The Reeling

By Brìghde Chaimbeul

Added by Calum .
 1. O Chiadain An Lo
 2. A Bhriogais Uallach
  Nighean Donn Nan Gobhar
 3. Moma E Moma Rodila
 4. An Léimras
  Harris Dance
 5. Tàladh Nan Cearc
 6. The Old Woman’s Dance
  The Skylark’s Ascension
 7. Gur Bòidheach Nighean Donn Mo Chridhe
 8. Tornala Maika
 9. Tha ‘n Oidhch’ Ann ‘s An Dorch’ Ann
 10. Mary Brennan’s
  The Reeling, The Reeling
 11. Ruidhle Mo Nighean Donn