One recording of
Tha Mi Sgith
With
Chùir I Glùin Air A’ Bhodaich

Tha Mi Sgith (strathspey) is also known as The Bracken Highland Fling, Buain Na Rainich, Buinn Y Renniagh, Cutting Bracken, Cutting Ferns, Dúlamán, Dulaman, Faery’s Lament, Heavin’ Bracken, Pullin’ Bracken, Pulling Bracken, Pulling The Bracken, The Weary Maid.

Chùir I Glùin Air A’ Bhodaich (reel) is also known as Braes Of Balquidder, Chuir I Gluin Air A Bhodach, Chuir I Gluin Air A’ Bhodach, Chùir I Glùin Air A’ Bhodaich, The Old, She Put A Knee In The Old Man, She Put Her Knee On The Old Man.

A' Sireadh Spòrs by Dr. Angus MacDonald

  1. Chuir I Gluin Air A’ Bhodach
  2. Mo Mhairi Mhin Mheall-Shuileach
  3. Cutting Bracken
  4. Mrs Martha Knowles
  5. Calum Fhionnlaigh
  6. The Pitnacree Ferryman