One recording of
Cutting Bracken
With
Mrs Martha Knowles

Cutting Bracken (strathspey) is also known as The Bracken Highland Fling, Buain Na Rainich, Buinn Y Renniagh, Cutting Bracken, Cutting Ferns, Dúlamán, Faery’s Lament, Fairies Love Song, Heavin’ Bracken, Pullin’ Bracken, Pulling Bracken, Pulling The Bracken, The Weary Maid.

Mrs Martha Knowles (reel) is also known as Mrs. Martha Knowels, Mrs. Martha Knowles.

A' Sireadh Spòrs by Dr. Angus MacDonald

  1. Chuir I Gluin Air A’ Bhodach
  2. Mo Mhairi Mhin Mheall-Shuileach
  3. Cutting Bracken
  4. Mrs Martha Knowles
  5. Calum Fhionnlaigh
  6. The Pitnacree Ferryman