One recording of
Tha Mi Sgith
With
Mo Mhàiri Mhin Mheall’ Shuileach

Tha Mi Sgith (strathspey) is also known as The Bracken Highland Fling, Buain Na Rainich, Buinn Y Renniagh, Cutting Bracken, Cutting Ferns, Dúlamán, Dulaman, Faery’s Lament, Fairies Love Song, Heavin’ Bracken, Pullin’ Bracken, Pulling Bracken, Pulling The Bracken, The Weary Maid.

Mo Mhàiri Mhin Mheall’ Shuileach (strathspey) is also known as A Mhàiri Mhìn Mheallshùileach Dhubh, Gentle Mary Of The Bewitching Black Eyes, Mhari Mhin Mhealshuileach Dhu, Mo Mhàiri Mhin Mheall’Shuileach, Mo Mhairi Mhin Mheall-Shuileach, My Gentle Winning Eyed Mary, My Sweet Mary With Beguiling Eyes.

A' Sireadh Spòrs by Dr. Angus MacDonald

  1. Chuir I Gluin Air A’ Bhodach
  2. Mo Mhairi Mhin Mheall-Shuileach
  3. Cutting Bracken
  4. Mrs Martha Knowles
  5. Calum Fhionnlaigh
  6. The Pitnacree Ferryman