One recording of
An Sean Duine
With
An Seanduine Dóite

An Sean Duine (jig) is also known as An Sean Duine Doighte, An Sean Duine Dóite, An Sean-duine, An Seanduine Dóite, Burnt Old Man, The Burnt Old Man, The Burnt-out Old Man, Georgie, The Dotard, Hob Or Nob, John Dunn’s March, The Old Man, Sean Duine Doite.

An Seanduine Dóite (jig) is also known as An Sean Duine, An Sean Duine Doighte, An Sean Duine Dóite, An Sean-duine, An Seanduine Doite, An TSeanduine Dóite, The Burnt Old Man, The Burnt-out Old Man, Georgie, The Dotard, Hob Or Nob, John Dunn’s March, The Old Man, Sean Duine Deoite, Sean Duine Doite, Seanduine.

Relativity by Relativity

  1. An Seanduine Dóite
  2. The Burnt Old Man