Two recordings of
Chloe’s Passion
With
The Thornton

Live At Perthshire Amber by Julie Fowlis

  1. Thornton
  2. Chloe’s Passion
  3. Are You Ready Yet?
  4. ’S Toig Leam Fhìn Buntàta ‘s ìm
  5. Tha Fionnlagh Ag Innearadh
  6. Thug Oiridh Thiridh Thairidh

Mar A Tha Mo Chridhe by Julie Fowlis

  1. The Thornton
  2. Chloe’s Passion
  3. Are You Ready Yet?
  4. Tommy Peoples’