One recording of
Da Scallowa Lasses
With
Spootiskerry

Da Scallowa Lasses (reel) is also known as Da Scallowa Lases, Da Scallowa’ Lasses, Da Scalloway Lasses, The Scallowa Lassies, Scalloway Lasses, The Scalloway Lasses.

Spootiskerry (reel) is also known as Fateful Head, Spoot Askerry, The Spoot O’ Skerry, Spootaskerry, Spootis Kerry, The Spootiskerry.

Souvenir Of Scotland by Simon Thoumire, Julia Legge, Jennifer Wrigley, Hazel Wrigley

  1. Spootiskerry
  2. The Scallowa Lassies
  3. Da Bonnie Isle O’ Whalsay