Two recordings of
An TSeanbhean Bhocht
With
Murphy’s

An TSeanbhean Bhocht (hornpipe) is also known as An Shean Bhean Bhocht, An TSean Bhean Bhocht, The Poor Old Woman, Sean Bhean Bhocht, Sean Bhean Bhoct, Seanbhean Bhocht.

Murphy’s (hornpipe) is also known as Ag Léim Indiaidh An Ṗíobaire, Ag Leimt I Ndiaidh An Phíobaire, Coronation, Crannciuil Ui Mhurcadha, Jumping After The Piper.

Live In Dublin by James Keane

  1. Murphy’s
  2. An Tseanbhean Bhocht

That's The Spirit by James Keane

  1. Murphy’s
  2. An tSeanbhean Bhocht