Live At Perthshire Amber

By Julie Fowlis

 1. Hò Bha Mi, Hé Bha Mi
 2. M’ Fhearann Saidhbhir
  Nellie Garvey’s
  ‘G Ioman Nan Gamhan ‘s Mi Muladach
  Jerry’s Pipe
 3. Òganaich Uir A Rinn M’ Fhàgail
 4. A Chatrion’ Òg
 5. Tha Brògan ùr Agam A-Nochd
  The Cat And The Dog
  Mo Chuachag ‘s Laghach Thu
 6. Lon-dubh
 7. Turas San Lochmor
 8. Biodh An Deoch Seo ‘n Làimh Mo Rùin
 9. The Thatcher
  Peter Byrne’s
  The Soup Dragon
  Isaac’s Welcome To The World
 10. Rugadh Mi ‘Teis Meadhan Na Mara
 11. Hùg Air A’ Bhonaid Mhòir
 12. Thornton
  Chloe’s Passion
  Are You Ready Yet?
  ’S Toig Leam Fhìn Buntàta ‘s ìm
  Tha Fionnlagh Ag Innearadh
  Thug Oiridh Thiridh Thairidh
 13. Pabay Mhòr

One comment

Not sure why this isn’t on here yet. I got this a couple weeks ago, and it’s as good as the rest.

Recorded at the Perthshire Amber Festival in Pitlochry, 29/10/2010.

Dougie MacLean features on the last track.