Download ABC

jenny allinder’s tunebook: polkas

Order by name, newest, oldest.

Aden Y Fran Ddu

X: 1
T: Aden Y Fran Ddu
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
AG|:FA Ad|f2 ef|gf ed|dc BA|
AB GA|FG EF|DD FA|1 d2 AG:|2 d2 fg||
ae ef|g2 fg|ae ef|g2 fg|
ae (3eee|ae (3eee|ag fe|dc BA|
FA Ad|f2 ef|gf ed|dc BA|
AB GA|FG EF|DD FA|d2||
X: 2
T: Aden Y Fran Ddu
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
FAde f2 ef|gfed dcBA|AB G2 FGEF|DDFA d2 AG|
FAde f2 ef|gfed dcBA|AB G2 FGEF|DD FA d2:|
aeef g2 e/f/g|aeef g2 e/f/g|aeee aeee|agfe dcBA|
FAde f2 ef|gfed dcBA|AB G2 FGEF|DDFA d2:|

An Chúilfhionn March

X: 1
T: An Chúilfhionn March
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
Bd|:g>f gb ab|gG Bd|[M:3/4]g>f gb ab|
M:2/4
g>a gf|[M:3/4]e>f ef/g/|a/g/f/e/ d>c|Bd gd|
f/e/d/c/ BG AF|1 [M:4/4] GB GB G2 Bd:|2 [M:4/4]GB GB G2 d>c||
M:2/4
BA GF|GA Bc|[M:3/4]d^c de fd|g>f gb ab|
M:2/4
g>a gf|[M:3/4]e>f ef/g/ a/g/f/e/|d>c Bd gd|
f/e/d/c/ BG AF|1 [M:4/4]GBGB G2 d>c:|2 [M:4/4]GBGB G2||
X: 2
T: An Chúilfhionn March
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
M:6/8
L:1/16
|:B2d2|g4g3b a2f2|g2G2 B2d2|g4g3b a2b2|g3a g2f2|
e4e2fg agfe|d3c B2d2 g2d2|fedc B2G2 A2F2|G2B,2G,2B,2 G,4:|
|:d3c|B2A2 G2F2|G2A2 B2c2|d2^c2 d3e f2d2|g2f2 g2b2 a2b2|
g3a g2f2|e4 e2fg agfe|d3c B2d2 g2d2|fedc B2G2 A2F2|G2B,2G,2B,2 G,4:|
X: 3
T: An Chúilfhionn March
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:Bd|g>f gb|ab gG|Bd g>f|gb ab|g>a gf|
e>f ef/g/|a/g/f/e/ d>c|Bd gd|f/e/d/c/ BG|AF GB|GB G2:|
|:d>c|BA GF|GA Bc|d^c de|fdg>f|
gb ab|g>a gf|e>f ef/g/|a/g/f/e/ d>c|
Bd gd|f/e/d/c/ BG|AF GB|GB G2:|

An Puncan

X: 1
T: An Puncan
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:dA BA|FA DF/A/|dA BA|Be ef|
dA BA|FA DF/A/|dA BA|Bc d2:|
|:A>A AB|Ad fd|B>B Bd|Bd gB|
A>A AB|Ad fd|fd BA|Bc d2:|

The Bear Dance

X: 1
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
eA A2|eA A>B|cc Bc|d2 d2|
ee dd|cc B2|A/B/c BG|A2 A2:|
|:A/B/c A/B/c|BG G2|A/B/c A/B/c|d2 d2|
ea ea|ea e>d|cA BG|A2 A2:|
X: 2
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
P: Part A
|:eA A2|eA A>B|cc Bc|dd cd|
ee dd|cc B2|Ac BG|A2 A2:|
P: Part B
Ac Ac|BG G2|Ac Ac|d2 cd|
ee dd|cc B2|cA BG|A2 A2||
X: 3
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:BEE B/A/|BEE G/A/|BBAG|A3 G/A/|
BB A/G/F|GG F/E/D|EG F/E/D|E4:|
|:E/F/G E/F/G|FDD2|E/F/G E/F/G|A3 G/A/|
BB A/G/F|GG F/E/D|EG F/E/D|E4:|
X: 4
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:BE EB/A/|BE EG/A/|BB AG|A2- AG/A/|
BB A/G/F|GG F/E/D|EG F/E/D|E2- E2:|
|:E/F/G E/F/G|FD D2|E/F/G E/F/G|A2- AG/A/|
BB A/G/F|GG F/E/D|EG F/E/D|E2- E2:|
X: 5
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|:c/d/|eA Ac|B/A/G AA/B/|cc Bc|d3c/d/|
eA Ac|B/A/G AB|cc B/A/G|A3:|
|:A/B/|c>e d/c/B|c/B/c/e/ d/c/B|g/d/B/d/ g_B|Af e^g|
ae cB|AB cd/e/|f/e/d/c/ B/A/G|A3:|
X: 6
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
eA A2|eA AB|cc Bc|d2 cd|
ee dd|cc BG|A/B/c BG|A4:|
|:A/B/c A/B/c|BG G2|A/B/c A/B/c|d2 cd|
ee dd|cc BG|A/B/c BG|A4:|
X: 7
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
z|:eA A/B/c/d/|eA AA/B/|cc Bc|dd cd|eA A/B/c/d/|
eA AA/B/|cc B/A/G|1 AA/G/ A/B/c/d/:|2 AA/G/ A2||
|:AB|ce d/c/B|ce d/c/B|g/d/B/d/ g_B|Af e^g|
ae c/d/c/B/|AA/B/ ce|f/e/d/c/ B/A/G|AA/G/ G:|
X: 8
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
eA A/B/c/d/|eA A>B|cc Bc|d2 cd|
eA A/B/c/d/|eA A>B|cc B/A/G/B/|A2 A2|
eA A/B/c/d/|eA A>B|cc Bc|d2 cd|
ea ea|eA A>B|cc B/A/G/B/|A2 A>B|
|:ce d/c/B|ce d/c/B|g/d/B/d/ g/d/B/G/|Af e^g|
ae cB|A/G/A/B/ c/d/e|g/^f/e/d/ B/A/G/B/|1 A2 A>B:|2 A2 A2||
X: 9
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
eA A2|eA AB|cc Bc|d2 cd|
ee dd|cc BG|A/B/c B/A/G|A4:|
A/B/c A/B/c|BG G2|A/B/c A/B/c|d2 cd|
ee dd|cc BB|A/B/c B/A/G|A2 A2:|
X: 10
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
BE E/F/G/A/|BE EF|GA/G/ FG|AB/A/ GA|
[1 BE E/F/G/A/|BE EF|GA/G/ F/E/D|E2 E2:|
[2 Be Be|BE EF|GA/G/ F/E/D|E2 E2||
|:G>B A/G/F|G>B A/G/F|d/A/F/A/ d=F|
Ec B^d|eB GF|EE/F/ GB|c/B/A/G/ F/E/D|E2 E2:|
X: 11
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
z/B/|:"Em" E>E B/A/B|E>E G>A|"G"B/A/B A>G|"D"A3 G/A/|
"Em"B/A/B A/G/F|"G"G>G "D"F/E/D|"Em"E>G "Bm"F/E/D|"Em"E3 z/B/:|
|:"Em" E/F/G E/F/G|"D"F>D D2|"Em"E/F/G E/F/G|"D"A2- AG/A/|
"Bm"B/A/B "D"A/G/F|"G"G>G "D"F/E/D|"Em"E>G "Bm"F/E/D|1 "Em"E3 z/B/:|2 "Em"E3 A/B/||
|:"Am"c>A "Em"B/A/G|"Am" A>B c>d|"Em"e>e d>c|"G"B>G GA/B/|
"Am"c>A "Em"B/A/G|"Am"A>B c>d|e>g "Bm"f/e/d|"Am"eA/A/ A2-|1 A3 A/B/:|2 A3 e/f/||
|:"Em"g>e "Bm"f/e/d|"Am"ea/a/ ae/f/|"Em"g>e "Bm"d>c|"G"B>G GA/B/|
"Am"c>A "Em"B/A/G|"Am"A>B c>d|e>g "Bm"f/e/d|"Am"eA/A/ A2-|1 A3 e/f/:|2 A3 A/B/||
X: 12
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|:"Em"BE EB/A/|BE EG/A/|BB AG|"D"A2- AG/A/|
"C"BB A/G/F|"Am"GG F/E/D|EG "D/H"F/E/D|"Em"E2- E2:|
|:"C"E/F/G E/F/G|FD D2|"Em"E/F/G E/F/G|A2- AG/A/|
"C"BB A/G/F|"Am"GG F/E/D|EG "D/H"F/E/D|"Em"E2- E2:|
X: 13
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|"Amin"eA A2|eA A>B|"C"cc Bc|"G"d2 cd|"Amin"eA eA|eA A>B|"C"cc "G"BG|"Amin"A4:|
|:"Amin"A>c Ac|"G"BG G2|"Amin"A>c Ac|"G"d2 cd|
"Amin"ee "G"dd|"C"cc "G"BB|"Amin"A/B/c "G"BG|"Amin"A4:|
X: 14
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:fB Bf/e/|fB B>c|dd cd|e2- ed/e/|
ff ee|dd c2|B/c/d cA|B2 B2:|
|:B/c/d B/c/d|cA A2|B/c/d B/c/d|e2- ed/e/|
ff ee|dd c2|B/c/d cA|B2 B2:|
X: 15
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:fB Bd/e/|fB B>c|dd cd|e2 ag|
fg/f/ ef/e/|de/d/ c2|B/c/d cd|1 B2 Bf:|2 B2 B2||
|:B/c/d B/c/d|cA AF|B/c/d B/c/d|e2 ag|
fg/f/ ef/e/|de/d/ c2|B/c/d cd|1 B2 B2:|2 B2 Bf||
X: 16
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:fB Bf/e/|fB B>c|dd cd|e2 de|
fB fB|fB B>c|dd cA|B2 B2:|
|:Bd Bd|cA A2|Bd Bd|e2 de|
fg/f/ ef/e/|de/d/ c2|B/c/d cA|B2 B2:|
X: 17
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:"Bm"fB Bd/e/|fB Bd/e/|ff ed|"A"e2- ed/e/|
"G"ff e/d/c|"Em"dd c/B/A|Bd "A"c/B/A|1 "Bm"B2 Bf:|2 "Bm"B2 B2||
|:"G"B/c/d B/c/d|cA A2|"Bm"B/c/d B/c/d|e2- ed/e/|
"G"ff e/d/c|"Em"dd c/B/A|Bd "A"c/B/A|1 "Bm"B2 B2:|2 "Bm"B2 Bf||
X: 18
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|:eA A/B/c/d/|eA A>B|cc Bc|dd cd|
eA eA|eA A>B|cc B/A/G|A2 A2:|
|:A>c Ac-|cG G2|A>c Ac-|cd d2|
ee dd|cc B2|A/B/c BG|A2 A2:|
|:e/f/e/d/ c/d/c/B/|A/B/c/d/ eB|cc Bc|dd cd|
e/f/e/d/ c/d/c/B/|A/B/c/d/ eB|cc B/A/G|AA A2:|
X: 19
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
f/e/|:fB Bf/e/|fB Bd/e/|ff ed|e2 ed/e/|
f2 e/d/c|d2 c/B/A|B/c/d cA|1 B2 Bf/e/:|2 B2 B2||
|:B/c/d B/c/d|cA A2|B/c/d B/c/d|e2 ed/e/|
f2 e/d/c|d2 c/B/A|B/c/d cA|1 B2 B2:|2 B2 Bf/e/||
X: 20
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|:eA A2|eA A2|cc Bc|d2- dc/d/|
ee d>B|cc B>G|Ac B/A/G|1 A2 Ae:|2 A2 A2||
|:Ac Ac|BG G2|Ac Ac|d2- dc/d/|
ee d>B|cc B>G|Ac B/A/G|1 A2 A2:|2 A2 Ae||
X: 21
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|:eA Ae/d/|eA Ac/d/|ef/e/ dc|d2- dc/d/|
ee d/c/B|cc B/A/G|Ac B/A/G|A4:|
|:A/B/c A/B/c|BG G/G/G/G/|A/B/c A/B/c|d2- dc/d/|
ee d/c/B|cc B/A/G|Ac B/A/G|A4:|
X: 22
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|:Ac Ac|BG G2|Ac Ac|d2 cd|
e2 d2|c2 B2|Ac BG|AA A2:|
|:eA A/B/c/d/|eA A>B|cc Bc|d2 cd|
eA eA|eA A>B|cc BG|AA A2:|
X: 23
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
BE E2|BE E>F|GG FE|"A,"A3 G/A/|
BB AA|GG F2|E/F/G "D"FD|"Em"E2 E2||
E/F/G E/F/G|"D"FD D2|"Em"E/F/G E/F/G|"A,"A3 G/A/|
BBAA|GG F>F|EG "D"F/E/ D|"Em"E2 E2||
X: 24
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:fB B2|fB B2|dd cd|~e2 de|
fd ec|dB c2|Bf e/d/c/d/|B2 B2:|
|:B/c/d B/c/d|cA A2|B/c/d B/c/d|~e2 de|
fd ec|dB c2|Bf e/d/c/d/|B2 B2:|
X: 25
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
|:BE E/F/G/A/|BE E2|GG FG|~A2 GA|
BG AF|GE F2|EB AF|E2 E2:|
|:E/F/G E/F/G|FD D2|E/F/G E/F/G|~A2 GA|
BG AF|GE F2|EB AF|E2 E2:|
X: 26
T: The Bear Dance
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
|:BE E2|BE E>F|GG FG|A2 GA|
BE E2|BE E>F|GG FD|E2 E2:|
|:EG EG|FD D2|EG EG|A2 GA|
B2 A2|G2 F2|EG FD|E2 E2:|

Blue Fiddle

X: 1
T: Blue Fiddle
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ddor
|:A,>DD EFD|A, D/E/F AGF|G>Ec EGA|G>EC EDC|
A,>DD EFD|A, D/E/F AGF|G>Ec EDC|D2D4:|
|:d3 edc|dD DE F/G/A|d3 fed|eA AG A/B/c|d3 cBc|
AD DE F/G/A|A>cc AFA|1 G>cc GA/B/c:|2 G>cc GEC||

The Blue Ribbon

X: 1
T: The Blue Ribbon
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amix
|:cB/c/ dc/d/|ea cc/d/|ea a/f/e/d/|cA BA|
cB/c/ dc/d/|ea cc/d/|ea a/f/e/d/|cA A2:|
|:aa fe/f/|ag d2|ea a/f/e/d/|cA BA|
aa fe/f/|ag d2|ea a/f/e/d/|cA A2:|
X: 2
T: The Blue Ribbon
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amaj
cB/c/ dc/d/|ea dc/d/|ea a/f/e/d/|cA B2|
cB/c/ dc/d/|ea dc/d/|ea a/f/e/d/|cA A2:|
aa fe/f/|ae dc/d/|ea a/f/e/d/|cA B2|
aa fe/f/|ae dc/d/|ea a/f/e/d/|cA A2:|
X: 3
T: The Blue Ribbon
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amaj
|:c2 dc/d/|ea d>f|ea e/f/e/d/|cA BA|
c2 dc/d/|ea d>f|ea e/f/e/d/|cA A2:|
|:a2 fe/f/|ac d>f|ea e/f/e/d/|cA BA|
[1 a2 fe/f/|ac d>f|ea e/f/e/d/|cA A2:|
[2 c2 dc/d/|ea d>f|ea e/f/e/d/|cA A2||
X: 4
T: The Blue Ribbon
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amaj
A/B/|ce dc/d/|ea c>d|ea a/f/e/d/|cA BA/B/|
cA d/4e/4d/c/d/|ea c>d|ea a/f/e/d/|cA A>B|
cA/c/ dc/d/|ea c>d|ea a/f/e/d/|cA B/4c/4B/A/B/|
c2 d2|ea c>d|ea a/f/e/d/|c/c/A A2||
|:a2 fe/f/|ae d>B|ea a/f/e/d/|cA B2|
a2 fe/f/|ae d>B|ea a/f/e/d/|1 cA A2:|2 cA A>B||
X: 5
T: The Blue Ribbon
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amaj
A/B/|:cc dc/d/|ea dc/d/|ea a/f/e/d/|cA B2|
cB/c/ dc/d/|ea dc/d/|ea a/f/e/d/|1 cA A>B:|2 cA A2||
|:aa fe/f/|ae dc/d/|ea a/f/e/d/|cA B2|
({e/f/g/}a)a fe/f/|ae dc/d/|ea a/f/e/d/|1 cA A2|2 cA A-||
X: 6
T: The Blue Ribbon
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amix
A/B/|:c/d/ ed c/d/ ea B/c/c/d/|ea a/g/e/d/ cAB A/B/|c/d/ ed c/d/ ea B/c/c/d/|
ea a/g/e/d/ cA A2:|aa g/f/e/f/ aed c/d/|ea a/g/e/d/ cABA|
|:aa g/f/e/f/ aed c/d/|ecAF G4|aa g/f/e/f/ aee c/d/|
ea a/g/e/d/ cAB A/B/|c/d/ ed c/d/ ea B/c/c/d/|ea a/g/e/d/ cA A2:|
X: 7
T: The Blue Ribbon
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amaj
|:c2 dc/d/|ea dc/d/|ea f/a/f/e/|cA BA/B/|
cB/c/ dc/d/|ea dc/d/|ea f/a/f/e/|1 cA AB:|2 cA A2||
ab/a/ fe/f/|ac d2|ea f/a/f/e/|cA B2|
ab/a/ fe/f/|ac d2|ea f/a/f/e/|cA A2|
ab/a/ fe/f/|ac d2|ea f/a/f/e/|cA BA/B/|
cB/c/ dc/d/|ea d2|ea f/g/f/e/|cA AB||

Bonnie Prince Charlie

X: 1
T: Bonnie Prince Charlie
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
F2 ED|DB BA|A2 B/c/d|F2 ED|F2 E2|E2 FA|d2 cB|BA FA|
A2 B/c/d|e2 dB|B2 AF|AB d2|F2 ED|B2 cd|D2 EF|E2 D2|
d2 AA|e2 AA|f2 ed|dA BB|A2 FE|Dd de|fd df|e2 d2|
d2 AA|ef g2|f2 ed|dc B2|A2 BB|AD EE|FA AF|E2 D2||
X: 2
T: Bonnie Prince Charlie
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
F2 (3FED|DF A2|A>B d2|F2 (3FED|F2 E>D|E2 FA|BA dc|BA F2|
A2 (3Bcd|e2 de|f2 ed|dA Bd/B/|A2 FE|DD d>e|fd af|e2 d2||
d>A .A2|e>A .A2|f2 ed|dA Bd/B/|A2 FE|DD d>e|fd af|e2 d2|
d>A .A2|e>f g2|f2 ed|dA Bd/B/|A2 FE|DD d>e|fd af|e2 d2||
X: 3
T: Bonnie Prince Charlie
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
FE/D/ D/B/B/A/|AB//c//d/ FE/D/|FE EF/A/|dc/B/ B/A/F/A/|
AB//c//d/ ed/B/|BA/F/ A/B/d|FE/D/ Bc/d/|DE/F/ ED||
dA eA|fe/d/ d/A/B|A2 F>E|D/d/d/e/ f/d/d/f/|
ed dA|e/f/g fe/d/|d/c/B AB|A/D/ EF/A/|A/F/E D||

Chinquapin Hunting

X: 1
T: Chinquapin Hunting
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amaj
|:"A"e3e|"D"fec2|"A"e3e|"D"fecd|"A"e3e|"D"fefg|"A"abaf|"E"efed|"A"cBA2:|
|:"A"a3a|a2g2|"D"f3f|f4|"A"a3a|fgaf|"E"efed|"A"cBA2:|
"D"f3e|fec2|"E"B3B|B4|"D"fefg|f2fg|"E"efed|"A"cBA2|
"D"f3e|fec2|"E"B3B|B4|"D"fefg|a2af|
"E"efed|"A"cBA2||

The Common Ground

X: 1
T: The Common Ground
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A|d>e fe/d/|B/G/B/d/ gf/e/|fa ea|f/g/a/f/ e/A/c/e/|
d>e fe/d/|B/G/B/d/ gf/e/|fa ef|d2 d:|
|:g|f/e/f/g/ ag/f/|e/d/e/f/ gf/e/|fa ea|f/g/a/f/ e/A/c/e/|
d>e fe/d/|B/G/B/d/ gf/e/|fa ef|d2 d:|
X: 2
T: The Common Ground
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A|dd/e/ {f/g/}fe/d/|B/G/ (3B/c/d/ g2|fA eA|fa/f/ ec/A/|
d2 fd/A/|B/G/B/d/ g2|fA eA|1 d2- d:|2 d2||
|:d/e/f/g/|ff/g/ a{b/a/}g/f/|e>f g/A/c/e/|fA ea/g/|f/g/a/f/ e/a/^g/a/|
d>A g/f/e/d/|B/G/ (3B/c/d/ g2|fA eA|1 d2:|2 d2- d||

The Cuas

X: 1
T: The Cuas
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Edor
|:A,G,/A,/ DA,|B,A,/B,/ EB,|A,G,/A,/ DF|G/F/E/D/ B,D/B,/|
A,G,/A,/ DA,|B,A,/B,/ EB,|DF D/E/F/D/|1 E2 EB,:|2 E2 EG||
|:A>F DF/A/|BA dF|A>F DF/A/|GF EF/G/|
A>F DF/A/|BA dF|AF D/E/F/D/|1 E2 EG:|2 E2 EB,||
X: 2
T: The Cuas
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
|:DD/D/ GD|ED/E/ AE|DD/D/ GB|c/B/A/G/ EF/E/|
DD/D/ GD|ED/E/ AE|G/A/B G/A/B|1 A2 AE:|2 A2 AB||
|:d>B GB|ed gB|d>B GB|cB AB/c/|
d>B GB|ed gB|dB G/A/B|1 A2 AB:|2 A2 AE||

Cuckold Come Out Of The Amrey

X: 1
T: Cuckold Come Out Of The Amrey
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
A/B/c/A/ cd|e>d eg|GG B>c|d/B/A/G/ B/c/d/B/|
A/B/c/A/ cd|e>d eg|dc/B/ gB|A2 e2:|
|:g>e cg|ec e/f/g/e/|d/c/B/A/ Gd|BG B/c/d/B/|
g/f/e/d/ c/d/e/f/|gc e/f/g/e/|dc/B/ gB|A2 e2:|
X: 2
T: Cuckold Come Out Of The Amrey
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
A/B/c/A/ cd|e>d eg|GG B>c|d/B/A/G/ B/c/d/B/|
A/B/c/A/ cd|e>d eg|dc/B/ gB|A2 e2:|
|:g>e cg|ec e/f/g/e/|d/c/B/A/ Gd|BG B/c/d/B/|
g/f/e/d/ c/d/e/f/|gc e/f/g/e/|dc/B/ gB|A2 e2:|
|:A/B/c/A/ c/d/e/c/|e/f/g/e/ c/d/e/c/|G/A/B/G/ B/c/d/B/|d/B/A/G/ B/c/d/B/|
A/B/c/A/ c/d/e/c/|e/f/g/e/ c/d/e/c/|dc/B/ gB|A2 e2:|
|:g/f/e/f/ g/f/e/f/|g/f/e/d/ c/d/e/c/|d/c/B/c/ d/c/B/c/|d/c/B/A/ G/A/B/G/|
g/f/e/f/ g/f/e/f/|g/f/e/d/ c/d/e/c/|dc/B/ gB|A2 e2:|
|:c/e/g/e/ c/e/g/e/|c/e/g/e/ c/e/g/e/|B/d/g/d/ B/d/g/d/|B/d/g/d/ B/d/g/d/|
c/e/g/e/ c/e/g/e/|c/e/g/e/ c/e/g/e/|B/d/g/d/ gB|A2 e2:|
|:Ae/d/ ce/d/|Ae/d/ ce/d/|Ge/d/ Be/d/|Ge/d/ Be/d/|
Ae/d/ ce/d/|Ae/d/ cd/c/|B/c/d/B/ gB|A2 e2:|
|:gc eg|ce/f/ gc|gB dg|GB/c/ de/f/|
gc eg|ce/f/ gc|dc/B/ gB|A2 a2:|
|:e/c/A/c/ e/c/A/c/|e/c/A/c/ e/c/A/c/|d/B/G/B/ d/B/G/B/|d/B/G/B/ d/B/G/B/|
e/c/A/c/ e/c/A/c/|e/c/A/c/ e/c/A/c/|dc/B/ gB|A2 e2:|

Dalaigh’s

X: 1
T: Dalaigh's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
|:g/f/|eA BA|eA BA|eA c/B/A|G>A Bd|
eA BA|eA B>A|G>A B/c/d|BA A:|
|:d|e>d ef|ga gf|e>d e/f/g|ab/a/ gf|
e>d d/e/f|g2 g>e|dB gB|A2- A:|
X: 2
T: Dalaigh's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
|:eA BA|eA BA|eA BA|G2 Bd|
eA BA|eA BA|GB dB|A2 A2:|
|:ed ef|ga g2|ed ef|a2 g2|
ed ef|ga ge|dB GB|A2 A2:|
X: 3
T: Dalaigh's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
|:B/d/|eA Bd|e/f/e/d/ Bd|eA BA|G>A Bd|
eA Bd|e/f/e/d/ Bd|ea e/f/e/d/|BA A-:|
|:A|e2 ef/g/|ae fe|d2 de/f/|ge fd|
e2 ef/g/|a/b/a/e/ fd|ea e/f/e/d/|BA A:|
X: 4
T: Dalaigh's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Edor
|:F/A/|BE FE|B/c/B/A/ FA|BE G/F/E|D>E FA|
BE FE|BE F>E|DD/E/ F/G/A|FE E:|
|:F/A/|B>^A Bc|d>e dc|BA B/c/d|ef/e/ dc|
B/c/B/A/ Bc|d/e/d/c/ d>B|AF dF|E2- E:|
X: 5
T: Dalaigh's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
|:eA Ad|ed Bd|eA AB/A/|G2 (3ABd|
eA Ad|ed Bd|(4efgf cB|A2 A/ z:|
ed ef|ga gf|ed ef|a2 gf|
ed ef|ga gf|dB gB|A2- A z:|
X: 6
T: Dalaigh's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
|:eA Ad|ed Bd|eA AB/A/|G2 (3ABd|
eA Ad|ed Bd|e/f/g/e/ dB|A3 A:|
ed ef|ga g2|ed eg|a2 gf|
ed ef|ga ge|dB GB|A2- A z:|
X: 7
T: Dalaigh's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
|:eA Ae|ed Bd|eA AB/A/|G2 B/c/d|
eA Ae|ed Bd|e/f/g/f/ dB|A2 A2:|
|:ed ef|ga g2|ed e/f/g|a2 gf|
ed ef|ga ge|dB GB|A2 A2:|
X: 8
T: Dalaigh's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
|:eA Ae|ed Bd|eA AB/A/|G2 B/c/d|
eA Ae|ed Bd|e/f/g/f/ dB|A2 A2:|
|:ed ef|ga gf|ed eg|ab/a/ gf|
ed ef|ga ge|dB GB|A2 A2:|
X: 9
T: Dalaigh's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
|:eA BA|eA Ac/d/|eA BA|G2 Gc/d/|
eA BA|eA Ac/d/|ed dB|1 A2 Ac/d/:|2 A2 A2||
|:ed ef|ga gf|ed e/f/g|a2 a2|
ed ef|ga ge|dB GB|1 A2 A2:|2 A2 gf||

Dark Girl Dressed In Blue

X: 1
T: Dark Girl Dressed In Blue
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ddor
|:FA Ad|B/c/d A>F|GB AF|BE G/F/E/D/|FA Ad|B/c/d A>F|GB A/B/A/G/|FD D2:|
|:FA A/B/d/e/|~f>d ed|Bd AF|BE G/F/E/D/|FA A/B/d/e/|f>d ed|Bd A/B/A/G/|FD D2:|
X: 2
T: Dark Girl Dressed In Blue
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:FA Ad|Bd A>F|GB AF/A/|BE G/F/E/D/|
FA Ad|B/c/d/B/ A>F|GB A/B/A/G/|FD D2:|
|:FA A/B/d/e/|f/e/f/d/ e>d|Bd/B/ A/D/F/A/|BE G/F/E/D/|
FA A/B/d/e/|f>d e>d|Bd/B/ A/B/A/G/|FD D2:|
X: 3
T: Dark Girl Dressed In Blue
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
FA Ad|Bd AF|GB AF/A/|BE G/F/E/D/|
FA Ad|B/c/d/B/ A/B/A/F/|GB A/B/A/G/|FD DD/:|
|:FA A/B/d/e/|f/e/f/d/ ed|Bd/B/ A/D/F/A/|BE G/F/E/D/|
FA A/B/d/e/|f/e/f/d/ ed|Bd/B/ A/B/A/G/|FD DD/:|
X: 4
T: Dark Girl Dressed In Blue
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
|:A>G FG|A/B/c/A/ BG|A>G FG|A/d/d/^c/ d2|
A>G FG|A/B/c/A/ BG|Ad ^c/d/e|1 d2 d2:|2 d2 dd/e/||
|:fa g/f/e|d>B Ae|fa g/f/e|d2 dd/e/|
fa g/f/e|d>B AB|cB AF|GA/B/ cB:|
X: 5
T: Dark Girl Dressed In Blue
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:"D"FA Ad|"G"Bd "D"A>F|"G"GB "B7"AF/A/|"Em"BE "A7"G/F/E/D/|
"D"FA Ad|"G"Bd "D"A>F|"G"GB "A7"A/B/A/G/|1 "D"FD D>E:|2 "D" FD D2||
|:"D" FA A/B/d/e/|ff/d/ e>d|"G" Bd "B7"AF/A/|"Em"BE "A7"G/F/E/D/|
"D"FA A/B/d/e/|ff/d/ e>d|"G"Bd "A7"A/B/A/G/|1 "D"FD D>E:|2 "D"FD D2||

Din Tarrant’s

X: 1
T: Din Tarrant's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
E>F|:GE BE|GE BA/G/|FD AD|dD A2|
Be ed|Be ed|Bd BA|1 G/E/D E>F:|2 G/E/D E2||
|:d>B GB|D/E/F/G/ A2|c>A FD|EF GB|
d>B GB|D/E/F/G/ A2|c>A FD|EF G2:|
X: 2
T: Din Tarrant's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
B/c/|:dB fB/c/|dB fe/d/|c/B/A/c/ e/c/A/B/|c/B/A/c/ ec/e/|
fb ba|fb ba|fa fe/c/|1 d/c/A BB/c/:|2 d/c/A Bf||
|:a>f df|A/B/c/d/ e2|g/f/e/d/ cA|Bc df|
a>f df|A/B/c/d/ e2|g/f/e/d/ cA|1 Bc df:|2 Bc dB/c/||
X: 3
T: Din Tarrant's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:dB fB|dB fe/d/|cA eA|cA e2|
fb ba|fb ba|fa fe|1 d/c/B/A/ B>c:|2 d/c/B/A/ B2||
|:a>f df|A/B/c/d/ e2|g/f/e/d/ cA|Bc df|
a>f df|A/B/c/d/ e2|g/f/e/d/ cA|1 Bc df:|2 Bc d/c/d/c/||
X: 4
T: Din Tarrant's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:a>f df|AB/d/ e2|e/f/e/d/ cA|Bc df|
a>f df|AB/d/ e2|e/f/e/d/ cA|1 Bc df:|2 Bc d2||
|:dB gB|dB fe/d/|cA eA|c/B/A ce|
fb b>a|fb b>a|fa fe/d/|1 cA B>c:|2 d/c/A Bf||
X: 5
T: Din Tarrant's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
B/c/|dB fB|dB fe/d/|c/B/A/c/ eA|cA ce|
fb ba|fb ba|fa fe/d/|c/B/A B>c|
dB fB|dB fe/d/|c/B/A/c/ e/c/A/B/|c/B/A/c/ ec/e/|
fb ba|fb ba|fa fe/d/|c/B/A B2||
|:a>f df|A/B/c/d/ e2|g/f/e/d/ cA|Bc df|
a>f df|A/B/c/d/ e2|g/f/e/d/ cA|1 Bc df:|2 Bc d>c||
X: 6
T: Din Tarrant's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:a>f df|ed e2|e/f/e/d/ cA|Bc df|
a/b/a/f/ df|ed e2|e/f/e/d/ cA|1 Bc df:|2 Bc d/f/d/c/||
|:dB gB|dB f>B|dA eA|B/c/d e>g|
fb ba|fb ba|fa fe/d/|1 cA B>c:|2 d/c/A B2||
X: 7
T: Din Tarrant's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
B/|:cA aA|cd e/g/e/d/|cA aA|B/A/G/B/ d^c/d/|
cA aA|cd e/g/e/d/|cd e/d/c|A2 A2:|
|:g/e/d/e/ ag|ed e/g/e/d/|cA aA|B/A/G/B/ d^c/d/|
ed/e/ ag|ed e/g/e/d/|cd e/d/c|A2 A2:|
X: 8
T: Din Tarrant's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
B/c/2|:dB fB|dB fe/d/|cA eA|
cee2|fb ba|fb ba|f2f>e|dB B2:|
|:af df|A/B/c/d/ e2|g/f/e/d/ cA|Bc d2|af df|
A/B/c/d/ e2|1 g/f/e/d/ cA|Bc d2:|2 g/f/e/d/ cA|GE D2||

The First Of May

X: 1
T: The First Of May
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:B/|AF F>A|BG G>B|cA Bc|dA/d/ f/e/d/B/|
AF F>A|BG G>B|.c.A B/c/d/e/|1 fd d3/2:|2 fd d2||
|:Af f/4g/4f/e/^d/|eB B>^A|Bg g>f|e/d/c/B/ A/G/F/G/|
Af fe/^d/|eB B>^A|Bg B/^A/B/c/|1 ed d2:|2 ed d3/2||
X: 2
T: The First Of May
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:d>B|AF [AF]>A|BG [BG]>B|cA Bc|dA/d/ f/e/d/B/|
A[AF] [AF]>A|B[BG] [BG]>B|.c.A B/c/d/e/|1 fd:|2 fd d2||
Af f/4g/4f/e/^d/|eB B>^A|Bg g/a/g/f/|e/d/c/B/ A/G/F/G/|
Af fe/^d/|e[Be] [Be]>[^Ae]|[Be]g B/^A/B/c/|ed d2|
[Ad][df] f/4g/4f/e/^d/|eB B>^A|B[Bg] [Bg]>f|e/d/c/B/ A/G/F/G/|
Af fe/^d/|eB B>^A|B[Bg] B/^A/B/c/|ed||
X: 3
T: The First Of May
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
M:4/4
|:d>B|A2 F2 F2- F>A|B2 G2 G2- G>B|c2 A2 B2 c2|d2 A>d (3fec (3dcB|
A2 F>^E F>D (3FGA|B2 G2 G>DG>B|c2 A2 B>cd>e|f2 d2 d2-:|
|:d>B|A2 f2 (3fgf e>^d|e2 B2 B2- B>^A|B2 g2 g2- g>f|e>dc>B A>GF>G|
A2 f2 f2 e>^d|e2 B2 B2 B>^A|B2 g2 B>^AB>c|e2 d2 d2:|

Gavottes Des Montagnes

X: 1
T: Gavottes Des Montagnes
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmin
D^C DE|FE D^C|DE FE|D2 D2|
D^C DE|FE D^C|DE FE|D2 D2|
|:A2 EF|GD FE|DE FD|GF E2|
A/B/A EF|GD FE|DE D^C|D2 D2:|
X: 2
T: Gavottes Des Montagnes
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:ee dB|cA FE|FA cd|B2B2:|
|:fe gg|fe de|fd gf|ed c2|
ef dB|cA FE|FA cd|1 B2 B2:|2 B2 B/c/d||
X: 3
T: Gavottes Des Montagnes
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:Bc de|fg fe|d/c/B dc|B2 BA:|
|:Bc de|fg af|fg ef|d2 dc|
Bc de|fg fe|d/c/B dc|B2 BA:|
X: 4
T: Gavottes Des Montagnes
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
AB cd|ef {ef}ed|cA cB|A2 A2-|
AB cd|ef {ef}ed|cA cB|A2 A2||
|:AB cd|ef g2|f/e/d fe|c2 c2|
AB cd|ef {ef}ed|cA cB|A2 A2:|
X: 5
T: Gavottes Des Montagnes
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
EFGA Bc (3B/c/B/ A|GEGF E2E2|EFGA Bc (3B/c/B/ A|GEGF E2E2||
|:EFGA Bcd2|c/B/A cB G2G2|EFGA Bc (3B/c/B/ A|GEGF E2E2:|
B,EEG GEG2|GEDF E2E2|B,EEG GEG2|GEDF E2E2||
|:B,EEG GEG2|EGB2 BAB2|Bddc Bc B/c/B|A2GB BB A/B/A|G2EA AA G/A/G|EEDF E2E2:|
B2AB GFE2|FGED E2E2|B2AB GFE2|FGED E2E2||
B2AB GF EF/G/|ABcd BAB2|B2AB GFEF|GAFD E2E2|
B2AB GF EF/G/|ABce dcB2|A/B/A GA FEDE|FGED E2E2||

Greenlights

X: 1
T: Greenlights
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:GE ED/E/|GA BG|EB AF|DG E2|
ED/E/ GA|B2 GB|de cA|d/c/B/A/ Fd:|
|:fg/f/ eB|fg/f/ eB|a3/2g/ ea|ga/g/ fB|
fg/f/ eB|fg/f/ eB|G3/2A/ Bd|c/d/c/A/ cd:|

I’ll Tell Me Ma

X: 1
T: I'll Tell Me Ma
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
A|"D"Ad f>f|gf f>g|"A7"fe e>f|"D"ed d>d|
Ad f>f|gf f>g|"A7"fe e>f|"D"ed d2|
aa a<f|"G"gg g<e|"D"f>f fd|"A7"ec B<A|
"D"aa a<f|"G"gg g2|"D"ff "A7"ef|"D"ed d2|
X: 2
T: I'll Tell Me Ma
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ad f2|ge f2|fe ed/e/|fe ed/B/|
Ad fd/f/|ga/g/ f2|fe ac|d2- d:|
aa/a/ af|gg/g/ ge|ff/f/ fd|e/f/e/c/ BA|
a>a af|g>g ge|fd e/f/e/c/|ed d:|
X: 3
T: I'll Tell Me Ma
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:DGB2|cBB2|BAA3/2B/|AGG3/2E/|
DGB2|cBB2|BAA3/2B/|AGG2:|
|:d2dB|cccA|B2BG|AFD2|
d2dB|ccc2|BGAF|GGG2:|
X: 4
T: I'll Tell Me Ma
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
DG B3/2B/|cB B3/2B/|BA A3/2B/|1 AG G3/2E/:|2 AG G3/2B/||
dd dB|cc cA|BB/B/ BG|AF ED|
dd dB|cc cd/c/|BG/G/ AF|AG G2||
X: 5
T: I'll Tell Me Ma
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
A|"D"Ad f2|gf f>g|"A7"fe e>f|"D"ed d2|
Ad f2|gf f>g|"A7"fe e>f|"D"ed d2|
a2 a>f|"G"g2 g>e|"D"f2 fd|"A7"ec BA|
"D"a2 a>f|"G"gg g2|"D"fd "A7"ec|"D"dd d2|

Ievan Polkka

X: 1
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
B>B Bc|dB Bd|cA Ac|d/c/B/A/ BF|
B>B Bc|dB B2|ef/e/ dc|B2 B2:|
|:f>d df|ec cd|ef/e/ dc|Bc de|
f>d df|ec cd|ef/e/ dc|B2 B2:|
X: 2
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|:E|A>A AB|cA Ac|BG GB|c/B/A/G/ AE|
A>A AB|cA Ac|de/d/ cB|1 A2 A:|2 A2 A2||
|:Ec ce|dB Bc|de/d/ cB|AB cd|
ec ce|dB Bc|de/d/ cB|1 A2 A2:|2 A2 A||
X: 3
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|:E|A>A AB|cA Ac|BG GB|c/B/A/G/ AE|
A>A AB|cA Ac|de/d/ cB|1 A2 A:|2 A2 A2||
|:ec ce|dB Bc|de/d/ cB|AB cd|
ec ce|dB Bc|de/d/ cB|1 A2 A2:|2 A2 A||
X: 4
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
B>c Bc|dB Bd|cA Ac|d/c/B/A/ BF|
B>c Bc|dB B2|e2 dc|BA B2:|
|:f>d df|ec cd|ef/e/ dc|Bc dB|
f>d df|ec cd|e/f/e dc|BA B2:|
X: 5
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
FB Bc|dB Bd|cA Ac|d/c/B/A/ BA|
FB Bc|dB cd|ef/e/ dc|BA B2:|
f2df|ec cd|ef/e/ dc|Bc de|
f2df|ec cd|ef/e/ dc|BA B2:|
X: 6
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
F|:"Bm"B>B Bc|dB Bd|"A"cA Ac|"Bm"d/c/B/A/ BF|
"Bm"B>B Bc|dB Bd|"D"f>e dc|1 "Bm"dB B2:|2 "Bm"dB Bd||
|:"D"ff/f/ ed|"A"cA Ac|"Em"ee/e/ "A"dc|"Bm"dB B2|
"D"ff/f/ ed|"A"cA Ac|"Em"e>e "A"dc|1 "Bm"dB Bd:|2 "Bm"dB/B/ B2||
X: 7
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
F|:"Bm"B>B Bc|dB B/c/d|"A"cA Ac|"Bm"d/c/B/A/ BF|
"Bm"B>B Bc|dB B/c/d|"F#7"f>e dc|1 "Bm"dB B2:|2 "Bm"dB BB/d/||
|:"Bm"ff/f/ ed|"A"cA A/B/c|ee/e/ dc|"Bm"dB B2|
"Bm"ff/f/ ed|"A"cA A/B/c|e>e dc|1 "Bm"dB BB/d/:|2 "Bm"dB/B/ B2||
X: 8
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
F|:"Bm"B>c Bc|dB Bd|"A"cA Ac|"Bm"d/c/B/A/ BF|
"Bm"B>c Bc|dB Bd|"G"ef/e/ "A"dc|1 "Bm"dB B2:|2 "Bm"Bc de||
|:"D"f2 df|"A"ec cd|"Em"ef/e/ "A"dc|"Bm"Bc "A"de|
"D"f2 df|"A"ec cd|"G"ef/e/ "A"dc|1 "Bm"Bc de:|2 "Bm"dB B2||
X: 9
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:B>A Bc|dB Bd|cA Ac|d/c/B/A/ B>F|
B>A Bc|dB Bd|ef/e/ dc|1 dB B>F:|2 Bc de||
|:f>d df|ec cd|ef/e/ dc|Bc de|
f>d df|ec cd|ef/e/ dc|1 Bc de:|2 dB B>F||
X: 10
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
F|:"Bm"B>A Bc|dB Bd|"A"cA Ac|"Bm"d/c/B/A/ BF|
"Bm"B>A Bc|dB Bd|"G"ef/e/ "A"dc|1 "Bm"dB B2:|2 "Bm"dB Bd||
|:"D"ff/f/ ed|"A"cA Ac|"Em"ef/e/ "A"dc|"Bm"Bc "A"de|
"D"ff/f/ ed|"A"cA Ac|"G"ef/e/ "A"dc|1 "Bm"dB Bd:|2 "Bm"dB B2||
X: 11
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
|:e>d ef|ge eg|fd dg|f/g/f/e/ dB/d/|
e>d ef|ge e2|a2 gf|ed Bd:|
bb d/g/b|af fg|a2 gf|ed Bd|
bb d/g/b|af fg|a2 gf|ed Bd|
bb d/g/b|af fg|a2 gf|ed Bd|
e>d ef|ge eg|fd dg|f/g/f/e/ dB/d/||
X: 12
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
|:e>d ef|ge eg|fd df|g/f/e/d/ eB|
e>d ef|ge e2|a2 gf|1 ed eB:|2 ef ga||
b>g gb|af fg|a2 gf|ef ga|
b>g gb|af fg|a2 gf|ed e2|
b>g gb|af fg|a2 gf|ed eB|
e>d ef|ge eg|fd df|g/f/e/d/ eB||
X: 13
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|:A2 AB|cA Ac|BG GB|c/B/A/G/ AE|
A2 AB|cA Ac|de/d/ cB|AG A2:|
|:ed ce|dB Bc|de/d/ cB|AB cA|
ed ce|dB Bc|de/d/ cB|AG A2:|
X: 14
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
[e^d][e^d] dc|BG G>A|BB cB|A2 A2||
|:EA A>B|cA Ac|BG GB|cA A2|
EA A>B|cA Ac|d2 cB|cB A2:|
|:[e^d]2 [e^d]c|BG GB|d2 cB|cd ef|
[e^d][e^d] dc|BG GB/c/|d2 cB|cB A2:|
X: 15
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|:A>B AB|cA Ac|BG GB|c/d/c/B/ AE|
A>B AB|cA Ac|Bd cB|1 cB A2:|2 AB cd||
|:[e^d]2 ce|dB Bc|de/d/ cB|cB AB|
[e^d]2 ge|dB Bc|de/d/ cB|1 AB cd:|2 cB A2||
X: 16
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:B2 Bc|dB Bd|cA Ac|d/c/B/A/ dc|
B2 Bc|dB Bd|ef/e/ dc|1 B2 BA:|2 Bc de||
|:fg/f/ df|ec cd|ef/e/ dc|Bc de|
fd df|ec cd|ef/e/ dc|1 Bc de:|2 B2 BA||
X: 17
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:B2 Bc|dB Bd|cA Ac|d/c/B/A/ d/c/B/A/|
B2 Bc|dB Bd|1 ef/e/ dc|B2 f/e/d/c/:|2 ef/e/ dc|B2 Bd||
|:fd df|ec cd|ef/e/ dc|B2 =f^f|
gd df|ec cd|ef/e/ dc|1 B2 Bd:|2 B2 f/e/d/c/||
X: 18
T: Ievan Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
|:B2 B>c|dB Bd|cA Ac|d/c/B/A/ BF|
B2 B>c|dB Bd|~e2 dc|1 BA B2:|2 Bc de||
|:fa d>f|ec cd|~e2 dc|Bc de|
fa d>f|ec cd|~e2 dc|1 Bc de:|2 BA B2||

Iitin Tiltu Polkka

X: 1
T: Iitin Tiltu Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
|:"Am"ea a/g/f/e/|"Dm"fd d/^c/d/f/|"E"ee/f/ e/d/c/B/|"Am"cA A/B/c/d/|
"Am"ea a/g/f/e/|"Dm"fd d/^c/d/f/|"E"ee/f/ e/d/c/B/|"Am"cA A2:|
|:"Am"cc/c/ cB/c/|"Dm"dd/d/ dc/d/|"E"ee/f/ e/d/c/B/|"Am"cA A2|
"Am"cc/c/ cB/c/|"Dm"dd/d/ dc/d/|"E"ee/f/ e/d/c/B/|"Am"cA A2:|
|:"Am"cA/c/ ec|"E"BE/E/ E/E/E/E/|E^G Bd|"Am"c/B/A A2|
"Am"cA/c/ ec|"E"BE/E/ E/E/E/E/|E^G Bd|"Am"c/B/A A2:|
X: 2
T: Iitin Tiltu Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
ea a/g/f/e/|fd df|ee/f/ e/d/c/B/|cA A2|
ea a/g/f/e/|fd df|ee/f/ e/d/c/B/|cA A>B||
cc cB/c/|dd dc/d/|ee/f/ e/d/c/B/|cA A>B|
cc cB/c/|dd dc/d/|ee/f/ e/d/c/B/|cA A2||
cA/c/ ec|BE E/D/E|E^G Bd|c/d/c/B/ A>B|
cA/c/ ec|BE E/D/E|E^G Bd|c/d/c/B/ A2||
X: 3
T: Iitin Tiltu Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
fb b/g/a/f/|ge eg|fg f/d/e/c/|dB B2|
fb b/g/a/f/|ge eg|fg f/d/e/c/|dB B/A/B/c/||
dd dc/d/|ee ed/e/|fg f/d/e/c/|dB B/A/B/c/|
dd dc/d/|ee ed/e/|fg f/d/e/c/|dB B2||
dB/d/ fd|cF FD|FA ce|dB B2|
dB/d/ fd|cF FD|FA ce|dB B2||
X: 4
T: Iitin Tiltu Polkka
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
fb bf|ge eg|ff/g/ f/e/d/c/|dB B2|
fb bf|ge eg|ff/g/ f/e/d/c/|dB Bc||
dd dc/d/|ee ed/e/|ff/g/ f/e/d/c/|dB Bc|
dd dc/d/|ee ed/e/|ff/g/ f/e/d/c/|dB B2||
dB/d/ fd|cF FD/F/|FA ce|f/e/d/c/ B2|
dB/d/ fd|cF FD/F/|FA ce|f/e/d/c/ B2||

Jimmy Allen

X: 1
T: Jimmy Allen
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
G/A/|:BG GA|B2 GA/B/|cA AB|c2 BA|
Gg ge|d2 B>c|dd c/B/A|1 G3 G/A/:|2 G3 B/A/||
|:Gg g>f|ed cB|Aa a>g|fd ef|
g>a ge|d2 B>c|dd c/B/|1 G3 B/A/:|2 G3||
X: 2
T: Jimmy Allen
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
M:2/4
|:G>A|BG GA|B2 GA/B/|c/B/A AB|cd/c/ BA|
Gg- ge|d2 B>c|dd c/B/A|G2:|
|:B>A|Gg gf|e/f/e/d/ cB|Aa- ag|f/e/d ef|
gg/a/ g/f/e|d2 B>c|dd c/B/A|G2:|
X: 3
T: Jimmy Allen
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
M:2/4
|:D>E|FD DE|F2 DE/F/|GE EF|GA/G FE|
Dd dB|A2 F>G|AA G/F/E|D2:|
|:FE|Dd dc|B/c/B/A/ GF|Ee- ed|cA A/B/c|
d>e d/c/B|A2 F>G|A/A/A G/F/E|D2:|
X: 4
T: Jimmy Allen
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:FD DE|FA/F/ DE/F/|GE EF|GA/G/ FE|
Fd dB|Ad/A/ FF/G/|AA GF/E/|D2 D>E:|
|:Fd dc|BA GG/F/|Ee e>d|cA Bc|
d>e dB|Ad/A/ FF/G/|AA GF/E/|D2 D>E:|
X: 5
T: Jimmy Allen
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA|BG GA|B2 GA/B/|cA AB|c2 BA|Gg ge|d2 B>c|dd c/B/A|G2:|
|:BA|Gg g>f|ed cB|Aa a>g|fd ef|g>a ge|d2 B>c|dd c/B/A|G2:|
X: 6
T: Jimmy Allen
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:BG GA|Bc/B/ GA/B/|cA AB|cd/c/ BA|
Bg ge|de/d/ BB/c/|dd cB/A/|G2 G>A:|
|:Bg gf|ed cc/B/|Aa a>g|fd ef|
g>a ge|de/d/ BB/c/|dd cB/A/|G2 G>A:|
X: 7
T: Jimmy Allen
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amaj
A>B|:cA AB|c2 AB/c/|dB Bc|d2 cB|
Aa af|e2 c>d|~e2 d/c/B|1 A2 A>B:|2 A2 AE||
|:Aa a>g|fe dc|Bb b>a|ge fg|a>b a/g/f|
[1 e2 c>d|~e2 d/c/B|A2 AE:|2 e/f/g a2|~e2 d/c/B|A2 A>B||

Kesköine

X: 1
T: Kesköine
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmix
G2FD|GG FD|F/E/D/E/ F/E/D/E/|F/E/D/E/ F/E/D/E/|
G2FD|GG FD|F/E/D/E/ F/E/D/C/|B,G, G,2:|
|:B2G2|DGG2|F/E/D/E/ F/E/D/E/|F/E/D/E/ F/E/D/E/|
B2G2|DGG2|F/E/D/E/ F/E/D/C/|B,G, G,2:|

Major Malley’s March

X: 1
T: Major Malley's March
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
DA A>G|FE DC|DA A>G|F2 E2|DA A>B|cA/B/ cA|G>E CE|G2 FE:|
DA,- A,A,/A,/|FD EC|DA, A,/A,/A,|F2 EF|DA, A,/A,/A,|FD EF|G>E CE|G2 FE|
DA,- A,A,/A,/|FD EC|DA, A,/A,/A,|F2 EF|DA A>B|cA/B/ cA|G>E CE|G2 FE||

Martin Kirwan’s

X: 1
T: Martin Kirwan's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
D|:G>A B/A/B/c/|dg d>c|BG GA/B/|cA Ad|
G>A B/A/B/c/|dg d>c|Bd A/B/B/A/|1 G3D:|2 G3 B/d/||
|:gd d/e/d/B/|ce d>c|BG GA/B/|cA Ad|
gd d/e/d/B/|ce d>c|Bd A/B/B/A/|1 G3 B/d/:|2 G3D||

Mary Brennan’s Favourite

X: 1
T: Mary Brennan's Favourite
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G>E D2 E>FG>B|A>GE>F G>Bd>c|
B>D D2 E>FG>B|A>GE>F G2 G2:|
|:B2 B>A B>cd>B|A2 A>G A>Bd>c|
B2 B>A B>cd>B|A>GE>F G2 G2:|
2:|
X: 2
T: Mary Brennan's Favourite
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G>E D2 E>FG>B|A>GE>F G>Bd>c|
B>D D2 E>FG>B|A>GE>F G2 G2:|
|:B2 B>A B>cd>B|A2 A>G A>Bd>c|
B2 B>A B>cd>B|A>GE>F G2 G2:|
X: 3
T: Mary Brennan's Favourite
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
A|:[D3B3] {Bc}B2 A|B2 c D2 [DB]|[D3A3] [D2A2] G|A2 d {e}d2 c|
B2 B {d} B A|B2 c d2 B|A2 G E2 F|1 [B3,G3] [G,2G2]:|2 [G,3G3] [G,3G3]||
|:[G,2G2] E [G,3D3]|[G,2D2] [G,F] [G,2G2] [G,B]|A2 [G,G] [G,2E2] [G,F]|G2 B d2 c|
[G2B2] D D2 D|E2 F [G,2G2] B|A2 G [G,2E2] [G,F]|[G,3G3] [G,3G3]:|
X: 4
T: Mary Brennan's Favourite
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G>E D2 D>FG>B|A>GE>F G>Bd>c|B>DD>D E>FG>B|A>GE>F G2 G2:|
|:B2 B>A B>cd>B|A2 A>G A>dd>c|B>BB>A B>cd>B|A>GE>F G2 G2:|

Miss Kitty’s

X: 1
T: Miss Kitty's
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Bmin
F2|:Bf ed|B2 df|ed Bf|e/f/e/d/ BA|
Bf ed|B2 df|ed BA|1 B2 F2:|2 B2 c2||
|:dA FA|E2 Af/e/|dA FA|f>g fe|
dA FA|E2 fe|dc BA|1 B2 Bc:|2 B2 F2||

Murphy’s Nails

X: 1
T: Murphy's Nails
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
de/d/ cd|AF D2|ec AB/c/|de fe|
de/d/ cd|AF D2|ec AB/c/|d2 d2:|
fd f/g/a|bg ed|c/B/A Bc|de fe|
fd f/g/a|bg ed|c/B/A Bc|d2 d2:|

The Newmarket

X: 1
T: The Newmarket
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:DF AF/A/|dcBc|EF GF/G/|BA FA|
DE AF/A/|dc Bc|EF G/B/G/E/|DF D2:|
|:fA fA|fA f2|eB eB|_c/=c/d e2|
fA fA|fA f2|eB _c/=c/d|ed d2:|
X: 2
T: The Newmarket
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:GB dB/d/|gf ef|AB cB/c/|ed B/c/B/A/|
GB dB/d/|gf ef|AB c/d/c/A/|GF G2:|
|:bd bd|bd b2|ae ae|ae f/g/a|
bd bd|bd b2|ae fe/f/|ag g2:|
X: 3
T: The Newmarket
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
DF AF/A/|dc BA|BE EE/F/|GG FE|
DF AF/A/|dc BA|Be Bc|d2 d2:|
fA fA|fA f>f|ed cd|e2 A2|
fA fA|fA f>f|ed Bc|d2 d2:|
X: 4
T: The Newmarket
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:d/|GB d2|g/a/g/f/ ef|AB c2|e/f/e/d/ B/c/d|
GB dB/d/|gf ef|A>B cA|GF G3/2:|
|:a/|bd b>d|bd b2|ae a>e|ae f/g/a/f/|
bd b>d|bd bc'/b/|ae a/g/f/g/|ag g3/2:|
X: 5
T: The Newmarket
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:DF AF/A/|dc BA|EF GF/G/|BA FA|
DF AF/A/|dc BA|EF G/B/G/E/|DF D2:|
|:fA fA|fA f2|eB eB|=c/^c/d e2|
fA fA|fA f2|eB =c/^c/d|ed d2:|
X: 6
T: The Newmarket
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:DF AF/A/|dc Bc|EF G/B/A/F/|BA FA|
DF AF/A/|dc Bc|EF G/B/G/E/|DC D2:|
|:|fA fA|fA fa/f/|eB gB|cd eB/e/|
fA fA|fA fB|e/g/e/d/ Bc|ed d2:|

O’Neill’s March

X: 1
T: O'Neill's March
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
|:Bg fa|eg f/e/d/B/|eg fa|eg f/e/d:|
|:ee f/e/d/B/|ee f/e/d/B/:|
|:A>B G>B|Ae d/B/A|A>B G>B|Ae z2:|
X: 2
T: O'Neill's March
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
B2g2 f2a2|e2g2 gfed|B2g2 f2a2|e2g2 gfed:|
e2de fedB|e2e2 fedB|e2de fedB|e2e2 fedB|
|:A3B G3B|A2e2 edBG|A3B G3B|1 A2e2 edBG:|2 A2e2 edBA||
|:e2A2 A2Bd|eged B2d2|e2A2 AcBA|G2GA BGBd|
e2A2 A2Bd|eged B2d2|edef g2B2|A4 A4:|
|:e2a2 a2ga|b2ba g2gf|edBd g2ge|dcBA GABG|
e2a2 a2ga|b2ba g2ge|d2B2 g2B2|A4 A4:|
X: 3
T: O'Neill's March
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
M:4/4
|:B2g2 f2a2|e2g2 gfed|B2g2 f2a2|e2g2 gfed:|
e2e2 fedB|e2e2 fedB|e2de fedB|e2de fedB|
|:A2AB G2GB|A2e2 edBG|A2AB G2GB|1 A2e2 edBG:|2 A2e2 edBA||

Open House

X: 1
T: Open House
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
d>f ed|BA FE|DE FA|BA FA|
d>f ed|BA FE|FA EA|D4:|
A>F ED|BA F>B|AF ED|EF G>B|
AF ED|BA F>B|AF ED|D4:|

The Pig Aitin’ Nuts In The Woods

X: 1
T: The Pig Aitin' Nuts In The Woods
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amix
e>d|:cA A/B/A/G/|EA A>B|ce dB|G2 e>d|
cA A/B/A/G/|EA A>B|ce dB|1 A2 A>B:|2 A2 A2||
|:ea a/b/a/g/|ef g>e|dB gB|G2 e>d|
cA A/B/A/G/|EA A>B|ce dB|1 A2 A>c:|2 A2 A2||
X: 2
T: The Pig Aitin' Nuts In The Woods
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmix
d>c|:BG G/A/G/F/|DG G>A|Bd cA|F2 d>c|
BG G/A/G/F/|DG G>A|Bd cA|1 G2 G>A:|2 G2 G2||
|:dg g/a/g/f/|de f>d|cA fA|F2 d>c|
BG G/A/G/F/|DG G>A|Bd cA|1 G2 G>B:|2 G2 G2||

Portalen

X: 1
T: Portalen
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:Gg/f/ dB|cB (E2|E)c BG|c/d/c BG|
A2 Ac/B/|AG F(D|D)c d/c/B|1 AB/c/ BA:|2 AG/A/ Bd||
GA AG|F/G/F (D2|D)c BG|c/d/c BG|
GA AG|F/G/F (D2|D)c d/c/B|AG/A/ Bd|
A2 A3/2G/|F(D3|D)c BG|c/d/c BG|
A2 A/B/A/G/|F/G/F (D2|D)c d/c/B|AB/c/ BA||

The Quaker

X: 1
T: The Quaker
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:BB A/G/F/E/|ED DD/E/|FF F/E/F|A G/F/ G B/c/|
d e/d/ cB|AE Ec|B/A/G/F/ EF|1 G3 G/A/:|2 G3 F/G/||
K:D
|:AA BB|A/G/F/G/ A F/A/|G/F/E/F/ G E/G/|F/E/D/E/ F F/G/|
AA BB|A/G/F/G/ AF|G/F/E/F/ G/A/B/c/|1 d3 F/G/:|2 d2 =c2||

Rockaway Beach

X: 1
T: Rockaway Beach
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:D>F Ad|BA d2|Ad fa|ed B/c/d|
D>F Ad|BA d2|BA dA|Bd FD:|
|:FA df|ef/e/ df|ef/e/ dA|Bd BA|
FA df|ef/e/ df|ef/e/ dA|Bd d2:|
|:dA de|fd af|ef/e/ dB|ef/e/ dB|
dA de|fd af|ef/e/ dA|Bd d2:|
X: 2
T: Rockaway Beach
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
D>F Ad|BAd2|Ad fa|ed B/c/d|D>F Ad|BAd2|BA dA|Bd FE:|
|:FA df|e2df|e2dA|Bd BA|FA df|e2df|e2dA|1 Bd dA:|2 Bdd2||
|:BA de|fd af|e2dB|e2dB|BA de|fd af|e2dA|Bdd2:|

The Rooskey

X: 1
T: The Rooskey
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
d2 de/f/|g/f/e/d/ B/A/G/A/|Be d/B/e/d/|BA AB/c/|
d2 de/f/|g/f/e/d/ B/A/G/A/|Bd g/f/g/a/|1 ba g>e:|2 ba g>d||
Bd g/f/g/a/|ba a/b/a/g/|fd fa|gf e>d|
Bd g/f/g/a/|ba a/b/a/g/|fd fa|1 g2 g>d:|2 g2 ge||
X: 2
T: The Rooskey
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
d/|Bd de/f/|g/f/e/d/ BG|Be e/d/G|BA AB/c/|
d2 de/f/|g/f/e/d/ BG|Bd g>a|ba g>:|
d/|Bd g>a|ba a/b/a/g/|fd fa|g (3f/g/f/ (3e/f/e/ (3d/e/d/|
Bd g>a|ba a/b/a/g/|fd ef|g2 g>:|
X: 3
T: The Rooskey
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|d>^c de/f/|g/f/e/d/ BG|Bd gg/a/|ba aB/c/|
d>^c de/f/|g/f/e/d/ BG|Bd gg/a/|ba g2:|:
Bd gg/a/|ba a/b/a/g/|fd fa|gf ed
Bd gg/a/|ba a/b/a/g/|fd fa|gg/f/ g:|
X: 4
T: The Rooskey
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A2 A B/c/|d/c/B/A/ FD|FA A/F/D/E/|FE EF/G/|
A2 A B/c/|d/c/B/A/ FD|FA d>e|fe d2:|
|:FA d>e|fe e>d|cA ce|dc BA|
FA d>e|fe e>d|cA ce|d2 d>G:|
X: 5
T: The Rooskey
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:d2 de/f/|g/f/e/d/ BA|Be dG|BA AB/c/|
d2 de/f/|g/f/e/d/ BA|Bd g>a|ba g2:|
|:Bd g>a|ba a/b/a/g/|fd fa|gf ed|
Bd g>a|ba a/b/a/g/|fd fa|gf g2:|

Sarsfield’s March

X: 1
T: Sarsfield's March
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
B,A,||D2 DD|D2 DD|ED EF|GF EF|D2 DD|DF Ad|cA GE|F2 FE|
D2 B,A,|D2 B,A,|ED EF|GF EF|GA Bc|d2 AG|F2 D2|D2:|
A||AB cd|cB AF|AB cd|B2 AF|AB dB|AF ED|F2 E2|E2 EF|
G2 GA|Bc d2|F2 ED|D3 D|GB dB|AF ED|E2 D2|D3:|

The Shelf

X: 1
T: The Shelf
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
df Aa|Ad' Aa|A/c/e/c/ A/c/e/g/|fd d/c/B/c/|
df Aa|Ad' Aa|A/c/e/c/ A/c/e/g/|fd d2:|
f2 fd|fa a/g/f|g2 gb|b/a/g/f/ ag|
f2 fa|a/g/f g f/g/|ad f/e/c/d/|ed da|
f2 fd|fa a/g/f|g2 gb|b/a/g/f/ ag|
f2 fa|a/g/f g f/g/|ad f/e/c/d/|ed d b/c'/|
|:d'f a/f/d|cB B>d|cA B/c/d/e/|df a/b/c'/d'/|
d'f a/f/d|cB B>d|cA B/c/d/e/|fd d2:|
|:A/B/c/d/ e/f/g/a/|b a/^g/ a2|A/B/c/d/ e/f/ g|a/f/ d a/f/ d|
A/B/c/d/ e/f/g/a/|b a/^g/ a2|A/B/c/d/ e/f/ g|fd d2:|

St. Patrick’s An Dro

X: 1
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:E/F/G/F/ EB|GE FB|A/B/A/G/ F E/F/|G E/G/ F2|
E/F/G/F/ EB|GE FB|A/B/A/G/ F E/F/|G/E/F/D/ E2:|
|:E/F/G/A/ BB/B/|Ad BG|E/F/G/B/ A3/2B/|A/B/A/G/ F/E/D|
E/F/G/A/ BB/B/|Ad BG|E/F/G/B/ A3/2 F/|G/E/F/D/ E2:|
X: 2
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
EFGF E2 B2|G2 E2 F3 B|A>BAG F2 EF|G2 EG F3 B|
E>FGF E2 B2|G2 E2 F2 B2|ABAF G2 EF|G2 F2 E3:|
E2 GA B3 B|A2 d2 B2 G2|E2 GB A3 G|A>BAG F3 D|
E>FGA B2 cB|AF d>c B3 G|E2 GB A3 F|G2 F/E/F E3:|
X: 3
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
EFGF E2 B2|G2 E2 F3 B|1 A>BAG F2 EF|G2 EG F3:|
[2 ABAF G2 EF|G2 F2 E3||
E>FGA B2 cB|AF d>c B3 G|1 E2 GB A3 G|A>BAG F3:|
X: 4
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Cdor
|:cded c2 g2|e2 c2 d2 g2|fgfe d3 c|e2 c2 d4|
cded c2 g2|e2 c2 d2 g2|fgfe d2 c2|ecde c4:|
|:cdef g3 g|f2 b2 g2 e2|cdeg f3 g|fgfe d4|
cdef g3 g|f2 b2 g2 e2|cdeg f3 d|ecdB c4:|
|:c/d/e/d/ cg|ec dg|f/g/f/e d>c|ec d2|
c/d/e/d/ cg|ec dg|f/g/f/e dc|e/c/d/e/ c2:|
|:c/d/e/f/ g>g|fb ge|c/d/e/g/ f>g|f/g/f/e/ d2|
c/d/e/f/ g>g|fb ge|c/d/e/g/ f>d|e/c/d/B/ c2:|
X: 5
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
EFGF|:E2B2 G2E2|F2B2 ABAG|F3E G2EG|F3D EFGF|
E2B2 G2E2|F2B2 ABAF|G2EF GEFD|1 E3B, EFGF:|2 E3B, EFGA||
B2B2 A2d2|B2G2 EFGB|A3B ABAG|F4 EFGA|
B2B2 A2d2|B2G2 EFGB|A3F GEFD|1 E3B, EFGA:|2 E3B, EFGF||
X: 6
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
A/B/c/B/ A2 e2 c2 A2 B2 e2|d/e/d/c/ B2 A/B/c2 A2 B2 E2|
A/B/c/B/ A2 e2 c2 A2 B2 e2|d/e/d/c/ B2 A/B/ (3cBA B/G/ A3 E/|
A/B/c/d/ e2 (3 efe d2 g2 e2 c2|A/B/c/e/d2 d/d/ d/e/d/c/ B2 (3BcB|
A/B/c/d/ e2 (3 efe d2 g2 e2 c2|A/B/c/e/d2 A/B/ (3cBA B/G/ A4|
X: 7
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"Em"E/F/G/F/ EB|GE "D/B"FB|A/B/A/G/ "C"FE/F/|GE/G/ "Bm"F2|
E/F/G/F/ "Em"EB|GE "D"FB|A/B/A/G/ "Am"FE/F/|"D/B"G/E/F/D/ "Em"E2:|
|:E/F/G/A/ "G"BB/B/|"D"Ad "C"BG|E/F/G/B/ "Am"A3/2B/|A/B/A/G/ "D"F/E/D|
E/F/G/A/ "G"BB/B/|"D"Ad "C"BG|E/F/G/B/ "Am"A3/2F/|"D/B"G/E/F/D/ "Em"E2:|
X: 8
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
"Am"A/B/c/B/ Ae|"Am"cA Be|"Dm"d/e/d/c/"G"BA/B/|1 "F"cA/c/B:|2 "G"c/A/B/G/"Am"A2||
"Am"A/B/c/d/e>e|"G"dg "C"ec|1 "F"A/B/c/e/"G" d>e|"Dm"d/e/d/c/ "Em"B2:|2 "F"A/B/c/e/"G" d>B|"Em"c/A/B/G/ "Am"A2||
X: 9
T: St. Patrick's An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmin
|:G/A/B/A/ Gd|BG Ad|c/d/c/B/ A>G|BG/B/ A>F|
G/A/B/A/ Gd|BG Ad|c/d/c/A/ BG/A/|B/G/A/F/ G>d:|
|:G/A/B/c/ d{e}d|cf dB|G/A/B/d/ c>d|c/d/c/B/ A2|
G/A/B/c/ d{e}d|cf dB|G/A/B/d/ c>A|B/G/A/F/ G>d:|

Tom Morrison’s Maggie

X: 1
T: Tom Morrison's Maggie
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"tr"g2"tr"f2|e/d/e/f/ ed|B/A/B/d/ ed|B/A/B/d/ e>f|"tr"g2"tr"f2|e/d/e/f/ ed|B/A/B/d/ ed|B/G/A/F/ G2:|
|:DG G/B/A/G/|FA A/B/c/d/|ed B/A/B/d/|eA A/B/A/F/|DG G/B/A/G/|FA A/B/c/d/|ed B/A/F/A/|G4:|

Tripping On The Mountain

X: 1
T: Tripping On The Mountain
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:dA FA|dc d/e/f/e/|dA FA|Be ef/e/|
dA FA|dg fe|d/B/A/F/ A/B/d/e/|1 fd df/e/:|2 fd df/g/||
|:af ge|fd df/g/|af g/f/g/a/|be ef/g/|
af ge|fd fe|d/B/A/F/ A/B/d/e/|1 fd df/g/:|2 fd d||
X: 2
T: Tripping On The Mountain
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:(3A/B/c/|dD FD|dD DB/c/|dD FD|BE EB/c/|
dD FD|dg fe|d/c/B A/B/c|dD D:|
|:f/g/|af ge|fd df/g/|af ge|eE Ef/g/|
af ge|fd ec|d/c/B/A/ Bc|dD D:|
X: 3
T: Tripping On The Mountain
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:B/c/|dD FD|d(D D)B/c/|dD FD|B(E E)B/c/|
dD FD|dg fe|(d/c/B/A/) Bc|dD D:|
|:f/g/|af ge|f(d d)f/g/|af gf|e(E E)f/g/|
af ge|fd ec|(d/c/B/A/) Bc|dD ~D:|
X: 4
T: Tripping On The Mountain
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:f/g/|af ge|fd df/g/|af g>a|be ef/g/|
af ge|fd f>e|dB A/B/d/e/|fd d:|
|:f/e/|dA FA|d>c d/e/f/e/|dA FA|BE Ef/e/|
dA FA|dg f>e|dB A/B/d/e/|fd d:|
X: 5
T: Tripping On The Mountain
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:d/c/|"D"dD FA|dD Dd/c/|dD FA|"A"eE Ed/c/|
"D"dD FA|"Bm"Bg fe|"Bm"d/c/B/A/ B/c/d/e/|"D"fd d:|
f/g/|"D"a>f g>e|fd df/g/|af g/f/g/a/|"Em"be ef/g/|
"D"af ge|fd ec|"Bm"d/c/B/A/ B/c/d/e/|"D"fd d:|
X: 6
T: Tripping On The Mountain
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:d/c/|dD FA|dD Dd/c/|dD FA|eE Ed/c/|
dD FA|Bg fe|d/c/B/A/ Bc|dD D:|
|:f/g/|a>f g>e|fd df/g/|af g/f/g/a/|be ef/g/|
af ge|fd fe|d/c/B/A/ B/c/d/e/|fd d:|
X: 7
T: Tripping On The Mountain
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:fg|"D" a2 f2 gfeg|f2 d2 d2 fg|a2 f2 gfeg|"A" b e3 e2 fg|
"D" a2 f2 gfeg|f2 d2 "A" e2 A2|"D" d2 d2 AABc|d d3 d2:|
|:BA|d2 AA F2 ED|dBFE D2 FD|d2 AA F2 ED|"A" EDEF E2 FA|
"D" d2 AA F2 ED|"G" GABc d2 dd|"A" ABcd egfe|"D" d2 dd d2:|

West Fork Gals

X: 1
T: West Fork Gals
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
f4|A2 ef|g2 g2|B2>d2|ef ed|c2 A2|AB AG|FAD2|
f4|A2 ef|g2 g2|B2 Bd|ef ed|c2 A2|AB AF|d4:|
A2>G2|F2 A2|d2 F2|A2>F2|G2 F2|E2>F2|G2 F2|E2 cd|
ef ed|c2 A2|AB AG|F2 D2|d2 cd|ef ge|f2 d2|d4:|

Yannick’s Gavotte

X: 1
T: Yannick's Gavotte
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
GB AG|AB Gd|cB c_e|dc BA|GB AG|AB GD|EG cE|FA dA|
GB Ac|B/c/d Gd|cd ef|ge dB|GB Ac|B/c/d Gd|cd ef|gd fa|
g2 fe|dc Bg-|gg fe|d_e d2|g2 fe|dc Be/f/|ga gf|d_e d2|
BG cd|GB AB/c/|dG cB|A2 AG|B2 cd|GB AB/c/|dG B/A/G/F/|G2 G2|

Year Of Jubilo

X: 1
T: Year Of Jubilo
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Dmaj
FE|:"D" D2F2 F2A2|"D" A2f2 "G"fedB|"D" A2F2 d2F2|"A" E4E2 FE|
"D"D2F2 F2A2|"D" A2f2 "G"fedB|"D" A2d2 "A"e2>c2|1 "D" d6 FE:|2 "D"d4d2 A2||
|:"G"B2>A2 B2c2|d2>e2 d2B2|"D" A2F2 d2F2|"A" E4E2 FE|
"D" D2F2 F2A2|"D" A2f2 "G"fedB|"D" A2d2 "A"e2>c2|1 "D"d4d2:|2 d6 FE||