One recording of
An Drochaid Chliùteach
With
A Bhriogais Uallach

An Drochaid Chliùteach (three-two) is also known as An Drochaid Chiiùiteach, An Drochaid Chliui, An Drochaid Chliutach, An Drochaid Chluiteach, An Drochaid Cliuiteach, An Drochaid Cluideachd, An Drochaid Luideach, An Drochead Chluiteach, The Crooked Bridge, The Famous Bridge, The Twisted Bridge, The Twisted Fox.

A Bhriogais Uallach (three-two) is also known as A’ Bhriogais Uallach, Briogais Uallach, Pompous Trousers, The Pompous Trousers.

A' Sireadh Spòrs by Dr. Angus MacDonald

  1. A Bhriogais Uallach
  2. Cape Breton Port-A-Beul
  3. An Drochaid Chliuteach
  4. Na Goisidich