Beautiful Wasteland

By Capercaillie

 1. M’ionam
  B’fhearr Leam Fhin
 2. Ille Dhuinn Chaidh Tu’m Dhìth
 3. The Tree
  Crathadh D’aodaich A Ghaoil
 4. Am Mur Gorm
 5. Beautiful Wasteland
 6. Co Ni Mire Rium?
 7. Shelter
 8. O Ho Phirearaig
  Tha Mi Sgith
  Null Thar Nan Eileanan
 9. Kepplehall
  25 Kts
 10. Thiocfadh Leat Fanacht
 11. Cha Teid Fionnlagh A Dh’Eige
 12. Sardinia
  I Bhì À Dà