Download ABC

Sam Baxter’s tunebook: waltzes

Order by name, newest, oldest.

Ashokan Farewell

X: 1
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|d3 cBA|F4 EF|G3 FED|B,2D2B,2|
A,2D2F2|A2d2f2|f3gf2|e4:|
FG|A3FD2|d4A2|B3cd2|AF F2D2|
A3ED2|B,3G,G,2|G,6|A4 FE|
D2F2A2|=c4d2|B3cd2|AF F2D2|
A,2D2F2|A2d2F2|E3DC2|D4:|
X: 2
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|:d3 c BA|F4 EF|G3 F ED|B,2 D3 B,|A,2 D2 F2|A2 d2 f2|
|1 f3 g f2|e4 Ac :|2 A2 c2 e2|d4 FG ||A3 F D2|d4 A2|B3 c d2|
A F3 E2|F3 E D2|B,4 G,2|A,6|A4 FE|D2 F2 A2|=c6|
B3 c d2|A2 F3 D|A,2 D2 F2|A2 d2 F2|E2 D C2|D4 Ac :|
X: 3
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: AB/c/ |d3 c BA | F4 EF | G2 GF ED | B2 d3 B | A2 d3 F | A2 d2 e2 | f3 g f2 | e4 fe |
d2 dc BA | F/G/F E2 F2 | G3 F ED | B4 dB | A2 d3 F | A2 d2 f2 | A2 c3 e | d4 :|
|: FG |A3 F D2 | d4 A2 | B3 c dB |A2 F/G/F E2 | F3 E D2 | B4 G2 | A6- | A4 FE |
D2 F3 A | =c4 d^c | B2 Bc dB | A2 F3 D | A2 d3 f | A2 d/e/d F2 | E2 D3 D | D4 :|
X: 4
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|:"D" d3 cBA|"D7" F4 EF|"G" G3 FED|"Em" B,2D3B,|
"D" A,2D2F2|"Bm" A2d2f2|"Em" f3gf2|"A7" e4Acj|
"D" d3 cBA|"F#m" F4 EF|"G" G3 FED|"Em" B,2D3B,|
"D" A,2D2F2|"Bm" A2d2f2|"A7" A2c2e2|1"D" d4Ac:|2"D" d4FG|]
|:"D" A3FD2|"D7" d4A2|"G" B3cd2|"D" AF3E2|
"D" F3ED2|"Bm" B,4?G,2|"A" A,6|"A7" A4 FE|
"D" D2F2A2|"C" =c6|"G" B3cd2|"D" AF3D2|
"D" A,2D2F2|"Bm" A2d2F2|"Em" E3D"A7"C2|1"D"D4FG:|2"D" D6|]
X: 5
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
df|:"G" g3 fed|"G7" B4 AB|"C" c3 BAG|"Am" E2G3E|
"G" D2G2B2|"Em" d2g2b2|"Am" b3c'b2|"D7" a4df|
"G" g3 fed|"Bm" B4 AB|"C" c3 BAG|"Am" E2G3E|
"G" D2G2B2|"Em" d2g2b2|"D7" d2f2a2|1"G" g4df:|2"G" g4Bc|]
|:"G" d3BG2|"G7" g4d2|"C" e3fg2|"G" dB3A2|
"G" B3AG2|"Em" E4C2|"D" D6|"D7" d4 BA|
"G" G2B2d2|"F" =f6|"C" e3fg2|"G" dB3G2|
"G" D2G2B2|"Em" d2g2B2|"Am" A3G"D7"F2|1"G"G4Bc:|2"G" G6|]
X: 6
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: Ac | d3 c BA | F4 EF | G3 F ED | B,2 D3 B, |
A,2 D2 F2 |A2 d2 f2| [1 f3 g f2 |e4 :|] [2 A2 c2 e2 | d4 |]
FG | A3 F D2 | d4 A2 | B3 c d2 | A F3 E2 |
F3 E D2 | B,4 G,2 | A,6 | A4 FE |
D2 F2 A2 | =c6 | B3 c d2 | A2 F3 D |
A,2 D2 F2 | A2 d2 F2 | E3 D C2 | D4 |]
X: 7
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|:d3 c BA|F4 EF|G3 F ED|B2 d3 B|
A2 d2 f2|A2 d2 f2|1 f3 g f2|e4 Ac :|2 e2 d2 c2|d4 FG||
|A3 F D2|d4 A2|B3 c d2|A F3 E2|
F3 E D2|B4 G2|A6|A4 FE|D2 F2 A2|=c6|
B3 ^c d2|AF3 D2|A2 d2 f2|A2 d2 f2|e3d c2|d4 Ac :||

Boolavogue

X: 1
T: Boolavogue
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
"D"D2|D4 A,2|D2F2A2|"G"d4c2|Bd3 BB|"A"A4 B2|"Bm"FE D3F|"Em"E4 D2|"G"B,4"A7"C2|
"D"D4 A,2|D2F2A2|"G"d4c2|Bd3 B2|"D"A4B2|"Bm"FED2F2|"A7"E4C2|"D"D4F2|
A4F2|"F#m"AB3c2|"G"d4c2|B2d2B2|"D"A4B2|"Bm"F4 DF|"Em"E4 D2|"G"B,4 "A7"C2|
"D"D4 A,2|D4 FA|"G"d4 c2|Bd3B2|"D"A4B2|"Bm"FED2F2|"A7"E4C2|"D"D4:|
X: 2
T: Boolavogue
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D|"G"G>F G2 Bd|"C"g>f eg- ge|"G"de "Em"B2 AG|"Am"A>G E3 "D"F|
"G"G>F G2 Bd|"C"g>f eg-ge|"G"de B2 AG|"D"A>G"G"G3d|
"Bm"dBd2ef|"C"g>f eg- ge|"G"deB2AG|"Am"A>GE3"D"D|
"G"G>F G2 Bd|"C"g>f eg- ge|"G"de B2 AG|"D"A>G"G"G3|]
X: 3
T: Boolavogue
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Fmaj
A/G/|FC F2 Ac|d>c c2 d>c|AG F2 GA|GF D2 CD|
FC F2 Ac|d>c c2 d>c|A>G F2 GA|GF F3||
A|c>G f2 ed|d>c c2 d>c|AG F2 GA|GF D3 C/D/|
FC F2 Ac|f>e d2 fd|c>d A2 FA|G>F F3||
X: 4
T: Boolavogue
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:D2|"C"G4 D2|"C"G4 Bd|"C"g4 "Em"f2|"F"eg3 e2|
"C"d4 "A"e2|"Am"B<(G G)B|"Dm"A4 "D"G2|"F"E4 "G"D2|
"C"G4 "C"D2|"C"G4 Bd|"C"g4 "Em"f2|"F"eg3 e2|
"C"d4 e2|"Am"B<(G "G"G)B|"A"A4 "C"G2|"C"G4 "C"d2||
|:"C"d4 B2|"B"d2 e2 f2|"Am"g4 f2|"F"eg3 e2|
"C"d4 e2|"Am"B<(G G)B|"Dm"A4 "F"G2|"F"E4 "G"D2|
"C"G4 D2|"C"G4 Bd|"C"g4 "Em"f2|"F"eg3 e2|
"C"d4 e2|"Am"B2 "G"GB|"Dm"A4 "C"G2|"C"G4||

Captain O’Kane

X: 1
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
G/2F/2 | DGA B2 A/2G/2 | A/2B/2c/2B/2A/2G/2 FGA | BdB d/2c/2B/2A/2G/2F/2 | DGG G2 G/2F/2 |
DGA B2 A/2G/2 | A/2B/c/2B/2A/2G/2 FGA | f3/2e/2d d/2c/2B/2A/2G/2F/2 | DGG G2 G/2A/2|
Bdd d2 c/2B/2 | Acc c2 f/2e/2 | dg3/2g/2 gab | dg^f g2 g/2a/2 |
bag fed | cA f F2 G/2A/2 | BdB d/2c/2B/2A/2G/2F/2 | DGF G2 ||
X: 2
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
M: 6/8
|: G/F/ |DBA B2 A/G/ | A/B/c/B/A/G/ FGA | BdB cB/A/G/F/ | DGG G2 :|
|: G/A/ |Bdd d2 c/B/ | Acc c2 f | d>g^f g>ab | dg^f g2 g/a/ |
bag f>ed | d/c/B/A/f FGA | BdB d/c/B/A/G/F/ | DGG G2 :|
X: 3
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
M: 3/4
|: GF |D2 B2 A2 | B4 AG | AB cB AG | F2 G2 A2 |
B2 d2 B2 | c2 BA GF | D2 G2 G2 | G4 :|
|: GA |B2 d2 d2 | d4 cB | A2 c2 c2 | c4 f2 |
d3 g ^f2 | g3 a b2 | d2 g2 ^f2 | g4 ga |
b2 a2 g2 | f3 e d2 | dc BA f2 | F2 G2 A2 |
B2 d2 B2 | dc BA GF | D2 G2 G2 | G4 :|
X: 4
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
M: 3/4
|: AG |E2 A2 B2 | c4 BA | Bc dc BA | G2 A2 B2 |
c2 e2 c2 | ed cB AG | E2 A2 ^G2 | A4 :|
|: AB |c2 e2 e2 | e4 dc | B2 d2 d2 | d4 cB |
A2 a2 a2 | a2 b2 c’2 | e2 a2 ^g2 | a4 ab |
c’2 b2 a2 | g2 f2 e2 | ed cB g2 | G3 A B2 |
c2 e2 c2 | ed cB AG | E2 A2 ^G2 | A4 :|
X: 5
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:ED|B,2E2F2|G4FE|FG AG FE|D2E3F|
G2B3G|BA GF ED|B,2E2EF|E4:|
|:EF|G2B2B2|B4AG|F2A2A2|A4dc|B2e3e|e2f2g2|
B2e2^d2|e4ef|g2f2e2|d2c2B2|AGF2d2|
D3EF2|G2B3G|BA GF ED|B,2E2EF|E4:|
|:ED|"Em"B,2E2F2|G4FE|"D"FG AG FE|"Bm"D2E2F2|
"C"G2B2G2|BA GF ED|"Em"B,2E2ED|"Am"E4:|
|:EF|"Em"G2B2B2|B4AG|"D"F2A2A2|"Bm"A4dc|"Am"B2e3e|"C"e2f2g2|
"Am"B2e2^d2|"C"e4 "D"ef|"Em"g2f2e2|"Em7"d2c2B2|"D"AGF2d2|"Bm"D2E2F2
|1"C"G2B2G2|BA GF ED|"Em"B,2E2EF|"Am"E4:|2
"Am"G2B2G2|"Em"BA GF ED|"Am"B,2E2EF|"Em"E4|]
|:BA|G2G2A2|B4AG|AB cB AG|F2G2A2|
B2d2B2|dc BA GF|G2B2A2|B4:|
|:BA|G2d2d2|d4cB|A2d3e|f4d2|e2g3f|g2a2b2|
e2g2f2|g4 ga|b2a2g2|g2e2d2|AGF2d2|F2G2A2|1
B2d2B2|dc BA GF|G2B2A2|B4:|2
B2d2B2|dc BA GF|G2B2A2|B4|]
X: 6
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:ED|B,EF G2 F/E/ | F/G/A/G/F/E/ DEF | GBG B/A/G/F/E/D/ | B,EE E2 E/D/|
B,EF G2 F/E/ | F/G/A/G/F/E/ DEF | GBG B/A/G/F/E/D/ | B,EE E2:||
|:EF| GBB B2 A/G/ | FAA A2 d/c/ | B>e^d e>fg | Be^d e2 e/f/ |
gfe d>cB | AFd DEF | GBG B/A/G/F/E/D/ | B,EE E2:||
X: 7
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
M: 3/4
|: BA |F2 B2 c2 | d4 cB | cd ed cB | A2 B2 c2 |
d2 f2 d2 | fe dc BA | F2 B2 ^A2 | B4 :|
|: Bc |d2 f2 f2 | f4 ed | c2 e2 e2 | e4 ag |
f2 b3 b | b2 c’2 d’2 | f2 b2 ^a2 | b4 bc’ |
d’2 c’2 b2 | a2 g2 f2 | fe dc a2 | A4 Bc |
d2 f2 d2 | fe dc BA | F2 B2 ^A2 | B4 :|
X: 8
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
M: 3/4
|: GF |D2 G2 A2 | B4 AG | AB cB AG | F2 G2 A2 |
B2 d2 B2 | dc BA GF | D2 G2 ^F2 | G4 :|
|: GA |B2 d2 d2 | d4 cB | A2 c2 c2 | c4 BA |
G2 g3 g | g2 a2 b2 | d2 g2 ^f2 | g4 ga |
b2 a2 g2 | f2 e2 d2 | dc BA f2 | F3 G A2 |
B2 d2 B2 | dc BA GF | D2 G2 ^F2 | G4 :|
X: 9
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
ED |B,2 E2 F2 | G4 FE | FG AG FE | D2 E2 F2 |
G2 B2 G2 | BA GF ED | B,2 E2 E2 | E4 ED |
B,2 E2 F2 | G4 FE | FG AG FE | D2 E2 F2 |
G2 B2 B2 | BA GF ED | B,2 E2 E2 | E4 ||
EF |G2 B2 B2 | B4 AG | F2 A2 A2 | A4 dc |
B2 e2 ^d2 | e3 f g2 | B2 e2 ^d2 | e4 ef |
g3 f e2 | d3 c B2 | A2 F2 d2 | D2 E2 F2 |
G2 B2 G2 | BA GF ED | B,2 E2 E2 | E4 |]
X: 10
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
|:AG|EAB c2 B/A/ | B/c/d/c/B/A/ GAB | cec e/d/c/B/A/G/ | EAA A2 A/G/|
EAB c2 B/A/ | B/c/d/c/B/A/ GAB | cec e/d/c/B/A/G/ | EAA A2:||
|:AB| cee e2 d/c/ | Bdd d2 g/f/ | e>a^g a>bc' | ea^g a2 a/b/ |
c'ba g>fe | dBg GAB | cec e/d/c/B/A/G/ | EAA A2:||
X: 11
T: Captain O'Kane
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
|: GF |D2 G2 A2 | B4 AG | AB cB AG | F2 G2 A2 |
B2 d2 B2 | dc BA GF | D2 G2 ^F2 | G4 :|
|: GA |B2 d2 d2 | d4 cB | A2 c2 c2 | c4 fe |
d2 g2 ^f2 | g2 a2 b2 | d2 g2 ^f2 | g4 ga |
b2 a2 g2 | f2 e2 d2 | c2 A2 f2 | F2 G2 A2 |
B2 d2 B2 | dc BA GF | D2 G2 ^F2 | G4 :|

The Coolin

X: 1
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
G A/B/| (c2 B/c/) (d>B)| c2 E2 (3CEG|(c>B) cd/e/ d>c|
c2B2 c>B|A2 Bc (d/c/) (B/A/)|G2 (EG) cG|B/A/G/F/ EC {D/E/} DC |
C4 G>F| (E>D) (C>D) (E>^F)|(G>^F G>A) B>G|(c>B) (cd/e/) d>c|
(c2 B2) c>B|(A2> Bc) (d/c/) (B/A/)|G2 (EG) cG|B/A/G/F/ EC {D/E/} DC | C4||
X: 2
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:(3ABc|d2 ~d>f (f/e/)d/c/|~d2 A2 (3DFA|d2 (de/f/) {f}e>d|(d2c)z ~d>c|
~(B2 B)c/d/ (e/d/)(c/B/)|A2 (FA) (d>A)|(c/B/)A/G/ F2 E2|D4:|
|:A>G|~F>E (D>E) (FG)|A>^G AB cA|~d>c (de/f/) ed|(d2c2) d>c|
~B2 (B/c/d/c/) (e/d/)(c/B/)|A2 (FA) d>A|(c/B/)(A/G/) F2 E2|D4:|
X: 3
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:de/f/|g2 g2 a>f|gd B2 (3GBd|g>f (3gab ag|g2 f2 gf/d/|
e3 f/g/ a(3g/f/e/|d2 B>d g>G|GB/d/ f3{fgf}e/d/|dc/A/ B2 GA/B/|
A2 G2 GF|G4 G2|dc B3A|GA Bc|d^c de fd|g>f (3gab a>g|
g2 f2 g>f/d/|e3 f/g/ a(3g/f/e/|d2 B>d g>G|GB/d/ f{fgf}e/d/|
dc/A/ B2 GA/B/|A2 G2 GF|G4 G4| G4 z2||
X: 4
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:AB/c/|(d2 d2) e>c|d>A F2 DF/A/|d>c de/f/ ed|d2 c2 dc/A/|
B3 c/d/ e(3d/c/B/|A2 F>A d>D|DF/A/ c3{cdc}B/A/|AG/E/ F2 DE/F/|
E2 D2 D2|D4 D2|AG F3E|D>E F>G|A^G AB cA|d>c de/f/ e>d|
d2 c2 d>c/A/|B3 c/d/ e(3d/c/B/|A2 F>A d>D|DF/A/ c{cdc}B/A/|
AG/E/ F2 DE/F/|E2 D2 D2|D4 D4| D4 z2||
X: 5
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:de/f/|(g2 g2) a>f|g>d B2 GB/d/|g>f ga/b/ ag|g2 f2 gf/d/|
e3 f/g/ a(3g/f/e/|d2 B>d g>G|GB/d/ f3{fgf}e/d/|dc/A/ B2 GA/B/|
A2 G2 G2|G4 G2|dc B3A|G>A B>c|d^c de fd|g>f ga/b/ a>g|
g2 f2 g>f/d/|e3 f/g/ a(3g/f/e/|d2 B>d g>G|GB/d/ f{fgf}e/d/|
dc/A/ B2 GA/B/|A2 G2 G2|G4 G4| G4 z2||
X: 6
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
B>d|g2 g2 a>f|g2 B2 GB/d/|g>f ga/b/ ag|g2 Hf2 g>f|
e3 f/g/ a/g/f/e/|d2 Bd gd|f/e/d/c/ B>G PA>G|G4 de/f/|
g2 {agf}g2 {fg}a>f|g>d B2 GB/d/|g>f ga/b/ ag|g2 Hf2 g>f|
e3 f/g/ a/g/f/e/|d2 Bd gd|f/e/d/c/ B>G PA>G|G4||
||dc|:B>A GA Bc|d{e}d/^c/ de fd|g>f ga/b/ ag|g2 Hf2 g>f|
e3 f/g/ a/g/f/e/|d2 Bd gd|f/e/d/c/ B>G PA>G|1G4 dc/A/:|2G4|]
X: 7
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
FG|A2 d2 de|f2 A2 FG|A2 AB AG|FE H{FE}D2 F>G|
A2 d2 de|f2 A2 FA|B2 Bd c>B|A4 F>G|
A2 A2 (3ABc|d2 de f>d|A2 AB AG|FE H{FE}D2 F>G|
A2 f2 ef|d>e f2 A2| FA G>F E>F| D4|]
X: 8
T: The Coolin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:(3ABc|"D"d2 ~d>f "G"(f/e/)d/c/|"D"~d2 A2 (3DFA|"Bm"d2 (de/f/) {f}e>d|"A"(d2 c)z ~d>c|
"G"~(B2 B)c/d/"A" (e/d/)(c/B/)|"D"A2 (FA) (d>A)|"A7"(c/B/)A/G/ F2 E2|"D"D4:|
|:A>G|"D"~F>E (D>E) (FG)|"A"A>^G AB cA|"Bm"~d>c (de/f/) ed|"A"(d2 c2) d>c|
"G"~B2 (B/c/d/c/)"A" (e/d/)(c/B/)|"D"A2 (FA) d>A|"A7"(c/B/)(A/G/) F2 E2|"D"D4:|

Crested Hens

X: 1
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
| E3G FE | B4 Bc | dc Be dc | dc BA GF |
| E3G FE | B4 Bc | dc BA GA | B3G FD |
| E3G FE | B4 Bc | dc Be dc | dc BA GF |
| E3G FE | B4 Bc | dc BA GA | B4 ef ||
|| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fe | ^d2e2 f2 |
| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fd | e3e ef |
| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fe | ^d2e2 f2 |
| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fd | e3G FA |]
X: 2
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
E3 GFE | (B3 B)Bc | dcB edc | dcB AGF |
E3 GFE | (B3 B)Bc | dcB AGA | B3 GFD |
E3 GFE | (B3 B)Bc | dcB edc | dcB AGF |
E3 GFE | (B3 B)Bc | dcB AGA | (B3 B)ef ||
gBB ggB | (=c3 c)ef | gfa gfe | ^d2e2 f2 |
gBB ggB | (=c3 c)ef | gfa gfd | (e3 e)ef |
gBB ggB | (=c3 c)ef | gfa gfe | ^d2e2 f2 |
gBB ggB | (=c3 c)ef | gfa gfd | e3 GFD |]
X: 3
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
| E3G FE | B4 Bc | dc Be dc | dc BA GF |
| E3G FE | B4 Bc | dc BA GA | [1 B3G FD :| [2 B4 ef ||
|| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fe | ^d2e2 f2 |
| gB Bg gB | =c4ef | gf ag fd | [1 e3e ef :| [2 e3G FA |]
X: 4
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
|:"Em"E3 GFE|B4 Bc|"Bm"dc Be dc|dc BA GF|
"Em"E3 GFE|B4 Bc|"Bm"dc BA GA|1 B3 GFD:|2 B4 ef|
"Em"gB Bg gB|"C"=c4 ef|"Am"gf ag fe|"B"^d2 e2 f2|
"Em"gB Bg gB|"C"=c4 ef|"Am"gf ag "Bm"fd|"CM7"e4 ef|
"Em"gB Bg gB|"C"=c4 ef|"Am"gf ag fe|"B"^d2 e2 f2|
"CM7"gB Bg gB|"Am"=c4 ef|"C"gf ag "Bm"fd| "Am"e3 GFD||
X: 5
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
| "Em"E3G FE | B4 Bc | "Bm"dc Be dc | dc BA GF |
| "Em"E3G FE | B4 Bc | "Bm"dc BA GA |[1 B3A GF :|[2B4 ef ||]
||: "Em"gB Bg gB | "C"=c4ef | "Am"gf ag fe | "B"^d2e2 f2 |
| "Em"gB Bg gB | "C"=c4ef | "Am"gf "Bm"ag fd |[1 "C"e4 ef :|[2 "Em"e6 ||
X: 6
T: Crested Hens
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
"Em" E2 EG FE | B4 Bc | "Bm" dc Be dc | dc Bc BA |
"Em" E2 EG FE | B4 Bc | "Bm" dc Be de |1 B6 :|2 B4 ef ||
|: "Em" g2 Bg Bf | "Am" c4 ef | "Em"ge "Am"ag fe | "B" ^d2 e2 f2 |
"Em" g2 Bg Bf | "Am" c4 ef | "Em"ge "Am"ag "B"f^d |1 "Em" e4 ef :|2 "Em"e6 |]

The Eagle’s Whistle

X: 1
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: F2 A>FED | F2 A>FED | E2 E>FED | E2 E>FED |
F2 A>FED | F2 A>FED | D2 D>FEF | D2 D>FED :|
|: B2 ABDA | B2 A>FED | E2 E>FED | E2 E>FED |
B2 ABDA | B2 A>FEF | D2 D>FEF | D2 D>FED :|
X: 2
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
FF AF ED | FF AF ED | E2 EF ED | E2 EF ED |
FF AF ED | FF AF ED | E2 EF EB, | D6 ||
B2 A2 B2 | F2 E2 D2 | B,E E2 (ED) | B,E E2 E2 |
B2 A2 B2 | F2 E2 D2 | A,D D2 DC | A,D D4 ||
X: 3
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: F2 A>FED | F2 A>FED | E2 E>FED | E2 E>FED |
F2 A>FED | F2 A>FEF | D2 D>FEF |1 D2 D>FED:|2D6 ||
|: B2 ABdA | B2 A>FED | E2 E>FED | E2 E>FED |
B2 ABdA | B2 A>FEF | D2 D>FEF |1 D6:|2 D2 D>FED ||
X: 4
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|: c2 e>cBA | c2 e>cBA | B2 B>cBA | B2 B>cBA |
c2 e>cBA | c2 e>cBc | A2 A>cBc |1 A2 A>cBA:|2A6 ||
|: f2 efae | f2 e>cBA | B2 B>cBA | B2 B>cBA |
f2 efae | f2 e>cBc | A2 A>cBc |1 A6:|2 A2 A>cBA ||
X: 5
T: The Eagle's Whistle
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: B2 d>BAG | B2 d>BAG | A2 A>BAG | A2 A>BAG |
B2 d>BAG | B2 d>BAB | G2 G>BAB |1 G2 G>BAG:|2G6 ||
|: e2 degd | e2 d>BAG | A2 A>BAG | A2 A>BAG |
e2 degd | e2 d>BAB | G2 G>BAB |1 G6:|2 G2 G>BAG ||

Elsey’s

X: 1
T: Elsey's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|:AG|F3 E F2|D2 F2 A2|B2 G2 d2|A4 g2|f3 e d2|d2 c2 d2|d2 A2 f2|e4 AG|
F3 E F2|D2 F2 A2|B2 G2 d2|A4 g2|f3 e d2|A2 B2 c2|d6 | d4 A2|
f3 g fe|d2 e2 f2|g2 B2 g2|f4 A2|f3 g fe|d2 c2 d2|d2 A2 f2|e4 AG|
F3 E FE|D2 F2 A2|B2 G2 d2|A4 g2|f3 e d2|A2 B2 c2|d6 |d4 :|

Fanny Power

X: 1
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:D|"G"G2D "Em"G>AB|"C"c2B "D"A2G|"C"F>GE "D"D>ED|"Bm"F2G "D"A>Bc|
"G"B>AG "Em"B>cd|"C"e2A "D"A2G|"C"F>GE "D"D>GF|"G" G3 G2 :|
|: d|"G"dB/2c/2d dB/2c/2d|"Em"G>AG GBd|"C"ec/2d/2e ec/2d/2e|"D"A>BA ABc|
"G"B>cd "C"e>fg|"D"f>ga d2c|"G"B>AG "D"A/2B/2cF|"G"G3 G2:|
X: 2
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
M: 6/8
|: D |G2 D G>AB | c2 B A2 G | F>ED DED | F2 G A>Bc |
B>AG B>cd | e2 A A2 G | G>FE DGF | G3- G2 :|
|: d |dB/c/d dB/c/d | G>AG GBd | ec/d/e ec/d/e | A>BA ABc |
BB/c/d ee/f/g | f<af d2 c | B>AG A<cF | G3- G2 :|
M: 3/4
|: D2 |G4 D2 | G3 A B2 | c4 B2 | A4 G2 | F3 E D2 | D2 E2 D2 | F4 G2 | A3 B c2 |
B3 A G2 | B3 c d2 | e4 A2 | A4 G2 | G3 F E2 | D2 G2 F2 | G6- | G4 :|
|: d2 |d2 Bc d2 | d2 Bc d2 | G3 A G2 | G2 B2 d2 | e2 cd e2 | e2 cd e2 | A3 B A2 | A2 B2 c2 |
B2 Bc d2 | e2 ef g2 | fa- a2 f | d4 c2 | B3 A G2 | Ac- c2 F2 | G6- | G4 :|
X: 3
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:D|"G"G2D "Em"G>AB|"C"c2B "D"A2G|"D7/C"F>GE "Bm7"D>ED|"D/A"F2G "D"A>Bc|
"G"B>AG "Em"B>cd|"C"e2A "Am"A2G|"D7/C"F>GE "D/A"D>GF|"Cadd9"G3 "G/B"G2 :|
|: d|"G"dB/2c/2d dB/2c/2d|"Em"G>AG GBd|"C"ec/2d/2e ec/2d/2e|"D"A>BA ABc|
"G"B>cd "C"e>fg|"D"f>ga "Bm7"d2c|"G"B>AG "D"A/2B/2cF|"Cadd9"G3 "G/B"G2:|
6/8|:G6 Em7 |C6 - Bm7 A7 - A7/G |D7 - A7/E D/F# - A7/E |
D/F# - A7/G D/A - -|G6 Bm7 |C6 A7 |C/G D/A |G6 :|
|:G6 Bm7 |Em Em7/D |Am Am7/G |D7/F# D7 |
G6 Am7 |Bm7 Em7 |A7/9 - - Cm6 - D/A |G6 :|
X: 4
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
V:1
D|"G"G2D GAB | "C"c2B A2G |"D"F2E DFD |"D"F2G A2c |
V:2
d|g2g g2d | c2c c2e | d2d dcB | ded cBA |
V:1
"G"BAG Bcd | "C"e2A A2G | "C"F2E DGF | "G"G3 G3 :||
V:2
G2G GAB | c2c c2e | d2d def | gdB G3 :||
V:1
Bc|"G"dB/c/d "D"dB/c/d | "Em"GBG "G"GBG | "C"ec/d/e ec/d/e | "D"AcA AcA |
V:2
zz|g3 f3 | g3 d3 | c3 B3 | c3 A3 |
V:1
"G"Bcd "C"efg | "D"fga dec | "G"BAG "D"(3A/B/c/AF | "G"G3 G3 :||
V:2
BAG FGE | DcB c2E | GAB cAF | G3 GBd :||
X: 5
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Fmaj
M: 6/8
"Grazioso"F |F2 C FGA | B2 A G2 F | E2 D CEC | E2 F G2 B |
AGF ABc | d2 G G2 F | E2 D CFE | F3 F2 ||
A |cA/B/c cA/B/c | FAF FAF | dB/c/d dB/c/d | GBG GBG |
ABc def | efg cdc | A2 F GAG | F3 F2 |]
M:3/4
"Grazioso"F2 |\
F4 C2 | F2 G2 A2 | B4 A2 | G4 F2 | E4 D2 | C2 E2 C2 | E4 F2 | G4 B2 |
A2 G2 F2 | A2 B2 c2 | d4 G2 | G4 F2 | E4 D2 | C2 F2 E2 | F6 | F4 ||
A2 |c2 AB c2 | c2 AB c2 | F2 A2 F2 | F2 A2 F2 | d2 Bc d2 | d2 Bc d2 | G2 B2 G2 | G2 B2 G2 |
A2 B2 c2 | d2 e2 f2 | e2 f2 g2 | c2 d2 c2 | A4 F2 | G2 A2 G2 | F6 | F4 |]
X: 6
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
M: 6/8
|: G |G2 D GAB | c2 B A2 G | F2 E DFD | F2 G A2 c |
BAG Bcd | e2 A A2 G | F2 E DGF | G3 G2 :|
|: B |dB/c/d dB/c/d | GBG GBG | ec/d/e ec/d/e | AcA AcA |
Bcd efg | fga ded | B2 G ABA | G3 G2 :|
M: 3/4
|: G2 |G4 D2 | G2 A2 B2 | c4 B2 | A4 G2 | F4 E2 | D2 F2 D2 | F4 G2 | A4 c2 |
B2 A2 G2 | B2 c2 d2 | e4 A2 | A4 G2 | F4 E2 | D2 G2 F2 | G6 | G4 :|
|: B2 |d2 Bc d2 | d2 Bc d2 | G2 B2 G2 | G2 B2 G2 | e2 cd e2 | e2 cd e2 | A2 c2 A2 | A2 c2 A2 |
B2 c2 d2 | e2 f2 g2 | f2 g2 a2 | d2 e2 d2 | B4 G2 | A2 B2 A2 | G6 | G4 :|
X: 7
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
M: 6/8
|: zD |G2 D G>AB | c2 B A2 G | F2 E DFD | F2 G A>Bc |
BB/A/G Bcd | e2 A A2 G | GFE DGF | G3- G :|
|: Bc |dB/c/d dB/c/d | G>AG GBd | ec/d/e ec/d/e/c/ | A>BA ABc |
B>cd ee/f/g | f<af d2 c | B>AG A<cF | G3- G :|
M: 3/4
|: z2 D2 |G4 D2 | G3 A B2 | c4 B2 | A4 G2 | F4 E2 | D2 F2 D2 | F4 G2 | A2 B2 c2 |
B2 BA G2 | B2 c2 d2 | e4 A2 | A4 G2 | G2 F2 E2 | D2 G2 F2 | G6- | G2 :|
|: B2 c2 |d2 Bc d2 | d2 Bc d2 | G3 A G2 | G2 B2 d2 | e2 cd e2 | e2 cd ec | A3 B A2 | A2 B2 c2 |
B3 c d2 | e2 ef g2 | fa- a2 f | d4 c2 | B3 A G2 | Ac- c2 F2 | G6- | G2 :|
X: 8
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: D | "G" G2 D G>AB | "Am"c2 B A2 G | "D" F>GE DED | "D7" F2 G A>Bc |
"G" B>AG Bcd | "C" e2 A A2 G | "D" F>GE DGF | "G" G2 G G2 :|
|: d | "G" dB/2c/2d "(Bm/F#)" dB/2c/2d | "Em" G>AG GBd | "C" ec/2d/2e "(Am)" ec/2d/2e | "D" A>BA ABc|
"G" B>cd "Em" efg | "D (Am)" fga "(D)" d2 c | "G (G/D)" B>AG "D" A/2B/2cF | "G" G2 G G2 :|
W: (Music part A:)
W: When all but dreaming was Fanny Power,
W: A light came streaming from out her bower.
W: A heavy thought at her door delayed.
W: A heavy hand on the latch was laid.
W: (Music part A:)
W: "Now, who dare venture at this dark hour
W: Unbid to enter my maiden bower?"
W: "Oh, Fanny, open the door to me
W: And your true lover you'll surely see."
W: (Music part B:)
W: "My own true lover so tall and brave,
W: He lives in next isle o'er the angry wave."
W: "Your true love's body lies on the pier.
W: His faithful spirit is with you here."
W: (Music part B:)
W: "Oh, his look was cheerful and his voice was gay,
W: Your face is fearful and your speech is gray;
W: And sad and tearful your eye of blue.
W: Ah, but Patrick, Patrick, alas, 'tis you!"
W: (Music part A:)
W: The dawn was breaking. She heard below
W: The two cocks shaking their wings to crow.
W: "Oh, hush you! hush you! both red and gray,
W: Or will you hurry my love away?"
W: (Music part B:)
W: "Oh, hush your crowin', both gray and red,
W: Or he will be goin' to join the dead;
W: And cease you calling his ghost to the mold;
W: And I'll come crowning your wings with gold."
W: (Music part A:)
W: When all but dreaming was Fanny Power,
W: A light came streaming beneath her bower;
W: And on the morrow, when they awoke,
W: They knew that sorrow her heart had broke.
W: (Music part B)
X: 9
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
[|: {g}A|{Gdc}d2{e}A {Gdc}d3/2e/2{g}f|{gf}g2f{gef}e2d|{gde}dc{e}B{G}A2{GAG}A|{gcd}c3/2B/2{g}c3/4d/4{gef}e2{gf}g|!
{g}f3/2e/2d {g}f3/2g/2a|B3/2g/2f{gef}e2d|{gde}dc{e}B {G}A3/2d/2{g}c|{Gdc}d3 {gdG}d:|!
|:{g}f3/4g/4|{ag}af3/4g/4a {g}af3/4g/4a|d3/2f/2d {gde}d3/2f/2d|{gf}ge3/4f/4g {f}ge3/4f/4g|{cd}c3/2e/2c {gcd}c3/2e/2c |!
{g}f3/2e/2d {g}f3/2g/2a|B3/2g/2f{gef}e2d|{gde}dc{e}B {G}A3/2d/2{g}c|{Gdc}d3 {gdG}d:|
X: 10
T: Fanny Power
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2 |: G4 D2 | G3A B2 | c4 B2 | A4 G2 | G2 F2 E2 | D2 F2 D2 | F4 G2 | A4 c2 |
B3A G2 | B2 c2 d2 | e4 A2 | A3B G2 | G2 F2 E2 | D2 G2 F2 | G6 |1 G4 D2 :|2 G4 d2 ||
|: d2 Bc d2 | d2 Bc d2 | G3B G2 | G2 B2 d2 | e2 cd e2 | e2 cd e2 | A3c A2 | A2 c2 A2 |
B3c d2 | e2 f2 g2 | f3g a2 | d4 c2 | B3A G2 | D2 G2 F2 | G6 |1 G4 d2 :|2 G6 |]

Flatbush

X: 1
T: Flatbush
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
d3gdc|B2{F}G2G2|d3gdB|c3edc|
GABcdB|{d}cGc2c2|B3c_AB|GG,B,DGB|
d3gdc|B2{F}G2G2|d3gdB|c3fe/d/c|
Bcdef/e/d|{d}cGc2c2|B3c_AB|GG,B,DGB||
[d4b4][ca][Bg]|[ca]D^FAdf|[B2g2][A3f3][Ge]|[F6d6]|
[G2e2][F2d2][E2c2]|[F2d2][B2g2][c2a2]|\
[d3b3][ca][Bb][dc']|[c6a6]|
[d4b4][ca][Bg]|[ca]D^FAdf|[B2g2][A3f3][Ge]|[F6d6]|
[_A2e2][A2d2][E2c2]|[F2d2][B,2G2][E2c2]|\
[D3B3][Ec][C_A][DB]|[B,6G6]|]
X: 2
T: Flatbush
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
d3edc | B2G2G2 | d3gdB | c3edc
| Bcdefd | cGc2dc | B3cAB|G6 b4ag
|a2d2d2| g2f2e2 | d6| e4dc
|d2g2a2 | b3abc' | a6| d'4c'b
|a2d2d2 |g2f2e2 |d6| e4dc|d2B2G |B3cAB|G6 :||
D3EDC | B,2G,2G,2 | D3GDB, | C3EDC
| B,CDEFD | CG,C2DC | B,3CA,B,|G,6 B4AG
|A2D2D2| G2F2E2 | D6| E4DC
|D2G2A2 | B3ABc | A6| d4cB
|A2D2D2 |G2F2E2 |D6| E4DC|
D2B,2G, |B,3CA,B,|G,6 :||
X: 3
T: Flatbush
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
| "Em"B3 eBA | G2 E2 E2 | B3 eBG | "Am"A3 c BA |
| "Em"EF GA BG/2B/2 | "Am"A/2B/2E A2 A2 | "Em"G3 A"F"=FG | "Em"E EGBeG |
| "Em"[B3 E3] [eB][BG][AF]| [G2E2] [E2B,2] [E2B,2] | [B3G3] [eB][BG][GE] | "Am"A3 d (3cBA |
| "G"GA Bc dB | "Am"A/2B/2E A2 A2 | "Em"G3 A"F"=FG | "Em"E6 |
| "Em"[g4B4] [fA][eG] | "B"[fA] B,DFBd | "C"[e2G2] [d3F3][cE] | "G"[B6D6] |
| "Am"[c2E2] [B2D2] [A2C2] | "Em"[B2D2] [e2G2] [f2A2] | [g3B3] [fA][gB][ac] | "B7"[f6A6] |
| "Em"[g4B4] [fA][eG] | "B"[fA] B,DFBd | "C"[e2G2] [d3F3][cE] | "G"[B6D6] |
| "Am"[c2E2] [B2D2] [A2C2] | "Em"[B2D2] [e2G2] [f2A2] | [g3B3] [aA]"F"=[fF][gG]| "Em"[e6E6] |
X: 4
T: Flatbush
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
d3 e dc|B2 G2 G2|d3 g dB |c3e dc|Bc de fd|cG c2 dc|B3 c AB |G6:||
b4 ag |a2 d2 d2|g2 f2 e2|d6 |e4 dc |d2 g2 a2|b3 a bc'|a6 |
d'4 c'b|a2 d2 d2|g2 f2 e2|d6 cd |e4 dc |d2 B2 G2|BA Bc AB|G6 ||
X: 5
T: Flatbush
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
B3 c BA|G2 E2 E2|B3 e BG |A3c BA|GA Bc dB|AE A2 BA|G3 A FG |E6:||
g4 fe |f2 B2 B2|e2 d2 c2|B6 |c4 BA |B2 e2 f2|g3 f ga|f6 |
b4 ag|f2 B2 B2|e2 d2 c2|B6 AB |c4 BA |B2 G2 E2|GF GA FG|E6 ||
X: 6
T: Flatbush
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|B3c BA|G2 E2 E2|B3e BG |A3c BA|GA Bc dB|AE A2 BA|G3A FG |E6|
B3e BA|G2 E2 E2|B3c BG |A3c BA|GA Bc dB|AE A2 BA|G3A FG |E6||
|g4 fe |f2 B2 B2|e2 d3c|B6 |c4 BA |B2 e2 f2|g3 f ga|f6 |
b4 ag|f2 B2 B2|e2 d3c|B6 AB |c4 BA |B2 G2 E2|GF GA FG|E6 ||
X: 7
T: Flatbush
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
B2 Be BA|GF EF GA|B2Be BG |A3c BA|EF GA BG|AE Ac BA|G2GA =FG |E6|
B2 Be BA|GF EF GA|B2Be BG |A3c BA|GA Bc dB|AE Ac BA|G2GA =FG |E6|
g4 fe |f2 B2 B2|e2 d2c2|B6 |c4 BA |B2 e2 ef|g3 f ga|f6 |
g4 fe|f2 B2 B2|e2 d2c2|B6 |c4 BA |B2 G2 EF|G2 GA =FG|E6 ||

Give Me Your Hand

X: 1
T: Give Me Your Hand
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G>A| G4 D2|E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 de| B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 AB AG| E4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|
E2 G2 G2| G2 A2 B2|de dB AB| G4 D2|E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 d2| B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 AB cd| e4 dB|d2 d2 e2| g4 ed|e2 e2 (3geg| a4 de|
g2 g2 de| g2 g2 de|g2 g2 (3aga| b6| b2 b2 b2| b4 ag|a2 ag ab| a4 gf|
e3 f2 (3gfe| d2 d2 g2|B3 d cB| A4 (3cBA|G2 GA Bd| =f4 ed|e2 e2 g2| e4 dB|
E:lw400
d2 d2 g2| B2 B2 dB|A2 AB (3cBA| G6 ||
X: 2
T: Give Me Your Hand
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 d2| B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 AB AG| E4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|
E2 G2 G2| G2 A2 B2|D2 DB AB| G4 D2|E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 d2| B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 A2 (3Bcd| e4 dB|d2 d2 e2| g4 ed|e2 e2 g2| a4 ge|
g2 g2 de| g2 g2 de|g2 g2 a2| b6| b2 b2 b2| b4 ag|ag ab ab| a4 gf|
e2 e2 ge| d2 d2 gd|B2 B2 dB| A4 (3cBA|G2 G2 (3Bcd| =f4 ed|e2 e2 g2| e4 dB|
d2 d2 g2| B2 B2 dB|A2 Ac BA| G6 ||
X: 3
T: Give Me Your Hand
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|
E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 d2| B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 AB AG| E4 D2|
E2 G2 G2| G4 D2|E2 G2 G2| G4 D2|
E2 G2 G2| G2 A2 B2|D2 DB AB|G4 D2|
E2 G2 G2| G2 A2 B2|B2 e2 d2|B4 AG|
A2 A2 ed| B2 B2 dB|A2 A2 (3Bcd| e4 dB|
d2 d2 e2| g4 ed|e2 e2 g2| a4 ge|
g2 g2 de| g2 g2 de|g2 g2 a2| b6|
b2 b2 b2| b4 ag|a2 ag ab| a4 gf|
e2 e2 ge| d2 d2 gd|B2 B2 dB| A4 (3cBA|
G2 G2 (3Bcd| =f4 ed|e2 e2 g2| e4 dB|
d2 d2 g2| B2 B2 dB|A2 Ac BA| G6 ||

The Man In The Moon

X: 1
T: The Man In The Moon
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2 | G3 A G2 | F2 E2 D2 | G2 A2 B2 | c3 B c2|
d4 c2 | B2 c2 A2 | G3 A G2 | F2 E2 D2 |
G3 A G2 | F2 E2 D2 | G2 A2 B2 | c3 B c2 |
d4 c2 | B2 c2 A2 | G6 | G2 B2 c2 |]
d2 z2 d2 | d4 z2 | c2 A2 B2 | c6 |
B3 A Bc | d2 B2 G2 | E2 F2 G2 | A2 F2 D2 |
G3 A G2 | F2 E2 D2 | G2 A2 B2 | c3 B c2 |
d4 c2 | B2 c2 A2 | G6 | G4 |]

The Munster Cloak

X: 1
T: The Munster Cloak
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G2 GA BG | A2 AB cA | G2 GA Bd | c2 A2 F2 |!
G2 GA BG | A2 AB cA | d2 defd | c2 A2 F2 :|!
g2- ga gf | d2 g2 a2 | b2 a2 g2 | f2 g2 a2 |!
b2 a2 g2 | f2 de fd | dc Ad cA | A2 G2 G2 :|]!
X: 2
T: The Munster Cloak
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G3 A (3BAG | A2 A>B c>A | G2 G>A B>d | (3cdc (3ABA (3FGF |
G2 G>A B>G | A2 A>B (3cBA | d3 e f>d |1 c2 A2 F2 :|
|: g2 g>a g>f | d2 (3gag a2 | (3bc'b (3aba (3gag | f2 (3gag a2 |
b2 (3aba g>d | f2 d>e f>d | d>c A>d c>A |1 A2 G2 d2 :|
X: 3
T: The Munster Cloak
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G2 GA BG | A2 AB cA | G2 GA Bd | c2 A2 F2 |G2 GA BG | A2 AB cA | d2 defd | c2 A2 F2 :||
g2- ga gf | d2 g2 a2 | b2 a2 g2 | f2 g2 a2 |b2 a2 g2 | f2 de fd | dc Ad cA | A2 G2 G2 :||

Orange In Bloom

X: 1
T: Orange In Bloom
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: D2 | E2 G2 E2 | D2 G2 A2 | B2 d2 B2 | A4 BA |
G2 E2 E2 | D2 G2 A2 | B2 G2 G2 | G4 :|
A2 | B3 ABc | d4 B2 | A2 G2 A2 | B2 c2 d2 |
e2 d2 B2 | A2 G2 A2 | B3 A G2 | E4 D2 |
E2 G2 E2 | D2 G2 A2 | B2 d2 B2 | A4 BA |
G2 E2 E2 | D2 G2 A2 | B2 G2 G2 | G4 |]
X: 2
T: Orange In Bloom
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: EGE DGA| BdB A2B|GEE DGA|BGG G3:|
BAB/2c/2 d2B|AGA Bcd|edB AGA|BAG E2D|
EGE DGA|BdB A2B|GEE DGA|B2G G3||
M:4/4
BABc d2 B2|AG A2 Bc d2|ed B2 AG A2 | BA G2 E3 D |
M:6/8
EGE DGA|BdB A2B|GEE DGA|BGG G3|]

Sir John Fenwick’s The Flower Amang Them A’

X: 1
T: Sir John Fenwick's The Flower Amang Them A'
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G3 A BC|d2 de fg|d2 de fg|ed cB AG|
A2 AB cd|e2 e2 g2|e2 e2 g2|e4 d2|
G2 GA Bc|d2 e2 g2|d2 e2 g2|ed cB AG|
c2 dc BA|B2 cB AG|A2 B2 d2|e4 d2||
g2 G2 B2|g2 G2 B2|g2 G2 g2|ed cB AG|
a2 A2 c2|a2 A2 c2|a2 A2 a2|e4 d2|
g2 G2 B2|g2 G2 B2|g2 G2 g2|ed cB AG|
c2 dc BA|B2 cB AG| A2 B2 d2|e4 d2||
X: 2
T: Sir John Fenwick's The Flower Amang Them A'
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
| D2 DE FG | A2 AB d2 | A2 AB d2 | BA GF ED |
| E2 EF GA | B2 Bc d2 | B2 Bc d2 | B4 A2 |
| D2 DE FG | A2 AB d2 | A2 AB d2 | BA GF EF |
| G2 AG FE | F2 GF ED | E2 F2 A2 | B4 A2 :|
| d2 D2 d2 | d2 D2 d2 | d2 D2 d2 | BA GF ED |
| e2 E2 e2 | e2 E2 e2 | e2 E2 e2 | dc BA Bc |
| d2 D2 d2 | d2 D2 d2 | d2 D2 d2 | BA GF EF |
| G2 AG FE | F2 GF ED | E2 F2 A2 | B4 A2 :|
X: 3
T: Sir John Fenwick's The Flower Amang Them A'
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G3 A Bc | d3 e g2 | d3 e g2 | ed cB AG|
A3 B cd | e3 f g2 | e3 f g2 | e4 d2 |
G3 A Bc | d3 e g2 | d3 e g2 | ed cB AG |
cB/c/ dc BA | BA/B/ cB AG | A3 B cd | e4 d2 ||
g2 G2 B2 | g2 G2 B2 | g2 G2 g2 | ed cB AG |
a2 A2 c2 | a2 A2 c2 | a2 A2 a2 | e4 f2 |
g2 G2 B2 | g2 G2 B2 | g2 G2 g2 | ed cB AG |
cB/c/ dc BA | BA/B/ cB AG | A3 B cd | e4 d2 ||

Thugamar Fein An Samhradh Linn

X: 1
T: Thugamar Fein An Samhradh Linn
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
|:DEG A2A | ABG A2D | GAB c2A | B2G E3 |
cdc B2G | A2D G2E | DcB c2A | G2E D3 :|
X: 2
T: Thugamar Fein An Samhradh Linn
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
A2 B2 d2|e4 e2|e2 f2 d2|e4 A2|
d3 e f2|g4 e2|f4 d2|B6|
g2 a2 g2|f4 d2|e4 A2|d4 B2|
A2 g2 f2|g4 e2|d4 B2|A6||
G3 A B2|A4 G2|E4 D2|D6|
G3 A B2|d4 c2|B3 A G2|A6|
d4 d2|c4 c2|B2 A2 G2|E4 D2|
G3 A B2|A4 G2|E4 D2|D6||
X: 3
T: Thugamar Fein An Samhradh Linn
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
|: D2 E2 G2 | A4 A2 | A2 B2 G2 | A4 D2 |
G2 A2 B2 | c4 A2 | B4 G2 | E6 |
c2 d2 c2 | B4 G2 | A4 D2 | G4 E2 |
D2 c2 B2 | c4 A2 | G4 E2 | D6 :|
X: 4
T: Thugamar Fein An Samhradh Linn
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
|"G"DEG "D"A2A | A"G"BG "D"A2D | GAB "C"c2A |"G"B2G "Em"E3 |
"Am"cdc "G"B2G | "D"A2D "G"G2E | D"C"cB "Am"c2A | "G"G2"Em"E "D"D6/2|
X: 5
T: Thugamar Fein An Samhradh Linn
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
A3B d2|e4 e2|e3f d2|e4 A2|
d3e f2|g3f e2|f3e d2|B6|
g3a ge|f3e d2|e4 A2|d4 B2|
A3g f2|g4 e2|d4 B2|A6||

The Trip We Took Over The Mountain

X: 1
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2 G3A|B2 G2 G2|A2 ^G2 A2|f3 gaf|
g2 d2 de|d2 c2 AF|G3 BAG|F3 AGF|
D2 G3A|B2 G2 GB|A2 ^G2 A2|f3 gaf|
g2 d2 de|d3 cAF|G6|G4|]
g2|g2 d2 g2|g3 bag|f2 d2 e2|=f3 ga^f|
g2 d2 de|d2 c2 AF|G3 BAG|F4 g2|
g2 d2 g2|g3 bag|f2 d2 e2|f3 gaf|
g2 d2 de|d3 cAF|G6|G3 AGF|]
X: 2
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2 G2 GA|B2 G2 GB|A2 A^G A2|f3 gab|
g2 d2 de|d3 cAF|G3 BAG|F3 AGF|
D2 G3A|B3G GB|A2 A^G A2|f3 gab|
g2 d2 de|d3 cAF|G3A G2|1 G4-GE:|2 G4 gf|]
g2 d2 g2|g3 bag|f2 d3e|f3 gab|
g2 d2 de|d3 cAF|G3 BAG|F3 gga|
g2 d2 g2|g3 bag|f2 d2 de|f3 gab|
g2 d2 de|d3 cAF|G3A G2|G3 ggf||
g2 d2 g2|g3 bag|f2 d3e|f2 g2 ab|
g3 dde|d3 cAF|G3 BAG|F3 AGF|
D2 G3A|B2 G3B|A3^G A2|f3 gab|
g2 d3e|d3c A2|G3A G2|G6|]
X: 3
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D>D||:D2 G2 A2|B3 A G2|A2 F2 F2|f3 g a>f|g2 d2 d2|d3 c A>F|
G3 A G>F|D4 D>D|D2 G2 A2|B3 A G2|A2 F2 F2|f3 g a>f|g2 d2 d2|
d3 c A>F|G6 | G4 :||
d>d||:d2 g2 g2|g2 a2 g2|f2 d2 e2|_f4 =f2|g2 d2 d2|d3 c A>F|G3 A G>F|
D4 D>D|D2 G2 A2 |B2 A2 G2|A2 F2 A2|f4 g>a|g2 d2 d2|d3 c A>F|G6|
X: 4
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G3/4F/4|:DG G3/4A/4|BGG|AGA|f3/2 g/2 a3/4f/4|
gd d3/4e/4|d c3/4B/4 A|G3/2 B/2 A3/4G/4|F3/2 A/2 G3/4F/4|!
DG G3/4A/4|BGG|AGA|f3/2 g/2 a3/4f/4|
g3/2 f/2 d3/4B/4|cAd|G3/2 B/2 A3/4F/4|1 G2 G3/4F/4:|2 G2|]!
* g3/4f/4[|gd g3/4f/4|g a3/2 g/2|fde|f3/2 g/2 a3/4f/4|
gd d3/4e/4|d c3/4B/4 A|G3/2 B/2 A3/4G/4|F2 g3/4f/4|!
gd g3/4f/4|g a3/2 g/2|fde|f3/2 g/2 a3/4f/4|
g3/4 f/2 d3/4B/4|cAd|G3/2 B/2 A3/4F/2|G2|]
X: 5
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D>D||:D2 G2 GA|B2 G2 G2|A2 G2 A2|f3 g a>f|
g2 d2 de|d3 c A>F|G3 A G>F|D4 D>D|
D2 G2 GA|B2 G2 G2|A2 G2 A2|f3 g a>f|
g2 d2 de|d3 c A>F|G6 | G4 :||
d>d||:g2 d2 g2 |g2 a2 g2|f2 d2 e2|=f3g a2|
g2 d2 d2|d3c A>F|G3A G>F|D4 D>D|
D2 G2 GA |B2 G2 G2|A2 G2 A2|f4 g>a|
g2 d2 d2|d3 c A>F|G6|G4:||
X: 6
T: The Trip We Took Over The Mountain
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GE|:D2 G2 GA|B2 G3 B|AB c2 A2|f3 g af|
g2 d2 de|d2 c-c/2c/2 AF|1G3 B AG|F3 G EF:|2G3 B AF|G6|
|:g2 d2 gf|g3 a2 g|fe d2 de|=f3 g a^f|
g2 d2 de|d2 c-c/2c/2 AF|1G3 B AG|F6:|2G3 B AF|G4 GE||