Todos Os Mundos

By Carlos Núñez

 1. Amanecer
 2. Caoine Mhuire (mary´s Lament)
 3. A Irmandade Das Estrelas
 4. Maria Soliña
 5. Setting Sail
 6. Tears Of Stone
 7. Lela
 8. Negra Sombra
 9. A Lavandeira Da Noite
 10. Jigs & Bulls
 11. Danza Da Lùa En Santiago
 12. A Orillas Del Rio Sil
 13. Viva La Quinta Brigada
 14. The Raggle Taggle Gispy
 15. Canto De Seitura
 16. Aires De Pontevedra
 17. Para Vigo Me Voy
 18. A Costa De Galicia
 19. Morning Poem