One recording of
Mrs Martha Knowles
With
Malcolm Finlay

Mrs Martha Knowles (reel) is also known as Mrs. Martha Knowels, Mrs. Martha Knowles.

Malcolm Finlay (reel) is also known as Calum Fhionnlaid, Calum Fhionnlaidh, Calum Fhionnlaigh, Calum Fhionnlaith, Calum Finlay, Calum Finley, Calumn Findlay, Finlay’s, Holland’s, Larry Down’s, Larry Downs, Malcolm Findlay, Malcolm Finlay, Malcolm Finlay’s, Malcolm Finley’s.

A' Sireadh Spòrs by Dr. Angus MacDonald

  1. Chuir I Gluin Air A’ Bhodach
  2. Mo Mhairi Mhin Mheall-Shuileach
  3. Cutting Bracken
  4. Mrs Martha Knowles
  5. Calum Fhionnlaigh
  6. The Pitnacree Ferryman