Three recordings of Me’zo Vont Da Besketa Dans Plin

Also known as Dañs Plin, Dañs Plinn, Me‘Zo Vont Da Besketa D’An Tu All Da Bondi.

  1. An Erminig by Alain Trovel and Alain Le Hegarat
  2. Bayou Curious by Poor Man’s Fortune
  3. E Koad Nizan by Jean-Michel Veillon