Fàrsan

By Fàrsan

 1. Tàladh A’ Phuilein
 2. A’chaorain
  Crathadh D’aodaich A Ghaoil
 3. The Water Boiling Machine
  Francis Aucoin
  ’S Ann A Bha ‘N Othail
 4. Fear Am Beinn An T-Slocain Duibh
  Lord MacDonald’s
  Siod A’ Rud A Thogadh Fonn
  Gu Cur Nan Gobhar As A’ Chreig
 5. Oran An Ròin
 6. A Mhisg A Chuir An Nollaig Oirnn
  Danns’ A Luideagan Odhar
  Fhuaras Am Pige Ruadh
 7. ’S I Morag
  Da Thabh Air An Fharaidh
  Touching Cloth
 8. Mas Dìochuimhnich Sinn Ar Cuideachd Nach Maireann
 9. Gun Togainn Air Hugan
  Farewell To Stumpy

One comment

Re: Fàrsan

2018 release by Nova Scotian group.
Some fine playing on this, with several of the tracks featuring puirt-à-beul.

Available at Bandcamp:
https://farsan.bandcamp.com/

Group:
Màiri Britton: lead vocals, step dancing
Katie McNally: fiddle, vocals
Neil Pearlman: piano, accordion, step dancing, vocals
Elias Alexander: border and highland pipes, whistle, percussion, vocals, foot percussion