One recording of
Mrs Martha Knowles
With
Chùir I Glùin Air A’ Bhodaich

Mrs Martha Knowles (reel) is also known as Mrs. Martha Knowels, Mrs. Martha Knowles.

Chùir I Glùin Air A’ Bhodaich (reel) is also known as Braes Of Balquidder, Chuir I Gluin Air A Bhodach, Chuir I Gluin Air A’ Bhodach, Chùir I Glùin Air A’ Bhodaich, The Old, She Put A Knee In The Old Man, She Put Her Knee On The Old Man.

A' Sireadh Spòrs by Dr. Angus MacDonald

  1. Chuir I Gluin Air A’ Bhodach
  2. Mo Mhairi Mhin Mheall-Shuileach
  3. Cutting Bracken
  4. Mrs Martha Knowles
  5. Calum Fhionnlaigh
  6. The Pitnacree Ferryman