Caismeachd Banais Thoirbheartain march

By Grace Stewart-Skinner

Also known as Torridon Wedding.

Caismeachd Banais Thoirbheartain has been added to 2 tunebooks.

Download ABC

One setting

1
X: 1
T: Caismeachd Banais Thoirbheartain
R: march
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
c>e c>B A>F E2|F>A E2 F<A B2|c>e c>B A>c e2|f>e c>B A2 A2:|
|:a>f f>e f>e c2|B>e c2 e>f e2|a>f f>e f>e c2|f>e c>B A2 A2:|
|:A2F2 E2F2|A2E2c4|c<B B>A c<B B2|A>F E>A B>c e2|f>e c>B A2 A2:|