Cicio’r Nenbren: 20 Welsh folk dances

By Ar Log, Band y Gŵylwyr, Band y Betws

Search for Ar Log, Band y Gŵylwyr, Band y Betws.

 1. Rhif Wyth
 2. Ceiliog Y Rhedyn
 3. Ymdaith Y Cymru
 4. Robin Ddiog
 5. Ffair Caerffili
  Hyd Y Frwynen
  Dewi Sant
 6. Gwyl Ifan
  Hela’r Ysgyfarnog
  Nans O’r Felin
 7. Abaty Llantoni
  Abaty Llanthony
  Siop Ab Ifan
 8. Aberdaugleddau
  Milford Haven
 9. Ffarwel I’r Marian
  Bwlch Llanberis
 10. Hoffedd Ap Hywel
  Breuddwyd Y Wrach
 11. Y Delyn
  Sywn Strade
 12. Pwy Ar Y Bys
  Processional Morris
 13. Clawdd Offa
  Sawdl Y Fuwch
  Cath Sion Dafydd
 14. Y Ddafad Gorniog
  Y Ceiliog Gwyn
  Ŵyres Ned Puw
 15. Hogiau’r Foelas
  Y Derwydd
  Ap Siencyn
 16. Y Jig Cymreig
  Mopsi Don
  Bop Beca
 17. Rhyd-Y-Meirch
  Brynmeillion
 18. Jig Y Ffermwyr
  Snowdon
  Tregwydd
 19. Ffansi Ffarmwr
  Glandyfi
  Difyrrwch Y Crythor
 20. Jig Arglwydd Caernarfon
  Pant Corlan Yr Wyn
  Llwchwr

Five comments

“Cicio’r Nenbren: 20 o ddawnsfeydd gwerin Cymreig / 20 Welsh folk dances”

The five source recordings, by date of issue:

“Band y Gŵylwyr (w/Pat Shaw): Clwt Y Ddawns, 1 – Selection of Welsh Dances 1” - SAIN, 1975 - 1035 D /

“Band y Gŵylwyr (w/Pat Shaw): Clwt Y Ddawns, 2 - Selection of Welsh Dances 2” – SAIN, 1978 – 1098 D / C598

“Band y Betws: Clwt Y Ddawns, 3 - Selection of Welsh Dances 3” – SAIN, 1982 – 1267 D / C867

“Ar Log: Meillionen” - Dingles Music, 1983
Sadly Ar Log gave up their life and lift to Cymdeithas Ddawns Werin Cymru / The Welsh Folk Dance Society and consequently this recording is, in my opinion, their worst. It is not an inspiring recording, for musician or dancer. The same can be said for the rest of these recordings, though there is a pleasant listen now and then, for example having enjoyed the waltz set, track 9… The term ‘twee’ comes to mind, and B-movie melodrama, which is so often the result of the incomplete classical training and understanding of some musicians ~ IMO. 😛

“ Band y Betws: Twmpath Dawns” – SAIN, 1986 - 1357D / C957
: Dawnsiau gwerin traddodiadol a newydd ar gyfer y Twmpath Dawns / Traditional and new folk dances for your Twmpath Dawns (Barn Dance)

_1. ) Rhif Wyth / Hyfrydwch y Brenin Siôr (“Ar Log: Meillionen” – A-4)

_2. ) Ceiliog y Rhedyn (“Clwt y Ddawns 1” – A-1)

_3. ) Ymdaith y Cymru / Welch March (“Clwt y Ddawns 1” – A-5)

_4. ) Robin Ddiog (“Clwt y Ddawns 1” – B-6)

_5. ) Ffair Caerffili - Hyd Y Frwynen / Dewi Sant (“Clwt y Ddawns 2” - A-1)

_6. ) Gŵyl Ifan / Hela‘r Ysgyfarnog / Nans o’r Felin (“Clwt y Ddawns 2” - A-6)

_7. ) Abaty Llanthony / Siop ab Ifan (“Clwt y Ddawns 3” - A-3)

_8. ) Aberdaugleddau / Milford Haven (“Clwt y Ddawns 2” – B-5)

_9. ) Ffarwel I’r Marian / Bwlch Llanberis (“Clwt y Ddawns 2” – B-2)

10. ) Hoffedd ap Hywel / Breuddwyd y Wrach (“Clwt y Ddawns 3” - A-6)

11. ) Y Delyn / Sywn Strade (“Clwt y Ddawns 3” - A-2)

12. ) Pwy Ar Y Bys / Processional Morris (“Clwt y Ddawns 3” - A-1)

13. ) Clawdd Offa - Sawdl Y Fuwch / Cath Siôn Dafydd (“Clwt y Ddawns 3” - B-1)

14. ) Y Ddafad Gorniog / Y Ceiliog Gwyn / Wyres Ned Puw (“Ar Log: Meillionen” – A-1)

15. ) Hogiau’r Foelas - Y Derwydd / Ap Siencyn (“Ar Log: Meillionen” – A-3)

16. ) Y Jig Cymreig - Mopsi Don / Bop Beca (“Twmpath Dawns" – A-6)

17. ) Rhyd-Y-Meirch / Brynmeillion (“Twmpath Dawns" – A-5)

18. ) Jig Y Ffermwyr - Snowdon / Tregwydd Gwreiddiol (“Twmpath Dawns" – A-4)

19. ) Ffansi Ffarmwr - Glandyfi / Difyrrwch y Crythor (“Twmpath Dawns" – A-2)

20. ) Jig Arglwydd Caernarfon / Pant Corlan yr Wyn / Llwchwr (“Twmpath Dawns" – A-7)

Re: Cicio’r Nenbren: 20 Welsh folk dances

I really enjoy Ar Log’s albums, but unfortunately I have to agree with the above comments about this one in particular. I don’t think this collection really does them credit. I have the actual Meillionen record and despite the dances all being in strict tempo, the music on it is bright, lively and happy. But somehow in the re-mastering of the 3 sets from the record for this collection, the sound has become much darker, the energy wiped away from it. What a shame!