Download ABC

kbmusic’s tunebook

Order by name or date added or tune type.

A Mhisg A Chur An Lolig Oirn strathspey

X: 1
T: A Mhisg A Chur An Lolig Oirn
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
e>AA<A B<GG<B | A<Af>e d<BB<a | e>AA<A B<GG>B | A<Af>e d2d>a:||:f>df<a f>df<a | e>Ae<f d<BB>f | f>df<a f>df<a | e>Ae<f d2d>a | f>df<a f>df<a | e>Ae>f d<BB>e | d<aa>f e>de<f | g>ag>e d2d2 ||
T: A Mhisg A Chur An Lolig Oirn
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
e>AA<A B<GG<B | A<Af>e d<BB<a | e>AA<A B<GG>B | A<Af>e d2d>a:|
|f>df<a f>df<a | e>Ae<f d<BB>f | f>df<a f>df<a | e>Ae<f d2d>a |
f>df<a f>df<a | e>Ae>f d<BB>e | d<aa>f e>de<f | g>ag>e d2d2 ||

A Mile Down The Road march

X: 2
T: A Mile Down The Road
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
D>E G>A |: "G" B3c "D" A3B | "G" G>B d<B "C" c2 (3ABc | "G" d>e g<e d4 |
"Em" e>d c<B "D" A2 GA |! "G" B3c "D" A3B | "G" G>B d<B "C" c2 (3ABc |
"G" de ge "D" dB A>c |1 "G" B2 G2 GD GA :|2 "G" B2 G2 G>AB>d ||!
|:"Em" e4 e3 B |"Bm" d>e g>B d2 (3def |"C" g3-e d>GB>d | e>d cB "D"A2 B>d|!
"Em" e4 e2 ef | "G" g>fe>d B2 (3GAB | "C" c<e A2 "G" Bd G2
|1"D" (3ABA G>F "G" G2 Bd :|2 "G" B2 G2 Ge (3dBA|]
T: A Mile Down The Road
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
E>F A>B |: c3d B3c | A>ce<c d2 (3Bcd | e>fa<e c3e | f>ed<c B2 A>B |
c3d B3c | A>ce<c d2 (3Bcd | e>fa>f e>cB>d |1 c2 A2 A>EA>B :|2 c2 A2 A>Bc>e ||
|: f4 f3 c | e>fa<c e2 (3efg | a3f e>Ac<e | f>ed<c B2 c>e|
f4 f2 f>g | a>gf<e c2 (3ABc | d>B (3BBB c<eA>c | (3BcB A>B c>e |
f4 f3 c | e>fa<c e2 (3efg | a3f e>Ac<e | f>ed<c B2 A>B |
c3d B3c | A>ce<c d2 (3Bcd | e>fa>f e>cB>d |c2 A2 A>EA>B ||

A.A. Cameron’s strathspey

X: 3
T: A.A. Cameron's
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:e<A A2 B>G d>B|e<A A2 d>g (3fed|e<A A2 B>G d>B|B<G G>B d>g (3fed:|
|:B<e e>f g>e a>f|B<e e>f g>e (3fed|B<e e>f g>e a>f|d<B G>B d>g (3fed:|
T: A.A. Cameron's
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
e<A A2 B>G d>B | e<A A2 d>g (3fed | e<A A2 B>G d>B | g<B G>B d>g (3fed :|
c<e e>f g>e a>e | c<e e>f g>e (3fed | c<e e>f g>e a>e | d<B G>B d>g (3fed :|

Aird Ranters strathspey

X: 4
T: Aird Ranters
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
ea3 a3e|ge3 e4|ea3 a3e|ge3 d4|
ea3 a3e|ge3 e3d|cA3 A3G|cA3 A4:|
cA3 A3G|cA3 A3d|cA3 A3G|cA3 A4|
cA3 A3G|cA3 A3d|cA3 A3G|cA3 A4|
T: Aird Ranters
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|: e<aa>e g<e e2 | e<aa>e g<e d2 | e<aa>e g<ee>d | c<AA>G c<A A2 :|
|: c<AA>G c<AA>d | c<AA>G c<A A2 :|
T: Aird Ranters
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
A/ | e<a a>e g<e e>d | e<a a>e g<e d2 | e<a a>e g<e e>d | c<A A>G c<A A3/2 :|
B/ | c>c B>d c<A A>G | c<A A>G c<A A>B | c>c B>d c<A A>G | c<A A<G A2 A3/2 :|
T: Aird Ranters
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
g/ | e<a a>e g<e e>g | e<a a>e g<e d2 | e<a a>e g<e e>g | c<A A>G c<A A3/2 :|
B/ | c>A B>A c<A A>d | c<A A>G c<A A>B | c>A B>A c<A A>d | c<A A<G A2 A3/2 :|

Alexander MacAskill Of Bernera, Harris jig

X: 5
T: Alexander MacAskill Of Bernera, Harris
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Edor
|: EEE BAF | ADF EEE | Edc BAF | AFA BAF |
EEE BAF | ADF EEE | Edc BAF | AFA B3 :|
|: d2 e dBB | AFA DFF | d2 e dBB | AFA B3 |
[1 d2 e dBB | AFA DFF | d2 c BAF | AFA B3 :|
[2 EEE BAF | ADF EEE | Edc BAF | AFA B3 ||
|: EEE BAF | AAA DFF | AAA DFF | BAF ADF |
EEE BAF | AAA DFF | d2 c BAF | AFA B3 :|
|: ABB Bcd | eBe dBB | AFA DFF | AAA BAF |
[1 ABB Bcd | eBe dBB | d2 c BAF | AFA B3 :|
[2 EEE BAF | AAA DFF | d2 c BAF | AFA B3 |]
T: Alexander MacAskill Of Bernera, Harris
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|: AAA edB | dGB AAA | Agf edB | dBd edB |
AAA edB | dGB AAA | Agf edB | dBd e3 :|
|: g2 a gee | dBd GBB | g2 a gee | dBd e3 |
[1 g2 a gee | dBd GBB | g2 f edB | dBd e3 :|
[2 AAA edB | dGB AAA | Agf edB | dBd e3 ||
|: AAA edB | ddd GBB | ddd GBB | edB dGB |
AAA edB | ddd GBB | g2 f edB | dBd e3 :|
|: dee efg | aea gee | dBd GBB | ddd edB |
[1 dee efg | aea gee | g2 f edB | dBd e3 :|
[2 AAA edB | ddd GBB | g2 f edB | dBd e3 |]

Alick C McGregor reel

X: 6
T: Alick C McGregor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|:a|ecBc AAAa|ecBA ccca|ecBc AAAf|ecac BBBa|
ecBc AAAa|ecBA cccf|efae faef|ceBc AAA:|
|:a|f2 ef ecae|f2 ef ccca|f2 ef ecae|f2 ec BBBa|
f2 ef ecae|f2 ef cccf|efae faef|ceBc AAA:|
|:a|AAAc AAAc|AcBd ceca|AAAc AAAf|ecac BBBa|
AAAc AAAc|AcBd ceca|faef efce|ceBc AAA:|
|:a|ecce fddf|ecae ccca|ecce fddf|ecac BBBa|
ecce fddf|ecae cccf|efae faef|ceBc AAA:|
T: Alick C McGregor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
d|AFEF DDDd|AFED FFFd|AFEF DDDB|AFdF EEEd|
AFEF DDDd|AFED FFFB|ABdA BdAB|FAEF DDD||
d|B2 AB AFdA|B2 AB FFFd|B2 AB AFdA|B2 AF EEEd|
B2 AB AFdA|B2 AB FFFB|ABdA BdAB|FAEF DDD||
d|DDDF DDDF|DFEG FAFd|DDDF DDDB|AFdF EEEd|
DDDF DDDF|DFEG FAFd|BdAB ABFA|FAEF DDD||
d|AFFA BGGB|AFdA FFFd|AFFA BGGB|AFdF EEEd|
AFFA BGGB|AFdA FFFB|ABdA BdAB|FAEF DDD||
T: Alick C McGregor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
g|dBAB GGGg|dBAG BBBg|dBAB GGGe|dBgB AAAg|
dBAB GGGg|dBAG BBBe|degd egde|BdAB GGG||
g|e2 de dBgd|e2 de BBBg|e2 de dBgd|e2 dB AAAg|
e2 de dBgd|e2 de BBBe|degd egde|BdAB GGG||
g|GGGB GGGB|GBAc BdBg|GGGB GGGe|dBgB AAAg|
GGGB GGGB|GBAc BdBg|egde deBd|BdAB GGG||
g|dBBd ecce|dBgd BBBg|dBBd ecce|dBgB AAAg|
dBBd ecce|dBgd BBBe|degd egde|BdAB GGG||
T: Alick C McGregor
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
d|AFEF D3d|AFED F3d|AFEF D3B|AFdF E3d|
AFEF D3d|AFED F3B|ABdA B<dAB|F<AEF D3||
d|B2 AB AFdA|B2 AB F3d|B2 AB AFdA|B2 AF E3d|
B2 AB AFdA|B2 AB F3B|ABdA B<dAB|F<AEF D3||
d|D3F D3F|DFEG FAFd|D3F D3B|AFdF E3d|
D3F D3F|DFEG FAFd|BdAB ABFA|F<AEF D3||
d|AFFA BGGB|AFdA F3d|AFFA BGGB|AFdF E3d|
AFFA BGGB|AFdA F3B|ABdA B<dAB|F<AEF D3||

Alyth Tattie Pickers jig

X: 7
T: Alyth Tattie Pickers
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
|:D|B,DG B2 G|E2 G D2 G|B,DG B2 G|A3-A2 D|
B,DG B2 G|E2 G D2 c|BAG DEF|G3-G2:|
|:D|GAB d2 D|GAB D2 D|GAB dcB|A3-A2 D|
GAB ABc|d^cd ed=c|Bcd DEF|G3-G2:|

An Dro polka

X: 8
T: An Dro
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Ador
A2 BA|G2 E2|A2 GF|E2A2|GABA| G2E2|A2 GF|E4:|
A2B2|c3 A|BABc|B2 AG|A2B2|c3 A|A2GB|A4:|

An Dro Mouy’ton Mayo reel

X: 9
T: An Dro Mouy'ton Mayo
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
"Em"E2GF E2ED|EAGF E2ED|"F"=FAcd "Em"B2AG|"F"=FAcA "G"BAG^F|
"Em"E2GF E2ED|EAGF E2ED|"F"=FAcd "Em"B2AG|"D"FE"C"DC "B7"B,4:|
|:"G"GABG "D/A"A2FD|"G"GdcB "D/F#"AGFD|"Em"E2BB AGFE|"D/F"DEFA "G"G2FG|
"G"GABG "D/A"A2FD|"G"GdcB "D/F#"AGFD|"Em"E2BB AGFE|"D"DD"C"CA, "B7"B,4:|
T: An Dro Mouy'ton Mayo
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
"Bm"B2dc B2BA|Bedc B2BA|"c"=cega "Bm"f2ed|"c"=cege "d"fed^c|
"Bm"B2dc B2BA|Bedc B2BA|"c"=cega "Bm"f2ed|"A"cB"G"AG "f7"F4:|
|:"d"defd "A/e"e2cA|"d"dagf "A/c#"edcA|"Bm"B2ff edcB|"A/c"ABce "d"d2cd|
"d"defd "A/e"e2cA|"d"dagf "A/c#"edcA|"Bm"B2ff edcB |"A"AA"G"GE "f7"F4:|

Andy Renwick’s Ferret reel

X: 10
T: Andy Renwick's Ferret
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:cA (3AAA ABcd|eaag agef|gd (3ddd egde|degd egdB|
cA (3AAA ABcd|eaag agef|gd (3ddd efgd|1 edgB A2 AB:|2 edgB A2 Bd||
eaag ageg|a2 ag agef|gd (3ddd egde|degd egdg|
eaag ageg|a2 ag agef|gd (3ddd efgd|edgB A2 Bd|
eaag ageg|a2 ag agef|gd (3ddd egde|degd egdB|
cA (3AAA ABcd|eaag agef|gd (3ddd efgd|edgB A2 AB||
|:cA (3AAA A2 cA|(3AAA cA agef|gd (3ddd ^cdcd|(3ddd ^cd cddB|
cA (3AAA A2 cA|(3AAA cA agef|gd (3ddd efgd|1 edgB A2 AB:|2 edgB A2 Bd||
eaag ageg|ageg ~a3 f|gd (3ddd eggd|^cdgd eggd|
eaag ageg|ageg ~a3 f|gd (3ddd efgd|edgB A2 Bd|
eaag ageg|ageg ~a3 f|gd (3ddd eggd|^cdgd eggd|
cA (3AAA A2 cA|(3AAA cA agef|gd (3ddd efgd|edgB A2 AB|
T: Andy Renwick's Ferret
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:cA A2 ABcd|eaag agef|gd d2 egdg|(Bcd) gd egdB|
|cA A2 ABcd|eaag agef|gd d2 efge|1 dBGB A2 AB:|2 dBGB A2 Bd||
|eaag ageg|a2 ag agef|gd d2 egdg|(Bcd) gd egdg|
|eaag ageg|a2 ag agef|gd d2 efge|dBGB A2 Bd|
|eaag ageg|a2 ag agef|gd d2 egdg|(Bcd) gd egdB|
|cA A2 ABcd|eaag agef|gd d2 efge|dBGB A2 AB||
|:cA A2 A2 cA|cA A2 agef|gd d2 ^cd^cd|d2 ^cd^cd dB||
|cA A2 ABcd|eaag agef|gd d2 efge|dBGB A3||
T: Andy Renwick's Ferret
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:cA A2 ABcd|eaag agef|gd d2 egdg|^cd gd egdB|
|cA A2 ABcd|eaag agef|gd d2 efge|1 dBgB A2 AB:|2 dBgB A2 Bd||
|eaag ageg|a2 ag agef|gd d2 egdg|^cd gd egdg|
|eaag ageg|a2 ag agef|gd d2 efge|dBgB A2 Bd|
|eaag ageg|a2 ag agef|gd d2 egdg|^cd gd egdB|
|cA A2 ABcd|eaag agef|gd d2 efge|dBgB A2 AB||
|:cA A2 A2 cA|A2 cA agef|gd d2 ^cd^cd|d2 ^cd^cd dB||
|cA A2 A2 cA|A2 cA agef|gd d2 efge|dBgB A4:|
|eaag ageg|ageg a3 f|gd d2 eggd|^cdgd eggd|
|eaag ageg|ageg a3 f|gd d2 efge|dBgB A4|
|eaag ageg|ageg a3 f|gd d2 eggd|^cdgd eggd|
|cA A2 A2 cA|A2 cA agef|gd d2 efge|dBgB A4||
T: Andy Renwick's Ferret
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:GE E2 EFGA|Beed edBc|dA A2 BdAd|(FGA) dA BdAF|
|GE E2 EFGA|Beed edBc|dA A2 BcdB|1 AFDF E2 EF:|2 AFDF E2 FA||
|Beed edBd|e2 ed edBc|dA A2 BdAd|(FGA) dA BdAd|
|Beed edBd|e2 ed edBc|dA A2 BcdB|AFDF E2 FA|
|Beed edBd|e2 ed edBc|dA A2 BdAd|(FGA) dA BdAF|
|GE E2 EFGA|Beed edBc|dA A2 BcdB|AFDF E2 EF||
|:GE E2 E2 GE|GE E2 edBc|dA A2 ^GA^GA|A2 ^GA^GA AF||
|GE E2 EFGA|Beed edBc|dA A2 BcdB|AFDF E3||

The Antrim Rose reel

X: 11
T: The Antrim Rose
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
fd d2 edBd | Ad d2 Adde | fd d2 edBA | Bdgf e2 de |
fd d2 edBd | Addc defg | a2 ab afeg |1 fedB A2 de :|2 fedB A2 Bd ||
e2 ef edBd | e2 df efgf | edfd edBd | Addc dGBd |
e2 ef edBd | e2 df efgf | eaab afeg |1 fedB A2 Bd :|2 fedB A2 de ||
T: The Antrim Rose
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
f~d3 edcd|A~d3 A~d3|f2~f2 edBd|Adgf e2de|
f~d3 edcd|A~d3 A~d3|f2~a2 afeg|fedB A2GF||
~e3f edBd|e2df efgf|~e3f edBd|A~d3 defd|
~e3f edBd|e2df efge|f~a3 afeg|fedB A3||

As Covas Do Rei Cintolo polka

X: 12
T: As Covas Do Rei Cintolo
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:E/2F/2G/2F/2 EB|GE FB|A/2B/2A/2G/2 F E/2F/2|G E/2G/2 F2|
E/2F/2G/2F/2 EB|GE FB|A/2B/2A/2G/2 F E/2F/2|G/2E/2F/2D/2 E2:|
|:E/2F/2G/2A/2 BB/2B/2|Ad BG|E/2F/2G/2B/2 A3/2B/2|A/2B/2A/2G/2 F/2E/2D|
E/2F/2G/2A/2 BB/2B/2|Ad BG|E/2F/2G/2B/2 A3/2 F/2|G/2E/2F/2D/2 E2:|
T: As Covas Do Rei Cintolo
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
EFGF E2 B2 | G2 E2 F3 B | A>BAG F2 EF | G2 EG F3 B |
E>FGF E2 B2 | G2 E2 F2 B2 | ABAF G2 EF | G2 F2 E3 :|
E2 GA B3 B | A2 d2 B2 G2 | E2 GB A3 G | A>BAG F3 D |
E>FGA B2 cB | AF d>c B3 G | E2 GB A3 F | G2 F/E/F E3 :|
T: As Covas Do Rei Cintolo
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
EFGF E2 B2 | G2 E2 F3 B |[1 A>BAG F2 EF | G2 EG F3 :|
[2 ABAF G2 EF | G2 F2 E3 ||
E>FGA B2 cB | AF d>c B3 G |[1 E2 GB A3 G | A>BAG F3 :|
T: As Covas Do Rei Cintolo
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Cdor
| :cded c2 g2 | e2 c2 d2 g2 | fgfe d3 c | e2 c2 d4 |
cded c2 g2 | e2 c2 d2 g2 | fgfe d2 c2 | ecde c4 : |
| : cdef g3 g | f2 b2 g2 e2 | cdeg f3 g | fgfe d4 |
cdef g3 g | f2 b2 g2 e2 | cdeg f3 d | ecdB c4 : |
| :c/d/e/d/ cg | ec dg | f/g/f/e d>c | ec d2 |
c/d/e/d/ cg | ec dg | f/g/f/e dc | e/c/d/e/ c2 : |
| : c/d/e/f/ g>g | fb ge | c/d/e/g/ f>g | f/g/f/e/ d2 |
c/d/e/f/ g>g | fb ge | c/d/e/g/ f>d | e/c/d/B/ c2 : |
T: As Covas Do Rei Cintolo
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Emin
EFGF|:E2B2 G2E2|F2B2 ABAG|F3E G2EG|F3D EFGF|
E2B2 G2E2|F2B2 ABAF|G2EF GEFD|1E3B, EFGF:|2E3B, EFGA||
B2B2 A2d2|B2G2 EFGB|A3B ABAG|F4 EFGA|
B2B2 A2d2|B2G2 EFGB|A3F GEFD|1E3B, EFGA:|2E3B, EFGF||
T: As Covas Do Rei Cintolo
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
A/B/c/B/ A2 e2 c2 A2 B2 e2 | d/e/d/c/ B2 A/B/c2 A2 B2 E2 |
A/B/c/B/ A2 e2 c2 A2 B2 e2 | d/e/d/c/ B2 A/B/ (3cBA B/G/ A3 E/ |
A/B/c/d/ e2 (3 efe d2 g2 e2 c2 |A/B/c/e/d2 d/d/ d/e/d/c/ B2 (3BcB |
A/B/c/d/ e2 (3 efe d2 g2 e2 c2 |A/B/c/e/d2 A/B/ (3cBA B/G/ A4 |
T: As Covas Do Rei Cintolo
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"Em"E/2F/2G/2F/2 EB|GE "D/B"FB|A/2B/2A/2G/2 "C"FE/2F/2|GE/2G/2 "Bm"F2|
E/2F/2G/2F/2 "Em"EB|GE "D"FB|A/2B/2A/2G/2 "Am"FE/2F/2|"D/B"G/2E/2F/2D/2 "Em"E2:|
|:E/2F/2G/2A/2 "G"BB/2B/2|"D"Ad "C"BG|E/2F/2G/2B/2 "Am"A3/2B/2|A/2B/2A/2G/2 "D"F/2E/2D|
E/2F/2G/2A/2 "G"BB/2B/2|"D"Ad "C"BG|E/2F/2G/2B/2 "Am"A3/2F/2|"D/B"G/2E/2F/2D/2 "Em"E2:|
T: As Covas Do Rei Cintolo
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Amin
"Am"A/B/c/B/ Ae|"Am"cA Be|"Dm"d/e/d/c/"G"BA/B/|1"F"cA/c/B:|2 "G"c/A/B/G/"Am"A2||
"Am"A/B/c/d/e>e|"G"dg "C"ec|1 "F"A/B/c/e/"G" d>e|"Dm"d/e/d/c/ "Em"B2:|2 "F"A/B/c/e/"G" d>B|"Em"c/A/B/G/ "Am"A2||

Ash City reel

X: 13
T: Ash City
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
e | dB B/B/B dA A/A/A | ~B2 dB ~A2 dB | GBdB GA A/A/A | fe e/e/e edBd |
fd d/d/d eB B/B/B | ~d2 dB ~A2 dB | GBdB GA A/A/A | edBc ddd :|
f | (3aaa ag ad d/d/d | Bd d/d/d ad d/d/d | Be e/e/e edef | gefd efge |
(3aaa ag ad d/d/d | Bd d/d/d ad d/d/d | (3efg af gecd | edce dddf |
(3aaa ag ad d/d/d | Bd d/d/d ad d/d/d | Be e/e/e edef | gefd efge |
fd d/d/d eB B/B/B | dA A/A/A BGGA | (3aaa af edBe | dBAB d3 ||

Athol Brose strathspey

X: 14
T: Athol Brose
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
{gde}c{g}A3 {gAGAG}A4 {gef}e3A {gAGAG}A2d2|{gde}c{g}A3 {gAGAG}A3e {ag}a3f {gef}e3d|
{gde}c{g}A3 {gAGAG}A4 {gef}e3A {gAGAG}A2d2|{g}cde2 {g}G3{g}B {gf}g2G2 {dc}d3B:|
{g}ce3 {gf}g3e {ag}a3e {gf}g3e|{g}ce3 {gf}g3e {ag}a4 {GdG}a3d|
{g}ce3 {gf}g3e {ag}a3e {gf}g3e|{gef}e3d {gf}g3d {gBd}BG3 {dc}d3{g}B|
{g}ce3 {gf}g3e {ag}a3e {gf}g3e|{g}ce3 {gf}g3e {ag}a4 {GdG}a2d2|
{g}c{GdG}e3 {gf}g2a2 {f}g3e {g}f3d|{g}efg2 {GdB}d3c {gBd}B{g}G3 {dc}d4||
T: Athol Brose
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
c<ega g>ef>d | (3efg d>c B<G d ||
T: Athol Brose
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
c<ega g>ef>d | e/f/g d>c B<G d2 ||
T: Athol Brose
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Emin
e>fg>e b>eg>e | d>BA<d F<D ||
T: Athol Brose
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
|: D<dd>c d>ed>c | A<dd>e f>de>c |
T: Athol Brose
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
2 d<df>d e>^cd>A | c>dc<G E>GE<C ||
|: F>D (3DDD E>CD<G | F>D (3DDD (3B^cd A>G |
|: D>d (3dd^c d>ed<=c | A>d (3dde f>de<c |
2 d>ef<a (3gfe d>B | c<ec>A G>cE<G ||
T: Athol Brose
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
c<A ~A2 E<A ~A2 | c>A A>e a>e f>d | c<A ~A2 E>A c>A | B<d G>d g>e d>B |
c<A ~A2 E<A ~A2 | c>A A>e a>e f>d | c<A ~A2 E>A c>A | B<d G>d g>e d>B ||
A>a a>^g a>b a>g | e<a ~a2 c'>a b>^g | a>b c'<a b<^g a<f | =g>e d>=c B<G d>B |
A>a a>^g a>b a>g | e<a ~a2 c'>a b>^g | a>b c'<a b<^g a<f | =g>e d>=c B<G G>B ||

The Auld Pipe reel

X: 15
T: The Auld Pipe
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|:A2A2 GAAB|e2 de aede|a2 ea gedB|A2A2 BGGB|
ABAG A2 AB|e2 de gede|a2 ea gedB|A2A2 BGGB:|
|:a2 ea gede|a2 ea gede|a2 ea gedB|A2A2 BGGB|
ABAG A2 AB|e2 de gede|a2 ea gedB|A2A2 BGGB:|
|:A2A2 GAAB|e2 de gedB|A2A2 GAeg|e2 dA BGGB|
ABAG A2 AB|e2 de gede|a2 ea gedB|A2A2 BGGB:|
|:a2a2 gede|a2a2 gede|a2 ea gedB|A2A2 BGGB|
ABAG A2 AB|e2 de gede|a2 ea gedB|A2A2 BGGB:|
T: The Auld Pipe
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|:e|A2A2 GAAB|e2de gede|a2ea gedB|A2A2 BGGB|
A2A2 GAAB|e2de gede|a2ea gedB|A2A2 GAA:|
|:e|a2ea gede|a2ea geef|g2e<a e>dB<e|A2A2 BGGB|
A2A2 GAAB|e2de gede|a2ea gedB|A2A2 GAA:|
T: The Auld Pipe
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|: Bd | e2A2 GAAB | BABd e2Bd | e2ef edBd | e2A2 A2Bd |
e2A2 GAAB | BABd e2Bd | eaag ed B<e | A3A/A/ A2 :|
|: Bd | e2a2 aged | eaag e2Bd | e2ef edBd | e2A2 A2Bd |
e2a2 aged | eaag e2Bd | eaag ed B<e | A3A/A/ A2 :|
|: Bd | e2e2 edBe | eddB d2Bd | e2ef edBd | e2A2 A2Bd |
e2e2 edBe | eddB d2Bd | eaag ed B<e | A3A/A/ A2 :|
|: Bd | e2ae gedB | eaae g2Bd | e2ef edBd | e2A2 A2Bd |
e2ae gedB | eaae g2Bd | eaag ed B<e | A3A/A/ A2 :|
T: The Auld Pipe
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:A2A2 GAAB|e2 de aede|a2 ea gedB|A2A2 BGGB|
ABAG A2 AB|e2 de gede|a2 ea gedB|A2BG A2Ae:|
|:a2 ea gede|a2 ea gede|a2 ea gedB|A2A2 BGGB|
ABAG A2 AB|e2 de gede|a2 ea gedB|A2BG A2Ae:|

The Baker reel

X: 16
T: The Baker
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
(dU |cA)ED CEAc | dFBA GBe(d | cA)ED CEAc | dfBU(g aA)A2 |
U(3cBA ED CEAc | dFBA GBe(d | cA)ED CEAc | dfB(g aA)A2 |
Ua(Aa)(g f)e(dc) | dfBA GBeg | Va(Aa)g (fe)dc | dfB(g aA)A2 |
[1 a(Aa)(g f)e(dc) | dfBA GBe(d | cA)ED CEAc | dfB(g aA)A2:|
[2 U(3aa(A a)(g fe)dV(c | d) fBA GBe(d cA)ED CEAc | dfBg VaUAVA2||

The Banks Of The Allan jig

X: 17
T: The Banks Of The Allan
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
c3 cBA | cee e2 a | faa eaa | faa eaa |
c3 cBA | cee e2 a | faf ecA | cBB B3 :|
|: c3 cBA | cee e2 d | cdc cBA | dff fed |
cde Bcd | ABc cBA | faf ecA | cBB B3 :|
T: The Banks Of The Allan
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
Definitely agree with your commant on the last bar in both 'A' & 'B' musics. certainly | BAA A3 :||
T: The Banks Of The Allan
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
FGF FED | FAA A2d | Bdd Add | Bdd Add | FGF FED | FAA A2d | BdB AFD | EDD D3 :||
fdf fed | faa a2g | fgf fed | gbb b2a | fga efg | def fed | BdB AFD | EDD D3 :||

The Beauty Spot reel

X: 18
T: The Beauty Spot
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
|(3AAA GB A2 dB|cBcG EFGB|A2 GB ABdB|cBcG ED (3DDD|
|A2 GB (3AAA dB|cBcG EFGB|(3AAA Ad ~B3d|cBce ed(3ddd||
|ed (3B^cd edcd|ed^cd eaag|ed (3B^cd ed=cB|ABcd ed^cd|
|ed (3B^cd edcd|ed^cd eaag|fgdB =cABG|ABcd gedB||
T: The Beauty Spot
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
dB|A2 AF A2 dB|{d}cAAG EFGc|(3ABA AF A2 dB|
|cAGE ED D2|(3ABA AF A2 dB|{d}cAAG EFGc|
|(3ABA AF A2 dB|cAGE EDD2||
|e~d3 edcd|e~d3 eaag|e~d3 edcA|ABcd edd2|
|e~d3 edcd|e~d3 eaag|afge fde^c|Add^c dedc||
T: The Beauty Spot
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
B|A2 GB AddB|cBcG EFGB|A2 GB AddB|cBcG EDDB|
A2 GB AddB|cBcG EFGB|AGAd B3 d|cBcG EDDB||
eddd edcd|edcd eaag|edcd eddc|ABcd eddg|
eddd edcd|edcd eaag|fgdB c2 AB|ABcd edd||
T: The Beauty Spot
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
F3E F2BA|F2EC A,B,CE|~F3E ~F2BA|FAEA, CB,CE|
~F3E F2BA|F2EC A,B,CE|~F3A ~G3B|AFEA, CB,CE||
cBAB cB~B2|ceAB cafe|cBAB cB~B2|EFAB cB~B2|
c2AB cB~B2|ceAB cafe|~c3A BcBA|EFAB cABA||
B3A B2ed|B2AF DEFA|~B3A ~B2ed|BdAD FEFA|
~B3A B2ed|B2AF DEFA|~B3d ~c3e|dBAD FEFA||
fede fe~e2|fade fbba|fede fe~e2|ABde fe~e2|
fede fe~e2|fade fbba|~f3d efed|ABde fded||
A3G A2dc|A2GE CDEG|~A3G ~A2dc|AcGC EDEG|
~A3G A2dc|A2GE CDEG|~A3c ~B3d|cAGC EDEG||
edcd ed~d2|egcd eaag|edcd ed~d2|GAcd ed~d2|
edcd ed~d2|egcd eaag|~e3c dedc|GAcd ecdc||
A3G A2dB|BccG DEGE|GA (3BAG AdcA|BAGd edBG|
A3G A2dB|BccG DEGE|GA (3BAG AdcA|BAGd edd2||
eddA ed~d2|edcd efgd|e2dA edcA|GAcd edd2|
e2dA edcd|edcd efg2|fgef decd|ABcA GA (3BAG||
Variations for the last bar are |BcAB GAEG| and |ABGA EFGE|
A3G A2dB|~c3G EFGE|A2AG AddB|cBcG EDDG|
A3G A2dB|~c3G EFGE|A3c ~B3d|cBcG EDD2||
ed~d2 edcd|ed~d2 eaag|ed~d2 edcA|GAcd ed~d2|
ed~d2 edcd|ed~d2 eaag|fgef decA|GAcd egdc||
T: The Beauty Spot
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
~A3G AddB|~c3G E~G3|AAGB AAde|cBcG EDDB|
AAGB AAde|~c3G E~G3|AAGB AAde|cBcG EDDg||
eddg ed (3Bcd|eddg egag|eddg edcA|GG (3Bcd e2dg|
eddg ed (3Bcd|eddg e ~g3|aged dcAF|GA (3Bcd e2dB||
T: The Beauty Spot
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
|(3.A.c.A GB {d}A2 dB|{d}cB{d}cG EGGG|(3.A.c.A FB {d}A2dB|{d}cB{d}cG ED (3DDD|
|~A3d d^cAB|{d}cB{d}cG EGGG|~A3d A{d}B{A}Bd|{d}cB{d}cG ED (3DDD||
|{f}ed (3.d.^c.d edcd|ed .d/.^c/.d efg2|{f}e.d .d/.^c/.d ed=cB|GAcd vedd2|
|{f}ed (3.B.^c.d edcd|ed (3.B.^c.d efge|f{a}ge.d .dcAG|GAcd (3.e.f.e d^c||
T: The Beauty Spot
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
!fermata!dB|(3.A.c.A GB (3.A.c.A dB | (3.A.c.A GF EF ~G2 | (3.A.c.A GB (3.A.c.A dB | cAGE FDDB |
(3.A.c.A GB (3.A.c.A dB | (3.A.c.A GF EF ~G2 | (3.A.c.A GB (3.A.c.A dB | cAGE FDDf |
ec~c2 ecdf | edcd efgf | edcd edcA | G2 (3Bcd ecdf | ec~c2 ecdf | edcd ef~g2 | af (3g.f.e. decA | G2 (3Bcd ecdB |
T: The Beauty Spot
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
c|ABGB Addc | ABGF EFG2 | ABGB AddB | cAGE FDDc | ABGB Addc | ABGF EFG2 | AGAE BABd | cAGE FDD |
g| edcd eddg | edcd eaag | edcd eddc | ABcd eddg | edcd eddg | edcd eaag | (3efg dB cAGB | ABcd edd |
T: The Beauty Spot
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Emix
B3A B2ec | dcdA FAA2 | B3A B2ec | dABd FEE2 |
B3A B2ec | dcdA FAA2 | B3B c2ec | dcdA FEEd ||
fee2 fede | fee2 faba | fee2 fedB | Bcde faed |
fee2 fede | fede faa2 | bff2 afed | ABde faed ||
T: The Beauty Spot
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
.A.A GB A2 dB |.c2 .c GE ~G3 | .A.c.A GB A2 dB | cBcG EA D2|
A2 GB A2 dB | cBcG E ~G3 | G ~A2 dA ~B2 d | cBcG ED D2 |
ed (3.B.c.d edcd | ed (3.B.c.d e ~g3 | ed (3.B.c.d edcB | ABcd ed d2 |
ed (3.B.c.d edcd | ed (3.B.c.d e ~g3 | f.age .d.c~G | GAcd egdc :|
T: The Beauty Spot
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
|(3.A.c.A GB A2 dB|cAAG EFGc|(3.A.c.A GB A2dB|cAGE ED (3DDD|
(3.A.c.A DB DAdB|cAAG EFGc|(3.A.c.A DB D2 dB|cAGE ED (3DDD||
|ed d2 ed (3Bcd|ed d2 eaag|ed d2 edcA|GAcd edd2|
ed (3.B.^c.d edcd|ed (3.B.^c.d eaag|afge fde^c|Add^c dedc||

Bellag The Drover jig

X: 19
T: Bellag The Drover
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
e|a2 f ecA|BcB cAA|AAA cBA|BcA B2 c|
a2 f ecA|BcB cAA|AAA cBc| AAA A2:|
|:c|e e2 efg|agf ecA|AAA cBA|BcA B2 c|
[1e e2 efg|agf ecA|AAA cBc| AAA A2:|
[2efe ecA|BcB cBA|AAA cBc| AAA A2|]

Biddy From Sligo jig

X: 20
T: Biddy From Sligo
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|:dcd AFA|BGB AFA|dzA ABA|g3 f2e|
dcd AFA|BGB AzB|fa/a/a agf|1 e3 f2e:|2 ede d2e||
faa baa|faa baa|fa/a/a faa|ede gfe|
faa baa|faa baa|fg/g/a gfe|1 d3 d2f:|2 dze f2e||

The Big Reel Of Ballynacally reel

X: 21
T: The Big Reel Of Ballynacally
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:DG (3GGG A2 dc|AGFG AGFG|DG (3GGG A2 dc|AGFG ~=F3 E|
|DG (3GGG A2 dc| AGFG ABcA|~d3 e fd(3ddd|1 dedc AGGF:|2 dedc AGGA||
|g2 dg(3ggg dg|(3ggg ag fdef|(3ggg fg ~a3 g|fdcA BGBd|
|g2 fg a=f(3fff|=fgfd e2 ec|~d3 e fedc|1 AGFG AGGA:|2 AGFG AGGD|
T: The Big Reel Of Ballynacally
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
DG~G2 A2dc|AG~G2 AGFA|DG~G2 A2dc|AdGE =F2EF|
DG~G2 A2dc|AG~G2 AGFA|d^cde ~f3d|1 cAFG AG~G2:|2 cAFG AGBd||
|:g2dg ~g2dg|~g2ag fd~d2|g2fg abag|fdcA BGBd|
g2fg a=ffe|=fgfd e2ce|~d3e ~f3d|1 cAFG AGBd:|2 cAFG AG~G2||
T: The Big Reel Of Ballynacally
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:DG G2 A2dc|AG G2 AGFA|DG G2 A2dc|AdGE =F2E^F|
DG G2 A2dc|AG G2 AGFA|d^cde f3d|1 cAFG AG G2:|2 cAFG AGBd||
|:g2dg g2dg|g2ag fd d2|g2fg abag|fdcA BGBd|
g2dg g2dg|g2ag fd d2|d3e f3d|1 cAFG AGBd:|2 cAFG AGG2||

The Blackberry Blossom reel

X: 22
T: The Blackberry Blossom
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
ge|dBAc BGGA|B2BA (3Bcd ge|dBAc BG~G2|eaag ageg|
dBAc BG~G2|DBBA B2ge|dBAc BG~G2|eaag agef||
g2gf gaba|~g3b agef|g2gd gbag|eaag agef|
~g3f gaba|gfgb ~a2ga|(3bag af gfed|eaag a2||
T: The Blackberry Blossom
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
ge|"G"dBAc BGGA|.B2 .BA B2 ge|dBAc BA.A.G|"Am"eaag a2 ge|
"G"dBAc BGGA|B2 BA (3B^cd ge|dBAc BGGG|"Am"eaaa a>zef||
"G"~g2 gf gaba|"C"~g3 b "D7"agef|"G"~g2 gf gabg|"Am"eaaa agef|
"G"~g2 gf gaba|"C"~g3 b "D7"a2 ga|"G"bgaf "D7"gfed|"Am"eaag a2 ||

The Blackberry Bush reel

X: 23
T: The Blackberry Bush
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:de|f2fe dBBA|BddA BAAB|f2fe dBBA|Beef e2de|
f2fe dBBA|BddA BAAB|d2ef edBA|Bdde d2:|
|:de|faaf e2de|fded BAAB|d2ef edBA|Beef e2de|
faaf e2de|fded BAAB|d2ef edBA|Bdde d2:|
|:dB|AAAB ABde|fded BAAB|AAAB ABdA|Beef fedB|
AAAB ABde|fded BAAB|d2ef edBA|Bdde d2:|
||de|f2fe faaf|e2fd BAAB|fefa afed|Beef fede|
f2fe faaf|e2fd BAAB|d2ef edBA|Bdde d2de|
f2fe faaf|e2fd BAAB|fefa afed|Beef fede|
f2fa e2ef|d2dA BAAB|d2ef edBA|Bdde d2|]

The Blackhaired Lass reel

X: 24
T: The Blackhaired Lass
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
AB|:cBAB cdec|d2 gd BGGB|cBAB cdec|dfec A2 AB:|
|cdef g2 ge|f2 fd gfed|cdef ~g3e|fdec A2 AB|
|cdef gfeg|~f3d g2 fg|(3agf ge fdec|dfec A2 AB|
T: The Blackhaired Lass
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|: B | cAA2 cdec | d2gd BGGB | cA~A2 cdec | dfec A3 :|
G | B/c/def ~g2eg | fddf gfed | B/c/def geag | fdec A2AG |
B/c/def gfeg | fddc defg | afg/f/e fdec|dfec A3 ||
T: The Blackhaired Lass
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
AB|:cBAB cdec|d2 gd BGGB|cBAB cdec|dfe^c A3B|
cBAB cdec|d2 gd BGGB|cBAB cdec|dfe^c A2||
|(3B^cd ef g3e|f3d gfed|(3B^cd ef g3e|fdec A2 A2|
|(3B^cd ef gfeg|f3d g2 fg|(3agf ge fde^c|dfe^c A2 AB||
T: The Blackhaired Lass
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
ed|cBAB cde^c|d2 gd BGGB|cBAB cde^c|dfe^c Aced|
|cBAB cde^c|d2 gd BGGB|cBAB cde^c|dfe^c A2 AB|
|^cdef g2 ge|f2 fd gfed|^cdef gfeg|fde^c A2 AB|
|^cdef g2 ge|(3fga fd egfb|afge fde=c|dfec Aced|
T: The Blackhaired Lass
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|c2AB cdec|d2gd BGBd|cBAB cdec|dfec A3B|
|c2AB cdec|d2gd BGBd|cBAB cdec|dfec A3B|
cdef g2eg|f2df gfed|cdef geag|fdec A3B|
cdef g2eg|f2df g2fg|afge fdec|dfec A3B||
T: The Blackhaired Lass
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
AB|cA~A2 cdec|d2gd BGG2|cA~A2 cdec|dfec A2:|
AB|cdef g2eg|f2df gfed|(3Bcd ef geag|fdec A2AB|
cdef g2eg|fddc defg|afge fdec|dfec A2AB|]
T: The Blackhaired Lass
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:e~a3 efgf|e~a3 ABcd|e~a3 efg/f/e|afge d2cd:|
|:e~A3 efgf|e~A3 BAGB|1 e~A3 efg/f/e|afge d2cd:|2 ABcd efg/f/e|afge d4|]

Blackhall Rocks waltz

X: 25
T: Blackhall Rocks
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
e2||:dB-B4|B4 A2|B4 A2|Bd-d4|dB-B4|B4 G2|A4 G2|Ae-e4|
dB-B4|A4 G2|g4 a2|b4 a2|ge-e4|d4 B2|A4 G2|A4 e2|
dB-B4|g4 d2|e4 d2|gd-d4|B4 B2|g4 d2|e4 d2|e g3 e2|
dB-B4|A4 G2|g4 a2|b4 a2|ge-e4|d4 B2|A4 G2|1A4 e2:|2 A4 e2|dB-B4|A4 G2|g4 a2|b4 a2|ge-e4|d4 B2| A6|-A4 G2| G6-|G6-|G3||
T: Blackhall Rocks
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
(e g3 e2|dB-B4|A4 G2|g4 a2|b4 a2|ge-e4|d4 B2|A4 G2|A4 e2|)
|dB-B4|A4 G2|g4 a2|b4 a2|ge-e4|d4 B2|A4 G2|G6 |-G4 ||

Blow My Chanter jig

X: 26
T: Blow My Chanter
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
eAB =c2 e | g=cc ege | fdd ege | fdd egf |
eAB =c2 e | g=cc ege | fdd gdd | a2 d agf :|
ddd ddd | a2 d agf | ecA ABc | ecA ABc |
ddd ddd | a2 d agf | ecA ABc | edc dfe :|

Bó Mhín Na Toitean march

X: 27
T: Bó Mhín Na Toitean
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
A2 e2 e2 dB|d2 ef ge a2|A2 e2 e2 dB|eg ed BA GB|
A2 e2 e2 dB|d2 ef ge a2|eg ed e/f/g ed|B2 A2 A2 BG:|
A2 a2 a2 ge|d2 ef ge a2|A2 a2 a2 ge|dg ed BA GB|
A2 a2 a2 ge|d2 ef ge a2|eg ed e/f/g ed|B2 A2 A2 BG:|
T: Bó Mhín Na Toitean
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
A2 e2 e2 dB | d2 ef ge a2 | A2 e2 e2 dB | g2 ed B2 AG |
A2 e2 e2 dB | d2 ef ge a2 | ge dB e/f/e fd | ef dB A3 G |
A2 e2 e2 dB | d2 ef ge a2 | A2 e2 e/f/e dB | g2 ed B/c/B AG |
A2 e2 e2 dB | d2 ef ge a2 | ge dB g2 ed | B2 A2 A2 ||
A2 a2 a2 ge | d2 ef ge a2 | A2 a2 a2 ge | dg ed B/c/B A2 |
A2 a2 a2 ge | d2 ef ge a2 | ge dB g2 ed | B/c/B A2 A2 :|
A2 e2 e2 dB | d2 ef ge a2 | A2 e2 e2 dB | d2 ed B2 A2 |
A2 e2 e2 dB | d2 ef ge a2 | ge dB g2 ed | B2 A2 A2 BG |
A2 e2 e2 dB | d2 ef ge a2 | A2 e2 e2 dB | g2 ed B2 AG |
A2 e2 e2 dB | d2 ef ge a2 | ge dB g2 ed | B2 A2 A2 ||
A2 a2 a2 ge | d2 ef ge a2 | A2 a2 a2 ge | dg ed B/c/B A2 |
A2 a2 a2 ge | d2 ef ge a2 | ge dB g2 ed | B/c/B A2 A2 :|
A2 e2 e2 dB | d2 ef ge a2 | A2 e2 e2 dB | g2 ed B2 AG |
A2 e2 e2 dB | d2 ef ge a2 | ge dB e2 fd | ef dB A3 G |]
T: Bó Mhín Na Toitean
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:A2 e2 !roll!e2 dB|d2 ef ge !slide!a2|A2 e2 !roll!e2 dB|eg ed !roll!B2 AG|
A2 e2 !roll!e2 dB|d2 ef ge !slide!a2|eg ed (3efg ed|B2 A2 {c/}A2 BG:||
|:A2 a2{c'/}a2 ge|d2 ef ge !slide!a2|A2 a2 {c'/}a2 ge|dg ed !roll!B2 AG|
A2 a2 {c'/}a2 ge|d2 ef ge !slide!a2|eg ed (3efg ed|B2 A2 {c/}A2 BG:||
T: Bó Mhín Na Toitean
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
|:D2A2 A2GE | G2 AB cA d2 | D2A2 A2GE | dcAG EAGE |
D2A2 A2GE | G2 AB cA d2 | cAGE AcGE | E2 D2 DE =FE :||
|:D2 d2 d2 cA | G2 AB cA d2 | D2d2 d2cA | dcAG EAGE|
D2d2 d2cA | G2 AB cA d2 | cAGE AcGE |E2 D2 DE =FE :||
T: Bó Mhín Na Toitean
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:E2B2 B2AF | A2 Bc dB e2 | E2B2 B2AF | edBA FBAF |
E2B2 B2AF | A2 Bc dB e2 | dBAF BdAF | F2 E2 EF =GF :||
|:E2 e2 e2 dB | A2 Bc dB e2 | E2e2 e2dB | edBA FBAF|
E2e2 e2dB | A2 Bc dB e2 | dBAF BdAF |F2 E2 EF =GF :||
T: Bó Mhín Na Toitean
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmix
|:G2d2 d2cA | c2 de fd g2 | G2d2 d2cA | gfdc AdcA |
G2d2 d2cA | c2 de fd g2 | fdcA dfcA | A2 G2 GA =BA :||
|:G2 g2 g2 fd | c2 de fd g2 | G2g2 g2fd | gfdc AdcA|
G2g2 g2fd | c2 de fd g2 | fdcA dfcA |A2 G2 GA =BA :||
T: Bó Mhín Na Toitean
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|:A2e2 e2dB | d2 ef ge a2 | A2e2 e2dB | aged BedB |
A2e2 e2dB | d2 ef ge a2 | gedB egdB | B2 A2 AB =cB :||
|:A2 a2 a2 ge | d2 ef ge a2 | A2a2 a2ge | aged BedB|
A2a2 a2ge | d2 ef ge a2 | gedB egdB |B2 A2 AB =cB :||
T: Bó Mhín Na Toitean
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
A2 e2 e2 dB|d2 ef ge a2|A2 e2 e2 dB|de dB GA BG|
A2 e2 e2 dB|d2 ef ge a2|ge de g2 ed|B2 A2 A2 z2:|
a2 a2 a2 ge|d2 ef ge a2|a2 a2 a2 ge|dg ed BA GB|
a2 a2 a2 ge|d2 ef ge a2|ge de g2 ed|B2 A2 A2 z2:|

Bog An Lochan strathspey

X: 28
T: Bog An Lochan
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|: A3/2A/2 A3/2B/2 AB/2 e3/2d/2| A3/2A/2 A3/2B/2 GB/2 d3/2B/2| A3/2A/2 A3/2B/2 AB/2 e3/2d/2| ((3efg) d3/2g/2 B3/2G/2 d3/2B/2:|
e3/2A/2 e3/2d/2 e3/2A/2 e/2a3/2| e3/2A/2 e3/2d/2 B3/2G/2 d3/2B/2| e3/2A/2 e3/2d/2 e3/2A/2 e3/2d/2| ((3efg) d3/2g/2 B3/2G/2 d3/2B/2|
e3/2A/2 e3/2d/2 e3/2A/2 e/2a3/2| e3/2A/2 e3/2d/2 B3/2G/2 d3/2B/2| e3/2A/2 e3/2d/2 A3/2B/2 e3/2d/2| ((3efg) d3/2g/2 B3/2G/2 d3/2c/2 |
|: B3/2B/2 B3/2c/2 Bc/2 f3/2e/2| B3/2B/2 B3/2c/2 Ac/2 e3/2c/2| B3/2B/2 B3/2c/2 Bc/2 f3/2e/2|((3fga) e3/2a/2 c3/2A/2 e3/2c/2:|
f3/2B/2 f3/2e/2 f3/2B/2 f/2a3/2| f3/2B/2 f3/2e/2 c3/2A/2 e3/2c/2| f3/2B/2 f3/2e2 f3/2B/2 f3/2e/2|((3fga) e3/2a/2 c3/2A/2 e3/2c/2|
f3/2B/2 f3/2e/2 f3/2B/2 f/2a3/2| f3/2B/2 f3/2e/2 c3/2A/2 e3/2c/2| f3/2B/2 f3/2e/2 B3/2c/2 f3/2e/2|((3fga) e3/2a/2 c3/2A/2 e3/2c/2||
T: Bog An Lochan
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
E/E/EE2 E>FB>F|E/E/EE2 F<DA>F|E/E/EE2 E>FB>A|1 B<dA>d F<DA>F:|2 B<dA>d F<DD>A||
B<EB>A B<EE>A|B<EB>A F<DD>A|B<EB>A d>ef>e|1 d/c/B/A/ d>A F<DD>A:|2 d/c/B/A/ d>A F<DD>f||
e/e/ee2 e>fb>f|e/e/ee2 f<da>f|e/e/ee2 e>fb>f|g<eb>e df/g/ a>f|
g<eb>e g<eb>e|g<eb>e df/g/ a>f|g<eb>e d>ef>e|d/c/B/A/ d>A F<DD>A||
B<EB>A B<EE>A|B<EB>A F<DD>A|B<EB>A d>ef>e|1 d/c/B/A/ d>A F<DD>A:|2 d/c/B/A/ d>A F<DD>F||
T: Bog An Lochan
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|: F | E/E/E E2 E>FB>F | E/E/E E2 F<DA>F |
E/E/E E2 E>FB>A |1 B<dA>d F<DA>F :|2 B<dA<d F<DD>d ||
B<EB>A B<EE>e | B<EB>A F<DD>d |
B<EB>A d>ef>e |1 d/c/B/A/ d>A F<DD>d :|2 d/c/B/A/ d>A F<DD>f ||
e/e/e e2 e>fb>f | e/e/e e2 f>da>f |
e/e/e e2 e>fb>f | g<eb>e df/g/ a>f |
g>eb>e g<eb>e | g<eb>e df/g/ a<f |
g<eb<e d>ef>e | d/c/B/A/ d>A F<DD>d ||
B<EB>A B<EE>e | B<EB>A F<DD>d |
B<EB>A d>ef>e |1 d/c/B/A/ d>A F<DD>A :|2 d/c/B/A/ dA F<DD ||

Bonny Anne reel

X: 29
T: Bonny Anne
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
f2ed cAAB|cAdB cAA2|f2ed cAAB|cAGE FDD2|
f2ed cAAB|cAdB cAGE|DEFG Addc|(3ABA GE FDD2:|
|:Addc defg|a2af ~g3z|Addc dfed|cA{B}AG EFGE|
Addc defg|~a3f g2fg|afge dfed|cAGE FDD2:|
T: Bonny Anne
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:f2ed cA (3AAA|cAeA cAAg|fded cAAB|cAGE EDD2|
f2ed cA (3AAA|cAeA cAGE|DEFG AddB|cAGE EDD2:||
|:Addc defg|abaf g2 (3ABc|d2dc dfed|cAGE EDDF|
Addc defg|abaf g2fg|afge fded|cAGE EDD2:||
T: Bonny Anne
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:f2 ed cA AB | c2 dB cA Ae | f2 ed cA AB | cA GE FD De |
f2 ed cA AB | cd Bc AG EF | DE FG Ad dc | A2 GE ED DB:||
|:Ad dc de fg |a2 af g2 (3ABc | d2 dc df ed |cA GE ED DB |
Ad dc de fg | a2 af g2 (3ABc | g2 fg af ge | df ed cA GE |
cA GE ED DB | Ad dc de fg | a2 af g2 (3ABc | d2 dc df ed |
cA GE ED DB | Ad dc de fg| a2 af g2 fg | af ge df ed |
cA GE ED D2 :||
T: Bonny Anne
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
f2ed cAAB|cAdB cAAe|f2ed cAAB|cAGE FDD2|
f2ed cAAB|cAdB cAGE|DEFG Addc|~A2GE FDD2:|
|:Addc defg|~a3f gbag|fddc dfed|cAGE EFGE|
Addc defg|~a3f g2fg|af (3gfe dfed|cAGE FDD2:|

The Bothy waltz

X: 30
T: The Bothy
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|: E3 B cB | E3 B cB | AG F2 D2 | B,2 BAGF |
E3 B cB | E3 B cB | AG FD B,F |1 E4 D2 :|2 E6 ||
| efgf e2 | efgf e2 | d2 B2 G2 | A2 F2 D2 |
efgf e2 | efgf e2 | d2 B2 d2 | A6 |
efgf e2 | efgf e2 | d2 B2 G2 | A2 F2 D2 |
EFGF E2 | EFGF E2 | EF GF ED | E6 ||

The Boys Of Ballivanich reel

X: 31
T: The Boys Of Ballivanich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
~f3e dBBB|ABBd faag|~f3e deBd|cAAA EAce|
~f3e dBBB|ABBd faaf|g2fg ~e3d|1cAAA EAce:|2cAAA eAcA||
Bfag ~f3e|dBBB dfff|ceag efed|cAAA eAcA|
dfag ~f3e|dBBB dfff|a2ag efed|1cAAA eAcA:|2cAAA EAce||
T: The Boys Of Ballivanich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
f2 fe dBBd |A ~B3 faag |f2 fe dBBd |cA A/2A/2A eAce |
f2 fe dBBd |A ~B3 faaf |g2 gf efed |cA A/2A/2A eAce:|
fBdA B3 d |e ~f3 faag |fBdA B3 d |cA A/2A/2A eAce |
fBdA B3 d |e ~f3 faaf |g2 fg efed |cA A/2A/2A [1eAce:|[2eAcA|
B2 ag effe |dB B/2B/2B dffe |c2 af efed |cA A/2A/2A eAce |
d2 ag effe |dB B/2B/2B df f/2f/2f |f-gfg efed |cA A/2A/2A [1eAcA:|[2eAce|
T: The Boys Of Ballivanich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:f3e dBBd |AB3 faag |f3e dBBd |cA A2 eAce |
f3e dBBd |AB3 faaf |g3f efed |cA A2 eAce:||
|:fBdA B3 d |ef3 faag |fBdA B3 d |cA A2 eAce |
fBdA B3 d |ef3 faaf |g2 fg efed |1 cA A2 eAce:|2 cA A2 eAcA||
|:Bfag f3e|dB B2 df f2|ceag efed|cA A2 eAcA|
dfag f3e|dB B2 df f2|a3g efed|1cA A2 eAcA:|2cA A2 EAce||
T: The Boys Of Ballivanich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
f2 fe dB Bd |AB B2 fa ag |f2 fe dB Bd |cA A2 eA ce |
f2 fe dB Bd |AB B2 fa af |g2 gf ef ed |cA A2 eA ce |
fB BA B3 e |f2 fe fa ag |fB BA B3 d |cA A2 eA ce |
fB BA B2-Be |f2 fe fa af |g2 gf ef ed |cA A2 eA ce |
d2 ag ef fe |dB B2 df fe |c2 af ef ed |cA A2 eA ce |
d2 ag ef fe |dB B2 df fe |A2 af ef ed |cA A2 eA ce |
B2 ag ef fe |dB B2 df fe |c2 af ef ed |cA A2 eA ce |
d2 ag ef fe |dB B2 df fe |A2 af ef ed |cA A2 eA cA |
A2- A2 z4 ||

Boys Of The Puddle jig

X: 32
T: Boys Of The Puddle
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmin
|: dBB fBB | ggg fdc | dBB fcB | ccc cdf |
dBB fBB | ggg fdf | b2f fdB | ccc cdf :|
c2c cde | ddd dcB | c2c cdf | ggg gfd |
c2c cde | ddd def | ggg gfg | ccc cdc |
c2c cde | ddd dcB | c2c cdf | ggg gfd |
b2g fdB | ccc cde | ddd def | ccc cde |
T: Boys Of The Puddle
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|: cAA eAA | fff ecB | cAA ecA | BBB Bcd |
cAA eAA | fff ece | a2f ecA | [1 BcB Bcd :| [2 BcB BAF ||
BBB Bcd | c2e cBA | BBB Bce | fff ecA |
B2B Bcd | c2e cde | fff efa | BcB BAF |
FBB Bcd | c2e cBA | B2B Bce | fff ece |
a2f ecA | BcB Ace | fff efa | BcB Bcd ||

Brady’s reel

X: 33
T: Brady's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
de|:fdedB2GB|AFF2ABde|fded BAFA|Beede2de|
fdedB2GB|AFF2ABde|faa2bfaf|dBAG FDD2:|
|:faa2 bgaf|dBB2 AFF2|A3B defd|e2df eBB2|
faa2 bgaf|dBB2 AFF2|A3B defe|dBAG FDD2:|

The Braemar Gathering March jig

X: 34
T: The Braemar Gathering March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|: E |A2 A A>Bc | A>ce f>ec | B2 B B>cA | B>ce f2 a |
A>AA AcB | A>ce f>ea | f<af eca | A>AA A2 :|
|: e |ff/f/f f>ga | fd/e/f f>ec | e2 e e>ga | ee/e/e ecB |
c2 c c>BA | A>cB A>ce | f<af eca | A2 A A2 :|
|: E |A2 A c>BA | c>eA c>BA | B2 B B>ce | ff/g/a fec |
AA/A/A c>BA | c>ea c2 e | f<af eca | A>cB A2 :|
|: a |f>aa f>ea | f<ae f>ec | f>ee e>ca | f<ea ecA |
c>BA Ac/B/A | B>ce f2 e | f<af eca | AA/A/A A2 :|
T: The Braemar Gathering March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|: e |A2 A A>Bc | A>ce f>ec | B2 B B>cA | B>ce f>ga |
A2 A A>Bc | A>ce f>ec | f2 f e>Bc | A2 A A2 :|
|: e |f2 f f>ga | f2 f f2 c | e2 e e>fa | e2 e e2 B |
c2 c c>BA | A2 A B>ce | f2 f e>Bc | A2 A A2 :|
|: e|A2 A c>BA | c>eA c>BA | B2 B B>ce | f>ga f2 e |
A2 A c>BA | c>eA c2 e | f2 f e>Bc | A2 A A2 :|
|: g |a2 f f>ef | f2 a f>ec | f2 e e>ce | f2 c e2 B |
c2 B A2 A | B>ce f2 e | f2 f e>Bc | A2 A A2 :|
T: The Braemar Gathering March
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|: e |A>AA A>Bc | A>ce f>ec | B>BB B>cA | B>ce f>ga |
A>AA A>Bc | A>ce f>ec | f<af e>Bc | A>AA A2 :|
|: e |f>ff f>ga | f>af f2 c | e>ee f>ga | e>fe e2 B |
c>ec c>BA | A>AA B>ce | f<af e>Bc | A>AA A2 :|
|: e|A>AA c>BA | c<eA c>BA | B>cB B>ce | fea fec |
A>AA c>BA | c<eA B>ce | f<af e>Bc | A>AA A2 :|
|: f/g/ |a>ff f>ef | a>ff f>ec | f>ee e>ce | fec ecB |
c>BA A>AA | B>ce f2 e | f<af e>Bc | A>AA A2 :|

The Braes Of Auchtertyre strathspey

X: 35
T: The Braes Of Auchtertyre
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
(3DDD D>G F<AA>B | d>ef>e d>B A2 | (3BBB B>^A B2 b2 | a<dg>f e2- e>d |
D3 E F<A-A>B | defe d>BA<d | B<dA<d G<dF<d | f/e/d/c/ d>F E2 D2 ||
f>ga>b a<fd>a | b>ge>a f<ed>A | (3BBB B>^A B2 b2 | a<dg>f e2- e>g |
(3fff a>b a<f d2 | (3bag e2 (3fed A2 | B<dA<d G<d F2 | f/e/d/c/ d>F E2 D2 |]
T: The Braes Of Auchtertyre
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Cmaj
R: reel
|: G, |C/C/C C2 EGGB | c2 ed cAAG | A/A/A AG A2 Aa | gecd ed d2 |
CB, C/D/E ~G3 A | cded cA (3AAA | A/B/c Gc FdEc | edcB c3 :|
|: d |e ~g3 gedc | fedc eccG | A/A/A AG A/A/A Aa | gecd ed d/d/d |
egga g ~e3 | fedc e ~c3 | AcGc FdEc | edcB c3 :|
T: The Braes Of Auchtertyre
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
A,2 A,D C<EE>F | A>Bc>B A>FE<A | F<FF>E F2 Ff | e<Ad>c B2 A2 |
A,3 D C<E-E>F | A>Bc>B c/B/A/G/ A>E | F>AE>A D>AC>A | c/B/A/G/ A>C B,2 A,>d ||
c>de>f e>cAe | f/e/d/c/ B>d c>B A2 | F<f-f>e f2 fg/a/ | e>Ad>c B2 A>d |
c2 e>f e2 Ae | f/e/d/c/ Bd c>BA>E | F>AE>A D>AC>A | c/B/A/G/ AC B,2 A,2 |]
T: The Braes Of Auchtertyre
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Cmaj
G,/ |C2 C>F E<GG>A | c>de>d c>AG<c | (3AAA A>G A2 a2 | g>cf>e d2 c2 |
C3 F E<GG>A | c>de>d c>AG<c | A>cG>c F>cE>c | d>Bc<E D2 C3/ ||
f/ |e>fg>a g>ec>g | a>fe>g e>dc>G | (3AAA a>g a2 (3abc’ | e<cf>e d2 c>f |
e>fg>a g>ec>g | afdg e>dc>G | A>cG>c F>cE>c | d/c/B/A/ c<E D2 C3/ |]
T: The Braes Of Auchtertyre
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Cmaj
R: reel
G, |C2 CF EGGA | cded cAGc | ~A3 ^G ~A3 a | gcfe ~d3 c |
C ~F3 E ~G3 | cded cAGc | AcGc FcEc | dBcE D2 C ||
f |efga gecg | afeg edcG | ~A2 ag ~a3 c’ | ecfe ~d3 f |
efga g ~e3 | afdf e ~c3 | AcGc FcEc | dBcE D2 C |]

The Braes Of Glendochart reel

X: 36
T: The Braes Of Glendochart
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
~F3A B2AF|G2cG EG~G2|FDAD BDAF|1 Add^c dBAG:|2 Add^c d3e||
fdad fagf|ecgc eg~g2|fdad fage|cAGE EDD2|
fdad fagf|ecgc eg~g2|afge d2ed|cAGE EDD2||
T: The Braes Of Glendochart
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
~F3A BFAF|G2cG EFGE|FDAD BDAF|1 Add^c dBAG:|2 Add^c d3z||
fada fdag|ecgc eg~g2|fada fded|cAGE EDD2|
fada fdag|ecgc eg~g2|afge fde^c|d2AG FDD2||
FDAD BDAD|G2cG ECAG|FDAD BDAD|1 Ad^ce d2AG:|2 Ad^ce d3e||
fada fdag|egcd efge|fade fdd^c|d2AG FADe|
fada fdag|egcd efge|afge edd^c|d2AG FADE||
G|(3FED AF BGAF|EGcG ECCE|(3FED AF BGAF|1 Ddd^c dDD:|
g|fada fdad|egcg ecgc|fada fdad|(3B^cd AG FDDg|
fada fdad|egcg ecgc|afge fde^c|dABG FDD||
T: The Braes Of Glendochart
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
A|FDAF BGAF|EcGc ECCA|DFAF BGAG|FdAd FDD:|
g|f/g/a da fdad|e/f/g c>g ecgc|f/g/a da fdad|B/^c/d A>d Fddg|
f/g/a da fdad|e/f/g cg ecge|afge fde^c|d/^c/B/c/ dA FDD||
T: The Braes Of Glendochart
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
FD AD BDAF|(3GFG cG ECAG|(3FED AD BDAD|1Add^c dcAG:|2Add^c d3e||
(3fga da fdaf|egcg ecge|(3fga da fdad|dcAG FADg|
fada fdaf|egcg efge|(3aba ge fded|(3B^cd AG FDDE||

The Braes Of Locheil jig

X: 37
T: The Braes Of Locheil
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:e|"Am"A>GBA2A|"Am"a>ge d<eg|"G"G<BAG2B|"G"d>eg edB|
"Am"B<AG A2A|"Am"a>ge d<eg|"G"B<GB d>eg|"Em"B2"Am"AA2:|
|:e|"Am"a>Aa a2e|"Am"a>ge d<eg|"G"G<BA G2B|"G"d>eg e<dB|
"Am"B<AGA2A|"Am"aa/2g/2e d<eg|"G"B<GB d>eg|"Em"B2"Am"AA2:|
T: The Braes Of Locheil
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:d/B/ | A>GB A2e/g/ | a>ge d<eg | B2A G>AB | d>eg e>dB|
A>GB A2e/g/ | a>ge d<eg | B<GA B>de |B2A A2:|
|: e/g/ | a2e/g/ abe/g/ | a>ge d<eg | B2A G>AB | d>eg e<dB|
[1 a2e/g/ abe/g/ |a>ge d<eg | B<GA B>de |B2A A2:|
[2 A>GB A2e/g/ | a>ge d<eg | B<GA B>de |B2A A2:|
T: The Braes Of Locheil
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
|:AGB A2A|age deg|GBA G2B|deg edB|
BAG A2A|age deg|BGB deg|B2A A2e:|
|:aAa a2e|age deg|GBA G2B|deg edB|
BAG A2A|age deg|BGB deg|B2A A2e:|

The Braes Of Mellinish jig

X: 38
T: The Braes Of Mellinish
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:ABA ABA|d2c BGB|ABA ABA|g2f e2a|
ABA ABA|d2c BGB|ABA e2e|dBG A3:|
|:e2d cAc|d2c BGB|e2d cAc|eae cAc|
e2d cAc|d2c BGB|ABA e2e|dBG A3:|
|:A2e ece|dcd BGB|A2e ece|fdf ece|
fdf ece|dcd BGB|ABA e2e|dBG A3:|
|:e2a aga|g2g edB|A2a aga|g2a aga|
g2a aga|g2g edB|ABA e2e|dBG A3:|
T: The Braes Of Mellinish
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
A>AA AAA | d2c BGB | A>AA AAA | g2f eea |
A>AA AAA | d2c BGB | A2a eAe | dGB A2c :|
e2d cAc | d2c BGB | e2d cAc | cae cAc | e2d cAc |
d2c BGB | A2a eAe |[1 dGB A2c :|[2 dGB A2e ||
A2e eAe | dGd BGB | A2e eAe | fAf eAe | fAf eAe |
dGd BGB | A2a eAe | [1 dGB A2e :| [2 dGB A2c ||
Aaa aAa | gAg BGB | A2 a aAa | gAa aAa | gAa aAa |
gAg BGB | A2a eAe |[1 dGB A2c :| [2 dGB A3 ||

The Braes Of Tulliemet strathspey

X: 39
T: The Braes Of Tulliemet
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
E<BB>A B>AB<d|F<DA>D B>DA>F|E<BB>A B>AB<e|1 d>BA<F E2E>D:|2 d>BA<F E2E>g||
e>Be<g e>Be<g|d>Ad<f d>Ad<f|e>Be<g e>Be<g|d>BA<F E2E>g|
e>Be<g B>eg>e|d>Ad<f A>df>d|e<BB>c d>ef>e|d>BA<F E2E>D||
T: The Braes Of Tulliemet
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
g2 (3fed e2 (3edc | d<BA<F E ||
c2 (3BAG A2 (3AGF | G<ED<B, A, ||
T: The Braes Of Tulliemet
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Gdor
c | "Dm"A<d{e}d>c d>cd<f | "F"A<Fc>F d>Fc>F | "Dm"A<d{e}d>c d>cd<g | "F"{fg}f>c d/c/B/A/ "Gm"B<GG :|
^f | "Gm"{g^f}g>dg<b {ga}g>dg<b | "F"{fg}f>cf<a {fa}f>cf<a | "Gm"{ga}g>dg<b {gb}g>dg<b | "F"{fg}f>c d/c/B/A/ "Gm"B<GG>^f |
"Gm"{g^f}g>dg<b (3dga (3bag | "F"{fg}f>cf<a (3cfg (3agf | "G"g<dd>e "F"{fe}f>ga>g | "Dm"(3fed (3cBA "Gm"B<GG |]
T: The Braes Of Tulliemet
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|:E<BB>A B>AB<d|F<DA>D B>DA>F|E<BB>A B>AB<e| d>BA<F E2E>D|
E<BB>A B>AB<d|F<DA>D B>DA>F|E<BB>A B>AB<e|d>BA<F E2E>g||
|:e>Be<g e>Be<g|d>Ad<f d>Ad<f|e>Be<g e>Be<g|d>BA<F E2E>g|
e>Be<g B>eg>e|d>Ad<f A>df>d|e<BB>c d>ef>e|d>BA<F E2E>D||

Break Yer Bass Drone reel

X: 40
T: Break Yer Bass Drone
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|:uA-B|c3 e fcec|B2 A-B cefe|a3 e faec|Acec cBAB|
c3 e fcec|B2 A-B cefe|a3 e faec|BcdB A2:|
|:uc-d|eaaa ceee|A2 B-A ceec|d2 d-c B2 B-c|dcde fedB|
ceBe A2 B-A|ceee aecA|dcde faec|dBGB A2:|
T: Break Yer Bass Drone
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|:uA-B|c3 e fcec|B2 A-B cefe|a3 e faec|Acec cBAB|
c3 e fcec|B2 A-B cefe|a3 e faec|BcdB A2:|
|:uc-d|eaaa ceee|A2 B-A ceec|d2 d-c B2 B-c|dcde fedB|
ceBe A2 B-A|ceee aecA|dcde faec|dBGB A2:|

Buntata ‘s Sgadan reel

X: 41
T: Buntata ‘s Sgadan
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
AAcA ceae | f2 ae cBBa | AAcA ccae | f2 ae cAAa |
AAcA ceae | f2 ae cBBa | AAcA ccae | f2 ae cAAe |
f2 cf efce | f2 ae cBBe | f2 cf efce | f2 ae cAAe |
f2 cf efce | f2 ae cBBa | AAcA ceae | f2 ae cAAa ||
T: Buntata ‘s Sgadan
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
3(AAA cA ceae | 3(fff ae cBBa | 3(AAA ccae | f2 ae cAAa | etc
T: Buntata ‘s Sgadan
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
A2{/c}BA ceae | f2 ae cBBc | A2{/c}BA ceae | f2 ae cAAB |
A2{/c}BA ceae | f2 ae cBBc | A2{/c}BA ceae | f2 ae cAA2 |
f2 cf efce | f2 ae cBBe | f2 cf efce | f2 ae cAA2 |
f2 cf efce | f2 ae cBBc | A2{/c}BA ceae | f2 ae cBBc ||
T: Buntata ‘s Sgadan
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
A2cB ceae | f2ae cBBc | A2cB ceae | f2ae cAAB |
A2cB ceae | f2ae cBBc | A2cB ceae | f2ae cAA2 |
f2cf efce | feae cBBe | f2cf efce | feae cAA2 |
f2cf efce | feae cBBc | A2BA ceae | feae ceBc ||
T: Buntata ‘s Sgadan
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G3D Bdgd | e2 gd BAAB | G3B dGBd | e2 gd BGGD |
G3D Bdgd | e2 gd BAAB | G3B dGBd | e2 gd BG G2 ||
|:e2 Be deBd | e2 gd BAAd | e2 Be deBd | e2 gd BGGd |
e2 Be deBd | e2 gd BAAB | G3B dGBd | e2 gd BG G2 ||

The Cairin O’t reel

X: 42
T: The Cairin O't
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|:E2| A2 AB cBcd| eaaf ecBA| dcdf ecBA| GABc BABc|
dcde fgaf| ecBA AGFE| A2 AB ceBd| c2A2 A2:|
|:af| ecAc e2 af| ecAc e2 (3cBA| dcde fgaf| g2e2 e2 dc|
dcde fgaf| ecBA AGFE| A2 AB ceBd| c2A2 A2:|

Calum Breugach strathspey

X: 43
T: Calum Breugach
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Cmaj
B|G<EE>G D>EG>B|A/2A/2A e>A c>Ae>A|G<EE>G D>EG>B|c>AB>G A/2A/2A e:|!
^f|g>g a/2g/2^f/2e/2 d/2c/2B/2A/2 G>B|(A/B/c/d/) e>A c>Ae>^f| g>g a/2g/2^f/2e/2 d/2c/2B/2A/2 G>B| c>AB>G A/2A/2A {^g}a2 |!
g<b e<g d<g B<G| G<g A<a B<b A<B| G<EE>G D>EG>B| c>AB>G A/2A/2A e:|!
^f| g<ee>g d>eg>a| b<aa>g b<aa>b| g<ee>g d>eg>a|b<aa>^g a3:|

Cameron MacFadyen jig

X: 44
T: Cameron MacFadyen
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
e|A>AA e2f|g>fe e>dB|A>AA e>dB|d3 e2f|
g>fe e>dB|d2e B>AG|A>Bd e2B|A>AA A2:|
g|a>ge e>dB|d2e B>AG|a>ge e>dB|d3 e2f|
g>fe e>dB|d2e B>AG|A>Bd e2B|A>AA A2:|
e|A>Bd e2f|g>fd e3|a>ge d>Bd|e3 e2f|
g>fe d>Bd|e>dB B>AG|A>Bd e2B|A>AA A2:|
g|a>ge e>fg|a2g e>dB|a>ge e>dB|d3 e2f|
g>fe e>dB|d2e B>AG|A>Bd e2B|A>AA A2g|
a>ge e>fg|a2g e>dB|a>ge e>dB|d3 e2f|
g>fe d>Bd|e>dB B>AG|A>Bd e2B|A>AA A2||

The Cameronian reel

X: 45
T: The Cameronian
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
dB|:A2 FA DAFA|GFEF GBdB|BAFA DAFA|GBAG FDdB|
|AF (3FFF DF (3FFF|GFEF GBdB|BAFA DAFA|GBAG FDDB:|
|:Addc [d3D3] d|cdef gfed|(3cBA eA fAed|(3Bcd ef gfeg|
|faeg faeg|fedc defg|(3agf ge fdec|dBAG FDDB:|
T: The Cameronian
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
A2 FA DAFA|GE~E2 GBdB|A2 FA DAFA|GBAG FDD B|
AF~F2 DF~F2|GE~E2 GBdB|A2FD ADFA|GBAG FDD B|
A2 FA DAFA|GE~E2 GBdB|A2 FA DAFA|GBAG FDD B|
A2dA eAdA|GE~E2 GBdB|A2FD ADFA|GBAG FDD B||
Addc [d2D2] ed|B/c/d ef gfed|c/B/A eA fAeA|B/c/d ef gfeg|
faea faea|fdec defg|af ge fdec|dBAG FDD B:||
T: The Cameronian
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A2 FA DAFA|GE~E2 GABd|A2 FA DAFA|GBAG FDD F|
|1 A2 FA DAFA|GE~E2 GABd|~A3 B ADFA|BdAG FDD F:|
|2 A ~F3 dFAF|GE~E2 GABd|~A3 B ADFA|BdAG FDD F||
|:A2dc dedA|(3Bcd ef gfed|(3cBA eA fAeA|(3Bcd ef ~g3e|
faeg faeg|fdec defg|af ge fdec|dBAG FDD B:|
T: The Cameronian
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
||A2 FA DAFA|GE~E2 GBdB|A2 FA DAFA|GBAG FDD B|
| A ~F3 D~F3|G~E3 GBdB|A2FA DAFA|GBAG FDD F||
|: A ~F3 D~F3|G~E3 GBdB|A2FA DAFA|GBAG FDD B:|
|:Addc dddA|(3Bcd ef gfed|(3cBA eA fAeA|(3Bcd ef gfeg|
faeg faeg|fdec defg|af ge fdec|dBAG FDD B:|
T: The Cameronian
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
dB|:A2 FA DAFA|GFEF GBdB|BAFA DAFA|GBAG FDdB|
|AF F2 DF F2|GFEF GBdB|BAFA DAFA|GBAG FDDB:|
|:Addc d3A|(3Bcd ef gfed|(3cBA eA fAed|(3Bcd ef gfeg|
|faeg faeg|fedc defg|(3agf ge fdec|dBAG FDDB:|
T: The Cameronian
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
A2AF DFAF|GFEF GBdB|A2 AF DFAF|GBAG FDdB|
A2 AF DFAF|GFEF GBdB|ABAF dcdA|GBAG FD D2||
d4 d2 ed|cdef gfed|cAeA fAeA|cdef gfed|
faeg afge|cege d>efg|afge fdec|dABG FAdB||"Final"dBAF D2 D2||
T: The Cameronian
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A2FA DAFA|GE (3EDE GEdB|A2FA DAFA|1 GBAG FDdB:|2 GBAG FD (3EFG:||
|:Addc d3A|(3Bcd ef gfed|(3cBA eA fAef|defd gfed|
fgaf bage|dfec defg|(3agf ge fdec|dABG FAdB:||
T: The Cameronian
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
dB |: A2 F>A DAFA | GFEF GBdB | A2 FA DAFA | GBAG F<DDB |
A<F F2 D<F F2 | GFEF GBdB | B<AFA DFAF | GBAG F<DDB :|
|:Addc d2 ed | cdef gfed | (3cBA eA fAeA | cdef gfeg |
faeg faeg | f2 fe defg | gf (3gfe fdec | dBAG FD D2 :|

The Canongate Twitch reel

X: 46
T: The Canongate Twitch
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|: Ac ~c2 dcBc | Acea f2 ec | Ac ~c2 dcBc | fB ~B2 fBaB |
Ac ~c2 dcBc | Acea f2 ec | ABcA ~B2 AB | c2 Bd cA A2 :|
|: afda fdaf | e2 ef ecBc | A2 AB ABce | fB ~B2 fBdf |
afda fdaf | e2 ef ecBc | ABcA B2 AB | ceBd cA A2 :|
T: The Canongate Twitch
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|GABG c2 BA|GBdg e2 dB|GABG A2 Bd|eA A2 eA A2|
T: The Canongate Twitch
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
(3aaa af ggge | (3aaa af ecAc | (3aaa af ggge | fB ~B2 fB ~B2
(3aaa af ggge | (3aaa af ecAc | ABcA ~B2 AB | c2 Bd cAA |]
T: The Canongate Twitch
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|:Acc/c/c dcBc|Acea e<fec|Acc/c/c dcBc|fBB/B/B aBfB |
ecc/c/c dcBc|Acea e<fec|ABcA B2AB|ceBd cA[1Ac:|2 A2|]
|:aAAa fddf|e2ef ecBc |A/A/AAB Acea|fBBA Bdfa |
aAAa fddf|e2ef ecBc |ABcA B2AB|ceBd cA[1A2:|2 Ac|]

The Cape Breton Fiddlers’ Society’s Welcome To The Shetland Islands reel

X: 47
T: The Cape Breton Fiddlers' Society's Welcome To The Shetland Islands
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
EC(3CCC DCB,C|A,B,CE FECE|FBBA BcBA|Bffe f(3fffg|
ac(3ccc eA(3AAA|cBAF EC(3CCC|FGAF Eaaf|1 ecBc A2AF:|2 ecBc A2fg||
|:ae(3eee efed|ce(3eee fece|bffe fgfe|defd B2fg|
ae(3eee efed|ce(3eee fece|1 fdge afed|cdBc A2fg:|2 fdec dBcA|Bagf eAGF||
"variations"
|:EC(3CCC DCB,C|(3CCC3B, CE(3EEE|FBBA B2AB|cffe f(3fffg|
ac(3ccc ecAB|cBAF EA,CE|FAAF Eagf|1 ecdB A2AF:|2 ecdB Aefg||
|:aeed efed|cAce aece|bffe fgfe|defd Befg|
aeed efed|cAce aece|1 fAgA afed|cdBc Aefg:|2 fAgA afec|Bagf edcB||
T: The Cape Breton Fiddlers' Society's Welcome To The Shetland Islands
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
fg|ae(3eee efed|ce(3eee fece|bffe fgfe|defd B2ed|
cdBc ABGA|FGEF DECD|BCDE FABc|defg a2||
T: The Cape Breton Fiddlers' Society's Welcome To The Shetland Islands
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|: AF | EC~C2 ECB,C | A,B,CE FECE | FBBA BcBA | Bffe f2fg |
ac~c2 eA~A2 | cBAF EC~C2 | FGAF Eaaf | ecBc A2 :|
|: fg | ae~e2 efed | ce~e2 fece | bf~f2 fgfe | defd B2fg |
ae~e2 efed | ce~e2 fece | fdge afed | cABG A2 :|
T: The Cape Breton Fiddlers' Society's Welcome To The Shetland Islands
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
dB B2 cBAB|GABd edBd|eAAG ABAG|Aeed e3f|
gB B2 dG G2|BAGE DB B2|EFGE dgge|1 dBAB G2GE:|2 dBAB G2ef||
|:gd d2 dedc|Bd d2 edBd|aeed efed|cdec A2ef|
gd d2 dedc|Bd d2 edBd|1 ecfd gedc|BcAB G2ef:|2 ecdB cABG|Agfe dGFE||
"variations"
|:dB B2 cBAB|B3A Bd d2|eAAG A2GA|Beed e3f|
gB B2 dBGA|BAGE DGBD|EGGE DGFE|1 dBcA G2GE:|2 dBcA Gdef||
|:gddc dedc|BGBd gdBd|aeed efed|cdec Adef|
gddc dedc|BGBd gdBd|1 eBfB gedc|BcAB Gdef:|2 eBfB gedB|Agfe dcBA||

Captain Campbell strathspey

X: 48
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
E<AA>B c>AB<G|D<GG>A B>dB<G|E<AA>B c>Bc<e|d<Bg>B A2 A2:|
A<aa>g e>dc<e|d<eg>e d>BG<B|A<aa>g e>dc<e|d<Bg>B A2 A2|
A<aa>g e>dc<e|d<eg>e d>BG<B|c<Ad>B e>dc<e|d<Bg>B A2 A2||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
EAAB c2BA|GBdc B/2G3/2GD| EAAB cBce |3(dcB) gB B/2A3/2 A2:|
Aaag abge|dBgd BAGB|Aaag abge|dBgB B/2A3/2AG|
Aaag abge|dBgd BAGB |A^GAB cBcd|3(efg) dg B/2A3/2 A2||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
EAAB c2BA|GBdc B/2G3/2GD| EAAB cBce |3(dcB) gB B/2A3/2 A2:|
Aaag abge|dBgd BAGB|Aaag abge|dBgB B/2A3/2AG|
Aaag abge|dBgd BAGB |A^GAB cBcd|3(efg) dg B/2A3/2 A2||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|: E>AA>B c2 B>A | G>Bd>c B<GG>D |
E>AA>B c>Bc>e | (3dcB g>B B<A A2 :|
A>aa>g a>bg>e | d>Bg>d B>AG>B |
[1 A>aa>g a>bg>e | dBgB B<AA>G :|
[2 A>^GA>B c>Bc>d | (3efg d>g B<A A2 ||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|: E>AA>B c2 B>A | G>Bd>c B<GG>D |
E>AA>B c>Bc>e | (3dcB g>B B<A A2 :|
|: A>aa>g a>bg>e | d>Bg>d B>AG>B |
[1 A>aa>g a>bg>e | dBgB B<AA>G :|
[2 A>^GA>B c>Bc>d | (3efg d>g B<A A2 ||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|: E>AA>B c2 B>A | G>Bd>c B<GG>D |
E>AA>B c>Bc>e | (3dcB g>B B<A A2 :|
|: A>aa>g a>bg>e | d>Bg>d B>AG>B |
[1 A>aa>g a>bg>e | d>Bg>B B<AA>G :|
[2 A>^GA>B c>Bc>d | (3efg d>g B<A A2 ||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|: A | E<AA>B c>AB<G | E<GG>A B>d c/B/A/G/ |
E<AA>B c>Bc>e | d<Bg>B A2 A :|
|: B | A<aa>g e>dc<e | d>eg>e d/c/B/A/ G>B |
[1 A>aa<g e>dc<e | d<Bg>B A2 A :|
[2 c<Ad>B e>dc<e | d<Bg>B A2 A ||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|: G |E<AA>B c>AB>G | D<GG>A B>d c/B/A/G/ |
E<AA>B c>Bc>g | d<Bg>B A2-A :|
|: G |A<aa>g e>dc<g | e>dc>e d/c/B/A/ G>e |
[1 A<aa>g e>dc<g | d<Bg>B A2-A :|
[2 A<aa>A d>dc<e | d<Bg>B A2-A ||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|: A>G |E<AA>B c>AB<G | D<GG>A B>d c/B/A/G/ |
E<AA>B c>Bc<e | d<Bg<B A2 :|
|: A>B |A<aa>g e>dc<e | d>eg>e d/c/B/A/ G>B |
[1 A<aa>g e>dc<e | d<Bg<B A2 :|
[2 c<Ad>B e>dc<e | d<Bg>B A2 ||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|: A>A |E<AA>B c>AB>G | D<GG>A B>d c/B/A/G/ |
E<AA>B c>Bc<e | d<Bg<B A2 :|
|: A>B |A<aa>g e>dc<e | d>eg>e d/c/B/A/ G>B |
[1 A<aa>g e>dc<e | d<Bg<B A<A :|
[2 c<Ad<B e>dc<e | d<Bg<B A2 ||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|: E<AA>B c2 B<A | D<GG>A B2 c/B/A/G/ |
E<AA>B c>Bc<e | d<Bg<B A2 A2 :|
|: A<aa>g e2 c<e | d>eg>e d/c/B/A/ G2 |
[1 A<aa>g e>dc<e | d<Bg<B A2 A2 :|
[2 c<Ad<B e>dc<e | d<Bg<B A2 A2 ||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|: E>AA>B c2 B>A | G>Bd>c B<GG>D |
E>AA>B c>Bc>e | (3dcB g>B B<A A2 :|
|: A>aa>g a>bg>e | d>Bg>d B>AG>B |
[1 A>aa>g a>bg>e | d>Bg>B B<AA>G :|
[2 A>^GA>B c>Bc>d | (3efg d>g B<A A2 |]
|: A |E<AA>B c>AB<G | E<GG>A B>d c/B/A/G/ |
E<AA>B c>Bc>e | d<Bg>B A2 A :|
|: B |A<aa>g e>dc<e | d>eg>e d/c/B/A/ G>B |
[1 A>aa<g e>dc<e | d<Bg>B A2 A :|
[2 c<Ad>B e>dc<e | d<Bg>B A2 A |]
|: G |E<AA>B c>AB>G | D<GG>A B>d c/B/A/G/ |
E<AA>B c>Bc>g | d<Bg>B A2-A :|
|: G |A<aa>g e>dc<g | e>dc>e d/c/B/A/ G>e |
[1 A<aa>g e>dc<g | d<Bg>B A2-A :|
[2 A<aa>A d>dc<e | d<Bg>B A2-A |]
|: A>G |E<AA>B c>AB<G | D<GG>A B>d c/B/A/G/ |
E<AA>B c>Bc<e | d<Bg<B A2 :|
|: A>B |A<aa>g e>dc<e | d>eg>e d/c/B/A/ G>B |
[1 A<aa>g e>dc<e | d<Bg<B A2 :|
[2 c<Ad>B e>dc<e | d<Bg>B A2 |]
|: A>A |E<AA>B c>AB>G | D<GG>A B>d c/B/A/G/ |
E<AA>B c>Bc<e | d<Bg<B A2 :|
|: A>B |A<aa>g e>dc<e | d>eg>e d/c/B/A/ G>B |
[1 A<aa>g e>dc<e | d<Bg<B A<A :|
[2 c<Ad<B e>dc<e | d<Bg<B A2 |]
|: E<AA>B c2 B<A | D<GG>A B2 c/B/A/G/ |
E<AA>B c>Bc<e | d<Bg<B A2 A2 :|
|: A<aa>g e2 c<e | d>eg>e d/c/B/A/ G2 |
[1 A<aa>g e>dc<e | d<Bg<B A2 A2 :|
[2 c<Ad<B e>dc<e | d<Bg<B A2 A2 |]
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|: E>AA>B c2 B>A | G>Bd>c B<GG>D |
|: A>aa>g a>bg>e | d>Bg>d B>AG>B |
|: E<AA>B c2 B<A | D<GG>A B2 c/B/A/G/ |
|: A<aa>g e2 c<e | d>eg>e d/c/B/A/ G2 |
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
A>G|E<AA>B c>AB<G|D<GG>A B>d c/B/A/G/|E<AA>B c>Bc<e|1d<Bg>B A/A/A:|2d<Bg>B A/A/A A>B||
A<aa>g e>dc<e|d<eg>e d/c/B/A/ G>B|A<aa>g e>dc<e|d<Bg>B A/A/A A>B|
A<aa>g e>dc<e|d<eg>e d/c/B/A/ G>B|c<Ad>B e>dc<e|d<Bg>B A/A/A||
T: Captain Campbell
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
A>G | "Am"[E/A/][A3/A3/][A3/A3/]B/ "C"{cB}c>AB<G | "G"[D/G,/][G3/G,3/][G3/G,3/]A/ {A}B>d c/B/A/G/ | "Am"[E/A/][A3/A3/][A3/A3/]B/ "C"{cB}c>Bc<e | "G"d<B{ga}g>B "Am"{AB}[A2A2] A>G |
"Am"[E/A/][A3/A3/][A3/A3/]B/ "C"{cB}c>AB<G | "G"[D/G,/][G3/G,3/][G3/G,3/]A/ {A}B>d c/B/A/G/ | "Am"[E/A/][A3/A3/][A3/A3/]B/ "C"{cB}c>Bc<e | "G"d<B{ga}g>B "Am"{AB}[A2A2] A>B||
"Am"A<a{b}a>g "C"{ef}[e3/e3/]d/c<e | "G"{A/B/c/}d>e{a}g>e d/c/B/A/ G>B | "Am"A<a{b}a>g "C"{ef}[e3/e3/]d/c<e | "G"d<B{ga}g>B "Am"{AB}[A2A2] A>B |
"Am"A<a{b}a>g "C"{ef}[e3/e3/]d/c<e | "G"{A/B/c/}d>e{a}g>e d/c/B/A/ G>B | "Am"{cB}c>A"G"d>B "C"e>dc<e | "G"d<B{ga}g>B "Am"{AB}[A2A2] |]

Captain Lachlan MacPhail Of Tiree reel

X: 49
T: Captain Lachlan MacPhail Of Tiree
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|:e2|AAAc e2 e2|faae feec|AAAc e2 ef|ecBA BBBc|
AAAc e2 e2|faae feec|AAAB cefc|BAAB A2:|
|:e2|a2 ea fecA|cAAc ceef|a2 ea fecA|Afec BBBe|
a2 ea fecA|cAAc ceef|AAAB cefc|BAAB A2:|
|:a2|cccB AAAc|e2 ef aefe|cccB AAAf|ecBA BBBa|
cccB AAAc|e2 ef aefe|AAAB cefc|BAAB A2:|
|:e2|a2 ae feef|cAce faae|a2 ae feef|ecBA BBBe|
a2 ae feef|cAce faac|AAAB cefc|BAAB A2:|
T: Captain Lachlan MacPhail Of Tiree
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
{g}A>{d}A {e}A>{d}c {gef}e2 {A}e2|{g}f>a {g}a>e {g}f>e{A}e>c|\
{g}A>{d}A {e}A>{d}c {gef}e2 {A}e>f|{g}e>c {g}B/2{d}A3/2 {g}B>{d}B{e}B>{d}c|
{g}A>{d}A {e}A>{d}c {gef}e2 {A}e2|{g}f>a {g}a>e {g}f>e{A}e>c|\
{g}A>{d}A {e}A>B {g}c<e{g}f>c|{g}B>{d}A {e}A>{d}B {AGAG}A3 e||
||{ag}a2 e<a f>e{g}c/2{d}A3/2|{g}c>{d}A {e}A>{d}c {g}c<e{A}e>f|\
{ag}a2 e<a f>e{g}c/2{d}A3/2|{g}A>f {g}e>c {g}B>{d}B{e}B>e|
{ag}a2 e<a f>e{g}c/2{d}A3/2|{g}c>{d}A {e}A>{d}c {g}c<e{A}e>f|\
{g}A>{d}A {e}A>B {g}c<e{g}f>c|{g}B>{d}A {e}A>{d}B {AGAG}A2 a2||
||c>{d}c {e}c>B {g}A>{d}A{e}A>{d}c|{gef}e2 {A}e>f a>e{g}f>e|\
c>{d}c {e}c>B {g}A>{d}AA>f|{g}e>c {g}B/2{d}A3/2 {g}B>{d}B{e}B>a|
c>{d}c {e}c>B {g}A>{d}A{e}A>{d}c|{gef}e2 {A}e>f a>e{g}f>e|\
{g}A>{d}A {e}A>B {g}c<e{g}f>c|{g}B>{d}A {e}A>{d}B {AGAG}A3 e||
||a>{g}a {g}a>e {g}f>e{A}e>f|{g}c/2{d}A3/2 {d}c<e {g}f>a{g}a>e|\
a>{g}a {g}a>e {g}f>e{A}e>f|{g}e>c {g}B/2{d}A3/2 {g}B>{d}B{e}B>e|
a>{g}a {g}a>e {g}f>e{A}e>f|{g}c/2{d}A3/2 {d}c<e {g}f>a{g}a>c|\
{g}A>{d}A {e}A>B {g}c<e{g}f>c|{g}B>{d}A {e}A>{d}B {AGAG}A4||

Carnie’s Canter reel

X: 50
T: Carnie's Canter
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Fmaj
|:Ac (3ccc dc^Bc|Ac^Bc fcBA|Bd (3ddd ed^cd|Bd^cd edcB|
Ac (3ccc dc^Bc|Ac^Bc fcBA|BABd g^fga|bagf edcB:|
|:Af (3fff cfAf|afef cfAf|Bg (3ggg dgBg|bagf edcB|
Af (3fff cfAf|afef cfAf|bgaf gefd|cBAG F2F2:|
T: Carnie's Canter
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Fmaj
B|\ A>c c/c/c dc =Bc|Ac =Bc fc _BA|\B>d d/d/d ed ^cd|Bd ^cd ed =cB|\
A>c c/c/c dc =Bc|Ac =Bc fc _BA|\{Bc}BA Bd g^f ga|ba gf ed cB||\
A>f f/f/f cf Af|af ef cf Af|\B>g g/g/g dg Bg|ba gf ed cB|\
a>f f/f/f cf Af|af ef cf Af|\bg af ge fd|cB AG F3||
T: Carnie's Canter
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Fmaj
|:Ac c/c/c dc=Bc|Ac=Bc fc_BA|Bd d/d/d ed^cd|Bd^cd ed=cB|
Ac c/c/c dc=Bc|Ac=Bc fc_BA|BABd g^fga|bagf edcB:|
|:Af f/f/f cfAf|afef cfAf|Bg g/g/g dgBg|bagf edcB|
Af f/f/f cfAf|afef cfAf|bgaf gefd|cBAG F4:|

The Cauldron jig

X: 51
T: The Cauldron
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|: AAA fAe | GGG eGd | AAA fAe | gdB GBd |
AAA fAe | GGG eGd | gdB GBd | cAA GAB :|
|: G>GG gfg | fef ede | afg efd | efg fde |
G>GG gfg | fef ede | gdB GBd | cAA GAB :|

The Charms Of Whisky reel

X: 52
T: The Charms Of Whisky
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
ed |: c2 BA A/A/A BA | GGGB dfed | c2 BA A/A/A BA | [1BcdB e2 ed :| [2BcdB e2 ec ||
|: A/A/A eA fAeA | BGGB g2 dB | A/A/A eA fAeA | [1BcdB e2 ec :| [2BcdB e2 ed ||
T: The Charms Of Whisky
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
a | c2 BA AAAd | BGdG BdGd | c2 BA AAAd | BGBd e2 Aa |
c2 BA AAAd | BGdG BdGd | c2 BA AAcA | BGGB e2A ||
a | cAeA ceAe | BGdG BdGd | cAeA ceAc | BGBd e2 Aa
cAeA ceAe | BGdG BdGd | cAeA fAed | BGGB e2A ||

The Chorus jig

X: 53
T: The Chorus
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
F2D DED|AFD ABd|F2D DED|~A3 BAG|
F2D DED|AFD DE=F|E2=C CEF|GFG GBA:|
F2d dcd|ABG FED|F2d dcd|~A3 BAG|
F2d dcd|ABG FED|E2=c cBc|GFG GBA|
F2d dcd|ABG FED|F2d dcd|ABA ABc|
dBd =cAc|BGB AFD|E2=c cBc|GFG Gag||
|:f2d ded|afd dea|f2d ded|~a3 bag|
f2d ded|afd de=f|e2=c cef|gfg gba:|
|:fdf ece|dBd AFD|F2d dcd|ABA ABc|
dBd =cAc|BGB AFD|E2=c cBc|1 GFG Gag:|2 GFG GBA||
T: The Chorus
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
B|:A2D DFD|A2G FED| A2D DFD|A3 BAG |
A2D DFD|A2G FED| E2=c cBc|G3 GFE:|
|:D2d Tdcd|F2A AFA| D2d Tdcd|A3 BAG |
F2d dcd|D2A AFA| E2=c cBc|G3 [1 GFE:|[2 efg||
|:Tf2d dfd|afd dfd|Tf2d dfd|a3 bag |
Tf2d dfd|afd dfd|e2=c cdc|g3 efg |
fdf ece|dcd A2G|F2d dcd|A3 ABc |
dBd cAc|BGB AGF|GFE =cBA|G3 GFE:|
|:TF2D DFD|AFD EFG|F2D DFD|ABc dAG |
F2D DFD|AFD F2D| E2=c cBc|G3 GFE:|

Chùir I Glùin Air A’ Bhodaich reel

X: 54
T: Chùir I Glùin Air A' Bhodaich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
AB d2 Bd e2|AB d2 ed BG|AB d2 Bd e2|d(B ~B2) AB AG:|
ef g2 fg a2|ef g2 ag fd|ef g2 fg a2|d(B ~B2) AB AG|
ef g2 fg a2|ef g2 ag fd|ef ge fd e2|d(B ~B2) AB AG||
T: Chùir I Glùin Air A' Bhodaich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|:A>B d2 Bd<e2|A>B d2 e>dB<G|A>B d2 Bd<e2|d<BB2 A>BA<G:|
e>f g2 f>g a2|e>f g2 a>gf<d|e>f g2 f>g a2|d<BB2 A>BA<G|
e>f g2 f>g a2|e>f g2 a>gf<d|e>fg<e f<d e2|d<BB2 A>BA<G||
T: Chùir I Glùin Air A' Bhodaich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
GB|{c}d2Bd {d}e2GB|{c}d2ed BAAB|{c}d2Bd {d}e2dB|A/A/A AB AG:|
Gd|g2fg a2ef|g2ag fdef|g2fg {g}a2gB|A/A/A AB AGGd|
g2fg a2ef|g2ag fdef|gefd Te2eB|A/A/A AB AG||
T: Chùir I Glùin Air A' Bhodaich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
(AB)|d2(Bd) e2(AB)|d2(ed) (BG)(AB)|d2(Bd) e2(dB)|B2(AB) (AG):|
(ef)|g2(fg) a2(ef)|g2(ag) (fd)(ef)|g2(fg) a2(ed)|B2(AB) (AG)(ef)|
g2(fg) a2(ef)|g2(ag) (fd)(ef)|(ge)(fd) e2(dB)|B2(AB) (AG)||
T: Chùir I Glùin Air A' Bhodaich
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
[M:3/4]D GB|d4(Bd)|e4 (GB)|d4 e<d|[M:4/4]BA3- AD G<B|
[M:3/4]d4(Bd)|{d}e (d3{ed}B2)|(A4 A<B|[M:4/4]{cB}A)G3- Gd e<f|
[M:3/4] g4 (fg)|{g}a4 (ef)|{f}g4(a{ba}g|f)d3 [1(ef|
g4) fg|.a2 (d3{ed}B)|A4 (AB|A)G2:|
[2e<f|(g3{ag}e) f<d|(e2.d2) B2|A4 (AB|{cB}A) [G,2G2]|]

The Cockerel In The Creel reel

X: 55
T: The Cockerel In The Creel
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
g2 ed B2 AG | BddG GGBd | g2 ed B2 AG | AAAB deef |
g2 ed B2 AG | BddG GGAB | ~d2 Bd eBdB | BABd ~e2 de ||
g2 ag aaag | eaaf gagd | eaag a2 ag | egfd eeeg |
e2 de AAAB | edBA ~G2 GB | dBaf gfed | BABd ~e3 g ||
Aeed deed | BGGB eBdB | Aeed deed | BABd ~e3 g |
ea ~a2 aeef | gefd efge | ~d2 Bd eBdB | BABd ~e2 de ||
g3 f egge | faef gefd | AaAa aAaf | gefd eeeg |
faAa aeef | gefd efge | ~d2 Bd eBdB | BABd ~e2 de ||
T: The Cockerel In The Creel
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
f|g2ed B2AG|BddG G2B2|g2ed B2AG|AAAB e2ef|
g2ed B2AG|BddG G2B2|d2Bd eAdB|BABd e2e||
f|g2ag aaag|eaaf gagd|eaag aaag|egfd e2g2|
e2de AAAB|edBA GGGB|dBaf gfed|BABd e2e2||
Aeed deed|BGGB eGdB|Aeed deed|BAAB e2g2|
eaag aeef|gefd efge|d2Bd eAdB|BABd e2e||
f|g2gf efge|faef gefd|AaAa aAaf|gefd e2g2|
faAa aeef|gefd efge|d2Bd eAdB|BABd e2e|]
T: The Cockerel In The Creel
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
f| g2ed B2A<G | BddG G2B2 | g2ed B2A<G | AAAB e2ef |
g2ed B2A<G | BddG G2B2 | d2B<d eAdB | B<AB<d e2e2 |
g2ag aaag | eaaf gagd | eaag aaag | egfd e2g2 |
e2de AAAB | edBA GGGB | dBaf gfed |B<AB<d e2e2 |
Aeed deed | BGGB eBdB | Aeed deed | BAAB e2g2 |
eaag aeef | gefd efge | d2 B<d eAdB | B<AB<d e2e2 |
g2g<f efge | f<ae<f gefd | AaAa aAaf | gefd e2g2 |
f<aA<a aeef | gefd efge | d2B<d eAdB | B<AB<d e2e2 |

Cockle Geordie polka

X: 56
T: Cockle Geordie
R: polka
M: 2/4
L: 1/8
K: Fdor
ecdf | ec G2 | ecdf | ec F2 |
ecdf | ec G2 | ecdf | ec F2 ::
EF GA/B/ | cB G2 | EF GA/B/ | cB F2 |
EF GA/B/ | cB G2 | EF GA/B/ | cB F2 :|

Coilsfield House barndance

X: 57
T: Coilsfield House
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: GA |B3 D G2 B,A,/<B,/ | G,4 B,2 AB | c2 cB/A/ B2 BA/G/ | F2 A2 D2 A<d |
c>BA<G G>FE<D | G4 E2 CA, | B,2 G2 A,2 F2 | G2 G,2 G,2 :|
B<c |d3 e d2 B2 | c2 e2 A2 B<c | d2 dB G2 G>B | AGF<E D2 B<c |
d3 e d2 B2 | c2 e2 e2 ag | fgag fde<f | g4 g2 ga |
b2 g2 d2 B2 | c2 e2 A2 B<c | d2 dB G2 GB | AGF<E D2 A<c |
B2 G2 D2 B,2 | C2 E2 A,2 DC | B,2 G2 A,2 F2 | G2 G,2 G,2 |]
T: Coilsfield House
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:de | f2 A2 d2 F2 | D6 ef | g2 e2 f2 d2 | ce-e2 A3g |
gfed dcBA | d4 B2 GE | F2 d2 E2 c>c | d4 D2 :|
|:fg | a3b a2 f2 | b4 e2 fg | a2 d2 c2 d>f | edcB A2 g>g |
f2 d2 A2 F2 | G2 AB E4 -|\
M: 2/4
E2 AG |M: 4/4
F2 d2 E2 c>c | d4 D2 :|
T: Coilsfield House
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:GA |B2 D2 G2 B,2 |G,6 AB |c2 A2 B2 G2 |F A3 D3 c |
cB AG GF ED |G4 E2 C2 |B,2 G2 A,2 F2 |G2 G,2 G,2 :|
Bc |d2 B2 d2 B2 |c/d/ e3 A2 Bc |d2 G2 F2 G2 |AG FE D2 Bc |
d2 B2 d2 B2 |c/d/ e3 e/f/ g3 |fg ag fd ef |g4 G2 ga |
b2 g2 d2 B2 |c/d/ e3 A2 Bc |d2 G2 F2 G2 |AG FE D2 c2 |
B2 G2 D2 B,2 |C2 DE H,A,2 DC |B,2 G2 A,2 F2 |G2 G,2 G,4 ||
T: Coilsfield House
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G>A |B3 D G2 B/A/G/F/ | G3 D G2 G/A/B | c3 B/A/ B2 BA/G/ | F2 A2 D3 d |
cBAG GFE<D | G4 E2 cB/A/ | B2 G2 A3 G/F/ | G3 G G2 :|
G/A/B/c/ |d3 e d2 c>B | c3 e A2 A/B/c | d2 dB G2 G/A/B/G/ | A{G/A/}GFE D3 B/c/ |
d2 d>e d2 B2 | c2 e2 e2 ag | fgag fde<f | g4- g2 ga |
b2 g2 d3 c/B/ | c2 e2 A3 B/c/ | d3 B G2 D/E/F/G/ | A>GF<E D3 c |
B2 G2 D3 B | c2 E2 A2 dc | B2 G2 A2 F2 | G4- G2 |]
T: Coilsfield House
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
V:1
|:de | f2 A2 d2 F2 | D6 ef | g3e f3d | ce-e2 A3g |
V:2
|:FA|d2 FE F2 de|F2 A2 d2 A2|B3c d3F|EGBA GFGA|
V:1
gfed dcBA | d4 B2 G2 | F2 d2 E2 c>c | d4 D2 :||
V:2
BAGF BAGE|F2 EF G2 d2|de f2 g2 ag|g2 e2 f2:||
V:1
|:fg | a4 a2 fg/a/ | b4 e2 fg | a2 d2 c2 d2 | edcB A2 g>g |
V:2
DE|F2 D2 F2 DE/F/|G2 AB cBAG|FE F2 AG F2|G2 E2 FABc|
V:1
f2 d2 A2 F2 | G2 AB E2 AG|F2 d2 E2 cc|d4 D2:||
V:2
dc/B/ AG FE D2|E2 FG AB c2|defa gfeg|f3e f2:||
T: Coilsfield House
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: GA |B2 D2 G3 B, | G,6 AB | c2 c/B/A/ B2 B/A/G/ | F2 A2 D3 c |
cB AG GF ED | G4 E2 CA, | B,2 G2 A,2 F2 | G2 G,2 G,2 :|
Bc |d3 e d2 B2 | c2 e2 A2 Bc | d3 B G2 B2 | AGF>E D2 Bc |
d3 e d2 B2 | c d e2 e f g2 | fgag fdef | g4 G2 ga |
b2 g2 d2 B2 | c2 de A2 Bc | d3 G F2 G2 | AGF>E D3 c |
B2 G2 D2 B,2 | C2 DE A,2 DC | B,2 G2 A,2 F2 | G2 G,2 G,2 |]
T: Coilsfield House
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
K:G
(G/A/)| (BD) (GB,) G,3 (A/B/)| (cA) (BG) ~(FA) D>c| (c/B/)(A/G/) (G2F/)E/D/ {F}G2 EC| (B,G) A,”tr”F GG, G,:|!
(B/c/)|(dB) (dB) {cd}e2 AB/c/| d(GFG) (A/G/)F/E/ DB/c/| dB dB (c/4d/2<e) (e/4f/2<g)| (f/g/a/g/) (f/d/e/f/) “tr”g2 G2 g/a/|!
bgdB (c/4d/2<e) AB/c/|d(GFG) (A/G/F/E/) Dc| BGDB, (CD/E/) !fermata!A, D/C/| B,G A,”tr”F GG, G, ||

Colonel MacLean Of Ardgour hornpipe

X: 58
T: Colonel MacLean Of Ardgour
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|:A>d|f3g a>fe<f|A>Bd>e f2a>f|e2A>B c2e>f|g2f>d f>ec<A|
f<ad<f A>AA>d|B<dA>d f<ag>e|c2A>c c<ae>f|d4 d2:|
|:f>g|a2f>d A>AA>B|A>Bd>e f<ad<f|e2A>d c<eA>e|g>fe>d f>ec<A|
a2f>d A>AA>d|B<dA>d f<ag>e|c2A>c c<ae>f|d4 d2:|
|:f>e|d<AB<d f>ga>g|f>dA>d f<ad<f|e>cA>c A>ce>f|g2f>d f>ec<A|
B<dA>d f>ga>f|f>dA>d f<ag>f|c2A>c c<ae>f|d4 d2:|
|:f>g|a>fd<f A>AA>d|f<ad<f A>fd<f|g>ec<e A>ce>f|g>fe>d f>ec<A|
a>fd<f A>AA>d|B<dA>d f<ag>e|c2A>c c<ae>f|d4 d2:|

Come Up Alang jig

X: 59
T: Come Up Alang
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gdor
BGG GFD|GBd gde|(4ffff fed|cAd AGF|
(4BAGA GFD|GBd gde|(4ffff fdc|1AGF G2 A:|2AGF G3|
|:GBd g2 a|(4baga gfd|FAc f2 g|(4agfg fga|
bag ag^f|gfd cAF|(4BAGA GFD-|1D G^F G3:|2D G^F G2 A||

The Contradiction reel

X: 60
T: The Contradiction
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
~c3A BGED|CEAc dfed|cABA GABc|1defg afed:|2defg aegb||
!aA A/2A/2A aAcA|GBEB GBEg|aA A/2A/2A eAcA|~B3c defg|
!aA A/2A/2A aAcA|GBEB GBE2|agfe fedc|defg a3z||
!:aec'e aec'e|bed'e bed'e|c'ee'e c'ee'e|1dcBA EAAe:|2dcBA EAdA||
!e3e f2ec|dBcA B~E3|Bc-ce fece|(3fga gb aede|
!ceae faec|dAcA Bcdf|ecea fBdf|gebg afed||
T: The Contradiction
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
c3A B~E3|CEAc dfed|cBAG ABce|fagb afed|
c2cA B~E3|CEAc dfed|cBAG ABce|(3fga gb a3||
e|agab aece (3dcB BA|GABc|A2 ag aece|(3dcB BA EAA2|
agab aecA|dcBA GABc|Acec Adfa|gbeg a3||
e|cefe cefe|(3fga ec BAGB|cefe cefe|(3fga gb afed|
cefe cefe|(3fga ec B3c|ecea fdfa gbeg a3||
T: The Contradiction
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
cefe ceae|d2 cA BE~E2|cefe ceae|f2 ge abed|
cefe ceae|f/g/a ec BEGB|eAce fdfa|gbeb aged||
c2 cA BE~ED|CEAc dBed|c2BA GABc|defg aefd|
c2 cA BE~ED|CEAc dBed|cABA GABc|defg aAce||
aA ~A2 cABA|GBEB GBEB|aA ~A2 cABA|GBEB cA ~A2|
ae ~e2 cAcA|GBEB GBE2|agfe fedc|BEGB A2 ce||
|:a2 c'e a2 c'e|bed'e bed'e|c'ee'e c'ee'e|dcBA EAce|
a2 c'e a2 c'e|bed'e bed'e|c'ee'e c'ee'e|dcBA EAce:|
T: The Contradiction
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
B3G AD3|BDGB cedc|BAGF GABd|egfa gedc|
B2BG AD3|BDGB cedc|BAGF GABd|(3efg fa g3||
d|gfga gdBd (3cBA AG|FGAB|G2 gf gdBd|(3cBA AG DGG2|
gfga gdBG|cBAG FGAB|GBdB Gceg|fadf g3||
d|Bded Bded|(3efg dB AGFA|Bded Bded|(3efg fa gedc|
Bded Bded|(3efg dB A3B|dBdg eceg fadf g3||
T: The Contradiction
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
~c3A BE3|cEAc dfed|dcBA GABc|1defg afed:|2defg a2ag|]
aA A/2A/2A aAcA|GBEB GBEg|aA A/2A/2A aAcA|Bced cAAg|
aA A/2A/2A aAcA|GBEB GBE2|agfe fedc|degb a3z|]
aec'e aec'e|bed'e bed'e|c'ee'e c'ee'e|dcBA EA3:|
eA3 fedc|decd B~E3|Ae3 fedc|defg afed:|

Cota Mor Ealasaid reel

X: 61
T: Cota Mor Ealasaid
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|:f|edc2 dBBd|cAA2 g2fa|edc2 dBBd|egdB A2A:|
|:d|c2ce dBBd|cAA2 g2fa|c2ce dBBd|egdB A2A:|
T: Cota Mor Ealasaid
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|: f | edc2 dcBd | cAA/A/A g2fa | edc2 dBBd | egdB A2A :|
|: B | c2ce dBBd | cAA/A/A g2fa | c2ce dBBd | egdB A2A :|
T: Cota Mor Ealasaid
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|:a|"A"ed c2 "G"dcBd|"A"cA A/A/A "G"g2 "D"fa|"A"ed c2"G"dcBd|"Em"eg"G"dB "A"A2 A:|
|:B|"A"c2 ce "G"dBBd|"A"cA A/A/A "G"g2 "D"fa|"A"c2 ce "G"dBBd|"Em"eg"G"dB "A"A2 A :|

Crodh Chailein waltz

X: 62
T: Crodh Chailein
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
C/D/|EEG E/D/CC/D/|EGc A2G/F/|EGE DEc/A/|GED C2||
G/A/|ccd cAG/A/|cdc/A/ c2C/D/|EDC DEc/A/|GED C2|]
T: Crodh Chailein
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
A>B || c2 c2 e2 | cB A2 A>B | c2 e2 a2 | f4 e>d | c2 e2 cA | B2 c2 a>f | e2 cA B2 | A4 c>d |
|| e2 e2 a2 | f2 e2 c>d | e2 f2 a2 | a4 A>B | c2 B2 A2 | B2 c2 a>f | e2 cA B2 | A4 ||

The Curlew Hills barndance

X: 63
T: The Curlew Hills
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
BA | GABc dgfa | g2B2 d3B | (3cde AB c2dc | (3Bcd GA BdBA |
GABc dgfa | g2B2 d3B | (3cde AB cAFA | G2 B2 G2 :|
|:Bc | d2 b2 c2 a2 | Bggf gdBG | FGAB cAFA | GFGA BABc |
d2 b2 c2 a2 | Bggf gdBG | FGAB cAFA | G2 B2 G2 :|
T: The Curlew Hills
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
GABc dgfa|g2B2 d3B|cBAB c3c|BAGA BcBA|
GABc dgfa|g2B2 d3B|cBAB cAFA|1 G2 {A}GF G2 (3DEF:|2 G2 {A}GF GABc|
|:d2b2 c2a2|B2g2 gdBG|FGAB cAFA|GFGA BABc|
d2b2 c2a2|B2g2 gdBG|FGAB cAFA|1 G2 {A}GF GABc:|2 G2 D2 G,4||
T: The Curlew Hills
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: (3DEF |G>AB>c d>g (3fga | g2 B2 d2 d>B | c>BA>B c2 c>A | B>AG>A B>cB>A |
G>A (3Bcd d>g (3fga | g2 B2 d2 d>B | c>BA>B c>AF>G |[1 A>GG>F G2 :|[2 A2 G2 G>A ||
|: B>c |d2 b2 c2 a2 | B>gg>f g>dB>G | F>GA>B c>AF>A | G/A/G/F/ G>A B>AB>c |
d2 b>B c2 a>A | B>gg>f g>dB>G | F>GA>B c>AF>G |[1 (3ABA G2 GA :|2 (3AAA G2 G2 |]
T: The Curlew Hills
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: D2 |GABc dgfa | g2 B2 d2 dB | cBAB c2 cA | BAGA BcBA |
G2 Bc d2 fa | g2 B2 d2 dB | cBAB cAFG |[1 AGGF G2 :|[2 A2 G2 GA ||
|: Bc |d2 b2 c2 a2 | Bggf gdBG | FGAB cAFA | GFGA BABc |
d2 bB c2 aA | Bggf gdBG | FGAB cAFG |[1 A2 G2 GA :|[2 A2 G2 G2 |]
T: The Curlew Hills
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: (3DEF |GABc dg (3fga | g2 B2 d3 B | ceAB c2 cA | BdGA BcBA |
GABc dg (3fga | g2 B2 d3 B | ceAB cAFG |[1 AGGF G2 :|[2 AGGF GA ||
|: (3Bc^c |d2 b2 c2 a2 | Bggf gdBG | F2 e2- edcA | GBAc Bd (3B=c^c |
d2 b2 c2 a2 | Bggf gdBG | FGAB cAFG |[1 AGGF GA :|[2 AGGF G2 |]
T: The Curlew Hills
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
DEFG Adce | d2F2 A3F | GFEF G2AG | FADE FAFE |
DEFG Adce | d2F2 A3F | GFEF G2FE | D2F2 D2 :|
FG | A2f2 G2e2 | Fddc dAFD | EDEF GEFE | DDDE FEFG |
A2f2 G2e2 | Fddc dAFD | EDEF G2FE | D2F2 D2 :|
T: The Curlew Hills
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: D2 |G>AB>c d>g (3fga | g2 B2 d4 | c>eA>B c2 c2 | B>dG>A B>cB>A |
.Gz .Bz .d>gf>a | g2 B2 d3 B | c<eA>B c>AF>G | (3ABA G2 G2 :|
|: B>c |d2 b2 c2 a2 | B>gg>f g>dB>G | F>GA>B c2 B>A | G>FG>A B>^AB>c |
d2 b>B c2 a>A | B>g (3ggg g>d (3BAG | F2 (3GAB c>AF>G | (3ABA G2 G2 :|
T: The Curlew Hills
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: D2 |GABc dgfa | g2 B2 d4 | ceAB c2 c2 | BdGA BcBA |
GABc dgfa | g2 B2 d4 | ceAB cAFG | A2 G2 G2 :|
|: Bc |d2 b2 c2 a2 | Bggf gdBG | FGAB c2 BA | GFGA BABc |
d2 b2 c2 a2 | Bggf gdBG | FGAB c>AFG | A2 G2 G2 :|
T: The Curlew Hills
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"G" GA Bc "D" dg fa | "G" g2 B2d3d | "Am" ce AB "D"c2 BA | "G"Bd GA "D"BD BA |
"G"GA Bc "D"dg fa | "G"g2B2"Em"d3d | "Am"ce AB "D"cA FA | [1 "G"G2"D"B2"G"G2DEF :| [2 "G"G2"D"B2"G"G2 Bc |
"G"d2b2"D"c2a2 | "G"Bg gf "Em"gd BG | "D"FG AB cA FA | "G"GA Bc "D"d2 Bc^c |
"G"d2b2"D"c2a2 | "G"Bg gf "Em"gd BG | "D"FG AB cA FA | [1 "G"G2 "D"B2 "G"G2 Bc :|[2 "G"G2 "D"B2 "G"G2 DEF:|
T: The Curlew Hills
R: barndance
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"G" GA Bc "D" dg fa | "G" g2 B2d3d | "Am" ce AB "D"c2 BA | "G"Bd GA "D"BD BA |
"G"GA Bc "D"dg fa | "G"g2B2"Em"d3d | "Am"ce AB "D"cA FA | [1 "G"G2"D"B2"G"G2DEF :| [2 "G"G2"D"B2"G"G2 Bc ||
"G"d2b2"D"c2a2 | "G"Bg gf "Em"gd BG | "D"FG AB cA FA | "G"GA Bc "D"d2 Bc^c |
"G"d2b2"D"c2a2 | "G"Bg gf "Em"gd BG | "D"FG AB cA FA | [1 "G"G2 "D"B2 "G"G2 Bc :|[2 "G"G2 "D"B2 "G"G2 DEF||

The Curlew jig

X: 64
T: The Curlew
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: d3 A2 d B2 A dBA | d3 A2 d B2 A aef | d3 A2 d B2 A dBA | g2f efd cAA aef:|
|: d3 fee aef cBA | d3 fee aAa fef | d3 fee aea cBA | g2 f efd cAA aef :|
|: d3 GBA dBd ecA | d3 GAB dBG aef | d3 GBA dBG ecA | g2 f efd cAA aef :|
|: d3 a2 f dfd ecA | d3 afd fdA aef | d3 a2 f dfd ecA | gfe f2 d cAA aef :|
| gfg ege GBd edc | gfe gdc BAA a3 ||
T: The Curlew
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
d3 A2 d | BAA dBA | d3 A2 d | BAA aef |
d3 A2 d | BAA dBA | g2 f efd | cAA aef :|
d3 f2 d | aef dBA | d3 f2 d | a2 a fef |
d3 f2 d | aef dBA | g2 f efd | cAA aef :|
d3 GBA | dBd ecA | d3 GBB | Ace aef |
d3 GBA | dBd ecA | g2 f efd | cAA aef :|
d3 a2 f | dfd ecA | d3 a2 f | dfd aef |
1 d3 a2 f | dfd ecA | g2 f efd | cAA aef :|
2 gfg efd | GBd ecA | g2 f efd | cAA aef ||
T: The Curlew
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
d3 A2 d | B>AA d>BA | d3 A2 d | B>AA a>ef |
d3 A2 d | B>AA d>BA | g2 f e>fd | c>AA a>ef :|
|: d3 f2 d | a>ef d>BA | d3 f2 d | a>Aa f>ef |
d3 f2 d | a>ef d>BA | g2 f e>fd | c>AA a>ef :|
|: d3 G>BA | d>Bd e>cA | d3 G>BB | A>ce a>ef |
d3 G>BA | d>Bd e>cA | g2 f e>fd | c>AA a>ef :|
|: d3 a2 f | d>fd e>cA | d3 a2 f | d>fd a>ef |
[1 d3 a2 f | d>fd e>cA | g2 f e>fd | c>AA a>ef :|
[2 g2 f e>fd | G>Bd e>cA | g2 f e>fd | c>AA a2 |]
T: The Curlew
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: d3 A2 d | BAA dBA | d3 A2 d | BAA aef |
d3 A2 d | BAA dBA | g2 f efd | cAA aef :|
|: d3 f2 d | aef dBA | d3 f2 d | a2 a fef |
d3 f2 d | aef dBA | g2 f efd | cAA aef :|
|: d3 GBA | dBd ecA | d3 GBB | Ace aef |
d3 GBA | dBd ecA | g2 f efd | cAA aef :|
|: d3 a2 f | dfd ecA | d3 a2 f | dfd aef |
[1 d3 a2 f | dfd ecA | g2 f efd | cAA aef :|
[2 gfg efd | GBd ecA | g2 f efd | cAA aef |]
T: The Curlew
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: d3 A2 d | B>AA d>BA | d3 A2 d | B>AA a>ef |
d3 A2 d | B>AA d>BA | g2 f e>fd | c>AA a>ef :|
|: d3 f2 d | a>ef d>BA | d3 f2 d | a>aa f>ef |
d3 f2 d | a>ef d>BA | g2 f e>fd | c>AA a>ef :|
|: d3 G>BA | d>Bd e>cA | d3 G>BB | A>ce a>ef |
d3 G>BA | d>Bd e>cA | g2 f e>fd | c>AA a>ef :|
|: d3 a2 f | d>dd e>cA | d3 a2 f | d>dd a>ef |
[1 d3 a2 f | d>dd e>cA | g2 f e>fd | c>AA a>ef :|
[2 g>fg efd | G>Bd e>cA | g2 f e>fd | c>AA a>ef |]
T: The Curlew
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
d3 A2d|BAA dBA|d3 A2d|BAA aef|
d3 A2d|BAA dBA|g2f efd| cAA aef:|
|:ddd fff|aba afe|d2f aed|cAA aef|
ddd fff|aba afe|g2f efd|1cAA aef:|2cAA az2|
|:d3 GBA|dcd ecA|d2d GBA|Ace aef|
d3 GBA|dcd ecA|g2f efd|cAA aef:|
|:ddd fff|aba afe|d2f aed|cAA aef|
|1ddd fff|aba afe|g2f efd|cAA aef:|2d3 GBA|dcd ecA|g2f efd|cAA aef||

The Curlews reel

X: 65
T: The Curlews
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
fB~B2 Bcde|fece ~a3e|(3fga ed cA~A2|^GAce a^gba|
fB~B2 Bcde|fece ~a3f|~=g3e ~f3e|dBBA FB~B2:|
|:(3Bcd cd BF~F2|DF~F2 Bcdf|ecBc AE~E2|CEAB cedc|
(3Bcd cd BF~F2|DF~F2 Bcdf|ecBA fcec|dcBA FB~B2:|
T: The Curlews
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
e||fB (3BcB FB (3BcB|fece a^gae|fced cA (3ABA|EAce a^gba|
fB (3BcB FB (3BcB|fece a^gae|g3e f3e|dBcA FBB:||
A||Bdcd BF (3FGF|DF (3FGF Bcdf|ecBc AE (3EFE|CEAB (3cBA ec|
Bdcd BF (3FGF|DF (3FGF BcdB|cBAc fcec|dBcA FBB:||
T: The Curlews
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bdor
fe|:fB B2 FBAB|fBBg agae|(3fga ed cAAF|EAce gagb|
fB B2 FBAB|fBBg agaB|g3 a2 f3|1 dBcA B2 fe:|2 dBcA B2 A2||
|:BdcB BAFE|DEFA Bcdf|fecB AFED|CEAB cdec|
Bdcd BAFE|DEFA BcdB|c2 AB ceac|1 ceac B2 A2:|2 ceac B4||
T: The Curlews
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|: fB B2 Bcde | fece a3 e | faed cA A2 | cAce a2 ba |
fB B2 Bcde | fece a3 f | g3 e f3 e | dcBA FB B2 :|
|: Bdcd BF F2 | DF F2 Bcdf | ecBc AE E2 | CE E2 defe |
Bdcd BF F2 | DF F2 Bcdf | d2 cd fdec | dcBA FB B2 :|
T: The Curlews
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
Bcde|:fBBA Bcde|fege agae|~f2ed cAFA|EAce agba|
fBBA Bcde|fece a3f|gbeg effe|1 dBBA Bcde:|2 dBBA B2BA||
Bdcd BF (3FFF|DF (3FFF Bcdf|ecBc AEED|CEAB cAdc|
Bdcd BD (3FFF|DF (3FFF Bcdf|edce afea|1 efec ABcA:|2 efec Bcde||

Da Spirit O’ Whisky reel

X: 66
T: Da Spirit O' Whisky
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Edor
|: e2 ge- eege | d2 fd adfd | e2 ge- eege | dBAF E4 :|
|: B2 GB EBGB | A2 FA DAFA | E2 BA B3 e | dBAF E4 :|

The Dairy Maid reel

X: 67
T: The Dairy Maid
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
AF ~F2 DFBF|AFDE FE ~E2|AF ~F2 BFAF|E2 DE FD D2|
AF ~F2 DFBF|AFDE FEEF |G2 BG F2 AF|E2 DE FD D2||
d3 f a3 g | fgef dB ~B2|dfaf ~g2 ag| faeg fd d2|
dfaf ~g2 ag| fgef dB ~B2| dfaf g2 ag|faeg fd d2||
T: The Dairy Maid
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
AF~F2 AFBF|AFDE FE~E2|AF~F2 BFAF|EADE FDD2|
AF~F2 AFBF|AFDE FEEF|~G3E F2AF|EADE FDD2||
~d3f ~a3g|f2ef dB~B2|dcdf a2fa|bgeg fddA|
dfaf g2ag|f2eg fBBA|GBdf gbag|faeg fedB||
T: The Dairy Maid
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
dB|A~F3 D2 dB|AFDE FEEB|A~F3 dBAF|(3EFE DE FDDB|
A~F3 DFBF|AFDE FEEF|[A3F3]d BdAF|(3EFE DE FD D2||
dcdf abag|fgeg fdBc|dcdf adfa|bgeg fd{e}dc|
dfaf g2 ag|fgeg fdBc|defg a^gab|afeg fd d2||
T: The Dairy Maid
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
The last bar of the B part should be: |afeg fedB||
T: The Dairy Maid
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
B|AF~F2 AFBF|AFDE FE~E2|AF~F2 BFAF|EADE FDD2|
AF~F2 AFBF|AFDE FEEF|~G3E F2AF|EADE FDD||
A|~d3f ~a3g|f2ef dBBA|dcdf a2fa|bgeg fddA|
dfaf g2ag|f2eg fBBA|dcdf g2ag|f2eg fdd||
T: The Dairy Maid
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|AF F2 AFBF|AFDE FE E2|AF F2 BFAF|EFDE FDD2|
AF F2 AFBF|AFDE FE E2|G3E F2AF|EFDE FD D2||
|d3f a3g|f2ef dBBA|dcdf a2fa|bgeg fddA|
dfaf g2ag|f2eg fBBA|dcdf g2ag|fgeg fddB||
T: The Dairy Maid
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmix
dB||AF (3FFF DFAF|AFDE {G}FE E2|AF (3.F.F.F dFAF|EFDE FDDB|
AF {G}(3FEF (3.A.AF dF|AFDE {G}FEEF|G3E F2FF|E2DE {G}FDD2||
d3 e f2 Af|{a}ge{a}fe dB{d}BA|d3e (3fef af|{a}gfeg fdd2|
dfaf g2 ge|{a}(3fef {a}fe dB{d}BA|dfaf fgbg|faeg {fg}fedB||
T: The Dairy Maid
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
B|AF~F2 AFdF|AFDE FE~E2|AF~F2 DFAF|~E2DE FDD2|
AF~F2 dF~F2|AFDE FEED|~G3E FAAF|~E2DE FDD||
A|~d3f abag|fgef dBBA|dcdf afbf|afeg fdd2|
dfaf g2bg|affe dBBA|df~f2 afbf|afeg fdd||

The Dairy Maid jig

X: 68
T: The Dairy Maid
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Fmaj
(F/A/)|c2d c2A |GFF F2A |c2f dcA |BGG G2 (A/B/)|
c2A GFG |AGA f2e |d2c fcA |GFF F2:|
|:c |f2d dcf |c2A AGA |cfe dcf |AGF G2 (A/B/)|
c2A GFG |AGA f2e |d2c fcA |GFF F2:||

Dever The Dancer slip jig

X: 69
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|BEE BEF G2A|BEE BAG FGA|BEE BEF G2A|Bcd ABG FED:|
|ded cAF G2A|{B}ded def gfe|ded cAF G2A|Bcd ABG FED:|
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
BEE BEF ~G2A|BEE BAG FGA|BEE BEF ~G2A|Bcd ~A2G FED:|
ded =cAF ~G2D|GBd def gfe|ded =cAF ~G2A|B^cd ~A2G FED:|
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|: BEE BEF G2 A | BEE BAG FGA | BEE BEF G2 A | Bcd A2 G FED :|
|: ded =cAF G3 | Add def gfe |[1 ded =cAF G2 A | Bcd A2 G FED :|
[2 afd gec d2 A | Bcd ABG FED ||
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|: BEE BEF G2 A | BEE BAG FGA | BEE BEF G2 A | Bdd ABG FED :|
ded cAF G2 A | Bdd def gfe | deg c/B/AF G2 A | Bdd ABG FED :|
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
BEE BEF G2A|BEE BEG FGA|BEE BEF G2A|Bcd ABG FED:|
ded dAF G2A|~d3 def gfe|ded dAF G2A|Bcd BAG FED|!
ded dAF G2A|~d3 def gfe|afd ece d2A|Bcd ABG FED||!
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|BEE BEF G3|BEE BAG FGA|BEE BEF G2A|Bcd ABG FED:|
|ded cAF G2A|{B}ded def gfe|g/f/ed cAF G2A|Bcd ABG FED:|
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
|BEE BEF G3|BEE BAG FGA|BEE BEF G2A|Bcd ABG FED:|
|ded cAF G2A|{B}ded def gfe|g/f/ed cAF G2A|Bcd ABG FED:|
T: Dever The Dancer
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Emin
BEE BEE G2A|BEE BEE FGA|BEE BEE G2A|Bcd ABG FED:|
ded dAF G2A|ded def gfe|ded dAF G2A|Bcd BAG FED|!
ded dAF G2A|ded def gfe|afd ece d2A|Bcd ABG FED||!

The Devil Is Dead march

X: 70
T: The Devil Is Dead
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2DE GABA|GE~E2 cEGE|D2DE GABc|1 dedB (3ABA GE:|2 dedB (3ABA G2||
|:d2dc Bcd2|e2ed cde2|d2dc BcdB|1 GABG (3ABA GB:|2 GABG (3ABA GE||
"variations"
|:D2DE GABA|GE~E2 cEGE|D2DE GABc|1 dedB (3ABA GE:|2 dedB (3ABA GB||
d2dc Bcd2|e2ed cde2|d2dc BcdB|GABG A2GB|
d2dc Bcd2|e2ed cdec|degd egdB|GABG A2GE||
T: The Devil Is Dead
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|: E2 EF ABcB | A~F3 dFAF | ~E3F ABcf |1 efec (3BcB AF :|2 efec (3BcB A2 ||
| e2 ed cd e2 | ef{a}fe fgaf | efed cdec | ABcA B2 Ac |
| e2 ed cd e2 | ef{a}fe fgaf | e~a3 f2 ec | ABcA (3BcB AF ||
T: The Devil Is Dead
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G>E |(3DDD D>E G>AB>A | G>E (3EEE c>EG>E |\
(3DDD D>E G>AB>c | d>ed>B A2 :|
G2 |d2 d>c B>c d2 | e2 e>d c>d e2 |\
(3ddd d>c B>cd>B | G>A (3BAG (3AAA G2 |
d2 d>c B>c d2 | (3eee e>d e>f g2 |\
d2 g>d (3efg d>B | G>A (3BAG A2 |]
T: The Devil Is Dead
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
A/G/| F>A A>B d>e f>d|B/B/B B>A d<c B>A|F>A A>B d>e f>d|g>e f<d e2 d :||
g| f<a a>f d>f a<f| g/g/g g>f g>a (3bag| f<a a>f d>f a>f| g>b f/a/f e2 d>g|
f<a a>f d>f a<f| g/g/g g>f g>a (3bag| f<a a>f d>f a>f| g>b f/a/f e2 d<B||
e/e/e e>f g>e f>d| B/B/B B>A d<c B>A|F>A A>B d>e f>d| g>e f<d e2 d<B|
e/e/e e>f g>e (3fed| B/B/B B>A d<c B>A|F>A A>B d>e f<d| g>b f/a/f e2 d||
G| F>A A>F D>B A>F| E/E/E E>F G>B (3BAG|F>A A>F A<B A>F| G<B A<F E2 D>G|
| F>A A>F D>B A>F| E/E/E E>F G>B (3BAG|F<A A>B d>f a<f| g>b f/a/f e2 d||
T: The Devil Is Dead
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:A<FA>B d>gf>e|d2B>G d>GB>G|A2F>A d>ef>a|1 g2f>g e2d>B:|2 g2f>g e2d2||
|:f<aa>f d>fa>f|g2b>g d>gb>g|a2a>f d>ef>a|1 (3gab f>g e2d2:|2 (3gab f>g e2d>B||
T: The Devil Is Dead
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
F<A A>B d>e f>e|d<B B>A B<d B>A|F<A A>B d>e f>d|e<g f<a e2 d2:||
f<a a>g f>d a>f|g<b b>a g>e b>g|f<a a>g f>d a>f|g<b f<a e2 d2:||
e<e e>f g>f e<d|B2 B>A B<d B>A|F<A A>B d>e f>d|e<g f<a e2 d2:||
F<A A>G F>D A>F|G<B B>A G>E B>G|F<A A>G F>D A>F|G<B A>F E2 D2|
F<A A>G F>D A>F|E<E E>F G>F E>D|F<A A>B d>e f>g|a>b a<f e2 d2||

Doctor Ross’s 50th Welcome To The Argyllshire Gathering jig

X: 71
T: Doctor Ross's 50th Welcome To The Argyllshire Gathering
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|: e |A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>cA | B<dc B2 G |
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
g |a>Aa A>ce | e>ca c2 A | a>ed c<Ac | B<dc B2 g |
a>Aa A>ce | e>ca c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 g |
a>Aa A>ce | e>ca c2 A | a>ed c<Ac | B/c/dg B2 G |
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dG | A3 A2 |]
|: E |A>BA c2 d | e<ae c2 A | e>AB c2 e | B<dc B2 G |
A>BA c2 d | e<ae c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
g |a>AA e>AA | e>ca c>AA | c<ea e>cA | B/c/dg B2 g |
a2 A e2 A | e<ca c2 A | c<ee e>dB | A3 A3 |
a>AA e>AA | e>ca c>AA | c<ea e>AA | B<dg B2 =c |
A>Bc BB/c/d | c<ea c2 A | c2 e e>dG | A3 A2 |]
T: Doctor Ross's 50th Welcome To The Argyllshire Gathering
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|: e |A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>cA | B<dc B2 G |
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
|: g |a2 a A>ce | e>ca c2 A | a>ed c<Ac | B<dc B2 G |
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
|: e |A2 A c2 d | e>fe c2 A | e2 A c2 e | B<dc B2 G |
A2 A c2 d | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
|: g |a2 A e2 A | e>ca c2 A | c<ea e>cA | B<dg B2 G |
A>Bc B>cd | c<ea c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
T: Doctor Ross's 50th Welcome To The Argyllshire Gathering
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
e3- e2 A |:A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>cA | B<dc B2 G |
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB |[1 A3 A2 e :|[2 A3 A2 ||
g |a2 A A>ce | e>ca c2 A | a>ed c<Ac | B<dc B2 g |
a2 A A>ce | e>ca c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 g |
a2 A A>ce | e>ca c2 A | a>ed c<Ac | B<dc B2 G |
A>Bc B>cd | c<ea c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 ||
|: e |A2 A c2 d | e>fe c2 A | e2 A c2 e | B<dc B2 G |
A2 A c2 d | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
g |a2 A e2 A | e>ca c2 A | c<ea e>cA | B<dc B2 g |
a2 A e2 A | e>ca c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 g |
a2 A e2 A | e>ca c2 A | c<ea e>cA | B<dc B2 G |
A>Bc B>cd | c<ea c2 A | c<ee e>dB | A3- A2 |]
T: Doctor Ross's 50th Welcome To The Argyllshire Gathering
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|: e |A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>cA | B<dc B2 G |
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
|: g |a>ga A>ce | e>ca c2 A | a>ed c<Ac | B<dc B2 G |
[1 a>ga A>ce | e>ca c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
[2 A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 ||
|: e |A>GA c2 d | e>fe c2 A | e>GA c2 e | B<dc B2 G |
A>GA c2 d | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
g |a>GA e>GA | e>ca c2 A | c<ea e>cA | B<dg B2 G |
a>GA e>GA | e>ca c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 g |
a>GA e>GA | e>ca c2 A | c<ea A>ce | B<dg B2 G |
A>Bc B>cd | c>ea c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 |]

Donald Camerons Powder Horn jig

X: 72
T: Donald Camerons Powder Horn
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
A2 c c<Ac|e2 d c<Ac|ece Ace|aed c<Ac|
[1G2 B B<GB|d2 B B<GB|dcd GBd|ged B<GB:|
[2dee edc|Bdd dcB|c<Ac B<GB|A3 efg||
a3 e3|Ace c<Ac|e2 d c<Ac|aed c<Ac|
[1g3 d3|GBd B<GB|d2 B B<GB|ged B<GB:|
[2dee edc|Bdd dcB|c<Ac B<GB|A3 A2 a||
ecA c3|Ace c<Ac|e2 d c<Ac|aed c<Ac|
[1dBG B3|GBd B<GB|d2 B B<GB|ged B<GB:|
[2dee edc|Bdd dcB|c<Ac B<GB|A3 A2 e||
aga ece|Ace c<Ac|ece Ace|aed c<Ac|
[1gfg dcd|GBd B<GB|dcd GBd|ged B<GB:|
[2dee edc|Bdd dcB|c<Ac B<GB|A3 A2||

Donald MacLean’s jig

X: 73
T: Donald MacLean's
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
a |: A>AA cee | AdA cGB | A>BB B>cc | c>dB cfe |
A>AA cee | AdA cGB | e>cc dBc |1 Ace a3 :|2 Ace a2 ||
|: f | efe A2c | efe cAc | fee c2e | fee faf |efe A2c |
efe caf |1 ecc dBc | Ace a2 :|2 e>cc dBc | Ace a3 ||
A>AA c>cc | dcc dGB | A>Ae cdB | Ace aga |
A>AA c>cc | dcc dGB | e>cc dBc |1 Ace a3 :|2 Ace a2e ||
aee a2e | fee cee | fee f2e | cee Bee |
aee a2e | fee caf | e>cc dBc | Ace a2e |
aee a2e | fee cee | fee fee | cee Bee |
aee aee | fee caf | e>cc dBc | Ace a2 ||

Donald MacLean’s Farewell To Oban march

X: 74
T: Donald MacLean's Farewell To Oban
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G>A |B2 A<G d2 e>d | B<dG>A B2 g>e | d2 g>e d<eG>B | d>BA>G D2 G>A |
B2 A<G d2 e>d | B<dG>A B2 g2 | e>dg>e d2 G>A | B2 G2 G2 :|
|: (3ABc |d2 B>c d2 e>=f | e2- e>f g- g>f | e<dg>e d<eG>B | d>BA>G A2 B>c |
d2 B>c B<de>f | g2 e>f e<g-g>f | e>dg>e d<eG>A | B2 G>F G2 :|
|: G>A |B<GB>c d<GB>d | e<Gd<G B2 e>f | g<GB>c d<GB>c | d>BA>G A2 G>A |
B<GB>c d2 (3Bcd | e>Gd>G B2 (3def | g<Gg>e d<eG>A | B>G (3GGG G2 :|
|: (3ABc |d2 g>d B2 gd | e>fg<e c2 g>e | d2 e>d B2 G>B |
[1 d>BA>G A2 B>c | d2 g>d B2 g>d | e>fg>e c2 g2 | e>dg>e d<eG>A | B<G G>F G2 :|
[2 d>BA>G D2 G>A | B<dc<e d>BAG | c>BA<G B2 ge | d2 g>e d<eGA | B2 G2 G2 |]
T: Donald MacLean's Farewell To Oban
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|: A>B |c2 B>A e2 f>e | c<eA>B c2 a>f | e2 a>f e>cA>c | e>cB>A B2 A>B |
c2 B>A e2 f>e | c<eA>B c2 a>f | e2 a>f e>fA>B | c2 A2 A2 :|
|: c>d |e2 c>d e2 f>g | f<af>g f<aa>f | e2 a>f e>cA>c | e<cB>A B2 c>d |
e2 c>d e<Af>g | a2 f>g f<aa>f | e2- e>f e>fA>B | c2 A2 A2 :|
|: A>B |c<Ac>d e>Ac>e | f>ec>d e2 f>g | a>ec>e f>ec>d | e>cB>A B2 A>B |
c<Ac>d e2 c>e | f>ec>d e2 f>g | a2- a>f e>fA>B | c2 A2 A2 :|
|: c>d |e2 a>e c2 a>e | f>ga>f d3 f | e2 f>e c2 A>c |
[1 e>cB>A B2 c>d | (3efe a>e c2 a>e | f>da>f d>Aa<f | e>ca>f (3efe A>B | c2 A2 A2 :|
[2 e>cB>A B2 A>B | c>ed>f e<cA>c | d>cB>A c2 a>f | e2- e>f e<fA>B | c2- c>A A2 |]
T: Donald MacLean's Farewell To Oban
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|: AB |c2 BA e2 fe | ceAB c2 a2 | feaf efAc | ecBA B2AB |
c2 BA e2 fe | ceAB c2 a2 | feaf efAB | c2 A2 A2 :|
|: cd |e2 ee e2 fg | a2 fg a2af | ecaf efAc | ecBA B2 cd |
e2 ee e2 fg | a2 fg a2af | ecaf efAB | c2 A2 A2 :|
|: AB |cAcd eAde | fAeA cAfg | aAdc fAdA | dAcA BAAB |
cAcd eAde | fAeA cAfg | aAaf efAB | c2 A2 A2 :|
|: e2 |e2 e2 eccc | f2 f2 fddd | e2 e2 ecce |
[1 dcBA B2 cd | e2 e2 eccc | f2 f2 fddd | e2 ca eaAB | c2A2 A2 :|
[2 dcBA B2 AB | (3cde (3def eccd | dcBA c2 a2 | feaf efAB | c2 A2 A2 |]
T: Donald MacLean's Farewell To Oban
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|: A>B |c2 B<A e2 f>e | c<eA>B c2 a2 | f>ea>f e<fA>c | e>cB<A B2A>B |
c2 B<A e2 f>e | c<eA>B c2 a2 | f>ea>f e<fA>B | c2 A2 A2 :|
|: c>d |e2 c>d c<ef>g | a2 f>g a2a>f | e>ca>f e<fA>c | e>cB<A B2 c>d |
e2 c>d c<ef>g | a2 f>g a2a>f | e>ca>f e<fA>B | c2 A2 A2 :|
|: A>B |c<Ac>d e>Ad>e | f>Ae>A c2 f>g | a>Ad>c f>Ac>d | e>cB<A B2 A>B |
c<Ac>d e>Ad>e | f>Ae>A c2 f>g | a2 a>f e<fA>B | c2 A2 A2 :|
|: c>d |e2 a>e c2 a>e | f>ga>f d2 a>f | e2 f>e c2 A>c |
[1 e>cB<A B2 c>d | e2 a>e c2 a>e | f>ga>f d2 a>f | f>ea>f e<fA>B | c2A2 A2 :|
[2 e>cB<A B2 A>B| c<ed<f e>cB<c | d>cB<A c2 a2 | f>ea>f e<fA>B | c2 A2 A2 |]
T: Donald MacLean's Farewell To Oban
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G>A |B2 A<G d2 e>d | B<dG>A B2 g2 | e>dg>e d<eG>B | d>BA<G A2G>A |
B2 A<G d2 e>d | B<dG>A B2 g2 | e>dg>e d<eG>A | B2 G2 G2 :|
|: B>c |d2 B>c B<de>f | g2 e>f g2g>e | d>Bg>e d<eG>B | d>BA<G A2 B>c |
d2 B>c B<de>f | g2 e>f g2g>e | d>Bg>e d<eG>A | B2 G2 G2 :|
|: G>A |B<GB>c d>Gc>d | e>Gd>G B2 e>f | g>Gc>B e>GB>c | d>BA<G A2 G>A |
B<GB>c d>Gc>d | e>Gd>G B2 e>f | g2 g>e d<eG>A | B2 G2 G2 :|
|: B>c |d2 g>d B2 g>d | e>fg>e c2 g>e | d2 e>d B2 G>B |
[1 d>BA<G A2 B>c | d2 g>d B2 g>d | e>fg>e c2 g>e | e>dg>e d<eG>A | B2G2 G2 :|
[2 d>BA<G A2 G>A| B<dc<e d>BA<B | c>BA<G B2 g2 | e>dg>e d<eG>A | B2 G2 G2 ||

Donald MacLennan’s Tuning Phrase jig

X: 75
T: Donald MacLennan's Tuning Phrase
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:efc dBc|ABG A3|ABA c3|ABA c3|
efc dBc|ABG A3|A2e efd|e3 e3:|:
efg faf|efd c3|efc dBc|ABG A3|
efg faf|efd c2B|A2e efd|e3 e3:|
A3 c3|dcB c3|efc dBc|ABG A3|
A3 c3|dcB c2B|A2e efd|1e3 e3:|2e3 e2A|:
efA faA|efA c3|efc dBc|ABG A3|
efA faA|efA c2B|A2e efd|1e3 e2A:|2e3 e3|

Donald McLennan’s Exercise slip jig

X: 76
T: Donald McLennan's Exercise
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
"Bm"Bff "D"f/2g/4f/4ef"Bm"fBB|"D"dff"A"^cee "A"ecA|
"Bm"Bff "D"f/2g/4f/4ef"Bm"fBB|"Em"gee"D"fdd "A"e^cA:|
"D"dff "D"afa"D"aff|"D"dff"D"afd "A"^cee|
"D"dff "D"a2f"D"aff|"Em"gfe"D"fed "A"^cee:|
"D"dag "D"fag"Bm"fB^c|"D"dag"D"fdf "A"eA^c|
"D"dag "D"fag"Bm"fB^c|"D"dad"F#m"^caf "A"eA^c:|
"D"dfe "A"efe"Bm"fB^c|"D"dfd"F#m"^caf "A"eA^c|
"D"dfe "A"efe"Bm"fB^c|"D"dad"F#m"^caf "A"eA^c:|
"D"dfa "D"fda"D"f/2g/4f/4ef|"D"dfa"D"fda "D"f2e|
"D"dfa "D"fda"D"f/2g/4f/4ef|"Em"geg"D"fdf "A"e/2f/2e2:|
"D"dfd "A"ede"D"~f3|"D"dfd"D"edf "A"e3|
"D"dfd "A"ede"D"fef|"Em"geg"D"fdf "A"e/2f/2e2:|
T: Donald McLennan's Exercise
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Bmin
|: Bff fef fBB | dff cee ecA |
|: dff afa aff | dff afd cee |
|: dag fag fBc | dag fdf eAc |
|: dfe efe fBc | dfd caf eAc |
|: dfa fda fef | dfa fda f2 e |
|: dfd ede f3 | dfd edf e3 |
T: Donald McLennan's Exercise
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Edor
|:dff fef fBB|dff cee ecA|dff fef fBB|gee fdd ecA:|
|:dff aff aff|dff afd cee|dff aff aff|gfe fed cee:|
|:dag fag fBc|dag fdf eAc|dag fag fBc|dad caf eAc:|
|:dfe efe fBc|dfd caf eAc|dfe efe fBc|dad caf eAc:|
|:dfa fda ~f3|dfa fda fee|dfa fda ~f3|geg fdf ~e3:|
|:dfd ede ~f3|dfd edf e3|dfd ede fef|geg ~f3 ~e3:|

Donald, Willie And His Dog slip jig

X: 77
T: Donald, Willie And His Dog
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Amix
A2c Acc B2A|A2c Acc B3|A2c Acc B2A|c2A ABG A3:|
B2e edc B2A|B2e edc B3|c2e edc B2A|c2A ABG A3:|
A2c ABB c2B|A2c Acc B3|A2c ABB c2B|c2A ABG A3:|
e2c dfd e2d|e2c d2c B3|e2c dfd e2d|c2A ABG A3:|
T: Donald, Willie And His Dog
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Amix
A2 c cAc B2 G | A2 c cAc B3 | A2 c cAc B2 G | c2 A ABG A3 :|
B2 e eAc B2 A | B2 e eAc B3 | c2 e eAc B2 A | c2 A ABG A3 :|
A2 c ABB c2 A | A2 B Acc B3 | A2 c ABB c2 B | c2 A ABG A3 :|
e2 c cfd e2 c | cec cdc B3 | e2 c cfd e2 d | c2 A ABG A3 :|
T: Donald, Willie And His Dog
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Gmaj
|: G2 B BGB A2 F | G2 B BGB A3 | G2 B BGB A2 F | B2 G GAF G3 :|
|: A2 d dGB A2 G | A2 d dGB A3 | A2 d dGB A2 G | B2 G GAF G3 :|
|: G2 B GAA BGG | G2 A GBB A3 | G2 B GAA BGG | B2 G GAF G3 :|
|: d2 B Bec d2 c | BdB BcB A3 | d2 B Bec d2 c | B2 G GAF G3 :|
G2 B BGB A2 d | G2 B BGB c>BA | G2 B BG/A/B AFD | E2 G GAF G2 :|
A2 d dGB A2 F | A2 d dGB c>AF | Add dGB A2 c | B2 G GAF G2 :|
G2 B GAA Bdd | G2 A GBB A>FD | G2 B GAA BdD | E2 G GAF G2 :|
d2 B Be^c dBG | B/c/dB cBc A>Bc | d2 B Be^c d2 =c | B2 G GAF G2 :|
d2 B BE^c dBG | B/c/dB cBc A>Bc | d2 B BE^c d2 =c | B2 G GAF G2 :|

The Donegal Traveller reel

X: 78
T: The Donegal Traveller
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Cmaj
c2 Gc EcGc | c2 ec BcdB | c2 Gc Ecde | fagf ecdB |
c2 Gc EcGc | c2 ec BcdB | c2 Gc Ecde | fagf ec c2 |
g3 a gece | gage fd d2 | gc c2 ac c2 | gagf ecce |
g2 ga gece | gceg fdde | f2 fe fedc | Bagf efdB |
T: The Donegal Traveller
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Cmaj
|:c2 Gc EcGc|c2 ec dcAB|c2 Gc EcGE|FDGF ECEG|
c2 Gc EcGc|c2 ec dcAg|fedB cBAG|ABcd ecca||
|:g2 eg cgeg|cgef gdBd|(3gag eg cgeg|fagf ecce|
g2 eg cgeg|cgeg gdBd|agfe f2 de|fagf eccd||
|:ecgc acgc|ecgc AcGc|e~c3 acgc|fagf eccd|
ecgc acgc|ecBc AcGg|agfe ~f2 de|fagf ecdB||
T: The Donegal Traveller
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Cmaj
|:g2 g^f gece | gage fdde | g2g^f gece | fagf ecc2|
g2 g^f gece | gage fddf | efge agfe |eagf ecc2 :|
|:GcEc GcBc | GcBc AFD2 | GcEc GcBc | Bagf ecc2 |
GcBc GcBc |GcBc AFD2 | agfe fedc| Bagf ecc2 :|
T: The Donegal Traveller
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
G2DG B,GDG|G2BG FGAF|G2DG B,GAB|1 c2dc BdAF:|2 c2dc BGGB||
d3e dBGB|dedB cBAB|d3e dBGB|cEAc BGGB|
d3e dBGB|dedB cBAB|c3d cBAG|Fedc BGAF||
T: The Donegal Traveller
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
d2 Ad FdAd | d2 fd cdec | d2 Ad Fdef | gbag fdec |
d2 Ad FdAd | d2 fd cdec | d2 Ad Fdef | gbag fd d2 ||
~a3 b afdf | abaf ge ~e2 | ad ~d2 bd ~d2 | abag fddf |
a2 ab afdf | adfa geef | g2 gf gfed | cbag fgec ||
T: The Donegal Traveller
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
d2 Ad FdAd | d2 fd cdec | d2 Ad Fdef | gbag fdec |
d2 Ad FdAd | d2 fd cdec | d2 Ad Fdef | gbag fddb ||
~a3 b afdf | adfa ge ~e2 | faab afdf | gfeg fddb |
~a2 ab afdf | adfa geef | g2 gf gfed | cbag fgec ||

The Doon reel

X: 79
T: The Doon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: DFAF BFAF | DEFD E3F | DFAF BFAF | (3Bcd ec dBAF |
DFAF BFAF | DEFD E3F | DFAF BFAF | (3Bcd ec d2AF :|
|: d2fd Adfd | d2fd edBA | d2fd Adfd | g2fg edBA |
d2fd Adfd | d2fd e3f | gefd ecdA | BABc dBAF :|
T: The Doon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
DFAF BFAF|DFAF E2FE|D2FA BAFA|1 (3Bcd ec dBAF:|2 (3Bcd ec d3A||
d2fd Adfd|Adfd BABc|d2fd Adfb|afea fddA|
d2fd Adfd|Adfd ~e3f|gfec dcBA|(3Bcd ec dBAF||
T: The Doon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
K: Dmaj
DFAF BFAF | DFAF E2FE | DFAF BFAF |B/c/d ec dBAF |
DFAF BFAF | DFAF E2FE | DFAF BFAF |1 B/c/d ec d2AF :|2 B/c/d ec d2Bc ||
d2fd Adfd | defd BABc | d2fd Adfa | afed B2AB |
d2fd Adfd | defd e2-ef | gfec dcBA |1 B/c/d ec dBAB :|2 B/c/d ec dBAF ||
T: The Doon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
DDDd BAAA|DFAF E2FE|D2FA BAFA|1 (3Bcd ec dBAF:|2 (3Bcd ec d3A||
d2fd Adfd|(3ddd fd BABc|d2fd Adfg|aaeg fd (3ddd|
d2fd Adfd|Adfd ~e3f|gfec dcBA|(3Bcd ec dBAF||

Dr. Iain MacAonghais jig

X: 80
T: Dr. Iain MacAonghais
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:B|Add d2e|faa fge|fdB BBc|ddd edB|Add d2e|faa fge|fdB Adf|1 edd d2:|2 edd e2||
|:e|f3- fdB|fdB- Bff|fdB ecA|ecA- Aee|fdB fdB-|Bff fdB|edB Adf|edd d2:|
|:B|AAA BBA|BBB ddA|fAA BBA|fAA dBA|BBB ddA|fAA BBA|fdB Adf|edd d2:|
f|a2f add|ddd dBA|BBB ddA|fAA dBA|faf add|ddd dBA|fdB Adf|edd d2f|
a2f add|ddd dBA|fAA ddd|ddd dBA|BBB ccA|fAA ddA|fff afa|edd d2||
T: Dr. Iain MacAonghais
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|:B|A>dd {c}d2e|f>aa f>ge|f>dB B<Bc|d>dd e>dB|A>dd {c}d2e|f>aa f>ge|f>dB A>df|1 e>dd {c}d2:|2 e>dd {c}e2||
|:e|f3- f>dB|f>dB- B>ff|f>dB e>cA|e>cA- A>ee|f>dB f>dB-|B>ff {g}f>dB|e>dB A>df|e>dd {c}d2:|
|:B|A>AA B<BA|B>BB d<dA|f>AA B<BA|f>AA d>BA|B>BB d<dA|f>AA B<BA|f>dB A>df|e>dd {c}d2:|
f|{g}a2f a>dd|d<dd d>BA|B>BB d<dA|f>AA d>BA|f<af a>dd|d<dd d>BA|f>dB A>df|e>dd d2f|
{g}a2f a>dd|d<dd d>BA|f>AA d<dd|d<dd d>BA|B<BB c<cA|f>AA d<dA|f>ff afa|e>dd {c}d2||

Dr. MacPhail’s reel

X: 81
T: Dr. MacPhail's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
c2eAA2fe | faef aefe | c2ef Acfe | faef aAcB :|
c>eea ceaf | ecce f<afe | ceea ceae | feef aAcB |
ceea ceaf | ecce a2fe | c2eA Acfe | f<aef | aAcB |
|:Aeec efce | Bffe f<afe | Aeec efce | f/2g/2aef aAcB :|
|:c2ea dfce | d2f<a e<afe |1 c2ea dfce |
f<aef aAcB :|2 c2eAA2fe | f<aef aAcB ||
T: Dr. MacPhail's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: B2 dG G2 ed | eged gded | B2 de GBed | egde gGBA :|
|: Bddg Bdge | dBBd e/2g3/2ed | Bddg Bdgd | edde gGBA |
Bddg Bdge | dBBd g2 ed | B2 dG GBed | e/2g3/2de gGBA ||
|: GddB deBd | Aeed e/2g3/2ed | GddB deBd | e/f/gde gGBA :||
|: B2 dg ceBd | c2 e/2g3/2 d/2g3/2ed |1 B2 dg ceBd |
e/2g3/2de gGBA :|2 B2 dG G2 ed | e/2g3/2de gGBA ||
T: Dr. MacPhail's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
!slide!B2 dG ~G2 ed | egde gd{a/}ed | !slide!B2 de GBed | egde gGBA|
!slide!B2 dG ~G2 ed | egde gd{a/}ed | !slide!B2 dG~G2 ed | egde gGBA|
Bddg Bdge | dBBd e/2g3/2ed | Bddg Bdgd | {a/}edde gGBA |
Bddg Bdge | dBBd e/2g3/2ed | JB2 dG GBed | e/2g3/2de gGBA ||
|: GddB deBd | Ae{a/}ed e/2g3/2ed | GddB deBd | egde gGBA :||
|: JB2 dg ceBd | c2 e/2g3/2 d/2g3/2ed |1 JB2 dg ceBd |
e/2g3/2de gGBA :|2 B2 dG G2 ed | e/2g3/2de gGBA ||

Dr. Ross’s 50th Welcome To The Argyllshire Gathering jig

X: 82
T: Dr. Ross's 50th Welcome To The Argyllshire Gathering
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
|: e| A/2A/2A Ac ecAc | ceea c2 cA |ce e/2e/2e ecAc | Bdgd BGGB |
A/2A/2A Ac ecAc | ceea c/2c/2c cA |ce e/2e/2e edBe | A/2A/2A AB A/2A/2A A :|
|: g| a/2a/2a af ecAd | ceea c/2c/2c cA |ce e/2e/2e ecAc | Bdgd BGGB |
[1 a/2a/2a ae Acec | ecaA c/2c/2c cA |ce e/2e/2e edBe | A/2A/2A AB A/2A/2A A :|
[2 A/2A/2A Ac ecAc | eAfe c/2c/2c cA |ce e/2e/2e edBe | A/2A/2A AB A/2A/2A A ||
|: e| AAAB AAAc | eAfA cA A/2A/2A |eA A/2A/2A Acec | d/2d/2d dc BGGB |
AAAB AAAc | eAfA cA A/2A/2A |ce e/2e/2e edBe | A/2A/2A AB A/2A/2A A :|
|: g| aA A/2A/2A eA A/2A/2A | ecca c2 cA |ceae cAAc | d/2d/2d dc BGGB |
[1 aA A/2A/2A eA A/2A/2A | Acea c2 cA |ce e/2e/2e edBe | A/2A/2A AB A/2A/2A A :|
[2 ABcA BcdB | ceea cA A/2A/2A |ce e/2e/2e edBe | A/2A/2A AB A/2A/2A A ||
T: Dr. Ross's 50th Welcome To The Argyllshire Gathering
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
|:e/2|A/3c/4e/2 c/4A/3c/2|e/3f/4e/2 c A/2|c/4e/3e/2 e/3c/4A/2|B/4d/3c/2 B G/2\A/3c/4e/2 c/4A/3c/2|e/3f/4e/2 c A/2|c/4e/3e/2 e/3d/4B/2|A2 A:|\
|:g/2|a a/2 A/3c/4e/2|e/3c/4a/2 c A/2|a/3e/4d/2 c/4A/3c/2|B/4d/3c/2 B G/2|
A/3c/4e/2 c/4A/3c/2|e/3f/re/2 c A/2|c/4e/3e/2 e/3d/4B/2|A2 A:|\
|:e/2|A A/2 c d/2|e/3f/4e/2 c A/2|e A/2 c e/2|B/4d/3c/2 B G/2|\
|A A/2 c d/2|e/3f/4e/2 c A/2|c/4e/3e/2 e/3d/4B/2|A2 A:|\
|:g/2|a A/2 e A/2|e/3c/4a/2 c A|c/4e/3a/2 e/3c/4A/2|B/4d/3g/2 B G/2|\
|A/3B/4c/2 B/3c/4d/2|c/4e/3a/2 c A/2|c/4e/3e/2 e/3d/4B/2|A2 A :|
T: Dr. Ross's 50th Welcome To The Argyllshire Gathering
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amaj
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>cA | B<dc B2 G |
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
a2 a A>ce | e>ca c2 A | a>ed c<Ac | B<dc B2 G |
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
A2 A c2 d | e>fe c2 A | e2 A c2 e | B<dc B2 G |
A2 A c2 d | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
a2 A e2 A | e>ca c2 A | c<ea e>cA | B<dg B2 G |
|A>Bc B>cd | c<ea c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
T: Dr. Ross's 50th Welcome To The Argyllshire Gathering
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>cA | B<dc B2 G |
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
a>ga A>ce | e>ca c2 A | a>ed c<Ac | B<dc B2 G |1
a>ga A>ce | e>ca c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|2
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 ||
A>GA c2 d | e>fe c2 A | e>GA c2 e | B<dc B2 G |
A>GA c2 d | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
a>GA e>GA | e>ca c2 A | c<ea e>cA | B<dg B2 G |
a>GA e>GA | e>ca c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 g |
a>GA e>GA | e>ca c2 A | c<ea A>ce | B<dg B2 G |
A>Bc B>cd | c>ea c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 |]
T: Dr. Ross's 50th Welcome To The Argyllshire Gathering
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
e | A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>cA | B<dc B2G |
A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 :|
g | a>Aa A>ce | e>ca c2A | a>ed c<Ac | B<dc B2G | [1 a>Aa A>ce |
e>ca c2A | c<ee e>dB | A3 A<A :| [2 A>ce c<Ac | e>fe c2 A | c<ee e>dB | A3 A2 ||
e | A>AA c2d | e>fe c2A | e>AA c2e | B<dc B2G | A>AA c2d | e>fe c2A |
c<ee e>dB | A3 A2 :| g | a>AA e>AA | e>ca c2A | c<ea e>cA | B<dg B2G | [1 a>AA e>AA | e>ca c2A |
c<ee e>dB | A3 A<A :| [2 A>Bc B>cd | c<ea c2A | c<ee e>dB | A3 A3 ||

Drover Lads jig

X: 83
T: Drover Lads
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Gmaj
B|: GBd g3 | agf g2 e | dBB B2e | dBB B2A |
GBd g3 | agf g2 e | dBA A2 e | dBA A2 B :|
|: GBd dBd | ege dBG | dBB B2e | dBB B2A |
GBd dBd | ege dBG | dBA A2e | dBA A2 B :|
|: GBB gBB | aBB bBB | dBB B2 e | dBB B2 A |
GBB gBB | aBB bBB | dBA A2 e |1 dBA A2 B :|2 dBA A2 g||
|:bag agf | gfe efg | dBB B2 e | dBB B2 g |
bag agf | gfe efg | dBA A2 e |1 dBA A2 g :|2 dBA A3 ||

Duncan Johnstone hornpipe

X: 84
T: Duncan Johnstone
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
e|:Aeed edde|eABd e2g2|GddB dBBd|egde BdGB|
Aeed edde|eABd e2g2|eaag egBd|e2A2 A2AB:|
Aaag aeef|gefd e2dB|GddB dBBd|egde BdGB|
Aaag aeef|gefd e2dB|AAAB egBd|e2A2 A2 AB|
Aaag aeef|gefd e2dB|GddB dBBd|egde BdGB|
Aeed edde|eABd e2g2|eaag egBd|e2A2 A2gf|
|:eAA2 Aeed|BAAB e2ge|dGGG dBBd|egde BdGB|
eAA2 Aeed|BAAB e2g2|eaag egBd|e2A2 A2g2:|
aaag aeeg|aaag a2ef|gage degf|egde BdGB|
aaag aeeg|aaag a2ef|gaag egBd|e2A2 a2g2|
aaag aeeg|aaag a2ef|gage degf|egde BdGB|
e2de Aede|eABd e2g2|eaag egBd|e2A2 a2z2|
T: Duncan Johnstone
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|: e2 |Aeed edde | eABd e2 g2 | GddB dBBd | egde BdGB |
Aee/e/d edd/d/e | eAB/c/d e2 g2 | eaa/a/g egB/c/d | e2 A2 A2 :|
|: AB |Aaag aeef | gefd e2 dB | GddB dBBd | egde BdGB |
[1Aaa/a/g aee/e/f | gef/e/d e2 dB | A/A/AAB egB/c/d | e2 A2 A2 :|
[2Aeed edde | eABd e2 g2 | eaag e/f/gBd | e2 A2 A2 ||
|: a/g/f |eA A2 Aeed | BAAB e2 ge | dGG/G/G dBB/c/d | egde B/c/dGB |
eAA/A/A Aee/e/d | BAA/A/B e2 g2 | eaag e2 B/c/d | e2 A2 A2- :|
|: Ag |a/a/aag aee/e/g | a/a/aag e/g/e d/e/f | g2 ae degd | egdB B/c/dGB |
[1 a2 ag aeef | a/a/aag a2 ef | gaag egBd | e2 A2 A2 :|
[2 e/g/e de AedB | eABd e2 g2 | ea-ag egBd | e2 A2 A2 |]
T: Duncan Johnstone
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|: e2 |A>ee>d e>dd>e | e>AB>d e2 g2 | G>dd>B d>BB>d | e>gd>g (3Bcd G>B |
A>e (3eee e>dB>d | e>A (3Bcd e2 g2 | e>aa>g e>gB>d | e>Ac>B A2 :|
|: (3GAB |A>aa>g a>ee>f | g>ef>d e2 d>B | G>d (3ddd d>G (3Bcd | e>gd>g B>dG>B |
[1 A>a (3aaa a>e (3def | g>e (3fed (3efe d>B | (3AAA A>B e>g (3Bcd | e2 A2 A2 :|
[2 A>e (3eee e>d (3Bcd | e>AB>d e2 g2 | e>a (3aaa e>gB>d | e>A (3dcB A2 ||
|: (3agf |e>A (3AAA A>ee>d | B>A (3AAB e2 g>e | d>G (3GGG d>BB>d | e>gd>g (3BcB f>g |
e>A (3AAA A>e (3eee | B>AA>B (3efe g>b | e>aa>g e>g (3Bcd | (3efe A2 A2 :|
|: g>f |e>a (3aag a>e (3eeg | e>a (3aag e2 (3def | g>ag>e d>gB>d | e>gd>g B>d (3GAB |
[1 e>aa>g a>ee>f | e>aa>g a2 e>f | g>a (3aag e>gB>d | e>A (3BcB A2 :|
[2 (3efe d>e A>ec>e | A>e (3Bcd g2 (3c’ba | g>aa>g e>g (3Bcd | e2 A2 A2 |]
T: Duncan Johnstone
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Ador
|: e2 |Aeed edde | eABd e2 g2 | GddB dBBd | egdg BdGB |
Aeed edBd | eABd e2 g2 | eaag egBd | eAAG A2 :|
|: GB |Aaag aeef | gefd e2 dB | GddB dGBd | egdg BdGB |
[1 Aaag aedf | gefd e2 dB | A2 AB egBd | eAAG A2 :|
[2 Aeed edBd | eABd e2 g2 | eaag egBd | eAAG A2 ||
|: ag |eAAE Aeed | BAAB e2 ge | dGGD GBBd | egdg B2 fg |
eAAE Aeed | BAAB e2 gb | eaag egBd | eAAG A2 :|
|: gf |eaag aeeg | eaag e2 df | gaeg dgBd | egdg BdGB |
[1 eaag aeef | eaag a2 ef | gaag egBd | eAAG A2 :|
[2 e2 de Aece | AeBd g2 c’a | gaag egBd | eAAG A2 |]

Duntroon reel

X: 85
T: Duntroon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|:e2ce f2df|fece ~A3c |1 e2ce f2ce|BdGd BdGd:|2 defd cdec|BcdB ~G3B|]
[|~e3c ABcd|efec ~A3c | ~e3c ABcA|BcdB ~G3B |
~e3c ABcd|eaec ~A3c | defd cdec|BcdB ~G3B |]
[|~A2cA BAcA|~A2cA BAcB| ~A2cA BAcA|d~G3 dGBG |
~A2cA BAcB|~A2ef ecAc| defd cdec|BcdB ~G3B |]
|:Aa^ga eAcA|ea^ga eAcA|1 ea^ga eAcA|dgBg dgBg:|2 defd cdec|BcdB ~G3B|]

The Eight Men Of Mùideart reel

X: 86
T: The Eight Men Of Mùideart
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
e | A/A/A Ae TcAec | B/B/B Bg BGGB | A/A/A Ae cAec | B/B/B ed TcAA :|
e | a>bae a>bae | g>agd BGGB | a>bae abae | dBed cAAe |
a>bae a>bae | g>agd BGGg | afge fdec | dBed TcAA ||

The Ewe Wi’ The Crookit Horn strathspey

X: 87
T: The Ewe Wi' The Crookit Horn
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmix
D<GG<A F>GA<F|D<G GA/B/ c>AB>G|A>Bc>B A>G F>C|D<G G>A F>AG2:|
K: Gdor
G<gg>a f>ga>f|d<g g>a f>ag2|d<gg>a b/a/g a/g/f|d<g b>g a>fg2|
f<ad<f c>BA<F|G/A/B/c/ d>B c>Ad>e|f<ad<f c<BA<F|G/A/B/c/ d>B c>A G2||
T: The Ewe Wi' The Crookit Horn
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
G|(D<G) G>A F>GAF|(DG) ~GA/B/ (cA) (BG)|c>A d>B {B}A>G {G}F>E|DG ~GA/B/ cd G2|(D<G)G>A “tr”F>GAF|
(DG) ~GA/B/ (cA) (BG)|c>A d>B {B}A>G {G}F>E|(DG) ~GA/B/ cAd z/(B/|c>)(A d>)B {B}A>G {G}F>E|(DG) ~GA/B/ (cd) G||
T: The Ewe Wi' The Crookit Horn
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmix
"G"D<GG>A "F"F>GA<F | "G"D<G GA/B/ (3cBA B<G | "F"A>Bc>B "Dm"A>GF<D | "G"D<GG>_B "F"A<F "G"G2 :|
K: Gdor
"Gm"G<gg>a "F"f>ga<f | "Gm"d<gg>a "F"f<a "Gm"g2 | d<gg>a "Bb"(3bag (3agf | "Gm"d<gb>g "D"a<^f "Gm"g2 |
"Dm"f>g{fg}f>d "F"c/B/A/G/ F>A | "Gm"G/A/B/c/ d>B c>Ad>e | "Dm"f<ad<f "F"c<fA<F | "Gm"G/A/B/c/ d>B c>A G2 ||
T: The Ewe Wi' The Crookit Horn
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|A2 A>B G>A B<G|A2 A>c d<B c<A|d>c B>A G>A B<G |A2 A>c B<GA2| |A2A>B G>A B<G|A2 A>c d<Bc<A|B/c/d c<ed>c B<G|A2 A>c B<G A2|
|e2 e>f d>e d<B| c<e e>f g>e >d| e2 e>f d>e d>B|c<2 e>g f>d e2|
|e2e>fd>ed>B|e2e>f g>e a>e|g>a g/f/e/d/B<Gd<B|a>f g>e f>d e>c|
|A<d d>e c>d e>c| A<d d>f g>e f<d|A<d d>e c>d e>c|A<d d>fe>c d2|
| A<d d>e c>d e>c| A<d d>f g>e f<d |g>fe>dc<A B<G|A<d d>fe>c d2|
||a>df>dg>ce>c|a>df>da>df>g|a>df>dg>ce>c|a>g f<a g>e d2:||
T: The Ewe Wi' The Crookit Horn
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
e | {g}A2{GdGe}A3/2{d}B/2{g}G3/2A/2{gBd}B/2{e}G3/2 | \
{g}A2{GdGe}A3/2B/2{Gdc}d/2{e}B3/2{gcd}c/2{e}A3/2 | \
{Gdc}d3/2c/2{gBd}B3/2A/2{g}G3/2A/2{gBd}B/2{e}G3/2 |
{g}A2{GdGe}A3/2{d}c/2{gBd}B/2{e}G3/2{g}A2{g}A2{GdGe}A3/2{d}B/2{g}G3/2A/2
{gBd}B/2{e}G3/2 | \
{g}A2{GdGe}A3/2B/2{Gdc}d/2{e}B3/2{gcd}c/2{e}A3/2 | \
{g}B/2c/2d{gcd}c/2e3/2{Gdc}d3/2c/2{gBd}B/2{e}G3/2 |
{g}A2{GdGe}A3/2{d}c/2{gBd}B/2{e}G3/2{g}A2|]
{GdG}e2{A}e3/2f/2{Gdc}d3/2e/2{gde}d3/2B/2 | \
{GdG}e2{A}e3/2f/2{gf}g3/2e/2{gfg}f3/2d/2 |
{g}c/2e3/2{A}e3/2f/2{Gdc}d3/2e/2{gde}d3/2B/2 | \
{GdG}e2{A}e3/2g/2{fg}f3/2d/2{gef}e2{GdG}e2{A}e3/2f/2{Gdc}d3/2e/2{gde}d3/
2B/2 | {GdG}e2{A}e3/2f/2{gf}g3/2e/2{ag}a3/2e/2 |
{gf}g3/2a/2g/2f/2e{Gdc}d/2{e}G3/2{dc}d/2{e}B3/2 | \
{GdG}a2{f}g3/2e/2{gfg}f3/2d/2{gef}e2|]
{g}A/2d3/2{gdc}d3/2e/2{g}c3/2d/2{gef}e3/2c/2 |
{g}A/2d3/2{gdc}d3/2f/2{gf}g3/2e/2{gfg}f3/2d/2 | \
{g}A/2d3/2{gdc}d3/2e/2{g}c3/2d/2{gef}e3/2c/2 | \
{g}A/2d3/2{gdc}d3/2f/2{gef}e3/2c/2{Gdc}d2{g}A/2d3/2{gdc}d3/2e/2{g}c3/2d/
2{gef}e3/2c/2 |
{g}A/2d3/2{gdc}d3/2f/2{gf}g3/2e/2{gfg}f3/2d/2 | \
{gf}g3/2f/2{gef}e3/2d/2{gcd}c/2{e}A3/2{gBd}B/2{e}G3/2 | \
{g}B/2d3/2{gdc}d3/2f/2{gef}e3/2c/2{Gdc}d2|] |:
{ag}a3/2d/2{g}f3/2d/2{gf}g3/2c/2{gef}e3/2c/2 | \
{ag}a3/2d/2{g}f3/2d/2{ag}a3/2d/2{g}f3/2g/2 | \
{ag}a3/2d/2{g}f3/2d/2{gf}g3/2c/2{gef}e3/2c/2 |
{ag}a3/2g/2{a}f/2a3/2{f}g3/2e/2{Gdc}d2 :|

Ferintosh strathspey

X: 88
T: Ferintosh
R: strathspey
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
B,|A,<D D/D/D F>D D>F|G>E =C>A, C/D/E G2|A,<D D/D/D F>D D>^c|d>A F>D F/G/A d2|
A,<D D/D/D F>D D>F|G>E =C>A, C/D/E G2|f>d ^c/d/e B>G F/G/A|G>E =C>A, D2D||
g|f>d f/g/a f<d d>f|g>e =c>A c/d/e g2|f>d f/g/a f<d d>g|f>d a>f b>g a2|
f>d f/g/a f<d d>f|g>e =c>A c/d/e g2| f>d ^c/d/e B>G F/G/A|G>E =C>A, D2D||

Fish On reel

X: 89
T: Fish On
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
e2dc BA eA | daag fedA | d2fd gfed | c2e2 feed |
e2dc BA eA | daag fedA | d2fd gfed | eaed cBA2 :|
A,2AG EGAE |D2D=C B,G,A,B,| A,2AG EGAB | ^cAdc AGED |
[1 A,2AG EGAE |D2D=C B,G,DC | A,2AG EGAB | ^cAdc A2AG :|
[2 A,2AG EGAE |D2D=C B,G,DC | D2D=C B,G,AB | ^cAdc ABcd ||

The Fisherman In The Wardrobe mazurka

X: 90
T: The Fisherman In The Wardrobe
R: mazurka
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
A2 AG Ae|gf de cB|A2 AG Ae|gf de c2:|
e2 cB ce|d2 BA Be|d2 BA Be|dc Bc Ac:|

The Five Mile Chase reel

X: 91
T: The Five Mile Chase
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G2BG dGBG | FADA FADA | G2BG dGBd | egfa gedB |
G2BG dGBG | FADA FADA | G2BG dGBd | egfa g3B :|
|: gd (3Bcd ed (3Bcd | gabg fgaf | gd (3Bcd ed (3Bcd |
gabf g3f | gabg fgaf | e3d BABd | e3f edBd | edfd gedf :|
T: The Five Mile Chase
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:G2 ((3BAG) dG ((3BAG)|FADA FADA|G2BG dG ((3BAG)|gbab gedB|
G2((3BAG) dG ((3BAG)|FDAD BDAD|G2((3BAG) dG ((3BAG)|1gba{bd'}b g3d:|2gba{bd'}b g3G||
|:G2 ((3Bcd) ed ((3Bcd)|gd ((3Bcd) gdad|gd ((3Bcd) ed ((3Bcd)|gba{bd'}b g3b|
gbag ((3efg) eg|d2dB dBAB|d2de {ef}edBd|1((3efg) fa g3G:|2(3efg fa g3||
T: The Five Mile Chase
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G2 BG dGBG | FADA FADA | G2 BG dGBd |[1 egfa gedB :|[2 egfa g3 B ||
G2BG dGBG | FADA FADA | G2BG dGBd | egfa g3B :|
gd (3Bcd ed (3Bcd | gabg fgaf | gd (3Bcd ed (3Bcd |gabf g3 f |
gabg fgaf | e3 d BABd | e3 f edBd | edfd gedB |]
T: The Five Mile Chase
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G2 BG dGBG | FADA FADA | G2 BG dGBd |[1 egfa gedB :|[2 egfa g3 B ||
gd (3Bcd ed (3Bcd | gabg fgaf | gd (3Bcd ed (3Bcd |gabf g3 f |
gabg fgaf | e3 d BABd | e3 f edBd | edfd gedB |]
T: The Five Mile Chase
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G2BG dGBG|FADA FADA|G2BG dGBd|egfa gedB |
G2BG dGBG|FADA FADA|G2BG dGBd|egfa g2 gf:|
|:gdBd edBd|gabg agef|gdBd edBd|egfa g3f|
gabg efge|dedc BGBd|efed edBd|egfa gedB:|
T: The Five Mile Chase
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
(3DEF|TG2 BG dGBG|FADA FADA|G2 BG dGBd|egfa gedB|
G2 BG dGBG|FADA FADA|G2 BG dcBd|egfa g2||
(3def|gdBd edBd|gdBd Te2 ef|gdBd edBd|egfa g3 d|
gabg efge|dedc BGBd|Tedef edBd|egfa gedB||
G2 BG dcBG|(3FED AD BDAD|G2 BG dcBd|egfa gedB|
G2 BG dcBG|(3FED AD BDAD|G2 BG dcBd|egfa g2||
(3def|Tg2 gf gdBd|faag fdef|Tg2 gf gdBd|(3efg af g3 d|
gabg efge|dedc BGBd|Tedef edBd|(3efg af gedB|]
T: The Five Mile Chase
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G2 (3BAG dGBG|FADA FADA|G2 (3BAG dGBd|egfa gedB |
G2 (3BAG dGBG|FADA FADA|G2 (3BAG dGBd|egfa g2 gf:|
|:gdBd edBd|gabg agef|gdBd edBd|egfa g3f|
gabg efge|dedc BGBd|e3d ed (3Bcd|egfa gedB:|
T: The Five Mile Chase
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: ~G3B d2BG | FADA FADA | ~G3B d2 (3Bcd |[1 egfa gedB :|[2 egfa g2 z2 ||
gd (3Bcd ed (3Bcd | gabg agef | gd (3Bcd ed (3Bcd |egfa g3 f |
eaag efge | dedc BG (3Bcd | egfd ed (3Bcd | egfa gedB |]
T: The Five Mile Chase
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: G3B d2BG |FADA FADA|G2 (3BAG dG (3Bcd|egfa gedB |
G3B d2 (3Bcd|FADA FADA|G2 (3BAG dG (3Bcd|egfa g2 gf:|
|:gd (3Bcd ed (3Bcd|gabg agef|gd (3Bcd ed (3Bcd|egfa g3f|
gabg efge|dedc BG (3Bcd|e3d ed (3Bcd|egfa gedB:|

The Flagon reel

X: 92
T: The Flagon
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
BG G/G/G BG dc |BG G/G/G BG gd |BG G/G/G BG dB |Ac =Fc AF cA :|
g2 gd GB/c/ dB |g2 gd gb af |g2 gd GB/c/ dB |cg Bg A=F cA :|

Flight Of The Curlew waltz

X: 93
T: Flight Of The Curlew
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
EA c4 |Bc d4 |c B2 A3- |A6 |
e2 a4 |ba g4 |fe f e3- |e6 |
fg a4 |ba g4 |f2 e4 |cB A4 |
EA c4 |e c2 B3 |c B2 A3- |A6 :|
|:c/B/A G (F2 z |G) A2 c3 |ec B A3- |A6 |
c/B/A G (F2 z |G) A2 c3 |Ac e f3- |f3 g3- |
g f2 e3 |f e2 c3-|cA B c3- |c E2 F3-|
[1FA B2 c6 |e c2 B3 |c B2 A3- |A6 :|
[2AB c3 e |c2 d2 (b2 |b6) |c'b a4 |f/d/c BA B(A |(A6) |A6) :|

The Flowing Bowl reel

X: 94
T: The Flowing Bowl
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
gfed cAAB|cAdB cAAf|gfed cdef|fage d2 ef|
gfed cAAB|cAdB cAAf|gfed cdef|fage d2 (3ABc||
d2 fd Adfd|d2 fa gece|d2 fd Adfd|g2 fg egfe|
d2 fd Adfd|d2 fa gece|d2 fd Adfd|g2 fg e3 f||
T: The Flowing Bowl
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
ef|:gfed cA~A2|cAdA cA~A2|gfed cA~A2|1fage d2ef:|2 fage dABc||
df~f2 af~f2|dfaf gece|df~f2 af~f2|~g3e cABc|
df~f2 af~f2|dfaf gece|~f3d ~g3e|fage d2||
T: The Flowing Bowl
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
ef||gfed cAAB|cAeA cdef|gfed cAAe|fage d2ef|
gfed cAAB|cAeA cdef|gfed cAAe|fage d3A||
Aded aded|Aded cdec|Aded aded|fage dcBc|
Aded aded|Aded cdec|Aded efge|afge d2||

The Four Posts Of The Bed jig

X: 95
T: The Four Posts Of The Bed
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
e2d|:cAA AcA|EAA A2B|c2c AcA|~e3 fed|
cAA AcA|EAA ABc|d2B G2B|d3 e2d:|
|:=c2d ede|gag ged|=c2d ede|
[1~g3 e2d|=c2d ede|gag gfe|~d3 d2e|=f3 e2d:|
[2~g3 g2a|bgg gag|~g3 gfe|~d3 d2e|=f3 e2d||
T: The Four Posts Of The Bed
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amix
cAA A<cA | EAA A2 B | c2 c AcA | e3 e2 d |
cAA A<cA | EAA ABc | d/c/dd G2 B | d/c/dd e2 d |
cAA A2 A | E2 A A3 | c2 c AcA | e3 e2 d |
cAA AcA | EAA A3 | G/A/GG G2 B | d/c/dd ||
=c2 d ede | gag e/f/ed | =c2 d ede | g3 g3 |
=c2 d ede | gag gfe | d/c/dd d2 e | =f2 f e2 d |
=c2 d ede | gag e/f/ed | =c2 d ede | g3 g2 a |
bgg a3 | gag gfe | d/c/dd d2 e | =f2 f |]

Frances Morton’s hornpipe

X: 96
T: Frances Morton's
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:fe | dfad fadf | aaaf afdf | g2 g2 egcg | gceg cgge |
dfad faAf | aaaf afdf | e2 ed cBAB | cdeA d2 :|
|:zf|aaaf afdf | afff afdf | g2g2 egdg | gceg cgge |
aaaf afdf | afff afdf | e2 ed cBAB | cdeA d2 :|
|:zc |cggc egcg | gceg cggc | dfad faAf | gffe eddc |
cggc egcg | g ceg cgge | f2 e2 edcB | Acec d2 :|
|:(3efg |affa dafa | Aafa dafa | gccg AgcG | egcg Agce |
[1 affa dafa | A2 fa dafa | (3gfe ed (3cBA (3Bcd | edce dd :|
[2 (3Abc (3Bcd (3cde (3def | (3efg (3fga gfed | (3cBA (3Bcd efgA | fAeA d4 :|

The Gaelic Club jig

X: 97
T: The Gaelic Club
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
(A/B/) | cBA AGE | ABA ABc | BAG BdG | Bdg GAB |
cBA AGE | ABA c2d | efe dcB | cAA A2 :||
B | ceg gec | ceg dBG | ceg gec | BGG G2(A/B/) |
cBA AGE | ABA c2d | efe dcB | cAA A2 :||
T: The Gaelic Club
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Bmin
dcB BAF | B^AB B/c/dB | cBA ceA | cea ecA |
dcB BAF | B2 B dfa | f/g/af edc | dB^A B2 :|
dfa dfa | df/g/a fed | cAe ceA | cea ecA |
dcB BAF | B2 B dfa | faf edc | dB^A B2 :|
|: dcB BAF | B2 B Bcd | cBA ceA | cea cBA |
dcB BAF | B2 B dfa | faf edc |1 dBB B2F :||2 dBB B2d ||
|: dfa dfa | dfa fed | ceA ceA | cea cBA |
dcB BAF | B2 B dfa | faf edc |1 dBB B2d :|2 dBB B2F ||
T: The Gaelic Club
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
(A/B/) | cBA AGE | ABA ABc | BAG BdG | Bdg GAB |
cBA AGE | ABA c2d | eg/f/e dcB | cAA A2 :||
B | ceg gec | ceg dBG | ceg gec | BGG GAB |
cBA AGE | ABA c2d | eg/f/e dcB | cAA A2 :||
T: The Gaelic Club
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Amin
A|cBA AGE|ABA ABc|BAG GAG|dcd GAB|
cBA AGE|AGA c2 d|efe dcB|cAA A2 :|
|:d|eaa efg|eaa ged|eaa gdc|BGG G2 A/B/|
|1cBA AGE|AGA c2 d|efe dcB|cAA A2:|
|2cBc dcd|edB c2 d|efe dcB|cAA A2|]

The Gale Warning reel

X: 98
T: The Gale Warning
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amix
|:.eAAB AAcA|ceAc e2 cd|eAAB AAec|dBGB d2 cd|
eAAB AAec|ceAc e2 ed|cedB GABG| A2 AG A2 cd:|
|:ecaf eBcd|ecaf e2 cd|ecaf eBcd|dBGB d2 cd|
ecaf eBcd|ecaf e2 ed|cedB GABG|1A2 AG A2 cd:|2A2 AG A2 cB||
|:A2ce A2 ce|A2 ce fecB|A2 ce A2 ce|d2 ed BAGB|
A2 ce A2ce|A2 ce fece|cedB GABG|1A2 AG A2 cB:|2A2 AG A2 ed||
|:ceed dccA|ceed dccA|dffe eddB|dffe eddB|
eggf feed|eggf feed|cedB GABG|1A2 AG A2 ed:|2A2 AG A2 cd||

The Gathering jig

X: 99
T: The Gathering
R: jig
M: 6/8
L: 1/8
K: Dmaj
|: B | AAA B2d | ABd d2f | eee edf | edB B2d |
AAA B2d | ABd d2f | eee Afe | ddd d2 :|
e | fef a2e | fed d2f | eee edf | edB B2e |
fef a2e | fed d2f | eee Afe | ddd d2e |
fef a2e | fed d2f | eee edf | edB B2d |
AAA B2d | ABd d2f | eee Afe | ddd d2 ||

Glen Kabul reel

X: 100
T: Glen Kabul
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Amin
|:A_B^cd eA~A2| eAfA eA~A2 | g2fe d^cdf | e6 eA |
a2gf edef | gAfA eA~A2 | A2eA ^cdeG |1 A8 :|2 (A4A) eae||
|:^cddd ddcd | eae4 eA | g2gAgA fA | (e4e)ef/2e/2^d/2e/2 |
a2gf edef | gAfA eA~A2 | A2eA ^cdeG |1 (A4A) eae :|2 A8 ||
T: Glen Kabul
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Bmin
|:Bc^de fB~B2| fBgB fB~B2 | a2gf e^deg | f6 fB |
b2ag fefg | aBgB fB~B2 | B2fB ^defA |1 B8 :|2 (B4B) fbf||
|:^deee eede | fBf4 fB | a2aBaB gB | (f4f)fg/2f/2^e/2f/2 |
b2ag fefg | aBgB fB~B2 | B2fB ^defA |1 (B4B) fbf :|2 B8 ||