Clwt Y Ddawns: A Collection of Tunes for Welsh Folk Dances

By Band y Gŵylwyr, Band y Betws

Search for Band y Gŵylwyr, Band y Betws.

 1. Ceiliog Y Rhedyn
  Torth O Fara
 2. Pont Caerodor
  Difyrrwch Gwŷr Dyfi
  Cerrig Yr Afon
  Cainc Dafydd Ap Gwilym
 3. Jig Syr Watcyn
 4. Rhif Wyth
  Y Gelynnen
 5. Ymdaith Y Cymry
  Welch March
  Ymdaith Yr Hen Gymry
 6. Ali Grogan A‘r ’O’ Gron
  Ali Grogan
  Chwi Fechgyn Glân Fri
  Pedwar Post Y Gwely
 7. Dawns Forris
  Dance Morris
 8. Abergenni
 9. Waltsiau
  Waltsiau
  Waltsiau
 10. Ap Siencyn
  Llancesau Trefaldwyn
 11. Robin Ddiog
  Cân Y Melinydd
  Dacw Fuwch
 12. Y Ddafad Gorniog
  Y Ceiliog Gwyn
 13. Ffair Caerffili
  Hyd Y Frwynen
  Dewi Sant
 14. Pêr Alaw
  Richard’s Wife
 15. Dawns Flodau Nantgarw
  Nos Galan
  Glanbargoed
  Llwytcoed
 16. Talpiau Pwdin Llangadfan
  Lumps Of Pudding
  Mince Pies
 17. Hoffedd Miss Williams
  Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa
 18. Gŵyl Ifan
  Hela’r Ysgyfarnog
  Nans O’r Felin
 19. Y Gelynnen
  Ble‘r Wyt Ti’n Myned
  Migildi Magildi
 20. Hen Llanofer
  Llanofer Fach
  Dacw ‘Nghariad, Dawns Y Clustog
  Deio I Dywyn
  Twll Yn Y Tô
 21. Aberdaugleddau
  Milford Haven
 22. Nyth Y Gôg
  Nyth Y Gwcw
  Baledwyr Nefyn
 23. Pwt Ar Y Bys
  Processional Morris
 24. Y Delyn
  Swyn Strade
 25. Abaty Llanthony
  Siop Ab Ifan
 26. Sawdl Y Fuwch
 27. Welsh Rabbit
  Difyrrwch Gwŷr Trecynon
 28. Hoffedd Ap Hywel
  Breuddwyd Y Wrach
 29. Tŷ Coch Caerdydd
  Ymdaith Craig Y Ddinas
 30. Cofi O’r Dre
  Coleg Y Brifysgol
  Rachel Dafydd Ifan
 31. Carlam Nant Pengwern
  Cerrig Yr Afon
  O Pwy A’m Prioda I
 32. Dawns Y Pistill
  Caerdroea
  Dewis Meinwen
 33. Morus Morgan
  Spanish Minuet – Gogledd
  Spanish Minuet - De
 34. Hela’r Seithfed
  Nans O’r Felin
  Difyrrwch Bleddyn Ap Cynfyn
 35. Ffansi Ffarmwr
  Glandyfi
  Difyrrwch Y Crythor
 36. Y Delyn Newydd
  Winster Gallop
  Twm Barlwm
 37. Jig Y Ffermwyr
  Snowdon
  Tregwydd
 38. Rhyd-y-Meirch
  Brynmeillion
 39. Y Jig Gymreig
  Mopsi Dôn
  Bop Beca
 40. Jig Arglwydd Caernarfon
  Pant Corlan Yr Ŵyn
  Llwchwr
 41. Saith O Ryfeddodau
  Coed Efa
 42. Argaeau Cwm Elan
  Pibddawns Gwŷr Wrecsam
  Pibddawns Sant Finsent
  Pibddawns Y Saer
 43. Hoffedd Ferch Rhisiart
  Ffidl Ffadl
  Ffidl Swynas
 44. Cadwyn Catrin
  Malltraeth
  Y Stwffwl
 45. Bwmba
  Cwmafon Llwyd
 46. Y Ddeilen
  Nyth Y Gôg
  Maes-Y-Crugiau

Five comments

Band y Gŵylwyr & Band y Betws - the musicians involved:

Band y Gŵylwyr
“Clwy y Ddawns 1” - 1975, tracks 1 - 12 / “Clwy y Ddawns 2” - 1978, tracks 13 - 22


Pat Shaw – accordion, guitar, winds, voice
Margaret Rees – harp
Michael Watson – guitar
William Langley – guitar
Colin Hawke – double bass
Eifion Price – fiddle
Bill Shaw – clarinet
Eddie Clayton – drums
Esme Lewis – voice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Band y Betws
“Clwy y Ddawns 3” - 1982, tracks 1 - 12 / “Twmpath Dawns” - 1986, tracks 13 - 24

Margaret Llwchwr – harp
Eifion Price – fiddle
Huw Thomas – flute (tracks 1 – 12)
Phylip Harries – flute (tracks 13 – 24)
Mike Lease – guitar, bodhran, mandolin, bouzouki
Stephen Rees – accordion, fiddle, clarinet
David Lloyd Davies – double bass (tracks 1 – 12)
John Haynes – double bass (tracks 13 – 24)

Re: Clwt Y Ddawns: A Collection of Tunes for Welsh Folk Dances

Just found this album, and really like it. It’s interesting that in most of the tunes, the first one in the set is often re-played. I think I like “Band Y Betws” better of the two because it has more of a variety of instruments. Some of the tracks seem to only have 2 tunes when they are listed as having 3 so I’m guessing that often one is either the set name or an alternate name for one of them.

Re: Clwt Y Ddawns: A Collection of Tunes for Welsh Folk Dances

For anyone on here who has enjoyed this album, I found some “Welsh folk dance in Russia” videos, some of which were very clearly based off some of the recordings. Here’s one:
https://youtu.be/fc4bSW4zrvM