Debbie van Tuyll’s tune sets

Thugamar Fein An Samhradh Linn, Thugamar Fein An Samhradh Linn.

T: Thugamar Fein An Samhradh Linn
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
|"G"DEG "D"A2A|A"G"BG "D"A2D|GAB "C"c2A|"G"B2G "Em"E3|
"Am"cdc "G"B2G|"D"A2D "G"G2E|D"C"cB "Am"c2A|"G"G2"Em"E "D"D6/|
T: Thugamar Fein An Samhradh Linn
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
A3B d2|e4 e2|e3f d2|e4 A2|
d3e f2|g3f e2|f3e d2|B6|
g3a ge|f3e d2|e4 A2|d4 B2|
A3g f2|g4 e2|d4 B2|A6||