Searching tunes for “Caoineadh na dTr�� Muire”

  1. Caoineadh Eoghain Rua (Caoineadh Eoghain Ruadh) polka
  2. Caoineadh Cu Chulainn (Cuchulainn’s Lament) polka
  3. Caoineadh Na DTri Muire (Caoineadh Na DTrí Mhuire) waltz
  4. Caoineadh An TSagairt (The Priest’s Lament) waltz