Ar Log I - III: 1976 - 1981

By Ar Log


 1. Rali Twm Siôn
  Ymdaith Gwŷr Dyfnaint
 2. Ar Lan Y Môr
 3. Difyrrwch Corbet O Ynys Maengwyn
  Difyrrwch Gwŷr Dolgellau
  Ymdaith Caerffili
  Tŷ Coch Caerdydd
 4. Yn Harbwr Corc
 5. Clychau Aberdyfi
  Bugail Aberdyfi
 6. Tra Bo Dau
 7. Glan Brân
  Ymgyrch-dôn Y Waenlwyd
 8. Fflat Huw Puw
  Pibddawns Gwŷr Wrecsam
 9. Wyres Megan
  Merch Megan
 10. Hiraeth
 11. Caer Rhun
  Nyth Y Gôg
  Nyth Y Gwcw
 12. Lisa Lân
 13. Llydaw
 14. Llongau Caernarfon
 15. Bugeilio’r Gwenith Gwyn
 16. Y Gŵr A’i Farch
  Pant Corlan Yr Ŵyn
 17. Dau Rosyn Coch
 18. Tôn Garol
  Y Deryn Du
 19. Yr Hen Dderwen Ddu
 20. Wrth Y Ffynnon
 21. Ymdaith Sir Feirionnydd
  Aden Y Frân Ddu

One comment

“Ar Log I - III: 1976 - 1981”

SAIN SCD 2303, 2001

It seems long past time that the Welsh group “Ar Log” had a foothold here…