}ded def gfe|g/f/ed cAF G2A|Bcd ABG FED:|
X: 7
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|BEE BEF G3|BEE BAG FGA|BEE BEF G2A|Bcd ABG FED:|
|ded cAF G2A|{B}ded def gfe|g/f/ed cAF G2A|Bcd ABG FED:|
X: 8
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
BEE BEE G2A|BEE BEE FGA|BEE BEE G2A|Bcd ABG FED:|
ded dAF G2A|ded def gfe|ded dAF G2A|Bcd BAG FED|!
ded dAF G2A|ded def gfe|afd ece d2A|Bcd ABG FED||!
X: 9
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|:BEE BEF G2A|BEE BAG FGA|BEE BEF G2A| B/^c/ dB ABG FGA:|
|:ded cAF G2A|{B}d2 ^c def gfe|ded cAF G2A|B/^c/ dB ABG [1 FGA :|][2 FED]|
X: 10
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|:BEE BEF G2A|BEE BAG FGA|BEE BEF G2A| B/^c/ dB ABG FGA:|
|:ded cAF G2A|{B}d2 ^c def gfe|ded cAF G2A|B/^c/ dB ABG [1 FGA :|][2 FED]|

Dr. Gilbert’s reel

X: 1
T: Dr. Gilbert's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
gf|:eBBA A~B3|dBAc BAGF|EDB,D G2 FG|EDB,E DB,A,G,|
|B,E (3EEE EDB,D|GE (3EEE EFGA|(3Bcd ed Bdgb|afdf efgf:|
|:e~B3 g~B3|defg afdf|(3ggg bg fgaf|egfd e~B3|
|afdf edB^c|dBAF FEDF|EAcA Bdgb|afdf efgf:|
X: 2
T: Dr. Gilbert's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
gf||eBBA ~B3c|dBAd BAGF|EDB,D G2FG|EDB,E DB,A,B,|
DEED EDB,D|FEED EFGA|(3Bcd ed Bdgb|1afdf efgf:|2afdf e^def||
eB~B2 gB~B2|defa afdf|g2bg fbaf|e^def edBa|
afdf edBc|(3dcB AF AFDF|(3EFG =cA Bdgb|1afdf e^def:|2afdf efgf||
X: 3
T: Dr. Gilbert's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
gf|:eBBA ~B3c|dBAF AFDF|eBBA B/c/d gb|afdf efgf|
eBBA ~B3c|dBAF AFDA|B~e3 Begb|afdf efgf:|
eB~B2 gBeB|defg afdf|gabg fgaf|egfd ed B/c/d|
afdf edBc|dBAF AFDA|Be~e2 Begb|afdf efgf:|
X: 4
T: Dr. Gilbert's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
gf|eBBA FABc|~d2AF AFDf|eB~B2 Begb|afdf efgf|
eBBA FABc|~d2AF AFDd|Be~e2 Begb|afdf e2:|
|:gf|eB~B2 gBeB|defa afdf|g2bg fbaf|egfg edBb|
afdf edBe|dBAF AFDd|Be~e2 Begb|afdf e2:|
X: 5
T: Dr. Gilbert's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
gf|:eBBA A~B3|dBAc BAGF|EDBD G2 FG|EDBE DBAG|
|BE (3EEE EDBD|GE (3EEE EFGA|(3Bcd ed Bdgb|afdf efgf:|
|:e~B3 g~B3|defg afdf|(3ggg bg fgaf|egfd e~B3|
|afdf edB^c|dBAF AFDF|EAcA Bdgb|afdf efgf:|
X: 6
T: Dr. Gilbert's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
gf|eB~B2 BABc|dBAF AFDf|eB~B2 Bdgb|afdf efgf|
eB~B2 BABc|dBAF AFDd|Be~e2 Begb|afdf ef:|
|:gf|eB~B2 gB~B2|defa afdf|~g2bg faaf|~e2fd eB~B2|
afdf edBc|dBAF AFDd|Be~e2 Begb|afdf ef:|
X: 7
T: Dr. Gilbert's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
gf|:eBBA B3c|dBAF AFDF|eBBA (3Bcd gb|afdf efgf|
eBBA B3c|dBAF AFDF|Be3 Begb|afdf efgf:|
|:eB B2 gBeB|defg afdf|gabg fgaf|egfd ed (3Bcd|
afdf edBc|dBAF AFDF|Be e2 Begb|afdf efgf:||
X: 8
T: Dr. Gilbert's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
gf|:eBBA ~B3^c|dBAd BAGF|EDBD GGFG|EGFE DBA2|
BEED E2DE|GEED EFGA|B/c/d ed Bdgb|afdf efgf:|
|:e~B3 g~B3|defa afdf|ggbg f2af|egfd edB/^c/d|
afdf edB^c|dBAF AFDF|EAcA Bdgb|afdf efgf:|
X: 9
T: Dr. Gilbert's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
gf|:eBBA ~B3c|dBA=c BAGF|EDB,D FG FG|EDB,E DB,A,G,|
|B,E~E2 EDB,D|GE~E2 EFGA|(3Bcd ed Bdgb|afdf efgf:|
|:eB~B2 gB~B2|defg afdf| ~g2 bg fgaf|egfd eBB2|
|afdf edBc|dBAF AFDF|(3EFG =cA Bdgb|1 afdf efgf:|2 afdf e2 ||
X: 10
T: Dr. Gilbert's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
gf|:eBBA AB~B2|dBAc BAGF|EDBD G2 FG|EDBE DBAG|
BE E/E/E ED D/D/D|GE E/E/E EFGA|B/c/d ed Bdgb|afdf efgf:|
e ~B3 g ~B3|defg afdf|g/f/g bg fgaf|egfd e ~B3|
afdf ed B/c/e|dBAF FEDF|EAcA Bdgb|afdf efgf:|
X: 11
T: Dr. Gilbert's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
g3f|: e~B3 BAB2 | dBAF AFDf | e~B3 Bege | afdf efge |
e~B3 BAB^c | dBAF AFA2 | B~e3 Bege | afdf efgf:|
|: e~B3 g~B3 | defg afdf | ~g2bg fgaf | egfd edBA |
afdf edB^c | dBAF AFA2 | B~e3 Begb | afdf efgf :|

Dublin Airport waltz

X: 1
T: Dublin Airport
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
FE |:DF AF (3ABd|e3A de|f3g/f/ ed|B3c dB|A2 d2 A2|
[1B2{c/B/} A2 F2|G2d2c2|A6:|2 G2F2E2|D3E FE |D3 A df||
g2 g2 gf|e3A de|f3 g/f/ ed|B3c dB|A2d2A2|
B2{c/B/} A2 F2|G2d2c2|A4FE|DF AF (3ABd|e3A de|
f3g/f/ ed|B3c dB|A2 d2 A2 |G2F2E2|D3E FE |D6||

Eamonn McGivney’s hornpipe

X: 1
T: Eamonn McGivney's
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
GA|:Beed e2ef|edBA BABc|d2dc dfgf|edBG AdBA|
G2GA B2gB|edBd eg3|EFGA BdBA|GEED E2GA:|
|:BGEG BGEG|BGAF ~E3B|AFDF AFDF|AF (3GFE DE (3FED|
G2GA B2gB|edBd eg3|EFGA BdBA|GEED E2GA:|
X: 2
T: Eamonn McGivney's
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
(GA)||:uBee(d [B2e2])ef|edB(A {d}B2)(3ABu(c|d2)(dc) dfgf|edBv(G A)(dB)(A|
G2)uG(A {d}B2gB|ue(dBd) (eg) (3ggg|EFG(vA Bd)BA|G(E{G}ED) E2(GA):|
|:B(GEG) B(GEG)|BGA(F ~E3)u(B|A)(FDF) A(FDF)|AF (3GF(E D)(vE (3FED|
G2)uG(A {d}B2)gB|e(dBd) (eg) (3ggg|EFG(A Bd)BA|G(E{G}ED) E2GA:||
X: 3
T: Eamonn McGivney's
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
"Em" e2 ed efge | "G" d2 B2 B2 dB | "D" ABde faef | "D" d2 A2 A2 Bd |
"Em" e2 ef g2 fe | "G" dBGB d2 cB | "D" AGFE DEFA | "Em" G2 E2 E2 :|
"Em" BGEG BGEG | "Em" BAGF E2 FG | "D" AFDF AFDF | "D" AGFE D2 EF |
"Em" GFGB g2 fe | "G" dBGB d2 cB | "D" AGFE DEFA | "Em" G2 E2 E2 :|
X: 4
T: Eamonn McGivney's
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
e2 e>^d e>f (3gfe | (3ded B2 B2 d>B | ABde fgec | d2 A2 A2 B>d |
e2 e>^d e>fg>e | d>B (3GAB d2 c>B | A>GF>E D2 F>A | (3GAG E2 E2 :|
B>GE>G B2 (3FGA | B>A (3GAF E2 (3EFG | A>FD>F A>Fd>B | A>G (3FGE D2 (3DEF |
G>D (3GAB g2 (3gfe | d>BG>B d3 B | A2 (3GFE D2 (3FGA | G2 (3FGF E2 :|
X: 5
T: Eamonn McGivney's
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
(3Bcd | e2ef e2ef | edBA B2AB | d2dc dfgf | edBG AcBA |
GFGA B2gf | edBd efg2 | EFGA BdBA | G2E2 E2 :|
GA | BGEG BGEG | BGAF E2FG | AFDF AFDF | AFGE DEFA |
GFGA B2gf | edBd efg2 | EFGA BdBA | G2E2 E2 :|
X: 6
T: Eamonn McGivney's
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:Beed e2ef|edBA B2(3ABc|d2dc dggf|edBG A2BA|
~G3A B2gf|edBd efg2|EFGA BdBA|G2E2 E2GA:|
|:BGEG BGEG|BAGF E2FG|AFDF AFDF|AGFE D2EF|
~G3A B2gf|edBd efg2|EFGA BdBA|1 G2E2 E2GA:|2 G2E2 E4||
X: 7
T: Eamonn McGivney's
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
Bd|:~e3d e2fg|edBA B2AB|dedc d2gf|edBG A2BA|
~G3A B2GB|edBd eggB|EFGA BdBA|1G2E2 E2Bd:|2G2E2 E2GA||
|:BGEG BGEG|BGAF ~E3B|AFDF AFDF|AF(3GFE DEFD|
~G3A B2FB|edBd eggB|EFGA BdBA|1G2E2 E2GA:|2G2E2 E4||

The Flowing Bowl reel

X: 1
T: The Flowing Bowl
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
gfed cAAB|cAdB cAAf|gfed cdef|fage d2 ef|
gfed cAAB|cAdB cAAf|gfed cdef|fage d2 (3ABc||
d2 fd Adfd|d2 fa gece|d2 fd Adfd|g2 fg egfe|
d2 fd Adfd|d2 fa gece|d2 fd Adfd|g2 fg e3 f||
X: 2
T: The Flowing Bowl
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
ef|:gfed cA~A2|cAdA cA~A2|gfed cA~A2|1fage d2ef:|2 fage dABc||
df~f2 af~f2|dfaf gece|df~f2 af~f2|~g3e cABc|
df~f2 af~f2|dfaf gece|~f3d ~g3e|fage d2||
X: 3
T: The Flowing Bowl
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
ef||gfed cAAB|cAeA cdef|gfed cAAe|fage d2ef|
gfed cAAB|cAeA cdef|gfed cAAe|fage d3A||
Aded aded|Aded cdec|Aded aded|fage dcBc|
Aded aded|Aded cdec|Aded efge|afge d2||

The Gracious Fair Lady barndance

X: 1
T: The Gracious Fair Lady
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA | BB cB/A/ | B/d/e/f/ g2 fg | d/c/A/G/ G/A/B/c/ | d3 d GA |
GA | BB cB/A/ | B/d/e/f/ g2 fg | e/f/d/e/ B/d/A/B/ | G2 G :|
gf/g/ a2 d2 | (3e/f/g/ fa g/f/e/d/ | BA/G/ G/A/B/c/ | d3 d|
GA | BB cB/A/ | B/d/e/f/ g2 fg | e/f/d/e/ B/d/A/B/ | G2 G :|
X: 2
T: The Gracious Fair Lady
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA | B2 B2 c2 BA | Bdef g2 fg | dcAG GABc | d4 d2 GA |
B2 B2 c2 BA | Bdef g2 fg | efde BdAB | G4 G2 :||
|:g2 fg a2 d2 | (3efg fa gfed | B2 AG GABc | d4 d2 GA|
B2 B2 c2 BA | Bdef g2 fg | efde BdAB | G4 G2 :||

The Green Fields Of Woodford jig

X: 1
T: The Green Fields Of Woodford
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
dBA GAE|EDE Gzd|edB dBA|Bge ege|
dBA GAE|EDE GzB|GED A2B|GED D2z:|
BGG dBd|ege dBG|BGG dBd|edB AGA|
BzB dBd|ege dBG|AGE A2B|GED D2z|
BGG dBd|ege dBG|BGG dBd|edB AGA|
BzB deg|age dBG|AGE AzB|Ged ege||
X: 2
T: The Green Fields Of Woodford
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:d|dBA G2D|EDE GAB|edB dBA|Bee ege|
dBA G2D|EDE GAB|AGE A2B|GED D2:|
|:A|BGG dGG|edB dBA|BGG dGG|edB AGA|
BAB deg|age dBG|AGE A2B|GED D2:|
X: 3
T: The Green Fields Of Woodford
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|:e|ecB A2E|FEF ABc|fec ecB|cff faf|
ecB A2E|FEF ABc|BAF B2c|AFE E2:|
|:B|cAA eAA|fec ecB|cAA eAA|fec BAB|
cBc efa|baf ecA|BAF B2c|AFE E2:|
X: 4
T: The Green Fields Of Woodford
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
e|:dBA G2E|EDE G2e|edB dBA|B2e ege|
dBA G2E|EDE GAB|AGE ABA|[1GED DBc:|[2 GED D2 A||
B2G dGG|edB dBA|BGG dGG|edB AGA|
BGG dGG|edB dBA|GAB ABA|GED D2 A||
B2G dGG|edB dBA|BGG dGG|edB AGA|
BAB deg|age dBA|GAB ABA|GED DBc|]
X: 5
T: The Green Fields Of Woodford
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
f |: ecB A2F | FEF Ace | fec A2B | cff cff |
ecB cBA | FEF ABc | BAF BcB | [1 AFE E2f :| [2AFE E2d] |
cAA eAA | fec ecB | cAA eAA | fec B3 |
cAA eAA | fec ecB | ABc BcB | AFE E2d |
c2d eAA | fec ecB | cAA eAA | fec B3 |
AB/c/d ef/g/a | baf ecB | ABc BcB | AFE E2 ||
X: 6
T: The Green Fields Of Woodford
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
d|: dBA ~G2E | EDE G3 | edB dBA | B2e ege |
dBA ~G2E | EDE G3 | AGE ~A2B |1 GED D2d :|2 GED D2c ||
|: BGG dGG | edB dBA | BGG dGG | edB A2c |
BGG deg | age dBA | AGE ~A2B |1 GED D2c :|2 GED D2d ||
X: 7
T: The Green Fields Of Woodford
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
d|: dBA G2E | EDE G2e | edB dBA | B2e efg |
dBA G2E | EDE G2G | AGE A2A |1 GED D2d :|2 GED D2c ||
|: BGG dGG | ede dBA | BGG dGG | edB A2d |
BAB deg | age d2B | GAB AGE |1 GED D2c :|2 GED D2d ||
X: 8
T: The Green Fields Of Woodford
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
d|: dBA ~G3 | EDE ~G3 | edB dBA | B2e e/f/ge |
dBA G2E | EDE ~G3 | AGE A2B |1 GED D2d :|2 GED D2c ||
BGG dGG | ede dBA | BGG dGG | edB ~A3 |
BGG dGG | ede dBA | GAB AGE | GED DA/B/c |
BGG dGG | ede dBA | BGG dGG | edB ~A3 |
BGG de/f/g | age dBA | GAB AGE | GED D2d |]
X: 9
T: The Green Fields Of Woodford
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
d|: dBA G2E | EDE G2e | edB dBA | ~B3 e/f/ge |
dBA G2E | EDE G3 | AGE A3 |1 GED D2d :|2 GED D2c ||
|: BGG dGG | ~e3 dBA | BGG dGG | edB A2d |
BAB de/f/g | age d2B | GAB AGE |1 GED D2c :|2 GED D2d ||
X: 10
T: The Green Fields Of Woodford
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: dBA G2E | EDE G3 | edB dBA | Bee ege |
dBA G2E | EDE G3 | AGE A3 |1 GED D2d :|2 GED D2c ||
|: BGG dGG | edB dBA | BGG dGG | edB ~A3 |
BGG deg | age ~d3 | GAB AGE |1 GED D2c :|2 GED D2d ||
X: 11
T: The Green Fields Of Woodford
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
dBA G2E | EDE GAB | edB dBA | ~B3 ege |
dBA G2E | EDE GAB | AGE ~A3 | GED ~D2d |
dBA G2E | EDE GAB | edB dBA | B/c/de ege |
dBA G2E | EDE GAB | AGE ~A3 | GED Ddc |]
BGG dGG | edB dBA | BGG dGG | edB AGA |
BGG dGG | edB dBA | GAB AGE | GED ~D2A |
B2G dGG | edB dBA | BGG deg | edB ABc |
~B3 deg | age dBA | GAB AGE | GED ~D2d |]

The Independent jig

X: 1
T: The Independent
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
DB,A, DFA|BdA BAF|BAF dAF|~E3 EDB,|
DB,A, DFA|BdA BAF|BAF dAF|1EDC D2A,:|2EDC D3||
d2e fed|B2A BAF|BAF dAF|EBE EFA|
Bde fed|BdA BAF|BAF dAF|EDC D3|
d2e fed|BdA BAF|BAF dAF|EBE EDB,|
DB,A, DFA|BdA BAF|BAF dAF|EDC D3||
X: 2
T: The Independent
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
||: BA | GED GBd | egd ege | edB gdB | ~A3 ABA |
GED GBd | egd ege | edB gdB | AGF G :|
Bd | g2a bag | e2d ege | edB gdB | ~A3 ABd|
g2a bag | e2d ege | edB gdB | AGF GBd |
g2a bag | e2d ege | edB gdB | ~A3 ABA|
GED GBd | egd ege | edB gdB | AGF G ||
X: 3
T: The Independent
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
DCD EFD|FAd BAF|BAF dAF|EFE EDB,|
DB,A, DFA|~B3 BAF|BAF dAF|1 EDC D2A,:|2 EDC DFA||
~d3 efd|B/c/dB BAF|BAF dAF|EFE EFA|
~d3 efd|B/c/dB BAF|BAF dAF|EDC DFA|
~d3 efd|B/c/dB BAF|BAF dAF|EFE EDB,|
DB,A, DFA|~B3 BAF|BAF dAF|EDC D2A||
~d3 efd|afd e/f/ge|edB AFA|BAF EFE|
X: 4
T: The Independent
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
A,|DCD FED|FAd BAF|BAF dAF|EFE EDB,|
!DB,A, DFA|BdB BAF|BAF dAF|EDC D2:|
!A|dcd fed|BdB BAF|BAF dAF|EFE EFA|
!dcd fed|BdB BAF|BAF dAF|EDC DFA|
!dcd fed|afd ege|fdB AFA|BAF EFE|
!DB,A, DFA|BdB BAF|BAF dAF|EDC D2||

Little Katie Taylor reel

X: 1
T: Little Katie Taylor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: D2 FD GEFE | (3DDD FA d2 ef | geaf f-ged | cA (3AAA EFGE |
D2 FD GEFE | (3DDD FA dfef | geaf edcd |1 ed (3ddc dBAF :|2 edce d3 g ||
|: fdfa (3ggg ag | fdfa (3ggg ag | fd=cA BG (3GGG | ABcA dcAg |
fdfa (3ggg ag | fdfa (3ggg ag | fd=cA BG (3GGG |1 ABcA [d3DA3] g :|2 ABcA dBAF ||
X: 2
T: Little Katie Taylor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
DEFA GEFE|DEFA defa|g2ed cAGE|FAGF EAGE|
DEFA GEFE|DEFA defa|g2ed cAGE|FAGE D4:||
d2fd adfa|bfaf gfed|cAA2 BGG2|AGFD EFGE|
defa g2fg|a2ge fdcA|ABce dBAG|(3FGA GED2:||
(3DED FA GEAF|(3DED FA d2 fa|geag fdcB|AB (3=cBA EFGE|
(3DED FA GEAF|(3DED FA d2 fa|geag fdcB|ABGE FD D2 :|
fd (3fga g3 e|fd (3fga g2 ag|fdAF G2 FG|AB (3cBA dcAg|
fdfa g3 e|fdfa g2 ag|fddc AB (3cBA|EFGE FD D2 :|
X: 3
T: Little Katie Taylor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:D2FA GEFE|EDFA d2ef|geag efdc|AG~G2 EFGE|
D2FA GEFE|EDFA d2ef|geag ed (3Bcd|1 eddc dBAF:|2 eddc d2ag||
|:fdfa g2ag|fdfa g2ag|fd=cA BG~G2|AB (3cBA dcAg|
fdfa g2ag|fdfa g2ag|fd=cA BG~G2|1 AB (3cBA d2ag:|2 AB (3cBA dBAF||
X: 4
T: Little Katie Taylor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:D2FA GEFE|EDFA d2ef|geag fddB|cAAG EFGE|
D2FA GEFE|EDFA d2ef|geag ed (3Bcd|1 eddc dBAF:|2 eddc d2ag||
|:fdfa g2ag|fdfa g2ag|fd=cA BG~G2|ABcA dcAg|
fdfa g2ag|fdfa g2ag|fd=cA BG~G2|1 ABcA d2ag:|2 ABcA dBAF||
X: 5
T: Little Katie Taylor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:D2FA GEAG|FDFA d2fa|geag fddc|AB=cA EFGE|
D2FA GEAG|FDFA d2fa|geag fdd=c|(3ABA GE FDDz:|
|:fdfa g2ag|fdfa ga{b}ag|fd=cA G2FG|AB=cA dcAB|
~f3a ~g3z|fdfa ga{b}ag|fddc AB=cA|EFGE FDDz:|
X: 6
T: Little Katie Taylor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
|: DEFA G2 AG | FDFA ~d2 fa | ~g2 ge fddc | ABcA EFGE |
DEFA G2 AG | FDFA defa | ~g2 ge fddB | cAGE FD D2 :|
|: defa g2 ag | fdfa egag | fdcA G2 FG | ABcA dcAd |
defa g2 ag | fdfa egag | fddc ABcA | EFGE FD D2 :|
X: 7
T: Little Katie Taylor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: D2 FA GEAF | DEFA d2 ef | geag fd d/d/d | ABAG EFGE |
DEFA GEAF | DEFA d2 ef | geag fd B/c/d |[1 eddc dBAF :|[2 eddc d3 e ||
fdaf g2 ag | fdaf g2 ag | fd=cA G2 E/F/G |
[1 ABcA dcAe | fdaf g2 ag | fdaf g2 ag | fd=cA G2 E/F/G | ABcA d3e :|
[2 ABcA dcAF | DEFA GEAF | DEFA d2 ef | geag fd B/c/d | eddc dBAF |]
X: 8
T: Little Katie Taylor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
D2 F>A G>EA>F | (3DDD F>A d2 e>f | g>ea>g f>dc>d | A>BA>G E>F (3GFE |
D2 (3FGA G>EA>F | D2 F>A d2 e>f | g>ea>g f>d (3dcd |[1 e>d (3ddc d>BA>F :|[2 e>dd>c d3 e ||
f>da>f g2 a>g | f>dA>F (3GGG A>g | f>dc>A G>BE>G | A>B (3cBA d>cA>g |
f>d (3fga g>ea>g | f>dA>F E2 A>g | f>dc>A G>B (3EFG | A>Bc>A dcdg |
f>dA>f g>eA>g | f>dA>F G>BA>g | f>dc>A G>EF>G | A2 (3cBA d>cA>F |
D>EF>A G2 (3AGF | (3DED (3FGA d2 (3def | g2 a>g f2 (3dcd | (3efe d>c d |]
D2 FA GEAF | D2 FA d2 ef | geag fdcd | ABAG EFGE |
DFAF GEAF | D2 FA d2 ef | geag fdcd |[1 eddc dBAF :|[2 eddc d3 e ||
fdaf g2 ag | fdAF G2 Ag | fdcA GBEG | ABcA dcAg |
fdfa geag | fdAF E2 Ag | fdcA GBEG | ABcA dcdg |
fdAf geAg | fdAF GBAg | fdcA GEFG | A2 cA dcAF |
DEFA G2 AF | D2 FA d2 ef | g2 ag f2 cd | e2 dc d |]
X: 9
T: Little Katie Taylor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
Dz FA GEFE|DEFA d2 ef|{f}g2 ag {e}f2 ed|cA~A2 ABcA|
Dz FA GEFE|DEFA d2 ef|{f}g2 ag {e}f2 df|edce d3 g||
fdfa gz ag|fdfa g2 ag|fdcA BGG2|ABcA d3 g|
fdfa gz ag|fdfa g2 ag|fdcA BGG2|ABcA d2 AF||

The Long Drop reel

X: 1
T: The Long Drop
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:gedg edBA|GEEE EDB,D|GG G2 BABc|dBeB dGBd|
gedg edBA|GEEE EDB,D|GGGA (3Bcd eg|dBAc BG (3Bcd:|
|:gBBA BBgB|BggB aged|cBcd e~eef|gdbg edBd|
gBBA BBgB|BggB aged|cBcd edge|dBAc BGG2]:|
X: 2
T: The Long Drop
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:g2dg edBA|GEDE EDB,E|DEGA BABc|dBed dBef|
g2dg edBA|GEDE EDB,E|DEGA (3Bcd ed|dBAc BAGB:|
|:gBBA B2gB|B2gB agge|c2cd edeg|gaba agef|
gBBA B2gB|B2gB agge|c2cd efge|dBAc BAGB:|
X: 3
T: The Long Drop
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:gedg edBA|G~E3 GEDE|~G3A B2Bc|dBeB dBAB|
gedg edBA|G~E3 GEDE|~G3A B2 ge|dBAc BGG2:|
|:gBBA B2gB|BBgb aged|cBcd ~e3f|g2bg agef|
gBBA B2gB|BBgb aged|cBcd e2ge|dBAc BGG2:|

The Longford Tinker reel

X: 1
T: The Longford Tinker
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|dBBA B2 Bc|d~B3 fBeB|dBBA B2 dB|ABde ~f3e|
|d~B3 f~B3|d~B3 ~f3g|aAAF ABAF|ABde ~f3e|
|d2 fd efge|defa gefe|(3ddd fd efge|faaf gfef|
|d2 fd efge|defa ~g3a|bgaf gfed|faaf gfed|
|f~a3 f~a3|faaf gfed|gb (3bbb gb (3bbb|gbbf gfed|
|f~a3 f~a3|faaf g2 ga|bgaf gfed|faaf gfef|
X: 2
T: The Longford Tinker
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
dBBA ~B2FB|dBBA ~f3e|dBBA ~B2FB|ABde ~f3ef|
dBBA FB~B2|dzBB ~f3g|az~A2 ABFB|ABde ~f3e||
d2fd edfe|d2fd gffe|d2fd efgb|faaf gfef|
d2fd edfe|d2fd ~g3a|b2gf gfed|faaf gfed||
fa~a2 fz~a2|faaf gfed|gbba ~b3z|gbaf gfed|
fa~a2 fz~a2|faaf ~g3a|b2af gfed|faaf gfef||
X: 3
T: The Longford Tinker
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bdor
dBBA ~B3c|dB~B2 fgfe|dBBA BGdB|ABde ~f3e|
dBBA ~B3c|dB~B2 f2fg|fAAF ~A3D|FAde ~f3e||
d2fd egfe|defa gefe|d2fd efge|faaf gbfe|
d2fd egfe|defa ~g3a|b2af gfed|faaf gfed||
fa~a2 fAdA|faaf gfed|gb~b2 gBef|gebe gfed|
fa~a2 fAdA|faaf ~g3a|b2af gfed|faaf gfef||
X: 4
T: The Longford Tinker
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
B3A B2dB|ABde gfed|~A2FB A2dB|ABde gfed|
eBBA B2dB|ABde gfed|~A2FB A2dB|ABdf gece||
d2fd egfe|dfaf g2fe|d2fd eg~g3|fa~a2 bgec|
d2fd egfe|dfaf g3a|bagf gfed|Bdef gfed||
X: 5
T: The Longford Tinker
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|dBBA B2 Bc|d~B3 fBeB|dBBA B2 dB|ABde ~f3e|
|d~B3 f~B3|d~B3 ~f3g|a2AG ~A3G|ABde ~f3e|
|d2 fd efge|defa gefe|(3ddd fd efge|faaf gefe|
|d2 fd efge|defa ~g3a|~b3f gfed|faaf gfed|
|f~a3 f~a3|faaf gfed|gb (3bbb gb (3bbb|gbbf gfed|
|f~a3 f~a3|faaf g2 ga|bbaf gfed|faaf gfef|
X: 6
T: The Longford Tinker
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:dBBA B3c|dB B2 fgfe|dBBA BGdB|ABde f3e|
dBBA B3c|dB B2 f2fg|af f2 A3D|ABde f3e||
|:d2fd egfe|defa gefe|d2fd efge|faaf gfef|
d2fd efge|defa g3a|bgaf gfed|faaf gfed||
|:fa a2 fa a2|faaf gfed|gb b2 gb b2|gbbf gfed|
fa a2 fa a2|faaf g3a|bgaf gfed|faaf gfef||
X: 7
T: The Longford Tinker
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
cd | eBBA ~B3 c | d ~B3 fBeB | dB{/c}BA {/c}BAdB | ABde ~f3 e |
d ~B3 F ~B3 | dB{/A}BA f z fg | aAAF ABAF | ABde ~f3 e |
d z df {/a}ed{/a}fe | dAfa {/b}ge{/a}fe | !slide!d2fd efge | f ~a3 {/b}ge{/a}fe |
!slide!d2 fd {/a}ed{/a}fe | dafa ~g3 a | b z {/c'}af {/b}gfed | f ~a3 gfed |
f ~a3 f ~a3 | fa{/c'}af {/b}gfed | gB{/c}BA b z {/c}Ba | gB{/c'}af {/b}gfed |
f ~a3 f ~a3 | fg{/c'}af ~g3 A | b z {/c'}af {/b}gfed | f ~a3 gfef ||
"Variations"
eB{/c}BA !slide!B2 fe | d ~B3 FBeB | dB{/c}BA BcdB | ABde f z fe |
d ~B3 f ~B3 | f ~B3 f z fg | aAAF ABAF | ABde ~f3 e |
d z df ed{/a}fe | dA{/a}fa ge{/g}fe | !slide!d2 {/a}fd ef{/b}ge | f ~a3 ge{/a}fe |
!slide!d2 {/a}fd {/a}ed{/a}fe | dAfa ~g3 a | b z af {/b}gfed | f ~a3 gfed |
f ~a3 f ~a3 | fa{/c'}af {/b}gfed | gb{/c}Ba !slide!b2 {/c'}ba | gb{/c'}af {/b}gfed |
f ~a3 f ~a3 | fg{/c'}af g z g(a | b)g{/c'}af gfed | f z af {/b}gfed |]

Maud Millar reel

X: 1
T: Maud Millar
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
||gf|edBA GBDE|G2BG dGBd|eBdB A2GA|1 Beed e2:|2 Beed ~e2||
||ge|dega bg~g2|agef gfge|dega bg~g2|aged gage|
dega bg~g2|agef ~g3a|bgaf gfed|Beed efgf||
X: 2
T: Maud Millar
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
gf|edBA GEDE|G2BG dGBd|e2dB A2GA|Beed efgf|
edBA GEDE|G2BG dGBd|e2dB A2GA|Beed e2ge|
dega bgg2|agef g3e|dega bgg2|aged eage|
dega bgg2|agef g3a|bgaf gfed|Beed e2|
X: 3
T: Maud Millar
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
edBA GEDE|G2(3BAG DGBd|eBdB A2GA|1Beed efgf:|2Beed e2ge||
dega bgg2|agef gfge|dega bgg2|aged eage|
dega bgg2|agef gfga|bgaf gfed|Beed [Be][df]gf||
X: 4
T: Maud Millar
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
||gf|edBA GBDE|G2BG dGBd|eBdB A2GA|1 Beed efgf:|2 Beed ~e2ge||
|dggf g3~b|agef g2ed|Bdeg bagb|aged eage|
d~g3 agbg|agef ~g3a|bgaf gfed|Beed efgf||

Munster Bacon jig

X: 1
T: Munster Bacon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
ABA DFA|dfe d2c|~B3 dAF|GFG EFG|
A2A dcd|~B3 efg|f/g/af ede|1 fdc dcB:|2 fdc dfg||
|:afd dfa|bge a2g|~f3 ged|ceA ABG|
Fdd cee|dff efg|f/g/af ede|1 fdc dfg:|2 fdc dcB||
X: 2
T: Munster Bacon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:ABA DFA|dfe d2c|BAB dAF|GFG EFG|
~A3 d2c|BAB efg|faf ede|1 fdc d2B:|2 fdc dfg||
|:afd dfa|bge a2g|~f3 ged|cec ABG|
Fdd cee|dff efg|faf ede|1 fdc dfg:|2 fdc d2B||
X: 3
T: Munster Bacon
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
B|:ABA DFA|dfe d2c|BAB dAF|GFG EFG|
AFA dcd|BGB efg|f/g/ af ede|[1 fdc dcB:|[2 fdc dfg||
afd dga|bge a2g|~f3 ged|B/c/ dB ABG|
FAd Bge|dbg efg|faf ede|[1 fdc dfg:|[2 fdc dcB|]

The Munster jig

X: 1
T: The Munster
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
D|:~G3 AGA|~B3 gdB|GAB cBA|
BGE EDE|~G3 AGA|~B3 gdB|
cBA (3BcdB|1 AGG G2D:|2 AGG G2f
|:gfg efg|eag edB|gfg efg|
afd d2f|gfe agf|gfe fdB|
cBA (3BcdB|1 AGG G2f:|2 AGG G3||
X: 2
T: The Munster
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
~G3 AGA|~B2g gdB|GAB cBA|BGE EDE|~G3 AGA|Bdg gdB|cBA B/c/dB|1 AGF GBA:|2 AGF GBd||
|:gfg efg|eag fed|gfg efg|afd def|gfe agf|gfe fdB|cBA B/c/dB|1 AGF GBd:|2 AGF GBA||
X: 3
T: The Munster
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
D|:G3 AGA|B2g gdB|GAB c2A|BGE EGD|
G3 AGA|B2g gdB|c2A B/c/dB|1 AGF G2D:|2 AGF G2f
|:g3 efg|afd edB|g3 efg|afd def|
g3 a2f|gfe fdB|c2A B/c/dB|1 AGF G2f:|2 AGF G3||
X: 4
T: The Munster
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
DE| GFG AGA | Bde gdB | GAB cBA | BGE EDE |
GFG AGA | Bde gdB | cBA B/c/dB | AGG G :|
|: Bd| g3 efg | eag fed | gfg efg | a2 f def |
gfe agf | gfe fdB | cBA B/c/dB | AGG G :|
X: 5
T: The Munster
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
~G3 AGA | B2g gdB | GAB c2A | BGE EDE |
~G3 AGA | B2g gdB | cBA BdB | AGF G2D :|
~g3 efg | fga gfe | gfg efg | afd d2f |
gfe agf | gfe d2B | cBA BdB | AGF GBd :|
X: 6
T: The Munster
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
G3 AGA | B2g gdB | GAB c2A | BGE EDE |
G3 AGA | B2g gdB | cBA BdB | AGF G2D :|
g3 efg | eag fed | gfg efg | afd d2f |
gfe agf | gfe fdB | cBA BdB | AGF GBd :|

The Old Dudeen reel

X: 1
T: The Old Dudeen
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:fe|dBBA FEFA|dcde fgfe|dBBA ~F3 A|BdcA B2:|
Bc|:d2 Bc dcde|fbbf afef|dBBc dcde|fbaf e2 de|
fB~B2 dcde|fbbf a2 fa|bfbf abaf|bf~f2 eafe:|
X: 2
T: The Old Dudeen
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
fe|dB{d}BA ~F3 A|dcde fgfe|dB{d}BA ~F3 A|BdcA B3 c|
|dB{d}BA ~F3 A|dcde fgfe|dB{d}BA ~F3 A|BdcA B3 g||
|fdBc ~d3 f|a2 a^g afe=g|fdBd A/B/A de|fbaf [e3e3] g|
|fdBc ~d3 e|fbbf a2 fa|b3 f a2 fa|bfaf egfe||
X: 3
T: The Old Dudeen
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
fedc BAFA|~d3e fdef|dBcB BAFA|BdcA ~B3c|
dBBA ~F3A|~d3e faef|dBcB BAFA|BdcA ~B3c||
d2Bc dcde|f2bf afeg|fdBc ~d3e|fbaf edeg|
fdBc dcde|f2bf afef|bf~f2 af~f2|bfaf edeg||
X: 4
T: The Old Dudeen
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
fe|dB{d}BA ~F3 A|dcde fgfe|dB{d}BA ~F3 A|(3Bcd cA B3 c|
|dB{d}BA ~F3 A|dcde fgfe|dB{d}BA ~F3 A|(3Bcd cA ~B2 eg||
|fdBc ~d3 e|ffbf afeg |fd (3Bcd ABde|fbaf e3 g|
|fdBc ~d3 e|ffbf a2 fa|b3 f a2 fa|bfaf egfe||
X: 5
T: The Old Dudeen
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
dBBA F3B | DA B/c/d egfe | dBBA F3 A | B/c/d cA B3c |
d2 BA F3A | DA B/c/d egfe | dBBA F3 A | B/c/d cA B3g |
fdB2 d3e | f2bf afeg | fdBd A3d | fbaf e3g |
fdB2 d3e | f2b2 a3f | b3c' a2fa | bc'af egfe |
X: 6
T: The Old Dudeen
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
fe|dcBA BAFA | dcde fgfe | dcBA FDFA | BdcA B2:|
de|fedc defg | afbf afeg | fedc defg | afdf e2 de |
fedc defg | afbf a2a2 | bfbf afaf | bfaf e2|]

Paddy O’Brien’s jig

X: 1
T: Paddy O'Brien's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: BEE B2 A | (3Bcd B {d} BAG | ~F3 DFA | dfe dBA |
BEE B2 A | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE Ed=c :|2 BGE E2 F ||
|: GEF G2 A | B2 A Bec | dAA BAG | (3FGA F DEF |
GFE FGA | Bef gfe | dBG FGA |1 BEE E2 F :|2 BEE Eef ||
| g3 efe | Beg bag | f2 d dcd | AFA def |
g2 e efe | Beg bag | fed (3fga f | ge^d e2 f |
g2 e efe | Beg bag | f2 d dcd | AFA def |
g2 e fed | Bec dfe | dBG FGA | BGE Ed=c ||
X: 2
T: Paddy O'Brien's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
BEE B2 A | BdB BAG | FEF DFA | dfe dBA |
BEE B2 A | Bef gfe | dc/B/A FGA | BGE E2 :|
GEF G2 A | B2 A Bec | dAA BAG | F3 DEF |
G2 E FGA | Bef gfe | dc/B/A FGA | BEE E2 :|
g2 e eBe | geg bag | f2 d dcd | AFA def |
[1 g2 e eBe | geg bag | fed fg/a/f | ged e2 :|
[2 g2 e fed | Bec dfe | dc/B/A FGA | BGE E2 |]
X: 3
T: Paddy O'Brien's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emin
|:A|BEE B2A|BdB BAG|FEF DFA|dfe dBA|
BEE B2A|Bef gfe|dc/B/A FGA|BGE E2:||
|:F|GEF G2A|B2A Bec|dAA BAG|F3 DEF|
G2E FGA|Bef gfe|dc/B/A FGA|BEE E2:||
|:e/f/|g2e eBe|geg bag|f2d dB/c/d|AFA def|
|1g2e eBe|geg bag|fed fg/a/f|ged e2f:|
|2g2e fed|Bec dfe|dc/B/A FGA|BGE E2||
X: 4
T: Paddy O'Brien's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: BEE B2A | B/c/dB BAG | F2F DFA | dfe dBA |
BEE B2A | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE E2A :|2 BGE E2F ||
|: GEF G2A | ~B3 Bec | dAA BAG | FAF DEF |
GEF G2A | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE E2F :|2 BGE E2f ||
~g3 ege | Beg bag | f2d dcd | AFA def |
g3 e/f/ge | Beg bag | fed f/g/af | ge^d e2f |
~g3 ege | Beg b2g | f2d dcd | AFA def |
gfe fed | Bec d2e | dBG FGA | BGE E2A |]
X: 5
T: Paddy O'Brien's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
A|: BEE B2 A | B/c/dB BAG | FEF DFA | dfe dBA |
BEE B2 A | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE E2A :|2 BGE E2F ||
|: GEF G2 A | B2 A Bec | dAA BAG | F/G/A F DEF |
GEF G2A | Bef gfe | dBG FGA |1 BEE E2 F :|2 BEE E2f ||
g2e ege | Beg bag | ~f3 dcd | AGA def |
~g3 ege | Beg bag | f/a/f/e/d /f/g/af | gee e2f |
g2e ege | Beg bag | f2 d dcd | AGA def |
g2e fed | Bec dfe | dBG FGA | BGE E2A |]
X: 6
T: Paddy O'Brien's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Ddor
|: ADD ~A3 | AcA AGF | ~E3 CEG | c2d cAG |
ADD ~A3 | Ade fed | c2F EFG |1 AFD D2G :|2 AFD D2 E ||
|: FDE F/F/FG | ~A3 AdB | c2G AGF | E/F/GE CDE |
FDE F/F/FG | Ade fed | c2F EFG |1 AFD D2E :|2 AFD D2e ||
~f3 ded | Adf agf | ~e3 cBc | GEG cde |
f2d ded | Adf agf | edc e/f/ge | fdc d2e |
~f3 dAF | D2g agf | ~e3 cBc | GEG cde |
f2d edc | AdB c2d | cAF EFG | AFD D2G |]
X: 7
T: Paddy O'Brien's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
A|: BEE Bc/B/A | BdB BAG | ~F3 DFA | dfe dBA |
BEE Bc/B/A | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE E3 :|2 BGE E2F ||
|: GEF G2A | Bc/B/A Bec | dAA BAG | GAF DEF |
G2E FGA | Bef gfe | dBG FGA |1 BGE E2F :|2 BGE E2f ||
~g2e ege | Beg bag | ~f2d dcd | AFA def |
~g2e efe | Beg bag | fed f/g/af | ged e2f |
~g2e efe | Beg bag | ~f2d dcd | AFA def |
~g2e fed | Bec dfe | dBG FGA | BGE E2A |]
X: 8
T: Paddy O'Brien's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
A|: BEE ~B3 | BdB BAG | ~F3 DFA | dfe dBA |
BEE ~B3 | Bef gfe | dBG FGA |1 AGE E2A :|2 AGE E2F ||
|: GEF ~G2A | ~B3 Bec | dAA BAG | F/G/AF DEF |
~G2E FGA | Bef gfe | dBG FGA |1 AGE E2F :|2 AGE E2f ||
~g3 eee | Beg b2g | f2d dcd | AFA def |
~g3 eee | Beg b2g | ~f2d f/g/af | ged e2f |
~g3 eee | Beg b2g | f2d dcd | AFA def |
~g2e fed | Bec dfe | dBG FGA | AGE E2A |]

Paddy Taylor’s reel

X: 1
T: Paddy Taylor's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
FEDF ABAF | G~E3 dEcE | FEDF ABAF | GEcE EDD2 :||
K:D
Addc ~d3A | BeeA Beeg | fdec dBAB | cAGE FDD2 |
Addc ~d3A | (3Bcd ef ~g2fg | af (3gfe dBAB | cAGE FDD2 ||
F3G A2dG | (3GGG dG (3GGG dG | FEFG ABdB | cAGE FDD2 :||
X: 2
T: Paddy Taylor's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
FAA GBB| FAd fed| ~c3 ABc| dfe dAG|
FAA GBB| FAd fed| ~c3 ABc| dfe d2||
X: 3
T: Paddy Taylor's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
FEDF A3F | GEcE dEcE | FEDF ABAF |1 GEcE EDD2 :|2 GEcE EDDB ||
Addc d3A | (3Bcd ef gfed | Addc dfed | =cAGE EDDB |
Addc d3A | (3Bcd ef g2fg | afge d2cA | (3Bcd AG FDDE ||
F3G A2dG | GGdG GBAG | FEFG Add=c | (3ABA GE EDD2 :||
X: 4
T: Paddy Taylor's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
FEDF A3F | GE=cE dE=cE| FEDF ABAF | GEcE ED D2 |
FEDF ABAF | GE E2 =cE E2 | FEDF ABAF | GEcE EDD2 ||
Addc d3A | Be e2 Be e2 | f2 ec d2 cA | (3Bcd AG FDD2 |
Addc d3A | (3Bcd ef g2fg | af (3gfe fdec | dBAG FDD2 ||
F3G A2dG | G2 dG G2 dG | FEFG A2 dc | A2 GE FDD2 :||
X: 5
T: Paddy Taylor's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
FEDF ABAF | GE =cE dE=cE | FEDF ABAF | GE=cE EDD2 :||
d3c dfed | Beed efge | Addc dfed | cAGE EDD2 |
d3c dfed | (3Bcd ef g2fg | af ge d2 cA | BdAG FDD2 ||
F3G A2dG | (3GGG dG (3GGG dG | F3G A2d=c | ABGE EDD2 :||

Patsy Campbell reel

X: 1
T: Patsy Campbell
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
d2 AG FGAB|=c2AB cdec|dcAG FGA2|fage d2-de:|
fdd2 fdaf|e=cc2 efge|f2de fgaf|edcA A4|
faaf a4|gbaf g2fg|a2ag fafe|dfde fafe||
X: 2
T: Patsy Campbell
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
|:dcAG FGAB|c2AB cded|dcAG FGA2|fde^c d2de|
dcAG FGAB|cBAB cdec|dcAG FGA2|fde^c d3e:||
|:fdd^c dfaf|ecc2 efge|fdd^c dfaf|ed^cB A2Ae|
faaf a2af|gbaf g2fg|a2ag fde^c|1 d2de f2eg:|2 d2de f2e2||
X: 3
T: Patsy Campbell
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
BA |: GFDB, C2DC | B,DG,A, B,CDE | =FEDB, (C{D}C)B,C | DGGA BGA(G |
{A}G)FDB, C2DC | B,/C/D G,A, B,CDE | =FEDB, C2 A,/B,/C |1 DGGF G2 BA :|2 DGGF GBdc |]
~B2 GA BGdB | AGFG ABc(B | ~B2) GA BGdB | AGFE D3 c |
B(d{e}d)^c dedB |=c/d/c AB ~c2 A/B/c | dedc BGAF | GFGA B/c/d AG |] G4||

The Roscommon reel

X: 1
T: The Roscommon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|EFGA BAGB|AFdF eFdF|EFGA BAGB|AFDE FE(3EEE|
EFGA BAGB|AFdF eFdF|EFGA BAGB|AFDE FE E2|
|e~B3 efge|(3fgf af bfaf|e~B3 ~g3e|fedf (3efe gf|
e~B3 efge|(3fgf af bfaf|fgge ~f3e|dBAd BAFA|
|~B3B BAGB|AF(3FFF DFAF|EBBA (3Bcd ec|dBAd B~E3|
A~B3 BAGB|AF (3FFF DFAF|EBBA (3Bcd ec|dBAd B~E3|
X: 2
T: The Roscommon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
D|EFGA B2GB|AF~F2 dFAF|EFGA B2dB|AFDE FEE:|d|
eB~B2 efge|fa~a2 bfaf|eB~B2 efge|fagf efgf|
eB~B2 efge|fa~a2 bgaf|~g3e ~f3e|dBAF EFGA||
B2BA BcdB|AF~F2 BFAF|EFGA B2dB|AFDE FEED|
dBBA B2dB|AF~F2 BFAF|EFGA B2dB|AFDE FEED||
X: 3
T: The Roscommon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:EFGA BAGB|AF F2 dFAF|EFGA BAGB|AFdF FE E2|
EFGA BAGB|AF F2 dFAF|EFGA BAGB|AFdF FE E2||
|:eB B2 efge|fa a2 bfaf|eB B2 efge|fagf efgf|
eB B2 efge|fa a2 bgaf|g3e f3e|dBAF EFGA||
|:B3A B2 dB|AF F2 DF F2|EBBA B2 dB|AFDE FEED|
EBBA B2 dB|AF F2 DF F2|dBBA B2 dB|AFdF FE E2||
X: 4
T: The Roscommon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
E~G3 B~G3|A~F3 d~F3|E~G3 B~G3|AGFG ~E3D|
E~G3 B~G3|A~F3 d~F3|E~G3 B~G3|AFdF e2 z2||
e~B3 efge|f~a3 bfaf|e~B3 efge|fagf efgf|
e~B3 efge|f~a3 bzag|f~g3 ~f3e|dBAF EFGA||
~B3A B2 dB|A~F3 D~F3|E~B3 Bc dB|AFDE FEED|
~B3A B2 dB| A~F3 d~F3|E~G3 B~G3|AFdF e2 z2||
X: 5
T: The Roscommon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
EFGA BAGB|AFF2dFAF|EFGA BAGB|AFdF FEEF|
EFGA BAGB|AFdF eFdF|EFGA BAGB|AFdF FE E2 ||
eB B2 efge|fa a2 baaf|eB B2 efge|fgaf efgf|
eBB2 efge|fa a2 b2 ag|(3fga gf (3efg fe|dBAF EFGA ||
B2 BA BcdB|ADFB ADFB|B2 BA BcdB|AFdF FE E2|
dBBA BcdB|ADFB ADFB|B2 BA BcdB|AFdF FE E2||

Rosewood jig

X: 1
T: Rosewood
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
agf efg|aed cBA|aga cde|fdB B2g|
agf efg|aed cBA|def Bcd|1 cAG A2g:|2 cAG Aed||
|:cde Ace|fdc dfe|^def Bdf|gee ebg|
agf edc|fed cBA|def Bcd|1 cAG Aed:|2 cAG A2g||
X: 2
T: Rosewood
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|:gfe def|gdc BAG|gfg Bcd|ecA A2f|
gfe def|gdc BAG|cde ABc|1 BGF G2f:|2 BGF Gdc||
|:Bcd GBd|ecB ced|^cde Ace|fdd daf|
gfe dcB|edc BAG|cde ABc|1 BGF Gdc:|2 BGF G2f||
X: 3
T: Rosewood
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|: g |agf efg | aed cBA | aga cde | fdB B2 g |
agf efg | aed cBA | def Bcd | cAG A2 :|
|: e/d/ |cde Ace | fdc dfe | ^def Bdf | gee ebg |
agf edc | fed cBA | def Bcd | cAG A2 :|
X: 4
T: Rosewood
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|: e |agf efg | aed cBA | aga cde | fBB B2 e |
agf efg | aed cBA | def Bed | cAA A2 :|
|: d |cde Ace | fdd def | ^def Bdf | gee efg |
agf edc | fed cBA | def Bed | cAA A2 :|
X: 5
T: Rosewood
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: d |gfe dd/e/f | gdc BAG | gfg Bcd | eA^G A2 d |
gg/f/e def | g>dc BAG | cde Adc | BGG G2 :|
|: d/c/ |BB/c/d GBd | ecB c2 e | ^cde Ac/d/e | fd^c d2 f |
gfe dcB | edc BAG | cde Adc | BGG G2 :|
X: 6
T: Rosewood
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: e |g2 e def | gdc BAG | gfg Bcd | eAA A2 e |
gfe def | gdc BAG | Bcd ABc | BGG G2 :|
|: c |Bdd GB/c/d | ecB c2 B | A2 e Ace | fdd def |
gfe dcB | edc BAG | Bcc ABc | BGG G2 :|
X: 7
T: Rosewood
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: ~g3 def | gdc BAG | ~g3 Bcd | ecA A2f |
gfe def | gdc BAG | ~c3 Adc |1 BGF GBd :|2 BGF GdA ||
|: GBd GBd | ecB ~c2B | A^ce A^ce | fd^c ~d2f |
gfe dcB | edc BAG | ~c3 Adc |1 BGF GdA :|2 BGF GBd ||
X: 8
T: Rosewood
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: ~g3 def | gdc BAG | ~g3 Bcd | ecA A2f | gfe def |
gdc BAG |[1 ~c3 Adc | BGF G2f :|[2 ceg ABc | BGF G2F ||
|: GBd GBd | ecB ~c2B | A^ce A^ce | fd^c ~d2f | gfe dcB |
edc BAG |[1 ~c3 Adc | BGF G2F :|[2 ~c3 ABc | ABc def ||
X: 9
T: Rosewood
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: ~g3 def | gdc BAG | g2e Bcd | ecA A2f |
gfe def | gdc BAG | c2B Adc |1 BGF G2f :|2 BGF G2F ||
|: GBd GBd | ecB c2B | A^ce A^ce | fd^c d2f |
gfe dcB | edc BAG | c2B Adc |1 BGF G2F :|2 BGF G2f ||

Sean Bui jig

X: 1
T: Sean Bui
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:DAD AFA | BGB AFA | D3 AFA | B2c d3:|
|dfd ecA | dcB AFA | dfd ecA | B2c d2A|
dfd ecA | dcB AFA | D3 AFA | B2c d2A|
dfd ecA | dcB AFA | dfd ecA | B2c dfg|
afd gec | dcd AFA | D3 AFA | B2c d3|
X: 2
T: Sean Bui
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
"G" GBd dBd | "Em" egB BAG | "G" GBd dBd | "C" e3 g2 G |
"G" GBd dBd | "Em" egB BAG | "G" gbg "D" afd | "C" e3 "G" g2 :|
"G" gbg "D" afd | "Em" egB BAG | "G" gbg "D" afd | "C" e3 g2 d |
"G" gbg "D" afd | "Em" egB BAG | "G" GBd dBd | "C" e3 "G" g2 :|
DFA AFA | BdF FED | DFA AFA | B3 d2 D |
DFA AFA | BdF FED | dfd ecA | B3 d2 :|
dfd ecA | BdF FED | dfd ecA | B3 d2 A |
dfd ecA | BdF FED | DFA AFA | B3 d2 :|
X: 3
T: Sean Bui
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
D|DFA AFA|BGB A2F|DFA AFA|B2c d2D|
DFA AFA|BGB A2(B/2c/2)|dfd ecA|B2c d2||
e|fdf ece|dcB A2(d/2e/2)|fdf ecA|B2c d2e|
fdf ece|dcB A2F|DFA AFA|B2c d2||
z|d3c3|BcB A2z|DFA AFA|B2c d3|
dBd cAc|BGB A2(B/2c/2)|def ecA|B2c d2|]
X: 4
T: Sean Bui
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
(d/e/)|fed AFA|BGB AFA|fed AFA|Bgf e2 (d/e/)|
fed AFA|BGB AFA|fed AFA|B2 c d2:|
|:(d/e/)|f2 a e2 a|ded cBA |f2 a e2 a|gfg a2 a|
bgb afa|geg fde|fed AFA|B2 c d2:|
X: 5
T: Sean Bui
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:DF/G/A AFA | BGB AFA | D3 AFA | Bec d2A|
DF/G/A AFA | BGB AFA |dfd ecA|B3 d3:||
|:dg/f/d ecA | dcB AFA | dg/f/d ecA | B3 d2A|
dg/f/d ecA | dcB AFA | D3 AFA | Bec d2A||
X: 6
T: Sean Bui
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
DAD AFA | BGB AFA | DED AFA | B2c d3|
DAD AFA | BGB AFA | dfd ecA | B2c d2 A||
|:dfd ecA | dcB AFA | dfd ecA | B2c d2A:|
dfd ecA | dcB AFA | DED AFA | B2c d2f|
afd ecA | dcB AFA | DED AFA | B2c d3||
X: 7
T: Sean Bui
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
A|:DAD AFA | BGB AFA | DAD AFA | B2c d2A|
DAD AFA | BGB AFA | dfd ecA | B2c d2A:|
|dfd ecA | dcB AFA | dfd ecA | B2c d2A|
dfd ecA | dcB AFA | DAD AFA | B2c d2A|
dfd ecA | dcB AFA | dfd ecA | B2c dfg|
afd gec | dcB AFA | DAD AFA | B2c d3||
X: 8
T: Sean Bui
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
B|: AFD D.F/.G/A | D.F/.G/A AdB | AFD D.F/.G/A | BBA BdB |
AFD DD/D/D | DD/D/D ABc | def .g/.f/ef | fdB B2d :|
A.dd f.dd |e.dd f.dd | A.B/.c/d f.dd | edB B2d | Add .g/.f/ee |
.g/.f/ee f.dd |gfe fdB |1 A.F/.G/A B2d :|2 A.F/.G/A B3 |]
X: 9
T: Sean Bui
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:DDD AFA|BGB AFA|DDD AFA|BBc dBA|
|DDD AFA|BGB AFA|dfd ecA|BBc d2 A:|
|dfd ecA|dcB AFA|dfd ecA| BBc d2 A|
|dfd ecA|dcB AFA|DDD AFA |B2c d2 A|
|dfd ecA|dcB AFA|dfd ecA|B2c d2 f|
|afd ecA|dcB AFA|DDD AFA|B2c d3|

The Shoemaker’s Fancy jig

X: 1
T: The Shoemaker's Fancy
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:B|GEE G2e|dBB dBA|GEF G2e|dBA A2B|
GEE GBe|dBB def|gba gfe|dBA A2:|
|:B|dBd gfe|dBB B2e|dBd gfe|dBA A2B|
dBd gfe|dBB def|gba gfe|dBA A2:|
X: 2
T: The Shoemaker's Fancy
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmix
|:AG| FDD DFA|dcA A2G|fdd cAA|dcA Gag|
fdd edc|dcA d2e|f2f ded|cAF G:|
FG|cAA efd|cAB c2d|cAA efd|cAF G2B|
cAA f2d|cAB cde|fff ded|cAF G2B||
cAA efd|cAB c2d|eAA efd|cAF G2A|
cAA fed|cAB cde|fff ded|cAF G3|]
X: 3
T: The Shoemaker's Fancy
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
FDE F2d|cAA BAG| FDE F2d|cAF G2A|
FDE F2d|cAA Ade|~fef ded|cA[DF] G2:|
|:cAA fed|cAA A2B| cAA fed|cAF G2A|
cAA fed|cAA Ade|~fef ded|cA[DF] G2:|

Spórt jig

X: 1
T: Spórt
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
AdF ~A3 | GBE GFG | AdF ~A3 |GBE cde |
AdF ~A3 | GBE GFG |cdc A2G |1 EAA D2F :|2 EAA D2 ||
|:d | ~c3 ~d3 | cec A2g | fed ged | cec A2e |
~f3 ~g3 | age d2e | fdF A2F |GEA D2 :|z |
|:AGG AGE | AGE EDD | AGE cde | dcA ~G3 |
AGG AGE | AGE EDD | cdc A2G | EAA D3 :|
X: 2
T: Spórt
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
FG|AdF ~A2A|GBE GFG| AdF ~A2A|GAB cde|
AdF ~A2A|GBE G2d|cdc A2G|EA~AD2 :|
|: dc2 cd2|dcd cA2|def efg|edc dcA-|
Ade fef|gfg age|def dFA-|AGE AD2:|
|:FG|AGG AEE|AGG EDD|AGG A2d|cdc A2F|
GAG GAE|EAG GED|Dcd cA2|GE A~A [1 D:|| [2 D3:||
X: 3
T: Spórt
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
AdF A2 A|GBE G2 G|AdF A2 A|GEd cEA|
AdF A2 A|GBE G2 A|cdc A2A|GEA D3:|
|:cBc dcd|cec A2g|fed ged|cec A3 |
fef gfg|faf d2e|fdF AFA|GEA D2 A:|
|:AGG AEE|AGE EDD|AGG c2 e|dcA AGE|
AGG AEE|AGE EDD|cdc A2G|EAA D3 :|
X: 4
T: Spórt
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:"D"AdF A3|"Em/G"GBE GFG| "D"AdF A3|"Em/G"GBE "A"cde|
"D"AdF A3|"Em/G"GBE GFG|"A"cde A2G|"A"EAA "D"[1D3||[2D2d :|
|:"A"c3 d3|"A"cec A2g|"D"fed "G"ged|"A"cec A2e|
"D"f3 g3|"D"age d2e|"D"fdF A2F|"Em/G"GEA D3:|
|:"A5"AGG AGE|"A5"AGE EDD|"A"AGE cde|"D"dcA "G"G3|
"A5"AGG AGE|"A5"AGE EDD|"A"cec A2G|EAA "D"D3:||
X: 5
T: Spórt
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
AdF A~A2 | GBE GFG | AdF A~A2 |GAB cde |
AdF A~A2 | GBE GFG |cdc A2G|[1 EAA DFG :|[2 EAA D2 B ||
c~c2 d~d2 | cBc A2g | fed ged | cBc A2e |
f~f2 g~g2 | afe d2e | fdF A2F |[1 GEA D2 B:|[2 GEA D2 A||
AGG AEE | AGE EDD | AGE cde | dcA ~G3 |
AGG AEE | AGE EDD | cdc A2G | EAA DFG :|
X: 6
T: Spórt
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
AdF ~A3 | GBE ~G3 | AdF ~A3 | G2G cde |
AdF ~A3 | GBE ~G3 | d2d AFA | GEA D3 :|
c2c dcd | ecA A2g | f2f ged | c/d/ec A2g |
f2f gfg | gaf d2e | fdA AFA | GEA D3 :|
A2G AEE | A2G EDD | A2A cde | dcA GEG |
A2G AEE | A2G EDD | d2d AFA | GEA D3 :|

Tie The Ribbons reel

X: 1
T: Tie The Ribbons
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
BE ~E2 G2 AG|FDAD BDAD|GBEF GABc|1d2 df ~e2 dc:|2d2 df ~e3f||
g2 gf gbag|fddc dfaf|g2 ef gbaf|gfed Bdef|
g2 gf gbag|fddc dfa2|bgaf gfed|Bgfg ~e2dc||
X: 2
T: Tie The Ribbons
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
dc|: BE ~E2 GBAG|DFAc BGAF|GFEF GAB^c|1~d2 df efd=c|2~d2 dB e3 f||
|: gfef gbag|fd ~d2 dfaf|gfef (3gab af|gefd Beef|
gzef gbaf|fd ~d2 dfaf|Beaf gfe^c |~d2 dB efd=c:|
X: 3
T: Tie The Ribbons
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:BGEF GBAG|FGAG FDFA|BGEF G2 ef|gefd Beed|
BGEF GBAG|FGAG FDFA|BGEF G2 ef|gefd Be e2||
|:g3a bgeg|f3g afdf|g3a bgef|gefd Beef|
gfga bgeg|f3g afdf|gabg fgaf|gfed Be e2||
X: 4
T: Tie The Ribbons
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|: BGEF GBAG | FDAD BDAD | GFEF GFGB |1 dcdf e2 dc :|2 dcdf e2ef ||
|: gfef gbag | fede fga2 |1 gfef gbag |fedf e2ef :|2 bgaf gfe2 | dcdf e2dc |
X: 5
T: Tie The Ribbons
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
|: EBBA ABGB | EBBA F~A3 |1 ~f2 eB fedB | defe dBAF :|2 ~f2 eB fedB | defe d3 B||
| deed e2 de | fedf e2-~e2 | f2 ba fbaf | fgfe dBAF |
| Beed e2 de | fedf efga | baba fbaf | fgfe dBAF ||
X: 6
T: Tie The Ribbons
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
d2c |: B2EF GBAG | FDAD BDAD | G2EF GABc |1 dcdf e2dc :|2 dcdf e2ef ||
|: g2ef gbag | f2dc dfaf | g2ef gbag | fedf e2ef |
g2ef gbag | f2dc dfaf | bgaf gfed |1 Beed e2ef :|2 Beed e2dc ||

Tigh Rabhartaigh slip jig

X: 1
T: Tigh Rabhartaigh
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
D2F FED EFA | d2f fed efa | g2f ede fdA | B2B BAF AFE |
D2F FED EFA | d2f fed efa | g2f ede fdA | B2B BAF EFG |
AB/2c/2d def ede | f2a abf afd | g2f ede fdA | B2B BAF EFG |
AB/2c/d def ede | f2a abf afd | g2f ede fdA | B2B BAF AFE |
X: 2
T: Tigh Rabhartaigh
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmaj
G2B BAG ABc|d2g gfd BcA|G2B BAG ABc|A2d ded BcA|!G2B BAG ABc|d2g gfd BcA
|G2B BAG ABc|A2d dgd fga|!
b2a bge dgb|a2a aga bgd|e2e edB ABc|d2d dgd fga|!b2g gba ged|e2e ede gdB
|A2A ABG ABc|d2d dgf dcA||

The Trip We Took Over The Mountain waltz

X: 1
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2 G3A|B2 G2 G2|A2 ^G2 A2|f3 gaf|
g2 d2 de|d2 c2 AF|G3 BAG|F3 AGF|
D2 G3A|B2 G2 GB|A2 ^G2 A2|f3 gaf|
g2 d2 de|d3 cAF|G6|G4|]
g2|g2 d2 g2|g3 bag|f2 d2 e2|=f3 ga^f|
g2 d2 de|d2 c2 AF|G3 BAG|F4 g2|
g2 d2 g2|g3 bag|f2 d2 e2|f3 gaf|
g2 d2 de|d3 cAF|G6|G3 AGF|]
X: 2
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2 G2 GA|B2 G2 GB|A2 A^G A2|f3 gab|
g2 d2 de|d3 cAF|G3 BAG|F3 AGF|
D2 G3A|B3G GB|A2 A^G A2|f3 gab|
g2 d2 de|d3 cAF|G3A G2|1 G4-GE:|2 G4 gf|]
g2 d2 g2|g3 bag|f2 d3e|f3 gab|
g2 d2 de|d3 cAF|G3 BAG|F3 gga|
g2 d2 g2|g3 bag|f2 d2 de|f3 gab|
g2 d2 de|d3 cAF|G3A G2|G3 ggf||
g2 d2 g2|g3 bag|f2 d3e|f2 g2 ab|
g3 dde|d3 cAF|G3 BAG|F3 AGF|
D2 G3A|B2 G3B|A3^G A2|f3 gab|
g2 d3e|d3c A2|G3A G2|G6|]
X: 3
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D>D||:D2 G2 A2|B3 A G2|A2 F2 F2|f3 g a>f|g2 d2 d2|d3 c A>F|
G3 A G>F|D4 D>D|D2 G2 A2|B3 A G2|A2 F2 F2|f3 g a>f|g2 d2 d2|
d3 c A>F|G6 | G4 :||
d>d||:d2 g2 g2|g2 a2 g2|f2 d2 e2|_f4 =f2|g2 d2 d2|d3 c A>F|G3 A G>F|
D4 D>D|D2 G2 A2 |B2 A2 G2|A2 F2 A2|f4 g>a|g2 d2 d2|d3 c A>F|G6|
X: 4
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G3/4F/4|:DG G3/4A/4|BGG|AGA|f3/2 g/2 a3/4f/4|
gd d3/4e/4|d c3/4B/4 A|G3/2 B/2 A3/4G/4|F3/2 A/2 G3/4F/4|!
DG G3/4A/4|BGG|AGA|f3/2 g/2 a3/4f/4|
g3/2 f/2 d3/4B/4|cAd|G3/2 B/2 A3/4F/4|1 G2 G3/4F/4:|2 G2|]!
* g3/4f/4[|gd g3/4f/4|g a3/2 g/2|fde|f3/2 g/2 a3/4f/4|
gd d3/4e/4|d c3/4B/4 A|G3/2 B/2 A3/4G/4|F2 g3/4f/4|!
gd g3/4f/4|g a3/2 g/2|fde|f3/2 g/2 a3/4f/4|
g3/4 f/2 d3/4B/4|cAd|G3/2 B/2 A3/4F/2|G2|]
X: 5
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D>D||:D2 G2 GA|B2 G2 G2|A2 G2 A2|f3 g a>f|
g2 d2 de|d3 c A>F|G3 A G>F|D4 D>D|
D2 G2 GA|B2 G2 G2|A2 G2 A2|f3 g a>f|
g2 d2 de|d3 c A>F|G6 | G4 :||
d>d||:g2 d2 g2 |g2 a2 g2|f2 d2 e2|=f3g a2|
g2 d2 d2|d3c A>F|G3A G>F|D4 D>D|
D2 G2 GA |B2 G2 G2|A2 G2 A2|f4 g>a|
g2 d2 d2|d3 c A>F|G6|G4:||
X: 6
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GE|:D2 G2 GA|B2 G3 B|AB c2 A2|f3 g af|
g2 d2 de|d2 c-c/2c/2 AF|1G3 B AG|F3 G EF:|2G3 B AF|G6|
|:g2 d2 gf|g3 a2 g|fe d2 de|=f3 g a^f|
g2 d2 de|d2 c-c/2c/2 AF|1G3 B AG|F6:|2G3 B AF|G4 GE||

The Wild Irishman reel

X: 1
T: The Wild Irishman
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:d2fd gefe|dfed cdec|d2fd gefd|g2fe dcBc|
d2fd gefe|dfed cdeg|~f3d ~g3e|cdec dcdf:|
|:edcB ABcd|eA~A2 eAfA|edcB A2de|fgfe dcdf|
edcB ABcd|eA (3AAA eAfA|edcB ~A3e|fgfe d3c:|
X: 2
T: The Wild Irishman
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
d2fa gefd|Adfd Acec|d2fa gefd|fgec dAFA|
d2fa gefd|Adfd Acec|defd efgb|afge dgfg||
edcB ABcd|eA~A2 eAfg|edcA EAce|fa[eg][ce] dcfg|
edcB ABcd|eA~A2 egfg|edcA EAce|fa[eg][ce] dAFA|
X: 3
T: The Wild Irishman
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
A|:d2fd gdfd|dfed cdec|d2fd gdfd|gfge cABc|
d2fd gdfd|dfed cdec|d2fd ~g3e|cBcA ~d3:|
f|:edcB A2(3cBA|eAfA eAfA|edcB A2ce|fgfe d3:|
X: 4
T: The Wild Irishman
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
A|d2fd gefe|dfed cdec|d2fd gefd|fgfe dcBc|
d2fd gefe|dfed cdeg|~f3d ~g3e|cAcA ~d3||
|:f|edcB A3c|eA~A2 eAfA|edcB A2ce|fgfe d3:|

The Woods Of Old Limerick jig

X: 1
T: The Woods Of Old Limerick
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
B2 G ABc | dgg fdc | B2 G ABc | ADD ABc |
B2 G ABc | dgg fdc | B2 G ABc |1 AGF G2 A :|2 AGF Gga ||
bgf gag | fd^c dga | bgf gab | c'af g2 a |
bag afd | gag fdc | B2 G ABc |1 AGF Gga :|2 AGF G3 ||
X: 2
T: The Woods Of Old Limerick
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Fmaj
|: G |AFF GAB | cff ecB | AFF GAB | GCC GAB |
AFF GAB | cff ecB | AFF GAB | GFE F2 :|
|: f/g/ |aff fgf | ecc cfg | aff fga | bge ffg |
agf gfe | fgf ecB | AFF GAB | GFE F2 :|
X: 3
T: The Woods Of Old Limerick
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Fmaj
AFF GAB | cff _ecB | AFF GAB | GCC GAB |
AFF GAB | cff _ecB | AFF GAB | GFE F2 :|
aff fgf | _ecc cfg | aff fga | bge ffg |
agf gfe | fgf _ecB | AFF GAB | GFE F2 :|
X: 4
T: The Woods Of Old Limerick
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:B2G ABc | dgg fdc | B2 G ABc | ADD ABc |
B2G ABc | dgg fdc | B2 G ABc |1 AGF G2 A :|2 AGF Gga ||
|:bgg gag | fd^c dga | bgg gab | c'af g2 a |
b3 afd | g3 fdc | B2 G ABc |1 AGF Gga :|2 AGF G3 ||
X: 5
T: The Woods Of Old Limerick
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Emaj
BA | FGE FGA | BEe dBA | FGE FGA | FB,B, FGA |
FGE FGA | BEe dBA | FGE FBA | FED E2 :|
f | ged efe | dB^A Afg | afd efg | afd ebf |
gfe fed | efe dBA | FGE FBA | FED E2 :|
X: 6
T: The Woods Of Old Limerick
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:F2D EFG | Add cAG | F2 D EFG | EAA EFG |
F2D EFG | Add cAG | F2 D EFG |1 EDD D2 E :|2 EDD Dde ||
|:fdd ded | cAG Ade | fdd def | gec d2 e |
f3 ecA | d3 cAG | F2 D EFG |1 EDD Dde :|2 EDD D3 ||