Tafarn Y Glôb

Albert Street, Bangor, Gwynedd, Wales

One comment

Tafarn Y Glôb

This session usually takes places on the first and third Mondays of the month from about 9:30pm, but check the Facebook page to see if it’s on.

A friendly session open to all where we play mainly traditional Welsh music.

Mae’r sesiwn hwn yn digwydd nos Lun cyntaf a’r trydedd nos Lun bob mis o 9:30yh, ond gwelwch tudalen Facebook Y Glôb i wneud yn siŵr.

Seiswn cyfeillgar, yn agor i bawb, lle dan ni’n chware cerddoriaeth gwerin Cymreig yn bennaf.