james horne’s tune sets

Amhrán Na Leabhar, Táimse Im’ Chodladh, Eanach Dhúin, An Raibh Tú Ag An GCarraig?, Pórt Na BPúcaí, John O’Dwyer Of The Glen, John O’Dwyer Of The Glen, Boolavogue, She Moved Through The Fair, The Derry Air, Roslyn Castle, Maighdeanan Na H-Àiridh, Leaving Uist, Highland Cradle Song, Hector The Hero, I Will Go Home To Kintail, Leaving Glen Affric, The Mist On The Mountain, Irish Lamentation, The Flowers Of The Forest, The Mist On The Mountain, The Mist On The Mountain, The Mist On The Mountain, Da Slockit Light, Da Slockit Light, The Glencoe, Citi Na GCumann.

T: Amhrán Na Leabhar
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
|:B2|E4F2|G4A2|Be3-e2-|e4f2|e4d2|B4A2|Bc d4-|d4e2|
E4F2|G4F2|GA B4-|B4A2|F4E2-|E4D2|E6-|E4:|
|:d2|e2e4|e4d2|ef g4-|g4f2|e4d2|B4A2|B6-|B4c2|
d6|d4c2|d2e4-|e4d2|B4A2|G4A2|B6-|B4B2|
E4F2|G4A2|B2e4-|e4f2|e4d2|B4A2|Bc d4-|d4e2|
E4F2|G4F2|GA B4-|B4A2|F2E4-|E4D2|E6-|E4:|
T: Táimse Im' Chodladh
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
AF | "G"G2>A2 Bc | "D"d2f2>e2 | d4cA | "G"GF"D"D4 |
"Em"B4AG | "D"Add2(3cAF | "C"G4G2 | "G"G4AF |
"G"G2>A2 Bc | "D"d2f2>e2 | d4cA | "G"GF"D"D4 |
"Em"B4AG | "D"Add2cA | "C"G4G2 | "G"G4AB |
"D7"c2A2d2 |f2d2(3def | "C"g3f ga | "D"add2de |
f2>g2a2 | "C"g4fe | "D"d2>c2 AF | "G"G4 de |
"D"f2>g2a2 | "G"g4fe | "D"d4cA | "G"GF"D"D4 |
"Em"B4AG | "D"Add2cA | "C"G4G2 | "G"G4 |]
T: Eanach Dhúin
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
E EF | G2 FE FE | d2 ef ed | B2AF EF |
D2>E2 EF | G2 FE FE | d2 ef ed | B2AF EE |
E2>B2 Bc/d/ | e2fe d/B/c | d2 ef ed | B2AF EF |
D3 DE F | G2 FE FE | d2 ef ed | B2AF EE | E3 |]
T: An Raibh Tú Ag An GCarraig?
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
{D}Je6|dJB4{c}B-|B3 A2B-|B2 {D}d2Je2-|e6-|!>!e4z2|
z2 ef{a}fJg-|g{a}g3 {a}fe|Jf6|{ef}e d3{c}BA|JB6-|!>!B6|
z2z3e-|e/f/{a}fJg4-|g2-g3{a}g|{a}feJf4|z2{ef}ed2{c}B|AJBze3-|
e2{fef}edeJf-|f6-|!>!fz2Jg3|{a}fe2d2e|{a}e6-|!>!e3z3|
z3fJg2|{a}fe2dJB2-|B2{c}B3A|B/c/d3-d2-|d{a}dA2 JB2-|!>!B4z2|
z2{a}fJg3|fed2JB2-|B{c}BAJF3-|F{A}F2-E3-|E{FEF}ED4-|D6-|!>!D3z3|
EFJ{A}G3{A}G-|~G6-|!>!G3z3|dJe4d|{c}B {c}A2JF3-|~F6-|!>!F4z2|
{A}FGJA3B/A/|.F DJE2{A}E2-|E4{A}E D|EEJF4-|
F2{A}F{GFG}FE2-|E2{A}E4|{A}~E6-|E6-|!>!E4z2|z6|
T: Pórt Na BPúcaí
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
d>c A3 B | A{BA}G/E/ F2 G2 | A>B =c3{dc}B | A3/2{BA}G/ {AB}A4 |
d>c {AB}A3 B | A{BA}G/E/ {A}F2 {A}G2 | A{BA}G/F/ G4- | G{AG}F G4 :|
|: A>B c2 d2 | e f/g/ {fg}f2 g2 | {b}a{ba}g/f/ g2 e>f | {ef}e{fe}d/B/ c4 |
[1 {AB}A>B c2 d2 | {ef}e f/g/ {fg}f2 g2 | {b}a{ba}g/f/ g2 e>f | e{fe}d/c/ d4 :|
[2 d>c {AB}A3 B | {c}A{BA}G/E/ F2 G2 | A{BA}G/F/ G4- | G{AG}F G4 ||
T: John O'Dwyer Of The Glen
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
GA |: B4 c2 | d4 c2 | AB- B2- B2- | B2 (3ABA GF |G4 F2 | G4 F2 |G2 A4- | A4 DE |
F4 GA | G4 F2 | D2 E2 D2- | D4 B,2 |C4 B,C | D4 D2 | D6- |1 D4 GA:|2 D6 ||
D4 FD | F4 G2 | A2 B4- | B4 c2 |d4 e2 | d4 cB | c2 d4- | d2 (3ded cA |
B2 c2 d2- | d4 (3cAF | G2 A4- | A4 FA |G4 F2 | D4 D2 | D6- | D4 dc |
B4 c2 | d4 c2 | AB- B2- B2- | B2 (3ABA GF |G4 F2 | G4 F2 | G2 A4- | A4 DE |
F4 GA | G4 F2 | D2 E2 D2- | D4 B,2 |C4 B,C | D4 D2 | D6- | D4 |]
T: John O'Dwyer Of The Glen
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmix
G cd|e3d ef|g3a gf|d2e4-|e3d cB|c4 cB|c4 cB|c2d4-|d4 GA|
B3B cd|c4cB|G2A4-|A3G FE| F4EF|G4G2|G6-|1 G3:|2 G4||
G2|B4G2|B3c de|f2d4-|d3d ef|g4ga|g4fe|f2d4-|d4gf|
e4ef|d4 cB|c2d4-|d3c Bd|cB G4-|G4G2|G6-|G3|]
T: Boolavogue
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D|"G"G>F G2 Bd|"C"g>f eg- ge|"G"de "Em"B2 AG|"Am"A>G E3 "D"F|
"G"G>F G2 Bd|"C"g>f eg-ge|"G"de B2 AG|"D"A>G"G"G3d|
"Bm"dBd2ef|"C"g>f eg- ge|"G"deB2AG|"Am"A>GE3"D"D|
"G"G>F G2 Bd|"C"g>f eg- ge|"G"de B2 AG|"D"A>G"G"G3|]
T: She Moved Through The Fair
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
|(3DEF|G4 FG|A2 A4-|A4 GE|C2 D2 D2-|{EDC}D6-|D2 z2 AB|
c2 d3 A|B A3 F2|G4 {AG} F>G| A6-|A2 z2 AB|
c2 d3A|BA3 F2|G4 FG| A6-|A2 z2 (3DEF|
G6-|G4 FG|A6-|A2 z2 GE|C2 D2 {EDC}D2-|D6-| D4|
T: The Derry Air
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
F GA | "G"B3A "G7"Be dB | "C"AGE2zG"Cm" Bc | "Bm"d3e "Em" dB GB | "A7"A4z "D7"F GA |
"G"B3A "G7"Be dB | "C"AGE2zF "Cm"GA | "Bm"B3"Em"c "A7"BA "D7"GA | "G"G4z d "D7"ef |
"G"g3f "C"fe de | "Bm"dB"Em"G2z"Am"d "B7"ef | "Em"g3f "C"fe "Bm"dB | "A7"A4z "D7"d dd |
"G7"b3a "C"ag eg | "Bm"dB"Em"G2z"Cm"F GA | "Bm"Be "Em"dB "A7"AG "D7"EF | "G Cm G"G4z |]
T: Roslyn Castle
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmin
FE | "Dm"D2A>B A2GA | "Bb"BAGF "A"E2F>E |"Dm"D2d>e f2ed | "A"^cdec "Dm"A2FG |
"Bb"BAGF "A"E2FG | "Dm"AFED "A"^c2de |"Dm"fde^c dAGA | FD E>D D2 :|
A2 | "Dm"d2de f2ed | a>gfg "A"e2d^c |"Dm"dAde f2ed | agfg "A"e2GA |
"Bb"BAGF "A"E2FG | "Dm"AFED "A"^c2de |"Dm"fde^c dAGA | FD E>D D2 :|
T: Maighdeanan Na H-Àiridh
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
G|:ce |"F/C" f2 "C"e2 dB | "F/C"A2 "B/G"B2 AE | "C"G2 "F/C"A2 c>B | "C"c3G ce |
"F/C"f2 "C"e2 dB | "F/C"A2 "G/C"B2 AE | "C"G2 A2 cB | (c2 c2) ce |
"C"g3g "F"af | "G"d2 d2 "C7/E"eg | "F"(a2 a2) "C/E"ge | "D7sus/G"g3f ed |
"C/E"c2 "C"g2 "C7"ec | "F"A2 Bc "C/E"ec | "Csus/G"G2 "F/G"A2 cB | "C"(c2 c2) :|
T: Leaving Uist
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
ed|B3A AG|AGE3G|A3BB2|e3e de|g3a ag|edB3A|G3B AG|E4ed|
B3A AG|AGE3G|A3BB2|e3e de|g3a ag|edB3A|G3B de|A4a2|
a4b2|age2eB|d3eg2|g4ag|de ga ed|AB de AG|EG2B AG|E4ed|
B3A AG|AGE3G|A3BB2|e3e de|g3a ag|edB3A|G3B de|A4ed|
T: Highland Cradle Song
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A2d3e|f4g2|f6|e6|A2c3d|e4f2|ed3B2|A6|
A2d3e|f4g2|f6|e4a2|a2A3d|f4e2|d6-|d4a2|
a2g3B|B4g2|g2f3A|A4f2|f2e3G|G4e2|e2d3B|A4a2|
a2g3B|B4g2|g2f3A|A4f2|f2e3f|g2B3c|d6-|d4z2|
T: Hector The Hero
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA|B3 AG2|e3 dB2|d6-|d4 GA|B3 AG2|e3 dB2|A6-|A4 GA|
B3 AG2|e3 dB2|d3 GA2|B g3 e2|d3 GB2|A4 G2|G6-|G4:|
Bd|e3 fe2|g3 fe2|d6-|d4 Bd|e3 dB2|d3 GB2|A6-|A4 Bd|
e3 fe2|g3 fe2|d3 GA2|B g3 e2|d3 GB2|A4 G2|G6-|G4:|
T: I Will Go Home To Kintail
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
E4G2 | A2D4 | D4C2 | E2D4 | E4G2 | A2D4 |A4G2 | E3DC2 |
E4G2 | A2D4 | B3AG2 | A2D4 | E2G4 | E2A4 | A3GE2 | D6 | D6 |
c3BA2 | d4A2 | B4A2 | GEC4 | c3BA2 | d4A2 | A4G2 | E3DC2 |
c3BA2 | d4A2 | B4A2 | GEC4 | D4D2 | E3AAG | E4G2 | E2D4 | D6 |
T: Leaving Glen Affric
M: 3/4
L: 1/8
K: Bdor
e2| A3 ^GBc | A4 c2 | e4 e/A| f4 a2| e4 f2| c4 ec| B2 A c2| B4 e2|
A3/ ^GBc | A4c2| e4 e/A| f4 a2| e4 f2| c4 ec| B3 A c2| A4:|
f2| f3 efa| e4f2| f3 efa | a4 f2| f3 efa|
A4c2 | c4 ec | B4e2 | A3 ^GBc | A4c2 | e4eA/| f4a2 | e4f2 | c4 ec | B3 Ac|A4:|
T: The Mist On The Mountain
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
"Am"A6|A6|"C"e3 e e2|"Em"e2 d2 B2|"G"G6|G6|"Bm"B3 A B2|"Am"A3 G A2|
"Am"c6|"G"d6|"C"e3 ^f g2|"Em"B3 A G2|"Am"A3 B e2|"G"d2 c2 B2|"Am"A6|A6||
"Am"e6|e6|"G"d3 e g2|"Am"e3 d B2|"G"G4 G2|"Bm"d4 B2|"Am"e4 e2|"Bm"d3 c B2|
"Am"A6|c6|"G"d3 e g2|"Em"B3 A G2|"Am"A3 B e2|"G"d2 c2 B2|"Am"A6|A6|]
T: Irish Lamentation
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G2A2|B4 dB3 AG3|A4 G4 G2 A2|B4 dB3 AG3|A4 A4 G3A|
BG3 cA3 BG3|E3D E4 G3A|B4 G4 G2 A2|G4 G4 G2 A2||
B4 B4 B2 c2|B4 B4 AB3|a4 A4 A2B2|A4 A4 G2 A2|
BG3 cA3 BG3|E3D E4 G3A|B4 G4 G2 A2|G4 G4 G2 A2||
B4 d4 d2 e2|d2 c2 B2 A2 G2|G4 g4 a2 b2|g4 g4 G2 A2|
B4 d4 d2 e2|d4 c2 B2 A2 G2|G4 g4 g2 a2|g4 g4 d2 e2|
=fe3 =f2 g2 a=f3|e2 d2 e2 =f2 ge3|d2 e2 g2 B2 A2 G2|A4 A4 G2 A2|
BG3 cA3 BG3|E3D E4 G2A2|B4 G4 G3A|G4 G4||
T: The Flowers Of The Forest
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
[M: 6/8]
e|:A3 A2B|A2B/>c/ d2(3e/f/g/|f3 e2d|B/d/-d2 B2A/<G/|
A3 A2B|A2B/>c/ d2(3e/f/g/|f3 e2f|[1 d3 d2B:|[2 d3 d3||
|:c3 c/e3/2d/>c/|B2A B/d/-d2|A/f/-f2 e2d|B/d/-d2 B2 A/<G/|
c3 c/e3/2d/>c/|B2A B/d/-d2|A/f/-f2 e2c|[1 d3 d3:|[2 d3 d2||
e|f/a/-a2 a3|a2g f/a3/2-a/>g/|f3 e2d|B/d/-d2 A3|
f/a/-a2 a3|a2g f/a3/2-a/>g/|f3 e2c|d3 d2e|
f/a/-a2 a3|a2g f/a3/2-a/>g/|f3 e2d|B/d/-d2 B2A/<G/|
A3 A2B|A2B/>c/ d2(3e/f/g/|f3 e2f|d3 d2|]
T: The Mist On The Mountain
M: 3/4
L: 1/8
K: Ddor
D4 C2 | DA-A2 z2 || A3 A c2 | c2 A2 F2 | G6 | G4 z2 |
A3 G A2 | G2 F2 D2 | F2 G4 | G4 z2 |
A3 B c2 | G2 F3 D | F3 F A2 | G3 F E2 | D6- | D2 z4 ||
D4 D2 | D A4 A | A2 E4 | D4 ED |
C3D C2 | C G4 G | G2 E4 | D4 DE |
F2 F2 EF | G4 FG | A2 A2 C2 | E4 DC |
D3 D A2 | G3 F E2 | D6- | D2 z4 ||
T: The Mist On The Mountain
M: 3/4
L: 1/8
K: Ador
"Am"A4 G2 | Ae-e2 z2 | e3 e g2 | g2 e2 c2 | "G"d6 | d4 z2 |
"C"e3 d e2 | "G"d2 c2 A2 | "Am"c2 d4 |"D" d4 z2 |
"C"e3 f g2 | "G"d2 c2 z A|"Am" c3 c e2 | "G"d3 c B2 | "Am"A6- | A2 z4 ||
"Am"A A3 A2 | A e4 e | "G"e2 B3 B |"Am" A4 BA |
"G"G3A G2 | G d4 d |"Em" B3 A B2 | "Am"A4 AB |
"C"c2 c2 Bc | "G"d d3 cd | "Am"e3 e g2 |"D" B4 AG |
"Am"A e3 e2 | "G"d3 c B2 |"Am" A6- | A2 z4 ||
T: The Mist On The Mountain
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
A3|A3|e>de|edB| G3|G2A|B>AB|A>GE |c3|d3|
e>^fg|B>AG|A>Be|dcB|A3|A3||
e3|e3| deg|edB| G2G|d2B|e2e|d>cB|A3| c3|
d>eg|B>AG|A>Be|dcB|A3|A3||
T: Da Slockit Light
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
P: 2nd
FE |"D" A,3 D F2 A2 | dc AG "Bm7" F2 D2 | "G" G2 B2 "D" F2 A2 | "Em" GF ED "A7" A,4 |
"D" A,3 D F2 A2 | dc AG F2 D2 | "Em" G,4 "A7" A,3 C | "D" [A,6D6] :|
g |"D"d2 A2 "A7"c3 E | "Em" G4 "A7" FE DC | "D" D4 "E7" ^G3 E | "A7" C2 A,2 B,2 C2 |
"D" D4 "A7" A4 | "Em" G6 GF | "G" G2 B,2 "A7" A,B, A,C | "D" DA, B,G, A,4 |
"D" D4 "A7" C4 | "Em" B,6 GF | "G" G2 B2 "D" F2 A2 | "Em" GF ED "A7" A,4 |
"D" A,3 D F2 A2 | "D+" ^A4 "Bm7" F2 D2 | "Em" G,4 "A7" A,3 C | "D" [A,4D4]- [A,3D3] |]
T: Da Slockit Light
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
FE|D3F A2d2|fedc d2A2|B2d2 A2d2|BAGF EGFE|
D3F A2d2|fedc d2A2|B2G2 AGFE|D4- D2:|
g2|f2a2 e3c|d3e dcBA|f2a2 e2^g2|a4- a2=g2|
f2a2 e3c|d3e dcBA|B2G2 AGFE|D4- D3g|
f2a2 e3c|d3e dcBA|B2d2 A2d2|BAGF EGFE|
D3F A2d2|fedc d2A2|B2G2 AGFE|D4- D2|]
T: The Glencoe
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
F>G | A2 d2 F2 d2 | A>FA<d f2 fg/a/ | g3 e c>AB>c | d>cd>B A2F>G |
A2 d2 F2 d2 | A>FA<d f2 fg/a/ | g3 e c>AB>c | d2 d>c d2 :|f>g |
a2 a>g f>df<a | g2 g>e c>Ac<e | d>cd<e f>ef<a | g>fg<b a2f>g |
a2 a>g f>df<a | g2 g>e c>Ac<e | d>cd>f e<ac<e | d2 d>c d2f>g |
a2 a>g f>df<a | g2 g>e c>Ac<e | d>cd<e f>ef<a | g>fg<b a2f>g |
a/g/f g>e f>de<c | d>BA>F D>FA<d | B>GB<d c>Ac<e | d2 d>c d2 |]
T: Citi Na GCumann
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
cd|e3dc2|d2c2B2|A4GA/G/|E4F2|G3FG2|A3GF2|E4cd|
e3dc2|d2c2B2|A4GA/G/|E4F2|G3FE2|D4D2|D4EF||
G3FG2|A3Bc2|d3cd2|e3fed|c3BA2|G4FG/2F/2|
E4cd |e3dc2|d3cB2|A4GA/G/|E4F2|G3FE2|D4D2|D6||