Maidean Dubh’ An Donais (The Black Stick Of The Devil)

By Dr. Angus MacDonald

Added by bogman .

 1. Angus MacKinnon Of Eigg
  MacBeth’s
  Stornoway Castle
 2. Dh’ith Na Coin Na Maragan
  Reel Of Tulloch
  Muileann Dubh
  Cailleach Liadh Ratharsair
 3. The Air Tune
  Fàg A’ Phìob Bhochd
  The Hawk
 4. Murachadh Thobha Churraig Dhuibh
  Maighdeanan A’ Choire Dhuibh
  Cur Na Gobhair às A’ Chreig
  Chuckie MacLellan’s
 5. Roderick MacDonald’s
  CBC’s Glenn And Karl
  MacFarlane’s Rant
  Ciaran Tourish
 6. John MacFadyen Of Melfort
  Dora MacLeod
  The Little Cascade
 7. Con Cassidy’s
  An Ath Bhanais
  Jimmy Ward’s
  Nighean Na Caillich
 8. A Thearlaich Òig A’ Chuailein Chiataich
  Fear A’ Choire
  Mànus Mòr Na Guaille
  Fìre Faire
 9. Essan Cottage
  The St Valery Pipes
  Coinneach Air An Stiùir
 10. Highland Harry
  Back Of The Change House
  Dan J. Campbell’s
  Stumpie
 11. Luinneag Mhic Leòid
  Chloe’s Passion
  Co Ni Mire Ri Màiri
  Highland
 12. Kantara To El Arish
  Ewe With The Crooked Horn
  Sandy Cameron
  The Flaggon
 13. Òran Mòr Mhic Leòid
  Maidean Dubh’ An Donais
  Nach Dannsadh Am Ministear
 14. Buntata’s Sgadan
  Jonnie Sullivan’s
  Sir Ronald MacDonald’s
  Mary MacDonald’s
 15. Father Eugene’s Welcome To Cape North
  Goose Cove
  Larry And Eleanor Parks
 16. The Maids In The Green
  Bill Lamey’s
  Connaughtman’s Rambles
 17. Dhanns I Leam, A Mhaighdeann Bhrèagha
  South Uist Golf Club
  A-null Thar Nan Eileanan Dh’ Ameireagaidh Gun Tèid Sinn (Over The Isles To America)
  The Lads Of Mull

One comment

Maidean Dubh’ An Donais (The Black Stick Of The Devil) by Dr. Angus MacDonald

This is the excellent new album by Dr. Angus MacDonald. Many of the Gaelic titled tunes are here with English names, I’ll link them when I get a chance.