Searching tunes for “An Cail��n Rua”

  1. Chumha Eoghain Rua Ui Neill reel
  2. Caher Rua (An Cathair Rua) reel
  3. Caoineadh Eoghain Rua (Caoineadh Eoghain Ruadh) polka
  4. The Woods Of Caol Rua (The Woods Of Caolrua) jig
  5. Port Chití Rua (Port Chiti Rua) jig
  6. An Cailin Rua polka
  7. Coilleach Rua Na Mire strathspey