Leetera

By Seelyhoo

 1. Na Spioradan Briste (The Broken Spirits)
 2. Hoy High
  Hoy Low
 3. Bidh Clann Ulaidh
 4. The Marquis Of Huntly’s Farewell
 5. Cait Na Dh‘fag Thu’n Fhichead Gini
 6. Ghiulain Sinn
 7. Torpedo Supper
  Billy And MacKay
  The Bride’s Cog
 8. Dheanainn Sugradh Ris An Nighinn
  Nighinn Rua Bhan
 9. Tor Breac
 10. Tir Nan Og
 11. Cheese Peace
  The Slip ’In
 12. Restoration Day
 13. Bha Dathan A’danns
  The Red Tin Roof