One recording of
Mrs Martha Knowles
With
Cutting Bracken

Mrs Martha Knowles (reel) is also known as Mrs. Martha Knowels, Mrs. Martha Knowles.

Cutting Bracken (strathspey) is also known as The Bracken Highland Fling, Buain Na Rainich, Buinn Y Renniagh, Cutting Bracken, Cutting Ferns, Dúlamán, Faery’s Lament, Fairies Love Song, Heavin’ Bracken, Polling Bracken, Pullin’ Bracken, Pulling Bracken, Pulling The Bracken, Tha Mi Sgith, The Weary Maid.

A' Sireadh Spòrs by Dr. Angus MacDonald

  1. Chuir I Gluin Air A’ Bhodach
  2. Mo Mhairi Mhin Mheall-Shuileach
  3. Cutting Bracken
  4. Mrs Martha Knowles
  5. Calum Fhionnlaigh
  6. The Pitnacree Ferryman