Download ABC

Toon’s tunebook: waltzs

Order by name, newest, oldest.

Amhrán Na Leabhar

X: 1
T: Amhrán Na Leabhar
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
|:B2|E4F2|G4A2|Be3-e2-|e4f2|e4d2|B4A2|Bc d4-|d4e2|
E4F2|G4F2|GA B4-|B4A2|F4E2-|E4D2|E6-|E4:|
|:d2|e2e4|e4d2|ef g4-|g4f2|e4d2|B4A2|B6-|B4c2|
d6|d4c2|d2e4-|e4d2|B4A2|G4A2|B6-|B4B2|
E4F2|G4A2|B2e4-|e4f2|e4d2|B4A2|Bc d4-|d4e2|
E4F2|G4F2|GA B4-|B4A2|F2E4-|E4D2|E6-|E4:|

Ashokan Farewell

X: 1
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|d3 cBA|F4 EF|G3 FED|B,2D2B,2|
A,2D2F2|A2d2f2|f3gf2|e4:|
FG|A3FD2|d4A2|B3cd2|AF F2D2|
A3ED2|B,3G,G,2|G,6|A4 FE|
D2F2A2|=c4d2|B3cd2|AF F2D2|
A,2D2F2|A2d2F2|E3DC2|D4:|
X: 2
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|:d3 c BA|F4 EF|G3 F ED|B,2 D3 B,|A,2 D2 F2|A2 d2 f2|
|1 f3 g f2|e4 Ac :|2 A2 c2 e2|d4 FG ||A3 F D2|d4 A2|B3 c d2|
A F3 E2|F3 E D2|B,4 G,2|A,6|A4 FE|D2 F2 A2|=c6|
B3 c d2|A2 F3 D|A,2 D2 F2|A2 d2 F2|E2 D C2|D4 Ac :|
X: 3
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: AB/c/ |d3 c BA | F4 EF | G2 GF ED | B2 d3 B | A2 d3 F | A2 d2 e2 | f3 g f2 | e4 fe |
d2 dc BA | F/G/F E2 F2 | G3 F ED | B4 dB | A2 d3 F | A2 d2 f2 | A2 c3 e | d4 :|
|: FG |A3 F D2 | d4 A2 | B3 c dB |A2 F/G/F E2 | F3 E D2 | B4 G2 | A6- | A4 FE |
D2 F3 A | =c4 d^c | B2 Bc dB | A2 F3 D | A2 d3 f | A2 d/e/d F2 | E2 D3 D | D4 :|
X: 4
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|:"D" d3 cBA|"D7" F4 EF|"G" G3 FED|"Em" B,2D3B,|
"D" A,2D2F2|"Bm" A2d2f2|"Em" f3gf2|"A7" e4Acj|
"D" d3 cBA|"F#m" F4 EF|"G" G3 FED|"Em" B,2D3B,|
"D" A,2D2F2|"Bm" A2d2f2|"A7" A2c2e2|1"D" d4Ac:|2"D" d4FG|]
|:"D" A3FD2|"D7" d4A2|"G" B3cd2|"D" AF3E2|
"D" F3ED2|"Bm" B,4?G,2|"A" A,6|"A7" A4 FE|
"D" D2F2A2|"C" =c6|"G" B3cd2|"D" AF3D2|
"D" A,2D2F2|"Bm" A2d2F2|"Em" E3D"A7"C2|1"D"D4FG:|2"D" D6|]
X: 5
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
df|:"G" g3 fed|"G7" B4 AB|"C" c3 BAG|"Am" E2G3E|
"G" D2G2B2|"Em" d2g2b2|"Am" b3c'b2|"D7" a4df|
"G" g3 fed|"Bm" B4 AB|"C" c3 BAG|"Am" E2G3E|
"G" D2G2B2|"Em" d2g2b2|"D7" d2f2a2|1"G" g4df:|2"G" g4Bc|]
|:"G" d3BG2|"G7" g4d2|"C" e3fg2|"G" dB3A2|
"G" B3AG2|"Em" E4C2|"D" D6|"D7" d4 BA|
"G" G2B2d2|"F" =f6|"C" e3fg2|"G" dB3G2|
"G" D2G2B2|"Em" d2g2B2|"Am" A3G"D7"F2|1"G"G4Bc:|2"G" G6|]
X: 6
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: Ac | d3 c BA | F4 EF | G3 F ED | B,2 D3 B, |
A,2 D2 F2 |A2 d2 f2| [1 f3 g f2 |e4 :|] [2 A2 c2 e2 | d4 |]
FG | A3 F D2 | d4 A2 | B3 c d2 | A F3 E2 |
F3 E D2 | B,4 G,2 | A,6 | A4 FE |
D2 F2 A2 | =c6 | B3 c d2 | A2 F3 D |
A,2 D2 F2 | A2 d2 F2 | E3 D C2 | D4 |]
X: 7
T: Ashokan Farewell
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
Ac|:d3 c BA|F4 EF|G3 F ED|B2 d3 B|
A2 d2 f2|A2 d2 f2|1 f3 g f2|e4 Ac :|2 e2 d2 c2|d4 FG||
|A3 F D2|d4 A2|B3 c d2|A F3 E2|
F3 E D2|B4 G2|A6|A4 FE|D2 F2 A2|=c6|
B3 ^c d2|AF3 D2|A2 d2 f2|A2 d2 f2|e3d c2|d4 Ac :||

Belgarth

X: 1
T: Belgarth
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D GA|"G"B3cB2|"D"A3 G F2|"C"EG3E|"G"D3D GA|"Am"B3A G2|"D"d2c2B2|(A6|A4)GA|
"G"B3cB2|"D"A2G2F2|"C"DG3E2|"G"D4D2|"Am"EG3c2|"D"A2G2F2|"G"(G4(G2)|"G"G3)G Bc||
"G"d4d2|"C"e4e2|"G"Bd3BA|G3G Bc|d3 Bd|"Am"e3 d cB|"D"(A6|A4) GF|
"C"EG3GE|"Em"DG3GD|"Am"C(G3G)C|"G"B,3B, GA|B3cB2|"D"AG3F2|"G"(G4"C"(G2)|"G"G6)||
X: 2
T: Belgarth
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
(GA) |"G" B3 c B2 |"D" A4 GF |"C" E G3 E2 |"G" D3 G A2 | B3 A G2 |"Am" d3 c B2 |"D" A6- |A4 (GA) |
"G" B3 c B2 |"D" A3 G F2 |"C" E G3 E2 |"G" D3 D E2 |"^?" G3 c B2 |"D" A3 G F2 |"G" G6- | G4 :|
Bc |"G" d4- d2 |"C" e4 c2 |"G" B2 d4- | d4 Bc | d4- d2 |"Am" e2 c2 B2 |"D" A6- | A4 GF |
"C" E G3 E2 |"Em" D G3 D2 |"C" E G3 E2 |"G" D4 GA | B3 c B2 |"D" A3 G F2 |"G" G6-"C" |"G" G4 :|

The Changelings

X: 1
T: The Changelings
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|: "Bm" B2 BA Bd | "G" ABBA FE | "D" Fd dc ec | "A" d2 de c2 |!
"Bm" ~f3e df | "A" e2 a2 c2 |1 "G" ~B3d "A"ce | "Bm" df ed c/B/A :|2 "G" ~B3d "A" cA | "Bm" B4 a2 ||!
|: "A" a3f df | ~e3d c/d/e | "Bm7" fb ba fa | b3a f2 |!
"G" de ef B2 | "D/F#" A3B FE | "Em" FB B/c/d "D/F#" ce | "G" d2 ed c/B/A :|
X: 2
T: The Changelings
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
B3 A B/c/d | B3 A FE | Fd dc ec | d2 de c2 |
f3 e d2 | e2 a2 c2 | B3 d ce | df ed c/B/A |
F2 BA B/c/d | B3 A FE | Fd dc e2 | d2 de c2 |
f3 e d2 | e2 a2 c2 | B3 d cA | B4 a2 ||
|: a3 f df | e4 B/c/e | fb ba fa | b2 ba f2 |
de ef B2 | A3 B FE | FB Bd ce | d2 ed c/B/A :|

Drunk At Night And Dry In The Morning

X: 1
T: Drunk At Night And Dry In The Morning
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
AB|:c4 B2|cB AB c2|E2A2 Bc|d2c2B2|
cB AB c2|ED CD E2|F2A2 G2|1A4 AB:|2A6||
|:A2 ef ec|A2 ef ec|A2e2e2|e3dc2|
A2 ef ec|A2 ef ec|A2c2c2|c3B AB|
cB AB c2|ED CD E2|F2A2 Bc|d2c2B2|
cB AB c2|ED CD E2|F2A2G2| A6:|
|:d2 fd fd|c2 ec ec|E2A2 Bc|d2c2B2|
d2 fd fd|c2 ec ec|E2A2G2|A6:|
|:A2f2f2|A2e2e2|A2e2e2|e3dc2|
A2f2f2|A2e2e2|A2c2c2|c3B AB|
cB AB c2|ED CD E2|F2A2 Bc|d2c2B2|
cB AB c2|ED CD E2|F2A2G2 |A6:|
X: 2
T: Drunk At Night And Dry In The Morning
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA|:B4 A2|BA GA B2|D2 G2 AB|c2B2A2|
BA GA B2|DC B,C D2|E2G2F2|G4:||
z2|G2 de dB|G2 de dB|G2d2d2|d3cB2|
G2 de dB|G2 de dB|G2B2B2|B3 A GA|
BA GA B2|DC B,C D2|E2 G2 AB|c2B2A2|
BA GA B2|DC B,C D2|E2G2F2|G4||
|:(3G,A,B,|C2 EC EC|B,2 DB, DB,|G,2 G2 AB|
c2B2A2|1 C2 EC EC|B,2 DB, DB,|G,2 G2 F2|G4:|2 BA GA B2|
DC B,C D2|E2G2F2|G4||
z2|G2e2e2|G2d2d2|G2d2d2|d3cB2|
G2e2e2|G2d2d2|G2B2B2|B3 A GA|
BA GA B2|DC B,C D2|E2 G2 AB|c2B2A2|
BA GA B2|DC B,C D2|E2G2F2|G4||
X: 3
T: Drunk At Night And Dry In The Morning
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
de|:f4 e2|fe de f2|A2 d2 ef|g2 f2 e2|
fe de f2|AG FG A2|B2 d2 c2 |1 d4 de :|2 d4 ||
z2 |d2 ab af|d2 ab af|d2 a2 a2|a3 g f2|
d2 ab af|d2 ab af|d2f2f2|f3 e de|
fe de f2|AG FG A2|B2 d2 ef|g2f2e2|
fe de f2|AG FG A2|B2 d2 c2|d4||
|:(3DEF|G2 BG BG|F2 AF AF|D2 d2 ef|g2 f2 e2 |
|1 G2 BG BG|F2 AF AF|D2 d2 c2|d4:|
|2 fe de f2 |AG FG A2|B2 d2 c2|d4||
z2|d2 b2 b2|d2 a2 a2|d2 a2 a2|a3 g f2|
d2 b2 b2|d2 a2 a2|d2 f2 f2|f3 e de|
fe de f2|AG FG A2|B2 d2 ef|g2 f2 e2|
fe de f2|AG FG A2|B2 d2 c2|d4||

Eibhlí Gheal Chiúin Ní Chearbhaill

X: 1
T: Eibhlí Gheal Chiúin Ní Chearbhaill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
|:D>EG A>GA|B>AG A>GA|B>AG G<ED|D3 D3:|
A>Bc d>ed|d>cB A>GE|A>Bc d>ed|c3 BAG|
A>Bc d>ed|d>cB A>GA|B>AG G<ED|D3 D3||
X: 2
T: Eibhlí Gheal Chiúin Ní Chearbhaill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmix
"C" G3 A c2 | "G" d4 cd | "C" e3 d c2 | "G" d4 cd |
"C" e3 d c2 | "Am" c3 A G2 | "Em" G6- | G4 :|
"Dm" d3 e f2 | "G" g3 a g2 | "C" g3 f e2 | "G" d3 c A2 |
"Dm" d3 e f2 | "G" g3 a g2 | "F" f6 | "C" e2 d2 c2 |
"Dm" d3 e f2 | "G" g3 a g2 | "C" g3 f e2 | "G" d4 cd |
"C" e3 d c2 | "Am" c3 A G2 | "Em" G6- | G4 ||
X: 3
T: Eibhlí Gheal Chiúin Ní Chearbhaill
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
|: D2 | "D"D3 E G2 | "D"A4 G A | "G"B3 A G2 | "D"A4 G A | "G"B3 A G2 | "Em"E4 D2 | "D"(D6 | D4) :|
|: D2 | "D"A3 B c2 | "D"d3 e d2 | "D"d3 c B2 | "Am"A2 G2 E2 | "D"A3 B c2 |"D"d3 e d2 | "C"c6 |
"G"B2 A2 G2 | "D"A3 B c2 | "D"d3 e d2 | "D"d2 c2 B2 | "Am"A2 G2 A2 | "G"B3 A G2 | "Em"E4 D2 | "D"(D6 | D4) :||

Far Away

X: 1
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
FA |B2 BA Bd |cA F2 FA |B2 BA B3/4c/e3/4 |
c4 dc |B2 BA B3/4c/d3/4 |cB A2 de |fe dc BA |
B3 A FA |B2 BA Bd |cA F2 FA |B2 BA B3/4c/e3/4 |
c4 dc |B2 BA B3/4c/d3/4 |cB A2 de |fe dc BA |
B3 c de |f2 fe f3/4g/a3/4 |ec A2 de |f2 fe f3/4g/a3/4 |
e4 de |fd Be cA |dB Gd BG |F2 B2 BA |
B3 c de |f2 fe f3/4g/a3/4 |ec A2 de |f2 fe f3/4g/a3/4 |
e4 de |fd Be cA |dB Gd BG |F2 B2 BA |
B3 A FA |]
X: 2
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
B2 BF (3Bcd | cA F2 FA | B2 BF Be | c3 c dc |
B2 BG (3Bcd | cB A2 de | fe dc BA |1 B2 BA FA :| B2 Bc de ||
|: f3 d fa | ec A2 de | f3 d fa | e4 de |
fd Be cA | dB Gd Be | F2 B2 A2 |1 B2 Bc de :|2 B2 BA FA ||
X: 3
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
FA |:"Bm" B3 F Bd |"A" cA F2 FA |"Bm" B3 F Be |"A" c4 dc |"G" B3 GBd|
"A" cAF2 de |"Bm" fed cBA |1 "Bm" B3 A "A" FA :|2 "Bm" B3 c de ||
|:"D" f2 fd fa |"A" ec A2 "(Bm)"de |"D" f2 fdfa |"A" e4 de |
"Bm" fdB "A" ecA | "G" dBG "A" cAF|FA "Bm" B2 "A" A2 |1 "Bm" B3 "A" c de:|2 "Bm" B4 z2||
X: 4
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
FA |: B2 BF B/c/d | cAF EFA | B2B F B/c/d| c2c d c/B/A |
B2 BF B/c/d | cB A2 de | fed cBA | [1 B2 B2 FA:| [2 B2B cde
|: f2f e f/g/a | ecA ede | f2f e f/g/a | e4 de
fdB ecA | dBG dBG| F2 B2 BA | [1 B2 Bc de :| [2B6
X: 5
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|: FA | "Bm" B3 F Bd | "F#m"cA F2 FA | "Bm"B3 F Be | "F#m"c4 dc |
| "G"B3 G Bd | "F#m"cA F2 de | "Bm"fe dc BA |1 "Bm"B4 :|2 "Bm"B3 ||
|: c de | "D"f3 d fa | "A"ec A2 de | "Bm"f3 d fa | "A"e4 de |
| "Bm"fd B"A"e cA | "G"dB G"A"c AE | "Bm"F2 B2 "A"A2 |1 "Bm"B3 :|2 "Bm"B6 |]
X: 6
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|: FA | "Bm" B3 A Bd | "F#m"cA F2 FA | "Bm"B3 A Be | "A"c3 A dc |
"G"B3 G Bd | "F#m"cA F2 de | "D"fed "A"cBA |1 "Bm"B4 :|2 "Bm"B2 Bc de |]
"D"f2 fe fa | "A"ec A2 de | "D"f3 e fa | "A"e4 de |
"D"f2 fe fa | "A"ec A2 Bc | "G"dcB "A"cBA | "Bm"B2 Bc de |
"D"f2 fe fa | "A"ec A2 de | "D(Bm)"f3 e fa | "A"e4 de |
"Bm"fdB "A"ecA | "G"dBG "A"cBA | "Bm"F2 B2 "(F#m)"BA |"Bm"B6 |]
X: 7
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
FA |B2 BA (3Bcd |cA F2 FA |B2 BF Be |c4 dc |
B2 BA (3Bcd|cB A2 de |fe dc BA |B3 A FA |
B2 BF (3Bcd |cA F2 FA |B2 BA (3Bcd |c4 dc |
B2 BA (3Bcd|cB A2 de |fe dc BA |B3 c de |
|:f2 fe (3fga |ec A2 de |f2 fe (3fga |e4 de |
fd Be cA |dB Gd BG |F2 B2 ^A2 |B3 c de |
f2 fe (3fga|ec A2 de |f2 fe (3fga |e4 de |
fd Be cA |dB Gd BG |F2 B2 ^A2 |B3 A FA ||
X: 8
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
FA [|:B2 BA Bd |cA F2 FA|B2 BA Be |c4dc |!
B2 BA Bd |cB A2 de |fe dc BA |1B2 BA FA:|]2B2 Bc de|]!
[|:f2 fe fa |ec A3 e|f2fe fa |e4de |!
fdB ecA |dBG cAE |F2 B2 Ac |1B2 Bc de :|]2B2 BA FA|]
X: 9
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
[|:FA|B2 BA Bd|cA F2 FA|B2 BA Be|c4dc |!
B2 BA Bd|cB A2 de|fe dc BA|1B2 BA:|]2B2 Bc de|]!
[|:f2 fe fa|ec A3 e|f2fe fa|e4de|!
fdB ecA|dBG cAE|F2 B2 Ac|1B2 Bc de:|]2B2 BA|]
X: 10
T: Far Away
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
|:FA||"Bm"B2>F2 Bd |"F#m" cA F2 FA |"Bm" B2>F2 Be |"A" c4 dc |
"G"B2>G2 Bd |"F#m"cA F2 de | "Bm"fe dc "F#m"BA |1"Bm" B4 :|2 "Bm"B4 |]
|:de||"D"f2>d2 fa | "A"ec A2 de | "D"f2>d2 fa | "Em"e4 de |
"Bm"fd Be "A"cA |"G" dB Gc "F#m"AF | "Bm"F2 B2 "F#m"A2 |1"Bm"B4 :|2"Bm & last time G" B4 |]

Farewell To Glasgow

X: 1
T: Farewell To Glasgow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
B2|e4 B2|d4 ed|B3A G2|d4 ed|
B3A G2|E4 D2|E6-|E4||
B2|E4 E2|G3 AB2|d4 de|B4 Bd|
e4 ef|e3 dB2|d6-|d4||
B2|E4 E2|G3 AB2|d4 ed|B4 gf|
e4 ef|e3 dB2|d6-|d4||
Bd|e4 B2|d4 ed|B3A G2|d4 de|
B3A G2|E4 D2|E6-|E4||
X: 2
T: Farewell To Glasgow
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
d2 | e4 B2 | d4 ed | B3 A G2 | d4 ed | B3 A G2 | E4 D2 | E6 | E4
D2 | E3 E E2 | G3 A B2 | d3 e d2 | B4 d2 | e4 f2 | e4 d2 | B6 | B4
D2 | E3 E E2 | G3 A B2 | d3 e d2 | B4 d2 | e4 f2 | e4 d2 | B6 | B4
d2 | e4 B2 | d4 ed | B3 A G2 | d4 ed | B3 A G2 | E4 D2 | E6 | E4 |]

If Ever You Were Mine

X: 1
T: If Ever You Were Mine
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DE|G4 e2|{e}d4 (3BAG|AB G4|{A}G4 DE|
G4 e2|{e}d4 Bd|d6-|d2 e2 f2|
g4 ed|g4 ed|e2 {e}d3 B|AB G2 (3GFE|
D4 ed|d4 (3BAG|DEG2{A}GA|G6|1 {A}G4:|2 {A}G6||
B3 d (3BAG|d4 (3Bcd|c2 d2 e2|d4 (3Bcd|
B3 d(3BAG|d4 (3Bcd|c2 d2 e2|de fd ef|
g2{a}g2 ed|g2{a}g2 ed|e2 {e}d3 B|AB G2 (3GFE|
D4 ed|d4 (3BAG|DE G2{A}GA|G6|1 {A}G6:|2 {A}G4|
X: 2
T: If Ever You Were Mine
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
(DE)|G4 e2|~d3 B ~B/A/G|AB G2 G2 |{A}G3 D DE|
G4 ~e2|d3 d Bd|~d6|d2 e2 ~f2|
g2 g ed|g3 g ed|e2 {e}d3 B|AB G2 G/F/E|
D4 e2|d3 B B/A/G|DEG2GA|G6|1 {A}G3 D:|2 {A}G3 D||
dc| B3 d B/A/G|B/c/d- dd Bd |c2 d2 e2|d3 ABc|
B3 d B/A/G|B/c/d- dd Bd|c2 d2 e2|de fd ef|
g3 g ed|g3 g ed|~e2 d3 B|AB G2 G/F/E|
D4 e2|d3 B B/A/G|DEG2GA|G4 GA|1 G3 D:|2 {A}G4|
X: 3
T: If Ever You Were Mine
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DE |: "G" G4 e2 | "Em" d4 (3BAG | "Am" AB G2 G2 | "D" G4 DE |
"G" G4 e2 | "Em" d4 Bd | "Bm" d6- | "D" d2 e2 f2 |
"Em" g4 ed | "Bm" g4 ed | "C" e2 d3 B | "Am" AB G2 (3GFE | "G" D4 ed|
"Em" d4 (3BAG | "D" DE G2 GA |1 "G" G4 DE :|2 "G" G6 ||
|: "Bm" B3 d (3BAG | d4 (3Bcd | "C" c2 d2 e2 | "G" d4 (3Bcd |
"Bm" B3 d(3BAG | d4 (3Bcd | "C" c2 d2 e2 | "D" de fd ef |
"Em" g2 g2 ed | "Bm" g2 g2 ed | "C" e2 d3 B | "Am" AB G2 (3GFE |
"G" D4 ed | "Em" d4 (3BAG | "D" DE G2 GA |1 "G" G6 :|2 "G" G4 ||

Inisheer

X: 1
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
B3A Bd | B3A Bd | E3B AB | D3B AG |
B3A Bd | B3A Bd | G3B A/2G/2F |1 G3E DG :|2 G3A Bd ||
e3f ed | B3A Bd | ef ed B/2c/2d |
e3A Bd | e3f ed | B3A Bd | G3B A/2G/2F |
G3A Bd | e3f ed | B3A Bd | gf ed B/2c/2d |
e3A Bd | e3f ed | B3A Bd | D3B A/2G/2F | G6 ||
X: 2
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DGA | B3 AB<d | B3 AB<d | E3 cBG | A3
DGA | B3 AB<d | B3 AB<d | D3 B A/G/F | G3 :|
ABd | e3 fed | B3 ABd | e3 dBd | e3 fgf |
e3 fed | B3 ABd | D3 B A/G/F | G3 :|
X: 3
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
B2 BA Bd | B2 BA Bd | E3 B AB | D3 E (3FED |
B2 BA Bd | B2 BA Bd | E3 B AB | G3 :|
e2 ef ed | B2 BA Bd | ef ed Bd | e3 f gf |
e2 ef ed | B2 BA Bd | E3 B AB | G3 :|
X: 4
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|B3 A Bd|B3 A Bd|E3 B AB|D3 B AG|B3 A Bd|B3 A (3BdB|G3 B AD|G3 DGA|
B3 A Bd|B3 A Bd|e3 def |A3 BAG|B3 A Bd|B3 A (3BdB|G3 B AD|G3 ABd||
||:e3 f ed|B3 A Bd|gf ed Bd|e3 f gf|!
e3 f ed|B3 A (3BdB|G3 B AD|G4:|!
X: 5
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|:B3A Bd | B3A Bd | E3B AB | D3B AG |
B3A Bd | B3A Bd | G3B AB|1 G4D2:|2 G6||
e3f ed | B3A Bd |ef ed Bd |
e3f gf | e3f ed | B3A Bd | D3B AB|
G6 | e3f ed | B3A Bd | ef ed Bd |
e3f gf | e3f ed | B3A Bd | D3B AB| G6 ||
X: 6
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
D2|:B3A B<d | B3A B<d | E3B AB | D3B A<G |
B3A B<d | B3A B<d | G3B A/G/F|1 G4D2:|2 G3A Bd||
e3f e<d | B3A Bd |ef ed B/c/d |
e4 Bd | e3f e<d | B3A B<d | D3B A/G/F|
G3A Bd | e3f e<d | B3A Bd | gf ed B/c/d |
e4 Bd | e3f e<d | B3A B<d | D3B A/G/F| G4 ||
X: 7
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
|: c3B ce | c3B ce | F3c Bc | E3c BA |
c3B ce | c3B ce | F3c B/2A/2G |1 A3F EA :|2 A3B ce ||
|| f3g fe | c3B ce | fg fe c/2d/2e | f3B ce |
f3g fe | c3B ce | F3c B/2A/2G | A3B ce ||
|| f3g fe | c3B ce | ag fe c/2d/2e | f3B ce |
f3g fe | c3B ce | E3c B/2A/2G | A6 ||
X: 8
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
B3 A Bd|B3 A Bd|E3 B AB|D3 B Ad|B3 A Bd|B3 A Bd|G3 B AB|G6:|
|:e3 f ed|B3 A (3B^cd|ef ed Bd|e4 gf|e3 f ed|B3 A Bd|G3 B AB|G6:|
X: 9
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: DG A | B3 A Bd | B3 A Bd | E3 B AB | D3 D GA |
B3 A Bd | B3 A Bd | G3 B AF | G3 :|
A Bd | e3 f ed | B3 A Bd | ef ed Bd | e3 B Bd |
e3 f ed | B3 A Bd | G3 B AF | G3 A Bd |
e3 f ed | B3 A Bd | gf ed Bd | e3 B Bd |
e3 f ed | B3 A Bd | G3 B AF | G3 |]
X: 10
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmix
DED |: B2BA Bd | B2BA Bd | E2EB AB | D2DB AG |
B2BA Bd | B2BA Bd | G2GB A/2G/2F |1 G2GD ED :|2 G3A Bd ||
e3f ed | B2BA Bd | gf ed B/2c/2d |
e3d Bd | e2eaf ed | B3A Bd | G2GB A/2G/2F |
G3A Bd | e3f ed | B2BA Bd | gf ed B/2c/2d |
e2ed Bd | e3f ed | B3A Bd | G2GB A/2G/2F | G6 ||
X: 11
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|:"G"B3A B<d | "Em"B3A B<d |"C" E3B AB |"D" D3B A<G |
"G"B3A B<d | "Em"B3A B<d |"C" G3B "D"A/G/F|1"G" G4D2:|2 G3A Bd||
"C"e3f e<d |"G" B3A Bd |"C"ef ed B/c/d |
"C"e4 Bd |"Am"e3f e<d |"G" B3A B<d |"G" D3B "D"A/G/F|
"C"G3A Bd | "G"e3f e<d |"C" B3A Bd |"C" gf ed B/c/d |
"C"e4 Bd | "Am"e3f e<d |"G" B3A B<d |"G" D3B "D"A/G/F|"G" G4 ||
X: 12
T: Inisheer
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: DG A | B3 A Bd | B3 A Bd | E3 B AB | D3 D GA |
B3 A Bd | B3 A Bd | G3 B (3AGF | G3 :|
A Bd | e3 f ed | B3 A Bd | gf ed (3Bcd | (e3e) d2 |
e3 f ed | B3 A (3Bcd | G3 B (3AGF | G3 :|

The Jewels Of The Ocean

X: 1
T: The Jewels Of The Ocean
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DE|:G3B AB|GE D2 DE|G3A Bd|c3 A Bc|d3B GA|B3A GB|
A3 B AG|EA GE DE|G3B AB|GE D2 DE|G3A Bd|c3 A Bc|d3B GA|
B3A GB|AG EG DE|1G3 E DE:|2G3 A Bd||c3d cA|c3d cA|B3d cA|B4 AG|
A3G AB|A3B AG| E3A GA|EA GA E2|c3d cA|c3d cA|B3d cA|B4 AG|
A3G AB|d3B de|dB AG ED|1G3 A Bd:|2 G3E DE||
X: 2
T: The Jewels Of The Ocean
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
AB|:d2df ef|dB A2 AB|d2de fa|g4 fg|a2a f de|f2f e df|
e2e f ed|Be dB AB|d2d f ef|dBA2 AB|d2d e fa|g4 fg|
a2a f de|f2f e df|ed Be AB|1d3 B AB:|2d3 e ef||
g2g a ge|g3a ge|f2f a ge|f3g (3fed|e2e f ed |e2e f ed|
B2B e de|Be dB A2|g2g a ge|g3a ge|f2f a ge|f3g (3fed|
e2e d ef|a3f af|af ed BA|1d3 e ef:|2 d3B AB||
X: 3
T: The Jewels Of The Ocean
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
K:Gmaj
DE|:G2GB AB|GE D2 DE|G2GA Bd|c4 Bc|d2d B GA|B2B A GB|
A2A B AG|EA GE DE|G2G B AB|GED2 DE|G2G A Bd|c4 Bc|
d2d B GA|B2B A GB|AG EA DE|1G3 E DE:|2G3 A AB||
c2c d cA|c3d cA|B2B d cA|B3c (3BAG|A2A B AG |A2A B AG|
E2E A GA|EA GE D2|c2c d cA|c3d cA|B2B d cA|B3c (3BAG|
A2A G AB|d3B dB|dB AG ED|1G3 A AB:|2 G3E DE||
X: 4
T: The Jewels Of The Ocean
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
K: D major
A,B,|:D2DF EF|DB, A,2 A,B,|D2DE FA|G4 FG|A2A F DE|F2F E DF|
E2E F ED|B,E DB, A,B,|D2D F EF|DB,A,2 A,B,|D2D E FA|G4 FG|
A2A F DE|F2F E DF|ED B,E A,B,|1D3 B, A,B,:|2D3 E EF||
G2G A GE|G3A GE|F2F A GE|F3G (3FED|E2E F ED |E2E F ED|
B,2B, E DE|B,E DB, A,2|G2G A GE|G3A GE|F2F A GE|F3G (3FED|
E2E D EF|A3F AF|AF ED B,A,|1D3 E EF:|2 D3B, A,B,||

Last Of The Starrs

X: 1
T: Last Of The Starrs
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
D2 A2 d2-|d6|G2 d2 f2|B4 f2|d4 A2|F6|E2 F2 A2|D6|
D2 A2 d2-|d6|G2 d2 f2|B4 za|f2 d4|A>B F3 E/D/|E2 F2 A>F|d6-|d4 d2||
a2 f2 B2|a2 f2 {A}Bd|a2 f2 B2|B2 d2 a2|G2 B2 d2|A2 c2 d>c|B2 d2 e>d|f4 g>b|
a2 f2 {A}Bd|a2 f2 B>d|a2 f2 B2|B2 d2 a2|G2 B2 d2|A2 c2 d2|B2 d2 e>d|f4 g2|
f4- ff/g/|e4 zf|d6-|d4 (3Gdg|f4- ff/g/|e4 f>e|d6-|d6||
X: 2
T: Last Of The Starrs
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
"D"D2 A2 d2-|"D"d6|"G" G2 d2 "Bm" f2|"Bm"B6 |"Bm" f2 d4 |"D"A2 F4|"A"E2 F2 A2|"G"D6|
"D" D2 A2 d2-|"D" d6|"G" G2 d2 "Bm" f2|"B" B4 za|"B" f2 d4|"D" A>B F3 E/D/|"A" E2 F2 A>F|"G" d6-|d4 d2||
"Bm" a2 f2 B2|"Bm" a2 f2 {A}Bd|"Bm" a2 f2 B2|"Bm" B2 d2 a2|"G" G2 B2 d2|"A"A2 c2 "Bm" d>c|"Bm"B2 d2 "A" e>d|"D" f4 "G" g>b|
"Bm" a2 f2 {A}Bd|"Bm" a2 f2 B>d|"Bm" a2 f2 B2|"Bm" B2 d2 a2|"G" G2 B2 d2|"A" A2 c2 d2|"B" B2 d2 e>d|"D" f4 g2|
"D" f4- ff/g/|"A" e4 zf|"G" d6-|"G" d4 (3Gdg|"Bm" f4- ff/g/|"A" e4 f>e|"G"d6-|d6||

Le Petit Bal De La Marine

X: 1
T: Le Petit Bal De La Marine
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
z2 E2 G2| B2 e2g2 | "B,m"f6 | e2 B2G2 | F6 | E2 F2G2 | "Em"F4 E2-|E6 |
z2 E2 G2| B2 e2g2 | "B,m"f6 | e2 B2G2 | F6 |E2 F2G2 | "A,"B2 (A2 A2-|A6) |
z2 A2 B2 | c2 B2A2 | c2B2 A2 | c2 B2A2 | "Em"e2G2 A2 |B2 A2G2 | B2A2 G2|B2 A2G2 |
e2 G2 A2 | B2 A2G2 | "B,m"F6-|F6 |1 F4 A2-|A2 G4 | F6-|F6 :|2A4 G2-|G2 F4 | "Em"E2E2 B,2|E2 G2B2 | e2 |]
X: 2
T: Le Petit Bal De La Marine
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:"n.c."A ce ac'|"Am"b3a ec |B3ABc|(3BcB A4-|AA ce ac'|b3a ec |B3A "(A)"Bc|"Dm"e2 d4-|
dd ef ed |fd ef ed |ad ef ed |"Am"ec de dc |ac de dc |1 "H"B6-|B2 c3 B|"E"B6-|BA "n.c."ce ac':|
|2 "H"B6|"E"z2 c2 "--> $"(3BcB|"Am"A6- |A2 G2 A2||\
|:"G"(3BdB A2 G2 |"D"F2 E2 DB,|"G"D6 |"D"z2 G2 A2|
"G"(3BdB A2 G2 |"(D)"F2 E2 DB,|"Am"C6- |C2 cB cd |"H"c4 B2 |A2 BA Bc |"Em"B4 A2 |"A"G2 G2 A2 |
"C"B2 A2 G2 |"D"F2 E2 F2 |1 "G"G2 DG Bd |.g2 G2 A2 :|2 "G"G2 B2 d2 |gA "n.c."ce ac' "D.C."||

Leaving Brittany

X: 1
T: Leaving Brittany
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmin
dc |: A ~d3 fd | a ~d3 cd | A ~d3 fd | ag fe df |!
e ~c3 =Bc | Gc cc cA | ^cd ef gf | ed cB AG |!
A ~d3 fd | a ~d3 cd | A ~d3 fd | ag fe df |!
e ~c3 =Bc | Gc cc cA | ^cd ec ac |1 d4 dc :|2 d3 A df |!
|: a ~A3 df | a ~A3 df | a2 ga (3aag | a2 g2 f2 |!
e ~c3 =Bc | Gc cc cA | ^c2 d2 e2 | e2 f2 g2 |!
a ~A3 df | a ~A3 df | a2 ga (3aag | a2 g2 f2 |!
e ~c3 =Bc | Gc cc cA | ^cd ec ac |1 d3 A df :|2 d3 d cd |]
X: 2
T: Leaving Brittany
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
BA |: FB3 dB | fB3 AB | FB3 dB | fe dc Bd |
cA3 GA | EA A2 AF | ^AB cd ed | cB AG FE |
FB3 dB | fB3 AB | FB3 dB | fe dc Bd |
cA3 GA | EA A2 AF | ^AB cA fA |1 B4 BA :|2 B3 F Bd |
|: fF3 Bd | fF3 Bd | f2 ef (3ffe | f2 e2 d2 |
cA3 GA | EA A2 AF | ^A2 B2 c2 | c2 d2 e2 |
fF3 Bd | fF3 Bd | f2 ef (3ffe | f2 e2 d2 |
cA3 GA | EA A2 AF | ^AB cA fA |1 B3 F Bd :|2 B3 B AB |]

Looking At A Rainbow Through A Dirty Window

X: 1
T: Looking At A Rainbow Through A Dirty Window
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amaj
AB |: ce c2 AB | G3A GE | F6- | F3 EAB |
ce c2 AB | G3A GE | A6- |1 A3 EAB :|2 A4 AG ]|
|:F2 c2 AG | F2 D2 AG | FE FG AB | c3 BAG |
F2 c2 AG | F2 D2 AG | FE FG AB |1 A4 AG :|2 A4 ||
X: 2
T: Looking At A Rainbow Through A Dirty Window
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DGA |: Bd B2 GA | F2 FG FD | E6- | E3 DGA |
Bd B2 GA | F2 FG FD | G6- |1 G3 DGA :|2 GA Bd gf ]|
|:e2 B2 gf | e2 c2 gf | ed ef ga | b2 ba gf |
e2 B2 gf | e2 c2 gf | ed ef ga |1 g4 gf :|2 g3 ||

The Lovers’

X: 1
T: The Lovers'
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:DGB|"G"d3 d BG|"C"E3 D CB,|"G"(D6|D3) D GB|"G"d3 d BG|"C"E3 D CB,|
"Am"(D6|"D7"D3) D EG|"Am"A3 G AB|"C"A G3 ED|"G"(D6|D3) D EG|
"C"A3 G AB|"Am"A G3 ED|"D"(d4 d)e|d4 GF|"G"G4 GF|"Am7"G4 GF|
"G"G3 G GF|"C"G2 c3 B|"G"G4 GF|"Em"G4 ED|"Am"(E4 E)D/2E/2|"D7"D4 GF|
"C"E3 F G2|"D"F2 G2 A2|"Em"B3 c BA|G4 GF|"C"E2 F2 G2|
"D7"A2 G3F|[1"G"(G6|G3):|[2 "G"G6|A3|
K:D
|:Adf|"D"a3 a fd|"G"B3 A GF|"D"(A6|A3) A df|"D"a3 a fd|"G"B3 A GF|
"Em"(A6|"A7"A3)A Bd|"Em"e3 d ef|"G"e d3 BA|"D"(A6|A3) A Bd|
"G"e3 d ef|"Em"e d3 BA|"A"(a4 a)b|a4 dc|"D"d4 dc|"Em7"d4 dc|
"D"d3 d dc|"G"d2 g3 f|"D"d4 dc|"Bm"d4 BA|"Em"(B4 B)A/2B/2|"A7"A4 dc|
"G"B3 c d2|"A"c2 d2 e2|"Bm"f3 g fe|d4 dc|"G"B2 c2 d2|"A7"e2 d3 c|"D"(d6|d3):|

Maggie West’s

X: 1
T: Maggie West's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
G>A | A<B-B>B A>G | E>G-G2 G>A | B>d-d>g (3gab | b<a-a2 g>b |
g>e-e2 g>e | d2-d>B- (3BAG | A2-A>B A>G | A2-A>d G>A |
A<B-B>B A>G | E>G-G2 G>A | B>d-d>g (3gab | b<a-a2-(3aga |
g>e-e2 g>e | e>d-d>B (3BAG | A2-A>B G>F | G2-G>d (3BAG |
A>G-G>d (3BAG | A>G-G>d (3BAG | A>B d>g (3gab | b<a-a2-(3aga |
g>e-e2 g>e | d2-d>B- (3BAG | A2-A>B A>G | A2-A>d (3BAG |
A>G-G>d (3BAG | A>G-G>d (3BAG | A>B d>g (3gab | b<a-a2 g>a |
g>e-e2 g>e | e>d-d>B (3BAG | A2-A>B G>F | G4 |]
X: 2
T: Maggie West's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D GA|B3 B AG|E G2 D GA|B d2 g g/a/b|a3 a ga|
g e2 e ge|d3 B AG|1 A2 AB B/A/G|A3:|2 A3 B GF|G3|
|: d B/A/G|A G2 d B/A/G|A G2 d B/A/G|AB dg- g/a/b|a3 a ga|
g e2 e ge|d3 B AG|1 A2 AB B/A/G|A3:|2 A3 B GF|G3|]
X: 3
T: Maggie West's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
GA |"G" B3 B AG |"C" E G3 GA |"G" B>d d>g (3gab |"D" a4 ga |
"C" g e3 ge |"G" e d2 B (3BAG |1"D" A3 B A>G |"D" A4 :|2"D" A3 B GF |"G" G3 |]
"G" d (3BAG |"G" A G2 d (3BAG |"G" A G2 d (3BAG |"G" A>B d>g (3gab |
"D" a4 ga |"C" g e3 ge | e"G" d2 B (3BAG |1"Am" A3 B A>G |"D" A4 :|2"D" A3 B GF |"G" G4 |]

Mrs. Kinney’s

X: 1
T: Mrs. Kinney's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|de|f2 fe dc|d4 FG|A2 G2 E2|A,2 C2 E2|g2 f2 e2|d2 c2 B2|A2 AB AG|F2 G2 A2|
|f2 fe dc|d4 FG|A2 G2 E2|A,2 C2 E2|g2 f2 e2|d2 c2 B2|A2 B2 c2|d4:|
|cB|:A2 fe f2|A2 fe f2|A2 fe f2|ag ba fd|A2 ed e2|A2 ed e2|1 A2 ed e2|ab ag fe:|2 ab ag fe|d4||
|:FA|d4 ed|c4 dc|B2 G2 B2|A2 F2 D2|d4 cB|c4 BA|A2 G2 E2|D4:|
X: 2
T: Mrs. Kinney's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
K: Dmaj|de||f3 e dc|d2 d2 FG|(3ABA G3 E|A,2 C2 E2|(3gag (3fgf (3efe|(3ded (3cdc (3BcB|A2 AB AG|F2 G2 A2|
|f2 fe dc|d2 d2 FG|A2 G3 E|A,2 C2 E2|(3gag (3fgf (3efe|(3ded (3cdc (3BcB|A2 AB cA|d2 d2||
cB|:A2 [d2f2] [d2f2]|A2 [d2f2] [d2f2]|A2 [d2f2] [d2f2]|a^g ba ge|
A2 [c2e2] [c2e2]|A2 [c2e2] [c2e2]|1 A2 [c2e2] [c2e2]|a^g ba ge:|2 ab ag fe|d4||
Ac||d2 df ed| (3cdc c2 ec|(3BcB ^G2 B2|A2 F2 D2|d2 df ed|c2 c2 FG|A2 G3 E|D4 Ac|
d3 fd|c3 ec|(3BcB ^G2 B2|A2 F2 D2|d3 fd|c3 FG|A2 G3 E|D4||
X: 3
T: Mrs. Kinney's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: {e}f2- f>e d>c | d4 F>G | A2 G2- G>E | A2 c2 e2 |
g2 f2 e2 | d2 c2 B2 |[1 A2- A>B A>G | F2 G2 A2 :| [2 A2- A>B c>A | d4 ||
c>B |:A>d f2 f2 | A>d f2 f2 | A>d f2 f2 | a>^g b>a f>d |
A>c e2 e2 | A>c e2 e2 |[1 A>c e2 e2 | a>^g b>a f>d :|[2 a>b a>g f>e | d4 ||
F>A |d4 e>d | c4 d>c | (3BcB G2 B2 | (3ABA F2 D2 |
d2- d>d e>d | c4 B2 | (3ABA G2 (3EFE | D2- D>D F>A |
(3ded d2 F>A | (3cdc c2 F>A | B2 (3GAG B2 | A2 (3FGF D2 |
d>F (3ddd e>d | c>E (3ccc d>c | (3BcB A2 (3GFE | D6 |]
X: 4
T: Mrs. Kinney's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
d>e |f2- f>e d>c | d2 d2 F>G | (3ABA G2- G>E | A,2 C2 E2 |
(3gag (3fgf (3efe | (3ded (3cdc (3BcB | A2 A>B A>G | F2 G2 A2 |
f2 f>e d>c | d2 d2 F>G | A2 G2- G>E | A,2 C2 E2 |
(3gag f2 e2 | (3ded c2 B2 | A2- A>B c>A | d2 d2 ||
c>B |:A2 [d2f2] [d2f2] | A2 [d2f2] [d2f2] | A2 [d2f2] [d2f2]|a>^g b>a g>e |
A2 [c2e2] [c2e2] | A2 [c2e2] [c2e2] |[1 A2 [c2e2] [c2e2] | a>^g b>a g>e :|[2 a>b a>g f>e | d4 ||
A>c |d2 d>f e>d | (3cdc c2 e>c | (3BcB G2 B2 | A2 F2 D2 |
d2- d>f e>d | c2- c>E (3EFG | A2 G2- G>E | D4 A>c |
d4 f>d | c4 e>c | (3BcB G>B G>B | (3ABA F2 D2 |
d2- d>F f>d | c4 F>G | (3ABA (3GAG (3EFE | D4 |]
X: 5
T: Mrs. Kinney's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
f2- f>e d>c | d2 d2 F>G | (3ABA G2- G>E | A,2 C2 E2 |
(3gag (3fgf (3efe | (3ded (3cdc (3BcB | A2 A>B A>G | F2 G2 A2 |
f2 f>e d>c | d2 d2 F>G | A2 G2- G>E | A,2 C2 E2 |
(3gag (3fgf (3efe | (3ded (3cdc (3BcB | A2 A>B c>A | d2 d2 ||
c>B |A2 [d2f2] [d2f2] | A2 [d2f2] [d2f2] | A2 [d2f2] [d2f2]|a>^g b>a =g>e |
A2 [c2e2] [c2e2] | A2 [c2e2] [c2e2] |[1 A2 [c2e2] [c2e2] | a>^g b>a =g>e :|[2 a>b a>g f>e | d4 ||
F>A |d2 d>f e>d | (3cdc c2 e>c | (3BcB G2 B2 | A2 F2 D2 |
d2 d>f e>d | c2 c2 F>G | A2 G2- G>E | D4 A>c |
d2- d>f e>d | c2- c>e d>c | (3BcB G2 B2 | A2 (3FGF D2 |
d2 d>f e>d | c2 c>E F>G | A<G- G2 E2 | D4 |]
X: 6
T: Mrs. Kinney's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
FA|f3 e dc|d4 FG|A2 G2 E2|A2 c2 e2 & A,2 C2 E2|g2 f2 e2|d2 c2 B2|
~A3 B AG|F2 FG ^GA|f3 e dc|d4 FG|A2 G2 E2|A2 c2 e2 & A,2 C2 E2|g2 f2 e2|
d2 c2 B2|~A3 A Bc|d4:|]cB[|:Ad f2 f2|Ad f2 f2|Ad f2 f2|a^g ba ge|
Ac e2 e2|Ac e2 e2|1 Ac e2 e2|a^g ba ge:|]2 ab ag fe|d4|]
|:FA|d3 e dB|c4 dc|B2 G2 B2|A2 F2 D2|d3 e dB|1c4 BA|A2 G2 E2|D4:|]
|2c4 (3BcB|~A3 A Bc|d4:|]
X: 7
T: Mrs. Kinney's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
FA|f3 e dc|d4 FG|A2 G2 E2|A2 c2 e2 & A,2 C2 E2|g2 f2 e2|d2 c2 B2|~A3 B AG|
F2 FG ^GA|f3 e dc|d4 FG|A2 G2 E2|A2 c2 e2 & A,2 C2 E2|g2 f2 e2|d2 c2 B2|~A3 A Bc|
d4:|]cB[|:Ad f2 f2|Ad f2 f2|Ad f2 f2|a^g ba =ge|Ac e2 e2|Ac e2 e2|1
Ac e2 e2|a^g ba =ge:|]2 ab ag fe|d4|]|:FA|d3 e dB|c4 dc|
B2 G3 B|A2 F2 D2|d3 e dB|1c4 (3BcB|A2 G2 E2|D4:|]|2c4 (3BcB|~A3 A Bc|d4|]
X: 8
T: Mrs. Kinney's
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
|de|f2 fe dc|d4 FG|A2 G2 E2|A2 c2 e2|
g2 f2 e2|d2 c2 B2|A2 AB AG|F2 G2 A2|
|f2 fe dc|d4 FG|A2 G2 E2|A2 c2 e2|
g2 f2 e2|d2 c2 B2|A2 B2 c2|d4:||
|cB|:A2 fe f2|A2 fe f2|A2 fe f2|ag ba fd|
A2 ed e2|A2 ed e2|1 A2 ed e2|ab ag fe:|2 ab ag fe|d4||
|:FA|d4 ed|c4 dc|B2 G2 B2|A2 F2 D2|
d4 cB|c4 BA|A2 G2 E2|D4:||

Ookpik

X: 1
T: Ookpik
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
(3D/E/F/|"G"G>F G/B/ "D"A G E/D/| "G"E G>A G B d| "Em"e>d e/f/ ed B/G/|"G"B d>e d2 B/d/|
"Em"e>d e/g/ e d B/A/| "G"B d B/A/ "Em"G E D| "C"C> B, C/E/ "D"D F E/D/|"G"E G>A G B d|
"Em"e B>A B2 e| "Bm"d B>A B2 B| "Am"A>G A/B/ A G E/D/|"Em"E G A G B d|
"Bm"e B>A B2 f/e/|d B>G B2 B| "Am" A>G A/B/ A G E/D/| "Em"E G E "D" D2||
X: 2
T: Ookpik
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:D E>F|G3 A B>d|A F3 (3DED|EG- G3 A|G3 A B>d|e4 e>f|ed3 B>A|B d3e2|d2 g2f2|
e4 e>f|e d3 (3 dBA|B3 d (3BAG|E4 E>D|C3 D EG|D F3 D2|E2 G3A|1 G3:|2 G3 A B>d||
|:e2 B3 A|B4 e2|d2 B3 A|B4 B2|A4 A>B|A G3 (3GED|EG-G3 A|G2 B2 d2|
e2 B3A|B4 e2|d2 B3 A|B4 B2| A4 A>B|A G3 (3GED|EG-G3 E|FE D2 (3DEF |
G3 A B>d|A F3 (3DED|EG- G3 A|G3 A B>d|e4 e>f|ed3 B>A|B d3e2|d2 g2f2|
e4 e>f|e d3 (3 dBA|B3 d (3BAG|E4 E>D|C3 D E>G|D F3 D2|E2 G3A|1 G3 A B>d:|2 G6||
X: 3
T: Ookpik
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
DE>F ||: G3A B>d | AF3 (3DED | EG2 DC2 | B,3 A B>d | e4 e>f | ed4 B/A/ | Bd4 e | d2 g2 f2 |
| e4 e>f | ed4 B/A/ | B3d (3BAG | E4 E>D | C3D E>G | DF3 (3DED | EG3 [GC] |1 [GB,]3D E>F :||2 G3A B>d ||
|| e2 B3A | B4 (3efe | d2 B3A | B4 B | A4 A>B | AG4 D | EG4 A | G2 B2 d2 |
e4 B2 | B4 (3efe | dB4 A | B4 B | A4 A>B | AG4 D | EG-G4 | F>E D>C B,>A,||
X: 4
T: Ookpik
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
L:1/4
|(3D/E/F/|"G"G> F G/B/| "D"A G E/D/| "G"E G> A| G B d| "Em"e>d e/f/| ed B/G/| "G"B d>e| d2 B/d/|
"Em"e>d e/g/|e d B/A/| "G"B d B/A/| "Em"G E D| "C"C> B, C/E/| "D"D F E/D/| "G"E G> A| G B d||
"Em"e B> A| B2 e| "Bm"d B> A| B2 B| "Am"A> G A/B/| A G E/D/|"Em"E G A|G B d|
"Bm"e B> A|B2 f/e/| d B>G| B2 B| "Am" A> G A/B/| A G E/D/| "Em"E G E| "D" D2||
X: 5
T: Ookpik
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
D2|G3D GB | A3 F ED | E2 G3F | G2 B2 d2 |
e3g e2 | e2 d2 B2 | d3 e d2 | B2 g2 f2 |
e3g e2 | e2 d2 B2 | d3 B AG | E4 D2 |
C3 D EG | D3 E FA | G3 E DE | G4 :|
X: 6
T: Ookpik
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
L:1/4
"Em"e>d e/f/|edB/A/|B>A B/A/|G/F/E>B,|EGB|"D"AFD|"Em"E3-|E3-|E3|"D"z2D||
|:S"G"G> F G/B/| "D"A F D| "G"G3-| G2 d| "Em"e>d e/f/|edB|"G"d3-|d2d|
"Em"e>d e/f/|e d B/A/|B>A B/A/|G/F/ E B,|"C"EGB|"D"A(3F/G/^G/AO|"G"G3-|1G2D:|2G3||
||"Em"eB/B/B/B/|BAG/B/|dBA|B3|"Am"AA/A/A/A/|BAG|"Em"EDB,/D/|E3|
"Em"eB/B/B/B/|BAG/B/|dBA|B3|"Am"AA/A/A/A/|BAG|"Em"EDB,/D/|E3|"D"D3!D.S.!||
O||"G"G>F (3G/F/=F/|"Em"E2B,|"C"EGB|"D"AFD|"Em"[E3B,3]-|[E3B,3]|]

Out On The Roof

X: 1
T: Out On The Roof
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
"Bm7" F2 B2 cd | "A" dB cd cA | "G" FB ~B2 cd |
"A" fe ef ga |"Bm7" f3f gf | "A" fe (3Bcd ec |
[1 "G" d2 df ed | "F#7" Bc2d cA :|2 "G" d2 de "A" (3dcA | "Bm7" B3c de ||
|: "Gmaj7/E" f2 Bf gf | fe (3Bcd ec | d2 df ed |
ce "D/F#" a3g | "Gmaj7" f3f gf | fe (3Bcd ec |
[1 d2 df ed | Bc2"D/F#"e fg :|2 "Gmaj7" d2 de (3dcA | "A" B4 BA ||
|: "Bm7" FB f4 | "A" EA e4 | "G" DG d4 |
"A" EA c3A | "Bm7" B2 BABc | "A/C#" dB cd cA |
[1 "D" B2 fe de | "A/C#" ce ge cA :|2 "G" B2 (3Bcd "A" (3cBA | "Bm7" B3c BA ||

The Parting Of Friends

X: 1
T: The Parting Of Friends
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Emin
|:B3d4e3f//e//d//e//f//g3 z g/f/ z f/e2 defg2 b2a/f2 e2ed/B/Be3
e2d3Be4 z eeB3d4f3g/f/e z e3||B3B2d/e3ed B/A/B f3 z e2dAE2E/F/G3
A/G/F/G/A/B^cd3 z cd z A/B2AF3 F//E//D//E z E//D//E//F z FE//DE//F//E//D z E3:|
X: 2
T: The Parting Of Friends
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Edor
B2 d | e3f/e/ de/f/ | g3g/ fzf/ | e2f/e/ de/f/ g2a/b/ | a/f3 e2f/e/dB/|
e2 e2 e2f/e/dB/| e2e B2d | f2g {fgfgfg}f2e2 | e8 ||
B2 B | e4{a}ef/e/ dB/A/ | Bf3 e2f/e/ d>A | BE4 E/F/ | G4A//G//F//G//A//B//c//|
d4c/d/ BB/A/ | F3 F//E//D// E3 F//E//D// | EF2 FE/D/E//F//E//D//E//F//D// | E8 ||

Planxty Irwin

X: 1
T: Planxty Irwin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:d|g2 f efg|d2 c BAG|c2 A Bcd|F2 G A2 d|
g2 f efg|d2 c BAG|c2 A Bcd|G2 F G2:|
|:d|g2 g gfg|a2 a afd|b2 b a2 g|f2 e def|
g2 f efg|d2 c BAG|c2 A Bcd|G2 F G2:|
X: 2
T: Planxty Irwin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
A|d2c B>cd|A2G F>ED|G2E F>GA|~C2D E2c|
d2c B>cd|A2G F>ED|G2E F>GA|D2C D2:|
|:A|d>ed d2d|e2e ecA|[D2A2f2]f e2d|dcB ABc|
d2c B>cd|A2G F>ED|G2E F>GA|D2C D2:||
X: 3
T: Planxty Irwin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:d| gaf efg|dec BAG|cBA Bcd|EFG A2 d|
gaf efg|dec BAG|cBA Bcd|G2 F G2:|
|:d|gag gfg|aba afd|bc'b age|fge def|
gaf efg|dec BAG|cBA Bcd|G2 F G2:|
X: 4
T: Planxty Irwin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
AB|c2 B ABc | G2F EDC | F2 D EFG | B,2 CD EG | c2B ABc |
G2F EDC | F2 D EF G | C2B, C2 G| c2 B ABc |
G2F EDC | F2 D EFG| B,2 CD EG | c2 B ABc |
G2F EDC | F2 D EFG | C2B, C2 G | c2c cBc |
d2d dBG| e2 e dec | BcA GAB | c2 B ABc |
G2F EDC |F2 D EFG|C2B, C2 G | c2c cBc|
d2e/2d/2 dBG | e2 e dec | BcA GAB| c2 B ABc |
G2F EDC | F2 D EFG | C2B, C2 G|
X: 5
T: Planxty Irwin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:df|g2 f e>fg|d2 c B>AG|c2 A B>cd|F2 G AFD|
g2 f e>fg|d2 c B>AG|c2 A B>cd|GA/G/F FG2:|
|:d|g2 g g>fg|a3 afd|b2 b a2 g|f>ge d>ef|
g2 f e>fg|d2 c B>AG|c2 A B>cd|GA/G/F FG2:|
X: 6
T: Planxty Irwin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
A2|d4c2|B3cd2|A4G2|F3ED2|
G4E2|F3GA2|c4d2|e4A2|
d4c2|B3cd2|A4G2|F3ED2|
G2E2F3G|A2d4|c2d4 :|
A2d2d2|d2d3c|d2e2e2|e2e3A2|
f2f2f2|e3fd2|c3dB2|A3d4c2|
B3cd2|A4G2|F3ED2|G4E2|
F3GA2|d4c2|d4:|
X: 7
T: Planxty Irwin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
d2 |: g4 f2 | e3f g2 | d4 c2 | B3A G2 | c4 A2 | B3c d2 | F4 G2 | A4 d2 |
g4 f2 | e3f g2 | d4 c2 | B3A G2 | c4 A2 | B3c d2 | G4 F2 | G4 d2 :|
|: g4 g2 | g3f g2 | a2b a2 | a2 f2 d2 | b4 b2 | a3b g2 | f3g e2 | d3e f2 |
g4 f2 | e3f g2 | d4 c2 | B3A G2 | c4 A2 | B3c d2 | G4 F2 |1 G4 d2 :|2 G6 |]
X: 8
T: Planxty Irwin
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmaj
[M:3/8]A|:"D"d>dc|"G"Bcd|"A7"A>AG|"D"FED|"A7"G>GE|
"D"FGA|"A"C2D|"A7"E2A|"D"d>dc|"G"Bcd|
"A7"A>AG|"D"FED|"A7"G>GE|"D"FGA|"A7"D>z C|"D"D2"A7"A:||
|:"D"d>ed|{e}dcd|"Em"e>fe|"A7"{f}ecA|"D"f>gf|"A"efd|
"E7"{e}dcB|"A7"ABc|"D"d>dc|"G"Bcd|"A7"A>AG|"D"FED|
"A7"G>GE|"D"FGA|"A7"D>z C|1"D"D2"A7"A:|2"D"D3||

The South Wind

X: 1
T: The South Wind
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
dc|B3A G2|B3c d2|A4 B2|A4 dc|
B3A G2|E3D E2|G6-|G2 z2 dc|
B3A G2|B3c d2|A4 B2|A4 dc|
B3A G2|E3D E2|G6-|G2 z2 (3d-e-f|
g3a f2|g3f e2|d4 e2|d4 c2|
B3A G2|B3c d2|A4 B2|A2 z2 (3d-e-f|
g3a f2|g3f e2|d4 e2|d4 c2|
Bd3 G2|Ac3 F2|G6-|G2 z2 ||
X: 2
T: The South Wind
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
c2|B3A G2|B3c d2|A3B A2|D4 cd|B3A G2|E3D E2|1G4 G2|G4:|2G3A G2|G3B d2||
g4 g2|g3f e2|d3e d2|d4 cd|B3A G2|B3c d2|A3B A2|A2B2d2|
g3a g2|g3f e2|d3e d2|d4 cA|B3A G2|Ac-c2 F2|G3A G2|G4|
X: 3
T: The South Wind
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: dc |B3 A G2 | B3 c d2 | A6 | A2 dc |\
B3 A G2 | E3 D E2 | G6 | G4 :|
Bd |g4 gf | g2 f2 e2 | d6 | d4 c2 |\
B3 A G2 | B3 c d2 | A6 | A4 Bd |
g4 gf | g2 f2 e2 | d6 | d4 c2 |\
B3 A G2 | Ac- c2 F2 | G6 | G4 |]
X: 4
T: The South Wind
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: d2 |B3 A G2 | B3 c d2 | A3 B A2 | A4 d2 |
B3 A G2 | E3 D E2 | G3 A G2 | G4 :|
|: d2 |g4 g2 | g3 f e2 | d3 e d2 | d4 c2 |
[1 B3 A G2 | B3 c d2 | A3 B A2 | A4 :|
[2 B3 A G2 | Ac- c2 F2 | G3 A G2 | G4 |]
X: 5
T: The South Wind
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|: c2 |B3 A G2 | B2 c2 d2 | A3 B A^G | A4 dc |\
B2 BA G2 | E3 D E2 | G6- | G4 :|
d2 |g3 a gf | g2 f/g/f e2 | d3 e d2 | d4 c2 |\
B3 A G2 | B2 c2 d2 | A3 B A2 | A4 d/e/f |
g2 ga gf | g2 f2 e2 | d3 e d2 | d4 cd |\
B3 d G2 | Ac- c2 F2 | G3 A GF | G4 |]
X: 6
T: The South Wind
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
dc|B3A G2|B3c d2|A3B A2|A4 dc|
B3A G2|E3D E2|G6-|G2 z2 dc|
B3A G2|B3c d2|A3B A2|A4 dc|
B3A G2|E3D E2|G6-|G2 z2 Bd|
g3a g2|g3f e2|d3e d2|d4 c2|
B3A G2|B3c d2|A3B A2|A2 z2 Bd|
g3a gf|g3f e2|d3e d2|d4 c2|
B3A GA/B/|c3A F2|G6-|G2 z2 ||
X: 7
T: The South Wind
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
|:d2| B3AG2|B3cd2|A4 Bc|B3AG2|1E3DE2| G4 G2:|2E3DEF| G4 ef||
|g3 a ag|g3fe2|d3 e ed|d4Ac|B3AG2|B3cd2|A4ef|
|g3 a af|g3fe2|d3 e ed|d4c2|B3AG2|Ac3F2|G4 G2|
X: 8
T: The South Wind
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
dc|B3A G2|B3c d2|A3B A2|A4 dc|
B3A G2|E3D E2|G6-|1G2 z2 dc:|2G2 z2 Bd||
|:g3a g2|g3f e2|d3e d2|d4 c2|
|1B3A G2|B3c d2|A3B A2|A2 z2 Bd:|
|2B3A GA/B/|c3A F2|G6-|G2 z2 ||
X: 9
T: The South Wind
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
dc|"G"B3A G2|B3c d2|"D"A4 A2|A4 dc|
"G"B3A G2|"C"E3D E2|1"G"G4 G2|G4:|2"G"G4 G2|G4 d2||
"G"g4 g2|"C"g3f e2|"G"d4 d2|d4 c2|
"G"B3A G2|B3c d2|"D"A4 A2|A4 d2|
"G"g3a f2|"C"g3f e2|"G"d4 d2|d4 c2|
"Em"B3A G2|"D"Ac-c2 F2|"G"G4 G2|G4||
X: 10
T: The South Wind
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmaj
dc ||: B3 A G2 |B2 c2 d2 | d4 cB |A4 dc | B3 A G2 | E2 D2 E2 | G6 |
G4 :|| d2 | g4 ga | g2 f2 e2 | d4 c2 | B4 dc | B3 A G2 |
B2 c2 d2 | d4 cB | A4 d2 | g4 ga | g2 f2 e2 | d4 c2 |
B4 dc | B3 A G2 | A2 c2 F2 | G6 | G4 |]

Tempus Fugit

X: 1
T: Tempus Fugit
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Bmin
f3d BF|Bd c2-cd|B3c dF|G^A ce gb|f3d BF|B2 dB ed|f2d2B2|A3G FG|
f3d BF|Bd c3d|B^A Bd- dG|GG Gc ga|f3d BF|B2dB ed|f2 d2 B2|AF GB ed|
d3d cB|d3d cB|c3d c=F|^F^A ce dc|B2dB dB|B2dB dB|AF Ac AF|cF Ac AF|
d3d cB|d3d cB|c3dc2|F^A ce dc|B2dB eB|dB BB dB|cA AA cA|dB BA B/c/d|
fd BF Bd|fd BF Bd|ae cA ce|ag gf fe|fd BF Bd|fd BF Bd|e2 c2 A2-|AB Ae fg|
fd BF Bd|fd BF Bd|ae cA ce|ag gf fe|fd BF Bd|fd BF Bd|e2c2A2|G3G FE|
D2F2c2|B3AG2|FB DF GA|e3d cA|G2B2f2|d3B G2|FB D/E/D GA|e3d cA|
d2f2c'2|b3a ag|fB df ga|e3d cA|g2b2f'2|d'4bg|fB d/e/d ga|e3d e/f/g|]
X: 2
T: Tempus Fugit
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Dmin
a3 f dA | df e3 f | d3 e fA | B_d eg bd' | a3 f dA | d2 fd gf | a2 f2 d2 | c3 B AB |
a3 f dA | df e3 f | d^c d f2 B | (3BBB Be bc' | a3 f dA | d2 fd gf | a2 f3 d | cA Bd ge |
fc ff ed | f3 f ed | e3 f e_A | A_d eg fe | d2 Fd Fd | d2 Fd Fd | cA ce cA | eA ce cA |
f3 f ed |f3 f ed | e3 f e2 | A_d eg fe | d2 Fd Gd | Fd (3ddd fd | ec (3ccc ec | fd dc d/2e/2f |
af dA (3def | af dA (3def | c'g ec (3efg | c'b ba ag | af dA df | af dA df | g2 e2 c2- |cd cg ab |
af dA df | af dA df | c'3 b bc' | c'b ba ag | af dA df | af dA df | g2 e2 c2 |B3 B AG |
F2 A2 e2 | d3 c B2 | Ad FA Bc | g3 f ec | B2 d2 a2 | f3 d B2 | Ad F/2G/2F Bc |g3 f ec |
f2 a2 e'2 | d'3 c' c'b | ad fa bc' | g3 f ec | b2 d'2 a'2 | f'4 d'b | ad f/2g/2f bc' | g3 f g/2a/2b |]
X: 3
T: Tempus Fugit
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Gmin
d3 B GD | GB A3 B | G3 A BD | E_G Ac eg | d3 B GD | G2 BG cB | d2 B2 G2 | F3 E DE |
d3 B GD | GB A3 B | G^F G B2 E | (3EEE EA ef | d3 B GD | G2 BG cB | d2 B3 G | FD EG cA |
BF BB AG | B3 B AG | A3 B A_D | D_G Ac BA | G2 B,G B,G | G2 B,G B,G | FD FA FD | AD FA FD
B3 B AG |B3 B AG | A3 B A2 | D_G Ac BA | G2 B,G CG | B,G (3GGG BG | AF (3FFF AF | BG GF G/2A/2B |
dB GD (3GAB | dB GD (3GAB | fc AF (3ABc | fe ed dc | dB GD GB | dB GD GB | c2 A2 F2- |FG Fc de |
dB GD GB | dB GD GB | f3 e ef | fe ed dc | dB GD GB | dB GD GB | c2 A2 F2 |E3 E DC |
B,2 D2 A2 | G3 F E2 | DG B,D EF | c3 B AF | E2 G2 d2 | B3 G E2 | DG B,/2C/2B, EF |
c3 B AF | B2 d2 a2 | g3 f fe | dG Bd ef | c3 B AF | e2 g2 d'2 | b4 ge | dG B/2c/2B ef | c3 B c/2d/2e |]