An Bhutais waltz

There are 2 recordings of this tune.

An Bhutais has been added to 1 tune set.

An Bhutais has been added to 2 tunebooks.

Download ABC

One setting

1
X: 1
T: An Bhutais
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Amin
E-F-G AB E- DE G A---- BD'E'-D' B- AB D'E'----|
E'D'B--- AD'BE--- E F G- ABA--- G EDE-----:|
E'F'G'F'-- E' D' B AB D' E' ---- E'F' G' A' F' --- E' D' BA B----|
B D' E'- D'B--- A D' B E --- EF G- ABA-- GEDE----|
BA G- AB E- DE G A---- BD' E'-D'E'F'G'-A'F'---|
G'F'E'D' B---A D' B E--- E F G-ABA--- G EDE----|

One comment

An Bhutais

A Slow Piece

It’s a sean-nos song, a slow air called ‘An Bhuatais’. Its about a priest during the Famines who’s more concerned about spending money on his apparel - esp his fancy boots - than on his parishoners.
They lyrics are as follow.

Aililiú, a dhuine, do chruinnigh an t-ualach,
Ar mhiste leat gluaiseacht nó an mairfir go brách?
Bagún do do chistin a dh’oirfeadh rómhór duit,
Má chuirfear san uaigh leat é, codail go sámh,
Dá mhéid iad do dhlíthe, t’ionmhain is t’ualach,
Chífirse an tuama romhat lán des na cnámha,
Ach de réir mar a thuigim do shentence an uair úd,
Mar ní thabharfairse an bhuatais go Flaithis na nGrást.

Is dóigh liom gur chodail tú i gcraiceann mhic tíre,
Is an ainsprid choimhthíoch ag faire ar do bhráid,
Ná déan Dia ded bholg i bpobal na mílte,
Nó ná feiceann tú Gaeil bhocht’ le heasnamh ag fáil bháis,
Dh’aithníos ar do dhochma lá crochta na síol dom
Go raibh do chroí istigh ag smaoineamh ar eagla an bháis,
Ach an crann go mbíonn an toradh air, ní chloisim go gcríonann,
Is go bhfóire go caoin é Mac Mhuire na nGrást.

An té a thabharfadh bliain ar an leaba i ngalar is i gcruatan,
Do dh’éireodh ina sheasamh ag grafadh nó ag bualadh,
’S a smaoineodh ar aifreann bheannaithe an Uanmhic,
Do shaorfadh ón gcruatan an t-anam lá an ghá,
Aililiú, a dhuine, do chonaic tú na mílte,
Is ní fhaca tú Íosa do dh’fhulaing an Pháis,
Ar chranna na croise, an chonairt á dheoladh
Mar a mbíodh an fhuil ghlórmhar ina ceathanna ar lár.

Dá mairfeadh Naomh Peadar, gan dearmad Séamas,
Aindriú ba néata a thuirling i mbróig,
Méibhín is Pilib, aonmhac Alphéus
Maitiú ba néata le Jude agus Siún,
Siúd iad an fhoireann do chonaic Zacheus
Ar an gcrann is é ag titim le dlíthe an Aonmhic
Mar is dóigh liomsa, a dhuine, ná tuigir an Ghréigis
Seo! Caith díot an éide mura leanair Naomh Pól.