One recording of
Tha Mi Sgith
With
Malcolm Finlay

Tha Mi Sgith (strathspey) is also known as The Bracken Highland Fling, Buain Na Rainich, Buinn Y Renniagh, Cutting Bracken, Cutting Ferns, Dúlamán, Dulaman, Faery’s Lament, Heavin’ Bracken, Pullin’ Bracken, Pulling Bracken, Pulling The Bracken, The Weary Maid.

Malcolm Finlay (reel) is also known as Calum Fhionnlaid, Calum Fhionnlaidh, Calum Fhionnlaigh, Calum Fhionnlaith, Calum Finlay, Calum Finley, Calumn Findlay, Finlay’s, Holland’s, Larry Down’s, Larry Downs, Malcolm Findlay, Malcolm Finlay, Malcolm Finlay’s, Malcolm Finley’s.

A' Sireadh Spòrs by Dr. Angus MacDonald

  1. Chuir I Gluin Air A’ Bhodach
  2. Mo Mhairi Mhin Mheall-Shuileach
  3. Cutting Bracken
  4. Mrs Martha Knowles
  5. Calum Fhionnlaigh
  6. The Pitnacree Ferryman