Brian Quinn’s reel

There are 5 recordings of this tune.

Brian Quinn’s appears in 1 other tune collection.

Brian Quinn’s has been added to 2 tune sets.

Brian Quinn's has been added to 20 tunebooks.

Download ABC

Two settings

1
X: 1
T: Brian Quinn's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
DGGB dBGB|A=FFE FGAF|DGGB dBGE|=FGAF DGG^F|
DGGB dBGB|A=FFE FGAF|GABc dgbg|1 fdcA BGGF:|2 fdcA BGGA||
|:(3Bcd gd (3Bcd gd|BGBd ~c3A|(3Bcd gd (3Bcd ga|bgfa ~g3a|
bgaf gfdc|(3Bcd =fd cA=FD|GABc dBcA|1 BdcA BGGA:|2 BdcA BGGF||
2
X: 2
T: Brian Quinn's
R: reel
M: 4/4
L: 1/8
K: Gmaj
GF ||: DGGB dBGB | A=FFE FGAF | DGGB dBGE | =FGAF DGG^F |
DGGB dBGB | A=FFE FGAF | GABc dgbg |1 fdcA BcAB :|2 fdcA BGGA ||
||: Bdgd Bdgd | BABd c3A | Bdgd Bdga | bgaf gdga |
bgaf gfdc | (3Bcd =fd cA=FD | GABc dBcA ||1 BdcA BGGA :|2 BdcA BGGF ||