Dhamhsadh Coinnach Ri Inghinn slip jig

There is 1 recording of this tune.

Dhamhsadh Coinnach Ri Inghinn has been added to 1 tune set.

Dhamhsadh Coinnach Ri Inghinn has been added to 3 tunebooks.

Download ABC

One setting

1
X: 1
T: Dhamhsadh Coinnach Ri Inghinn
R: slip jig
M: 9/8
L: 1/8
K: Dmix
FDD FDA AAD | FDD FDA c2E
| FDD FDA ~d3 | BGG AFF c2E :|
|: FFd FFd AAD | FFd FFd c2E |
|1 FFd FDA ~d3 | BGG AFF c2E :|
|2 dcB AAA ~d3 | BGG AFF c2E |]