Keyed Up

By Väsen

 1. Björkbergspolskan
 2. Glada Polskan
 3. Polska På övervåningen
 4. Hasse A’s
 5. En Gratis
 6. Antons Första
 7. Lille Vilgot
 8. Bromanders 100-års Polska
 9. Stinas Polska
 10. Flippen
 11. Appalachen
  Polskejig
 12. Fallandepolskan
 13. Nipponpolka
 14. Calles Vals
 15. Tomten Kommer

One comment

Re: Keyed Up

The musicians: Olof Johansson, Nyckelharpa; Mikael Marin, Viola; Roger Tallroth, Guitar
2004 release

Some translations from the liner notes:
1: Birch Mountain, a village in Dalarna
2. The Happy Polska
3. Polska upstairs
5. One for free
6. Anton’s first [birthday]
7. Little Vilgot
10. The Flip
11. The Appalachian ; Polska jig
12. The Falling Polska [descending runs]
15. Santa’s coming