Searching tunes for “Éirigh Suas A Stóirín”

  1. Eirig Suas Ga Moc (Get Up Early) jig
  2. Éirigh A Chailleach Agus Crith Tú Féin (Get Up Old Woman And Shake Yourself) jig